Grypa, czy Choroba Radiacyjna

Co łączy Wuhan, Nadrenię Północną-Westfalię (Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Kolonia i Münster) oraz Codogno i kilka innych miejsc na świecie … ?! I nie chodzi tutaj o epidemię nieistniejącego koronawirusa (9).

Zacznijmy od konkretnych faktów logicznych i przejdźmy do konkretnych sposobów i przyczyn manipulacji :

Okno Overtona (1)

Okno Overtona, znane również, jako okno dyskursu, to zakres pomysłów zawierających nieakceptowane idee, które będą zaakceptowane przez opinie publiczną w niedalekiej przyszłości.

Od lat, szpikuje się całą ludzkość informacjami, dysputami, filmami i inscenizacjami, mającymi przekonać wszystkich nas o istnieniu niebezpiecznych wirusów, które w istocie powstają w wojskowych laboratoriach jako broń przeciw człowiekowi, na zlecenie rządów i tworzących je tajnych bractw, które boją się utraty władzy i kontroli nad plebsem (2).

Teoria okna overtona, opiera się na interwale idei, które mogą być w każdej chwili przyjęte przez społeczeństwo i o których w rezultacie mówią otwarcie księża, lekarze, naukowcy, czy politycy, nie chcący, aby postrzegano ich jako ekstremistów.

Idea przechodzi przez kolejne etapy:

 1. Unthinkable (niedopomyślenia, zabronione);
 2. Radical (radykalna; zabronione, ale z zastrzeżeniami);
 3. Acceptable (wstępna akceptacja dyskursu);
 4. Sensible (sensowny dialog );
 5. Popular (popularna idea; możliwa do przyjęcia przez społeczeństwo);
 6. Policy (decyzja polityczna, legalizacja, umocnienie się w polityce państwowej).

Za pomocą wykorzystania ideologii – Okna Overtona, oparto techniki manipulowania opinią publiczną w celu stopniowego przyjęcia przez społeczeństwo, wcześniej obcych mu idei, na przykład tematów tabu i nowy powstałych trendów.

Istota tej techniki, polega na tym, że pożądaną zmianę opinii, dzieli się na kilka etapów, z których każdy przenosi postrzeganie idei w określone stadia, a ogólnie przyjętą normę, przesuwa na ich obrzeża.

Powoduje to późniejsze przesunięcie samego okna, tak aby osiągnięta pozycja, znów znalazła się po środku, co umożliwia przejście do kolejnego etapu w jego granicach.

Think tanks (dosłownie: zbiornik myśli), tworzą i rozpowszechniają opinie poza granicami – Okna Overtona, w celu uczynienia społeczeństwa bardziej podatnym, na różnego rodzaju idee w polityce, nauce, czy medycynie …

Szok przyszłości (3)

Szok przyszłości, to psychologia naukowa, zaprojektowana do manipulowania dużymi grupami ludzi, poprzez ekspozycję na wstrząsające wydarzenia i szybkie zmiany sytuacji, mające na celu powodować panikę, dezorientację i niepewność wśród ludności.

Doskonale, wpisują się tutaj -zamachy fałszywej flagi (4), czyli kreacje sceniczne, opisujące działania wymyślonych terrorystów (5) oraz schematy chorobowe.

Koronawirus i Instytut Tavistock (3)

Sprue, to wewnętrzna instytucja utworzona w ramach działania instytutu Tavistock.

Tworzenie sztucznych kryzysów i zarządzanie nimi, to ćwiczenie ludzi w podejmowaniu właściwych (poprawnie politycznych) decyzji. Memetyczne społeczeństwo (6), żyje w wykreowanej sztucznej rzeczywistości, w której ludziom, wydaje się, że decydują o swoim losie, dzięki temu, są łatwiejsi w obsłudze.

Przyszłe Wstrząsy (3)

Sztuczne kryzysy, są realizowane wedle zasady : Przyszłych Wstrząsów. Przyszłe Wstrząsy, to seria zależnych od siebie wydarzeń, które mają miejsce tak szybko, że ludzki mózg, nie może wchłonąć wszystkich zmian wpływających na daną sytuacje.

Nauka wykazała, że istnieją jasno wyznaczone granice liczbowe, wpływające na charakter zmian, do których ludzki umysł może sobie poradzić.

Instrukcja obsługi (3)

Przyszłe wstrząsy i instrukcja obsługi, definiowane są jako:

Zaburzenia fizyczne i psychiczne, spowodowane przez nadmierne obciążenia nałożone na mechanizm decyzyjny ludzkiego umysłu.

Podobnie jak przeciążenie obwodu elektrycznego spali bezpiecznik, tak ludzki umysł – spali bezpiecznik, normalnego zachowania i ograniczeń, nawet jeśli lekarz, policjant, lekarz … , orientują się, że choroba, morderstwo, samobójstwo, powstało na skutek manipulacji, nie ujawni tego w obawie przed śmiesznością i utratà wpływów, wynikających ze zdobytych uprzednio fetyszy (tytuł, mamon, stopień, rola…).

Continuum (3)

Zatem, continuum wstrząsów, powoduje, że grupy docelowe, muszą wybierać jeden wariant zachodzących zdarzeń, odrzucając, to, co jest niepewne i ma charakter niepewnej plotki (prawda).

Badania pokazują, że negatywne warunki bytowe, są często przedmiotem nierównowagi życiowej, które są trwale zainstalowane w systemie nerwowym – wytresowanej jednostki.

Zasady posłuszeństwa (3)

W związku z tym, użyto dwóch ważnych zasad:

 1. Niekończące się powtarzanie tych samych haseł, obrazów, prześladujących rytmicznych dźwięków, tworzy zmęczenie umysłowe, które ma sprzyjać posłuszeństwu wobec woli tego, który zainicjował projekt.
 2. Większość ludzi, jest skłonna wierzyć w rzeczy, które lubi, nawet jeśli opierają się one na nierealnej motywacji, ważne, że wpływają one pozytywnie na wykreowany stan emocjonalne.

Mamy więc do czynienia z prawdziwymi parapsychicznym żartem, prawdziwym gwałtem psychicznym, wywieranym na masy, w celu propagowania propagandy (7) nielegalnej władzy człowieka nad człowiekiem.

Choroba Radiacyjna, czy grypa ?!

Choroba radiacyjna, ma te same objawy, co grypa :

Ogólne osłabienie, temperatura, zmniejszenie ilości limfocytów we krwi, obniżenie odporności ustroju, drgawki, utrata przytomności, objawy ze strony przewodu pokarmowego z charakterystycznymi krwawymi biegunkami, skaza krwotoczna oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej z obrzękami …

Test 5G, ze zwiększoną radiacją falową (8)

Warto zwrócić uwagę, że w Chińskim Wuhan (9) i Włoskim – Codogno … , celowo zwiększono normy promieniowania sieci 5G, obecnie radiacja, stukrotnie przekracza normy bezpieczeństwa, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie całej mieszkającej tam populacji.

Najemnicy szamańskiego (10) rządu globalnego (11), ubrani w barwy polskiego rządu handlowego (12) i partii politycznych, doprowadzili do stukrotnego podwyższenia dopuszczalnych norm promieniowania elektromagnetycznego (8), które już dziś powoduje raka, udary, wylewy i tysiące innych chorób …

Sprzedaż zdrowia publicznego, to rozłożone w czasie ludobójstwo, rozwijające rynki licencjonowane (13), przez państwo i ubrane w slogan monopoli.

Szokujący Raport (8)

W maju 2019 roku, Najwyższa Izba Kontroli wydała szokujący raport, w którym czytamy, co następuje :

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego.

Pomimo prowadzenia przez IOŚ państwowego monitoringu środowiska w zakresie PEM, nie ma pełnych i dostępnych publicznie informacji, czy PEM w środowisku utrzymywane jest na dopuszczalnym poziomie. Oceny IOŚ w tej mierze koncentrowały się jedynie na bardzo niskich poziomach PEM stwierdzonych w miejscach słabo narażonych na PEM. Naruszając przepisy prawa, IOŚ nie informowała również społeczeństwa i innych organów administracji o stwierdzonych przez wojewódzkich IOŚ ponadnormatywnych wartościach PEM.

Poprawnie polityczni najemnicy, pracujący w obydwu Inspekcjach, nie byli należycie szkoleni w zakresie metodyki pomiarów PEM, nie dysponowali też sprzętem, który umożliwiałby te pomiary z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych parametrów pracy SBTK. Pomiary PEM dokonywane są w zakresie chwilowych wartości, bez uwzględnienia fluktuacji i tendencji w szerszym wymiarze czasowym. Po godz. 16.00 (koniec pracy w obydwu Inspekcjach) pomiarów w ogóle się nie prowadzi, choć natężenie ruchu w sieci komórkowej i promieniowania z SBTK, drastycznie rośnie, po godzinie 18 …

Sieć 5G, zachwalana jest wyłącznie przez korporacje, czerpiące z niej bezpośredni i pośredni zysk oraz przez najemników, w tym dziennikarzy, lekarzy, ekspertów … czerpiący zysk z poprawności politycznej, czyli kłamstwa, niosącego za sobą feytysz zysku, awansu i posłuchu …

Do 2030 roku (Agenda 2030), eksperyment na żywym organizmie zostanie zakończony i wprowadzony w nową rzeczywistość, w której zdegradowany do roli skomercjalizowanego warzywa – człowiek, będzie kupował części zamienne dla swojego wyniszczonego chemią i promieniowaniem organizmu (14).

Co, jeszcze warto wiedzieć o sieci 5G (8)

Przesyłanie informacji w sieci 5G, odbywa się prawidłowo tylko na niewielkich odległościach. Sygnał w sieci piątej generacji, ciężko przechodzi przez ciała stałe, stąd też, w celu uruchomienia sieci, trzeba budować wiele nowych anten i masztów, ponieważ jeden maszt powinien przypadać przynajmniej na 10 – 12 domów.

W takich warunkach, niemożliwym będzie uniknięcie ekspozycji na jej promieniowanie. Przy zwiększonej ilości przekaźników, pracujących w technologii 5G, lwia część połączeń, tj. od 10 do 20 mld, przypadnie na Internet Rzeczy, czyli smart lodówki, pralki, kamery do monitoringu, autonomiczne pojazdy …

W związku z tym – przeciętny obywatel Unii Europejskiej, będzie narażony na zwiększoną i długoterminową ekspozycję na RF – EMF (15).

O szkodliwość fal RF – EMF naukowcy donoszą od kilku lat. Pisało o tym ponad 230 naukowców z ponad 40 krajów w liście skierowanym do ONZ i WHO z 2015 roku.

Ponadto, potwierdziły to badania amerykańskiego National Toxicology Program ( NTP ) oraz działająca przy WHO – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, która zaklasyfikowała pole elektromagnetyczne o częstotliwości między 30 KHz a 300 GHz do grupy czynników rakotwórczych.

Udowodniono, że pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe, szkodliwie wpływa na rośliny , ludzi i zwierzęta ( powoduje wzrost zachorowań na raka mózgu i choroby serca ).

Powiązania

Istnieje potwierdzony związek pomiędzy sztucznym polem elektromagnetycznym, a wzrostem zachorowań na nowotwory, wzrostem ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzeń genetycznych, zmian strukturalnych i funkcyjnych układu rozrodczego, luk w pamięci i trudności w uczeniu się, zaburzeń neurologicznych i ogólnego złego samopoczucia … Objawy te, coraz częściej pojawiają się u Europejczyków, którzy narażeni są na długoletnią ekspozycję na pole elektromagnetyczne i sieci bezprzewodowe.

W 2016 roku, Europejska Akademia EUROPAEM stwierdziła, że :

. . . istnieją silne i niepodważalne dowody na to , że długoterminowa ekspozycja na pole elektromagnetyczne, może powodować wzrost zachorowan na nowotwory, Alzheimera i bezpłodność …

Częściej, mamy jednak do czynienia z objawami nadwrażliwości na EMF, m.in. bólami głowy, trudnościami z koncentracją, problemami ze snem, depresją, brakiem energii, zmęczeniem i symptomami grypopodobnymi, na które próbuje się nas szczepić.

Ignorowanie zasad ostrożności

W swoim apelu lekarze i naukowcy zwracają uwagę na fakt, że upowszechnienie technologii 5G, ignoruje przyjętą w 2005 roku, przez Unię Europejską zasadę ostrożności, która głosi, iż :

Jeśli istnieje ryzyko, nawet słabo rozpoznane przez naukowców, że działalność człowieka mogłaby doprowadzić do nieakceptowalnej szkody, to należy podjąć wszelkie działania mające na celu – niedopuszczenie lub minimalizację skutków tej szkody.

Rezolucja 1815

Tym samym, zgodnie z przyjętą przez Radę Europy w 2011 roku, Rezolucją 1815 :

Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zmniejszenia ekspozycji na pole elektromagnetyczne, głównie częstotliwości radiowe emitowane przez telefony komórkowe, szczególnie w przypadku dzieci i młodych ludzi, najbardziej narażonych na zachorowania na nowotwory mózgu.

Ponadto, zasady dopuszczalności doświadczeń na ludziach, związanych również z wprowadzeniem sieci 5G i zwiększeniem emisji RF EMF, reguluje pochodzący z 1945 roku – Kodeks Norymberski, w którym napisano, co następuje :

Nie powinno przeprowadzać się żadnego eksperymentu, co do którego z góry można mieć wątpliwości, czy nie doprowadzi do śmierci lub uszkodzeń organizmu ludzkiego.

Jak wiadomo z dotychczas opublikowanych prac naukowych, sieć 5G, stanowi realne niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz życia ludzkiego, a także zwierząt i natury.

O niebezpieczeństwie tym informuje nawet Europejska Agencja Ochrony Środowiska :

Istnieje wiele przykładów na to, jak w przeszłości, po zignorowaniu zasady ostrożności, mieliśmy do czynienia z poważnymi i często nieodwracalnymi szkodami wyrządzonymi zdrowiu i środowisku.

Trzeba pamiętać, że ekspozycja na czynnik szkodliwy może trwać wiele lat, zanim jego szkodliwość zostanie dowiedziona.

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi, jak zwykle o mamonę – jednym zdaniem, można podsumować rozważania naukowców, na temat tego, dlaczego ignorowane są doniesienia o szkodliwości ekspozycji RF – EMF, na ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo.

Normy

Dowody, dotyczące szkodliwości promieniowania odnoszą się do poziomu znacznie niższego niż tego, który Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym, uznała za bezpieczny. W związku z tym, należałoby opracować nowe wytyczne, jednak ze względu na konflikt interesów członków komisji, którzy mają powiązania z firmami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi, ich aktualizacja jest ciągle odwlekana.

Niezależni lekarze, w tym onkolodzy, zauważyli już związek pomiędzy promieniowaniem RF – EMF, a kancerogennością.

Zbieżność choroby radiacyjnej i koronawirusa

Lekarze i naukowcy, apelują do Unii Europejskiej , aby :

Podjęła wszystkie możliwe działania, które mogą zapobiec rozpowszechnianiu sieci 5G, dopóki naukowcy nie dowiodą, że jest ono bezpieczne dla obywateli Unii Europejskiej, a zwłaszcza dla kobiet ciężarnych, dzieci, niemowląt i środowiska.

EU, musi poinformować swych obywateli o zagrożeniach płynących z promieniowania RF – EMF oraz musi nakłonić kraje członkowskie do wprowadzenia w życie zapisów – Rezolucji 1815.

EU, w trybie natychmiastowym, musi wyznaczyć grupę niezależnych i bezstronnych ekspertów z dziedziny zdrowia i pola elektromagnetycznego, która ponownie mogłaby przeanalizować jego promieniowanie pod kątem szkodliwości oraz :

a ) ustalić nowe bezpieczne poziomy ekspozycji ;

b ) określić łączny poziom ekspozycji tego promieniowania na obywateli Unii Europejskiej ;

c ) opracować i wdrożyć zasady dotyczące unikania promieniowania przekraczającego nowe bezpieczne limity.

EU, musi zabronić członkom branży telekomunikacyjnej … wpływania na urzędników Unii Europejskiej, podczas podejmowania decyzji, dotyczących uruchomienia sieci 5G.

Technologia bezprzewodowa, musi zostać zastąpiona jak naszybciej – technologią przewodową (światłowód) !!!

Choroby i dolegliwości zdrowotne, spowodowane polami elektromagnetycznymi o wysokiej częstotliwości :

Emitery mikrofal, takie jak : stacje bazowe (wszystkich Gen-eracji, w tym szczególnie LTE i 5G ), routery Wi-Fi, radary, telefony, laptopy, smartphone, smart tv, urządzenia bezprzewodowe oparte na wi-fi i bluetooth, telefony typu dect, smart meter – inteligentne liczniki … , powodują następujące choroby i dolegliwości zdrowotne :

 1. Zaburzenia snu, bezsenność, płytki sen, wybudzenia, a także drgawki ciała i wewnętrzne drżenie. (Zbieżność)
 2. Obniżenie sprawności umysłowej, problemy z koncentracją, rozkojarzenie, rozdrażnienie, a także spowolnienie. (Zbieżność)
 3. Podenerwowanie, drażliwość, wybuchy agresji.
 4. Osłabienie pamięci krótkotrwałej.
 5. Bóle głowy, uczucie ucisku w głowie. (Zbieżność)
 6. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi. (Zbieżność)
 7. Tinnitus – przejściowe piski lub szumy, słyszalne w uszach lub głowie (Zbieżność)
 8. Uczucie dyskomfortu (Zbieżność)
 9. Nadpobudliwość / zaburzenia zachowania (objawy ADHD)
 10. Choroby psychiczne, w tym schizofrenia i inne zaburzenia o podłożu psychicznym (dziwne stany psychiczne)
 11. Problemy z tarczycą (głównie u kobiet) (Zbieżność)
 12. Osłabienie systemu immunologicznego (odpornościowego) (Zbieżność)
 13. Senność, przewlekłe zmęczenie, uczucie wyczerpania ( niemożliwość regeneracji sił ) (Zbieżność)
 14. Depresje, myśli samobójcze, chwiejność nastroju, przygnębienie, problemy emocjonalne (Zbieżność)
 15. Chwilowe bóle w różnych częściach ciała (nerwobóle) (Zbieżność)
 16. Wzrost poziomu hormonów
 17. Zaburzenia w popędzie seksualnym (Zbieżność)
 18. Choroby nowotworowe – białaczka (rak krwi), chłoniak (rak węzłów chłonnych), nowotwory mózgu, nowotwory układu nerwowego (w tym nowotwór osłonek nerwów obwodowych oraz nerwiak zarodkowy – neurobiastomia), szpiczak, rak tarczycy, rak kości, rak piersi, rak prostaty, rak jąder, rak jajników, nowotwory wątroby, rak płuc, rak nerek.
 19. Bóle mięśni, bóle stawów (Zbieżność)
 20. Trwała bezpłodność, zaburzenia płodności (problemy z zajściem w ciąże, które ustępują po dłuższym odizolowaniu od pola)
 21. Poronienia, uszkodzenia dna, uszkodzenia komórek jajowych (Zbieżność)
 22. Problemy z sercem – bóle w okolicy serca, arytmia serca, zmiany w badaniu ekg, zmiany w badaniu eeg. (Zbieżność)
 23. Choroby skórne, swędzenie skóry, pieczenie skóry (Zbieżność)
 24. Choroby neurologiczne, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, objawy autyzmu u dzieci, choroba Perkinsona, choroba Alzheimera (Zbieżność)
 25. Zmiany w morfologii krwi (spadek płytek krwi, zmiana ilości białych i czerwonych krwinek) (Zbieżność)
 26. Ciągłe poczucie niepokoju
 27. Zawały serca, problemy z ciśnieniem krwi (zbyt wysokiem lub zbyt niskie)
 28. Udary, wylewy (co 6,5 minuty ktoś pada ofiarą technokracji)

Ponadto : niewydolność krążenia, zwiększone ryzyko wystąpienia miażdżycy, skoki adrenaliny, bóle kręgosłupa, alergie, drżenie rąk, napady gorąca i zimna, bóle nerek, kaszel – niedający się niczym wyleczyć, zaburzenia czucia – dotyku, duszności, zaburzenia wzrokowe – choroby oczu ( w tym zaćma), wzmożona potliwość, zaburzenia przewodu pokarmowego, nadwrażliwość na słońce, uczucie pełzania pod skórą, elektryzujące się włosy, stany zapalne naczyń krwionośnych, nadwrażliwość słuchowa – bóle uszu, brak apetytu, mrowienie ramion i nóg, anemia (niedokrwistość), choroby genetyczne u dzieci, spadek libido … (duża zbieżność)

Żółta Prasa

Yellow journalism (żółte dziennikarstwo), to pejoratywne określenie odnoszące się do praktyk lub tendencji w mediach masowych, które według standardów fachowego dziennikarstwa uznane są za nieprofesjonalne i szkodliwe dla ogólnych zasad dziennikarstwa. Termin ten zwyczajowo odnosi się do sensacjonalizmu w przekazywaniu wiadomości, które powierzchownie upodabnia się do fachowego dziennikarstwa.

Masmedia nurtu podstawowego, są zależne od tezy i antytezy podziału wedle dyrektyw trzeciej siły (16). Dzięki temu fake newsy (17), są fundamentalną podstawą propagandy rządowej, religijnej, ustrojowej i kulturowej, dążącej do uzależnienia obywatela od cywilizacji wyzysku człowieka przez człowieka (7).

Prasa, jest skonstruowana wedle schematu – powtarzalności działań i zmiennej struktury władzy. Każdy z was, możne porównać wydania gazet (sprzed 5/10/100 lat), aby dojść do przekonania, że w artykułach zmieniają się tylko daty, nazwiska i słowa określane zmienność poprawności politycznej oraz schemat kreowania strachu, wedle regionalnych upodobań i tradycji.

Żółta prasa promuje szczepienia, religijność, tradycje wyzysku (człowieka, przez człowieka), wojny, realność władzy, nowe technologie … i poprawność polityczną, w której użyteczność (18), jest ważniejsza od szkodliwości danej ideologii.

Polska o krok przed tragedią (8)

Polska rozpoczyna testy, tego samego szkodliwego dla człowieka – standardu 5G, co przyniesie nam wylew choroby radiacyjnej, która celowo, będzie mylona z grypą, przybierającą slogan handlowy.

Event 201 i Bill Gates

Za całą akcją, stoi kreator światowego ludobójstwa, ukrytego pod maską charytatywności – Bill Gates, który pod koniec 2019 roku, na konferencji Event 201, zaprezentował szczepionkę przeciw grypie i koronawirusowi, zawierającą iD – microchip 5G.

( W konferencji przeciw ludzkości, udział brali : Eric Toner, MD – Johns Hopkins Center for Health Security | Crystal Watson, DrPH, MPH i Tara Kirk Sell, PhD, MA – Johns Hopkins Center for Health Security | Ryan Morhard, JD – World Economic Forum | Jeffrey French – Bill and Melinda Gates Foundation | Tom Inglesby, MD | Anita Cicero, JD | Randy Larsen, USAF | Caitlin Rivers, PhD, MPH | Diane Meyer, RN, MPH | Matthew Shearer, MPH | Matthew Watson | Richard Bruns, PhD | Jackie Fox | Andrea Lapp | Margaret Miller | Carol Miller | Julia Cizek … )

Sztuczne iD, powiązane z microchipem 5G (nano chip), infiltruje neurony i znakuje mózg cząstkami metalu, który w efekcie owego znakowania, lepiej przewodzą fale elektromagnetyczne oraz atakują system odpornościowy … i rozdrodczy, w celu jego przeprogramowania, wyjałowienia, prowadzącego do celowej bezpłodności, przynoszącej zysk medycynie i farmacji, na której zarabiają i bazują ludzie pokroju Billa Gatesa, finansującego technologie zabijania w imię poprawności politycznej, która ustaliła próg ludzkiej populacji na 500 milionów istnień (24).

Dobrze wykonana dekonstrukcja, mająca podwaliny pseudo naukowe, prawne i polityczne … dąży do wymyślonych i użytecznych faktów, które odciągają uwagę plebsu od niebezpiecznych dla niego zdarzeń.

Choroba radiacyjna, charakteryzuje się : zwiększoną zapadalność na nowotwory złośliwe (zwłaszcza nowotwory układu krwiotwórczego: białaczki i chłoniaki oraz nowotwory tarczycy, układu kostnego a także glejaki), przyspieszone starzenie się i skrócenie życia, bezpłodność (zwykle przemijająca), uszkodzenia genomu komórek płciowych (zwiększona liczba wad wrodzonych u potomstwa), zaburzenia hormonalne, zaćma …

Mając w sobie i przy sobie oraz dookoła siebie nadajnik sieci 5G, będziemy chorym kapitałem – towarem, zależnym od medycyny, farmacji i nielegalnego prawa zwierząt (19).

Nie oszukujmy się, ktoś, kto ma władze nad światem, będzie chciał kontrolować wszystkie istoty, które wpływają na jego byt. Społeczeństwo, którego jednostki oddały odpowiedzialność za swój byt w ręce, coraz bardziej łaknącej bestii, będą cierpiały niedostatek, chorobę i trwogę, ponieważ, tylko świadome, samostanowiące i samoograniczające się jednostki, tworzą swoją i społeczną wolność i równość (20), czego nie zaznają w czasie bytowania cywilizacji hierarchicznej.

Działanie

Jako wolny i świadomy człowiek – żądam, aby nielegalny twór marionetkowego rządu, sejmu i senatu – ustąpił, ponieważ jego działania, są niezgodne z zasadami prawa naturalnego (19), samoograniczenia, a także prawa, ładu, moralności i niepodległości personalnej (21), każdej wolnej jednostki.

Jako wolny i świadomy człowiek – żądam – przedstawienia owych faktów publicznie, aby każdy – mógł rozważyć zmiany zachodzących w środowisku naturalnym i jego organizmie. Żądam, aby odpowiedzialne za to el-ity i ich najemnicy, ponieśli konsekwencje swoich zakłamanych myśli, słów i działań.

Żadam, ponieważ poprzez manipulacje i chęć zysku oraz wyzysku człowieka, przez człowieka, tworzy się komercyjną panikę i amok, odwracający uwagę od faktów, wpływających na cały ludzki gatunek i jego otoczenie.

Żadam, ponieważ życie ludzkie, jest zagrożone, a działanie rządów, mediów, służb, lekarzy, farmaceutów … nie wykracza poza ideologie zabójczej poprawności politycznej, która zabija ludzkie prawa, za pomocą strachu, przed utratą fetyszy – pieniędzy, pseudo autorytetów, tytułów, ról, czy stanowisk … , które nie mogą być dla normalnego człowieka, ważniejsze od moralności, uczciwości i prawa naturalnego.

Wolny człowiek, nie potrzebuje żerujących (22), piętnujących, krzywdzących i kontrolujących go reprezentantów, lecz logiki swego własnego działania (23), dążącego do samostanowienia, które odrzuci czynniki deprawujące i demoralizujące oraz samoograniczenia, które pozwoli innym żyć w wolności i równości (20).

Nie dajmy sobą w żaden sposób – manipulować oraz tworzyć dookoła nas – krzywdzących nas kryzysów i dram oraz fake newsów i zamachów fałszywej flagii … Prawo Naturalne, jest ponad ideologią prawa zwierząt (19) …

Jesteśmy ludźmi, a to zobowiązuje do odpowiedzialności za własny byt i jego otoczenie …

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Opublikował/a vigilinclinaverat by Liga Świata dnia 5 marca 2020

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh (wsparcie zakupu sprzętu komputerowego)

 1. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/
 2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/
 3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/
 4. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html
 5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/17/notre-dame-false-flag/
 6. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/wtc-1109-i-francesco-cossiga.html
 7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/06/gwiazdy-falszywa-flaga-i-slady-slonia/
 8. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/12/terroryzm-nie-istnieje-czyli-teatr.html
 9. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/27/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/
 10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/28/strach-i-poprawnosc-polityczna/
 11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/
 12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/
 13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/
 14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/
 15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/
 16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/03/oswiadczenie-na-temat-falszywej-ideologii-koronawirusa/
 17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/
 18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/
 19. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/
 20. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html
 21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/
 22. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html
 23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/
 24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/
 25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/
 26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/
 27. https://bronpsychotroniczna.wordpress.com/2016/10/24/czestotliwosci-pracy-mozgu-czyli-jak-mowia-abys-robil-mowil-i-myslal-tak-jak-chca/
 28. https://bronpsychotroniczna.wordpress.com/2016/10/24/elf-e-t-gwen/
 29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/
 30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/
 31. https://ligaziemi.blogspot.com/2017/05/facebook-czyli-jak-cenzurowac-tresci.html
 32. https://ligaglobu.blogspot.com/2017/02/cenzura-pod-przykrywka-faszywych.html
 33. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/05/czarno-na-bialym-czyli-oficjalny-swiat-fake-newsow-i-poprawnosc-polityczna/
 34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/
 35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/
 36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/
 37. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/
 38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/
 39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/
 40. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/
 41. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/
 42. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/
 43. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/
 44. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/06/jednostka-i-jej-wladza-nad-soba/
 45. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html
 46. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

Opublikowano za; https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/?fbclid=IwAR2uDQaqEHBwZxG-sIRWGRwUL8-m8YVkm1CaZfgUJP2xhJeqxstHe5ZKatM

Wypowiedz się