Jak służby rozgrywają media społecznościowe? – Ewa Pawela

Motta: Marka Twaina: "To co większość ludzi uznaje za prawdę, to uciekaj od tej prawdy jak najdalej" !!! Ale większość ludzi wyznaje zasadę much: " JEŚLI OGROMNA CHMARA MUCH JE G..., TO CZYŻ ONE MOGĄ SIĘ MYLIĆ ?!?! " *** Do prezentowanego nagrania przedstawiamy zamieszczony przez prelegentkę cytat z książki Tomasza Formickiego pt. "WYWIAD - KONTRWYWIAD": "Media głównego nurtu Czytaj dalej