UE – twór żydowskiego syjonizmu i rasizmu

Stowarzyszenie WPS. Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.
Unia Europejska – w j. rosyjskim Европейский Союз – [Jew-ropejskij Sojuz] – Jew w j. angielskim znaczy Żyd


„UE – twór żydowskiego syjonizmu i rasizmu” – warto nad tym zastanowić się zwłaszcza dzisiaj, w dobie kulminacji żydowskiego ludobójstwa w Gazie na Palestyńczykach i popełnianych z całą premedytacją zbrodniach na ludziach niosących humanitarną pomoc eksterminowanym Palestyńczykom. – D.Kosiur – 02.05.2024r.
_____________________________

tekst z 2018r.

Projekt budowy Stanów Zjednoczonych Europy (dzisiaj zwanych Unią Europejską, ale właściwy sens tej nazwie nadaje terminologia w języku rosyjskim: Европейский Союз – [Jew-ropejskij Sojuz] – Jew w j.ang. znaczy Żyd) pojawił się wśród żydowskiej finansjery świata anglosaskiego już w 1913r., a więc mniej więcej w tym samym czasie, gdy Żydzi stali się właścicielami banku centralnego USA, czyli tzw. Systemu Rezerwy Federalnej. Do stworzenia USE, tworu współcześnie znanego nam jako UE, potrzebne były aż dwie wojny światowe, których inspiratorem była żydowska finansjera świata anglosaskiego, oraz kilkadziesiąt lat okupacji zachodniej Europy przez rządzone przez Żydów USA. 


Rabini żydowscy i bankierzy świętują podpisanie Federal Reserve Act.

Historycznie rzecz biorąc UE nie jest pierwszym tworem w Europie budowanym na bazie szeroko rozumianego judaizmu, czy żydowskości. Jej poprzedniczką było Święte Imperium Rzymskie – czyli stworzony na bazie żydowskiej religii judaizmu chrześcijański (judeo-chrześcijański, judeo-katolicki) Kościół podbijający narody i państwa Europy i pozostałe kontynenty. Władza w podbitych państwach pochodziła, jeśli nie z nadania Rzymu, to władca musiał posiadać kontrasygnatę Kościoła. Podobne zasady funkcjonują dzisiaj w UE – rządy krajowe muszą mieć aprobatę nieobieralnych władz UE. Politycy sprzeciwiający się włączeniu ich państw w struktury żydowskiej UE są mordowani – np. Olof Palme – 1986r., Nicolae Ceaușescu – 1989r.

Żydo-chrześcijaństwo instalowano w Europie poczynając od jej zachodnich krańców – wyjąwszy wprowadzenie go w starożytnym Rzymie w IV w. n.e. W V w. n.e. wprowadzono je już w Irlandii, w VI w. n.e. w Hiszpanii. Ekspansja żydo-chrześcijaństwa zmierzała z zachodu na wschód. Narzucano je brutalnie i krwawo, siłą, podstępem, szantażem – budowa UE odbywa się na podobnych zasadach. W ślad za rozprzestrzeniającym się żydo-chrześcijaństwem instalowały się w Europie gminy żydowskie – najstarsza znajduje się oczywiście w Rzymie, w kolebce europejskiego żydo-chrześcijaństwa.

Żydowskie gminy w Europie powstawały zawsze w najstarszych siedzibach biskupów – Kordoba, Wormacja, Kolonia, Paryż, Praga, Gniezno, Kraków –, a więc zawsze zgodnie z kierunkiem podboju Europy przez żydo-chrześcijaństwo, czyli z zachodu na wschód i w takim też kierunku następuje rozprzestrzenianie się UE.

I tak jak w żydo-chrześcijańskim Świętym Imperium Rzymskim powszechnym językiem nauczania, polityki i religii stała się łacina, tak we współczesnej „Jew-ropejskiej” Unii powszechnym staje się język angielski, czyli język żydowskiej finansjery świata anglosaskiego.

„Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.”
przestrzegał JPII parlamentarzystów austriackich – Rzym, 23 marca 1997 roku.

Proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli Zjednoczonej Europy, jest na etapie redakcji positio – dokumentu, który ma wykazać heroiczność jego cnót – żydo-katolicki Kościół podjął pracę z żydowską światową finansjerą na rzecz budowy UE już w 1946r.

Dariusz Kosiur

_______________________

«Żydzi – błogosławieństwo ludzkości…»

Tłumaczył : RAM

za: https://ram.neon24.org/post/145271,zydzi-blogoslawienstwo-ludzkosci

«Zjednoczona Europa powinna być zarządzana przez nową, duchową arystokrację, której podstawą są Żydzi…»Niemożliwe! Patron Unii Europejskiej był istnym rasistą
https://gefira.org/pl/2018/08/21/niemozliwe-patron-unii-europejskiej-byl-istnym-rasista/


Richard Coudenhove-Kalergi

 

www.gefira.org                     21 sierpnia 2018


Kanclerz Niemiec Merkel, obok wielu innych osobistości, otrzymała dwie prestiżowe nagrody, które wiążą się z Richardem Coudenhove-Kalergi i jego obłędnymi, pełnymi rasistowskich poglądów, ideami.

Żadna gazeta, program informacyjny czy należąca do głównego nurtu strona internetowa nie kwapi się z przedstawieniem poglądów tego “wielkiego” współczesnego myśliciela. Chcemy wypełnić tę lukę i udostępnić naszym czytelnikom informacje o Richardzie Coudenhove-Kalergim.

W Unii Europejskiej są dwie prestiżowe nagrody: Nagroda Karola Wielkiego i Nagroda Europejska. Pierwsza jest przyznawana corocznie przez niemieckie miasto Akwizgran, a druga co dwa lata przez Europejskie Towarzystwo Coudenhove-Kalergi (wcześniej znane jako Fundacja Coudenhove-Kalergi), założone w 1978 r. “przez Unię Paneuropejską – sześć lat po śmierci tego wielkiego myśliciela europejskiego”. 1)

Rok 2008. Niemiecka kanclerz Angela Merkel, później znana pod miłym przezwiskiem Mutti Merkel, otrzymuje nagrodę Karola Wielkiego, uchodzącą najwyższe wyróżnienie UE.

Jako laureaci poprzedzają ją Alcide de Gasperi (premier Włoch), Konrad Adenauer (kanclerz Niemiec), Winston Churchill (premier Wielkiej Brytanii), Robert Schuman (premier Francji), Komisja Europejska (!), Juan Carlos (król Hiszpanii), Vaclav Havel (prezydent Czech), Tony Blair (premier Wielkiej Brytanii), Bill Clinton (prezydent USA), waluta euro(!), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji Europejskiej), zaś po niej następują Herman Van Rompuy (przewodniczący Rady Europejskiej) i papież Franciszek, by wymienić tylko kilka nazwisk.

Rok 2010. Kanclerz Niemiec Angela Merkel (Mutti Merkel) otrzymuje Nagrodę Europejską. Pozostali laureaci to Helmut Kohl (kanclerz Niemiec), Ronald Reagan (prezydent USA), Otto von Habsburg (przewodniczący Unii Europejskiej), Ibrahim Rugova (prezydent Kosowa), Herman Van Rompuy (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji Europejskiej).

Żaden z szanownych laureatów nie określiłby się mianem rasisty; żaden publicznie nie powiedziałby, że istnieją pewne kategorie narodów lub ras, które są lepsze od innych i jako takie zasługują na preferencyjne traktowanie; wszyscy oni mają się za demokratów, zwolenników bezklasowego, otwartego społeczeństwa skupiającego równoprawne jednostki.

Hrabia Richard Coudenhove-Kalergi był pierwszym laureatem Nagrody Karola Wielkiego, a jego imię nosi jedna z europejskich organizacji, która przyznaje wspomnianą Nagrodę Europejską. Jeśli nazwisko hrabiego kojarzy się z dwiema nagrodami, to z pewnością jego pomysły muszą być miłe zarówno dla komisji je przyznających, jak i dla odbiorców tych nagród. Jakie zatem były jego poglądy, które sprawiły, że stał się tak popularny wśród ludzi, organizacji i instytucji działających na rzecz jedności europejskiej?

Aby się o tym przekonać wystarczy przeczytać jego własne prace, zwłaszcza Der Adel (1922) i Praktischer Idealismus (1925), która jest rozbudowaniem tej pierwszej.

Treść tych wysoce spekulacyjnych książek jest owocem wielce wybujałej wyobraźni. Autor, żywo zainteresowany inżynierią społeczną, różnicami między rasami ludzkimi i dobroczynnymi aspektami eugeniki, dzieli się z czytelnikiem tak daleko idącymi wnioskami jak położenie znaku równości między bolszewizmem a chrześcijaństwem, czy też zaskakuje go podziwem, który żywi dla Władimira Lenina, Leona Trockiego (Lwa Bronsteina) i Ferdynanda Lassalle’a.


Poglądy Richarda Coudenhove-Kalergi sprowadzają się do następujących stwierdzeń:
 
1. Europa musi być zjednoczona poprzez likwidację granic państwowych i celnych oraz poprzez małżeństwa między przedstawicielami różnych ras;
 
2. zjednoczony kontynent powinien być zarządzany przez nową, duchową arystokrację, której podstawą są Żydzi, ponieważ Żydzi z powodu wielowiekowego męczeństwa i dyskryminacji zostali ewolucyjnie pozytywnie wyselekcjonowani do tej roli i jako tacy są predestynowani do przewodzenia i nauczania; jednym słowem, do bycia rasą przywódców Europy (Führerrasse Europas)2).


Dlaczego miałoby tak być?Richard Coudenhove-Kalergi (bynajmniej nie psycholog) rozpisywał się na temat cech psychicznych ludzi, którzy pochodzą z małżeństw rasowo czystych i mieszanych, i doszedł do wniosku, że potomkowie rasowych krzyżówek są najbardziej odpowiednimi członkami przyszłego idealnego społeczeństwa.

Jednak Żydzi, przyszła arystokracja Europy, są odmianą ludzkości, która zachowała chów wsobny (Inzuchtmenschen) i w ich przypadku, o dziwo, właśnie taki chów, a nie krzyżowanie się z innymi, zadziałał na korzyść przekształcając ich w naturalnych przywódców.Po drugie, Richard Coudenhove-Kalergi uważa, że judaizm, ewoluujący poprzez chrześcijaństwo w kierunku socjalizmu (z bolszewizmem jako decydującym etapem – entscheidende Etappe) jest błogosławieństwem ludzkości, że jego głównie żydowscy aktywiści dążą do zgładzenia pierwotnego grzechu kapitalizmu, który to system również jest produktem judaizmu.

Zbawienie świata, nie mówiąc już o Europie, przyjdzie przez Żydów jako duchową arystokrację (Geistesadel) – (To stwierdzenie nie może stanowić zaskoczenia dla żydo-katolika – żydo-katolik jest w tym właśnie duchu mentalnie indoktrynowany. – D.Kosiur), która dokooptuje do siebie co lepsze jednostki z europejskiej arystokracji krwi (Blutadel), aby stworzyć z tych dwóch wysokiej jakości ras (Qualitätrassen) międzynarodową, syntetyczną arystokrację, która poprowadzi ludzkość, która bez takiej arystokracji nie może się obejść. Przecież większość, jeśli nie wszystkie wybitne jednostki takie jak święty Augustyn, Rousseau, Kant i Tołstoj były z wyboru Żydami (Wahljuden), a to dlatego, że wszystko, co etyczne i moralne, wywodzi się z judaizmu. (!!!!! – ???? – D.Kosiur)

Aby uprzedzić ewentualne niezadowolenie z takiej wizji przyszłości, Richard Coudenhove-Kalergi uważa, że antysemityzm (zjawisko, które opisana przez niego rzeczywistość z pewnością musi wywołać) jest reakcją miernoty na doskonałość (Reaktionserscheinung des Mittelmäßigen gegen das Hervorragende).

Byłoby niegrzeczne a nawet zuchwałe pomyśleć, że Angela Merkel i reszta towarzystwa nie wiedzą, jaki był światopogląd Richarda Coudenhove-Kalergi. Możemy być pewni, że ani pani kanclerz, ani inni laureaci tych dwóch nagród nie przyjęliby wyróżnienia od żadnej z europejskich organizacji patriotycznych, prawda? Wiedzą dokładnie, co otrzymują i w imię czego.


Der Adel PDF
Praktischer Idealismus PDF


References:

1.

European Society Coudenhove-Kalergi
2.

Cytaty pochodzą z tekstów załączonych w formacie PDF
_____________________________


Uroczystość z okazji uhonorowania Merkel nagrodą Kongresu Europejskich Żydów, 2008r.

Opublikowano za: https://wps-neon24-pl.neon24.net/post/176108,ue-twor-zydowskiego-syjonizmu-i-rasizmu

Comments

 1. makepeace1961 says:

  Kojarzenie krewniacze, chów wsobny, inbredowanie – kojarzenie zwierząt (parchów) spokrewnionych przez wspólnych przodków. Jest to jedna z metod hodowlanych jewiszów. Bydło nawet jak się nazwie arystokracją to i tak śmierdzą zepsutym mięsem przepiórek. Idioci nie oszukają Boga.

 2. czystesale says:

  UE – Po-twór żydowski 08.05.2024

  Kalergi i jego pomysł negroidalnych mieszańców

  https://web.archive.org/web/20180322020209/http://balder.org/judea/Hrabia-Ryszard-Mikolaj-Coudenhove-Kalergi-Praktyczny-Idealism-Wieden-1925-PO.php

  UE – żydowski potwór

  https://archive.org/download/ksiazka_nazistowskie-korzenie-ue/ksiazka_nazistowskie-korzenie-ue.pdf

  nie potrafi obejść się bez nazimu, który ten żydowski projekt dla Gojów starał się dzielnie przed prawie wiekiem zrealizować. W końcu i naziści potrzebowali wzorców mistrzów zbrodni

  https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2024/04/czy-nawet-jezus-chrystus-nie-powiedzial-nam-kto-bedzie-prawdziwym-zagrozeniem-dla-calej-ludzkosci/comment-page-1/#comment-17570

  weźmy taki n.p. holokaust, od kogo można się nauczyć, jak zrobić holokaust ?

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

  Na szczęście są wzorce, pielęgnowane i święcone do dziś. Czytelnik może spróbować odpowiedzieć na pytanie: Czemu naziści z holokaustem “czekali z tym do trzeciego roku wojny ?”

  https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2024/05/izraelski-9-11-wyrezyserowany-przez-chazarow-pokaz-klaunow-w-wykonaniu-wszystkich-zwyklych-podejrzanych/comment-page-1/#comment-17770

  Kto dał im polecenie, że dopiero w trzecim roku wolno zrobić holokaust ?

Wypowiedz się