Podejrzenie ludobójstwa – 5G i CoV

Wyrażamy uznanie dla dr Diany Wojtkowiak za odwagę, logikę merytoryczną i rzeczowość dowodową oskarżenia wobec obecnego ministra od chorób, Łukasza Szumowskiego. Jest to w istocie rzeczy oskarżenie wszystkich elit politycznych, zarówno rządowych, jak i opozycyjnych, a przede wszystkim mediów. Należy dodać, że zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu. Oprócz nagrania filmowego, zamieszczono poniżej wersję tekstową oskarżenia do Prokuratora Generalnego.

Całość wywodu i oskarżenia mocno koresponduje z naszym poprzedzającym artykułem pt. Czy „Koronawirus” jest w rzeczywistości chorobą popromienną, powodowaną przez promieniowanie elektromagnetyczne, w tym 5G, Wi-Fi, 4G ?

Redakcja KIP

Za: TV Victoria

Na filmie zostaje odczytane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona ludobójstwa popełnionego przez ministra Łukasza Szumowskiego a skierowanego do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Zawiadomienie składa dr Diana Wojtkowiak. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa jest głęboko uzasadnione dowodami naukowymi. Sprawa dotyczy 5G i koronawirusów oraz korelacji między tymi zjawiskami.

Treść zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

dr Diana Wojtkowiak                                         Gdańsk 11.05.2020

ul. Diamentowa 3/30

80-028 Gdańsk

diana@torsionfield.eu; www.torsionfield.eu

W. P.

                            Prokurator Generalny

                            Zbigniew Ziobro

                            Prokuratura Krajowa

ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie zostaje przekazane jednocześnie do wiadomości:

Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Wojciech Skweres – Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny

Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

Anna Goławska – Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia;

Przemysław Humięcki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Prezes PIS Jarosław Kaczyński

Minister Środowiska Michał Woś

Minister Klimatu Michał Kurtyka

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępstwo to polega na wydaniu rozporządzenia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego, co poskutkowało ekspresowym zwiększeniem mocy nadajników przez operatorów. Ustalono już przyczynowy wpływ promieniowania mikrofalowego na zwiększenie infekcyjności i agresywności wirusów z grupy SARS CoV do której to grupy należy będący przyczyną obecnej pandemii wirus SARS CoV- 2, który spowodował już w Polsce według oficjalnych danych 800 ofiar śmiertelnych.

Istnieje wiele doniesień o zbieżności miejsca nowo wprowadzonej sieci 5G, w tym szpitali lub bardzo dużego zagęszczenia stacji bazowych poprzednich generacji z obszarami, gdzie wystąpiła największa ekspansja zachorowań na COVID-19 i wysoka śmiertelność zarażonych. Doniesienia te są wyciszane, a mówienie lub pisanie o takiej zbieżności w środkach masowego przekazu, na You-Tube, Facebooku i innych platformach informacyjnych jest oficjalnie zabronione, przy czym informacje są szybko usuwane. Możemy się więc spodziewać, że solidne opracowania na ten temat będą potrzebowały wielu lat na dopuszczenie do opublikowania. Obecny stan wiedzy jest jednak wystarczający, aby prześledzić mechanizm oddziaływania promieniowania mikrofalowego na zjadliwość wirusa. Informacje te znajdziemy w każdej bibliotece akademickiej. Biegli w sztuce naukowcy, ogarniający całość procesów odbywających się w komórce, a nie wyspecjalizowani w badaniu przez całe życie jednego elementu, muszą już od dawna wiedzieć o tym. Nie jest więc niespodziewane, że to właśnie ta grupa wirusów jest tak intensywnie badana w badawczych ośrodkach wojskowych od wielu lat. Wirus który możemy, przynajmniej w jakimś stopniu, zdalnie włączyć i wyłączyć to ideał broni biologicznej. Jak przedstawiam to w szerzej rozpatrującej zagadnienie załączonej pracy, prawie identyczny wirus SARS CoV, różniący się tylko fragmentami sekwencji białek odpowiedzialnymi za przyleganie wirusa do komórek ludzkich, wykorzystuje do infekcji i zmasowanego rozprzestrzeniania się po organizmie te same dwa szlaki sygnalizacji komórkowej, które są niezależnie uruchamiane przez mikrofale. Wyższy poziom natężenia mikrofal oznacza większą zjadliwość wirusa i większą śmiertelność pacjentów, a być może śmiertelność ta jest całkowicie zależna od obecności mikrofal. Biorąc pod uwagę, że pandemie grypy okresowej, a więc również koronawirusa, występują cyklicznie razem z wysoką aktywnością słoneczną, a ta jest obecnie w swoim minimum, wirusy te mają w sposób naturalny niewielką możliwość wytworzenia poważnych konsekwencji epidemiologicznych w tym i w następnym sezonie grypowym (listopad-kwiecień). Potrzebują stymulacji.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podwyższył rozporządzeniem z grudnia 2019 roku normy pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości nie dwu lub pięciokrotnie, czy w zależności od zgłaszanych przez operatorów komórkowych potrzeb, ale stukrotnie do najwyższej wartości akceptowanej na forum międzynarodowym. Do wartości funkcjonującej w niektórych państwach nie ze względu na kompromis zysków ekonomicznych i szkód zdrowotnych, ale ze względu na zaszłości historyczne kiedy wprowadzając nadajniki radiowe i radary nie prowadzono jeszcze badań molekularnych, a rozpatrywano jedynie ostre zaburzenia funkcjonowania organizmów. Teraz państwa, które mają te normy nie chcą się z nich wycofać w obawie przed ogromnymi odszkodowaniami jakie należałyby się osobom poszkodowanym, gdyby wina szkód została uznana po stronie operatorów telekomunikacyjnych i państwa, które przyjęło błędne normy. Minister Szumowski podwyższył tak bardzo normy natężenia pola elektromagnetycznego ignorując zgłaszane uwagi w ekspresowych konsultacjach społecznych i wbrew zaleceniom polskich organizacji państwowych ustanowionych w celu dbania o zdrowie obywateli i środowisko.

O długotrwałych następstwach podwyższenia norm pól elektromagnetycznych w postaci skoku umieralności na nowotwory i inne choroby cywilizacyjne informowałam ministra Szumowskiego i inne decyzyjne osoby w Ministerstwie Zdrowia w mojej petycji w sprawie procedowania rozporządzenia podwyższającego normy promieniowania elektromagnetycznego z dnia 25.11.2019, wyposażonej w załączniki dostarczające konkretnej wiedzy.

Operatorzy telefonii komórkowej wiedząc o planowanym podwyższeniu normy już na kilka miesięcy wcześniej zwiększali moc nadajników, przykładowo będąca w sąsiedztwie laboratorium z którego korzystałam stacja bazowa zaczęła sukcesywnie zwiększać moc od pierwszego października 2019r. Jeszcze przed ogłoszeniem pandemii pole elektromagnetyczne od stacji bazowej było wielokrotnie większe od poprzednio wykorzystywanego. Możemy się spodziewać, że duża cześć operatorów postąpiła podobnie, podbijając moce nadajników jeszcze przed ogłoszeniem pandemii.

Liczba osób, które umarły z powodu pandemii COVID-19 może być realnie kilkukrotnie mniejsza niż podawana oficjalnie wartość, ze względu na naciski na polskich lekarzy, z groźbą pozbawienia ich prawa wykonywania zawodu, przez globalistyczne organizacje międzynarodowe starające się dokonać w poszczególnych państwach reorganizacji struktury własności kapitału produkcyjnego na rzecz karteli międzynarodowych. Jednak i tak ilość ta kwalifikuje niniejsze przestępstwo jako zbrodnię ludobójstwa, a efekty wprowadzenia 100-krotnego podwyższenia normy trwają nadal i będzie siać śmierć w kolejnych latach.

Zakładam, że Minister Szumowski, będąc profesorem medycyny, zanim podwyższył 100-krotnie normy promieniowania, zapoznał się ze szlakami sygnałowymi uruchamianymi pod wpływem nadajników mikrofalowych i z tym jakie procesy one uruchamiają. Jednocześnie spodziewam się, że Minister Szumowski po wybuchu obecnej epidemii albo też poprzedniej – SARS, zapoznał się ze szlakami sygnalizacyjnymi wykorzystywanymi przez SARS CoV- 2 i podobne wirusy w infekowaniu komórek, wybudzaniu z latencji i agresywnym rozprzestrzenianiu się. Przypuszczam więc, że posiada tę wiedzę, na której i ja się opieram w załączonej publikacji.

 Jak już zaznaczyłam. Informacje dotyczące powiązania pandemii COVID-19 z siecią 5G są obecnie oficjalnie cenzurowane zarówno w mediach głównego nurtu jak i w internecie. Nie potrzebujemy cenzurować pustych plotek. Cenzuruje się to czemu nie potrafimy zaprzeczyć, to co zagraża utrzymaniu władzy. W ten sposób gremia rządowe same wskazują, że ukrywają problem, który dobrze znają.

Proszę o nadanie biegu sprawie z należytym poczuciem odpowiedzialności w zaistniałej sytuacji, w której nieodpowiedzialnie wydane rozporządzenie decyduje o życiu wielu osób w nadchodzącej przyszłości.

            Z poważaniem

                                               dr Diana Wojtkowiak

Załącznik:  D. Wojtkowiak; Związek pandemii koronowirusa SARS CoV-2 z siecią 5G; Gdańsk 7.05.2020; www.torsionfield.eu

Wybrane Komentarze do video

alleksa12345

Powinno się jeszcze pozwać posłów i senatorów, którzy mimo dostarczonych im materiałów przegłosowali to. Trzymam kciuki za panią doktor.

Deep Pond

Wiw, tekst niebywałe rzeczowy. Szacunek za to!

Alina Fiszer

NIE WIEM JAK MAM DZIĘKOWAĆ, TRZEBA TO KONIECZNIE UDOSTĘPNIAĆ

Halina Sroka

Przecież to było wiadomo!!!! Od Samego Początku Ze to Jest Depopulacja Ludności. Maseczki i 5G …… A ludzie jak posłuszne baranki robią to co im rząd nakazuje…. Włączmy Samodzielne Myślenie Co jest dla Nas DOBRE!!!!! Pozdrawiam cieplutko <3

Madlen Marlo

bravo!Szumowski i spółka muszą odpowiedzieć za zbrodnie przeciwko ludzkości

Grażyna Ewa

To teraz wiem dlaczego Szumowski tak źle wygląda. Po prostu boi się śmiertelnie, że wszystko się wyda i będzie odpowiadać za ludobójstwo. Serdecznie mu tego życzę z całego serca.

Buki Poole

I tu chciałbym bardzo pozdrowić zwolenników 5G , zdrowia życzę . A panu ministrowi wydaję się , że on i jego bliscy są nieśmiertelni . Powodzenia .

marabut

Premier, prokurator i prezydent są w tą zbrodnię zamieszani po uszy.

Marta Puchała

Nasze slowa podziękowań, jakkolwiek ważne, ale nie oddadzą odwagi jaką obie Panie reprezentujecie. Czuję ogromną ulgę,że powoli wszystkie ”teorie spiskowe” odnajdą się w praktyce i ukryte zło popłynie jak gorąca lawa w niebyt – przynajmniej tu na Ziemi. Pani Joanno życzę dużo zdrowia i ciągłej obecności w prawdzie!

mark demarkov

Zbagatelizować ?…nie no oczywiście, że nie będą w stanie zbagatelizować !..tak jak nie zbagatelizowali tylko po prostu OLALI petycję z 200 tys. podpisów dotyczącą ustawy 447.. proponuję przestać myśleć infantylnie i naiwnie a zacząć myśleć logicznie i rozsądnie…

Ewa Nowicka

Tak szumowinski sie zapoznał ze swoim nowym stanem konta na kajmanach.

robs2203

Dziękuję za te bardzo ważne informacje. Na podstawie wielu komentarzy zauważam, że zostały też przeczytane przez naszych rodzimych lemingów, dla których zrozumienie tego będzie wymagało trochę czasu…

Matt Demaskator

Dobre. O tej zakrzepicy też już słyszałem, więc Wojtkowiak nie jest jedna, która o tym mówi.

Barbara Radkowska

Niestety to PRAWDA 5 G zabija ludzi reagując że szczepionkami z zawartością metali…ołowiu i aluminium! Działa jak mikrofala…W PŁN Włoszech zaaplikowano staruszkom w LOMBARDII po 2 szczepionki…efekty znamy…Ciała palono…

Jolanta Sałapata

To co sypiĄ chemitrails też ma metale ciężkie i jakieś nano cząsteczki, które też mogą reagować z promieniowaniem 5G ..

Angelica Gora

Szumowski wykonuje rozkazy zachodniej loży masonow ….

Jeszu naszym Panem

A on sam rycerz maltański czyli bandzior

Maria J

Jeszcze montują w antenach 5G taką płytkie COV 19. Widziałam filmik, proszę poszukać. To jest okropne co oni nam szykują, ludobujstwo naszego narodu, przecież Szumowski mówił że będziemy długo chorować na koronowirusa. Też on wie co robi i mówi , zdrajcy narodu polskiego.

julka julka

5G podłaczono 11 maja 2020 minn polsat orange itp moze ich podac za ludobójstwo ?

Halina Kimak

Niedowiarkom polecam przeczytać w piśmie NEXUS marzec kwiecień 2020r na str 54 : Nowa sieć 5G budzi obawy dotyczące zdrowia . Str, 38 jest trochę informacji na temat wirusów : HIV, AIDS, SV- 40, POLIO- Heine – Medina, ospy wietrznej , SIV. Polecam poznac te krótkie wiadomości i należy włączyć myślenie ludzi ! Pozdrawiam

Katarzyna wieczorek

LD 50 to tzw. letalna dawka trucizny (dokładnie w tym przypadku promieniowania mikrofalowego, elektromagnetycznego) potrzebna do zabicia połowy osobników narażonej próby (w tym przypadku ludzi poddanych promieniowaniu)….

Pawlik Marzena

Dziś w Londynie na proteście aresztowany został naukowiec, astrofizyk który wygłaszał takie ,,herezje,,. Dobrze ze nie pala ludzi na stosach …

Drago Jagra

wg Stonogi Szumowski wziął oficjalnie 40 mln. ciekawe ile wziął pod stołem

Booorrrsuk Czarny

Hmm to jak złodzieja zawiadomić że inny złodziej coś ukradł… w „sądach” Prl BIS udającej III RP, dowody to drugorzędna sprawa, nic swój nie zrobi swojemu po prostu umorzy sprawę i zamiecie pod dywan albo w najlepszym przypadku będzie pokazówka.. a nie prawdziwe dochodzenie i sąd..Okupantowi zgłaszać że jego ludzie okupują kraj to groteska i brak wiedzy co się tutaj dzieje.. To my jako Suweren powinniśmy wśród siebie wyłonić sędziego i ławę przysięgłych i osądzić jednego buca z drugim( przed kamerami) oraz powołać swoich aby zrealizowali wyrok(policja będzie go jeszcze chronić), innej opcji nie ma na sprawiedliwy proces choćby zaoczny kanalii co udają Nasz rząd.Takie moje zdanie.Pozdrawiam!

Jeszu naszym Panem

Czym więcej takich oskarżeń do prokuratuy tym bardziej nie będą mogli odrzucać

Adora B

Czy ktos sie zastanawial nad znaczeniem slowa – CORONA – (PHYSICS) the glow round a conductor at high potential . Nastepne pytanie – czy ktos, gdzies wspominal o potencialnym wplywie 5G na zyjace organizmy? Tlumaczenie – KORONA – poświata wokol przewodu wysokiego napiecia – [przykladowo 60GHz/5G]. Symbole to jedna z najszybszych form komunikacji.

Danuta Motyka

Ogromne podziękowania za pracę która Pani wykonała dla ratowania ludzkosci.Niech Bóg Pania błogosławi.

Mela

Bądźcie w W-wie na PROTEŚCIE przeciw PRZYMUSOWI PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ. KTO CHCE NIECH SIĘ SZCZEPI ALE ŻADNEGO PRZYMUSU

Sebastian Minor

Doskonała inicjatywa i profesjonalnie przygotowana wraz z fachowym wyjaśnieniem. W razie czego jesteśmy gotowi dalej wpierać od strony organizacyjno prawnej ten projekt.

Kapuscinski Edward

CZŁOWIEK KTÓRY JEST NARAŻONY NA PROMIENIOWANIE SIECI 5G ; BRONIĄC SIĘ, SAM TWORZY TEGO WIRUSA W SWOIM ORGANIZMIE SARS COWID ; PROSZĘ POSŁUCHAĆ NAUKOWCA Z NIEMIEC HARALDA KAUZ VELA CO ON MÓWI NA TEN TEMAT POZDRAWIAM

Roman F

Wirus jest aktywowany siecią nadajników 5G, dlatego tak dużo tych nadajników montowali ,by scenariusz z covidem udał im się!!! Wirus to pretekst to zniszczenia ludzi, wirus nas nie zabije tylko MYŚLENIE I DZIAŁANIE RZĄDU POLSKIEGO I INNYCH RZĄDÓW KTÓRE UCZESTNICZĄ W ŚWIATOWYM SPISKU.

mark demarkov

To wszystko prawda TYLKO proszę się choć na chwilę zastanowić – jaki sens ma skarga na bandytę skierowana do drugiego bandyty z tego samego gangu ?…tylko naiwny ufoludek da się na to nabrać 🙂

Marlena Suska

Ja myślę, że wszyscy w Rządzie wiedzą o wszystkim, ale nie mogą nic od siebie zrobić, bo są jedynie marionetkami. Ale dziękuję z całego serca za ten List, musimy walczyć, protestować, uświadamiać ludzi, póki jeszcze jest czas. Myślę, że dobro i prawda zwycięży

Rebus

Hej rycerze klawiatury i monitora, ruszcie tyłki i zróbcie coś więcej. Każdy, kto może powinien przyjść na protest przeciwko szczepieniom 6 CZERWCA, WARSZAWA – OGÓLNOPOLSKI PROTEST PRZECIW PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ – START GODZ. 12.00 na Placu Zamkowym. KAŻDA OBECNOŚĆ SIĘ LICZY. Inaczej będą nas szczepić co chwilę do końca życia.

Leszek Ostachowski

Bili podziemny.. Wielokrotnie „przepowiednie i wizje tego pana były błędne.. Potem twórczość tego pana, to raczej odnosiła się do pisywani rozpaczliwych listów do prawników o możliwość kontrolowania i blokowania wolnej twórczości i możliwości całkowitego odcinania możliwości kontrolowania jego korporacji, pod kątem jak zostały zbudowane i do czego można wykorzystać produkty i technologie tej korporacji, a kontrolowaniu ludzi je używających do twórczości.. Oraz budowy monopolu wszystkimi dostępnymi narzędziami. Schematyczne typowe? Schemat.. Brak możliwości kontroli nad „korporacją,.. i rozbudowa niczym nie ograniczanej kontroli „tworu nad „ludźmi,.. Tak więc w pewnym momencie nie specjalnie mnie jego osoba i wizje interesowały. Pomyślałem, że z biegiem czasu zniknie jego opcja, przestanie się umacniać i odejdzie do lamusa.. Teraz na nowo muszę odkrywać z czego to wynikało.. Obrazu sytuacji jaki się wyłania i można zauważyć, to taki że jeśli ktoś lubi kontrolować totalitarnie i będzie napotykał na rosnący opór, to będzie to ukrywał, modyfikował pojęcia w czasie, a zastępując twarde określenie innym i mechanizmy pod innym definicjami systemów. Nawet stosując technikę opaczności pojmowania.. Cyber System. Tajemniczy „neutralny system i wirusy kontra antywirus.. Bojowy trójkąt pola walki oraz przy wszystkich tajemnicach, tylko nieliczna grupa „Geek mająca realną wiedze jak kreować, atakować i się bronic pośród „wolno rynkowych „gapiów płacących za popisy, przedstawienie???

Gola

Coś mi się kojarzy, że kilka krajów zgodziło się na testowanie tej niebezpiecznej broni wielkiego G w tym chyba jakieś kraje afrykańskie, Rumunia i Polska. Nie pamiętam jakie jeszcze inne państwa ale nie było ich wiele. Wiem, że rządy tych krajów dostały niemałe pieniądze za te zgody na testy, jakieś 74 miliardy chyba… Nikt nie pytał narodów tam zamieszkujących. Niestety, nigdzie już w sieci nie ma tego artykułu, bo pokasowali wszystko, co szkaluje wielkie G i łączy z satelitami Muska i wirusem. A skoro wszystko znika z sieci….. „Tylko prawda gryzie w oczy.” Pozdrawiam

Opublikowano za: https://www.youtube.com/watch?v=XeHsMeeM73c&fbclid=IwAR3kGrXmpylAewCpk1EWtpHDSSPF7Vx_3VcoRuuq-1FgqLcru-5Krti67l4

Od Redakcji KIP:

Uzupełniający zestaw opracowań dokumentujący związek promieniowania elektromagnetycznego, w tym 5G, Wi-Fi i 4G z koronawirusem.
Jak zwalczyć 5G, koronawirusa i rządzących kryminalistów, aby zapobiec ludobójstwu ?
Były pracownik Vodafone UJAWNIA- prawdziwe OBLICZE KORONAWIRUSA- Wezwanie POWSTAŃMY!
Czy to możliwe, że technologia 5G prowokuje rozprzestrzenianie się koronawirusa ?
Grypa, czy Choroba Radiacyjna
Zabójcze promieniowanie elektromagnetyczne
Pandemia? Albo głupota i fantazja … I co dalej? 13 kwietnia 2020 Obudź się !
NIESAMOWITY WYWIAD DAVIDA ICKE O AKTUALNEJ SYTUACJI W ŚWIECIE I PLANACH GLOBALNYCH PSYCHOPATÓW [ usuwany z youtube, vimeo i innych sieci]
Korelacja 5G z koronawirusem, a kościół katolicki i rząd
Wywiad: Perspektywa kontrwywiadu w sprawie wirusa Wuhan – syjonistyczny atak wojenny pod fałszywą flagą?
Już oficjalnie! KORONAWIRUS operacją „fałszywej flagi”! Robert D. Steele- list do Premiera!
Steele & Cassidy update, KORONAVIRUS i Memy, reset finansowy i więcej, 20 Marca 2020
Możliwe współzależności: koronawirusów, 5G, chemtrails, broni etnicznej i psychozy strachu – Ewa Pawela
Co kryje za sobą epidemia koronowirusa ?, Cz.1
Co to jest wirus? Nie to, co ci powiedziano… – Piątek, 17 kwietnia 2020 r
Nie możesz złapać wirusa, nie jest żywą częścią naszego świata – 14.04.2020.
Brak naukowego dowodu na istnienie tzw. wirusa-patogenu.
Zbrodnie ludobójstwa za pomocą szczepionek nie ulegają przedawnieniu. Demograficzna zagłada, czyli mistyfikacja H1N1
Sensacyjna wypowiedź Ambasadora USA o zdalnym zabijaniu ludzi technologią 5G
Uliczne latarnie LED wspierające sygnały 5G mają charakter ludobójczej broni
Google, Facebook, Neuralink pozwane za transfer broni technologicznej AI, współudział w ludobójstwie w Chinach i narażanie ludzkości na niewłaściwe użycie AI

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Tak, Pani Diana Wojtkowiak świetnie przedstawiła procesy biologiczne jakie towarzyszą „zmianom wirusowym”. I dobrze opisała podstawową strukturę fali mikrofalowej która w rzeczywistości jest dość skomplikowana w budowie, nie jest to proste nadawanie na jednej częstotliwości.

  Szacunek wielki za odwagę dla Pani Diany, natomiast wszyscy mamy świadomość że sprawy zaszły za daleko aby ktokolwiek przestraszył się jednego pisemka choćby to był głos samego Jahwe.

 2. krnabrny1 says:

  Nierozwiązana również pozostaje zagadka małej ilości zgonów.
  Wiadomo że szykowano się na miliony, jaki zatem czynnik spowodował tak małą w stosunku do przewidywań zjadliwość?

 3. krnabrny1 says:

  Ja od siebie dodam coś ciekawego, osobiście interesuję się mediami i chanelingami które najbardziej wiarygodne są śledzone przeze mnie.

  Tutaj ciekawy wyrywek z 19 maja
  https://jennifercrokaert.blogspot.com/2020/05/xiaera-this-hollogram-will-rupture.html

  „J: Czyli możemy zignorować wirusa i protokoły?

  X: Nie do końca. Wirus wciąż może wywoływać choroby, ponieważ może zostać „uruchomiony” u większości ludzi i uruchomiony. Jednak jest sztuczny i słaby, upadnie.”

  Tutaj inny z 9 maja
  https://cassiopaea.org/forum/threads/session-9-may-2020.48844/#post-864751

  P: (Joe) Jak Bill Gates w to wpadł? W jaki sposób nerd komputerowy staje się maniakalnym oszczędzaczem świata dzięki szczepionkom?

  Odp .: Ofiara Greenbaum.

  P: (Andromeda) Nie spodziewałem się tego.

  (L) Więc został ustawiony, by grać swoją rolę, ale tak naprawdę to tylko pionek?

  Odp .: Tak. Nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jest zbędny.

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Pytanie należy postawić ilu ludzi w elitach – na szczytach – jest objętych indywidualną kontrolą umysłu Greenbauma (Józefa Mengele) i jego uczniów ?

   • krnabrny1 says:

    O to dość proste, każdy kto nie spełnia swych obowiązków w ramach zajmowanego stanowiska. Co prawda istnieje przy takim podejściu niebezpieczeństwo że ktoś zostanie pomylony z osobowością o rysie autystycznym bądź psychopatycznym, ale to nie ma znaczenia bo takie osoby też nie powinny być na takich stanowiskach.

    Ale to wogóle niezwykle złożony temat, ja osobiście wiele lat temu przeszedłem kurs DEIR. To ciekawa sprawa, można zliczać te kursy na szkoleniach bądź samemu to zrobić na podstawie wydanych książek.

    Przygotowywało go o ile pamiętam 3 Rosjan, ale generalnie nazwisko autora podawane to Wereszczahin.

    To byli pracownicy Radzieckich służb specjalnych którzy zajmowali się wojnami psychotronicznymi, później opublikowali swoje doświadczenia w formie kursu, a wspomnę że to było dziesiątki lat temu:-)

    Co mogę o tym powiedzieć?
    To działa i funkcjonuje. Można skłonić osobę do robienia rzeczy o których by nawet nie pomyślała, co ciekawsze ta osoba jest przekonana że robi to z własnej woli. Generalnie można to określić jako mentalne przejęcie kontroli nad umysłem innej osoby. To są sprawy znane od bardzo dawna i dostępne DLA KAŻDEGO!

    Piszę o tym ponieważ zdaję sobie sprawę z tego że jest to NIEZWYKLE POWSZECHNE, oraz z tego że taka osoba JEST OFIARĄ.

    Niestety z tym jest tak jak pisała Pani Diana na swojej stronie o polach torsyjnych. Można je wykorzystać do leczenia albo do zabijania…NIESTETY

 4. krnabrny1 says:

  Pomyłka w nazwisku WERESZCZAGIN

 5. krnabrny1 says:

  W każdym bądź razie żeby była jasność cały kurs służy rozwojowi i wzmocnieniu swoich energii mentalnych i duchowych oraz woli. Natomiast autorzy jedną z części poświęcili technikom manipulacji świadomością i podświadomością. Twierdzili że zastanawiali się czy udostępnić te informacje, jak pamiętam stwierdzili że to zrobią aby ludzie mieli świadomość że wogóle można tak ingerować mentalnie w umysł innej osoby.

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Dziękujemy za istotne uzupełnienie problemu kontroli umysłu w skali indywidualnej, która jest niestety w dalszym ciągu mało znana. Na naszej stronie jest co najmniej kilkanaście artykułów na ten temat, zamieszonych w ostatnich ponad 5 latach. Oprócz tego jest problem kontroli umysłu w skali masowej realizowany w Polsce od końca 1988 r., stąd się biorą znane rezultaty wyborów, począwszy od słynnego „upadku komunizmu” w czasie wyborów 4 czerwca 1989 r. Był wtedy zrealizowany eksperyment na dużą skalę, w kraju Bloku Wschodniego. Ponad pół roku wcześniej wyniki sondaży wskazywały na zupełnie inny rezultat.

   • krnabrny1 says:

    O tym nie słyszałem, ale potwierdzam że jest to ABSOLUTNIE MOŻLIWE.
    Ja przykładowo obserwując ludzi którzy oglądali film MATRIX zauważam że oni raczej traktują to jak fantasy, jednakże naga prawda jest taka że ZDECYDOWANA większość „sztuczek” pokazanych w tym filmie to NORMA OSIĄGALNA DLA KAŻDEGO! Nie mówię tu oczywiście o kaskaderskich wyczynach, ale na przykład sceny gdzie ładowano ludziom programy, na przykład obsługi helikoptera. To ABSOLUTNIE JEST WYKONALNE.

    Ja oczywiście piszę ze swojej perspektywy, nie korzystałem nigdy do tego z technologii, ale wiem że można to robić na dwa sposoby, albo przy użyciu techniki albo przy użyciu własnych możliwości.

    Wracając do sceny z ładowaniem, przy odpowiednim podejściu można tylko PRZEBYWAĆ jakiś czas w pobliżu jakiejś książki żeby już zaczeły się pojawiać obrazy z jej zawartości!

    To jest właśnie ta ówczesna magia, to dlatego kościół nalegał aby każdy miał biblię w domu, a Żydzi Talmud. To nie dla ozdoby. Ludzie naprawdę mają zdolność przechwytywania energii i zawartej w niej informacji, jedyny problem jaki jest to osiągnięcie stanu neutralnego, brak myślenia, a druga sprawa to „dostrojenie” się do treści…dalej leci samo.

    Co więcej taka sama przykładowa księga u wielu ludzi może stanowić portal komunikacyjny, Ci ludzie ŁĄCZĄ SIĘ MYŚLĄ, wystarczy ustanowić nadrzędną osobę kierującą podłączonymi i….wiadomo.

    Troche jak kino, jeden film, a miliony o nim opowiada to samo.

 6. krnabrny1 says:

  Co do masowych kontroli to oni opisywali co nieco jak to się działo za zimnej wojny.
  Oni tam naprawdę zwoływali spotkania ekstrasensów w określonych celach aby wygenerować określone reakcje po przeciwnej stronie, Oni twierdzą że Amerykanie robili to samo.

 7. krnabrny1 says:

  Ja dodam że WSZYSCY TO ROBIĄ NA CODZIEŃ!! …ale najczęściej nieświadomie.
  Każda kobieta chce przejąc kontrolę nad tym czy innym ubierając się tak a nie inaczej, albo tak a nie inaczej kręcąc tyłeczkiem:-)

  A w mentalnej manipulacji kobiety są FANTASTYCZNE, mają tą wadę że zaczarowują najczęściej również same siebie, przez co nie wiedzą nawet że to robią:-)

 8. krnabrny1 says:

  Najzabawniejsze jednak jest to że szacuję, jakieś 80-90% ludzi CHCE BYĆ ZACZAROWANYCH Z WYBORU!!!!!:-))))

 9. krnabrny1 says:

  Zastanawiałem się czy to pisać bo mogę być źle zrozumiany, ale skoro już jest ten temat warto go pociągnąć.

  Mogę powiedzieć Wam że Ci „ludzie od Greenbauma” zaprogramowani, to najgorsza z możliwych rzeczy , niestety ale tak nie jest.

  Jest jeszcze gorzej. Ponieważ te osoby były przygotowywane przez profesjonalistów, bez względu już na metody, „produkt” był przygotowany zawsze dobrze aby spełniać swoją funkcję, taką czy inną, oraz tak zaprogramowany aby NIE PAMIĘTAĆ traumy i wogóle całej przeszłości.

  Niestety w tym „fachu” znacznie częściej trafiają się amatorzy. Ci to dopiero potrafia zniszczyć człowieka, w ten sposób że do końca życia staje się ułomny w ten czy inny sposób. Tacy ludzie są wśród nas, w naszych rodzinach często, zwykle NIEROZPOZNANI (jeśli są na tyle umiejętni), bo tutaj na tym polega sztuczka, zrobić swoje ale tak aby wina była kogoś.

  Ofiary takich ludzi są widoczne wszędzie, to najczęściej pensjonariusze zakładów zamkniętych, pijacy, samobójcy, prostytutki, mordercy, gwałciciele.
  I tutaj zabawne jest to że CI wszyscy ludzie myślą „Ja to zrobiłem, ja jestem winny!”
  A niech któryś o tym zapomni….. to inni mu przypomną.

  Ja oczywiście nie zamierzam tu nikogo tłumaczyć, wyjaśniam jak to działa.

  PARTACTWO i ŚWIADOMA CHĘĆ ZNISZCZENIA KOMUŚ ŻYCIA SĄ NAJGORSZE W TYM „FACHU”.

  Jeśli chcecie przykładów proszę bardzo, jakiś znany, przychodzi mi do głowy Michael Jackson. Spartaczony „produkt”, na którego założono podwójnego nelsona do końca życia.

  Tu sytuacja była taka że „szkoleniem” zajął się jego Ojciec, ale spartolił robotę bo był amatorem, jednakże później Michael został zauważony przez „profesjonalistów” i wzięto go na „szkolenie”. Zrobiono z nim całkiem dobrą robotę…ale było już za późno na to.

  Niestety, to trzeba robić konsekwentnie od dziecka, dziecko NIE MOŻE PAMIĘTAĆ INNEGO ŻYCIA ABY MIAŁO POCZUCIE BRAKU ALTERNATYW.

  W przypadku Jacksona to się nie udało, on pamiętał i widać to niezwykle silnie w jego muzyce. Wystarczy posłuchać słów THILLER, THEY DONT CARE ABOUT US, albo DIRTY DIANA….on wszystko „wyśpiewał” na koncertach co przeżywał.

  Oczywiście nie sugeruję że został zamordowany, to się różnie kończy, tu mogę powiedzieć że morderstwo też zwykle jest objawem PARTACTWA. Idealny „produkt” ZAWSZE ROBI TO SAM,

  Wiem że to nie jest miłe do słuchania, wygląda jak bym bronił „profesjonalistów”, ale tak nie jest. Wskazuję tylko że zamknięcie „elity” nie załatwi problemu. Problem załatwi ŚWIADOMOŚĆ.

 10. krnabrny1 says:

  Inyym znanym ogólnie „produktem” jaki mogę dać za przykład to Greta Thunberg, choć nie interesowałem się nią zbytnio więc mogę to mylić z autyzmem, szczególnie w młodszym wieku trudno to odróżnić szczególnie mając tylko „wybrane obrazy” osoby.

  Oni mają z nią duży problem, bo ona panicznie boi się ludzi!! Zwrócie uwagę że ona ZAWSZE JEST SAMA, a jeśli występuje to na scenie, daleko od ludzi. Ale był taki film gdzie w Nowym Jorku stała na ulicy z grupką ludzi 5-6 osób na obrazie i w pewnym momencie wymiękła, zaczeła się wycofywać , oczy jej się zmieniły…atak paniki.

  Wiem że wy widzicie tą osobę przez pryzmat tego co mówi lub dla kogo pracuje….ale to właśnie TRAGEDIA TYCH LUDZI!!!

  Greta jest albo spartaczonym produktem, albo autystyczna od urodzenia

 11. krnabrny1 says:

  Inna sprawa że AUTYŚCI , PSYCHOPACI i DZIECI to „najwdzięczniejsza” glina dla „profesjonalistów” i amatorów

Wypowiedz się