Cezary Rozwadowski – SMUTNA ZABAWA W KLOCKI HISTORYCZNE

Wszystkie nieszczęścia Polaków ostatnich lat, wynikają z kalekich zasad ustroju państwa autorstwa Michnika, Kuronia, Geremka, Mazowieckiego i „ich” wspólników. To oni zaplanowali taki ustrój, w którym my Polacy, nie mamy nic do powiedzenia i nazwali go przewrotnie demokracją.

Oczywiście należałoby zacząć od „wyprostowania” naszej najnowszej historii, lecz w obecnych warunkach jest to raczej niemożliwe, o czym przekonał się pan dr Cenckiewicz dokładając rękę do wyjaśnienia „ciemnych danych” o Wałęsie. Bez tego można oczywiście budować przyszłość, ale nie będzie ona umocowana w przeszłości, będzie epizodem, który nie ma początku. I ten początek będzie zawsze kością niezgody i zaczynem fermentu.

Dziś po blisko 30 latach sprawa źródeł stanu wojennego, przemilczanych i maskowanych nadal dzieli Polaków. Z jednej strony fakty wskazujące na to że stan wojenny był samodzielną decyzją gen Jaruzelskiego w służbie Moskwy a z drugiej opinie Jana Pawła II, uważającego Jaruzelskiego za patriotę, Michnika „odpieprzcie się od generała” i wreszcie argument: „gdyby nie Jaruzelski, nie byłoby okrągłego stołu”.

Myślę, że argument przypisujący Jaruzelskiemu współojcostwo okrągłego stołu, nie jest bezpodstawny. Tak, to prawda, gen Jaruzelski jest ojcem okrągłego stołu w takim kształcie, w jakim go odprawiono. Okrągły stół powinien odbyć się w 1981 roku zamiast stanu wojennego. Ale dlaczego nie odbył się wówczas, kiedy za plecami paktujących ze strony tzw. społecznej z niecierpliwością z nogi na nogę przestępowało 10 milionów członków Wielkiej Solidarności. Już sama obecność tych mas członkowskich w obawie przed ich pomrukiem, odbierałaby paktującym ochotę do szachrajstw, jakie mieli w planach.

Zupełnie inna sytuacja była w 1989 roku, kiedy za plecami paktujących w imieniu narodu polskiego stała atrapa Solidarności, cień dawnej Wielkiej Solidarności, kierowany przez agenturę SB. I w tym najgorszym znaczeniu gen Jaruzelski jest ojcem akcji „okrągły stół” zrealizowanej w 1989 roku.
Pytanie zasadnicze, zatem brzmi nie „dlaczego Jaruzelski wprowadził stan wojenny” lecz „w jakim celu i kto tak naprawdę namówił go do tego?” oraz „dlaczego zaakceptował pomysł okrągłego stołu nie w 1981 a 1989 roku?”
Materiałów dowodowych wprawdzie nadal brak, jednak elementy układanki pasują do siebie „jak ulał”.

Klocek pierwszy – POGŁĘBIAJĄCA SIĘ NIEWYDOLNOŚĆ SYSTEMU PRL.

Klocek drugi – POWSTANIE WIELKIEJ SOLIDARNOŚCI. No i jak? Te dwa klocki pasują do siebie?

Klocek trzeci – STRACH PRZED PRZEJĘCIEM WŁADZY W POLSCE PRZEZ POLAKÓW W LICZBIE 10 MILIONÓW. Klocek pasuje?

Klocek czwarty – WIELKA ZMOWA „JARUZELCZYKÓW Z DORADCAMI SOLIDARNOŚCI” W CELU WYRWANIA ZĘBÓW ZRYWOWI NIEPODLEGŁOŚCIOWEMU POLAKÓW. Ten klocek wyjaśnia wszystko, strach obu kontrahentów przed Polakami rodzi stan wojenny.

Klocek piąty – STAN WOJENNY ZA APROBATĄ ZSRR, USA (Kukliński zameldował o tym planie miesiąc wcześniej), I ROZBICIE STRUKTUR WIELKIEJ SOLIDARNOŚCI. Klocek pasuje czy nie pasuje do koncepcji przekazania władzy jednych żydowskich desantów w Polsce – drugiemu rzutowi?

Klocek szósty – POZORNE ODRODZENIE SOLIDARNOŚCI, ALE JUŻ KIEROWANEJ PRZEZ EKIPĘ ŻYDÓW AMERYKAŃSKICH.

Klocek siódmy – JARUZELSKI ZARZĄDZA OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU, przy którym stronę społeczną (Polaków) reprezentują Żydzi (ok. 90% „negocjatorów”).

Klocek ósmy – OBYDWIE STRONY ZBIERAJĄ OWOCE STANU WOJENNEGO („strona społeczna” nie obawia się już zniszczonej Wielkiej Solidarności, strona „jaruzelska” otrzymuje gwarancje bezpieczeństwa). Czy ten klocek też nie pasuje do wyników „obrad” okrągłego stołu?

Klocek dziewiąty – III RZECZPOSPOLITA („GRUBA KRESKA”, „ODPIEPRZCIE SIĘ OD GENERAŁA”, GRABIEŻ MAJĄTKU NARODOWEGO itd.).

Jako klocek dziesiąty zakwalifikowałbym zainfekowanie systemu ustrojowego larwami destrukcji. To tak, jak giez bydlęcy nakłuwa skórę np. krowy i składa tam jajo. Z jaja wylęga się larwa żywiąc się gotowym kotletem tatarskim, larwa rośnie i przegryza cystę, jaką w samoobronie otoczył ją organizm zwierzęcia i wydostaje się na zewnątrz (np. do USA). Tak żydowski desant sprawujący niepodzielną władzę po 1989 r., złożył jaja w zdrowym ciele narodu polskiego. Ojcowie III Rzeczypospolitej niepolskiego pochodzenia stworzyli patologiczne w zamiarze struktury państwa, przestępcze zasady funkcjonowania państwa i wadliwe prawo a wylęgłe z jaj tych larwy, żywią się ciałem Polski, naigrawając się z nas mamrocząc coś o demokracji i sprawiedliwości, dla pozoru prowadząc ze sobą „zaciekłą” wojnę medialną.

Całkiem nieciekawa układanka, i w moim przekonaniu bliska prawdy, ale dzisiaj prawda to coś innego niż prawda prawdziwa. Dzisiaj prawdę piszą nadal ci, którzy w naszym imieniu przy okrągłym stole załatwiali swoje partykularne interesy żydowskiej diaspory.

Przecież tym wszystkim nie zarządzał przypadek, czyli chaos, wszystko to, co się zdarzyło miało swoją przyczynę i praprzyczynę, celowość tego ciągu zdarzeń jest porażająca, tylko ślepcy nie potrafią tego zobaczyć a ludzie małego ducha zobaczyć tej porażającej prawdy nie chcą. Jestem przekonany, że kiedyś, kiedy odzyskamy prawdziwą suwerenność – zagadka stanu wojennego, oraz zmowa Jaruzelskiego, Michnika i Geremka zostaną ujawnione.

Cezary Rozwadowski
Patriotyczny Ruch Polski

Comments

  1. ozgacz says:

    Dobrze, że reaktywowane są starsze już nieco (tu – 10.2008) artykuły, szczególnie te, które się nie zdezaktualizowały. Jest wówczas, dla jednych czas na poznanie, dla innych czas na zapytanie, czy poznaliśmy nowe fakty, a stąd czy poglądy nasze nie uległy zmianom. Osobiście odniosę się jedynie do początku tekstu. Przesadną rolę autorstwa tego ustroju przypisał autor osobom Michnika, Kuronia, Geremka, Mazowieckiego z dopiskiem i ich wspólników. Moim zdaniem są oni jedynie zderzakami, tubami, aktorami scenariusza, który piszą „ONI”, a „ONI” na świecznik się nie palą. Natomiast wypunktowane klocki odzwierciedlają istotne punkty na „naszej scenie”.

Wypowiedz się