LIST DO SENATORA GRZEGORZA BIERECKIEGO.

STOWARZYSZENIE,, KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” KRS 0000409982, REGON 145987692, NIP 525-252-69-51 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Pan Senator Grzegorz BIERECKI Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Szanowny Panie Senatorze, W imieniu członków Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej” składamy Panu Senatorowi najserdeczniejsze gratulacje z Czytaj dalej

MSZ odpowiada na list KIP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada na list Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej. Klub Inteligencji Polskiej w liście otwartym do MSZ z dnia 10 czerwca br. Domagał się w imię historycznej prawdy, pamięci i szacunku do ofiar niemieckiego okupanta w Polsce, aby Pan Minister podjął niezbędne działania w celu zaprzestania takich praktyk w  przyszłości i przeproszenia Polaków za Czytaj dalej

NA WOŁYNIU BYŁO LUDOBÓJSTWO-TWIERDZĄ DEPUTOWANI UKRAINY

Ukraińscy deputowani: na Wołyniu doszło do ludobójstwa Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Sz. P. Ewa Kopacz                         Szanowna Pani Marszałek, Szanowni koledzy. Niedawno Senat RP podjął rezolucję w sprawie czystek etnicznych w Polsce z elementami ludobójstwa wobec polskiej ludności przez UPA w latach 1943/44. Wiemy, że ten temat wywołał kontrowersje nie tylko Czytaj dalej

List otwarty do MSZ

Czytaj dalej