Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?

Internowanie żydów w wojnie polsko-bolszewickiej, brak udziału żydów w Powstaniu Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich, były głównym powodem zwycięstwa. Natomiast duży udział żydów w przegranych powstaniach: insurekcji kościuszkowskiej, listopadowym, styczniowym, warszawskim i sanacyjnym rządzie oraz wojsku w II RP przed 1939 r, były istotną  przyczyną klęsk. Redakcja KIP Bitwa Warszawska bez Czytaj dalej