KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ WOBEC MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

Dzień 11 Listopada – ustanowiony przez Polaków II Rzeczypospolitej Świętem Narodowym w rocznicę odzyskania niepodległości – został przywrócony pamięci Polaków dzięki inicjatywie młodych patriotów, środowisk narodowych i innych.

     To oni rzucili pomysł i podjęli się organizowania Marszu Niepodległości w Warszawie, corocznie właśnie 11 Listopada.

     O znakomitości idei marszu świadczy fakt, ze w ciągu kilku lat przerodził się on w ogromną, ponad stutysięczną manifestację organizowaną przez wolontariuszy bez pomocy władz, wbrew masowej, tendencyjnej nagonce medialnej.

     My, członkowie Klubu Inteligencji Polskiej uważamy, że każdy ma prawo do manifestowania uczuć i postaw patriotycznych. Polacy tak doświadczeni przez historię mają nie tylko prawo, ale obowiązek święcić dzień 11 Listopada – rocznicę odzyskania okupionej krwią wielu pokoleń niepodległości i wolności.

     Uważamy, że wiedza i prawda o naszej przeszłości oraz jej okazywanie są fundamentem tożsamości narodowej, wrażliwości na polskość, miłości do Ojczyzny, wzajemnego szacunku i poczucia godności Polaków.

     Wyrażamy pełne uznanie pomysłodawcom i organizatorom Marszu Niepodległości. Jesteśmy gotowi ich wspierać w organizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia.

     Skala odzewu społecznego uwidaczniająca się w liczbie uczestników marszu uruchomiła sprzeczne reakcje środowisk politycznych, instytucji państwowych, mediów.

     Ponieważ marsz był i jest organizowany „oddolnie”, bez udziału ugrupowań politycznych reprezentowanych w polskim parlamencie, co więcej, marsz w sposób jednoznaczny akcentuje hasła i postawy patriotyczne, środowiska powyższe bądź to starają się go nie zauważać, bądź przyjmują postawy od niechętnej do skrajnie wrogiej. Wystawiają o sobie jak najgorsze świadectwo.

     Niestety, na kilka dni przed marszem, w czasie jego trwania i po marszu uruchamiana jest starannie wyreżyserowana nagonka medialna, dla której zachowania prasy z czasów PRL są co najwyżej „instrukcją wstępną”: jak kłamać, insynuować, znieważać, skłócać, rozsiewać zło. Próby wmówienia opinii publicznej – Polakom nieprawdy, że Marsz Niepodległości jest organizowany przez nacjonalistów, szowinistów, antysemitów, radykałów, chuliganów, a służyć ma propagowaniu przemocy i anarchizowaniu państwa – oto cel medialnej propagandy.

     O determinacji przeciwników marszu w dążeniu do jego likwidacji najdobitniej świadczy fakt corocznych prób przekształcenia go w chuligańskie zamieszki przy pomocy prowokatorów upozorowanych na uczestników manifestacji, wzniecających bójki, rzucających granaty hukowe, petardy, race zapalające i inne materiały pirotechniczne.

     O determinacji przeciwników marszu świadczy też – nad czym należy szczególnie ubolewać – angażowanie policji i funkcjonariuszy cywilnych do zachowań konfrontacyjnych wobec manifestantów pod pozorem działań prewencyjnych służących utrzymaniu spokoju i bezpieczeństwa.

     Wielokrotne rewizje autokarów z uczestnikami zdążającymi na marsz, odbieranie flag, banerów, emblematów, bezczynność wobec „harcujących” wokół bądź na obrzeżach marszu chuliganów, brak współdziałania ze służbą porządkową, to tylko niektóre zarzuty wobec zachowań policji i służb mundurowych.

     Wszystkie powyższe działania mają służyć izolacji uczestników marszu od społeczeństwa, ukazania ich jako łamiących prawo i zagrażających porządkowi publicznemu.  Ma to jednocześnie „zohydzić” zwykłemu obywatelowi święto 11 Listopada, ugruntować w świadomości złe skojarzenia związane z tą rocznicą.

     My, członkowie Klubu Inteligencji Polskiej nigdy nie wyrazimy zgody na tak nikczemne działania, zaniechania ze strony władz państwowych, ugrupowań politycznych i mediów. Będziemy je piętnować, nagłaśniać, będziemy się im przeciwstawiać.

     Rozumiejąc delikatność sytuacji, w jakiej znaleźli się organizatorzy marszu, nie możemy nie zwrócić uwagi, że nazwa Marsz Niepodległości zobowiązuje. To powinien być marsz wszystkich, którzy miłość do Polski noszą w sercu, a w jednym szeregu winni stanąć starzy i młodzi, ludzie różnych zawodów i środowisk. To powinien być marsz, w którym organizatorzy do współuczestnictwa w przygotowaniach zaproszą kombatantów, uczonych, artystów, działaczy społecznych, sportowców i innych. Marsz Niepodległości powinien przyciągnąć wszystkich patriotów i dla każdego Polaka powinno być w nim miejsce.

     Sugerujemy organizatorom, by ze względu na wygodę uczestników, w tym możliwość wzięcia udziału w manifestacji przez wielopokoleniowe rodziny, a także co nie mniej ważne, bezpieczeństwo, porządek i radosny charakter uroczystości, godziny rozpoczęcia i zakończenia marszu ustalić tak, zaczynał się on i kończył przy świetle dziennym.

     My, członkowie Klubu Inteligencji Polskiej apelujemy do organizatorów i uczestników marszu oraz do władz państwowych i organizacji politycznych – niech Marsz Niepodległości łączy i jednoczy Polaków, niech wyzwoli i ukaże siłę i energię narodu, niech rytm marszu przybliży nas do celu, jakim jest silna i wolna Polska.

 

Sekretarz KIP                                                             Prezes KIP

Adm. Marek Toczek                                         Dariusz Maciej Grabowski

 

Warszawa, 19 listopada 2014

 

marsz2014a

Wypowiedz się