Spis powszechny, czyli co Żydzi chcą wiedzieć o Polakach?

Motto: Kto nie zna prawdy ten jest tylko głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, jest zbrodniarzem – Bertold Brecht Skąd Pan Jarosław Kaczyński kopiuje wprowadzane do Polski totalitarne ustawodawstwo, głównie po 2015 r. ? Dlaczego system prawny uchwalany w Polsce jest podobny do systemu wdrożonego w czasie: rządów Lenina tuż po rewolucji żydo-bolszewickiej w Rosji ? rządów Czytaj dalej

WYKAZ PYTAŃ DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021, CZYLI NAJWIĘKSZEJ W HISTORII ANTYKONSTYTUCYJNEJ INWIGILACJI

CO PLANUJĄ ELITY III RP ? Nawet pedantyczni naziści w III rzeszy nie przeprowadzali  tak rozbudowanego systemu zbierania danych personalnych, jak i materialnych wraz z przedstawieniem: życiorysu zawodowego, życiorysu rodzinnego, stanu zdrowia i stanu sprawności fizycznej Na podstawie tych danych można kolejno eksterminować: osoby kalekie osoby o ograniczonej Czytaj dalej

JAK ODMÓWIĆ UDZIAŁU W SPISIE LUDNOŚCI? – PROCEDURA ODMOWY GUS

INWENTARYZACJA BYDŁA. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE – CZY BRAĆ UDZIAŁ W SPISIE LUDNOŚCI? – KAŻDY MA DAĆ SOBIE SAM! Ale… IDZIEMY NA CAŁOŚĆ!!! Naszym obowiązkiem przed dziećmi jest zorganizowanie na czas pisemnej odmowy udziału w Spisie Powszechnym Ludności, aby w odpowiednim czasie UZYSKAĆ DOWÓD dla przyszłych postępowań sądowych przeciwko temu, że spis ludności jest podstawą do uzyskania od nas DOMNIEMANEJ Czytaj dalej

Z jakiego powodu przy wprowadzonym totalitarnym ustawodawstwie, potrzebne jest aż tyle danych ze spisu powszechnego 2021 ?

Motto: Kto nie zna prawdy ten jest tylko głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, jest zbrodniarzem - Bertold Brecht Skąd Pan Jarosław Kaczyński kopiuje wprowadzane do Polski totalitarne ustawodawstwo, głównie po 2015 r. ? Dlaczego system prawny uchwalany w Polsce jest podobny do systemu wdrożonego w czasie: rządów Lenina tuż po rewolucji żydo-bolszewickiej w Rosji ? rządów Czytaj dalej

Inflacja niska… a wzrost cen wysoki !

Prezes NBP Adam Glapiński wygłosił orędzie o stanie polskiej gospodarki i jej perspektywach (cytaty za Bankier.pl).  Zacznę moją analizę od zdania na temat płac. Cytuję: „Szybko rosną wynagrodzenia. Wszystkich, także pracowników NBP…”.  Dla mnie zdanie to jest przejawem arogancji, by nie powiedzieć pogardy wobec obywateli i jednocześnie dowodem poczucia bezkarności                      i Czytaj dalej

WYGRANI I PRZEGRANI „DOBREJ ZMIANY”

Stawiam pytanie, moim zdaniem fundamentalne. Jeśli gospodarka jest podstawą bytu materialnego, ale też duchowego narodu i państwa, to co jest i będzie przez lata najważniejszym problemem jej rozwoju? Postawmy diagnozę, sprawdźmy czy zastosowano właściwą terapię. Za główny, niezmienny problem polskiej gospodarki uważam podział wytworzonej nadwyżki ekonomicznej. Polacy jako społeczeństwo na dorobku Czytaj dalej

Reprywatyzacja podnosi czynsze

Czynszowy dług dotkliwie ciąży na około jednej trzeciej polskich „M”. Praktycznie w każdym większym budynku można znaleźć przynajmniej kilka mieszkań, których właściciele lub lokatorzy mają zaległości w płaceniu czynszów. Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że według danych z 2013 roku, problem nieregularnie płaconego czynszu dotyczy około 30 proc. lokali mieszkalnych. Widać to z Czytaj dalej

Spółdzielczość w badaniach GUS

Uprzywilejowanie kapitału zagranicznego w Polsce wypiera stopniowo rodzimą polska spółdzielczość, która przetrwała tylko dlatego, że bronili tej formy własności: członkowie, pracownicy i większość zarządów, zwłaszcza w najtrudniejszym okresie lat 1990-1994. Majątek państwowy został w wyniku transformacji, najpierw rozdrobniony na mniejsze podmioty, a następnie przejęty przez  kapitał zagraniczny Czytaj dalej