Powyborcze przesłanie: IIIRP/Polin „wschodnioeuropejskim Izraelem”

Stowarzyszenie WPS. Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

,,Przed 2050 rokiem Polska będzie ekonomiczną potęgą z polskimi Żydami jako siłą napędową” – K.GebertI co by nie mówić, „elity” IIIRP/Polin, a więc kolejne rządy, sejmy i koncesjonowana opozycja – a wszystko pochodzące z demokratycznej hucpy wyborczej serwowanej nam przez pokolenie marca’68, zdają się mozolić nad realizacją tej wizji. Ekonomiczna potęga jakoś jednak nie wychodzi – cóż, nie wszystko od razu się udaje, zwłaszcza, gdy priorytetem jest jedynie sam geszeft, ale za to siła napędowa IIIRP/Polin jest już całkiem, całkiem dobrze uformowana, po prostu sam cymes.Docenili to zresztą amerykańscy rabini (a wielu wywodzi przecież swoje korzenie z I i z IIRP, czyli także z dzisiejszej Ukrainy): „Zmiany w ciągu 30 lat w Polsce są inspirujące. … Teraz znów możemy mieć dostęp do naszego dziedzictwa.” (! – ?) – 25.08.2023, Amerykańscy rabini: Zmiany w ciągu 30 lat w Polsce są inspirujące

Wśród budowniczych i włodarzy IIIRP/Polin już wcześniej pojawiło się marzenie, żeby naszą – czyli nie ich, a więc ani budowniczych, ani włodarzy -, Polskę uczynić „wschodnioeuropejskim Izraelem” w przyszłości, reprezentującym interesy Stanów Zjednoczonych z amerykańskimi pieniędzmi w regionie.


I coś w tym chyba jest, a w każdym razie Żydzi musieli rozważać podobną kwestię już dość dawno, o czym właśnie świadczy artykuł syjonisty, K.Geberta, ale przedtem słów kilka o samym autorze i jego rodzinie.

Jego osobista historia jest bardzo interesująca i z pewnością mogłaby posłużyć za scenariusz do filmu, zwłaszcza na modny ostatnio thriller, czyli hollywoodzki dreszczowiec i komedię w jednym.

Otóż przyszły ojciec, Żyd, Bolesław Gebert, został wydalony z USA za komunizowanie i przyjechał do Polski. Matką K.Geberta została Żydówka, funkcjonariuszka UB, która na polecenie swoich przełożonych wyszła za mąż za wyrzuconego z USA B.Geberta celem jego inwigilacji – UB nie dowierzało żydowskim komunistom z USA. I tak K.Gebert zrodził się w związku, w którym jego matka wykazała wielkie ideowe zaangażowanie i oddanie, może nie tyle komunizmowi, co przede wszystkim syjonizmowi jako idei głównej i pierwotnej. Poza tym dzisiaj komunizmu już nie ma, a syjonizm był i jest, co prawda znów usiłuje występować incognito, każąc nazywać siebie zachodnią demokracją, ale bazuje przecież na tych samych ideowcach. A wiemy, że liczą się w końcu nie tyle idee, co ludzie ideowi – a gdzież ich najlepiej znaleźć jak nie pośród narodu wybranego.

„By 2050 Poland will become on economic powerhouse with Polish Jews as it driving force”
co w tłumaczeniu polskim znaczy: ,,Przed 2050 rokiem Polska będzie ekonomiczną potęgą z polskimi Żydami jako siłą napędową”.

Nie jest to przepowiednia wróżki, ani wizja jasnowidza. Jest to tytuł artykułu żydowskiego, byłego dziennikarza Gazety Wyborczej, czyli żydowskiej gadzinówki dla Polaków, niejakiego K. Geberta vel Dawida Warszawskiego (takim nazwiskiem podpisywał teksty w drugim obiegu w latach „Solidarności”, 1980-81), jaki ukazał się w październiku 1998 r., w wydawanym w USA, miesięczniku „Moment”.

Inny przykład potwierdzający żydowskie rozważania co do Polski.
W czerwcu 2012r. w Berlinie odbył się I Kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce.
Na tym kongresie niejaki Jakub Czupryński, odważnie oznajmił, że „Polska powinna przyjąć nie 3,3 mln Żydów, lecz 16 mln – ponieważ to Polacy powinni znaleźć się w mniejszości” !!!

Nie można się także dziwić, że IIIRP/Polin tak dzielnie staje po stronie żydo-banderowskiej Ukrainy, to przecież część matecznika „elit” IIIRP/Polin, czyli jej budowniczych i włodarzy.

Uwzględniając to, co powyżej z łatwością odpowiemy sobie teraz na pytanie: czy żydo-katolicyzm winien być naszą religią – religią Słowian? Odpowiedź jest oczywista: a czy bez tej religii potrafilibyśmy docenić ideowców z wybranego narodu i ich zawsze nowoczesne, w samej istocie „dobra” tkwiące idee?Syjonizm jest jednym z największych zagrożeń Ameryki – twierdzi Chuck Baldwin – kandydował na urząd prezydenta USA w 2008r. – No, właśnie, skąd aż takie rozbieżności w ocenie Syjonu i syjonizmu, zwłaszcza, że Chuck Baldwin jest chrześcijańskim pastorem (?). –  Chuck BaldwinDonald Trump, John Hagee, Zionism And The Chabad

Ale czy tak samo, jak Chuck Baldwin, myśli prezes trupy PiS oraz przywódcy pozostałych partyjnych trup w IIIRP/Polin – mocno w to wątpię? A co gorsza i sam elektorat IIIRP/Polin nie ma w tej kwestii żadnego zdania i chyba w ogóle nie zna i nie zauważa problemu.

Dariusz Kosiur

Opublikowano za: https://wps-neon24-pl.neon24.org/post/173918,powyborcze-przeslanie-iiirp-polin-wschodnioeuropejskim-izraelem

Comments

  1. pepe says:

    Taka ciekawostka – w 2019 r. spotkanie grupy Wyszehradzkiej odbyło się w Izraelu.
    https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/szczyt-grupy-wyszehradzkiej-odbedzie-sie-w-izraelu/

Wypowiedz się