Google, Facebook, Neuralink pozwane za transfer broni technologicznej AI, współudział w ludobójstwie w Chinach i narażanie ludzkości na niewłaściwe użycie AI

Redakcja KIP

Google, Deepmind, Alphabet, Facebook, Tesla, Nearalink, Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sandar Pichai, PR Newswire and John Does

Według organizacji AI

Jest to najważniejszy proces sądowy XXI wieku, który ma wpływ na cały świat. Dyrektorzy generalni i założyciele Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sergey Brin, Larry Page i Sandar Pichai są również nazywani pozwanymi wraz ze swoimi firmami.

PODSUMOWANIE FAKTÓW

Zagrażając ludzkości niewłaściwym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, współdziałania i pomocy w fizycznym ludobójstwie w Chinach poprzez przenoszenie technologii AI, angażowanie się w kulturowe ludobójstwo ludzkości oraz kontrolowanie i programowanie rasy ludzkiej przez inżynierię społeczną za pomocą kodowania AI i algorytmicznej manipulacji biometrycznej AI

To jest faza 1 pierwszego procesu. Jesteśmy otwarci na wsparcie na poziomie globalnym. Mamy sieć tysięcy na całym świecie i dziesiątki tysięcy w Chinach, którzy są świadkami i zostali poszkodowani w Chinach w związku z technologią oskarżonych i transferem danych, Kalifornia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat finansowych, osobistych i naprawczych żądań behawioralnych, możesz uzyskać dostęp do sprawy w bazie danych sądu federalnego.

1. Zagrożenie i zagrażanie wszystkim obywatelom świata i ludzkości poprzez niewłaściwe użycie i uzbrojenie sztucznej inteligencji, obliczeń kwantowych, robotyki, 5G, maszyn, smartfonów, inteligentnych domów, inteligentnych miast, Internetu Rzeczy, hologramów, rzeczywistości mieszanej, nanotechnologii, klonowania , Edycja Genów, Cybernetyka, Bioinżynieria i stworzenie cyfrowego mózgu AI połączonego z wyszukiwarką Google z wykorzystaniem i ekstrakcją danych biometrycznych humanistyki, cyfrowych kodów biometrycznych, w tym twarzy, głosu, zdrowia, narządów, sieć neuronowa i technologia rozpoznawania ciała. Zatem kontrolowanie myśli, działań, biologii, biometrii, ścieżek neuronalnych mózgu, sieci neuronowych ludzkiego ciała, które przeprogramowują wszystkich ludzi za pomocą inżynierii społecznej i bio-cyfrowych programów społecznych, bez ich zgody, wiedzy, zrozumienia i wolnej woli. FTC Act  ( 15 USC §§ 41 – 58  i angażowanie się w nieodpowiedzialne i niebezpieczne badania i rozwoju silnej sztucznej inteligencji lub sztucznej inteligencji, które mogłyby Super zniewolić ludzkość lub zabić albo upoważnić do pozwanych do zniewolenia ludzkości na wiele sposobów, na 5G i inne rozwijające się sieci.

2. Zaniedbanie i współudział w prześladowaniach i ludobójstwie milionów ludzi w Chinach, zgodnie z art. 1, 2, 3 i 4 Konwencji o ludobójstwie oraz  18 USCA § 1091 § 1091.  Ludobójstwo, nie tylko aktywistów demokratycznych, praktykujących Falun Dafa, chrześcijan, Ujgurowie, Tybetańczycy, dziennikarze, sędziowie, prawnicy i naukowcy z Chin.

3. Przekazywanie i dostarczanie do Chin, rządu Chin i ich firm, wiedzy, danych, możliwości i technologii do uzbrojenia Sztucznej Inteligencji, Obliczeń Kwantowych, Maszyn, Robotyki, 5G, Bio-Metrics, Cybernetyki, Bioinżynierii, IoT, Computer Vision, oraz Technologia śledzenia ludzi i technologia, która może zapewnić Chinom dostęp do sztucznej inteligencji ogólnej lub sztucznej super inteligencji, która zagraża światu i całej ludzkości, w tym broni AI do zabójstwa. Z naruszeniem  Naruszenie   kontroli zbrojeń i rozbrojenia ustawy  [ 22 USC 2551  i  Pomocowych ustawy z 1961 roku , z późniejszymi zmianami [ 22 USC 2151, 22 Kodeks USA § 2752. Koordynacja z polityką zagraniczną, 22 Kodeks USA § 2753. Kwalifikowalność do usług obrony lub artykułów związanych z obronnością, 22 Kodeks USA § 2754. Cele, dla których dozwolona jest sprzedaż lub dzierżawa wojskowa przez Stany Zjednoczone; raport do Kongresu,  Ustawy o kontroli zbrojeń i rozbrojeniu z 1961 r. , 22 USC § 2551 , Ustawa o energii atomowej z 1954 r. , 42 USC §§ 2011-2021, 2022-2286i, 2296a-2297h-13,

4. Dostarczanie chińskim i chińskim firmom AI, danych dotyczących zdrowia i technologii biometrycznej wykorzystywanych do nadzoru, śledzenia, polowania, kwarantanny, chwytania, aresztowania, tortur, obozów koncentracyjnych, pobierania organów i handlu organami, które przyczyniły się do śmierci Chińczyków. Obywatele, w tym praktykujący Falun Dafa, Ujgurowie, działacze na rzecz demokracji, chrześcijanie, Tybetańczycy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, profesorowie, dziennikarze i grupy mniejszościowe, nie ograniczając się do żadnej płci, rasy, przynależności politycznej, wiary ani osób zamieszkałych w Chinach. To samo naruszenie faktów 2 i 3.

5. Dostarczanie rządowi Chin, ich korporacjom i nikczemnym podmiotom, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie głosu, wykrywanie ciała, wykrywanie szkieletu, rozpoznawanie ważnych narządów, wykrywanie emocji, biometrię skóry i zdrowia oraz inną technologię sztucznej inteligencji, która doprowadziła do prześladowań, tortur, pobierania organów, śmierć i kremacja ludzi w Chinach, nie tylko Ujgurów, Falun Dafa, chrześcijan, aktywistów tybetańskich, demokratycznych, sędziów, prawników, zwykłych obywateli i innych grup mniejszościowych. Zagrożenie dla świata poprzez broń chińskich zdolności AI, które zostaną umieszczone na (BRI) One Belt One Road łączącej Azję, Bliski Wschód, Afrykę i Europę, zagrażając całej ludzkości. Te same naruszenia faktów nr 1, 2 i 3.

6. Fałszywe przedstawianie światu i wprowadzanie w błąd Stanów Zjednoczonych w związku z działaniami Google w Chinach i ich transferami technologii, które przyczyniły się do awansu Quantum AI w Chinach, inwigilacji, nadużyć, tortur, obozów koncentracyjnych i morderstw własnych obywateli. Te same naruszenia faktów nr 1, 2 i 3.

7. Dostarczanie danych na temat zdrowia, danych biometrycznych, finansowych i społecznościowych Amerykanów i obywateli świata znajdujących się w rękach chińskiego rządu, zagrażających światu i wszystkim jego narodom w sieci 5G.

8. Stworzenie połączonej platformy między Facebookiem, Google, Alphabet, wszystkimi podmiotami pod Neuralink i DeepMind, która pozwala cyfrowemu mózgowi łączyć się z Internetem, wszystkimi sieciami cyfrowymi i bio-cyfrowymi, ciałami ludzkimi, maszynami, robotyką, IoT, rozszerzonymi Rzeczywistość, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość mieszana, hologramy i inne technologie, które można wykorzystać do nadzoru, śledzenia, manipulacji, kontroli, inżyniera społecznego, re-inżyniera, przeprogramowania, prania mózgu, polowania, kwarantanny, grożenia, aresztowania, popełniania ludobójstwa kulturowego i zabijać ludzi za pomocą maszyn, sztucznej inteligencji cyfrowej, sztucznej inteligencji i robotyki podłączonej do 5G, 6G i innych sieci oraz korporacyjnych centrów dowodzenia

9. Tworzenie platform, które są bliskie opracowania Sztucznej Inteligencji Ogólnej i Kolejnej Super Inteligencji, które będą poza kontrolą ludzi pracujących w Neuralink, Alphabet, DeepMind, Google, Facebook lub rządach.

10. Z naruszeniem art. 1, 2, 3 i 4 Konwencji o ludobójstwie w sprawie broni chińskiej sztucznej inteligencji, twarzy, głosu i innych technologii biometrycznych. Nie wykluczając eksperymentów genetycznych na ludziach w chińskich obozach koncentracyjnych, w tym eksperymentów hybrydowych na ludziach w obozach koncentracyjnych.

11. Wprowadzanie, planowanie, promowanie i udział w ludobójstwie fizycznym i kulturowym ludzkości poprzez zastąpienie ich systemów operacyjnych sieci neuronowej sztuczną inteligencją i maszynami, łączenie ludzi z maszynami z połączeniem internetowym, promowanie wewnętrznych eksperymentów technologicznych oskarżonych i produktów konsumenckich, dostarczone i przekazane przez pozwanych opinii publicznej bezpośrednio i pośrednio.

12. Przeprogramowanie i inżynieria społeczna myśli humanistyczne i chemia mózgu za pomocą algorytmów AI w Internecie, mediach społecznościowych, aplikacjach, smartfonach, IoT, komputerach, urządzeniach do noszenia, technologii implantowanej, rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej, rzeczywistości mieszanej, hologramach i rzeczywistości alternatywnej . Nie informuje i nie tłumaczy ludzkości, że ich chemia mózgu jest zmieniana przez replikujące się oprogramowanie, gdy kontaktują się z produktami i usługami oskarżonych, ani że ich myślami i działaniami można manipulować i kontrolować je za pomocą smartfonów, aplikacji i Internetu Rzeczy w związku z platformami sieciowymi , technologie i inicjatywy Google, Alphabet, Facebook, Neuralink, DeepMind i Tesla zapewniają i wprowadzają społeczeństwo, dając tym samym gigantom technologicznym pełną kontrolę i wpływ na Amerykanów i ludzkość.

13. Broń sztucznej inteligencji poprzez wykorzystanie danych biometrycznych humanistyki i danych w mediach społecznościowych oraz niewłaściwe wykorzystywanie technologii poprzez kontrolowanie rasy ludzkiej i jej myśli za pomocą inżynierii społecznej i bio-cyfrowych programów społecznościowych za pomocą systemów biometrycznych ludzi za pośrednictwem systemów ekologicznych Google i Facebook, kodowania , nieuczciwości algorytmu, z wykorzystaniem danych w mediach społecznościowych, ich emocji, uzbrojenia Internetu, smartfonów, Internetu Rzeczy i komputerów, kontrolując w ten sposób ludzkie myśli i ludzkość w skali globalnej wbrew ich wolnej woli i wiedzy. Nie informowanie opinii publicznej, że ich zależność od smartfonów jest spowodowana częstotliwościami i oprogramowaniem sztucznej inteligencji emitowanym przez systemy i urządzenia AI łączące się z sieciami neuronowymi ludzi, tworząc symbiotyczny proces, czyniąc z nich cyborga, zależnego, zależnego, kontrolowane i programowane przez produkty i usługi oferowane przez Google, Facebook, Alphabet, Deep Mind, Tesla i Neuralink. Zasadniczo, wprowadzając całą rasę ludzką w stan relacji zwierzęcia i właściciela, poprzez ich biometryczne, biologiczne i cyfrowe systemy operacyjne sieci neuronowej. Właścicielem jest Sztuczna Wąska Inteligencja, inne formy sztucznej inteligencji, dostarczane przez pozwane firmy, organizacje i inicjatywy osobiste w ich firmach oraz Oprogramowanie Maszynowe działające w systemach biometrycznych ludzi.

 14. Zaniedbanie w uczciwości algorytmu, które pozwala mowie nienawiści, dezinformacji i oszczerstwom podważać wyszukiwarki Google w stosunku do wysiłków ludzi w zakresie powiadamiania i informowania ludzi na całym świecie, że miliony ludzi są ofiarami handlu organami, pozyskiwania organów, obozów koncentracyjnych, tortur i nadużyć a ryzyko związane ze sztuczną inteligencją jest wieloaspektowe i ogromne.

15. Pisanie kodu i tworzenie algorytmów, które były i są obecnie zaangażowane w ludobójstwo kulturowe, w tym wprowadzenie cybernetyki, robotyki i stworzenie ekosystemu, który pozwala istnieć bestialstwu i być liderem w wyszukiwarkach Google, wpływając na społeczeństwa i biometryki młodzieży, system po obejrzeniu filmów i artykułów za pośrednictwem smartfonów i komputerów, wpływając na ich przemyślenia za pośrednictwem systemów biometrycznych, torując następnej generacji degenerację i akceptację tego rodzaju zachowań dzięki wprowadzeniu i eksperymentowaniu w dziedzinie bioinżynierii i cybernetyki.

16. Badania i rozwój prowadzone przez Alphabet, Facebook, Google, DeepMind, Nueralink i inne przedsięwzięcia w Dolinie Krzemowej stworzyły algorytmy i kodowanie, które wspiera, promuje i osiąga pranie mózgu ludzkości, poprzez socjotechnikę i bio-cyfrowe programy społeczne, które zagrażają ludzkości w całości, poprzez połączenie ich platform, mediów społecznościowych i technologii rozpowszechnianej w formie fizycznej i cyfrowej wśród społeczeństwa.

17. Pisanie kodu i posiadanie algorytmów, które wpłynęły na liberałów i konserwatystów, aby wykładniczo zwiększali swoją nienawiść do siebie nawzajem, za pośrednictwem swoich systemów biometrycznych i emocji, gdy są podłączeni do smartfonów, Internetu Rzeczy, aplikacji, mediów cyfrowych, Google, Facebooka i innych powiązanych ze sobą platform. Powodując szkodę dla narodu i świata oraz narażając ludzkość na poziomie geopolitycznym, przywódcy państw narodowych poddawani są inżynierii społecznej i bio-cyfrowemu programowaniu społecznemu i kontroli przez swoje platformy, aby zignorować okrucieństwa w zakresie praw człowieka w Chinach i na całym świecie wynikające z nadużycia algorytmu pozwanego i technologi AI. Zaangażowanie światowych liderów i ich obywateli w postawienie zarzutów zgodnie z art. 2, 3 i 4 konwencji ludobójstwa. Dotyczy to premiera Kanady, większości europejskich przywódców, a także kierownictwo Organizacji Narodów Zjednoczonych, media, prasa, ich reporterzy i inni, którzy cenzurują i nadal cenzurują świadomość naruszeń praw człowieka w Chinach lub działają przeciwko temu. Pisanie kodu i algorytmów, które kontrolują reporterów, media oraz myśli i działania prasy poza normalnymi manipulacjami, które otrzymują od grup interesów, producentów lub przyjaciół, którzy mogą nimi manipulować, innych reporterów i ich objętych treści, w ten sposób osłabiając media dla rozwoju Google przeciwko wolnej woli i wiedzy mediów.

18. Zaniedbania  Google i Facebooka. Niesprawiedliwość algorytmu spowodowała, że ​​liberałowie i konserwatyści konfliktowali się i walczyli poza rozsądną normą, wpływając na ich myśli i emocje poprzez ich systemy biometryczne kontrolowane i wzmacniane przez systemy sztucznej wąskiej inteligencji wewnątrz smartfonów i aplikacji, częściowo utworzonych przez uprzedzenia i nienawistne treści, które stworzyły podziały i nienawiść wśród Amerykanów i ludzi na całym świecie.

19. Podział spowodowany niewłaściwym użyciem i zaniedbaniem algorytmów na Facebooku i Google, utrudniał i opóźniał wysiłki administracji USA, aby wywierać presję na Chiny, aby uratowały więcej ludzi przed obozami koncentracyjnymi, śmiercią i kremacją, a także obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, które dotykają Amerykanów i obywatelstwo świata. Nie ogranicza się to do administracji Trumpa, ale dotyczyło to również administracji Obamy i Busha. Google szkodzi Ameryce i Chinom przez 2 dekady na poziomie geopolitycznym. Google, oprócz współudziału, jest winny art. 2, 3 i 4 konwencji o ludobójstwie.

20. Maskowanie postów i artykułów Organizacji AI, mających na celu uświadomienie zbrodni związanych z prawami człowieka w Chinach, na platformie Facebooks. Maskowanie treści stworzonych przez Cyrusa A. Parsę miało na celu uratowanie ludzi przed niebezpieczeństwami związanymi z naruszeniami praw człowieka powiązanymi ze sztuczną inteligencją. Zakaz książki „AI, Trump, China & The Weaponization of Robotics with 5G” za reklamę i maskowanie stanowisk osób pracujących w imieniu organizacji AI. Maskowanie postów książki „Sztuczna inteligencja zagraża ludzkości” na platformach Facebooka oraz maskowanie innych postów z Organizacji AI napisanych przez Cyrusa A. Parsę. Te posty dotyczyły zagrożeń dla Chin, Tajwanu, Hongkongu, Iranu, przez big tech, Google, 5G, robotykę, drony i biometrie oraz zniewolenie ludzkości. Zwolnienie masek niedawno po poddaniu się presji i kontroli.

21. Pisanie kodu i utrzymywanie algorytmów, które propagują ekstremalną ilość pornografii, brutalną pornografię oraz insynuacje gwałtu i prostytucji, które oczerniają kobiety, młode dziewczyny, zmieniają humanistyczne myśli i rodzinne koncepcje tradycyjnej etyki zdrowotnej za pośrednictwem ich systemów biometrycznych przyczyniając się do gwałtu, seksu i handlu ludźmi oraz rozbicia rodzin.

22. Opracowanie kodu, algorytmów i ekosystemów, które przeprogramowały pokolenie ludzkiej struktury biometrycznej i chemii mózgu, aby były kontrolowane biograficznie przez Google i każdą inną branżę technologiczną na podobnych platformach, które działają na różnych rodzajach sztucznej inteligencji, w tym Sztuczna wąska inteligencja.

23. Opracowywanie kodu, algorytmów i ekosystemów, które stworzyły w mózgu AI naukowców wtórny mózg cyfrowy, który ma być poddany, kontrolowany i zaprogramowany do tworzenia, utrzymywania, promowania i rozwijania platform Google, Alphabets, Facebook i innych gigantów technologicznych. Elon Musk potwierdził również ustalenia Organizacji AI, że ludzie mogą mieć wtórny cyfrowy mózg uformowany za pośrednictwem sieci neuronowych.

 24. Opracowanie kodu, algorytmów i ekosystemów, które tworzą wtórny mózg cyfrowy w mózgach wszystkich ludzi, który może uniemożliwić osobie rozpoznanie, że są kontrolowani, i pomijając wszelką biologiczną odporność na kontrolę AI lub wrodzoną zdolność ludzkich ciał do przeciwstawienia się tworzeniu symbiotycznych i pasożytniczych relacji z oprogramowaniem AI i sprzętem cybernetycznym poprzez ich strukturę racjonalnego myślenia w ich mózgu.

25. Nie informowanie konsumentów, że część celów oskarżonych dla AGI (Artificial General Intelligence) i ASP (Artificial Super Intelligence) ma cele religijne, które mogą być niebezpieczne dla całej ludzkości, w tym próby odzyskania lub zapytania AGI o wewnętrzne funkcjonowanie „Symulacji”, co, kiedy, jak i przez kogo powstała symulacja oraz co jest poza nią. Neuralink, Google, Alphabet, Facebook, Tesla i DeepMind nie zarejestrowały się jako instytucja religijna, ale angażują się w religię pod parasolem nauki. W rzeczywistości zamienili swoje firmy w instytucje religijne z ostatecznymi celami identycznymi z większością religii. Oskarżony i ich firmy starają się traktować swój rozwój technologiczny jak Boga, biorąc wszystkie humanistyczne dane biometryczne, dane i łącząc je z ich kwantem, zrobotyzowana i oparta na maszynie technologia sztucznej inteligencji, i przesyłają swoje cyfrowe ja do innych ciał, sieci lub maszyn, naśladując przekonania ducha lub duszy. W rzeczywistości Elon Musk stwierdził w wywiadzie, że chce rozwinąć sztuczną inteligencję do tego stopnia, że ​​może „dać mu odpowiedzi na symulację”. Elon Musk zgadza się z ryzykiem, że AGI lub sztuczna super inteligencja może stać się nieuczciwa, zabić ludzkość lub zostać zhakowani, choć jest tak bystry, że nie rozumie, że technologia komputerowa, którą mieliby AGI i ASI, byłaby nie przekraczając poziomu atomów, aby obserwować więcej mikroskopijnych cząstek na swojej płaszczyźnie, dlatego wszelkie odpowiedzi na jego pytania dotyczące symulacji są ograniczone, a wysiłki AGI lub ASI narażają ludzkość na ryzyko. Istnieje alternatywny sposób na uzyskanie jego odpowiedzi, czyli 100%.

26. Oskarżeni stworzyli systemy sztucznej inteligencji, które mogą przyjmować humanistyczne informacje na temat twarzy, głosu i innych danych biometrycznych oraz dekodować, czy są odporne na sztuczną inteligencję, podlegają jej kontroli, ateiści czy wierzący. Technologia ta może umożliwić AI lub dowolnemu bytowi używającemu AI śledzenie, profilowanie, polowanie i zabijanie celów, które uważa za odporne na jego kontrolę lub odporne na AI. Można to zrobić za pomocą dronów, maszyn, robotyki lub systemów dostarczania trucizn, takich jak terroryzm Micro-Botic.

Wszystkie zarzuty od 1 do 26 doprowadziły do ​​fizycznego ludobójstwa w Chinach kierowanego przez chiński rząd komunistyczny, a wszystkie zarzuty od 1 do 16 naruszają i naruszają kodeksy karne określone w faktach 1, 2 i 3. Wszystkie zarzuty mają i prowadzą do ludobójstwa kulturalnego w Ameryce i na całym świecie, narażając ludzkość na etap kulturowego i fizycznego ludobójstwa dzięki połączeniu sztucznej inteligencji, 5G, robotyki, maszyn, dronów, inteligentnych miast, ponieważ dotyczy to zaniedbania i niewłaściwego użycia przez główne platformy i firmy Google, Facebook, Alphabet, DeepMind, Neuralink, John Does oraz ich przywództwo. Nie wyklucza to winy innych graczy, takich jak Amazon i Microsoft, oraz bardzo wielu chińskich firm przeszkolonych przez te zachodnie firmy.

Cyrus A. Parsa, Organizacja AI

Cyrus A. Parsa, organizacja AI, Google, Facebook, pozew Nueralink
Źródło: https://theaiorganization.com

22 grudnia 2019 r 

Opublikowano za: https://kochanezdrowie.blogspot.com/2019/12/niewasciwe-wykorzystanie-sztucznej.html

Trackbacks

  1. sablon kaos pisze:

    sablon kaos

    Google, Facebook, Neuralink pozwane za transfer broni technologicznej AI, współudział w ludobójstwie w Chinach i narażanie ludzkości na niewłaściwe użycie AI

  2. […] Google, Facebook, Neuralink pozwane za transfer broni technologicznej AI, współudział w ludobójs… […]

  3. […] Google, Facebook, Neuralink pozwane za transfer broni technologicznej AI, współudział w ludobójs… […]

Wypowiedz się