„Szczurzy król”

Film pokazuje jak programuje się obecny niezwykle agresywny świat, w którym żyjemy.  Eksperyment na szczurach - gatunku bardzo społecznym w organizacji życia zbiorowego - pokazuje jak zdeprawować i zniszczyć zbiorowość, zaczynając od demoralizacji, a wręcz deprawacji jednostek. Te same zasady powszechnie stosuje się w zbiorowości ludzi i poprzez bezwzględną rywalizację, egoizm, chciwość i brak zasad moralnych, prowadzi się do samozagłady. Ideologią, która to realizuje, jest przede wszystkim neoliberalizm i globalizm. Atmosfera braku zasad moralnych niszczy mechanizm samoobrony Czytaj całość

Dr Ludwik Staszyński – Samorządowa lekcja demokracji

                Prezentujemy omówienie wyników wyborów samorządowych i trochę sondaży badania opinii publicznej, co prawda za 2010 r., tym niemniej głęboka analiza systemu wyborów, w tym ordynacji wyborczej i działań ośrodków badania opinii, jest nie tylko w pełni aktualna, ale w dużym stopniu odzwierciedla cały mechanizm wyborczy III RP. Ten artykuł dr Staszyńskiego  został odrzucony 4 lata temu przez poważne periodyki opiniotwórcze: „Realia” i „Obywatel”. Analizę wyborów tegorocznych, odmienną od różnych mniej lub bardziej szczątkowych analiz poprawnych Czytaj całość

Czytaj dalej...

Prof. Włodzimierz Bojarski – Klęską narodową jest pomieszanie języków (1)

      Ostatnie ćwierćwiecze stanowi w historii polski niewątpliwie okres największej aktywności w inicjowaniu i powstawaniu partii i ugrupowań politycznych. Zapewne można by się doliczyć ich grubo ponad setkę, a ich nazwy wyczerpały już chyba wszelkie kombinacje słów miłych polskiemu uchu. To jakieś zaczadzenie wolnością i demokracją. W tym zbiorze wyraźną większość stanowią ugrupowania t.zw. „prawicowe”, to jest „narodowe”, „patriotyczne”, „polskie”, „chrześcijańskie”, „demokratyczne” i t.p., na ogół mniej lub bardziej opozycyjne w Czytaj całość

Czytaj dalej...

Własność wspólnotowa i pieniądz wspólnotowy jako podstawa budowy społeczeństwa obywatelskiego

dr Krzysztof Lachowski Myśli przewodnie: Społeczeństwo, w którym nie występuje zjawisko skrajnego bogactwa i skrajnego ubóstwa ma największe szanse  stać się zdrowym społeczeństwem – Arystoteles – filozof grecki; Powszechna nędza i wysoka koncentracja bogactwa nie mogą współistnieć ze sobą  w  demokracji  -Thomas Jefferson – autor Deklaracji Niepodległości, III prezydent USA; Zarówno pieniądz, jak i własność są jak nawóz, nie ma z nich pożytku póki się ich nie rozrzuci – zmodyfikowana myśl Franciszka Bacona – filozofa angielskiego z XVI w. 1. Główne Czytaj całość

Czytaj dalej...

Przemówienie Władimira Putina na 11 posiedzeniu klubu „Wałdaj”

Przemówienie Władimira Putina na podsumowującej sesji plenarnej międzynarodowego klubu dyskusyjnego „Wałdaj” w Soczi w temacie: „Ład międzynarodowy: nowe reguły czy gra bez zasad?” jest zupełnie nowatorskie ze względu na jasny, zrozumiały prawie dla każdego język, którym sformułował globalne problemy. Prezydent Putin stanowczo wytknął hipokryzję Zachodowi, który oskarża Rosję o to, co sam wobec niej od wielu lat czyni, łamiąc zawarte wcześniej umowy. Sprzeciwił się podporządkowaniu Rosji tworzonemu Nowemu Porządkowi Świata (NWO), nawet poprzez III Wojnę Światową, Czytaj całość

Czytaj dalej...

List otwarty polskich naukowców o nieprawidłowościach wyborczych

Polscy naukowcy napisali list otwarty w sprawie nieprawidłowości w wyborach samorządowych oraz ich społecznych konsekwencjach opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 27.11.2014 r. Redakcja gazety stwierdza w podtytule, że państwo nie zdało egzaminu, nie zauważając siebie, że tak samo nie zdaje egzaminu zastrzegając sobie wyłączność praw autorskich sygnatariuszy i autorów listu, a za cytowania nie swojego tekstu każą sobie „słono” płacić. Jakkolwiek stanowisko polskich naukowców jest w dużym stopniu słuszne, to także budzi ono szereg wątpliwości, z zakresu Czytaj całość

Czytaj dalej...

Ebola – źródło gigantycznych zysków dla Rothschildów i Gatesów

Naukowiec, który niedawno wskazał dowody na to, że wirus Ebola został stworzony przez korporacje farmaceutyczne na najwyższych szczeblach władzy, został poparty innym ekspertem – który mówi, że wybuch epidemii zbiega się dokładnie z kampanią  ONZ dotycząca szczepień. Dr. Cyryl Broderick jest byłym profesorem patologii roślin na Uniwersytecie w Liberii, jest także  współpracownikiem  w Delaware University.  Pod koniec ubiegłego miesiąca napisał felieton dla „Liberian Daily Observer” , twierdząc , że wirus Ebola który  obecnie szaleje w zachodniej Afryce jest Czytaj całość

Czytaj dalej...