Wywłaszczenie z przemysłu narodowego. Doradztwo prywatyzacyjne – część 6

dr Ryszard Ślązak Rozdział IV 4.1   Doradztwo prywatyzacyjne W poprzednich rozdziałach przedstawiono opis prowadzonej polityki prywatyzacyjnej w pierwszym etapie lat1990-94, jako narzędzia do zmiany systemu socjalistycznej gospodarki centralnie planowanej na kapitalistyczną gospodarkę wolnorynkową. Okres ten kończy się denominacją złotego, wprowadzonej w 1995 roku. Niżej Czytaj dalej

Wywłaszczenie z przemysłu narodowego. Odszkodowania nacjonalizacyjne, wyceny majątku, a prywatyzacja – część 5

dr Ryszard Ślązak 3.1 Odszkodowania nacjonalizacyjne, a prywatyzacja Pierwsze decyzje prywatyzacyjne Rząd podjął w końcu roku 1990 przyjmując zasadę realizacji prywatyzacji poprzez udziałowca zagranicznego, a od listopada 1993 roku zmienił nazwę i wprowadził nowy termin tzw. inwestora strategicznego, któremu przyznawano prawo pierwszeństwa nabycia spółek państwowych. Inwestor strategiczny Czytaj dalej

Wywłaszczenie z przemysłu narodowego. Nowa polityka bankowa i przywileje dla obcego kapitału – część 4

dr Ryszard Ślązak 2.9  Nowa polityka bankowa.  W całym kraju od roku 1990 i do roku 1992 powstało 49 nowych banków. W roku 1992 wszystkich banków handlowych funkcjonowało 62, i corocznie ich liczba spadała. W 1993 roku, banków z przewagą kapitału państwowego było 29, z prywatnym kapitałem polskim było 48, banków spółdzielczych było 1653, a wszystkich razem funkcjonowało w kraju Czytaj dalej

Wywłaszczenie z przemysłu narodowego. Likwidacja PGR-ów i dekomunizacja majątkowa – część 3

dr Ryszard Ślązak 2.6 Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych i Rybackich W roku 1991 państwo wycofuje się z własności państwowych gospodarstw rolnych i rybackich oraz z ich dotychczasowego subwencyjnego dofinansowywania, nie zważając na ich indywidualne wyniki gospodarcze i ekonomiczno-finansowe, na potrzeby żywnościowe i eksportowe kraju. W latach 1991-93 zlikwidowano wszystkie Czytaj dalej

Wywłaszczenie z przemysłu narodowego. Nowa polityka gospodarcza – część 2

dr Ryszard Ślązak 2.2  Ocena stanu i pierwsze próby realizacji nowej polityki gospodarczej.  Przystępując do realizacji zapowiedzianej nihilistycznej doktryny prywatyzacyjnej, ówczesne władze musiały, głównie poprzez politykę finansową, wprowadzić takie kryteria i parametry finansowe, aby wystąpił samoistny, niejako wewnętrzny, społeczny przymus prywatyzacyjny, ograniczający Czytaj dalej

Wywłaszczenie z przemysłu narodowego. Programy przed solidarnościowe, część 1

dr Ryszard Ślązak 1.1  Programy przed solidarnościowe       W tym samym roku 1989 rozpoczęto intensywne rokowania gospodarcze z zagranicą, rozmowy negocjacyjne z wierzycielami zagranicznymi, państwami-rządami, wobec których Polska miała z tytułu kredytów państwowych, międzyrządowych, uzyskanych bezpośrednio od rządów poszczególnych krajów Zachodu, w ramach umów Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości w Warszawie za które Polska wypłaciła odszkodowania dla USA

Izrael dogadał się z Polską ?? w sprawie wypłaty 1 BILIONA ZŁ !? jack caleib Opublikowany 15 kwi 2018 ( znaczna część zniekształcona przerwami przez rządową cenzurę ale napisy są widoczne ) https://www.youtube.com/watch?v=1cfgRwZVW7k Wykaz nieruchomości objętych polsko- amerykańską umową odszkodowawczą, za które Polska zapłaciła odszkodowanie i które stały się raz na zawsze Czytaj dalej

KAMIENICE DLA OSZUSTÓW

Przypominamy w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie artykuł dr Ryszarda Ślązaka pt. "Kamienice dla oszustów", opublikowany w nr 22/752 Tygodnika "Przegląd" z 26 maja 2014 r. Omówiono w nim zagadnienie odszkodowań jakie Polska począwszy od lat 50-tych zapłaciła 12-tu krajom Zachodu,  za ocalałe z wojny przedwojenne mienie ich obywateli i ich podmiotów gospodarczych w Polsce, a znajdujące Czytaj dalej