Jak Illuminati ponownie przejęli Rosję

NWO 17

Streszczenie książki – „Korona cierniowa Rosji – Tajna historia masonerii 1731-1996″ – Oleg Platonow (1996)

Masoneria dziś jest zupełnie inna, od tej, o której słyszeliśmy. Rytuał nie jest już priorytetem; działalność masońska odbywa się poza lożami. Politycy wielu krajów otwarcie twierdzą, że są związani z masonerią. Jest to rodzaj politycznego związku zawodowego jednocząca pozbawionych skrupułów polityków, oszustów finansowych i wszelkiego rodzaju łotrzyków, którzy szukają osobistego zysku i władzy absolutnej.

Wszystkie ważniejsze decyzje polityczne odbywają się za zamkniętymi drzwiami organizacji masońskich. W demokratycznych wyborach przedstawianych jest kilku kandydatów wspieranych przez światową elitę. Ten system władzy politycznej, został wprowadzony w Rosji w latach 1980.

Organizacje masońskie nie są zjednoczone. Składają się one z wrogich wobec siebie „rodzinnych mafii”. Obecnie możemy obserwować świetny przykład walki mafii w Rosji. Ostatecznym celem tej walki jest podział kraju i zagłada narodu rosyjskiego.

Dzisiaj w Rosji istnieje około 500 różnych lóż masońskich (nie licząc organizacji okultystycznych i kościołów satanistycznych), z około dwustu tysiącami członków. Większa liczba członków (nie mniej niż 10.000) reprezentuje tzw „białą masonerię”. Główna ich część należy do klubu-łańcucha „Rotary”. Inne organizacje „białej masonerii” to: Zakon Orła, Magisterium, Reforma, Międzynarodowy Klub Rosyjski i Fundacja Sorosa. „Biali masoni” uważają się za lepszych i elitarnych, posiadających szczególne prawo do dominacji i wykorzystywania innych ludzi. Ich antyrosyjska działalność ma charakter tajny.

Agenci wpływu

Komunizm jest masonerią, ale po II wojnie światowej zaczęła wzrastać rosyjska tożsamość narodowa. Stalin stworzył podstawy dla superpaństwa (dlatego zginął) i przez dziesiątki lat po jego śmierci kraj utrzymywał się z wyników jego pracy. ZSRR stawał się superpaństwem. Illuminati uznali ten fakt za niebezpieczny i postanowili go zniszczyć.

Pierwszym ruchem Illuminati w celu ponownego stworzenia siatki masońskiej w Rosji, było poszukiwanie potencjalnych agentów wpływu. „Agent wpływu” jest terminem szpiegowskim, co oznacza, że „obywatel jednego kraju, który działa w interesie innego państwa, z wykorzystaniem jego wysokiego stanowiska – w rządzie, mediach, nauce i sztuce”. W niniejszym streszczeniu, będziemy mówić o osobach, które pracowały w USA i zostały wyszkolone przez CIA. Eksperci, którzy studiowali masonerię zauważyli, że wyszkoleni przez USA agenci mają kilka typowych cech:

 1. Umiejętność wywierania wpływu na świadomość masową
  2. Przynależność do jakiejś siatki. Agent wpływu jest ogniwem kontroli machiny politycznej poprzez odkryte przez CIA programy w latach 1960 i 1970.
  3. Promowanie celów postawionych przez ‘mistrza’ (tu elita światowa reprezentowana przez CIA). W pewnym momencie cele te są prezentowane jako cele danego państwa, ale tak naprawdę są tylko punktem przejściowym na drodze do celu ;mistrza’.
  4. Różne formy obowiązkowych kursów – indywidualnych lub grupowych. Może to być zwykłe seminarium lub intymna rozmowa.
  5. Tajna działalność. Im lepszy jest agent, tym lepiej jest zamaskowany. Oni nie rządzą. Oni tylko podpowiadają pożądane decyzje szkodliwe dla państwa.
  6. Liczą się interesy osobiste oraz nienawiść wobec rosyjskiej cywilizacji i narodowych wartości historycznej.

Jest to dziwne, ale ostatni problem jest typowy dla agentów CIA przeszkolonych w latach 60. i tych z końca lat 80-tych. Program „agenci wpływu” został opracowany już w latach 20 przez masona Allena Dulles’a (dyrektor CIA). Na jednym z tajnych spotkań masońskich w obecności wice prezydenta Trumana, ministra finansów Morgenthau i B. Barucha, Dulles powiedział: „USA użyje całej swojej siły i pieniędzy do oszukiwania ludzi. Mózg ludzki jest odpowiedzialny za zmiany. W głowach będziemy siać chaos, i będziemy zastępować ich prawdziwe wartości fałszywymi. Znajdziemy sojuszników w Rosji. Krok po kroku będziemy obserwować powolną śmierć najbardziej zbuntowanego narodu jaki kiedykolwiek istniał. Kino, teatr i literatura będą rozwijać najniższe z ludzkich uczuć. Wprowadzimy kult seksu, przemocy, zdrady itp. Zrobimy bałagan w rządzie. Uczciwość i morale staną się zbędne. Okrucieństwo, kłamstwa, nadużywanie narkotyków i alkoholu, nieufność i wrogość staną się istotnym elementem życia. Pokolenie po pokoleniu będzie słabsze. Młodzież będzie naszym narzędziem. Mamy ją skorumpować i zepsuć”.

Następnie określono główne punkty programu dywersji Rosji i przekazano je później w oficjalnych dokumentach USA.

Od 1947 roku pod pretekstem walki z komunizmem, amerykański rząd wyznacza w tym celu milionów dolarów rocznie. Pierwszym rekrutem CIA został A. Jakowlew kiedy studiował na Uniwersytecie Columbia w latach 1960. Później nazwany był nadzorcą „pieriestrojki”. Pod koniec lat 1960 ujawnił się jako rekrut CIA w swoim artykule, w którym skrytykował rosyjską tożsamość narodową i zaapelował by się jej pozbyć. Kilka lat później został wysłany jako ambasador do Kanady, gdzie rozpoczął współpracę z masonem Trudeau (premier).

W latach 1960-70 grupa innych agentów wpływu koncentruje się wokół radzieckiego rządu. Ex-fizyk A. Sacharow i jego żona Żydówka E. Bonner stali się najważniejszymi postaciami „zimnej wojny”. Czcili zachodnią demokrację i apelowali, aby przeciwdziałać narodowym wartościom historycznym Rosji.

Światowa elita wystraszyła się odrodzenia Rosji i jej rosnących wpływów na świecie.

W 1972 Illuminati zrozumieli, że dramatycznie zmniejszają się zasoby naturalne i Zachód stoi w obliczu zagrożenia mającego na celu zmniejszenie ich zużycia. Wskrzesili stare doktryny NWO który da im absolutną władzę. Jedyną przeszkodą na tej drodze był ZSRR, który w tym czasie kontrolował największą część zasobów naturalnych świata.

Wtedy Illuminati zdecydowali się na zmianę systemu sowieckiego poprzez zastosowanie nacisków zewnętrznych. Zorganizowano fundusz miliarda dolarów rocznie, w celu wspierania i kontroli anty-rosyjskich działań wśród Rosjan.

W latach 1980 amerykański wywiad miał mnóstwo sprzymierzeńców wśród radzieckich przywódców. Źródło stwierdza, że od 1985 do 1992 zachód zainwestował ponad 90 mld dolarów w „demokratyzację”, czyli destabilizację Rosji.

Piąta kolumna

Nie wiemy, jak i ile dokładnie zapłacono agentom wpływu, ale można powiedzieć, że w połowie lat 1980. byli bardzo aktywni, tym razem z silnym wsparciem Michaila Gorbaczowa. Przygotowanie nowych agentów CIA staje się rutyną. Oni pojawiają się głównie z kręgów Partii Komunistycznej i działają swobodnie. W świetle pieriestrojki pokazywali się opinii publicznej jako orędownicy nowych pomysłów. Powstają wszelkiego rodzaju instytucje i organizacje na terenie całego ZSRR. Wśród nich „Instytut Amerykański”, „Crible Institute”, „Składka na rzecz Demokracji”, „Fundusz Kongresu Amerykańskiego”, „Instytut A. Sacharowa”. Odbywają się wykłady, konferencje i szkolenia dla Rosjan. Mottem było „imperium sowieckie musi zostać zniszczone”.

Szkolenia odbywają członkowie przyszłej grupy Jelcyna, jak również znani dziennikarze.

Tak więc utworzono ‘piątą kolumnę’ zdrajców, którzy w latach 1980 stali się częścią nowych partii politycznych.

Gorbaczow bardzo dobrze wiedział o wszystkim i znał nazwiska funkcjonariuszy masońskich, ale nie zrobił nic by przerwać ich działania. Ponadto kilka razy był ostrzeżony przez KGB. Ale nie zareagował. To dowodzi, że w tym czasie był już blisko związany z zachodem.

Transformacja radzieckiej elity rządzącej

Przyszli historycy ujawnią sposób w jaki komunistyczni ideolodzy i przywódcy zostali działaczami międzynarodowej masonerii. Biorąc pod uwagę ich osobiste cechy skłonności do korupcji – brak skrupułów, chciwość, patologiczne karierowiczostwo, zdrada – łatwo możemy się domyślać, że byli przekupieni i szantażowani. Mechanizm ten został włączony w system administracji partii komunistycznej, która pierwotnie funkcjonowała na podstawie zasad masońskich jako tajna struktury władzy totalnej kontroli i wpływów.

System administracji partii komunistycznej był jedynie narzędziem władzy niezależnej od ludzi, a nawet im przeciwnej. Ta niezależność umożliwiała każdą zmianę w polityce państwa i zwalniała jej wykonawców od odpowiedzialności. W ciągu 70 lat władzy sowieckiej społeczność komunistycznej elity była wybierana z marginesu społecznego poprzez ich cechy negatywne. Były to osoby nie mogące żyć według normalnych ludzkich praw i gotowe na każdą podłość by osiągnąć swoje osobiste cele. Podczas „pierestrojki”, nie znikł system komunistycznej administracji. Wręcz przeciwnie, uległ mutacji (z niemal tymi samymi ludźmi) na dwa wzajemnie uzupełniające się, ściśle powiązane struktury tajnej władzy – międzynarodowej masońskiej i mafijnej przedsiębiorczości. Te dwie struktury całkowicie kontrolują rząd Rosji.

Pierwszy przeciek, że Gorbaczow był masonem pojawił się w lutym 1988 roku w niemieckim magazynie „Meer Licht”, i w grudniu 1989 w nowojorskiej gazecie „Nowe Słowo Rosyjskie”. Słowo wydrukowało zdjęcia Gorbaczowa i Busha wykonujących typowe masońskie gesty. Mediatorem Gorbaczowa ze światowym rządem masońskim był George Soros – pośrednik finansowy i izraelski agent wywiadu. Założył tzw Fundację Sorosa w Moskwie w 1987 roku. W 1990 roku został sponsorem projektu „500 dni”, który zniszczył radziecką gospodarkę. On sponsorował również staż specjalistów wszystkich nowych „niezależnych mediów”. Rozpoczął walkę z rosyjskim ruchem narodowym. Później dowiedziałem się, że Fundacja Sorosa została przykrywką niszczycielskiej działalności CIA w Rosji.

W 1989 r. Gorbaczow dołączył do Komisji Trójstronnej. Spotkanie głównych architektów pierestrojki miało miejsce w Moskwie. Byli na nim David Rockefeller (Rada Spraw Międzynarodowych), Henry Kissinger (B’nai-Brith), Giscard d’Estein i inni. Strona rosyjska była reprezentowana przez Gorbaczowa, Jakowlewa, Szewardnadze (premier ZSRR), Primakowa (premier 1997-1998) i innych. Wyniki spotkania były niejasne, ale zostały wyjaśnione pod koniec tego roku podczas spotkania Gorbaczowa z Bushem na Malcie. Wielu ekspertów uważa, że podjęte tam główne decyzje były śmiertelne dla ZSRR i doprowadziły do katastrofy w Europie Wschodniej. To był przełom w stosunkach między światową elitą i przywódcami radzieckimi, którzy zgodzili się zdradzić swoją ojczyznę..

Pierwszą masońską organizacją w Rosji była żydowska loża Bnai-Brith. Jej otwarcie poparł Gorbaczow. Jej filie powstały później w innych rosyjskich miastach.

Rosła ilość oddziałów Fundacji Sorosa. Soros sponsorował wiele anty-rosyjskich gazet i czasopism. Przeniknięto i osłabiono rosyjską naukę. W 1995 roku powstała inna organizacja Sorosa – Instytut Sorosa zwany „Open Society” (Społeczeństwo Otwarte). Jego celem było kultywowanie świadomości społecznej w kierunku zachodnim i szkolenia nowych pracowników w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki. „Open Society” publikuje wiele książek, w których brutalnie zniekształca się fakty historyczne. W umysły rosyjskich obywateli wszczepia się ideę wyższości zachodniej kultury. Wpajane są tradycyjne wartości zachodu – kult przemocy, złośliwości, pogoń za pieniądzem, rozpustę. Suma wypłacana przez Fundację Sorosa i przeznaczana na osłabienie Rosji wynosi ponad 100 milionów dolarów.

Pucz w sierpniu 1991 pomógł światowej elicie osiągnąć swoje cele. Organizacje wspierające agentów wpływu utrzymują swoje struktury i stają się ważnym elementem reżimu Jelcyna. Opracowali program działania dla nowego prezydenta i dostarczyli mu doradców. W USA otwarto dział prawny ‘Rosyjskiego Domu’. Na jego czele stanął agent wpływu E. Lozansky. Niemniej jednak, wszystkie zasadnicze decyzje podejmowały CIA i Illuminati.

Pewny zwycięstwa Jelcyn nie próbował ukryć fakt współpracy z organizacjami anty-rosyjskimi.

Masoński prezydent USA – Bush powiedział zaraz po zamachu: „zwycięstwo Jelcyna jest naszym zwycięstwem”. Ówczesny dyrektor CIA, mason R. Gatek, na Placu Czerwonym wykonał swój „marsz zwycięstwa” dla stacji telewizyjnej BBC.

Oczywiście, Jelcyn był tylko marionetką CIA. Ale 16 listopada 1991 roku nagrodzony został stopniem – rycerza dowódcy Zakonu Maltańskiego. Bez cienia wstydu on pozuje do kamery w jego stroju.

Rozwój masonerii w Rosji

Od tego czasu nastąpił rozkwit organizacji masońskich w Rosji. Ich członkowie swobodnie krążą po kraju organizując spotkania i nowe filie.

Nowa rosyjska masoneria przyjęła wszystkie nowoczesne zasady kształtowania i rozwoju. Wielu polityków, przedsiębiorców, ludzi mediów, którzy po przejściu na masonerię mają większą swobodę działalności. Oni przesuwają granice tradycyjnych lóż i tworzą dynamiczne wolne od rytuałów organizacje o nazwie „biała masoneria”. Realizują one te same cele, ale są reprezentowane przez różne kluby, fundusze, komitety i komisje. Niektóre z nich korzystają z przykrywek organizacji duchowych.

Pierwszą organizacją masońską była „Rotary International” (6.06.1990). W krótkim czasie otworzono jej filie w innych miastach Rosji.

Następnie powstał International Russian Club (1992). Jego członkami byli ludzie z grupy Jelcyna.

W 1993 utworzono Zakon Orła, który jednoczy ‘najlepszych ludzi’, pracujących nad rozwojem siatki elitarnych powiązań, by zapewniały osiągnięcie celów ekonomicznych i politycznych.

Rosyjski bracia są bacznie obserwowani przez zachodnich szefów, którzy koncentrują się głównie na wspieraniu nowych liderów w polityce i ekonomii. Po znalezieniu wiernych i zdolnych, tworzą nie tylko kluby, fundusze i komisje, ale również partie polityczne, gotowe służyć ich celom.

W końcu 1993 założono dwie partie. Pierwszą nazwano „Russia’s Choice” – Wybór Rosji (ale w rzeczywistości był to wybór światowych elit masońskich). Drugą nazwano się „Jabłoko”. Obie były sponsorowane przez szefów z zachodu.

„Wyborowi Rosji” nie powiodło się w wyborach w 1996 roku. I zachód skoncentrował swoje wysiłki na „Jabłoko”. Jej przywódca G. Jawlinski, który kiedyś służył zarówno Gorbaczowowi, jak i Jelcynowi, teraz chce zostać prezydentem. Jego kampanie były sponsorowane przez oligarchę Gusinskiego, wice-prezydenta Rotary Club w Moskwie. Niektóre zachodnie firmy filmowe nagrywały programy dokumentalne o życiu tego politycznego oszusta.

Program opracowany przez światowe elity i przekazany nowym rosyjskim przywódcom, zmusza ich do wytężonej pracy. Będą musieli podzielić Rosję na kilka małych państw i przekazać części jej terytorium krajom sąsiednim, takim jak Finlandia, Litwa i Japonia. Największa część Syberii przejdzie do USA. Światowe elity nawet brały pod uwagę możliwość inwazji Rosji w celu kontroli jego arsenału jądrowego.

W 1992 roku pod patronatem Rady Europy i jej sekretarza generalnego Cathrine Lalumiere odbyło się spotkanie nt. „Praw społecznych obywateli Europy”. Było to czysto masońskie spotkanie skierowane na zjednoczenie wszystkich masonów Europy. Wzięły w nim udział loże: francuska, włoska, hiszpańska, grecka i turecka. Rosja była reprezentowana przez A. Sobczaka (Burmistrz Petersburga), A. Graczowa (były doradca Gorbaczowa), A. Gelman (redaktor naczelny jednego z wiodących gazet rosyjskich), V. Kolossov (asystent Jelcyna) .

Rok później kolejna zwołano następną konferencję, na której doprowadzono do ustanowienia wspólnej organizacji masońskiej „Wielkiej Europy”. Kontrolowała ona wszystkie główne loże europejskie. Plany Wielkiej Europy obejmują utworzenie unijnego rządu europejskiego, unii energetycznej (Europa ma niewielkie zasoby naturalne, więc dla Rosji oznaczałoby to dostawę tanich źródeł energii do Europy – to jest dokładnie to, co się dzieje w ciągu ostatnich 18 lat), liberalnych stref handlowych (oznaczałoby to dostawy z Europy wszystkich tanich produktów drugiej jakości – ze względu na brak skutecznej kontroli jakości w Rosji).

Wielka Europa dla Rosji przygotowała bardzo smutną rolę w geopolityce przeciwstawiając ją Azji. Został podpisany Pakt Bezpieczeństwa (oprócz Europy zachodniej były tam USA i Kanada jako uczestnicy). Wykorzystując położenie geograficzne Rosji, zachód będzie jej używał jako narzędzie do militarnego odstraszania na Wschodzie. [uwaga red. – nie wydaje się, że tak się dzieje. Ta książka została opublikowana w roku 1998.]

Aby zrealizować projekt „Wielkiej Europy”, światowe elity będą musiały dokonać zmian tektonicznych w umysłach rosyjskich obywateli. Więc to właściwie oznacza, że jest to utopia. Ale to nie będzie odrzucone tak łatwo.

Masoneria i CIA

Stereotypy masońskiej konspiracji służyły jako wzorce dla wielu służb wywiadowczych na świecie – przede wszystkim CIA i Mosadu. Rozwój siatki swoich sojuszników i agentów wpływu, szantaż, przekupstwo, zastraszenie, stały się zwykłymi metodami tych dwóch instytucji wspólnych z natury, dążących do utworzenia NWO.

Dalles (dyrektor CIA) sformułował zasadę: działalność CIA – 10 % działań wywiadowczych (zbieranie i przekazywanie informacji) i 90 % działalności wywrotowej. Eksperci szacują, że obecnie z 29,1 mld dolarów przeznaczonych na działalność CIA w 1999, około 9 mld przeznaczono na prace wywrotowe w Rosji. Część z tych pieniędzy idzie na wsparcie finansowe gangów w Czeczenii i innych regionów Kaukazu i Azji Środkowej.

Prowadzenie polityki podważania przeciwko rosyjskiemu ruchowi narodowemu, USA starają się wzmocnić antyrosyjskie tendencje w regionach byłych republik radzieckich Rosji. CIA wydaje na te cele około 1 mld dolarów rocznie. Szczególną uwagę zwraca się na Białoruś i Ukrainę.. Z. Brzeziński powiedział: „Ważne jest, by Ukraina szła nieustannie w kierunku zachodnim. Będziemy musieli pracować w kierunku rozwoju wzajemnych interesów między USA i Ukrainą. Jeśli ta droga będzie zaniedbana, Ukraina będzie skuszona na powrót do sojuszu z Rosją”.

NWO jest stworzony dla przewagi USA nad Rosją, kosztem Rosji i oderwanych od niej części.

Masońskie nadużycia finansowe

George Soros był mózgiem każdego wielkiego oszustwa finansowego dokonanego w Rosji w latach 1990. Wspierał wielu rosyjskich działaczy politycznych – Czubajsa, Gajdara, Burbulisa i innych, którzy byli kluczowymi postaciami tzw. prywatyzacji, która doprowadziła do przeniesienia na własność międzynarodowych instytucji finansowych oszustów, największej części rosyjskich nieruchomości państwowych. Pięćset sprywatyzowanych rosyjskich przedsiębiorstw o rzeczywistej wartości 200 mld dolarów sprzedano za jedyne 7,2 mld dolarów i stały się legalnymi nieruchomościami firm zarówno zagranicznych jak i podstawionych.

W połowie lat 1990 Fundacja Sorosa podjęła szereg kroków mających na celu zniszczenie gospodarki Rosji. Amerykańscy eksperci twierdzą, że załamanie rubla 11.10.1994 (tzw. czarny wtorek) stało się z powodu machinacji Fundacji Sorosa. Zwracają uwagę, że na początku lata 1994, Fundacja Sorosa nabyła akcje rosyjskich przedsiębiorstw na kwotę 10 mln dolarów. Pod koniec lata 1994, z powodu drastycznego wzrostu cen akcji, Soros sprzedał je. Jego zysk to 400 mln dolarów. Pod koniec września 1994 Soros rozpoczął wymieniać ruble na dolary i to spowodowało bardzo wysoki wzrost kursu dolara, dewaluację rosyjskiej waluty, upadek systemu finansowego i szybkie bankructwo wielu rosyjskich przedsiębiorstw.

Kolejną operacją, która zniszczyła rosyjską gospodarkę było skandaliczne manipulowanie GKO (w języku rosyjskim – krajowe zobowiązania pieniężne). W latach 1992-1993 Soros pełnił funkcję stałego doradcy rosyjskiego prezydenta i rządu, i zainicjował piramidy GKO. Posiadacze GKO otrzymali duży zysk, który nie miał pokrycia w prawdziwym pieniądzu.

Dochód został zapewniony przez obowiązkowe wciśnięcie GKO rosyjskim przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym. Operacje GKO były faworyzowane przez Czernomyrdina (premier), Czubajsa (minister energetyki), Liwszyca (minister finansów) i innych. W ciągu kilku lat, wyczerpała się liczba przedsiębiorstw mogących wykupić papiery GKO, co spowodowało upadek piramidy GKO. Soros, który zainwestował dużą sumę w GKO, był pierwszym, który to przewidział.

Wiosną i latem Soros, jego brokerzy i główni biurokraci pozbyli się swoich GKO przez podstawione przedsiębiorstwa, stymulując spadek wartości GKO. Eksperci twierdzą, że w tym nadużyciu uczestniczyło ponad 700 funkcjonariuszy rosyjskich (w tym przywódców politycznych). 17 sierpnia – dzień zwłoki – wielu z nich sprzedało GKO po wysokiej cenie za pieniądze MFW, przenosząc miliardy dolarów na swoje konta osobiste w zachodnich bankach i pozostawiając bezużyteczne GKO w posiadaniu skarbu państwa. W dniu 17 sierpnia rząd odmawia wypłaty dywidendy z GKO. Banki i spółki, które nagromadziły dużą ich ilość doświadczyły katastrofalnego wstrząsu, który spowodował trzykrotną dewaluację rubla, galopujący wzrost cen i bankructwo przedsiębiorstw. Ponieważ zagraniczne banki i inwestorzy nabyli GKO ze względu na ich wysoką dochodowość, również ucierpieli. Mały już finansowy prestiż Rosji upadł zupełnie.

Burbulis (asystent Jelcyna) był jedną z kluczowych postaci w nadużyciach GKO i nie ukrywał, że największą część majątku zdobył za pomocą manipulacji giełdowych. Miał także ścisłe związki z innymi oszustami finansowymi, zarówno rosyjskimi jak i zagranicznymi – takimi jak M. Rich (agent Mossadu i handlarz narkotyków) i braćmi Jurinsonami, i przyznał się do nielegalnego handlu bronią. Burbulis był pośrednikiem między Jelcynem i Richem w uzyskaniu licencji eksportowych na dostawy ropy naftowej, które przyniosły ogromne dochody.

Biznes Czubajsa jest bezpośrednio związany z manipulacjami finansowymi Sorosa. On również miał wspólne interesy z Bonde-Nilsenem – masonem, właścicielem spółki budującej statki, który został uznany za winnego sprzeniewierzenia biznesu i został pozwany. Czubajs jest dobrze znany z wielu innych wielkich manipulacji finansowych w Rosji.

Prawie wszyscy główni masoni rosyjscy zdobyli ogromne fortuny na krzywdzeniu i niszczeniu naszego państwa. Według informacji podanych przez prasę, największe sukcesy odnieśli:

Komendant Zakonu Maltańskiego B Berezowski (osobisty majątek ponad 1 bilion dolarów)

Członek Bnai Brith i Rotary Club B Guzinski (nie mniej niż 800 bilionów dolarów)

Doradcy Komisji Trójstronnej B Czernomyrdin I R Wiachirew (około 1 bilion każdy)

Członek Rotary Club Jurij Łużkow – burmistrz Moskwy (300-400 mln dolarów.)

Według informacji opublikowanych w prasie włoskiej i amerykańskiej w sierpniu i wrześniu 1999, duża część pożyczki MFW (nie mniej niż 15 mld dolarów) została skradziona przez Komendanta Zakonu Maltańskiego B. Jelcyna, jego córkę i ich środowisko (A. Czubajs, A. Liwszic, O. Soskovec, B. Potanin). Pieniądze przeszły do rajów podatkowych, stworzonych specjalnie dla ich potrzeb (Cypr, Gibraltar i Zurych). Jednym z głównych obszarów tranzytowych w tym oszustwie finansowym był Bank of New York (4 dyrektorzy to masoni). Znaczna część skradzionych pieniędzy została zainwestowana w akcje amerykańskich korporacji. Chodorkowski (szef firmy naftowej Ukos i Menatep Banku, obecnie w więzieniu) mógł uczestniczyć w tym oszustwie. Przy okazji jego nazwisko zostało wpisane na listę 200 osób, których działalność wpłynie na bieg historii w III tysiącleciu.

Międzynarodowa masoneria jest niebezpieczna dla cywilizacji – są oni super-bogaci, silni i mają ambicje zdobycia absolutnej władzy. Są zdolni dokonać każdej zbrodni. Najlepszym tego przykładem są wydarzenia mające miejsce w Rosji.

Cel eksterminacji Rosji

Pod koniec lat 1990.światowa elita masońska zaczęła otwarcie głosić nadejście NWO. Byli pewni, że do roku 2000, rząd światowy będzie kontrolował i kierował wszystkimi aspektami ludzkiego życia, łącznie z religią. Rolą Rosji w NWO będzie stanie się „zbiornikiem naturalnych zasobów energetycznych”. Rząd światowy nie interesuje się przyszłością narodu rosyjskiego. Rosja jest uważana za „terytorium strategiczne” (Brzeziński) lub „miejsce zawierające ogromną część zasobów naszej planety” (Rockefeller). „Im mniej ludzi zamieszkuje Rosję, tym bardziej dostępna będzie dla zachodu” (Brzeziński).

Były różne plany odnośnie podziału Rosji: na trzy, sześć i siedem części.

Ale najważniejszą linią strategiczną światowej elity w odniesieniu do Rosji jest utrzymanie jej  w stanie destabilizacji oraz współpraca z destrukcyjnymi procesami politycznymi, gospodarczymi i narodowymi.

Madelaine Albright powiedziała na konferencji rosyjsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej: „Celem USA jest kontrola skutków rozpadu ZSRR i pomoc dla Rosjan, jeśli będą nadal podążać w tym samym kierunku”.

W swojej książce „Wielka szachownica” Brzeziński formułuje długoterminową strategię geopolityczną światowych elit, z przedsiębiorczością USA jako jej rdzeniem. Ta strategia zakłada całkowitą zagładę Rosji w jej historycznej części europejskiej (do Uralu), wypierając Rosjan (jak również Ukraińców i Białorusinów) do oddalonych regionów Syberii i używanie ich jako siły roboczej do prac wydobywczych.

W jego skomplikowanym judeo-masońskim języku Brzeziński wyraża następujący pomysł: <Rosja nie jest odpowiedzialna za transformację na „demokrację zachodnią”, ze względu na jej szczególne cechy duchowe. Rosja jest „czarną dziurą” wrogą zachodowi. Dlatego musi zostać zniszczona.>

Brzeziński oskarża Jelcyna i jego zespół o korupcję i nie wierzy, by jego zwolennicy byli inni. Brzeziński był zgorszony, że pieniądze ofiarowane przez MFW na „przekształcenie typu zachodniego” zostały skradzione przez rosyjskich przywódców i przeniesione na ich osobiste konta bankowe.

Z drugiej strony Brzeziński nie zamierza oskarżać Jelcyna i jego zespołu i uważa, że korupcja jest wrodzoną cechą typową dla każdego Rosjanina. Proponuje on, aby pozbyć się Rosji raz na zawsze –  Rosji jako fenomenu geograficznego, politycznego i duchowego, dzieląc ją na kilka państw marionetek i przeniesienie części jej terytorium do UE, Turcji, Japonii i Chin.

Jednym z głównych zadań światowej elity jest zniszczenie rządów narodowych i utworzenie w ich miejsce judeo-masońskich rządów reżimowych. W ciągu ostatnich 150 lat wszystkie kraje Europy zachodniej, które straciły rządy krajowe, a obecnie są rządzone przez kosmopolityczne elity masońskie, których interesy są dalekie od interesów większości zwykłych Niemców, Francuzów, Brytyjczyków i innych zachodnich Europejczyków. Wybory pokazują dwie lub trzy partie (w istocie takie same) jako tuszowanie najokrutniejszej dyktatury tajnego rządu światowego i międzynarodowego kapitału żydowskiego.

Działania zbrojne w Jugosławii

Plany agresji militarnej w Europie Wschodniej zostały opracowane na posiedzeniach Rady Spraw Międzynarodowych i Komisji Trójstronnej. Instytucje te podjęły decyzję ukarania Serbów za nieposłuszeństwo wobec zasad światowej elity. Główną winą Serbów było prowadzenie interesów narodowych i próby zachowania integralności narodowej i wyznania prawosławnego. Serbowie byli jedynym europejskim narodem, który zdołał zachować rząd narodowy, przeciwny dyktaturze światowej elity.

Działania zbrojne w Jugosławii były ważnym ruchem w tworzeniu NWO. Ucierpiały miliony ludzi i dziesiątki tysięcy zginęły w czasie wielokrotnych bombardowań. Ważne jest, aby pamiętać, że broń użyta w Jugosławii, była zakazana przez międzynarodowe konwencje. Gospodarka kraju została zniszczona.

Inwazja wojsk NATO była działaniem zmierzającym do stopniowej dewastacji kraju i późniejszym przekazaniem jej terytorium sąsiednim państwom.

Soros, jeden z liderów NWO powiedział miesiąc po bombardowaniu, że Bałkany powinny znaleźć się pod ochroną Rady Europy. W wyniku odbudowy region będzie podzielony na Albanię, Kosowo, Serbię, Chorwację i Czarnogórę. Operacja ta była czymś w rodzaju próby przed przebudową Rosji. Tajne poparcie antyrosyjskich gangów w Czeczenii, Dagestanie i innych południowych regionach Rosji, jak również sponsorowanego przez CIA celu Talibów – oderwanie bogatych w ropę rosyjskich terytoriów i przypisanie temu regionowi roli rosyjskiego Kosowa.

Masoneria jest społecznością zbrodniczą

Masoneria jest pod każdym względem tajną społecznością zbrodniczą. Jej celem jest zdobycie międzynarodowej dyktatury w oparciu o judejską doktrynę ‘wybranego narodu’.

Rosyjski Kościół Prawosławny zawsze potępiał masonerię jako formę satanizmu.

Masoni zawsze byli diabelskim wrogiem ludzkości, nawet bardziej niebezpiecznym teraz, kiedy próbują ukryć swoją zbrodniczą działalność welonem fałszywych twierdzeń o rozwoju duchowym i dobroczynności. A okropne zbrodnie popełniane przez masonów stawiają ich poza prawem. W wielu krajach loże masońskie były ciągle zakazane.

1725 – zakaz masonerii we Francji

1738 – Zakaz w Holandii i Szwecji

1740 – Król Hiszpanii Filip V wydaje prawo zakazujące masonerii

1748 – zakaz w Turcji

1740 – zakaz na Malcie

1801 – Cesarz Franciszek II zakazuje masonerię w Austrii

1823 – zakaz w Portugalii.

Niezależnie od zakazów ideologia masońska ulegała rozszerzeniu. Wpływy masonów stały za wszystkimi wojnami, rewolucjami i kataklizmami w wiekach 18-20.

Do końca 19 wieku  wpływają bezpośrednio na politykę krajów Europy zachodniej, odgrywając kluczową rolę w rządach i parlamentach.

Twierdzą nowoczesnego wolnomularstwa są Stany Zjednoczone Ameryki. Stany Zjednoczone są uważane za „wielkie supermocarstwo masońskie”. Ich rząd i najwyżsi urzędnicy są członkami lóż masońskich.

Oto lista operacji wojskowych dokonanych przez USA i opartych na zasadach masońskich:

1945 – wybuch bomby atomowej w Hiroszimie i Nagasaki

1948-1953 – karzące działania wobec narodu Filipińskiego

1950-1953 – inwazja militarna w Korei. Śmierć setek tysięcy Koreańczyków.

1964 – 1973 – karzące działania w Laosie. Tysiące ofiar.

1964 – krwawe rozprawienie się z wojskiem Panamy, żądającym przywrócenia praw do Kanału Panamskiego.

1965-1973 – inwazja wojskowa na Wietnam. Śmierć ponad 500,000 Wietnamczyków. Pokojowo nastawione wioski zniszczone i spalone w hitlerowskim stylu. Ludobójstwo kobiet i dzieci.

1970 – działania wobec Kambodży. Wśród pokojowo nastawionego narodu wiele ofiar.

1982 – 1983 – działania terrorystyczne wobec Libanu.

1983 – Inwazja wojskowa na Grenadę. Setki ofiar.

1986 – zdradziecka inwazja na Libię.

1989 – inwazja wojskowa na Panamę.

1991 – szeroko zakrojona operacja wojskowa wobec Iraku. Nie mniej niż 159,000 ofiar.

1992-1993 – operacja wojskowa w Somali. Mord spokojnych mieszkańców.

1999 – agresja wobec Jugosławii, tysiące ofiar, setki tysięcy uchodźców.

To są te znane operacje wojskowe. USA brały udział w tajnych wojnach wobec Salwadoru, Kuby, Afganistanu i Iranu, gdzie zainwestowali ogromny kapitał dla wsparcia pro-amerykańskich marionetkowych reżimów.

Całkowita liczba ofiar w wyniku dekretów amerykańskich masońskich prezydentów w latach 1948-1999 wynosi ponad milion osób (nie licząc rannych i pozbawionych domów).

Działania prezydentów amerykańskich muszą być postawione przed międzynarodowym trybunałem wojskowym, a loże masońskie każdego rodzaju muszą być uznane za organizacje faszystowskie i zakazane zupełnie.

W Rosji, loże masońskie zakazywane były trzy razy poprzez carskie ukazy. Ostatni zakaz obowiązywał  do 1917 roku.

Pomimo zakazów, loże masońskie funkcjonowały potajemnie. Ślady ich działalności widoczne są w 19 i 20 wieku (nawet w czasach władzy radzieckiej). Dekrety Gorbaczowa i Jelcyna ponownie zalegalizowały masonerię w Rosji. Organizacje masońskie stanowią poważne zagrożenie dla przyszłości Rosji.

Tłum. Ola Gordon

Źródło: https://www.henrymakow.com/summary_of_oleg_platonovs_free.html

Źródło polskie: https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2010/10/17/jak-illuminati-ponownie-przejeli-rosje-2/

Comments

 1. turkusiczka7 says:

  Słowa o Stalinie, który jawi się u autora jako twórca wielkiego państwa rosyjskiego ,kogoś wybitnego- wzbudziły we mnie strach i przerażenie.. oto MORDERCA milionów ludzi jest przedstawiany jako dobroczyńca Rosji…wniosek jest prosty-POLSKA jest nadal wrogiem i państwem „buforowym” Rosji…

 2. turkusiczka7 says:

  Inna sprawa jest ogromna potęga masonerii,która skłócona Z CALA PEWNOŚCIĄ RUNIE W SWOICH POSADACH albowiem żadne królestwo skłócone nie ostanie się…:) pytanie retoryczne:kiedy?

Wypowiedz się