Zastąpienie władzy rządów narodowych przez korporacje za pomocą CETA (TTIP, TISA) ze szkodą dla społeczeństw

ceta-1

Umowy transatlantyckie CETA, TTIP, TISA spowodują bardzo szkodliwe następstwa dla społeczeństw krajów europejskich, które je podpiszą. Presja, którą obecnie wywierają społeczeństwa na rządy narodowe, po oddaniu przez te rządy  w  wymienionych umowach jurysdykcji nad własnymi społeczeństwami władzy żydowskich korporacji międzynarodowych, stanie się mało skuteczna. Ostatnia z tych umów CETA jest próbą wprowadzenia „tylnymi drzwiami”, nowego ustawodawstwa przez korporacje, które nie będą się już musiały się  liczyć z rządami, tak jak do tej pory. W całej Europie podniosły się ogromne protesty przeciwko umowie TTIP, lansowanej także przez obecne władze „polskie”, w tym “prezydenta” RP. Polacy niewiele protestowali, uśpieni „wiarą” w obietnice wyborcze PiS. Czy wreszcie się obudzą i wezmą udział w ogólnopolskim proteście w połowie października ? Czy będą czekać jak barany przed rzeźnią, na swoją kolej eksterminacji ?   Obok poprzedzającego tekstu publikujemy dwa artykuły na ten temat, trzy  dalsze na linkach  ze stron: Gazety Prawnej i naszej . Na końcu prezentujemy daleko idące konsekwencje tych umów w formie zintensyfikowania ludobójstwa już realizowanych obecnie działań.

Redakcja KIP

CETA korzystne dla korporacji  szkodliwe dla społeczeństw

 O konsekwencjach umowy CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) rozmawiamy z dr Rolandem Zarzyckim, ekspertem ekonomiczno-politycznym, członkiem partii Razem.

Czym właściwie jest CETA?

W obecnym kształcie polityka inwestycyjna i handlowa Unii Europejskiej jest kształtowana przez Komisję Europejską, która ma mandat do reprezentowania wszystkich krajów członkowskich. W tym momencie prowadzi ona negocjacje z różnymi krajami i podmiotami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i właśnie z Kanadą. CETA jest porozumieniem inwestycyjno-handlowym z tym ostatnim państwem. Ta umowa jest negocjowana od kilku lat, jest bardzo kompleksowa, mówi się nawet o umowach inwestycyjnych nowej generacji, bo obejmie ona bardzo wiele sfer życia. Poczynając od rolnictwa i żywności, przez kosmetyki, ale także np. prawodawstwo dotyczące praw autorskich. Jej tekst jest już dostępny w internecie, pojawia się pytanie, czy zostanie ratyfikowana.

Jakie będą jej konsekwencje?

Mam bardzo mocne stanowisko w tej sprawie, ale zacznijmy od plusów. Cała umowa, podobnie jak TTIP negocjowane z USA, jest motywowana przede wszystkim tym, aby jeszcze bardziej otworzyć rynek, jeszcze bardziej zliberalizować przepisy, doprowadzić do jeszcze większego zniesienia różnych barier taryfowych i pozataryfowych w handlu między Kanadą i Unią Europejską, dzięki temu napędzić gospodarkę. To taki sztandarowy cel.

Drugi jest taki, żeby uprościć prawodawstwo, znieść podwójne przepisy, które podwajają koszta. Wśród zysków tej umowy wymienia się także geopolityczne, czyli sam fakt zbliżenia handlowo-inwestycyjnego Unii, Kanady i USA.

Jeśli chodzi o zastrzeżenia, to przede wszystkim niejawność negocjacji i ich niedemokratyczny charakter. Mieszkańcy, organizacje pozarządowe i nawet politycy poszczególnych krajów członkowskich nie są dopuszczeniu do dyskusji na temat zapisów tej umowy. Drugi zarzut to wprowadzenie tzw. trybunałów inwestycyjnych. Zarówno TTIP jak i CETA zawierają zapisy dotyczące rozstrzygania sporów inwestor przeciw państwu. Mówiąc ogólnie, są one bardzo niekorzystne dla Unii i w szczególności dla Polski. Dają korporacjom olbrzymie narzędzie, aby pozywać kraje członkowskie i całą Unię w ramach tej umowy. Podpisując ją blokujemy sobie demokratyczną kontrolę nad tym, w jaki sposób chcemy robić inwestycje z Kanadyjczykami. Co bardzo istotne, 82 proc firm amerykańskich działających na globalnym rynku, ma swoje filie w Kanadzie. To oznacza, że podpisując umowę z Kanadą, to tak jakbyśmy podpisywali umowę ze Stanami Zjednoczonymi, bo firmy amerykańskie będą jej beneficjentami.

Trzeci i główny argument przeciw CETA to deregulacja rynku. Oczywiście są pewne sensowne elementy, jak zniesienie podwójnych przepisów, ale w większości ta deregulacja będzie dotyczyła zniesienia barier w takich wrażliwych kwestiach jak rolnictwo. Będziemy musieli podporządkować się presji korporacji, które będą chciały produkować taniej, bez poszanowania praw pracowniczych, które obowiązują w Unii, bo CETA da taką furtkę, aby je obchodzić.

ceta

Zwracam też uwagę, że ten główny atut umowy, czyli napędzenie gospodarek UE i Kanady wydaje się wątpliwy. Po pierwsze dlatego, że poziom ceł już obecnie jest bardzo niski i nie spodziewamy się żadnego wzrostu. Po drugie, wiele modeli które miały szacować jaki będzie wzrost, pokazuje że będzie on na bardzo niskim poziomie, a i to przy bardzo optymistycznych założeniach. Mamy też niezależne badania, które pokazują, że ostateczny bilans podpisania tej umowy będzie negatywny. Oczywiście handel i inwestycje na linii Kanada – Unia się napędzą, ale odbędzie się to kosztem innych rynków i partnerów.

Można mówić, że żadna ze stron nie ma racji, że to są spekulacje. Ale spójrzmy w takim razie na konsekwencje umowy NAFTA, która obowiązuje od przeszło 20 lat. Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone zliberalizowały swoje rynki i efekt jest taki, że na rynku meksykańskim zniknęło kilkaset tysięcy miejsc pracy, drobni rolnicy stracili swoje pola, ceny które na początku spadły już po kilku latach na skutek dumpingu wzrosły ponownie i to powyżej poziomu który był na początku. Negatywne skutki dotknęły wszystkich trzech krajów, bo nie było tak, że Amerykanie i Kanadyjczycy zyskali a Meksykanie stracili. Zyskały korporacje ze wszystkich trzech krajów, natomiast społeczeństwa straciły.

Czym wytłumaczyć brak radykalnego sprzeciwu rządów krajowych?

Zarówno korporacje amerykańskie, kanadyjskie jak i europejskie przeznaczają gigantyczne pieniądze na lobbing w tym obszarze. Są całe instytuty badawcze, finansowane po to, aby produkować raporty wykazujące korzyści z CETA i TTIP. Jest mnóstwo spotkań, które reprezentanci Komisji Europejskiej i poszczególnych rządów odbywają z przedstawicielami międzynarodowych korporacji, które infiltrują lokalne środowiska polityczne. Sam byłem zaproszony do Brukseli na spotkanie, na którym przekonywano mnie, że umowa TTIP będzie korzystna dla Polski.

To akcja lobbingowa przeprowadzana na niespotykaną dotąd skalę. Tak naprawdę wszyscy politycy mają do dyspozycji szereg materiałów, argumentów i wypowiedzi autorytetów, które wskazują że to dobre rozwiązanie. A Polska, można powiedzieć, jest w tej sprawie zaszantażowana. Zwróćmy uwagę, że jest w słabnącej kondycji finansowej i gospodarczej. Pamiętamy obniżenie ratingu, które bardzo dotknęło naszą gospodarkę, a wisi groźba kolejnych. Polski rząd nie chce igrać z amerykańskimi korporacjami, które są w stanie wywołać obniżenie. To duży argument dlaczego Polska nie będzie ostro sprzeciwiać się TTIP. Dużym osiągnięciem byłoby gdyby tej umowy nie popierała gorliwie.

Drugi aspekt to mit, który cały czas w Polsce funkcjonuje i przemawia do polskich polityków, czyli że dzięki CETA i TTIP, to że jako członek Unii uniezależnimy się od Rosji i dostaw surowców. Z perspektywy gospodarczej i handlowej to mrzonka, bo żadna korporacja amerykańska czy kanadyjska nie będzie robiła interesów z Polską, tylko po to aby ją wyrwać spod presji rosyjskie

Ewelina Latosek zobacz więcej artykułów autora

Opublikowano za: http://trybuna.eu/ceta-korzystne-dla-korporacji-szkodliwe-dla-spoleczenstw/

 ceta-ttip-tise

CETA, czyli takie TTIP z Kanadą. Polski rząd chce „tymczasowo” przyjąć tę umowę

Negocjacje dotyczące umowy TTIP – na to wyglada – utknęły w martwym punkcie i prawdopodobnie zakończą się spektakularną porażką brukselskich urzędników. Ale pomysły na „liberalizację handlu” i „zbliżanie gospodarek UE i partnerów handlowych” nie uciekły. Czy CETA – takie TTIP, ale zawarte z Kanadą – to dobre rozwiązanie dla UE i Polski?

Co to jest CETA?

CETA (The Comprehensive Economic and Trade Agreement – tekst umowy znajdziecie tutaj) to umowa handlowa między UE a Kanadą. Utworzenie strefy wolnego handlu między nimi ma się przyczynić do zwiększenia obrotu gospodarczego, a w konsekwencji – zwiększenia ilości miejsc pracy i spadek cen.

Spadek cen żywności może jednak być zagrożeniem dla europejskich, w tym polskich, rolników. W Europie przeważają stosunkowo mało gospodarstwa rolne, w przeciwieństwie do ogromnych farm kanadyjskich. Rozpowszechnienie w Europie kanadyjskich produktów modyfikowanych genetycznie budzi wielki sprzeciw polskich reprezentantów środowisk rolniczych, ale należy pamiętać, że – wbrew obiegowym opiniom – CETA nie otwiera rynku europejskiego na produkty niespełniające naszych norm bezpieczeństwa żywności.

Wątpliwości mogą co najwyżej dotyczyć zapisów o charakterze ogólnym, postulującym stopniowe znoszenie barier handlowych – ale to już wymaga specyficznej. wykładni przepisów.

Sądy arbitrażowe dla (prawie) każdego

Zajęto się również tzw. barierami pozataryfowymi, czyli innymi niż cła utrudnieniami w handlu międzynarodowym. Aby zapewnić jednakowe traktowanie podmiotów europejskich i kanadyjskich, utworzony będzie nowy system sądów ds. inwestycji (ICS – Investment Court System). Choć kraje Unii Europejskiej posiadają rozbudowane systemy sądownicze (a do tego nie zapominajmy o niezwykle istotnych sądach unijnych), to oficjalna strona Komisji Europejskiej motywuje wprowadzenie ICS w ten sposób:

Chociaż UE i Kanada są gospodarkami rozwiniętymi, przedsiębiorstwa nadal mogą napotykać problemy zagrażające ich inwestycjom. Z problemami tymi nie zawsze są w stanie skutecznie sobie poradzić krajowe systemy sądownicze (…) Jeżeli inwestorzy nie mają możliwości zwrócenia się do sądów lokalnych lub sądy lokalne nie są w stanie skutecznie rozpatrywać ich spraw, wówczas są oni pozbawieni możliwości dochodzenia swoich roszczeń. W takich sytuacjach przewidziany w ramach CETA system rozstrzygania sporów inwestycyjnych daje inwestorom możliwość sądowego dochodzenia roszczeń

W ten sposób spory między podmiotami prywatnymi a krajami członkowskimi będą rozwiązywane przez rodzaj sądu arbitrażowego – którego sędziami mają być „prawnicy biegli w sprawach handlu międzynarodowego”. Pytanie, czy sędziowie ICS będą kompetentni do rozstrzygania sporów na gruncie krajowego prawa cywilnego czy administracyjnego. Tą rozbieżność między możliwym podłożem konfliktów na linii przedsiębiorca – państwo zauważyło zresztą Europejskie Stowarzyszenie Sędziów w swoim sprzeciwie wobec planów wdrożenia ICS.

Czy CETA jest zagrożeniem? Tekst umowy, choć podobny do TTIP, skupia się na znoszeniu barier handlowych. Warto o pamiętać, że to właśnie było podstawą utworzenia Unii Europejskiej. Największe wątpliwości – i słusznie – budzi oddanie sporów w ręce sądu arbitrażowego. Być może przeszkodą do zrozumienia zapisów umowy jest jej długość. Wersja angielska liczy blisko 1600 stron…

Masz wątpliwości dotyczące wpływu CETA na Twoją działalność gospodarczą? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy

Marek Krześnicki – Prawnik, miłośnik popkultury, fan Kieślowskiego i Gordona Ramsaya. Na Twitterze jako @krzesnicki

ceta-i-ttip Komentarze

Malcerza day ago

Większość amerykańskich korpo ma swoje siedziby w Kanadzie, wiec CETA==TTIP.
Sądy arbitrażowe to ściema. Ci sami prawnicy są sędziami co reprezentantami korporacji. Państwa przed taki sądem są w gorszej pozycji, bo nie mogą nic wygrać za to mogą przegrać. W najlepszym wypadku pozew może zostać oddalony.
Na mediumpubliczne.pl była niedawno audycja która tłumaczyła manipulacji korporacji związane z CETA.
PiS pewnie specjalnie rozkręcił aferę z aborcją by przepchnąć CETA. Nie będą potrzebowali misiewiczów bo lobbyście już swoje zapłacą/zapłacili.

nie przeszło z TTIP to przejdzie CETA. To samo, a wręcz lepiej bo przykrywka większa dla amerykańskich korpo.

pffa day ago

Kiedy .N, PO i PiS robią zasłonę dymną w sejmie, w mediach cały czas aborcja, a tutaj nikt nie najeżdża na PiS, to wiedz, że coś się dzieje.

 Opublikowano za: https://bezprawnik.pl/co-to-jest-ceta/

Więcej na ten temat:

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/980577,co-to-jest-ceta-10-rzeczy-ktorych-nie-wiecie-o-umowie-ue-kanada.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GazetaPrawna%20(GazetaPrawna.pl)

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/09/ceta-zamiast-ttip-pod-przykrywka-zakazu-aborcji/

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/938198,umowy-handlowe-ttip-nafta-maude-barlow.html

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/ttip-umowa-o-wolnym-handlu-unii-europejskiej-ze-stanami-zjednoczonymi-to-kolejny-krok-wielkich-tego-swiata-do-globalizacji-i-nwo/

ceta-i-ttip-3
Od redakcji KIP:
W Polsce realizowane jest cały czas ludobójstwo, niezależnie od tego jaka partia dominuje przy władzy, następującymi metodami:
  • ekonomicznymi, o czym mówił św. pamięci Andrzej Lepper, którego partię Samoobronę i LPR zniszczyli właśnie PiS z PO. Rozwiązanie parlamentu w 2007 r. nastąpiło bezpośrednio po wizycie w Polsce Prezesa Axel Springera, wtedy jeszcze niemieckojęzycznego koncernu, a od 2013 r. już ogólnoeuropejskiego, który posiada wiele czasopism i magazynów także w Polsce. W siedzibie bulwarówki tego koncernu o nazwie “Fakt” doszło do spotkania Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego, który przyszedł z pełnomocnictwami Jarosława Kaczyńskiego. W obecności Prezesa  Axel Springera doszło do zawarcia umowy o rozwiązania parlamentu i innych wspólnych działaniach, w tym zniszczeniu partii z dominującym  udziałem Polaków we władzy, w dużym stopniu  o charakterze narodowym. Umowa była zaakceptowana przez Episkopat Kościoła Katolickiego;
  • zatrutą, zwłaszcza importowaną przez sieci handlowe żywnością,
  • szczepionkami, wielu lekami i ich zastosowaniem przez lekarzy ukształtowanych na uczelniach programami nauczania opracowanymi przez Wielką Farmę. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która  pozwala na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Będziemy jedynym krajem na świecie, w którym wprowadzono przymusową kontrowersyjną szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Prezydent podpisał tą ludobójcza ustawę, mimo Apelu 20 tysięcy rodziców o niepodpisywanie !!!
  • Coraz bardziej intensywnymi opryskami, trującymi substancjami przez samoloty (chemtrails). Ostatnie miesiące ubiegłego roku i pierwsze miesiące obecnego roku charakteryzowały się mniejszą intensywnością rozsiewania szkodliwych smug chemicznych przez nieoznakowane samoloty.
  • trującymi domieszkami do kosmetyków, pasty do zębów (fluor) i wody ( substancje z butelek plastikowych, fluor, chlor itp.);
  • żywnością genetycznie zmanipulowaną co CETA/ TTIP umożliwią na nieograniczoną skalę, w stosunku do tego dzieje się obecnie. Obiektywne badania na szczurach i myszach dowodzą, że żywione GMO częściej chorują i krócej żyją, w II pokoleniu były częściowo bezpłodne a w III – zupełnie bezpłodne.

ceta-i-ttip-2

Wypowiedz się