Stanowisko Jedności Narodu w sprawie TTIP i CETA

jnKolportaż w ramach Narodowej Sieci Informacyjnej (NSI)

Suwerenność przypisana każdemu państwu i każdemu obywatelowi nakazuje rządzącym jawność umów i jawność prowadzących do umów negocjacji. Suweren (Naród) powinien kierować się dobrem wspólnym wszystkich obywateli, to samo powinno przyświecać rządzącym. 

USA (TTIP) – również poprzez Kanadę (CETA) – starają się umacniać swoją dominację w świecie, jako przypisane sobie prawo do czerpania stałych zysków. Zmniejszanie ceł, ułatwienia w handlu i wymianie międzynarodowej dóbr tworzonych na świecie teoretycznie powinny być korzystne dla miliardów ludzi, jednakże w obecnym wydaniu kryją one przemoc finansową skierowaną wobec biedniejszych, osłabiającą ich suwerenność szczególnie w zakresie finansowania swoich poczynań.

Nie można wyrazić zgody na zatajanie przed społeczeństwem szczegółów tak ważnych umów, które uderzają w podstawy jego egzystencji. Nie może też być zgody na działania rządowe, dające przywileje obcym koncernom, ponad głowami obywateli. Nie wolno przystępować do umów niejasnych w ich wymowie, jak też dających komukolwiek tytuł do wykorzystywania stworzonej przewagi prawnej.

Ponadto nie można wyrazić zgody na wprowadzanie dla zysku nowych i niesprawdzonych jeszcze technologii. W szczególności dotyczy to dalszego rozpowszechniania upraw i żywności GMO – zyskownych dla korporacji, lecz szkodliwych dla zrównoważonego rolnictwa, środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt.

Europa musi stać twardo przy swoim, a to oznacza obronę suwerenności poszczególnych krajów, w oparciu o korzenie chrześcijańskie. Nie wyklucza to czynienia wysiłków dla wyrównania rynków europejskich z amerykańskimi, np. w polu cen za energię, co ma wiadome oddziaływanie na ceny produktów.

Jako Europejczycy powinniśmy stawiać na wyrównywanie dysproporcji społecznych na obszarze Unii Europejskiej. Wielkim wyzwaniem dla Europy jest globalna reforma finansowa zamieniająca prywatną własność pieniądza na społeczną własność pieniądza, co likwidowałoby funkcjonowanie lichwy, tworząc warunki do sprawiedliwego podziału dóbr na świecie. Tymczasem umowy TTIP i CETA zmierzają w przeciwnym kierunku – umacniają globalną dominację oligarchii bankowo-korporacyjnej, zniewalając i wyniszczając biedniejsze społeczeństwa.

Domagamy się od rządzących w Polsce respektowania zapisów Konstytucji RP oraz konsekwentnego odmawiania akceptacji umów szkodliwych społecznie i zagrażających populacji poprzez biodegradację i eskalację niesprawiedliwości.

Nie zgadzamy się na podpisanie umów TTIP i CETA.

Matka Teresa mówiła:

 Ubóstwo zostało stworzone przez ciebie i przeze mnie.

Jest skutkiem naszej odmowy dzielenia się z innymi.

Bóg nie stworzył ubóstwa, Bóg stworzył tylko nas.

Rada Krajowa Jedności Narodu

Jedność Narodu, 13.10.2016

Źródło: http://www.jednoscnarodu.pl/newsy/iu9uc57q22/Stanowisko-JN-w-sprawie-Um%C3%B3w-TTIP-i-CETA

 

Narodowa Sieć Informacyjna (NSI).

Wypowiedz się