Jak służby rozgrywają media społecznościowe? – Ewa Pawela

Motta:

Marka Twaina: „To co większość ludzi uznaje za prawdę, to uciekaj od tej prawdy jak najdalej” !!!
Ale większość ludzi wyznaje zasadę much: ” JEŚLI OGROMNA CHMARA MUCH JE G…, TO CZYŻ ONE MOGĄ SIĘ MYLIĆ ?!?! „
***
Do prezentowanego nagrania przedstawiamy zamieszczony przez prelegentkę cytat z książki Tomasza Formickiego pt. „WYWIAD – KONTRWYWIAD”:

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26393182,wroclawski-trzon-antycovidowego-protestu-ufolog-sygnalistka.html
https://cep-sklep.pl/Wywiad-i-kontrwywiad-Tomasz-Formicki-p150
https://www.youtube.com/watch?v=vTyQlfXnZuw&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=1g3cQAf3QoU
https://www.youtube.com/watch?v=0TTal3L1U2g
https://www.youtube.com/watch?v=xGGoTtnwPQg

Wypowiedz się