Spółdzielczość w krajach Unii Europejskiej – potencjał i regulacje prawne

Spółdzielczość w Unii Europejskiej – stanowiąca ważny sektor gospodarki, obejmujący 131 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych liczących 128 milionów członków, zatrudniających 4,4 miliona pracowników i osiągających łączne obroty roczne 993 miliarda euro – jest zjawiskiem niezwykle zróżnicowanym. Liczba spółdzielni i ich potencjał ekonomiczny i społeczny w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i spoza niej, dominujące branże spółdzielcze, udział spółdzielni w PKB i udziały rynkowe w różnych obszarach produkcji i usług, najczęściej występujące modele Czytaj całość

Czytaj dalej...

Ekonomia pieniądza (3): Banki tworzą pieniądze jako dług

Sposób tworzenia pieniędzy przez system bankowy, jest taki sam, jak tworzenie pieniędzy przez fałszerzy, z tym, że  jest to już „geszeft” na skalę kosmiczną. Prezentujemy trzecią część koncepcji Kredytu Społecznego, ogłoszonej po raz pierwszy przez majora i inżyniera Clifforda H. Douglasa w  1918 r., na podstawie wykładów przygotowanych przez Alaina Pilote’a w ramach tygodnia studiów po Kongresie Pielgrzymów św. Michała w Rougemont w dniach 5-11 września 2006 r. i opublikowanych w kolejnych numerach czasopisma MICHAEL. Redakcja KIP    Pieniądze powstają Czytaj całość

Czytaj dalej...

Mechanizm Mandrake – czyli kuglarskie sztuczki wyczarowywania pieniędzy z niczego !!!

Co to jest? Jest to metoda, przy pomocy której Rezerwa Federalna (FED) stwarza pieniądze z niczego; idea lichwy jako płacenia odsetek od udawanych pożyczek; prawdziwa przyczyna ukrytego podatku zwanego inflacją; sposób, w który FED tworzy cykle gospodarczego ożywienia i kryzysu. W latach 40 XX w. ukazywała się w Stanach Zjednoczonych seria komiksów, których głównym bohaterem był Magik Mandrake. Jego specjalnością było wyczarowywanie rzeczy z niczego i sprawianie, żeby w odpowiednim momencie ponownie obróciły się w nicość. Właściwe będzie więc nazwanie jego imieniem Czytaj całość

Czytaj dalej...

Tanie kredyty i społeczna rola banków

Dobra nie pochodzą od pieniędzy. To pieniądze biorą się z dóbr. Szczęsny Zygmunt Górski. Streszczenie. Przedmiotem niniejszych rozważań jest zasadnicza różnica natury finansowej pożyczki i kredytu, przesłonięta potocznym używaniem dla nich wspólnej nazwy – kredyt. Dzięki legalnej możliwości tworzenia nowych środków transakcyjnych, jako kredytu udzielanego państwu, społecznościom, osobom fizycznym i tzw. ‘osobom’ prawnym, banki wykorzystują ten niezwykły instytucjonalny przywilej dla uzyskiwania ogromnych zysków finansowych i poza finansowych, jako praktycznie Czytaj całość

Czytaj dalej...

Walka o normalność kredytową w Polsce

Do obojętnych, w tym bez kompetencji: Premier RP, Wicepremier M. Morawiecki, MF, KNF, UOKiK, RzF, NBP, MS, RzPO, MRPiPS, NIK, BBN, ABW, CBA, Posłowie i Prezydent RP Walka o normalność kredytową w Polsce Kolejny raport za okres od 16 listopada 2015 r. – czyli Rząd PIS. Nic się w tym okresie nie zmieniło. I proszę tekstu listu na odbierać w sensie politycznym, bo ta krytyczna sytuacja trwa od wielu lat. To: – Brak nadzoru nad kredytodawcami – stanowi to nie wypełnienie art. 20 Dyrektywy Komisji Europejskiej z 2008 r. dot. kredytu konsumenckiego. MF, NBP, KNF, UOKiK, RzF tego Czytaj całość

Czytaj dalej...

MILCZĄCA WIĘKSZOŚCI ! CZAS NA GEST KOZAKIEWICZA !

    Dla samodzielnie myślących Polaków konflikt między dwiema partiami PO i PiS, toczony od kilkunastu lat już dawno przestał być przedmiotem beztroskich żartów, kpin i dowcipów. Stał się sprawą poważną. Dlaczego? Otóż spór ten i zacietrzewienie przywódców przekładające się na postawy ich pretorian, a w dalszej kolejności aktywistów i zwolenników ukazał, że ci ostatni nie są z różnych powodów zdolni do samodzielnego, racjonalnego myślenia, refleksji i nabrania dystansu do głoszonych przez przywódców tez. Co jeszcze gorsze ukazał, że coraz bardziej zastraszone Czytaj całość

Czytaj dalej...

Otwarty KLUB Tematyczny: ” Biologizacja – odnowa zdrowego życia. Koncepcja Jednego Zdrowia.”.

Z A P R O S Z E N I E Serdecznie zapraszamy  na kolejne spotkanie Klubu Inteligencji Polskiej na temat: ” Biologizacja – odnowa zdrowego życia. Koncepcja Jednego Zdrowia.”. Temat  zaprezentują: Stanisław Kolbusz  – Prezes Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury dr Roman Izdebski – ekspert z zakresu rolnictwa i polityki rolnej Spotkanie odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00, (poniedziałek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62 (blisko Placu Bankowego). Zapraszamy do udziału w spotkaniu, także Państwa Znajomych, zainteresowanych Czytaj całość

Czytaj dalej...

Powszechna dominacja języka wojny i nienawiści od Telewizji Trwam i Radia Maryja do TVPiS.

Polska i Polacy jako Naród, najbardziej straszliwie doświadczeni w dwóch wojnach światowych, ze wszystkich narodów, powinni powszechnie i wszędzie, mówić o pokoju, a nie używać języka wojny i nienawiści, naśladując bezmyślnie ośrodki zmasowanej propagandy – wrogiej nam. Propaganda obecna jest wielokrotnie groźniejsza niż w PRL. Kontrola społeczna umysłów  realizowana przez Józefa Goebbelsa w III Rzeszy niemieckiej została daleko w tyle wobec bardzo zmasowanego zniewolenia świadomości Polaków w czasach obecnych. Aktualne oddziaływanie, to nie tylko prasa i radio Czytaj całość

Czytaj dalej...

Przyjmowanie obcych wojsk i broni jądrowej na terytorium Polski wystawia ją na pierwsze uderzenie tą bronią !!!

Projekt utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej obejmujący Polskę, Czechosłowację i oba Państwa Niemieckie zaproponowany w 1957 roku na sesji ONZ przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych PRL Adama Rapackiego, rozsławił Polskę w Świecie, za tę inicjatywę pokojową. Obecne władze dążą do czegoś zupełnie przeciwstawnego, zapraszając obce wojska i zabiegając o zainstalowanie broni atomowej na terytorium Polski. Kraj posiadający na swoim terytorium broń atomową, w razie gwałtownego konfliktu lub jego eskalacji, podlega pierwszemu uderzeniu taką bronią. Kolejne Czytaj całość

Czytaj dalej...

Miłujące pokój NATO i bomby niosące Pokój.

W 1999 r. NATO-owskie bombowce działające w ramach tzw -„operacji humanitarnej” bombardowały niepodległą Serbię – w tym stolicę tego państwa – Belgrad. Była to typowa (dla NATO) „operacja pokojowa”. Jak później w Afganistanie czy Libii. Miłujące pokój NATO i jego bomby – niosące pokój. Kiedy na terenie Polski zbierają się żołnierze 24 państw członków NATO i ćwiczą przeprowadzanie desantów oraz udział w tzw. wojnie hybrydowej (nie jestem całkiem pewien – co to takiego?) – to jest wszystko w porządku. To nie są przygotowania wojenne – tylko „operacja Czytaj całość

Czytaj dalej...