Do ogólnokrajowych władz związków zawodowych. Możliwość zaskarżenia ustaw i posunięć rządu do Tybynału Konstytucyjnego

    W artykułach 188 i 191 Konstytucja zawiera postanowienia umożliwiające Trybunałowi Konstytucyjnemu zakwestionowanie zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, co implicite musi się odnosić także do rządzących ugrupowań politycznych. Art. 188.  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: […] 3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy Czytaj dalej

PAŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Prezentowany tekst ukazuje... liberalne korzenie pojęcia „sprawiedliwości społecznej”. Pojęcia tak „wściekle” atakowanego przez ortodoksyjnych wyznawców „rytu liberalnego” spod znaku Misesa i Friedmana, (a w Polsce: Balcerowicza i Korwina-Mikke). Większość tych ludzi zapewne nie zna lub nie chce zauważyć jasnej strony liberalizmu, którą świetnie opisuje Tadeusz Kowalik, nawiązując do teorii Johna Czytaj dalej