Polska Racja Stanu a dobro

Sprawy PRAWDY  i DOBRA są podstawowymi w określaniu różnic cywilizacyjnych między Cywilizacją Polską a innymi cywilizacjami systemu filozofii personalistycznej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że kwestia DOBRA nie jest w ogóle rozważana w innych systemach filozoficznych; także PRAWDA ma zupełnie inną bazę rozumienia. O tym jedynie wspominam, gdyż ta tematyka znakomicie przekracza rozważania Czytaj dalej

Polska Racja Stanu a Dekalog

Czy Dekalog żydowski może być podstawą tworzenia wspólnoty polskiej? Ostatnio pojawia się szereg wyjaśnień interpretacyjnych dotyczących znaczenia poszczególnych zaleceń Dekalogu żydowskiego. Czy, jeśli byłby to przekaz pochodzący od Boga, potrzebne byłyby dodatkowe wyjaśnienia czynione ustami ludzi? DEKALOG Żydowski:  1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną 2. Nie będziesz Czytaj dalej

Polska Racja Stanu a wartości

Poprzednia notka – dotycząca własności – wykazała, że nie da się rozważyć tej ważnej kwestii bez odniesienia społecznego. Z zasady, bo przecież własność, jako kategoria (byt) nie istnieje poza społeczeństwem. Gdybyśmy sami żyli na świecie – to pojęcie własności w ogóle by nie istniało. Z kolei, jeśli rozważamy własność w sensie społecznym, to nie możemy pomijać innych społecznych zależności Czytaj dalej

Polska Racja Stanu a własność

Znowu notka „wyprzedzająca’ tok rozumowania. Napisana bez przygotowania, a zatem nie pretendująca do całościowego ujęcia tematu.   Jednak wskazująca tor rozumowania powiązany z rozważaniami na temat systemów filozoficznych. Bez tego odniesienia , bez wskazania, w jaki sposób i na czym oparte jest rozumienie poczucia własności, jakie jest źródło praw do własności się odnoszących, trudno Czytaj dalej

Adwent – oczekiwanie. Pokój Królestwa Bożego

Post w jakim Bóg ma upodobanie Czytanie z Księgi proroka Izajasza Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie Czytaj dalej

Polska Racja Stanu; Systemy filozoficzne a geopolityka

Tekst przekazany do publikacji w monografii jak ma być wydana po konferencji "Metody badania polityki globalnej". Konferencja odbyła się we wrześniu br. w Instytucie Spraw Międzynarodowych UW; organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Streszczenie Temat wystąpienia na Konferencji to próba odrębnej oceny wagi czynników wpływających na sytuację geopolityczną. O ile bowiem znakomita Czytaj dalej

Polska Racja Stanu – kierunki

W zasadzie jako następna miała być inna notka. Jednak być może właściwszym będzie przedstawienie programu dochodzenia do PRS na "kilka kroków" w przód. To pozwoli przygotować się czytającym i dyskutantom do przyjęcia tych treści.   Jak pisałem - żadnego utajniania. Wszystko na widoku i wszystko poddane ocenie. Także krytycznej. Także, jeśli wola i chęć, do przedstawienia alternatywnych Czytaj dalej

(3) Polska Racja Stanu – cywilizacyjnie

W poprzedniej notce określona została racja bytu. To jednak musi znaleźć  wyraz  w postaci przeniesienia na grunt określonych realizacji faktycznie istniejących. O ile racje formalne, te pierwotne, czyli pochodzące od Stwórcy, nie są dla nas jednoznaczne – należałoby je traktować na podobieństwo idei platońskich – to odwołując się do ludzkiej wiedzy i doświadczenia, można pokusić się o Czytaj dalej