Bomba Trumpa w BRICS: USA dołącza do BRICS, zapoczątkowując nową erę globalnych finansów o piorunującym wpływie i historycznym znaczeniu – Wizja Trumpa dla Ameryki: Zaufaj planowi!

Medeea GreereAutor: Medeea Greere12 kwietnia 2024 r

Bomba Trumpa w BRICS: USA dołącza do BRICS, zapoczątkowując nową erę globalnych finansów o piorunującym wpływie i historycznym znaczeniu – Wizja Trumpa dla Ameryki: Zaufaj planowi!


Prezydent Donald Trump wykonał bezprecedensowy ruch, sprzymierzając Stany Zjednoczone z BRICS – odważny krok, który sygnalizuje zdecydowane zaangażowanie w rozważną politykę monetarną i dyscyplinę fiskalną. Posunięcie to wywołało wstrząs na Wall Street i w elicie bankowej, rzucając wyzwanie ich hegemonii i torując drogę do nowej ery w międzynarodowej ekonomii.

Jack Straw @JackStr42679640

Decyzja prezydenta Trumpa o przyłączeniu Stanów Zjednoczonych do BRICS – sojuszu obejmującego Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki – stanowi dramatyczne odejście od tradycyjnej polityki gospodarczej USA. Popierając BRICS, Trump przeciwstawia się zakorzenionej władzy Wall Street i elity bankowej, które od dawna czerpią korzyści z systemu ciągłej kreacji pieniądza i wydatków deficytowych. To odważne posunięcie nie tylko podważa status quo, ale także ma potencjał do przedefiniowania globalnego krajobrazu finansowego, oferując alternatywne ścieżki do dobrobytu gospodarczego.

Stanowisko Trumpa przeciwko status quo: Decyzja Trumpa o przystąpieniu do BRICS jest bezpośrednim wyzwaniem dla dominującej struktury monetarnej, która faworyzuje interesy elit kosztem zwykłych obywateli. Zbyt długo Wall Street i elita bankowa wywierały nieproporcjonalny wpływ na politykę gospodarczą, utrwalając cykl zadłużenia i zależności. Sprzeciwiając się praktyce nieustannej kreacji pieniądza i wydatków deficytowych,

Trump broni interesów Main Street kosztem interesów elity finansowej. Ta odważna postawa odzwierciedla zobowiązanie do odpowiedzialności budżetowej i rozliczalności, przygotowując grunt pod bardziej sprawiedliwy podział bogactwa i zasobów.

Jaki jest sekret długiego życia w zdrowiu?

Zakłócenie finansowego status quo: Decyzja o przyłączeniu się do BRICS może potencjalnie zakłócić finansowe status quo w skali globalnej. Dywersyfikując swoją działalność, odchodząc od dominacji dolara, Trump rzuca wyzwanie hegemonii zachodnich instytucji finansowych i toruje drogę do bardziej wielobiegunowego porządku światowego.

Posunięcie to nie tylko wzmacnia suwerenność gospodarczą Stanów Zjednoczonych, ale także wzmacnia pozycję gospodarek wschodzących w globalnym systemie finansowym. W miarę jak dominacja dolara słabnie, kraje należące do sojuszu BRICS mogą skorzystać ze zwiększonych możliwości handlowych i inwestycyjnych, sprzyjając większej współpracy gospodarczej i solidarności.

Koniec hegemonii dolara: Wraz z przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do BRICS era hegemonii dolara dobiegła końca. Ten wstrząsający rozwój sygnalizuje fundamentalną zmianę w równowadze sił w gospodarce światowej, z daleko idącymi konsekwencjami dla rynków finansowych i dynamiki geopolitycznej.

W miarę jak dolar traci status głównej waluty rezerwowej na świecie, kraje na całym świecie dokonują ponownej oceny swojej polityki monetarnej i dywersyfikują swoje rezerwy walutowe. To odejście od dolara nie tylko podważa dominację zachodnich instytucji finansowych, ale także zmniejsza wpływ, jaki Stany Zjednoczone tradycyjnie wywierają na sprawy międzynarodowe.

Wizja Trumpa dotycząca nowego porządku gospodarczego: Decyzja prezydenta Trumpa o przystąpieniu do BRICS jest częścią szerszej wizji nowego porządku gospodarczego opartego na uczciwości, przejrzystości i wzajemnym szacunku. Sprzymierzając się z podobnie myślącymi narodami, Trump dąży do stworzenia bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego globalnego systemu finansowego, który przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, a nie tylko nielicznym uprzywilejowanym. Wizja ta wykracza poza zwykłą retorykę; Stanowi ona konkretne zobowiązanie do zreformowania międzynarodowego systemu walutowego i promowania zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Dzięki takim inicjatywom, jak inwestycje w infrastrukturę, transfer technologii i budowanie potencjału, Stany Zjednoczone i ich partnerzy z BRICS mogą współpracować w celu sprostania najpilniejszym wyzwaniom stojącym przed światową gospodarką, od ubóstwa i nierówności po zmiany klimatyczne i pandemie.

Przyszłość przyszłości: wyzwania i szanse: Decyzja Trumpa o dołączeniu do BRICS oznacza znaczące odejście od konwencjonalnej mądrości, ale wiąże się również z wieloma wyzwaniami. W miarę jak Stany Zjednoczone odchodzą od modelu globalnych finansów skoncentrowanego na dolarze, muszą poruszać się w złożonym krajobrazie konkurujących interesów i rywalizacji geopolitycznej.

Co więcej, jest mało prawdopodobne, aby umocniona władza Wall Street i elity bankowej zrezygnowały z władzy bez walki, co stanowi ogromne przeszkody dla znaczących reform. Jednak pomimo tych wyzwań odważne posunięcie Trumpa stwarza również bezprecedensowe możliwości wzrostu gospodarczego, innowacji i współpracy. Przyjmując BRICS, Stany Zjednoczone mogą wejść na nowe rynki, nawiązać nowe partnerstwa i wytyczyć kurs w kierunku bardziej dostatniej i zrównoważonej przyszłości.

Zaufaj planowi – wizja Trumpa dla Ameryki: W chaosie i niepewności, które otaczają jego prezydenturę, jedna rzecz pozostaje jasna: Donald Trump jest człowiekiem z wizją. Niezależnie od tego, czy go kochasz, czy nienawidzisz, nie można zaprzeczyć śmiałości jego ambicji ani jasności jego celu. Przyłączając się do BRICS, Trump przygotował grunt pod epickie starcie, przeciwstawiając siły globalizacji siłom nacjonalizmu i wzywając nas wszystkich do ponownego przemyślenia naszych założeń dotyczących władzy i przywilejów.

Podsumowując, decyzja prezydenta Trumpa o przyłączeniu Stanów Zjednoczonych do BRICS stanowi historyczny punkt zwrotny w światowych finansach. Rzucając wyzwanie zakorzenionej władzy Wall Street i elity bankowej, Trump sygnalizuje nową erę suwerenności gospodarczej i niezależności. Podczas gdy droga przed nami może być najeżona przeszkodami, korzyści płynące z przyjęcia BRICS znacznie przewyższają ryzyko.

W miarę jak dominacja dolara słabnie i wyłania się bardziej wielobiegunowy porządek świata, Stany Zjednoczone mają okazję dać przykład, wspierając większą współpracę gospodarczą i solidarność między narodami. Dzięki odwadze, determinacji i wizji, odważne posunięcie Trumpa może utorować drogę do bardziej sprawiedliwej, równej i dostatniej przyszłości dla wszystkich.

Powstanie BRICS: Japońskie negocjacje dyplomatyczne, napędzające upadek Fiata i przypływ wyzwolenia gospodarczego w intensywnej walce o globalną dominację walutową przeciwko oporowi Kabała

https://amg-news.com/brics-rising-the-japans-diplomatic-negotiation-propelling-the-fall-of-fiat-and-the-surge-of-economic-liberation-in-the-intense-battle-for-global-currency-dominance-against-cabal-resistance/embed/#?secret=FFzo7NmYDd#?secret=vaMxSKsVkB

Breaking: USA dołączają do BRICS, ogłoszono upadek dolara – wstrząsające posunięciem Trumpa wstrząsa światowymi finansami!

https://amg-news.com/breaking-usa-joins-brics-dollars-demise-declared-trumps-earthshaking-move-shakes-global-finance/embed/#?secret=qKiyTNjME4#?secret=NCAgl47Xkn

Waluta blockchain BRICS: wyzwanie dla dominacji dolara i przekształcenie globalnych finansów

https://amg-news.com/brics-blockchain-currency-challenging-dollar-dominance-and-reshaping-global-finance/embed/#?secret=rKXw8tEY2L#?secret=2WpabzvyQd

Plan BRICS redefinicji globalnej potęgi gospodarczej: surowce kontra aktywa finansowe

https://amg-news.com/the-brics-plan-to-redefine-global-economic-power-commodities-vs-financial-assets/embed/#?secret=KhjNaHVn9n#?secret=DRextmbGKp

Polityka redystrybucji treści

Opublikowano za: https://amg-news.com/trumps-brics-bombshell-usa-joins-brics-ushering-in-a-new-era-of-global-finance-with-thunderous-impact-and-historic-significance-trumps-vision-for-america-trust-the-plan/

Comments

 1. makepeace1961 says:

  Brawo Trump. Mądre posunięcie. Polacy ci normalni są za.

  • krnabrny1 says:

   Wierzysz jeszcze w tak głupi populizm?

   Oczywiście, Pan Trump może sobie chcieć wejścia do BRICS.

   Jakkolwiek, rozkładając zagadnienie logicznie, BRICS zostało stworzone własnie po to aby oderwać się od USA i dolara. Zatem to, że on CHCE to fajnie..ale kto zdecyduje się na przyjęcie USA.?

   Ten artykuł to artykuł propagandowy, mający na celu pokazanie, że to USA decydują nadal o tym co mają robić i ,że jeśli przyjdzie im fantazja, to mogą nawet wejść do BRICS.,, bo przecież, kto im zabroni?;-)

 2. krnabrny1 says:

  Ta bomba jest w każdym razie ciekawsza:-)

  Sąd przyjął do rozpatrzenia wniosek Federalnej Służby Podatkowej Federacji Rosyjskiej w sprawie upadłości polskiego PGNiG

  17 kwietnia 2024, 12:07

  Sąd Arbitrażowy przyjął do rozpatrzenia wniosek Federalnej Służby Podatkowej (FTS) Federacji Rosyjskiej w sprawie upadłościowej polskiej spółki PGNiG („Polskie Wydobycie Ropy i Gazu”). Korespondent Izwiestii poinformował o tym 17 kwietnia.

  Wniosek o wszczęcie lokalnego postępowania upadłościowego wobec SA Polski Przemysł Naftowy i Gazowniczy złożył 12 marca Federalna Służba Skarbowa Rosji nr 36 dla Moskwy . Z dokumentu wynika , że ​​Federalna Służba Skarbowa wnosi o wpisanie do rejestru wierzytelności długu dłużnika z tytułu obowiązkowych wpłat do budżetu w łącznej kwocie 901 882,84 rubli, w tym 795 350,27 rubli zaległości i 106 532,57 rubli kar.

  Jak wynika z akt sprawy , sąd wyznaczył termin rozpoznania zasadności wniosku na 19 czerwca . Z aktu prawnego wynika, że ​​inspektorat „otrzymał dodatkowe dokumenty, w tym informację o zakończeniu działalności SA Polski Przemysł Naftowy i Gazowniczy”.

  Od 2022 roku polski państwowy koncern gazowniczy PGNiG jest częścią polskiego koncernu naftowego PKN Orlen. Wcześniej, 7 marca, wytoczono pozew przeciwko niemu, Europolowi Gazowi i audytorom Ernstowi i Youngowi o odzyskanie ponad 900 mln dolarów . Powodem był PJSC Gazprom.

  Spółka PGNiG jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu Jamał – Europa. Gazociąg przebiega przez Rosję, Białoruś, Polskę i Niemcy. Na terenie Polski ułożono 683 km rurociągów, znajduje się pięć tłoczni: Ciechanów, Szamotuły, Zambrów, Włocławek, Kondratki.

  14 listopada 2022 roku Parkiet poinformował, że Warszawa wycofała Gazprom udziały w operatorze polskiej części gazociągu Jamał-Europa, EuRoPol Gaz. Rosyjska firma posiadała 48% udziałów w tym przedsiębiorstwie, którego wartość wyceniono na 580 mln dolarów.

  https://iz.ru/1683602/2024-04-17/sud-prinial-k-rassmotreniiu-zaiavlenie-fns-rf-o-bankrotstve-polskoi-pgnig?main_click

Wypowiedz się