Przejęcie przez Żydów Izby Reprezentantów USA

Sytuacja eskaluje poza kontrolą izraelskiego rządu, który doskonale zdaje sobie sprawę z szybkiej przegranej w kulturowej bitwie.

Autor: Jonas E. Alexis, starszy redaktor -2 maja 2024 r


VT potępia czystki etniczne Palestyńczyków przez USA/Izrael280 MILIARDÓW DOLARÓW AMERYKAŃSKICH PODATNIKÓW ZAINWESTOWANYCH od 1948 roku w amerykańsko-izraelską operację czystek etnicznych i okupacji; 150 mld USD bezpośredniej “pomocy” i 130 mld USD w kontraktach
“ofensywnych” Źródło: Ambasada Izraela w Waszyngtonie i Departament Stanu USA.


Powszechnie wiadomo, że Izba Reprezentantów USA znalazła się pod lupą. Niedawno Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę o świadomości antysemityzmu, która stanowi, że każdy, kto choćby w najmniejszym stopniu sugeruje, że Jezus Chrystus został zabity przez Żydów, jest ipso facto uważany za antysemitę.

Ustawa wyraźnie stwierdza, że “używanie symboli i obrazów związanych z klasycznym antysemityzmem (np. twierdzenia o Żydach zabijających Jezusa lub oszczerstwo o mordzie rytualnym) w celu scharakteryzowania Izraela lub Izraelczyków” stanowi antysemityzm sam w sobie.

W tym kontekście można argumentować, że cały ruch chrześcijański jest z natury związany z antysemityzmem, ponieważ opiera się na Nowym Testamencie, który zawiera fragmenty przedstawiające Żydów w negatywnym świetle. Św. Paweł oświadcza w 1 Liście do Tesaloniczan 2:15, że Żydzi “zabili Pana Jezusa i proroków, i wypędzili nas. Nie podobają się Bogu i są wrogo nastawieni do wszystkich”.

Działania niektórych Żydów wzmacniają obecnie ten argument, ponieważ są oni oskarżani o podważanie moralnego i politycznego prawa i porządku w Gazie, gdzie tragicznie zginęły tysiące bezbronnych rodzin i dzieci. Teraz pojawiają się głosy, że żydowskie wpływy rozciągają się na Izbę Reprezentantów USA, aby uchwalić surowe prawa w całej Ameryce.

Niezachwiane poparcie ruchu chrześcijańsko-syjonistycznego dla żydowskich interesów, zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych, było krytykowane za umożliwianie takich działań. Postacie takie jak Mike Johnson, chrześcijański syjonista, są cytowane ze względu na ich rolę w uchwalaniu ustaw, takich jak Anti-Semitism Awareness Act.

Zdając sobie sprawę z malejącego poparcia dla toczącej się walki kulturowej, Izraelczycy zmieniają taktykę. Ich celem jest nazwanie antysemitą każdego, kto protestuje przeciwko izraelskiej przemocy wobec niewinnych dzieci w Gazie. Jednak ta strategia nie była skuteczna, ponieważ osoby takie jak Bernie Sanders i Jill Stein, które potępiają taką przemoc, nie mogą być racjonalnie oskarżane o antysemityzm.

Co więcej, wielu Żydów na kampusach uniwersyteckich, w tym w miejscach takich jak Yale, wyraziło swój sprzeciw wobec izraelskiej przemocy wobec palestyńskich dzieci. Rząd Izraela nie może potępiać każdego, kto się z nimi nie zgadza. Zamiast tego ich najnowsza strategia polega na wywieraniu nacisku na przedstawicieli USA, aby potępili cały ruch chrześcijański, pomimo faktu, że niektórzy z ich zwolenników sami identyfikują się jako chrześcijanie.

Niezależnie od tego, sytuacja eskaluje poza kontrolą izraelskiego rządu, który doskonale zdaje sobie sprawę z szybkiej przegranej w kulturowej bitwie. W całych Stanach Zjednoczonych wyłania się nowe pokolenie studentów, gotowych stawić czoła izraelskiej opresji wobec Palestyńczyków. Jeśli ten ruch nabierze rozpędu, Izrael może zostać zmuszony do wycofania się na stałe.

Jonas E. Alexis, starszy redaktor

Jonas E. Alexis ma dyplomy z matematyki i filozofii. Studiował pedagogikę na poziomie magisterskim. Do jego głównych zainteresowań należy polityka zagraniczna USA, historia konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz historia idei. Jest autorem książki Kevin MacDonald’s Metaphysical Failure: A Philosophical, Historycal, and Moral Critique of Evolutionary Psychology, Sociobiology, and Identity Politics. Uczy matematyki w Korei Południowej.

Opublikowano za: https://www.vtforeignpolicy.com/2024/05/the-jewish-takeover-of-the-us-house-of-representatives/

Wypowiedz się