Inicjatywa 1:12 w Szwajcarii

Pod koniec listopada w Szwajcarii odbędzie się referendum w sprawie „Inicjatywy 1:12 ”. W żadnym innym europejskim kraju obywatele nie mają tak bezpośredniego wpływu na prawo, jak w Szwajcarii. Referenda odbywają się tam kilkakrotnie w roku. Aby do niego doszło, wystarczy wśród 8 mln Szwajcarów zebrać 100 tys. podpisów. Ostatnio tematem przewodnim tych głosowań jest sprawiedliwość społeczna. Czytaj dalej

Wywiad z prof. Kieżunem trzeba przeczytać.

Każdy temat jest dobry, aby tylko nie myśleć i nie pytać o przyczyny obecnego stanu rzeczy. Władza robi wszystko, aby rodacy nie dyskutowali o bezrobociu, o narastającej nędzy, o wyludnianiu się kraju, o umieraniu bez należytej pomocy, o braku bezpieczeństwa na ulicy i w szkole i tym wszystkim, czego jesteśmy w coraz większym stopniu pozbawiani. Zmusza się nas poprzez zmanipulowane media do Czytaj dalej

KONIECZNOŚĆ ODBUDOWY POLSKI

  Wystąpienie  prof. Witolda Kieżuna  (wideo) na Konferencji Sposób na dobre państwo http://www.youtube.com/watch?v=fFv6FgYUhPM Czytaj dalej

„Uwolnić Polskę od plagi wyborów proporcjonalnych” – komentarz

Adam Bednarczyk Nie pozwolono mówić. Oburzeni 29.09.2013. Może na początku się przedstawię: mgr inż. Adam Bednarczyk, absolwent wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, specjalność konstrukcja automatów użytkowych i przyrządów pokładowo lotniczych. Hobby: fizyka. Z racji studiów nad elementami precyzyjnymi mieliśmy bardzo rozwinięty program analizy błędów, w tym różniczkowa Czytaj dalej

PAŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Prezentowany tekst ukazuje... liberalne korzenie pojęcia „sprawiedliwości społecznej”. Pojęcia tak „wściekle” atakowanego przez ortodoksyjnych wyznawców „rytu liberalnego” spod znaku Misesa i Friedmana, (a w Polsce: Balcerowicza i Korwina-Mikke). Większość tych ludzi zapewne nie zna lub nie chce zauważyć jasnej strony liberalizmu, którą świetnie opisuje Tadeusz Kowalik, nawiązując do teorii Johna Czytaj dalej

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz.I

Dr Krzysztof Lachowski Globalny kapitalizm niczym rozpędzona i ciągle przyśpieszająca lokomotywa niszczy podstawy swej egzystencji: sprawnie funkcjonujące państwa narodowe, ich międzynarodowe instytucje i jeszcze istniejącą demokratyczną stabilność. Z przedstawionych trendów wyłania się nowa rola państwa. Neoliberalni eksperci kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej posługują się metaforą by Czytaj dalej

Główne założenia programowe Ruchu Społecznego im. Jana Pawła II – RZECZY NOWE

RZECZY NOWE - Ruch Społeczny imienia Jana Pawła II 1. Projekt Naprawy Państwa – przedstawiony na następnych stronach – jest wykonalny i korzystny dla każdego obywatela. Jest zgodny z podstawowymi wartościami, jakie stawiają sobie za cel ludzie wykształceni, nastawieni patriotycznie oraz mający poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych, czyli będący rzeczywistą elitą społeczną. Szukamy Czytaj dalej

Potrzeba szerszej realizacji społecznej, zrównoważonej gospodarki rynkowej i budowy społeczeństwa obywatelskiego

Zespół Naukowy przy Warszawskiej Szkole Zarządzania  Szkole Wyższej    Warszawa, czerwiec 2010    1. Konsensus konstytucyjny 1.1 Podstawowe idee Samorządnej Rzeczypospolitej były uzgodnione przy „okrągłym stole” i zyskały ogólnonarodowy konsensus. Zostały one zapisane w nowej Konstytucji RP z 1997 r. Art. 1 stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Czytaj dalej