Wiwisekcja współczesnego zachodniego społeczeństwa

NihilizmWładza jest jak narkotyk. Przy czym uzależnienie oligarchów od niej jest już tak wielkie, jak narkomana w ostatnim stadium nałogu.

Upubliczniona ostatnio dokumentacja[i] rozmów Hilary Clinton z okresu kryzysu libijskiego wykazuje jednoznacznie, że  prawdziwym celem agresji na ten kraj było uniemożliwienie Kadafiemu stworzenie niezależnej pan-afrykańskiej waluty, oraz zagarnięcie rezerw złota i ropy naftowej, a nie jak oficjalnie twierdzono, obrona obywateli przed represjami dyktatora.

Nihilizm 6

Dla zgangrenowanego nihilizmem społeczeństwa zachodu, fakty te nie mają żadnego znaczenia.  Pojęcie prawdy dawno przestało tam funkcjonować.  W społecznym odczuciu, może równocześnie funkcjonować jedna prawda oficjalna i druga „prywatna”.  Dziś może być w tym kontekście trzecia „prawda”, a jeśli jutro zajdzie takowa potrzeba to  i czwarta. 

Nihilizm 7Zachód żyje w stworzonym na jego potrzeby wirtualnym świecie, a do tego zgodnie doktryną „The West is Best, To Hell With the Rest”.  Obywatele innych państw otrzymują natomiast informacje zbliżone do rzeczywistości.  Dużo dobrego robi w tym zakresie rosyjska telewizja publiczna, która edukuje społeczeństwo w zakresie realiów politycznych świata.  Wyemitowany niedawno dokument pt. „Miropariadek” ukazuje metody i efekty budowy NWO przez oligarchię finansową. Program ten można obejrzeć w całości korzystając z tego linku [ii].

Obecny paradygmat  zachodu zaczyna jednak ulegać zmianom pod wpływem agresji „uchodźców” na Unię Europejską.  „Uchodźcy”, składający się głównie z młodych mężczyzn w wieku poborowym, kierują ją głównie do żeńskiej części społeczeństwa.  Przy czym, nie ulega wątpliwości że zarówno „kryzys emigracyjny”, jak i ataki na kobiety, to są zjawiska precyzyjnie wyreżyserowane, zorganizowane i wdrażane w życie z dużą dozą profesjonalizmu.  Dla przykładu, podczas noworocznej fali agresji młodych muzułmanów w Kolonii i innych miastach Niemiec, Austrii i Szwajcarii, znajdowano tam rozpisane „scenariusze”, w których spisane były sentencje w języku niemieckim wraz z ich arabskimi tłumaczeniami.  Frazy takie jak „będę cię kochał nieprzerwanie aż do umarłego”, miały być kierowane do atakowanych kobiet.  Przy czym, młodzi muzułmanie twierdzą, że Europejki same ich prowokują gnane potrzebą kontaktów z prawdziwymi mężczyznami i zapewne jakieś źdźbło prawdy w tym jest. Obserwatorzy nie mogą natomiast wyjść ze zdumienia, jak to się dzieje, że prawdziwi germańscy mężczyźni pozostają bierni w obliczu omawianych aktów agresji.  W tym przypadku nie chodzi tu o służby porządkowe, które dostały rozkaz nieinterweniowania, ale o mężów i przyjaciół owych kobiet.

Te i inne fakty skierowały uwagę niezależnych mediów (bo tylko o takich warto mówić) na rolę i funkcje kobiet w społeczeństwie.  W zachodnio-języcznych publikatorach i społecznych portalach nastąpił prawdziwy wysyp wypowiedzi dotyczących tych spraw.  W odniesieniu do społeczeństwa III RP, pisałem o tych zagadnieniach wielokrotnie[iii]  [iv] [v]w przeszłości, a ostatnio w publikacjach osiągalnych w następujących linkach[vi] [vii] [viii].

Muszę podkreślić, że diagnozy stawiane przeze mnie w cytowanych artykułach w odniesieniu do Polek, znajdują potwierdzenie w dzisiejszych wypowiedziach niezależnych zachodnich publicystów traktujących o kobietach Zachodu w ogólności.

Nihilizm 5Wartościowym przyczynkiem w tej kwestii jest niedawny wywiad[ix] Stefana Molyneux, historyka i szefa niezależnego Freedomain Radio, dla Infowar.com.  Podkreśla on w swych wypowiedziach niezmienność strategii muzułmańskich podbojów.  Na opanowanych terytoriach mieli oni w zwyczaju likwidować mężczyzn i brać w jasyr kobiety.  Strategia ta nie uległa zmianie do dnia dzisiejszego.   Aby jednak można ją było zastosować w obecnych realiach, należało poddać społeczeństwo niezbędnej obróbce.  Głównym jej celem była tak zwana „emancypacja” kobiet, w wyniku której uzyskiwały one „należne im prawa”.  Zwiększenie „praw” kobiet wiązało się automatycznie z uszczupleniem tychże u mężczyzn.  W wyniku czego tracili oni pozycję głowy rodziny i jej obrońcy, a więc tym samym podstawowe atrybuty swej męskości.  Wyemancypowane panie brały swój los we własne ręce, natomiast mężczyźni byli marginalizowani.  Kobiety znużone dominacją sprzeczną z kobiecą naturą, niejednokrotnie znajdują „ukojenie” w związkach z muzułmanami.  Parafrazując sentencję Molyneux:  „Czują się dobrze w rodzinie, gdzie mężczyzna decyduje o wszystkim, nawet ewentualnie o tym kiedy mają pójść na ulicę na zarobek”. Tak przygotowane społeczeństwo nadaje się idealnie do islamskiej agresji.

Nihilizm luksusowy

W przypadku III RP, „agresja” ta miała już miejsce wiele lat temu, tylko że niejako „z dystansu”.  Wyemancypowane Polki zaczęły domagać się od swych rodaków rzeczy niemożliwych do osiągnięcia w globalizmie; dobrobytu i stabilizacji.  Zawiedzione w swych żądaniach, ruszyły w świat upatrując w związkach z obcokrajowcami możliwości spełnienia swych marzeń.  Przy czym, pomimo że oferowały swe usługi każdej rasie i nacji, to w większości lgnęły do kolorowych emigrantów, związki z którymi były najbardziej „tradycyjne”.  Jeszcze przed okresem emancypacji proste kobiety uważały, że „jak chłop bije to znaczy kocha”.  Obecnie w codziennym mancie otrzymywanym od murzyna czy Araba, znajdują tą upragnioną „miłość”.  Panowie natomiast pokrywając swe poczucie niższości i bezsilności pod płaszczykiem „europejskości”, czekają biernie na ostatni akt likwidacji III RP, rabunek jedynego co z niej jeszcze zostało – przestrzeni geograficznej.  Społeczeństwu, które walkowerem oddało swą suwerenną Ojczyznę, narodową realną gospodarkę, a nawet swe kobiety, nie pozostało już nic innego do zrobienia. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w bogatych krajach zachodu, takich jak Niemcy.  Germańscy „nadludzie”, którzy od wielu dekad wyściełają sobie łóżka Polkami i innymi Słowiankami, o dziwo nie są w stanie bronić swych własnych kobiet przed muzułmańską agresją.  W brew pozorom, ich dostatnie i dobrze zorganizowane państwo trzeszczy w szwach pod naporem „uciekinierów”.  Ponieważ zarówno Niemcy, jak i inne zachodnie  państwa  funkcjonowały zawsze pod hasłem:  „rabować to my, ale nie nas”, przeto nie oddadzą one ani swych kobiet, ani swych dóbr bez walki.  Zmagania wewnętrzne w nich są więc nieuniknione, a  rezultatem będzie najprawdopodobniej nie tylko koniec Unii, ale i resztek cywilizacji łacińskiej na jej terytorium.

W tym kontekście, należy ponownie zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że „elity” nie tylko przyzwalają na taki scenariusz, ale na dodatek aktywnie wdrażają go w życie?  O zachodnich „elitach” pisałem wielokrotnie[x] [xi] [xii], ukazując ich pełną degrengoladę.  Na obecnym etapie jest to zbiorowisko socjo- i psychopatów niezdolnych do przewidywania długofalowych efektów swych poczynań, które prostą drogą prowadzą do katastrofy administrowanych społeczeństw.

Autentyczną władze na Zachodzie posiada międzynarodowa oligarchia finansowa, której to owe „elity” bezpośrednio czy pośrednio wysługują się. Kilka tysięcy lat historii tejże jasno ukazuje jej wyrafinowaną przebiegłość i umiejętność długofalowego planowania.  W tym przypadku nie może być mowy o głupocie z jaką mamy do czynienia w sytuacji „elit”.  Jak więc wytłumaczyć fakt, że oligarchia pcha świat, a tym samym i siebie ku zagładzie?

Ciekawą odpowiedź na to pytanie oferuje cytowany już na wstępie Stefan Molyneux[xiii].  A mianowicie twierdzi on, że władza jest jak narkotyk.  Przy czym uzależnienie oligarchów od niej jest już tak wielkie, jak narkomana w ostatnim stadium nałogu.  Nawet najinteligentniejszy  nie jest w stanie myśleć w perspektywie dalszej niż czas przyjęcia następnej dawki narkotyku.  Podobnie jest z oligarchami, którzy funkcjonują już tylko w interwałach czasowych od podboju, do kolejnego podboju.

Nihilizm 4

No i na koniec zostaje samo społeczeństwo zachodu, w tym też III RP.  Gdyby wypytywać każdego napotkanego na ulicy polskojęzycznego „europejczyka”, co sądzi o spiskowej teorii dziejów, odparłby on z „rozumnym” uśmiechem, że wiara w nią to dowód manii prześladowczej, no bo wszystko co dzieje się w naszej Ojczyźnie, to jest najnaturalniejszy rezultat procesów „demokratycznych” i „wolnorynkowych”.  Nie inaczej widzą sprawę obywatele pozostałych państw zachodu.   To powszechne przeświadczenie dowodzi wymownie o głębokim problemie psychicznym gnębiącym tych ludzi.  Żyją oni w zwartych skupiskach na terytorium Ameryki Północnej, Unii Europejskiej, Australii i Nowej Zelandii.  Ich całkowita liczba nie osiąga jednego miliarda.  Stanowi to niewielką część wielomiliardowej populacji globu, która pomimo różnic rasowych, narodowych, kulturowych i religijnych adekwatnie ocenia otaczającą rzeczywistość .  Gdyby więc ludzie zachodu byli w miarę równomiernie rozmieszczeni na obszarze planety, nie uniknęliby zapewne przymusowego leczenia psychiatrycznego swoich chronicznych halucynacji.  A tak żyjąc we wspomnianych skupiskach tworzą niejako otwarty dom wariatów.

Naszą Matkę Ziemię, czekają ciekawe czasy.  Czy jednak będą one pozytywne? Biorąc pod uwagę fakt, że „przodujący” Zachód rządzony jest przez oligarchów finansowych, bezpowrotnie uzależnionych od narkotyku władzy, a jego psychicznie nieadekwatne społeczeństwo administrowane jest przez ograniczonych umysłowo socjo- i psychopatów, wydaje się to być mało prawdopodobną alternatywą.

  Dr Nowopolski

[i] http://www.nytimes.com/2016/01/09/us/hillary-clinton-email-state-department.html?_r=0

[ii] https://youtu.be/ZNhYzYUo42g

[iii] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/378422,co-pozostanie-z-polski

[iv] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/48300,wyjechani

[v] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/299671,pokolenie-jp2-czy-pppp

[vi] http://www.bibula.com/?p=82770

[vii] http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/124856

[viii] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/662581,rola-kobiet-w-procesie-agonii-iii-rp-dodatkowe-uwagi

[ix] https://www.youtube.com/watch?v=FjuTrW4x0YE&feature=youtu.be

[x] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/684484

[xi] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/682365

[xii] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/674803,wspolczesne-elity-ukrainy-iii-rp-i-zachodu

[xiii] https://freedomainradio.com/

nihilizm 3

WYBRANE KOMENTARZE

 • Tak myślałam, że będzie z Molyneux, kiedy zobaczyłam tytuł

Przedziwne, że w tej wiwisekcji ominąłeś Autorze zasadniczą kwestię, a mianowicie fakt, że społeczeństwa cywilizacji Zachodnich, w tym Polski, są takie jakie są nie dlatego, że taka ich niedoskonała natura, ale dlatego, że są manipulowane i indoktrynowane od lat z górą siedemdziesięciu.

Molyneux stwierdził także, że mężczyźni na Zachodzie często nie bronią kobiet, bo jakikolwiek konflikt, nawet w najbardziej słusznej sprawie, z przedstawicielem tzw. kolorowej mniejszości, może skończyć się utratą kariery, pozycji społecznej, prestiżu i miejsca pracy, a więc krótko mówiąc środków utrzymania własnego i rodziny, którą mężczyzna ma, albo będzie miał w przyszłości – dzięki właśnie poprawności politycznej utrzymującej obraz białego mężczyzny jako największego rasisty i barbarzyńcy, jaką nosi matka ziemia.

Ponoć jednak, pomimo tego, mężczyźni, którzy towarzyszyli kobietom na Nowy Rok, stanęli w ich obronie, bo w przeciwnym wypadku liczba ofiar gwałtów byłaby o wiele większa.

Twoje notoryczne i niewybredne uwagi w stosunku do Polek, również pomijają fakt, że postawy polskiego społeczeństwa, w tym kobiet, również są wynikiem propagandy, jakiej jesteśmy poddawani od początku czasów sowieckich w Polsce.

W przeciwieństwie do Kanady i USA, kobiety polskie były emancypowane w tempie jeszcze szybszym niż za oceanem: praca zawodowa kobiet nie była uważana za zło konieczne, ale za oczywisty obowiązek, podczas gdy po II wojnie panie na Zachodzie wysłano z fabryk i biur, w których pracowały w czasie wojny podczas nieobecności mężczyzn, aby zwolnić miejsca pracy powracającym z frontu mężczyznom – do zajmowania się domem i potomstwem.

Nihilizm 2Innym aspektem tej propagandy był zachwyt nad wolnością i dobrobytem zachodu i lewacka indoktrynacja młodzieży – propagowanie wolnej miłości i wolności seksualnej, legalizacja aborcji, degradacja polskiej wsi jako siedliska głupoty, zacofania i niskiego standardu życiowego, czy propaganda konieczności usamodzielnienia się i odłączenia od rodziny z chwilą ukończenia osiemnastego roku życia.

Nie bez kozery w Polsce były wydawane takie, a nie inne książki zachodnich autorów, niemal zawsze związanych z taką czy inną formacją, ruchem czy ideologią komunistyczną, socjalistyczną czy lewicową, przedstawiające wolność jako dobrobyt połączony z brakiem stałych związków, a co za tym idzie, brakiem odpowiedzialności.

To właśnie na tej bazie Polacy przyjęli zaproszenie do UE z wielkim entuzjazmem, jakby wrota Sezamu się przed nimi otworzyły i to właśnie na takiej bazie powstały roszczeniowe postawy zarówno kobiet jak i mężczyzn, utożsamiających nie tylko zaradność i przedsiębiorczość, ale wartość człowieka z ilością posiadanych przez niego pieniędzy.

Społeczeństwo polskie jest degradowane od wielu dziesięcioleci i zastanawiam się, czy felietony poświęcone przejawom tej degradacji u kobiet lub mężczyzn, bez nakreślenia jej przyczyn, nie mają za celu dalszej degradacji społeczeństwa w formie wojny pomiędzy płciami, czy tylko są efektem ignorancji…

Lotna 11.01.2016 18:25:59

 • Waaadza!

“A mianowicie twierdzi on, że władza jest jak narkotyk. Przy czym uzależnienie oligarchów od niej jest już tak wielkie, jak narkomana w ostatnim stadium nałogu. Nawet najinteligentniejszy nie jest w stanie myśleć w perspektywie dalszej niż czas przyjęcia następnej dawki narkotyku. “

Zawsze to powtarzam. Ludziom nie chodzi o pieniądze lecz o władzę. Pieniądze są tylko środkiem do celu, sposobem podniesienie własnej pozycji społecznej. “A dziewięć z nich otrzymała rasa ludzi, którzy nade wszystko pożądają władzy.” [John R. R. Tolkien]

PiotrZW 11.01.2016 18:42:22

 • Wiwisekcja…

Nie czuję satysfakcji czytając, że ktoś traktuje Polaków jako społeczeństwo zachodnie (anglosaskie) – jesteśmy Słowianami i rozsądnie jest umiejscawiać Polskę w Europie Środkowej. Wzajemne przenikanie kultur, zwyczajów, mody czy też rozwiązań naukowo-technicznych, w dzisiejszych czasach łatwości komunikacji i wymiany nie ma z tym nic wspólnego. W swej historii ustawicznie pchaliśmy się ślepo na salony Zachodniego świata i za każdym razem lądowaliśmy ledwie w przedsionku – tak jak wspomniana w tekście Polka, która goniąc za obcokrajpowcem zwykle kończy jako popychadło jakiegoś Araba… Aktualna sytuacja społeczno-polityczna pokazuje, czym naprawdę są te zachodnie społeczeństwa, które pozwalają się rządzić zdegenerowanym grupom przestępczym, czującym satysfakcję z ogólnoświatowego ludobójstwa, jakie wywołują – i z czego jeszcze próbują czerpać jak największe zyski, czy to materialne czy polityczne.

banaco 11.01.2016 19:47:53

 • ta agitka podnosi Pana tytuł z doktora do spindoktora;

Obraża Pan inteligencję czytelników i kompromituje się jako człowiek i doktor. Tytuł naukowy i bibliografia mają sugerować że to jest esej naukowy, ale te półprawdy, brak obiektywnych punktów odniesienia, stronniczość w ocenie polskich kobiet i społeczeństw zachodnich dyskwalifikują całość i mogą nawet sugerować jakieś osobiste porachunki z płcią przeciwną. Tak więc nawet zakładając, że w pewnych kwestiach ma Pan wiele racji, to ze względu na fakt, że styl i metody odwracania kota ogonem przypominają te z kremlowskiej Prawdy z lat 70-tych, wprost szkoda czasu aby ustosunkować się w szczegółach do treści. Pozdrawiam i życzę opamiętania.

Nibiru 11.01.2016 21:56:08

 • @Pan podporucznik 19:21:10

Myślę, że jak w końcu zerwiesz ze swą prymitywną rusofobią i naiwną zachodo-filią, to jeszcze z ciebie ludzie być mogą, boś młody.
Powodzenia!

Klasyfikuję III RP, jako część Zachodu, JEDYNIE z powodu Jej przynależności do Unii, nota bene jedynie w roli nędznej kolonii. Podkreślam to w każdej mej publikacji, tego tematu dotyczącej.

dr nowopolski 11.01.2016 22:56:50

 • @Nibiru 21:56:08

Gratuluję czujności! wreszcie i na tym portalu zdemaskowano mnie jako agenta Putina.

A półprawd nie piszę, tylko PRAWDĘ! Zamiast obrażać się na tego kto ją pokazuje, lepiej ją przynajmniej próbować zmieniać.

No ale zgodnie z zachodnim nihilizmem, jeśli prawda jest brzydka, to tym gorzej dla prawy.

No i w obronie swej wyjątkowej “inteligencji”, sugeruję nie czytać mych publikacji. To nie jest obowiązkowe.

dr nowopolski 11.01.2016 23:04:40

 • @Lotna 18:25:59

“Społeczeństwo polskie jest degradowane od wielu dziesięcioleci i zastanawiam się, czy felietony poświęcone przejawom tej degradacji u kobiet lub mężczyzn, bez nakreślenia jej przyczyn, nie mają za celu dalszej degradacji społeczeństwa w formie wojny pomiędzy płciami, czy tylko są efektem ignorancji…”

Szukanie przyczyn jakiegoś stanu ma sens jedynie wtedy gdy można go zmienić. Jak by nie było, przedstawiała je Pani dość sumiennie. Dziękuję za to uzupełnienie, które dodatkowo weryfikuje me wnioski.

A co do kobiet, to mnie wręcz fascynują i nigdy ich wrogiem nie byłem. Marzy mi się jedynie by spełniały w społeczeństwie funkcję do której zostały powołane. No, ale doskonale rozumiem, że jest to w naszym mentalnie zdrowym polskim społeczeństwie postulat wręcz absurdalny!

dr nowopolski 11.01.2016 23:16:08

 • @dr nowopolski 22:56:50

Niech tak będzie, ale jak sprawy nie znajdą swojego szczęśliwszego zwrotu, to niedługo próba zaliczania kogoś do cywilizacji zachodniej uznawana będzie za obelgę… Społeczności klasyfikują się same zależnie od swej kultury, historii i tradycji, a jakiekolwiek celowe manipulacje (koniunkturalne) skazane są na kompromitację. Zresztą, wiele wskazuje na to, że w niedługim czasie wszystkie takie problemy odejdą daleko w cień, a my będziemy zajęci zwykłą walką o przetrwanie, w której rolę kobiet i mężczyzn, oraz ich wzajemne relacje i zadania, jakie mają do odegrania, będzie dyktowała potrzeba chwili – a kiedy opadnie kurz, ci co pozostaną potrafią ułożyć sobie te relacje na podstawie odwiecznych praw i zasad, zapisanych w genach…

banaco 11.01.2016 23:43:11

 • @dr nowopolski 23:16:08

Proszę uprzejmie, ale szukanie przyczyn jakiegoś stanu ma zawsze sens, bo bez tego poznania nie można problemu zlikwidować. Nie ma sensu natomiast szukanie winnych pomiędzy ofiarami zaistniałego stanu rzeczy, które nie są świadome przeprowadzanych na nich manipulacji uwarunkowujących ich postępowanie.

Lotna 12.01.2016 01:06:40

 • @Autor

Szanowny Panie,
Trochę mi żal, że nie starcza mi czasu na dłuższy komentarz na Pańskim blogu. Powiem tylko, że zawsze uważnie czytam Pańskie teksty.
Teraz napiszę tylko:
TAK TRZYMAĆ

zygmuntbialas 12.01.2016 01:28:19

Nihilizm 8

 • @banaco 23:43:11

Zgadzam się ze wszystkimi uwagami.

W ich kontekście dodam tylko, że jak na razie, w większości, Polacy odbierają zaliczenie ich do Zachodu jak nobilitację. Stąd też me określenie polskojęzyczni “europejczycy” (celowo z małej litery).

Oczywiście dla każdego uczciwego i świadomego człowieka przymiotnik “zachodni” powinien być odbierany jak obelga. Ale wybór należy do każdego.

dr nowopolski 12.01.2016 15:03:35

Opublikowano za: http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/128839,wiwisekcja-wspolczesnego-zachodniego-spoleczenstwa

(ilustracje od redakcji KIP)

PS. HORYZONTALNA I WERTYKALNA SYNTEZA RZECZYWISTOŚCI GEOPOLITYCZNEJ, Z UDZIAŁEM POLSKI

Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie w tym temacie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o charakterze historycznym, geopolitycznym oraz powiązania tych zjawisk i procesów z Polską. Pozwoli to zrozumieć: kto rzeczywiście tworzy terroryzm, kolorowe rewolucje, wojny na Bliskim Wschodzie, exodus imigracji do Europy oraz działania organizujące i wpierające te zjawiska oraz procesy w każdym kraju europejskim, także w Polsce. Obraz, który się pojawi z połączenia wielu „puzli” w całość, będzie szokujący, zwłaszcza dla tych, którzy wierzą w kłamstwa polskojęzycznych mendiów ( jako instrumentu w “zorkiestrowanej” propagandzie globalistów NWO), polityków, edukacji na wszystkich szczeblach, pielęgnując własne lenistwo umysłowe i zwyczajne tchórzostwo. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/03/lista-krajow-bombardowanych-przez-usa-od-czasu-ii-wojny-swiatowej/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/wiwisekcja-wspolczesnego-zachodniego-spoleczenstwa/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/polska-w-sluzbie-interesow-usraela/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/dekada-ludobojstwa-w-iraku-nowe-dowody-na-wykorzystanie-szwadronow-smierci/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/kto-sponsoruje-dzihad-czyli-wahabici-w-natarciu/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/radykalny-islam-bron-w-rekach-zachodu/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/kwiaty-nie-tylko-dla-paryzan-kto-steruje-terroryzmem/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/manipulacja-dzihadystami-kontrola-umyslu/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gearoid-o-colmain-o-zamachach-w-paryzu-13-11-2015-dla-rt-international-pl/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/francja-we-wlasnych-sidlach/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/barbarzynski-kalifat-daesz-a-cywilizowany-osmanski/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/odtajniony-amerykanski-raport-ujawnia-iz-pentagon-stworzyl-isis-jako-narzedzie-do-obalenia-prezydenta-syrii/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/bez-oslonek-turcja-zachod-i-iii-rp/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/werbunek-szkolenie-finansowanie-i-przerzucanie-do-syrii-platnych-bandytow-i-broni/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/syryjka-wyjasnia-dlaczego-nowy-porzadek-swiata-nwo-nienawidzi-syrii-wideo/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/baszar-al-assad-panstwo-islamskie-to-wytwor-polityki-zachodu/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/brawo-rosja-swiatowy-bandyta-i-terrorysta-nr-1-usrael-rzucony-na-kolana/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/bliski-koniec-uprzatania-syrii-z-najemnikow-zachodu/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/zygmunt-wrzodak-atak-na-syrie/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/szejk-imran-hossein-o-roznicy-pomiedzy-rosja-a-wielkim-syjonem/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/przywodca-iranu-obnaza-oblude-zachodu/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/rozwalic-bliski-wschod-irak-na-trzy-syrie-na-piec/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/islamska-inwazja-jako-element-planu-wprowadzenia-nwo/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/soros-chce-podbic-imigrantami-europe-i-sfinansowac-to-jej-zadluzeniem/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/dyktat-rotszyldow-co-najmniej-milion-ludzi-rocznie-to-koniec-waszej-europy/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/dyktat-rothschildow-czesc-3-precz-z-tymi-granicami/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/rzad-usa-jako-narzedzie-w-rekach-globalistycznych-zbrodniarzy-nwo/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/komisja-europejska-finansuje-aktywistow-proimigranckich/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/multikulturalizm-jako-nowoczesne-narzedzie-destrukcji-panstw-narodowych-oraz-ras/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/jacek-andrzej-rossakiewicz-wojna-czy-pokoj-w-europie/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/watykan-i-hierarchia-kosciola-katolickiego-wspiera-islamski-multikulturowy-podboj-europy/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/jagiellonska-iii-rp-w-wojnie-na-dwa-fronty/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/aleppo-a-sprawa-polska/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/spij-spokojnie-mosad-czuwa-przeczytaj-jak-rzad-finansuje-antypolskie-organizacje-z-pieniedzy-polskich-obywateli/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/wnikliwa-analiza-sytuacji-globalnej-i-atakow-w-paryzu-benjamina-fulforda/

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować… i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

Wypowiedz się