Ministerstwo Edukacji szykanuje szkoły przyjazne rodzinie!

szkola_me

W środę 25 marca z inicjatywy Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny ruszyła kampania „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 20 szkół z powiatu wołomińskiego otrzymało certyfikat gwarantujący, że w tych placówkach dzieciom i młodzieży nie zagraża m.in. genderowa indoktrynacja. W takich szkołach dzieci nie będą poddawane propagandzie kwestionującej na przykład tak podstawowe prawdy jak ta, iż małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wiele kolejnych szkół chce przystąpić do tego programu.

Ta prorodzinna inicjatywa nie spodobała się jednak Ministerstwu Edukacji Narodowej. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska zleciła mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty Karolowi Semikowi dokładne przebadanie i skontrolowanie zasad, na jakich dyrektorzy szkół podpisują deklaracje „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. To próba odstraszenia dyrektorów szkół od przyłączenia się do programu. Interwencja, którą z inicjatywy MEN podjął Kurator, nie tylko nie znajduje podstaw prawnych (jest nielegalna), ale wprost narusza obowiązujące przepisy (zob. stanowisko Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris).

http://citizengo.org/pl/6053-ministerstwo-edukacji-szykanuje-szkoly-przyjazne-rodzinie

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty działania Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz MEN, podjęte w związku z przystąpieniem placówek do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, pozostają zupełnie poza zakresem nadzoru pedagogicznego i tym samym są bezprawne.

Co więcej, ustawa jednoznacznie rozstrzyga, że nadzór nad finansową i administracyjną działalnością szkół sprawuje organ prowadzący szkołę, w tym przypadku – gmina. Tym samym, MEN oraz działający na jego polecenie Mazowiecki KO, swymi nielegalnymi działaniami, naruszyli chronioną na mocy art. 165 ust. 2 Konstytucji, zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Nie pozwólmy na to aby konstytucyjnie gwarantowane prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami zostało naruszone przez urzędników państwowych. Zaprotestujmy przeciwko zastraszaniu szkół przez Ministerstwo i Kuratorium. Zachęcam Państwa do podpisania się pod petycją do Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

http://citizengo.org/pl/6053-ministerstwo-edukacji-szykanuje-szkoly-przyjazne-rodzinie

Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

Magdalena Korzekwa

Menedżer Kampanii CitizenGO – Polska

——

CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i wolności. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.

Wypowiedz się