Reprywatyzacja podnosi czynsze

mieszkanieCzynszowy dług dotkliwie ciąży na około jednej trzeciej polskich „M”.

Praktycznie w każdym większym budynku można znaleźć przynajmniej kilka mieszkań, których właściciele lub lokatorzy mają zaległości w płaceniu czynszów. Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że według danych z 2013 roku, problem nieregularnie płaconego czynszu dotyczy około 30 proc. lokali mieszkalnych. Widać to z obliczeń  Banku Danych Lokalnych GUS. Instytucja ta nie opublikowała jeszcze wyników dotyczących 2015 r. Dlatego do dyspozycji pozostają dane z poprzednich dwuletnich cyklów sprawozdawczych (do 2013 r.). Lata mijają, remontów nie ma Mieszkania komunalne i spółdzielcze najczęściej są obciążone czynszowym długiem. Brak terminowych wpłat utrudnia niezbędne remonty bloków.

To ważny problem, gdyż wiele budynków komunalnych i spółdzielczych z upływem czasu wymaga coraz większych nakładów. Przez 10 lat liczba zadłużonych lokali zmalała o prawie 240 tysięcy. – Liczba zadłużonych mieszkań reaguje na zmiany ogólnej koniunktury gospodarczej – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. W 2003 r. lokali z czynszowym długiem było 2,056 mln, a w 2013 r. – 1,817 mln). Liczba zadłużonych lokatorów  osiągnęła dwuletnie minimum w 2007 r. Pogorszenie sytuacji  wiązało się z eskalacją globalnego kryzysu, którego skutki były odczuwalne także w Polsce. Natomiast od 2009 r. następuje stopniowy spadek ilości zadłużonych mieszkań (o 3,1 proc. między 2009 r. i 2013 r.). Równocześnie wzrosła liczba lokali własnościowych, na których ciąży czynszowy dług. Ta zmiana wynika m.in. z tego, że i mieszkań własnościowych jest coraz więcej, także na skutek  przekształcania spółdzielczych oraz komunalnych „M”. Zadłużenie mieszkań własnościowych nie stanowi jednak większego problemu. W 2013 r. tylko około 18 proc. takich lokali było obciążonych czynszowym długiem.

W mieszkaniach spółdzielczych i komunalnych, odsetek zadłużonych lokatorów wynosi aż 40 proc. Nieco niższe jest zadłużenie lokali zakładowych (31 proc.), mieszkań należących do Skarbu Państwa (29 proc.).  – Długotrwałe zadłużenie czynszowe (powyżej trzech miesięcy), stanowi największy problem w przypadku lokali komunalnych, mieszkań należących do Skarbu Państwa i mieszkań zakładowych – dodaje Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl. Według danych z 2013 r., na jeden lokal komunalny przypadał dług wynoszący 646 zł (w tym 524 zł zaległości powyżej 3 miesięcy). Zadłużenie jest duże, bo rosną czynsze. Samorządy  oddają coraz więcej mieszkań w ramach reprywatyzacji, więc szukają sposobów na załatanie dziur w dochodach.

Artykuł ukazał się w „Dzienniku Trybuna”

Od redakcji KIP: Przedstawiona analiza w skali makro na podstawie danych GUS dowodzi realizowanego planowo procesu pozbawiania Polaków własności metodami ekonomicznymi, bardzo podobnie jak w Niemczech Weimarskich przed Hitlerem, gdzie co prawda w krótszym czasie, Żydzi pozbawili Niemców majątku wypracowanego przez pokolenia. Było to zaprogramowanie Niemców do odwetu na Żydach, aby zgodnie z planami elit żydowskich zmusić ich do wyjazdu do Palestyny oraz do poparcia dla wojny z żydobolszewickim Związkiem Sowieckim, co miało na celu, tak jak i w I Wojnie Światowej – ludobójstwo narodów słowiańskich.

Stworzone w Polsce teolo – talmudyczne prawo i mafijne metody jego stosowania, razem z pozbawianiem Polaków środków finansowych,  tworzą terror prawno-finansowy zmuszający do: samobójstw ( ok 7 tysięcy rocznie – więcej niż śmiertelnych wypadków na drogach), wielkiej emigracji z kraju za pracą ( 3-4 miliony), drastycznego spadku przyrostu naturalnego do poniżej 1 dziecka na jedną kobietę w wieku rozrodczym ( co jest jednym z najniższych, jeśli nie najniższym w świecie wskaźnikiem !!!) i przejmowania własności ziemi, przedsiębiorstw, mieszkań, domów na skalę niewyobrażalną.

Wypowiedz się