FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW: TERYTORIALNEGO I SPÓŁDZIELCZEGO W WARUNKACH GLOBALNYCH ZMIAN GOSPODARCZYCH – Konferencja

Pieniądz

Serdecznie zapraszamy w imieniu: Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia “Klub Inteligencji Polskiej” na niestandardową Konferencję Naukową pod nazwą w tytule, powiązaną z obchodami 200 lecia Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego założonego przez ks. Stanisława Staszica. Konferencja odbędzie w Starachowicach w Hotelu Senator w dniach 20-21 października (czwartek i piątek) 2016 r. ( konferencja przesunięta z końca czerwca).

Konferencja ma udzielić odpowiedzi lub zasygnalizować kierunki rozwiązań szeregu trudnych problemów obecnych i nadchodzących, w tym m.in. następujących:

 • Jak oddłużyć samorządy ?
 • Co zrobić, aby pieniądz służył wspólnotom lokalnym, regionalnym i krajowej, a nie globalnym prywatnym bankom, jako instrument zadłużania i przejmowania własności od: osób, przedsiębiorstw, samorządów i państwa ?
 • Jaki powinien być nowoczesny nacjonalizm gospodarczy ( stosowany m.in. przez bogate kraje Zachodu),  jako sposób obrony przed kolonialną eksploatacją ?
 • Jakie są ukryte i rozproszone rozwiązania prawne i jakie są planowane w celu dalszego ubezwłasnowolnienia i obciążenia samorządów i ludzi zadłużeniem, wyższymi opłatami m.in. za: wodę, prąd, gaz, ścieki,  nieruchomości, ekologię itp. ?
 • Jak wygląda ukrywana globalna niestabilność w sferze finansowej, gospodarczej, społecznej oraz politycznej i jakie są tego konsekwencje w różnych dziedzinach, także w Polsce ?
 • Jak się przygotowywać i samoorganizować przed nieuchronnym exodusem uchodźców, w tym terrorystów z: rozpadającej się Ukrainy, Bliskiego Wschodu i Afryki ? Ten exodus został jedynie częściowo zahamowany wskutek skutecznego wejścia Rosji do Syrii i rosnących niepokojów ludności w krajach Unii Europejskiej.
 • Jakie są nowatorskie sposoby  rozwiązań narastających problemów gospodarczych, społecznych i zadłużenia, w postaci koncepcji: pieniądza wspólnotowego, własności wspólnotowej, w tym spółdzielczej oraz oddłużenia Polaków, tworzenia alternatywnych sieci zaopatrzenia i handlu oraz infrastruktury finansowej ?
 • Jakie możliwe są sposoby rozwoju współpracy i w jakich obszarach, między samorządami terytorialnymi i spółdzielczymi ?

Prosimy także o zainteresowanie  ludzi z “otwartymi umysłami”, samodzielnie myślących,   w tym zwłaszcza parlamentarzystów, samorządowców, spółdzielców i naukowców – tą Konferencją.  Oficjalne zaproszenie, program konferencji i informacje dodatkowe – poniżej.

Z a p r o s z e n i e

na Konferencję  Naukową na temat:
Funkcjonowanie samorządów: spółdzielczego i terytorialnego
w warunkach globalnych zmian gospodarczych.

w dniach 20-21 października 2016 r. w Hotelu SENATOR w Starachowicach, ul. Krywki 18

Celem konferencji jest  zaprezentowanie wielopłaszczyznowych uwarunkowań  funkcjonowania samorządów: terytorialnych i spółdzielczych oraz  wypracowanie nowych koncepcji  ich funkcjonowania wobec szybko zachodzących globalnych zmian gospodarczych.

Konferencja jest organizowana w związku z obchodami 200 rocznicy Hrubieszowskiego Towarzystwa Spółdzielczego założonego w 1816 r.  przez ks. Stanisława Staszica. Towarzystwo było oryginalnym połączeniem,  w skali gminnej,  samorządności terytorialnej z klasyczną spółdzielczością. Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Problematyka Konferencji obejmuje analizę uwarunkowań i koncepcje zmian funkcjonowania samorządów terytorialnego i spółdzielczego, w tym m.in. relacji i współpracy między tymi samorządami, oddłużenia samorządów i rozwiązań monetarnych, funduszy unijnych, tworzenia infrastruktury:  finansowej, zaopatrzenia i handlu; umów indemnizacyjnych; koncepcji sprostania globalnym zagrożeniom, w tym sposobów organizacji na szczeblach lokalnych w sytuacjach nadzwyczajnych. Szczegółowy program Konferencji w załączeniu.

Konferencja wpisuje się w nurt, prowadzonych w naszym środowisku od blisko 10  lat, prac analityczno-badawczych, koncepcyjnych i publikacyjnych, dotyczących najważniejszych  mechanizmów finansowych i rozwiązań w gospodarce oraz państwie, które służą ludziom, a nie korporacjom. Ponad połowa referentów posiada oryginalną wiedzę, ugruntowaną przez co najmniej kilkanaście lat studiów i analiz, w porównaniu do zideologizowanej nauki akademickiej.

Osobom dociekliwym nowych unikalnych informacji i wielopoziomowej wiedzy, możemy zagwarantować, że wielu tych uczestników, będzie mogło powiedzieć po zakończeniu, że na takiej Konferencji jeszcze nie było. Prosimy zainspirować swoich samodzielnie myślących znajomych do udziału w tej Konferencji, szczególnie ze sfery samorządu terytorialnego i spółdzielczości.

Koszty dojazdu i noclegu Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zgłoszenia i rezerwacja noclegów w Hotelu SENATOR – e-mail:  recepcja@h-s.pl, tel. +48 41 274 03 90. Liczba miejsc noclegowych płatnych po korzystnych cenach, przy dobrym standardzie, jest ograniczona. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 430 zł. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższej karty zgłoszeniowej i przesłanie na adres e-mail: konferencja062016@krs.com.pl; lub  zgłoszenie na tel. 22 827 45 25.Więcej szczegółów: konto wpłat, ceny noclegów, co zawiera opłata konferencyjna itp. w informacji dodatkowej i karcie zgłoszeniowej.                                                           Zaproszenie, program, informacja dodatkowa i karty zgłoszeniowe Konferencji zamieszczone są też  na stronach: www.krs.com.pl; www.zpp.pl;   www.klubinteligencjipolskiej.pl.

Z wyrazami szacunku

        Ludwik Węgrzyn                 dr Dariusz Grabowski                       Alfred Domagalski

           (-) Prezes Zarządu            (-) Prezes Zarządu                                (-) Prezes Zarządu

Związku Powiatów Polskich   Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej  Krajowej Rady Spółdzielczej

 

Program  konferencji

Funkcjonowanie samorządów: spółdzielczego i terytorialnego
w warunkach globalnych zmian gospodarczych.

Konferencja dwudniowa: 20-21 października 2016 r. w Starachowicach – Hotel SENATOR

Organizatorzy: Krajowa Rada Spółdzielcza, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie „Klub Inteligencji Polskiej”

DZIEŃ PIERWSZY – 20 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – Film przedkonferencyjny

9.30 Otwarcie i Powitanie Uczestników

Alfred Domagalski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Naczelnego Organu Samorządu Spółdzielczego

Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński

dr Dariusz Grabowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej”

Sesja I (10.00-11.55 )

         Wstęp

 • Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze założone przez Stanisława Staszica i hiszpański Mondragon, jako przykłady fuzji samorządności spółdzielczej z terytorialną – dr Krzysztof Lachowski Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców
 • Wielopłaszczyznowe uwarunkowania działalności samorządów terytorialnych i spółdzielczych w Polsce – Członek Zarządu Towarzystwa Spółdzielców Zbigniew Dąbrowski
 • „Ukrywana globalna niestabilność – jej przyczyny i reperkusje gospodarcze oraz społeczne” – Marek Głogowski, ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego

Pytania i dyskusja 30 minut

Przerwa kawowa 20 minut

Sesja II ( 12.15 – 13.50)

        Wstęp

 • Bezodsetkowy pieniądz lokalny, jako sposób zabezpieczenia przed drenażem Polski z pieniądza, na przykładzie Polskiej Waluty Lokalnej ZIELONY – Dariusz Brzozowiec Lider Projektu Polskiej Waluty Lokalnej ZIELONY
 • Kreacja pieniądza przez samorządy – Krzysztof Lewandowski Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
 • Konieczność powrotu do korzeni idei spółdzielczości finansowej, jako sposób na stworzenie antykryzysowej infrastruktury finansowej dla samorządów : terytorialnego i spółdzielczego – Izabela Litwin Fundacja „Jesteśmy zmianą”

Pytania i dyskusja – 30 minut

Obiad 14.00 – 15.00

Sesja III (15.00 – 16.35 )

      Wstęp

 • Spółdzielczość jako forma aktywizacji społeczności lokalnych – Alfred Domagalski, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Naczelnego Organu Samorządu  Spółdzielczego w Polsce,
 • Współpraca samorządu miasta i gminy ze spółdzielczością na przykładzie Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński,  Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki,
 • Współpraca samorządów terytorialnych i spółdzielczych w wybranych krajach – dr Adam Piechowski, Dyrektor Zespołu Studiów, Analiz i Współpracy Zagranicznej SIB  KRS,

Pytania i dyskusja 30 minut

Przerwa 15 minut

Sesja IV ( 16.50 – 18.25 )

         Wstęp

 • Przygotowania sposobów i form organizacji samorządów w nadzwyczajnych warunkach kryzysowych – wiceadmirał (r) Marek J. Toczek Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej
 • Ponowne odszkodowania i przejmowanie własności nieruchomości spłaconych przez Państwo Polskie w ramach międzypaństwowych umów indemnizacyjnych – dr Ryszard Ślązak Skarbnik Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej
 • Fundusze unijne jako wsparcie wspólnych przedsięwzięć samorządów: terytorialnego i spółdzielczego – Jarosław Komża ekspert Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich

  Pytania i dyskusja – 30  minut

  Występ artystyczny –  (18.30 – 19.00)

  Uroczysta kolacja – od 20.30

DZIEŃ DRUGI – 21 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Sesja V (9.00 – 10.10 )

      Wstęp

 • Nowy nacjonalizm ekonomiczny – Dariusz Brzozowiec Lider Projektu Polskiej Waluty Lokalnej ZIELONY i prof. Artur Śliwiński – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej
 • Połączenie wspólnotowej własności i wspólnotowego pieniądza, jako podstawa tworzenia alternatywnych sieci zaopatrzenia i handlu – Józef Kamycki, dr Aleksander Kisil – Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
 • Kulturowe uwarunkowania wspólnotowości w samorządności terytorialnej i spółdzielczej – dr Tadeusz Skoczek Dyrektor Muzeum Niepodległości

Pytania i dyskusja – 20  minut

Sesja VI (10.30 – 11.50 )

Wstęp

 • Koncepcje i możliwości oddłużenia samorządów – moderacja dr Krzysztof Lachowski, paneliści: Dariusz Brzozowiec, dr Szczęsny Z. Górski,  Piotr Robert Jankowski,  Krzysztof Lewandowski, Izabela Litwin, Jacek Rossakiewicz

Pytania z sali w trakcie sesji

Przerwa 15 minut

Sesja VII (12.05 – 13.00 )

Wstęp

 • Nowe koncepcje rozwiązań mechanizmów pieniężnych jako wyzwanie wobec zagrożeń globalnych i lokalnych – Jacek Rossakiewicz Członek Zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej
 • 14 Postulatów Ruchu na rzecz Powszechnego Oddłużenia Polaków (POP) – Piotr Robert Jankowski Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

Pytania i dyskusja – 10  minut

Podsumowanie i zakończenie konferencji – 12.55 – 13.00

Obiad – 13.00

 dr Krzysztof Lachowski

autor Programu, doboru referentów,

i główny realizator Konferencji w imieniu Organizatorów Instytucjonalnych

Informacja dodatkowa i Karta Zgłoszeniowa

Konferencji w dniach 20-21 Października 2016 r. w Hotelu SENATOR w Starachowicach

 1. Wpłaty za uczestnictwo w kwocie 430 zł należy dokonywać na konto: 28 1020 1026 0000 1202 0275 9009 Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej” z dopiskiem „konferencja samorządowa”. Opłata za Konferencję obejmuje: 2 obiady i serwis kawowy w obu dniach, uroczystą kolację pierwszego dnia, wynagrodzenia referentów, program artystyczny, przygotowanie materiałów tekstowych i filmowych do zamieszenia na stronach internetowych i druku książkowego. Do wystawienia rachunku niezbędne dane należy zamieścić w karcie zgłoszeniowej. Termin zgłoszeń i wpłat do 14 października 2016 r.
 2. Zgłoszeń uczestnictwa, po wniesieniu opłaty, należy dokonywać za pomocą Karty Zgłoszeniowej ( poniżej) e-mailem: konferencja062016@krs.com.pl, lub telefonem:  + 48 22 827 45 25.
 3. Koszty dojazdu i noclegu Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zgłoszenia i rezerwacja noclegów w Hotelu SENATOR (****), e-mail: recepcja@h-s.pl, tel. +48 41 274 03 90.
 4. Ograniczona ilość miejsc noclegowych, płatnych po korzystnych cenach, przy dobrym standardzie. Po ich wyczerpaniu istnieje możliwość noclegu w innym hotelu o takim samym standardzie, lecz po cenie o 30 % wyższej. Specjalne promocyjne ceny (brutto) dla uczestników konferencji:
 • Nocleg ze śniadaniem w pokoju Comfort: 1 osobowy – 150,50 zł, 2 osobowy – 206,50 zł
 • Nocleg ze śniadaniem w pokoju Premium: 1 osobowy – 230,00 zł, 2 osobowy – 275,00 zł
 1. Dla osób fizycznych jest możliwość skorzystania z tańszych noclegów w pensjonatach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych, także poprzez recepcję Hotelu Senator.
 2. Zaproszenie, program i karty zgłoszeniowe Konferencji zamieszczone są też na stronach: krs.com.pl; www.zpp.plwww.klubinteligencjipolskiej.pl
 3. Informacja jak dojechać: http://www.h-s.pl/kontakt

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA:

Imię i nazwisko (osoba 1) :…………………………………………… (ew. funkcja)……………..

Instytucja/ organizacja/ firma *: …………………………………………………………………….

Adres (instytucji, organizacji, firmy; ewentualnie prywatny)*: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP firmy/instytucji/organizacji: …………………………………..

Poczta e-mail: …………………………………………… kontakt tel……………………………….

Pozostałe zgłaszane osoby z w/w Instytucji:

Imię i nazwisko (osoba 2) :…………………………………………… (ew. funkcja)………………

Imię i nazwisko (osoba 3) :…………………………………………… (ew. funkcja)………………

Imię i nazwisko (osoba 4) :…………………………………………… (ew. funkcja)………………

 • Niepotrzebne skreślić

Wypowiedz się