Sejm przyjął, Rząd podpisał CETA i… Polska sprzedana z „inwentarzem” korporacjom ?

ceta-i-ttip-3

Dochodzi do powszechnej świadomości Polaków, że PiS w sprawie tej umowy stosuje zakłamanie takie samo jak PO, czego dowodzi sama treść i kłamstwa w tłumaczeniu umowy CETA, co stwierdza między innymi organizacja społeczna Akcja Demokracja.

Przyjęcie tej zaprojektowanej przez wielkie korporacje umowy przez polski parlament (Sejm i Senat) nawet kwalifikowaną  większością 2/3 głosów (tak jak przyjęcie Konstytucji, nie można wykluczyć, że w celu uniemożliwienia ewentualnego wypowiedzenia tego traktatu ), jak zapowiedział Jarosław Kaczyński,  nie zmieni opinii, że stanowi ona wielkie zagrożenie dla zdrowia biologicznego i egzystencji istnienia Polaków żyjących na terytorium Rzeczypospolitej w obecnych granicach.

W związku z tym zadajemy członkom rządu, posłom, senatorom i ochronie kontrwywiadowczej państwa polskiego oraz polskich władz  następujące pytania:

1)  Kiedy otrzymali pełen tekst tej umowy w wersji oryginalnej i w tłumaczeniu polskim ?

2)  Kto imiennie z Polskich Prawników, Naukowców, związkowców, dziennikarzy, działaczy gospodarczych miał dostęp do tekstu  tej umowy i od kiedy ?

3) Na podstawie jakich opinii rząd podejmował swoje decyzje ?

4)Dlaczego do dnia dzisiejszego obywatele nie zostali poinformowani o poprzednich zastrzeżeniach strony Polskiej do tej Umowy ?

5) Dlaczego nie opublikowano w Polsce   tekstu  oświadczenia, na które powołuje się wiceminister Kwieciński cytuję “Nasz kraj złożył specjalne oświadczenie dot. umowy CETA, które precyzuje, jakie są nasze oczekiwania, czy jak rozumiemy pewne kwestie, które są kluczowe dla naszego kraju przy wejściu w życie umowy CETA zarówno w części tymczasowej, czyli handlowej, jak i pełnej, obejmującej również ochronę inwestycji” – tłumaczył wiceszef MR. Według niego ma to “zabezpieczyć interesy” Polski“( tekst poniżej ).

6. Jaką wartość prawną  mają przedstawione w tym dokumencie zwroty ? Cytuję:

 ” nasze oczekiwania”

” jak rozumiemy pewne kwestie w części tymczasowej czyli handlowej jak i pełnej” skoro nie zostały wprowadzone do tekstu traktatu”.

7. W dniu 21 października 2016 roku profesor Zdzisław Krasnodębski europoseł Prawa i Sprawiedliwości obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego w wywiadzie radiowym w I programie Polskiego Radia o godzinie 7 minut 14 w Sygnałach Dnia na pytanie, które otrzymał od prowadzącego wywiad dziennikarza – o wartość i znaczenie oświadczenia, (które przywołał wiceminister Kwieciński – tekst poniżej), stwierdził lapidarnie i jednoznacznie – moc obowiązująca ma tylko treść zapisów umowy. Cytujemy dokładny fragment: polski rząd mając wątpliwości CETĘ wspiera. Ja trochę żałuję, że nie było jednak na ten temat znacznie szerszej, głębszej debaty publicznej, że nie byliśmy zapoznani z głębszymi analizami, zwłaszcza że jeszcze jest kwestia jeszcze bardziej kontrowersyjna, czyli umowa ze Stanami Zjednoczonymi TTIP.

(…) …podpisać z zastrzeżeniami nie można, albo się podpisze, albo się nie podpisze.”

8. Jaka jest skala poza konstytucyjnego ograniczenia suwerenności politycznej i prawnej Rzeczpospolitej ?

9. Dlaczego Prezydent Państwa nie podjął decyzji o rozpisaniu referendum, którego celem byłoby ustalenie, jakie zapisy z tej umowy  obywatele przyjmują, a które odrzucają ?

 Poza tym wyjaśnienia  wymagają odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy politycy, parlamentarzyści  przeczytali uważnie, do momentu uchwalenia całą umowę licząca 1500 stron,? Czy zdążą przeczytać w ciągu roku ?

2)    Czy przeczytali ją  ze zrozumieniem i mają świadomość, co tam jest zapisane (wiemy o różnych negatywnych praktykach w tym zakresie)? I czy zdążą przeczytać ją do końca kadencji obecnego parlamentu ?

3)      Czy służby ochrony kontrwywiadowczej sprawdziły,  co sprawiło spowolnienie pracy umysłów posłów w gmachu polskiego parlamentu ? I czy dołożą szczególnych starań, aby wyjaśnić i sprawdzić to do dnia głosowania nad umową CETA ?

Odpowiedzi na te pytania i wątpliwości są niezwykle ważne, ponieważ umowa CETA ma charakter ważniejszy niż Konstytucja i umowy: stowarzyszeniowa i o integracji z Unią Europejską !!!

Poniżej prezentujemy 3 publikacje, razem  wybranymi komentarzami pod tekstami spośród blisko1,5 tysiąca, które jednoznacznie dowodzą, jak szybko rośnie świadomość zagrożenia ta umową wśród Polaków.

Redakcja KIP

Wiceminister rozwoju:  Polska nie widziała podstaw do wstrzymania podpisywania umowy CETA

ceta-2Źródło:PAP

CETAźródło: ShutterStock

“Polska nie zgłosiła zastrzeżeń, nie widziała podstaw do wstrzymania podpisywania umowy CETA” – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński na posiedzeniu komisji ds. UE. Dodał, że poprosi kancelarię premiera, by stanowisko rządu zostało przekazane posłom.

Nadzwyczajne posiedzenie komisji ds. Unii Europejskiej zostało zwołane w czwartek w związku z wnioskiem złożonym przez PSL dotyczącym przedstawienia na posiedzeniu Sejmu informacji rządu na temat umowy handlowej UE-Kanada (CETA).

Wiceminister Kwieciński pytany przez posłów komisji czy stanowisko rządu dot. umowy CETA “będzie w końcu przedstawione” odpowiedział, że zostało ono przyjęte na posiedzeniu Rady Ministrów. “Polska nie zgłosiła zastrzeżeń, nie widziała podstaw do wstrzymania podpisywania umowy CETA” – zaznaczył. Dodał, że poprosi kancelarię premiera, by stanowisko rządu zostało przekazane posłom.

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) ocenił, że rząd PiS “z całą stanowczością popiera umowę CETA”, skoro nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

Kwieciński odparł, że poprzedni rząd PO-PSL, który działał w czasie, gdy zakończono negocjacje, “w pełni popierał umowę”. “Od samego początku mieliśmy pewne niepokoje i zastrzeżenia do tej umowy” – podkreślił wiceminister.

“Po przeprowadzeniu analizy, którą to analizę można przeczytać na naszych stronach internetowych, nasz rząd stwierdził, że nie ma podstaw do zakwestionowania tej umowy, że nie ma zastrzeżeń do tej umowy. A to jest zupełnie inny wyraz” – tłumaczył Kwieciński.

W wystąpieniu na posiedzeniu komisji Kwieciński mówił, że podpisanie umowy “nadal jest planowane” na specjalnym szczycie UE-Kanada 25 października. “Trzeba przyznać, że jeszcze nie wszystkie wymogi dotyczące podpisania umowy CETA na 25-ego zostały spełnione” – zastrzegł wiceminister.

Dodał, że nadal trwają prace w ramach UE nad wyrażeniem zgody na podpisanie przez wszystkie kraje UE, co by pozwoliło na tymczasowe wejście w życie umowy CETA “w części handlowej”.

Wszystkie kraje UE – jak podkreślił wiceminister – zniosły zastrzeżenia wobec umowy CETA z wyjątkiem Belgii. Dodał, że nie ma też ostatecznego stanowiska Rumuni i Bułgarii, które negocjują z Kanadą “kwestie wizowe”.

Według Kwiecińskiego rozmowy z Belgią powinny być zakończone do piątku, co umożliwi podpisanie umowy CETA 25-ego października. Zastrzegł, że nie ma pewności, czy Belgia potwierdzi zgodę na podpisanie umowę. Wiemy, że Rumunia i Bułgaria skłaniają się do tego żeby dać pozytywną decyzję na podpasanie umowy” – wyjaśnił.

“Nasz kraj złożył specjalne oświadczenie dot. umowy CETA, które precyzuje, jakie są nasze oczekiwania, czy jak rozumiemy pewne kwestie, które są kluczowe dla naszego kraju przy wejściu w życie umowy CETA zarówno w części tymczasowej, czyli handlowej, jak i pełnej, obejmującej również ochronę inwestycji” – tłumaczył wiceszef MR. Według niego ma to “zabezpieczyć interesy” Polski.

Wiceszefowa komisji Agnieszka Pomaska (PO) uznała, że dyskusja na temat umowy CETA “nie została wyczerpana”. Jak dodała, chce “formalnie prosić o debatę na sali plenarnej”.

Z propozycją nie zgodziła się szefowa komisji Izabela Kloc (PiS). “Chciałabym zaproponować, aby komisja przyjęła do wiadomości informację rządu oraz podjęła decyzję o braku konieczności przeprowadzenia debaty plenarnej w tej sprawie” – powiedziała Kloc.

Komisja w głosowaniu przyjęła takie stanowisko. “Za” głosowało 19 posłów, 15 było przeciw, żaden się nie wstrzymał.

Wynegocjowane w 2014 r. Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie UE-Kanada (CETA) proponuje zniesienie niemal wszystkich ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą.

Porozumienie ma być zawarte w październiku podczas szczytu UE-Kanada. W przyszłym tygodniu zgodę na tymczasowe stosowanie CETA mają dać państwa członkowskie UE, później ma to zrobić Parlament Europejski.

20 października 2016, 18:05 | Aktualizacja: 20.10.2016, 18:09

Opublikowano za: http://forsal.pl/artykuly/986291,wiceminister-rozwoju-polska-nie-widziala-podstaw-do-wstrzymania-podpisywania-umowy-ceta.html

 

Polskie tłumaczenie rozdziału umowy CETA dotyczącego m.in. GMO wprowadza obywateli w błąd – zarzuca organizacja społeczna Akcja Demokracja.

ceta-3

Beata Szydło/Andrzej Hulimka /Reporter

Akcja Demokracja napisała w tej sprawie list do premier Beaty Szydło. Czytamy w nim:

“Wyszło na jaw, że tłumaczenie na język polski umowy CETA między Unią Europejską i Kanadą zawiera szokujący błąd!

Chodzi o część umowy dotyczącą biotechnologii, czyli między innymi GMO.

 Polskie tłumaczenie umowy mówi o tym, że

handel międzynarodowy nie powinien ograniczać regulacji w tej dziedzinie (np. zakazu uprawy lub sprzedaży żywności GMO).

Natomiast oryginalny tekst umowy znaczy coś dokładnie odwrotnego:

regulacje nie powinny ograniczać handlu!”.

“Po angielsku przyznaje się,

że europejskie normy bezpieczeństwa żywności będą osłabiane.

Po polsku

 zapewnia, że nie.

To skandal! Zostaliśmy wprowadzeni w błąd” – zarzuca organizacja.

Akcja Demokracja domaga się od premier śledztwa w tej sprawie i odmowy zgody na podpisanie CETA.

Przytoczmy kontrowersyjny fragment umowy.

Chodzi o artykuł 25.2, podpunkt d.

W polskiej wersji brzmi on następująco:

“Strony dostrzegają również znaczenie następujących wspólnych celów odnoszących się do współpracy w dziedzinie biotechnologii:

(…)

 1. d) uczestnictwa we współpracy regulacyjnej mającej na celu minimalizację niekorzystnego wpływu wymiany handlowej na praktyki regulacyjne związane z produktami biotechnologicznymi”.

W oryginale natomiast podpunkt d otrzymał następujące brzmienie:

“The Parties also note the importance of the following shared objectives with respect to cooperation in the field of biotechnology:

(…)

(d) to engage in regulatory cooperation to minimise adverse trade impacts of regulatory practices related to biotechnology products.

Innymi słowy –

oryginalna wersja zdaje się mówić o minimalizowaniu wpływu praktyk regulacyjnych na wymianę handlową a

 polska wersja o minimalizowaniu wpływu wymiany handlowej na praktyki regulacyjne.

Różnica jest kluczowa. Krytycy umowy obawiają się, że regulacje dot. GMO będą w wyniku umowy CETA osłabiane.

Przypomnijmy, że CETA to umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. Decyzja o jej podpisaniu może zapaść na unijnym szczycie 20-21 października. Na przeszkodzie stoi sytuacja w Belgii, gdzie Walonia nie wyraża zgody na podpisanie CETA. Polski rząd wciąż nie przyjął oficjalnego stanowiska ws. umowy. Ministerstwo Rozwoju rekomenduje jej przyjęcie.

CETA

19 października (08:55)

CETA. Kto zyska? Kto straci? – zobacz zapis debaty Interii i Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 14:50): https://youtu.be/m5Spau6ngZk

ceta-i-ttip-protest
KILKA WYBRANYCH KOMENTARZY

~kasia – 16 min temu

Rząd PIS postanowił przyjąć umowę CETA. Mówiąc wprost, jest to oddanie resztek władzy najpotężniejszym korporacjom na świecie oraz poddanie się jednemu sądowi arbitrażowemu, który będzie działał na zlecenia korporacji. Firmy będą mogły pozywać całe państwa jeśli tylko uznają, że szkodzi ono ich interesom. Z taką ochroną wprowadzą do kraju produkty genetycznie modyfikowane – żywność i nasiona, po czym zmonopolizują rynek wykańczając uprawy organiczne i lokalne. Pod pretekstem ochrony, wtłoczą w nasze dzieci kolejne szczepionki unikając wszelkiej odpowiedzialności za powikłania, zaś prywatne banki zyskają nietykalność absolutną praktykując lichwę na niespotykaną dotąd skalę. W ekspresowym tempie wprowadzane są środki cenzury i inwigilacji dyktowane koniecznością „ochrony przed terroryzmem”. Zobaczcie, jak szybko PIS zmienił zdanie o GMO, jak ochoczo podejmuje decyzje szkodzące nie tylko interesowi suwerennej Polski, ale prawom człowieka i wolności słowa. Zauważcie jak jednolita jest ich polityka w kontekście działań poprzednich rządów, gdy odfiltruje się drobne pokazowe sprzeczki i odciągające uwagę afery. Mają jeden cel – wypełnienie woli Panów. Wszystko będzie nadzorowane i rządzone przez ludzi, których nie zobaczycie w polityce, w gazetach czy w mediach. To ludzie tak potężni, że dyrygują wszystkim z cienia, spoza kurtyny politycznej szopki, gdzie pacynki posłusznie wykonują rozkazy. Takim rozkazem było wprowadzenie TTIP i CETA, i właśnie to obserwujemy. Wkrótce zobaczymy prawdziwą moc władzy bo w życie wchodzi to, co dawno zaplanowano i spisano na wielu kartach, czyt. Nowy Porządek Świata z CETA, TTIP, międzynarodową armią i pełną kontrolą pieniądza. Zniewolenie absolutne. Wówczas zobaczycie, czym jest władza, but korporacji, opresja Panów tego Świata. A wy dalej żryjcie się między sobą o to kto jest gorszy i kto więcej nakradł. Obudzicie się z ręką w nocniku.

~Tola – Wczoraj (14:04)

Największe zagrożenie dla Polski jaką jest umowa CETA jest przykrywane innymi tematami zastępczymi ! Ten co tłumaczył tą umowę na j polski to płatny lobbysta korporacji – inaczej nie może być , bo to za poważna sprawa i miejsca na pomyłki nie może być ! Jakim prawem Rząd decyduje za 38 mln ludzi nie znając dobrze tej umowy ? Gdzie posiedzenie specjalistów i naukowców z różnych dziedzin ? Wygląda to tak : np poślą nam skażoną żywność , leki a nam nie wolno tego zbadać ani odesłać ? a jak wykryjemy coś szkodliwego i ogłosimy to za to korporacja wytoczy nam proces bo będą stratni ? To się pytam jaki mają cel te korporacje z USA ? Bezpieczeństwo Państwa zależy od kontroli nad żywnością , wodą , lekami , powietrzem itd To wychodzi że chcą nas wytruć ! Tak jak już rozpylają środki chemiczne z samolotów nad naszym krajem i nigdzie nie ma tyle chorych na nowotwory i inne dziwne choroby jak u nas ! NIE DLA CETA ! trzeba się zmobilizować i protestować

~Rozum vs XXI w.

Akcja wymordowania ludności naszej planety wchodzi w drugi etap. Wytruć Europę. Afryka, Indie i reszta 3-go świata już odhaczeni. Przyszedł czas na Europę.

~rozczarowana – Wczoraj (21:53)

Rolnicy nie chcą tych nasion nawet za darmo. Po co więc zmuszać ich za wszelką cenę. Sytuacja w Indiach pokazuje wyraźnie, że to nie niewinne nasiona, a coś co ma wpływ na życie tych rolników. Nigdy tak jak teraz wcześniej nie dochodziło tam do samobójstw na masową skalę wśród sadzących bawełnę. Jeżeli chodzi o żywność to nie sztuka już wyobrazić sobie skali problemu. Jeżeli rząd ten akt zdrady podpisze, to będzie miało wpływ na każdego Polaka. Nawet mieszkającego w wielkich miastach.

~zara – Wczoraj (13:17)

podpisanie tych fałszywek jest równoznaczne ze zdradą stanu, trybunał zaq to i strzał w ep. partia która podpisze, którąkolwiek z tych umów przestanie istnieć .

~Lidka – Wczoraj (13:33)

Wyobrażacie Sobie ? Zasypią nasz rynek toksycznym jedzeniem, a przecież już w tej chwili w Europie jest nadprodukcja . Na nasze towary nie będzie już miejsca . Nasi rolnicy ledwie zipią , markety zaniżają ceny skupu , żywność skupują poniżej kosztów , na plantacjach nie raz zostawiane są plony, bo nie opłaci się ich zbierać . Unia woli płacić pomoc, byle by tylko ograniczać nasze rolnictwo , a robi to z naszych pieniędzy bo płacimy składki do tej samej UNI . Czy to nie absurd i alarmujące zjawisko ? Po co nam CETA ? Nawet już w tej chwili podatek handlowy zablokowali u nas , ale we Francji i Niemczech jest taki podatek . To co jest grane ? Im wolno nam nie ? Nikt nie skorzysta u nas tylko amerykańskie korporacje !

~kp – Wczoraj (13:27)

wyszukiwarka i “monsanto gmo guzy” portal ()nalubi. przeczytacie o tym, że monsanto (sprzedało się Bayerowi więc de facto jest już w Europie) publikowało wyniki badań z trzech miesięcy eksperymentów. przeczytacie też, że guzy i raczyska pojawiały się po trzech miesiącach, a wnioski wyciągniecie już sami. kp

~~Miś – Wczoraj (13:17)

Absolutne NIE dla CETA i TTIP jeśli chcemy jeszcze żyć w miarę normalnie i by nasze dzieci miały tę samą szansę. Obydwie umowy dążą do oddania Świata prywatnym graczom, którzy zwiększa i tak już niemałą możliwość wpływania na prawo danego kraju. Tylko jeśli wszyscy będziemy głośno się sprzeciwiać mamy szansę wygrać ze zniewoleniem narodów i człowieka.

~krem23 – Wczoraj (13:21)

GMO w Lidlu i Kauflandzie niedługo na potęgę. W końcu to niemiecki Bayer kupił producenta najgroźniejszych dioksyn czyli Monsanto. Nie dla CETA, TTiP i UE!

~Polok – Wczoraj (13:09)

Czy to PO czy PIS wszyscy biorą dolary falsyfikaty a w żici maja POLAKÓW .Wystarczy czytać jak się zna języki, włos się jeży na głowach co podpisują osły i rządowcy, aby lewe konta zasilić przed zawieruchą wojenną.

~pl – Wczoraj (13:00)

co wy żądacie od pisu ? oni słuchają “głosu narodu” więc trzeba na wyjść “ulicę” ,i kazać im opuścić kraj ,jeśli nie kłamali to to zrobią !

~Vector77 – Wczoraj (12:54)

Wczoraj oglądałem program o pszczołach. Wielkopowierzchniowe uprawy niszczą ekosystemy a środki chwasto i owadobójcze są wielokrotnie silniejsze niż ddt. Powinniśmy chronić nasze rolnictwo bo chodź mniej wydajne niż amerykańskie czy kanadyjskie to zdrowsze i bliższe naturze. Jeśli pszczoły wygina to umrzemy i my.

~gosc – Wczoraj (12:53)

Się kobieto opamiętaj bo jak podpiszesz te umowę to Naród na was dokona bezlitosnego samosądu w tych “cywilizowanych” czasach. Ceta to morderstwo Narodu w białych rękawiczkach pod przykrywka “umowy handlowej” a jest to trucie ludzi w celu ich eliminacji.

~Kierowca – Wczoraj (12:44)

jeżeli PIS zgodzi się na ta ustawę CETA można go uznać za całkowicie anty POlski wasz kochany PIS już wprowadzi ustawę o zakazie obrotu gruntami rolniczymi potem ustawa 1066 obce wojska na terenie Polski a teraz nas pięknie nakarmią GMO i oddadzą resztę władzy wielkim korporacjom !!!! czy tak robią patrioci, za jakich uważa się PIS czy tak działa Prawica?????

~j23 – Wczoraj (12:39)

Upadające imperium ratuje się zawłaszczeniem Europy! Jak nie TTiP to Ceta, uchodźcy i straszenie niedźwiedziem.

~Nowe Metody Zabi – Wczoraj (12:36)

Jest prawie pewne, że GMO jest powodem alergii. Ta epidemia uczuleniowa zaczęła się wraz z wprowadzaniem do konsumpcji produktów GMO Czy wolno jeszcze o tym mówić, czy też sprawie ukręcą łeb, tak jak w przypadku wyginięcia pszczół. Też udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że powodem wyginięcia jest stosowanie preparatu chwastobójczego rondupu, niezwykłej toksyny, która nie ulega degradacji i gromadzi się w  łańcuchu pokarmowym. Pierwsze wyginęły słabe pszczoły, a następni będziecie Wy.

~wim – Wczoraj (10:54)

SOLIDARNOŚĆ TO RUCH żydowski FINANSOWANY PRZEZ syjonistów !!! BYLI TO WYGNAŃCY Z 1968 ROKU !!!

~new Liberum Veto – Wczoraj (11:53)

Bardziej niepokojące do GMO w tej umowie są zapisy mówiące o tym, że rządy państw nie będą mogły wprowadzać nowych regulacji prawnych, jeżeli nie uzyskają akceptacji od korporacji ! W praktyce jest to takie współczesne : LIBERUM VETO ! Korporacje będą mogły utrącić każdą ustawę – uznając , że godzi w ich interesy !

Opublikowano za: http://fakty.interia.pl/raporty/raport-ceta/aktualnosci/news-powazny-blad-w-polskim-tlumaczeniu-ceta,nId,2292958

Komisja Europejska przyznaje się do błędu w tłumaczeniu CETA

Komisja Europejska przyznała, że w oficjalnym tłumaczeniu umowy CETA na język polski został błędnie przetłumaczony fragment artykułu 25., dotyczący produktów biotechnologicznych. – Tak, był błąd. Został już poprawiony – powiedział Interii Bartosz Zadura z polskiego przedstawicielstwa KE. Błąd pojawił się również w wersji hiszpańskiej.

Chodzi o artykuł 25.2, podpunkt d, który w oryginalnej wersji brzmi: “to engage in regulatory cooperation to minimise adverse trade impacts of regulatory practices related to biotechnology products”.

W oficjalnej, polskiej wersji umowy CETA, znalazło się tłumaczenie, zmieniające zupełnie sens tego zapisu:

“uczestnictwa we współpracy regulacyjnej mającej na celu minimalizację niekorzystnego wpływu wymiany handlowej na praktyki regulacyjne związane z produktami biotechnologicznymi.

W dokumencie (z 18 października), do którego dotarła Interia, została uwzględniona zmiana strony EU/CA/pl 400, zawierającej błąd.

Aktualne tłumaczenie brzmi:

“uczestnictwa we współpracy regulacyjnej mającej na celu minimalizację niekorzystnego wpływu praktyk regulacyjnych na handel produktami biotechnologicznymi

ceta-4Dokument, uwzględniający zmianę tłumaczenia umowy CETA na język polski/Komisja Europejska /INTERIA.PL

Kto tłumaczy unijne dokumenty?

Tłumaczenia dokumentów unijnych zleca Komisja Europejska. Tłumacze, zajmujący się przekładaniem zawiłych konstrukcji prawnych na języki państw członkowskich, są zatrudnieni na etatach, a za ten obszar odpowiada Dyrekcja ds. Tłumaczeń z siedzibą w Luksemburgu.

– To są tylko ludzie, takie rzeczy się zdarzają, choć zdarzać się nie powinny – tłumaczy przedstawiciel Komisji Europejskiej, odnosząc się do błędnie przetłumaczonego fragmentu umowy.

Błąd w tłumaczeniu umowy CETA pojawił się również w wersji hiszpańskiej.

Przedstawiciel KE uspokaja jednak, że takie sytuacje są przewidziane. – Jeśli chodzi o procedurę poprawiania tłumaczenia, to stosuje się Corrigenda. Opisuje to art. 79 Konwencji Wiedeńskiej z 1969 r. – tłumaczy Bartosz Zadura.

W tej chwili Komisja Europejska weryfikuje miejsca, w których pojawiła się zła wersja umowy CETA.

Ewelina Karpińska-Morek

ceta-i-ttip-8

WYBRANE KOMENTARZE

~Helmut – 1 godz. 2 min temu

WZYWAM DO ODEBRANIA WLADZY OSOBOM ODPOWIEDZIALNYM WEDLUG PRAWA KARNEGO ZA ZAMACH STANU ZANIM WEJDA NIEODWRACALNE , POTAJEMNIE NEGOCJOWANE!!!! UMOWY CETA I TTIP. PRAWO ALBOWIEM MOWI JASNO: § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

~Eko Logik – Wczoraj (18:56)

Trzeba być naiwny by wierzyć, że ta pomyłka to przypadek. To przeinaczenie zmienia całkowicie istotę sprawy: raz handel nad uregulowaniami, raz uregulowania nad handlem. Jest to fałszerstwo narażające nas (miliony) na utratę wolności, zdrowia i życia. Jakim trzeba być podłym człowiekiem, żeby dla kasy próbować otruć i zniewolić miliony ludzi? Jaka kara za to się należy?

~aceton – Wczoraj (18:44)

CETA to zmowa bogatych przeciwko biednym. Aby się nie rozpisywać to jest to umowa KTÓREJ NIE MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ – wystarczy ? Każdy kto jest za, to tuman lub zdrajca.

~pyt retor – Wczoraj (18:43)

Czemu rzekomo patriotyczny i demokratyczny rząd nie zrobi publicznej debaty na temat tej umowy tylko po cichu decydują za nas?

~gfd – Wczoraj (18:34)

Ta “pomyłka” dziwnie koreluje z zakupem Monsanto przez niemieckiego Bayera ;). Teraz juz wiem dlaczego Niemcy byli tacy “durni”, ze kupili producenta GMO a negocjowana umowa podobno miała kontrolować sprowadzanie GMO. Według mnie ktoś się mocno postarał, aby zapisy umowy zostały błędnie przetłumaczone.

~Wujek Szmul – Wczoraj (18:03)

Innymi słowy “demokratyczny” tłumacz chciał zaciemnić fakt, że CETA oznacza wpuszczenie na nasz rynek wyrobów korporacji Monsanto i innego rakotwórczego amerykańskiego syfu.

~Jadwiga_MIsiak – Wczoraj (14:53)

Wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądami kanadyjskimi (CETA) i amerykańskimi (TTIP). Oczywiście inne zapisy, tych kwestionowanych umów otwierających (narzucających) europejski rynek konsumencki, są również niekorzystne dla obywateli Europy, w tym co ważne Polski. JUz ślepe wykonywanie unijnych zapisów przynosi Polsce sporo negatywów. Ci co krzyczą o unijnym mleku i miodzie niech dokładnie sprawdzą ile My jako Polacy wpłacamy do unijnej kasy, a ile fizycznie otrzymujemy.

PanPolak – Wczoraj (16:52)

To nie jest żadna unia !!! To jest IV RZESZA !!!
~stef – Wczoraj (16:48)

Jakkolwiek by nie patrzeć w fatalnej sytuacji są teraz rządzący i popierający ustawę, jak się będą tłumaczyć ? Że to nie miało znaczenia? Czy że może nasi poligloci bazowali na oryginalnej wersji?? HIHI w to drugie przecież nie sposób uwierzyć 🙂

~Podejrzane – Wczoraj (16:15)

“Totalna opozycja” Totalna to ona jest tylko do momentu gdy głosuje się nad ustawami korzystnymi dla Polski. Kiedy ustawy te wyraźnie nam szkodzą (Polakom),to już ta Totalna opozycja nie jest tak bardzo totalna jakby się mogło wydawać. A dobra zmiana nie jest tak dobra jak w zamyśle Szydło i Dudy miała być.

~Taki Jeden – Wczoraj (16:33)

“Totalna Opozycja” Jednak nie taka totalna. Głosują z PiS ramię w ramię kiedy jest to na szkodę Polaków. Kiedy jest ustawa o wieku emerytalnym, ni chu chu. Dobra zmiana również nie jest tak dobra, jak miała być w zamyśle przedwyborczej debaty. Wszystkie świnie wiejskie natychmiast wywalić z sejmu!!!!!

~Antymaliniak – Wczoraj (15:14)

Antydemokratyczny rząd PiS, w zamian za poparcie CETA proponuje rządom zachodnim, aby te patrzyły na rodzącą się w Polsce dyktaturę przez palce. Chciwy zachód sprzeda naszą wolność za nasze własne pieniądze. Dzięki PiSowi staje się realne, że nawet za 50 lat nie dogonimy zachodu w połowie. Ten rząd jest niebezpieczny. Zobaczycie sami na własne oczy jak znika demokracja, a będzie CETA. I co tam jeszcze Amerykanie zapragną. SLD przy PO to był mały pikuś w “robieniu” interesów. Ale PiS przebija wszystko. Teraz to będziemy mieli za swoje.

~zimny prysznic – Wczoraj (14:07)

CETA to nie jest tylko GMO jak większość ludzi myśli. CETA to wszechwładza korporacji ponad naszym prawem i Konstytucją. Korporacje zyskają prawo do naszej litosfery i wody, a my będziemy ich niewolnikami, którzy będą musieli dla nich pracować bo nasz przemysł i rolnictwo padnie.

~Trefl – Wczoraj (15:11)

GMO jest od lat wiec w celu udowodnienia szkodliwości była przeprowadzana na szczurach jedzących gmo. Pierwsze osobniki choroba rak drugie pokolenie problemy z płodnością i choroby trzecie pokolenie choroby i BEZPLODNOŚĆ

~boruta – Wczoraj (15:50)

To nie jest żadna umowa to cyrograf !!!

belfegor666 – Wczoraj (15:42)

Oj tam, oj tam! PIS-bolszewia i tak nie kuma o co kaman i podPISuje wszystko, co jej amerykańska agentura podetknie

~Lidka – Wczoraj (15:26)

Celowo utajniali te umowę żeby później w ostatniej chwili ją wyłożyć . Na dodatek celowo źle przetłumaczona ! Oszustwo nie pierwszy raz . Co im się tak spieszy żeby wprowadzić to niebezpieczeństwo jakie jest ze strony CETA ? Zablokować CETA ! To nie potrzebne nikomu do podpisywania uczciwych i pod kontrolą innych umów miedzy Państwami . Dlaczego niby korporacje z USA mają mieć jakiekolwiek przywileje ? Widać że to oszustwo na wielka skalę ! Kiedy Polacy będą mieć wzniesione wizy do USA ? Obama obiecywał że w tym roku – i co nie ma

~UEkocham:P bis – Wczoraj (15:01)

(ERRATA:P) EUROPE – tylko wyrżnąć, wytruć, polityką lansującą pęd ku karierze i pokazującą m.in. ciążę jako “przeszkodę” doprowadzić do spadku przyrostu naturalnego! Barany idące na rzeź! Dosłownie

~Aaron – Wczoraj (14:53)

Róbta co chceta a i tak będzie CETA.

~karamba – Wczoraj (14:50)

PiS czy PO to tylko marionetki koncernów światowych, o ile dobrze pamiętam to jest ich 11, kupią każdego polityka i w każdym państwie to nazywa się lobbing, a Tusk wróci do Polski razem z Wehrmachtem … tak jak dziadek mu pokazał, bo granice są hipotetyczne Niemcy nigdy nie podpisały traktatu pokojowego.

~To nie pomyłka – Wczoraj (14:49)

“Tłumacze, zajmujący się przekładaniem zawiłych konstrukcji prawnych na języki państw członkowskich, są zatrudnieni na etatach, a za ten obszar odpowiada Dyrekcja ds. Tłumaczeń z siedzibą w Luksemburgu.” Tłumacz zatrudniony na etacie w Luksemburgu raczej cieszy się ze swoich zarobków i angażu. Za takie “pomyłki” na polecenie syjonistów może otrzymać nagrodę w postaci przedłużenia umowy, podwyżki wynagrodzenia, czy tez nagrody. Rozumiem, że są to tłumacze przysięgli. Powinni zatem NATYCHMIAST stracić uprawnienia. To było celowe wprowadzenie w błąd kilku rządów w UE. To poważne przestępstwo, a nie jakaś pomyłeczka. Powinni trafić do więzienia.

~Radek – Wczoraj (14:46)

Do dzisiaj piszczy mi w głowie dźwięk głosu prezesa z epoki ACTA, że ONI nie wiedzieli za czym głosują, dostali instrukcje i je wykonywali. To samo tyczy się większości osób w parlamencie. Kto z głosujących czytało tekst CETA? Zapewne garstka. A ile z tej garstki zrozumiało, to co przeczytało? Każdy z nas wie, że literówka potrafi zmienić sens. A tu była znacząca zmiana treści i ZNACZENIA TEKSTU. Przecież to można porównać do potencjonalnego głosowania za: wpływem ludzi na władzę, a po tłumaczeniu wpływu władzy na ludzi. Składniki treści podobne, ale znaczenie zupełnie inne.

~Anna – Wczoraj (13:20)

CETA śmieciowe jedzenie i rak! Niewolnicza praca i wykupywanie Polskich złóż! !! NIE dla CETA I TTIP w Polsce! PiS zdrajcy!

~Józek Bonk – Wczoraj (13:34)

ci którzy podpiszą ta umowę powinni natychmiast stanąć przed plutonem egzekucyjnym

taie – Wczoraj (13:13)

CETA to tylko furtka dla jankeskiego TTIP – GMO to małe piwo – ważniejsze to podporządkowaniu Polski prawnikom korporacji USA i wpuszczeniu na nasz rynek farmerów z setkami tys ha (rolnictwo europejskie nie ma szans) a żywność bez żadnej kontroli.

~olśniony – Wczoraj (14:43)

Co niesie ze sobą GMO i szeroko stosowany już od dawna również u nas jako środek chwastobójczy i nie tylko roundup (randap). Dowiesz się na google pod tytułem GMO Alarm dla świata.

~Polskawalczy! – Wczoraj (14:39)

Kto za Pis?? Kto za Po???? Co za bzdura przemielonych ludzi sterowanych przez okupantów żydowskich!!!A kto za czerwona kartka dla całego knesetu z wiejskiej realizującego obce zamówienia syjonistów w budowie nwo na odcinku Polskim?????? Kto za szczeropolska nową siłą która potrzebna w Polsce??!!! Kto za odzyskaniem władzy przez rodowitych Polaków ???!!!!!!

~Olo – Wczoraj (14:34)

Polecam obejrzeć i przeczytać wyniki badań nad GMO,CETA to holokaust Europejczyków.link> http://faktydlazdrowia.pl/gmo-szokujace-wyniki-pierwszego-dlugotrwalego-i-niezaleznego-badania/ Wklejajcie i informujcie znajomych.

~:P – Wczoraj (14:26)

Europa, taka piękna, oświecona, doskonała – podzieli los Lucyfera, podzieli los króla Nabuchodonozora. Upadnie na samo dno! dziś CETA, jutro TTIP, a pojutrze….

~Oczywisty – Wczoraj (14:24)

skoro unia przyznaje się do błędu, to znaczy że żydzi europejscy z żydami amerykańsko kanadyjskimi wszystko już dogadali, a od głupich gojów nic nie zależy i mają to tylko obowiązek podpisać oczywiście w imię demokracji, jakże by inaczej.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/raporty/raport-ceta/tylko-w-interii/news-komisja-europejska-przyznaje-sie-do-bledu-w-tlumaczeniu-ceta,nId,2293112#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

nwo-6


Krystyna Pawłowicz posłanka Prawa i Sprawiedliwości protestuje przeciw CETA. Wystąpienie w Sejmie

Na tak niezwykle ważną umowę, zamiast wielu miesięcy publicznej dyskusji, poświęcono w Sejmie bardzo mało czasu, a pojedynczy poseł, tak jak wyżej wymieniona Posłanka miała na to zaledwie niecałe 2 minuty czasu. To dobitnie świadczy o intencjach rządzących.

PS od redakcji KIP. Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o  CETA, TTIP, konwencjonalnej medycynie akademickiej, farmacji, ich oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz o  próbach wywołania III wojny Światowej, ponieważ te z pozoru odległe tematyki łączą się ze sobą w pełny obraz. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

 

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować ( i drukować oraz upowszechniać dopóki czynny jest internet) … i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

PS 2. Posłowie, którzy głosowali w Sejmie przeciwko CETA. To niezwykle ważne dla Polski i Polaków głosowanie pokazuje ilu posłów  mamy rzeczywiście polskich  w Sejmie – podobno polskim ? Głosowanie nr 27 dnia 06-10-2016

Posłowie PiS głosujący „Przeciw”

1. Ardanowski Jan Krzysztof 2. Bubula Barbara 3. Głuchowski Krzysztof 4. Hałas Teresa 5. Pawłowicz Krystyna 6. Sobecka Anna Elżbieta 7. Sośnierz Andrzej 8. Stawiarski Bartłomiej

Posłowie PO głosujący „Przeciw”

1. Młyńczak Aldona

Posłowie Kukiz15 głosujący „Przeciw”

1. Andruszkiewicz Adam 2. Apel Piotr 3. Bakun Wojciech 4. Błeńska Magdalena 5. Borowska Elżbieta 6. Brynkus Józef 7. Chrobak Barbara 8. Chruszcz Sylwester 9. Długi Grzegorz 10. Grabowski Paweł 11. Jachnik Jerzy 12. Jakubiak Marek 13. Józwiak Bartosz 14. Kaczmarczyk Norbert 15. Kobylarz Andrzej 16. Kozłowski Jerzy 17. Kukiz Paweł 18. Kulesza Jakub 19. Liroy-Marzec Piotr 20. Maciejewski Andrzej 21. Masłowski Maciej 22. Mordak Robert 23. Parda Błażej 24. Porwich Jarosław 25. Romecki Stefan 26. Rzymkowski Tomasz 27. Sachajko Jarosław 28. Siarkowska Anna Maria 29. Sitarski Krzysztof 30. Skutecki Paweł 31. Szramka Paweł 32. Ścigaj Agnieszka 33. Tyszka Stanisław 34. Wilk Jacek

Posłowie PSL głosujący „Przeciw”

1. Baszko Mieczysław Kazimierz 2. Jarubas Krystian 3. Kasprzak Mieczysław 4. Kłopotek Eugeniusz 5. Kosiniak-Kamysz Władysław 6. Kotowski Kazimierz 7. Łopata Jan 8. Maliszewski Mirosław 9. Możdżanowska Andżelika 10. Pasławska Urszula 11. Paszyk Krzysztof 12. Sawicki Marek 13. Sosnowski Zbigniew 14. Tokarska Genowefa

 

Comments

 1. nanna says:

  nanna=nana

  Szok!
  I tym większy, że na moje oko gros tych CETAowych postanowień już u nas od dawna funkcjonuje, tylko my sobie z tego nie zdajemy sprawy.
  Dlatego tak trudno jest zorganizować sensowny projekt, ponieważ żyjemy w “dysonansie poznawczym”, wydaje nam się co innego niż widzą nasze oczy.
  Mamy po prostu zmanipulowane mózgi.

  Podejrzewałam to od dawna, ponieważ gdy w 1992 roku, po 11 latach emigracji, odwiedziłam Polskę, to nie mogłam “zaskoczyć”, Polska wydawała mi się jakaś inna niż pamiętałam, a szczególnie ludzie. Jakiś system wartości przecież zabrałam ze sobą z mojej Ojczyzny, a tu po przyjeździe nic już do niego nie pasowało.

  Wszyscy byli jakby obcy, choć z mojej strony było wiele sentymentu i szukania więzi. Ludzie byli niczym roboty, a kobiety ubrane były niemal bez wyjątku na czarno: czarne spodnie/spódnice, czarne buty, czarne torebki, kurtki/płaszcze i czarne czapki. U kobiet rzuciło mi się to szczególne w oczy, bo ja pamiętałam Polki ubierające się niezwykle gustownie, kolorowo, twarzowo. A tu same kruki na ulicach. I to nie był przypadek. Kolor czarny “pochłania” wszelkie energie. Natomiast kolory “ciepłe” jak pomarańczowy, czerwony czy ich mieszanki niejako pobudzają do działania, nastrajają pogodniej.
  Zastanowiłam się nad tym dlaczego ludzie sami tego nie widzą i zrozumiałam, że jeśłi na Polskę, na jej obszar, skierowano psychotroniczne fale to zmieniło to ludzi, a mnie przecież w Polsce wtedy nie było. To by tłumaczyło także, dlaczego Polacy przebywający od dawna (od początku lat ’80) na emigracji mają to samo co ja poczucie więzi z naszym krajem, tą samą energię i chęć działania, a Polacy w Polsce są ociężali i bierni. Albo rzucają się na oślep i bez sensu.

  Uważam, że Polaków obrobiono przy pomocy “broni psychotronicznej” (można
  na ten temat przeczytać u Treboroka na jego blogu
  https://treborok.wordpress.com/2016/01/26/general-kgb-o-broniach-psychotronicznych/ )
  i dlatego był powszechny bezwład umysłowy Polaków, gdy rujnowali nam przemysł, niszczyli nasze fabryki, masowo produkowali bezrobocie, znieczulicę społeczną itd.

  I dlatego tak trudno nam, Polakom, zjednoczyć się w działaniu, ponieważ fałszywe algorytmy wgrane nam podstępnie do głów uniemożliwiają znalezienie wspólnych płaszczyzn działania i Polacy kłócą się o zupełnie nieistotne szczegóły. Jak osobniki pozbawione nie tylko logiki, ale podstawowego rozumu.

  Odebrano nam chlubną przeszłość czasów Polski Ludowej, gdy żyliśmy w zgodzie z sąsiadami, gdy wspólnymi siłami dźwignęliśmy kraj z ruin i zgliszczy wojennych, gdy naszym wspólnym celem była pomyślność naszej Ojczyzny.
  Uczono nas patriotycznych pieśni, które są dziś wyszydzane. Dlaczego się na to zgadzamy?

  Ukochany Kraj, umiłowany Kraj!
  https://www.youtube.com/watch?v=YC4qMXZs0Lk

 2. nanna says:

  a tu “Dwa serduszka cztery oczy”
  posłuchajmy i zastanówmy się, na co chcemy zamienić naszą piękną muzykę, dlaczego zgadzamy się zeszpecić nasze polskie Kobiety i zrobić z nich kobietony na zachodnią modłę.
  Nasze miejsce jest przy boku naszych Braci Słowian. Wtedy będziemy silni i żaden zachód nie będzie mógł nam nic narzucić.

  https://www.youtube.com/watch?v=ctrO5GV_te0

 3. nanna says:

  Oglądam dziś piosenki i tańce ludowe i tak sobie pomyślałam, że ludzie u nas boją się GMO i tego, co będą mieć do jedzenia. Tak, to jest jedna strona tej CETA. Drugą stroną – i to prowadzoną już od ćwierćwiecza – jest wynarodowianie Polaków.
  Co nam ze zdrowego jedzenia, jeżeli będziemy nijakimi tworami bez narodowej świadomości?
  Oglądam właśnie ,,Mazowsze” – Koncert Galowy w Teatrze Wielkim i groza mnie ogarnia, co oni zrobili z naszym Narodem!
  https://www.youtube.com/watch?v=BB0PCBYkYYo

  Jaki to biedny dziś zespół, jak mało już z niego zostało! Pewnie tylko jest to grupka ostatnich zapaleńców, którzy mają jeszcze za co jakoś przeżyć.
  Hańbą jest “scenografia”, czyli praktycznie pusta scena. Gdy wspomnę czasy Polski Ludowej i jak wtedy pielęgnowano naszą ludową tradycję, to żal serce ściska.
  Może by Klub Inteligencji Polskiej zorganizował jakiś ogólnonarodowy/ogólnoświatowy (polonijny) fundusz na rzecz zachowania zespołu Mazowsze i zachowania polskiej tradycji ludowej?
  Gdyby każdy Polak co miesiąc dał na ten cel choć parę złotych, to sytuacja by była uratowana.
  Czas, by Polacy przejęli odpowiedzialność za własną kulturę i tradycję ludową bez oglądania się na “dopłaty unijne”.

  Przypomniało mi się właśnie, że parę lat temu byłam na koncercie przedwigilijnym Poznańskich Słowików i widać było, że to nędzne resztki niegdysiejszego chóru.
  Przecież oni nam odbierają naszą tożsamość, a my się przyglądamy. Dlaczego?!?

 4. nanna says:

  dziś oglądam fenomenalny Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Jest co najmniej tak piękny jak Mazowsze. Ale nie dlatego piszę. Otóż, w komentarzach znalazłam taki wpis:

  basia12372 4 lata temu
  W szkole powinien być przedmiot “POLSKIE TAŃCE NARODOWE”! To nasze dziedzictwo i duma narodowa, jeszcze w takim wykonaniu! Pięknie! Kłaniam się nisko!!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=v5bwS62m_Sk

  OTÓŻ TO!!! PO CO NARZEKAĆ? BIERZMY SIĘ DO ROBOTY !!!

 5. daisy says:

  Problemem nie jest złe tłumaczenie, tylko NIEJEDNOZNACZNOŚĆ zapisów w języku angielskim. Język angielski ma to do siebie, że każdy niektóre wyrażenia rozumie po swojemu i TO jest problem, że polski rząd nie zadbał o JEDNOZNACZNOŚĆ zapisów po angielsku, chociażby poprzez użycie innych sformułowań czy definicji. Ale czego się spodziewać po ćwierćinteligentach, którzy podpisują wszystko jak leci z zamysłem, że “jakoś to będzie”, nie mają pojęcia (albo -co gorsza -mając taką świadomość), że w starciu z gigantami nie mamy najmniejszych szans. Jeszcze raz podkreślę, to nie jest kwestia tłumaczenia, tylko niejednoznaczności (nie bez powodu angielski jest podstawowym językiem międzynarodowym) i zaniedbania polskojęzycznych negocjatorów. To, że coś jest przetłumaczone na polski “po myśli” politykierów nic nie znaczy, bo oficjalnym językiem umowy nie jest polski ani jakakolwiek inna niż twórcy umowy interpretacja. Mam ponad 20 letnie doświadczenie z językiem angielskim i wiem, że tłumaczenie tekstów specjalistycznych to ogromna odpowiedzialność, a ten motłoch, co nami rządził, rządzi i chce rządzić, nigdy za nic odpowiedzialności nie poniósł. Konsekwencje zawsze spadają na nas, bo “elity” o siebie zadbają, nawet o zdrową, niemodyfikowaną żywność dla siebie.

Trackbacks

 1. fuck pisze:

  fuck

  Sejm przyjął, Rząd podpisał CETA i… Polska sprzedana z „inwentarzem” korporacjom ?

 2. OnHax pisze:

  OnHax

  […]below you will uncover the link to some web pages that we consider you should visit[…]

 3. Masum pisze:

  Masum

  […]The information mentioned within the write-up are a number of the top available […]

Wypowiedz się