Ważne! Rozkład i degradacja „elity światowej”

Rzadko świat ma prawdziwy wgląd we wnętrze zepsutego świata zachodnich oligarchów i bezczelnych manipulacji stosowanych w celu zwiększenia ich majątku kosztem dobra publicznego. (Paul Ron) W Polsce prawie nikt nie chce zrozumieć, że nadchodzi burza. Oficjalne analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Polski są pozbawione realizmu i biją w oczy optymizmem. Ich autorzy nie uwzględniają dwóch fundamentalnych czynników. Pierwszym z nich jest globalny kryzys systemowy, który obecnie najsilniej wpływa na międzynarodowe stosunki ekonomiczne i polityczne, czego nie trzeba szerzej tłumaczyć. Czytaj całość

Zapanowało drobnomieszczaństwo intelektualne. Elity bronią świata, którego już nie ma.

Wnikliwa analiza „elit” politycznych, naukowych, dziennikarskich, prawnych i innych w Polsce, dokonana przez  Mirę  Suchodolską, pozwala na sformułowanie określeń dokładniej charakteryzujących tą sferę jako: antyelity – które w poprzednich pokoleniach zniszczyły prawdziwe elity w czasie wojny i po wojnie, a w czasach współczesnych nie pozwoliły na ich odrodzenie ; albo lumpenelity – określenia  sformułowanego przez Annę Pawełczyńską  w doskonałej analizie zawartej w książce „Głowy Hydry”. Te lumpenelity żyją w iluzji rzeczywistości, posługują Czytaj całość

Czytaj dalej...

Veterans Today: Technologia Keshe powinna być dostępna ogólnie już w przyszłym roku

Veterans Today jest amerykańskim portalem mediów alternatywnych, który czytany jest przez miliony ludzi. Został założony i odzwierciedla poglądy emerytowanych oficerów wywiadu, głównie wojskowego, w tym wysokiej klasy analityków. Ta grupa stoi w zdecydowanej i umacniającej się poparciem armii USA, opozycji wobec  globalistów rządzących nie tylko USA, ale całym Zachodem. Veterans Today ujawnili m.in., że ISIL, Al.-Kaida i wiele innych grup terrorystycznych na Bliskim Wschodzie zostały stworzone przez USA i Izrael przy pomocy krajów Europy Zachodniej i Zatoki Perskiej oraz Czytaj całość

Czytaj dalej...

Schematy budowy reaktorów wolnej energii zostały ujawnione.

https://www.youtube.com/watch?v=oNJuuEVdLOw   Mehran Tavakoli Keshe, jak obiecał, tak zrobił. 26 października zostały ujawnione schematy budowy prostego reaktora plazmowego, którego koszt mieści się w granicach kilkudziesięciu dolarów. Przez 2 tygodnie codziennie na żywo prowadzone są seminaria w języku angielskim, które umieszczane są w całości na kanale Fundacji Keshe na YouTube. W realizację projektu uwolnienia ludzkości z tyranii kontrolerów energii zaangażowane są już tysiące ludzi na całym świecie. Prezentują swoje osiągnięcia w tychże relacjach – są Czytaj całość

Czytaj dalej...

Nikola Tesla Gospodarz Świata

Nicola Tesla był najgenialniejszym odkrywcą i wynalazcą jaki chodził po Ziemi w znanej historii ludzkości, ale sam twierdził, że „Ja nie jestem autorem tych wynalazków”. Przemieszczał się do światów i epok równoległych i stamtąd przynosił gotowe koncepcje wynalazków, bez żadnych obliczeń i eksperymentów – pojmował jedynie istotę rzeczy, zasadę działania. Nicola Tesla twierdził, że „mój umysł jest tylko odbiornikiem. We wszechświecie znajduje się rdzeń, z którego uzyskujemy wiedzę, siłę, inspirację. Nie wnikałem w tajemnicę tego rdzenia, ale wiem, że Czytaj całość

Czytaj dalej...

Nowoczesne technologie (free energia) – przegląd encyklopedyczny

Publikujemy przegląd encyklopedyczny innowacji pozyskiwania darmowej energii  z okresu ponad 100 lat, które nie zostały upowszechnione, ponieważ zniszczyłyby lichwiarską cywilizację Zachodu. Ale ten proces upowszechnienia tych wynalazków nieuchronnie nadchodzi i jest nie do zatrzymania. Niezależność energetyczna każdego gospodarstwa domowego jest obok zapewnienia samowystarczalności żywnościowej  PODSTAWĄ PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI, NIEZALEŻNOŚCI I UWOLNIENIA OD OBAW O PRZETRWANIE. To jest przeciwieństwo liberalnej wolności bez żadnej odpowiedzialności, czyli Róbta Co Chceta, Czytaj całość

Czytaj dalej...

ZADZIWIAJĄCY MAGNETYCZNY SILNIK KOHEI MINATO

Kiedy po raz pierwszy zadzwonił do nas nasz podekscytowany kolega, który twierdził, że właśnie widział wręcz niezwykły wynalazek magnetyczny silnik, który prawie nie używa elektryczności byliśmy nastawieni tak sceptycznie, że odrzuciliśmy zaproszenie do jego obejrzenia. Skoro rzecz jest tak dobra, to jakim cudem nie ma na nią amatorów? O tym zaproszeniu przypomnieliśmy sobie dopiero klika miesięcy później, kiedy nasz kolega zadzwonił ponownie. – No widzicie – powiedział – właśnie sprzedali 40000 sztuk do głównej sieci sklepów z artykułami gospodarstwa domowego. I Czytaj całość

Czytaj dalej...

Gdzie, u licha, jest ta darmowa energia?

Rozwój urządzeń generujących darmową energię jest od dziesięcioleci skutecznie blokowany przez finansowe elity oraz rządy poszczególnych państw za milczącym przyzwoleniem łatwo ulegających manipulacjom społeczeństw. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku periodyki poświęcone tematyce elektrycznej przewidywały „darmową elektryczność”[1] już w niedalekiej przyszłości. Codziennością stawały się niezwykłe odkrycia w dziedzinie elektryczności. Nikola Tesla demonstrował „bezprzewodowe oświetlenie” i inne cuda związane z prądami wysokiej częstotliwości. Czytaj całość

Czytaj dalej...

Historia prywatyzacji: bohaterowie i łajdacy (cz.1)

Współczesna historia gospodarcza Polski jest zbudowana na historycznym fałszu. Jednym z najbardziej fałszywie przedstawianych aspektów tej historii jest „prywatyzacja”. Jednak z chwilą, gdy wspomniana „prywatyzacja” została doszczętnie skompromitowana, współczesną historię gospodarczą Polski można pisać od nowa. Kompromitacja „prywatyzacji” jest wydarzeniem, które przewróci obecne stosunki społeczne i gospodarcze w Polsce. To stwierdzenie zawiera dwa elementy, które wymagają wyjaśnienia. Po pierwsze, wymaga wyjaśnienia znaczenie procesów określanych mianem Czytaj całość

Czytaj dalej...

Skutki dominacji kapitału zagranicznego w gospodarce polskiej.

Poprzez proces długoletnio prowadzonej transformacji gospodarki polskiej kapitał zagraniczny uzyskał w niej dominującą pozycję. W wyniku nieudolnie prowadzonej transformacji państwo polskie utraciło własność, a co za tymi idzie kontrolę nad gospodarką, w taki stopniu, aby mogło w wpływać na procesy  gospodarcze uwzględniające przede wszystkim interes Państwa (ogółu społeczeństwa). Warto przypomnieć, że gospodarka  socjalistyczna była oparta na własności państwowej pozwalała na całkowite władztwo nad gospodarką. Umożliwiło to realizowanie wyzwań przed jakimi Czytaj całość

Czytaj dalej...