KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ WOBEC MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

Dzień 11 Listopada – ustanowiony przez Polaków II Rzeczypospolitej Świętem Narodowym w rocznicę odzyskania niepodległości – został przywrócony pamięci Polaków dzięki inicjatywie młodych patriotów, środowisk narodowych i innych.      To oni rzucili pomysł i podjęli się organizowania Marszu Niepodległości w Warszawie, corocznie właśnie 11 Listopada.      O znakomitości idei marszu świadczy fakt, Czytaj dalej

Konferencja Prasowa „Suwerenność monetarna Polski” cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=_pIJVUVz7EM Konferencja Prasowa "Suwerenność monetarna Polski" 17.07.2014 cz. 1 - Oświadczenie Czytaj dalej

Admirałowie do prezydenta RP.

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej Warszawa. Przesyłam w załączeniu "List otwarty" wystosowany do władz RP przez oficerów MW w służbie nieczynnej, w sprawie likwidacji Dowództwa MW w Gdyni i utworzenia Inspektoratu MW w Warszawie, w ramach Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, z prośbą o umieszczenie na stronie i nagłośnienie poprzez dyskusję całej tej kuriozalnej sprawy. To Czytaj dalej

Klub Inteligencji Polskiej protestuje.

Czytaj dalej

DLACZEGO KNESET OBRADUJE W POLSCE?

            Czytaj dalej

Do ogólnokrajowych władz związków zawodowych. Możliwość zaskarżenia ustaw i posunięć rządu do Tybynału Konstytucyjnego

    W artykułach 188 i 191 Konstytucja zawiera postanowienia umożliwiające Trybunałowi Konstytucyjnemu zakwestionowanie zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, co implicite musi się odnosić także do rządzących ugrupowań politycznych. Art. 188.  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: […] 3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy Czytaj dalej

WITAMY ZWIĄZKOWCÓW W STOLICY. STANOWISKO KIP WOBEC PROTESTU.

PROTEST 11- 14 WRZEŚNIA. Zakończyć pora rządy zdrajców!   „To niedopuszczalne aby ludzie którym powierzamy władzę nad sobą i państwem oraz zapewniamy im bardzo godziwe warunki pracy i życia odwzajemniali się nam niegodziwością.” Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej wyraża poparcie i przedstawia oficjalne stanowisko. Czytaj dalej

WOŁYŃ-70 LAT PÓŹNIEJ.

W dniu 11 lipca 2013 roku Klub Inteligencji Polskiej wraz ze środowiskami aktywnie uczestniczącymi w obchodach 70 rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej na Kresach Wschodnich przez OUN-UPA, gościł przedstawiciela parlamentu Ukrainy. Z uznaniem odnotowaliśmy stanowisko części deputowanych parlamentu z Kijowa/ zamieszczone na naszym portalu : Czytaj dalej