Czy rzetelna prawda historyczna jest antysemicka ?

Thompson Stefan

Publikujemy dwa znakomite filmy nagrane przez Polaka Stefana Tompsona zamieszkałego za granicą w obronie prawdy historycznej i przeciw zniesławianiu Polski i Polaków przez Żydów i Izrael.

Pierwszy film nagrany przez samego Stefana Thompsona, po angielsku i z polskim napisami,  bardzo syntetycznie przedstawia fakty historyczne jako odpowiedź Izraelowi na nieprawdę historyczną i bezprawne naciski na władze polskie, aby te kłamstwa  były usankcjonowane w ustawie o IPN i innych aktach prawnych.

W drugim filmie młody Polak przeprowadza wywiad z prof. Witoldem Kiżunem, powstańcem warszawskim o tym, jak zwalczać oszczerstwa pod adresem Polaków i Polski, w tym m.in. upowszechniane wielkie kłamstwo – „polskie obozy zagłady”.

Zarówno profesor Witold Kiżun, jak i wnuk wspomnianego w pierwszym filmie Rotmistrza Witolda Pileckiego są Członkami Honorowymi Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej.

Redakcja KIP

Stefan Tompson A Response to Israel polskie napisy

https://www.youtube.com/watch?v=I6WPfluRH-8

Prof. Kieżun: Jak zwalczać zwrot „Polskie Obozy Zagłady”

https://youtu.be/jhuBPhGH2qE

Wypowiedz się