Konto i adres Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej 

Warszawski Bank Spółdzielczy

Konto:  02 8015 0004 0189 9937 2000 0001

 

Adres do korespondencji:

00-609 WARSZAWA, ul. Armii Ludowej 30 m 2

 

REGON: 145987962

NIP: 525-252-69-51

numer KRS: 0000409982