Czy ukrywająca się diaspora żydowska w Polsce liczy 4-5 mln ?

Polecamy  rzeczowe, oparte na dokumentach opracowanie blogera „wawela” na temat liczby żydów oraz interesujące merytorycznie wielowątkowe komentarze nie tylko z portalu Neon24.pl. Autor podaje za „Historią Polski w liczbach” (GUS, Warszawa 1994) na stronie 194 w tabeli 167, że „w 1939 roku było w Polsce 3 500 000 Żydów, straty wyniosły ogółem 2 700 000. Wynika z tego, że ocalono 800 000”.

Następnie w oparciu o dokumenty analizuje imigrację żydów do Polski z różnych krajów świata i emigracje z Polski, głównie do Izraela i doliczając przechrzsztów frankistów oraz przyrost naturalny, dochodzi do wniosku, że z 800 tysięcy, lub zbliżonej liczby żydów, w wyniku przyrostu naturalnego, mamy obecnie w Polsce blisko 5 milionów żydów.

Nie jest możliwy tak duży przyrost naturalny i tę poważną lukę postaramy się syntetycznie uzupełnić.

Liczba 6 milionów pomordowanych żydów była używana przez propagandę żydowską co najmniej kilkanaście razy od XVIII wieku, a szczególnie intensywnie w czasie i po pierwszej wojnie światowej. W XVIII wieku jeden z rabinów (żydów) zdecydował, że żydzi nie będą mieli własnego państwa (Izraela), dopóki naród żydowski nie złoży wielkiej ofiary – 6 000 000 dusz. Można tu zadać pytanie: komu miałaby być złożona ta ofiara ? żydowskiemu bogu Jahwe, Baalowi, Molochowi, szatanowi, czy Lucyferowi ?

Tak samo na wiele miesięcy przed zakończeniem II wojny światowej, przed oficjalnym oszacowaniem lub wyliczeniem strat jakiejkolwiek grupy narodowej, syjoniści już w styczniu 1945 r. ogłaszają dokładnie śmierć “6 mln Żydów”.

W przypadku największej populacji żydów na terenach Polski, oficjalnie podawana przez wymienione opracowanie GUS liczba strat żydowskich w czasie wojny wyniosła 2, 7 miliona. Liczba ta podobnie, jak liczba 6 milionów łącznych strat żydowskich, zostały bardzo szybko zadekretowane w czasie i tuż po wojnie przez organizacje żydowskie, w tym Jakuba Bermana, nie mają oparcia w faktach i dokumentach:

  1. Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, link do tekstu: Oficjalne źródła z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dowodzą, że „holokaust” był żydowskim oszustwem.
  2. Ani NKWD co zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego Rosji, link do tekstu: Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!
  3. Fragmentu książki „Mit Holocaustu” Roberta Faurissona na linku pt.: “Ilu żydów zginęło w obozach ?”
  4. Oficjalnej statystyki Jewish World Almanacs, która podaje następujące liczebności populacji żydów w świecie ( skany z oryginałów zamieszczone na końcu opracowania):
  • w 1933 r. – 15,315,859 osób ( w tym w Polsce 3,028,837 osób);
  • 1938 r. – 15,748,091 osób ( w tym w Polsce 3,113,900 osób)
  • i w 1948r. – 15,753,638 osób ( brak danych dla krajów, w tym Polski).
 Ze statystyki nie wynika zniknięcie 6 milionów żydów w ciągu 10 lat, ale wzrost o 5 tysięcy.

A zatem jeśli przyrost naturalny populacji żydów na świecie między rokiem 1933 a 1938 wyniósł 432 502 osób, to w ciągu 10 lat ten przyrost mógł być co najwyżej dwukrotnie większy i wynosić 865 004 osób i ta liczba mogłaby być stratami żydowskimi. To jest jednak nieporównywalne ze stratami samych Słowian w liczbie 30-40 milionów w czasie wojny, a łącznie ze skutkami spowodowanej przez żydów  rewolucji żydobolszewickiej w Rosji – nawet 80-100 milionów.

Ale przyrost w czasie wojny musiał być, jak dzieje się w każdej populacji objętej wojną, znacznie mniejszy, a więc w granicach 300 – 400 tysięcy. I taką liczbę podają dokumenty Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i dokumenty całego systemu niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie wojny,  przejęte przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945 roku w obozie Oranienburg (niedaleko Berlina). Do tych dokumentów w ZSRR mieli dostęp do 1985 roku jedynie żydowscy badacze. Także mocno zbliżoną liczbę 420 tysięcy podaje Walter N. Sannig w książce pt. „Zagłada Wschodnioeuropejskich Żydów„, zawarte we fragmencie książki Roberta Faurissona. „Mit Holocaustu”( następny artykuł na stronie).

Liczba żyjących w Polsce 5 milionów żydów pod fałszywymi tożsamościami jest raczej dolną granicą szacunków, górną może być nawet 6 milionów.  Były dyrektor Teatru Żydowskiego Szymon Szurmiej w publicznej telewizji, stwierdził, że  w Polsce mieszka 4 milionów żydów, zarejestrowanych w światowych organizacjach żydowskich. Należy jednak zadać pytanie, że jeśli tylu się zarejestrowało ujawniając swoje pochodzenie w tych organizacjach, a w Polsce ukrywają się pod polskimi nazwiskami, to ile jeszcze  jest tych, co nie zarejestrowali się w tych organizacjach ?

Według szacunków dokonanych podczas trwania Trybunału w Norymberdze straty na terytorium Polski w granicach II RP wyniosły 1/3 stanu osobowego. Ludność  Polski w 1938 r. ( Mały rocznik statystyczny 1939 r. str. 15) liczyła  34 849 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę zmiany granic związane z zmniejszeniem terytorium kraju po wojnie, migracjami ludności z i do Polski, przemieszczeniem repatriantów z Kresów Wschodnich i z ZSRR na ziemie zachodnie i straty zabitych w czasie wojny, ludność Polski w 1946 r. liczyła 23,9 miliona osób, czyli uległa zmniejszeniu o prawie 11 milionów. Odejmując ludność Ukraińską, Białoruską i Litewska, także cześć Polaków, obywateli Polski, która pozostała na utraconych terytoriach II RP na Kresach Wschodnich oraz ludność, która wyemigrowała w czasie wojny i nie wróciła po wojnie, a jednocześnie dodając ludność przybyłą do Polski, a nie będącą obywatelami  II RP, głównie żydów i Ukraińców, należy szacować straty ludności Polski na 8 – 9 milionów. Ludwik Staszyński w książce pt. “W szponach ludobójców i grabieżców. Polska pod niemiecką i sowiecką okupacją 1939-1945. Wyd. II rozszerzone,. W-wa 2014” na str. 4 określa straty obywateli polskich w zabitych w czasie II wojny światowej na prawie 8 milionów osób. Odejmując straty obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, według przytoczonych wyżej 4 źródeł, w liczbie nawet 400 tysięcy osób (choć dotyczą one całej populacji żydów w świecie) to faktyczne straty ludności pochodzenia polskiego należy szacować na 7,0-7,6 miliona osób ( szacunkowa różnica w widełkach dotyczyłaby obywateli polskich narodowości białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej i innej).

Kwestię fałszywych tożsamości, zagrożenia związane z istnieniem tak dużej diaspory żydowskiej, zaawansowane procesy budowy Polin i jak to zmienić omawia artykuł na linku: Sytuacja jest bardziej poważna, niż się zdaje… to dla Polaków i Polski BYĆ, albo NIE BYĆ !!!!!!

 Redakcja KIP

Ukrywająca się diaspora żydowska w Polsce liczy 4-5 mln?

Ile osób żydowskiego pochodzenia jest dzisiaj w Polsce?

WSTĘP

Każdy z nas pamięta z dzieciństwa wywierającą wrażenie opowieść o królu, szachownicy, ziarnku ryżu i rycerzu. Opowieść, która zdradzała tajniki postępu geometrycznego. Jedno ziarnko położone na pierwszym polu szachownicy dawało na ostatnim tryliony ziaren. Czegoś z tych tajemnic doświadczamy, gdy rozpatrujemy jak dana populacja w normalnych warunkach i przy dodatnim przyroście naturalnym podwaja się co pewien czas. W naszej opowieści bardzo ważne jest wiedzieć, ile ziaren kładziemy na pierwszym polu. Szklankę czy pełną miskę. Wyglądająca na małą początkowa różnica w końcowym efekcie daje monstrualną różnicę. Mała różnica w danych na wejściu daje ogromną na wyjściu. Standardową, przyjętą mocą tradycji liczbą Żydów w Polsce na rok 1947 (ew. 1949) jest liczba 300-350 tys. (bez odliczenia emigracji do Izraela). Potem odlicza się dwie fale emigracji izraelskiej (ok. 150 tys.) i zostaje nam ok. 150-200 tys. Żydów w rodzącej się „Polsce”. Która to ilość, głosicielom takiego rachunku wydaje się być tak nie godna zainteresowania, że nawet nie zajmują się tym, co się z nią dzieje, uważając, że jest prawie zero, a przecież zeru nie wypada się… rozmnażać. Tak prowadzony rachunek pozwala dzisiaj podawać dowolne, mikroskopijne liczby jako aktualną liczbę Żydów w Polsce (np. 1100 osób), lub po prostu przepisywać liczbę członków wyznania mojżeszowego (10-30 tys.). A przecież nie takie było pytanie. Pytanie jest, ilu Żydów, bądź też Żydów w rozumieniu izraelskiego prawa powrotu ( “prawo powrotu” heb. חוק השבות, hok ha szwut, osoby mające jedno z rodziców lub jednego z dziadków będącego Żydem) mamy dzisiaj w Polsce. Ostatnio swoje wyliczenia zaprezentował p.Dariusz Stola, głośny też z antypolskiego zachowania, gdy w wywiadzie radiowym zaatakował uczczenie 75. rocznicy powstania NSZ i same NSZ nazywając je faszystami.

Zamierzam przedstawić własne wyliczenie oparte na częściowo odmiennych źródłach. A co ma do tego opowieść o ziarnach i szachownicy? Tylko i aż tyle ma, że D. Stola kładzie na pierwszym polu szachownicy jedno ziarno (330 tys.), milcząco zakładając, że później to jedno ziarno wydziobał jakiś ptak i szachownica została pusta. Ja zaś kładę na pierwszym polu dwa ziarna pszenicy (600 tys.) i pozwalam im się multiplikować w postępie geometrycznym. Ponieważ minęło 70 lat, to dochodząc do 4. pola na mojej szachownicy na tym polu leży już 4 mln 800 tys. ziaren pszenicy (szczegółowe wyliczenia w drugiej części tekstu).

Czyżby w Polsce dzisiejszej między nami (obok nas?) żyło ok. 4,8 mln obywateli polskich żydowskiego pochodzenia? Dlaczego prof. Stola nie dopilnowuje swojej szachownicy i pozwala ptakowi porwać to jedno (zamiast dwóch) ziarnko nie dając się mu rozmnażać? Czy nawet w demografii musi być miejsca na manipulację polityczną? Kto zadekretował niejawnie, że wielkość populacji żydowskiej w Polsce ma być ukrywana? Czemu tyle biorąc wzorców z USA nie bierzemy za dobrą monetę i tego obyczaju Żydów w Ameryce, że przytłaczająca większość z nich, będąc obywatelami USA nie ukrywa swych żydowskich korzeni a wręcz jest z nich dumna?

Wszyscy znamy piękną piosenkę “W żółtych płomieniach liści” z wersem „Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają”, kojarzonym powszechnie (choć ponoć niezgodnie z autorskim zamiarem) z marcem 1968, ale mimo wszystko nie pozwalajmy ptakom wydziobywać wszystkich ziaren prawdy historycznej. Bo co nam zostanie? Pusta szachownica?

Ponad pół roku temu w wykładzie dla Centrum Edukacyjnego Powiśle prof. Jan Ciechanowski, autor obszernej monografii pt. Antysemityzm podał informację, że w Polsce obecnie jest 4-5 mln Żydów. Dwa lata temu – nie znając wypowiedzi prof. Ciechanowskiego na ten temat –  gdy na podstawie różnych materiałów (w tym z archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego) próbowałem samodzielnie określić tę liczbę – wyszło mi także pomiędzy 4 a 5 mln (4,8 mln, czyli ok. 12,5 % ludności Polski). Kilkanaście lat temu jeden z autorów Polonii amerykańskiej też podawał liczbę ok. 4 mln. Zajrzyjmy głębiej za kulisy tego tematu tabu. Może wtedy zrozumiemy, dlaczego albo się zamilcza ten temat, albo zafałszowuje i dezinformuje.

W języku innego, bliskowschodniego kręgu kulturowego można by takie postępowanie nazwać: takijja wspiera hidżrę…

Jakiś czas temu w Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach cyklu „Życie przecięte”. Żydzi w Polsce 1944-1968  miał miejsce wykład prof. D. Stoli „Ilu Żydów było w Polsce powojennej?” Czy z tego wykładu – jak można by się zgodnie z logiką spodziewać – wynika ilu Żydów jest w Polsce obecnie, czy wręcz przeciwnie, wykład ten uniemożliwia dokonanie takich ustaleń, do tego i do innych zagadnień z kręgu problematyki powojennych deportacji Polaków i Żydów z terenów ZSRR na teren nowotworzonego państwa polskiego (о лицах польской и еврейской национальностей, подлежащих эвакуации в Польшу – jak to nazywają dokumenty z rosyjskich archiwów) – odniosę się w poniższym tekście i spróbuję dać odpowiedź na pytanie o wielkość populacji osób żydowskiego pochodzenia (jewish descent) w roku 1947 i po upływie 70 lat, w roku 2016 – w oparciu o materiały polskie, rosyjskie, niemieckie i żydowskie.

Przeglądając różnojęzyczne wersje haseł w Wikipedii można dowiedzieć się ciekawych rzeczy, faktów z zakresu socjologii lub psychologii. Takich np. jak ta, że Amerykanie polsko-żydowskiego pochodzenia nie wstydzą się swojego pochodzenia i bez problemów je ujawniają w przeciwieństwie do obywateli Polski żydowskiego (polsko-żydowskiego, ukraińsko-żydowskiego, białorusko-żydowskiego, rosyjsko-żydowskiego) pochodzenia. Jaka może być przyczyna tego zagadkowego faktu? Oczywiście, odrzucam podpowiedzi sponsorowane typu: „ukrywają, gdyż boją się polskiego antysemityzmu wyssanego przez Polaków z mlekiem matki”. Z polskiej Wiki można się jeszcze dowiedzieć, że obecnie w Polsce jest ok.10-20 tys. Żydów. Ilu ich jest obecnie faktycznie i dlaczego ten temat jest omijany oraz na jakie aspekty życia politycznego i stanu państwa obecnego i przyszłego to rzutuje – postaram się odpowiedzieć w dalszej części.

Angielska Wiki ma kategorię haseł: Ludzie żydowskiego pochodzenia (Category:People of Jewish descent). Do tego dodaje angielska Wiki uwagę, żeby odróżniać „Jewish descent” od „Jews”, czyli osóby żydowskiego pochodzenia od Żydów i kieruje do artykułu o matrylinearnym dziedziczeniu przynależności narodowej. Konsekwentnie też angielska Wiki oprócz ogromnej listy znanych osób żydowskiego pochodzenia daje dużą listę znanych Żydów. I obydwie te kategorie rozpisane są na wiele krajów (podkategorii). Osób żydowskiego pochodzenia angielska Wiki odróżnia 81 podkategorii. Wśród podkategorii mamy m.in. „German-Jewish descent”, czyli „pochodzenie niemiecko-żydowskie”, co bywa często mylnie nazywane „niemiecki Żyd”, gdyż przymiotnik „niemiecki” powinien określać miejsce urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania (ew. obywatelstwo) i tak, będziemy mieć prawidłowo: Bernie Sanders – amerykański Żyd, którego rodzice pochodzili z Polski i Rosji. Nie przestrzegając tego, myląc „pochodzenie etniczne” z „pochodzącym z” dostaniemy takie kwiatki, jak w portalu „natemat”, gdzie napisano o Bernim Sandersie, że jego matka była „polskiego pochodzenia”. Kto jak kto, ale Żydzi na pewno nie „nabierali pochodzenia” (w sensie etniczności) od… miejsca urodzenia, zwłaszcza, gdy jak przodkowie Sandersa ściśle przestrzegali endogamii, czyli małżeństw wewnątrz własnej grupy, w celu zabezpieczenia jej przed utratą członków, wzmocnienia izolacji i utrzymania odrębności oraz w celu – jak pisze Wiki – „utrwalenia kastowości etnicznej i swoistego prestiżu” (zgodnie z Miszną oraz komentarzami do Tory i Miszny).

Wracając do angielskiej Wiki i jak jawna jest ona w porównaniu do przemilczającej wiele faktów związanych z pochodzeniem etnicznym polskiej Wiki, to w kategorii „Ludzie pochodzenia żydowskiego” wśród 81 podkategoriimamy pochodzenie ukraińsko-żydowskie, rosyjsko-żydowskie, białorusko-żydowskie, łotewsko-żydowskie etc. I teraz dochodzimy do najciekawszej rzeczy: Amerykanów żydowskiego pochodzenia mamy w angielskiej Wiki 5865 (samego tylko rosyjsko-żydowskiego pochodzenia 1240 osób), podczas gdy Polaków rosyjsko-żydowskiego pochodzenia mamy… 2 osoby w angielskiej Wiki, a w polskiej tylko 1 osobę… Są to Moishe Broderzon i Sara Topelson de Grinberg, którą określono jako Polkę, choć z Polski wywieźli ją rodzice, gdy miała 3 miesiące i całe życie spędziła w Meksyku. Wprawdzie mamy kategorię „polscy Żydzi”, ale 1. nie ma ona podkategorii „pochodzenie ukraińsko-żydowskie, niemiecko-żydowskie, białorusko-żydowskie, litewsko-żydowskie etc. 2. zawiera b. mało osób z żyjących w Polsce po II wojnie lub obecnie żyjących 3. głównie zawiera osoby, które opuściły Polskę. Stwarza to wrażenie, że – owszem – byli w Polsce Żydzi, niewiele osób, kilkadziesiąt lat temu, w końcu poumierali, lub wyemigrowali (ew. w narracji grossopodobnej – zostali przez Polaków wymordowani). A zostało jedynie parę tysięcy, nie rzucających się nikomu w oczy, chodzących do nielicznych synagog (po Okrągłym Stole i tzw. odrodzeniu życia żydowskiego mamy w Polsce 7 synagog i 11 domów modlitwy) ortodoksyjnych Żydów, wśród których nie ma żadnego celebryty. Po takiej wstępnej manipulacji encyklopedycznej potem można już w haśle dotyczącym danych o populacji żydowskiej podawać śmiesznie małą liczbę Żydów w obecnej Polsce rzędu 10-20 tys. (w niektórych hasłach Wikipedii nawet podaje się… 3200 osób). Po tak zafałszowanej ogólnej tendencji opisu tej grupy etnicznej trudno spodziewać się precyzji w samych biografiach, które absolutnie nie rozróżniają pojęć Żyd i osoba żydowskiego pochodzenia, dzięki czemu można “sprzedawać” Polakom wersję, że Żydów prawie w Polsce nie ma. No a na koniec mamy ministrów rządu izraelskiego piszących idiotyzmy na twitterze, że w Polsce jest antysemityzm bez Żydów, co wskazuje na chorobę psychiczną Polaków. Cóż, ów minister (nie pomnę nazwiska) udaje – jak to się mówi – głupiego, udaje, że nie zna historii marranów

O ukrytym życiu b.dużej diaspory żydowskiej w dzisiejszej Polsce dwie amerykańskie Żydówki napisały 9 lat temu b. ciekawą pracę. Dotarły do wielu tych Polaków żydowskiego pochodzenia i przeprowadziły z nimi rozmowy, gdzie mówią ci “ukryci Żydzi” o tym, iż “poczucie żydowskości jest centralne w ich sercu”, a to, że żyją i mieszkają w Polsce jest faktem dla nich mało znaczącym, dlatego przebywają w środowisku takich jak oni “ukrytych” Żydów, głównie z nimi utrzymują najbliższe kontakty, a nawet w swoich firmach zatrudniają tylko takie osoby z żydowskimi korzeniami. Mamy tu wyraźnie do czynienia z wielu faktorami wypełniającymi definicję “mniejszości etnicznej”. To, że owa mniejszość nie afiszuje się, posługuje się językiem polskim, najczęściej ma polskie (wyglądające na polskie) nazwiska i prowadzi życie ukryte – niczego nie zmienia, tylko dodaje tej mniejszości etnicznej pewną specyfikę, nazwijmy to roboczo “marrańską”. Krew – jak mówił Tuwim – ma przemożną, irracjonalną moc… O tym wszystkim można przeczytać w pracy Susan A Glenn, Naomi B Sokoloff, Boundaries of Jewish Identity, University of Washington Press, Washington 2010. Trzymanie w ukryciu liczebności mniejszości etnicznej osób pochodzenia żydowskiego jest to tejże mniejszości “differentia specifica” i strategia etniczna, dodajmy: uwarunkowana długą tradycją historyczną. Tego typu konflikt lojalności i podwójną lojalność nazywał Dmowski: “fałszywy obywatel”, “półpolak”.

Na marginesie rozważań o liczbie osób żydowskiego pochodzenia pojawia się b.  interesujące pytanie, które stawia wielu politologów i socjologów: jak małej trzeba ilości osób, by sprawować faktyczną władzę w danym państwie, władzę – dodajmy – demokratyczną. I powiązane z nim pytanie, na ilu i jakich newralgicznych stanowiskach powinny być te osoby usadowione, by kierowanie danym państwem było skuteczne? Wielu politologów jest zdania, że lobby przechwytujące państwo nie musi być bardzo liczebne. Stanowisk kluczowych nie ma wcale tak dużo… Resztę zrobi propaganda “wolnościowa” oraz strategia kameleona i twierdzenie: “Nas przecież wcale tu nie ma! A ci z nas, którzy tu są, to Polacy!” Na takie dictum lud się uspokaja i usypia. I marzy o wolności i silnym oraz zamożnym państwie.

Przy próbie opisu powojennych migracji (repatriacji) rosyjskich głównie Żydów do Polski i wielkości tych przesiedleń jak i dalszych ich losów napotykamy na kilka klasycznych trudności, które mogą doprowadzić do licznych przekłamań. Ogólnie rzecz ujmując nazywa się to w literaturze przedmiotu „problemem tożsamości” (etnicznej, narodowej, religijnej i państwowej). Podejście obiektywne, faktograficzne musi tu być wyraźnie oddzielone od subiektywnego stosunku danej osoby do faktów związanych z własnym pochodzeniem. Na przykładzie naszego Berniego Sandersa wygląda to tak: nie ma żadnego znaczenia, jeśli Sanders – hipotetycznie – nie uważałby się dziś za Żyda. Byłoby to jego odrzucenie tożsamości żydowskiej (fakt psychologiczny) – nie mające jednak nic wspólnego z jego wielopokoleniowym byciem Żydem (fakt genealogiczny). Wiele osób w Ameryce omija konieczność wyboru mówiąc o sobie „amerykański Żyd”. Jest to sformułowanie pragmatyczne typu „Panu Bogu (swojej zakorzenionej w sercu etniczności) świeczkę a diabłu (obywatelstwo amerykańskie) ogarek. Popularność takiego sposobu autoprezentacji jest duża i wbrew pozorom nie mówią tak o sobie tylko religijni Żydzi, ale cała populacja włącznie z osobami świeckimi (agnostycy i ateiści). Tak samo w międzywojniu w Polsce funkcjonowało określenie „polski Żyd”. W Ameryce takie przymiotnikowe określanie swego obywatelstwa przetrwało do dziś, w Polsce zanikło, gdyż z wielu powodów w życiu politycznym zaczęły dochodzić do głosu (zwłaszcza po ogromnym przesiedleniu do Polski w 1905 r. tzw. Żydów litwackich [ok.600 tys.], programowo izolujących się od polskości), poglądy żądające opowiedzenia się po jednej ze stron i dokonania jednoznacznego wyboru: „Żyd czy Polak”. Taki wymóg etnicznego samookreślenia wszystkim polskim Żydom stawiał np. wspaniały, polski patriota żydowskiego pochodzenia Julian Unszlicht. Niestety, zasada “kłamstwa strategicznego”, analogiczna do zasady takija – czyni możliwym “udawanie Polaka”. Po wojnie sytuacja w Polsce skomplikowała się politycznie, jeśli nie jest profanacją nazwanie komplikacją kolejnej okupacji pobłogosławionej przez „opinię międzynarodową” i „wielkich tego świata”.

Specyfiką polskiej diaspory Żydów (nazwijmy to tak, ze względu na wykazany w dalszej części duży ilościowo wymiar osiedleń) było to, że ilość Żydów religijnych była już od początku mała i z czasem jeszcze się zmniejszała. Kontrastuje to np. z Węgrami, gdzie dziś jest czterokrotnie więcej Żydów praktykujących i Niemcami (trzykrotnie więcej), biorąc pod uwagę procent całej populacji węgierskiej, różnica jeszcze bardziej się uwypukla. Typowa osoba polska żydowskiego pochodzenia jest ateistą, katolikiem lub protestantem.

 IV

Czas by przejść do wykładu prof. D. Stoli. Wykład ten jest bardzo specyficzny, by użyć eufemizmu. Nie daje klarownej odpowiedzi na postawione pytanie i nie prowadzi do wniosków, które powinny z tego typu rozważań wynikać. W formie jest bardzo nieklarowny, niesystematyczny i pozbawiony jednej, sprecyzowanej metodologii. Jeśli chodzi o źródła, to jest jeszcze gorzej. Pominięte są milczeniem podstawowe materiały źródłowe, jakimi są dokumenty Centralnego Komitetu Żydów Polskich z lat 1944-1947, nie uwzględnia się b. ciekawych (kontrowersyjnych z powodu zaniżania danych, ale b. cennych z powodu podawania ścisłych danych o procentowym udziale Żydów wśród polskich repatriantów) materiałów z archiwów rosyjskich, czyli, było nie było współorganizatora „ewakuacji Polaków i Żydów do Polski”,  jak nazywali to złożone logistycznie przedsięwzięcie sami Rosjanie. Trudno sobie wyobrazić wykład na temat „Ilu Żydów było w Polsce powojennej?” bez ustalenia definicji „tożsamość etniczna”, „tożsamość kulturowa”, narodowość, pochodzenie, obywatelstwo itd., a jednak autorowi się to udaje, a nawet zapowiada na samym początku, że w rozważanie tematu „Kto jest Żydem?” absolutnie nie będzie się wdawał. Zupełnie nie ruszony został temat socjologicznych, kulturowych i politycznych powodów nie rejestrowania się ogromnych mas przywożonej ludności żydowskiej w oficjalnych spisach. Jednak bez „wdawania się” w to zagadnienie otrzymamy tylko to, co właśnie otrzymaliśmy – garść zupełnie wtórnych impresji, mgławicę kilkunastu liczb płynnie przechodzących w siebie i obdarzonych zastrzeżeniem, że „żadna nie jest pewna”… Plus, oczywiście, całkiem ortodoksyjnie mainstreamowo całość posypana przyprawą o pogromach i Polakach łowiących Żydów. Słuchając tak nieporządnych i obchodzących dokoła fakty wykładów, nic to, że publicznych (popularnych) – zaczynamy rozumieć powody dla których polskie uczelnie wyższe klasyfikowane są w czwartej setce światowych.

Przejdźmy jednak do właściwej treści, której poświęcone jest to opracowanie, czyli do sytuacji etniczno-demograficznej na ziemiach polskich po II wojnie. Najpierw ustalmy kilka punktów czasowych: 1 marca 1943 powołanie Związku Patriotów Polskich, 31 grudnia 1943/44 PPR powołuje KRN, 4.01.44 Armia Czerwona przekracza przedwojenną granicę Polski, styczeń/luty 1944 Sekretariat KC WKP(b) utworzył niejawne Centralne Biuro Komunistów Polskich, , lipiec 1944 Armia Czerwona przekracza Bug z Armią Berlinga, 20 lipca 1944 utworzenie w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 27 lipca 1944 w imieniu PKWN Edward Osóbka-Morawski podpisał w Moskwie Porozumienie między PKWN a rządem ZSRR o polsko-radzieckiej granicy, 9 września 1944 układ między PKWN i USRR o wymianie ludności między Polską a USRR, 12 listopada 1944 powołany zostaje Centralny Komitet Żydów Polskich, 31 grudnia 1944 Józef Stalin przekształcił PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, marzec 1945 zakończenie działań wojennych, maj 1945 kapitulacja III Rzeszy, 29 listopada 1947 ONZ zgodziła się na podział Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie, maj 1948 powstanie panstwa Izrael.

„W obliczu tej absolutnej zagłady nad ruinami życia żydowskiego w Polsce rozległy się słowa PKWN, słowa o sprawiedliwej zemście za wymordowane getta, słowa o odbudowie na nowych podstawach egzystencji żydowskich w wyzwolonym kraju” – pisze w 1944 r. na łamach organu ZPP, Bernard Mark, Żyd (polska Wiki – jak już wyżej wspominałem – w niezgodzie ze standardami takiej choćby angielskiej Wiki nie odróżnia „Jew” od „jewish descent” i pisze „polski historyk, publicysta i działacz komunistyczny żydowskiego pochodzenia” odbierając B. Markowi bycie Żydem i przydając mu bycie Polakiem, podczas gdy on sam w innym fragmencie w/w tekstu pisząc „naród nasz” pisze tylko i wyłącznie o Żydach), współzałożyciel ZPP, członek CKŻP i organizator repatriacji Żydów z ZSRR.

Prof. Stola mówi o „płynności liczb i wyliczeń” dotyczących Żydów w Polsce powojennej będącej wynikiem płynnej sytuacji migracyjnej. Ale powiedzieć tak, to za mało powiedzieć. O wiele za mało. Płynność liczb jest skutkiem nie płynnej sytuacji migracyjnej, lecz mobilnej sytuacji geopolitycznej. O tej zaś wykładowca z Muzeum Polin prawie nic nie mówi. Dr Andrzej Leszek Szcześniak uzupełnia tę najistotniejszą lukę. Gdy stawia pytania: jak liczna była populacja żydowska w Polsce Lubelskiej, pisze tak: „Nie zostały nigdzie opublikowane liczby dotyczące tej kwestii. Ogłaszano wprawdzie różne liczby, ale czyniono to z myślą o osiągnięciu określonych efektów politycznych. W publikacjach tych podawano często liczby nawzajem się wykluczające. Można tu tylko podać przybliżone dane ogólne: Historia Polski w liczbach (GUS, Warszawa 1994) na stronie 194 w tabeli 167 podaje, że w 1939 roku było w Polsce 3 500 000 Żydów, straty wyniosły ogółem 2 700 000. Wynika z tego, że ocalono 800 000 (…) Część ocalonych znajdowała się jeszcze pod okupacją niemiecką, część przebywała na wschodzie. Z drugiej jednak strony wiemy, że na ziemie polskie pod okupacją sowiecką masowo napływali Żydzi – obywatele sowieccy, zarówno wojskowi, jak i cywile” [w zgodzie z tym archiwa rosyjskie wspominają o tym, że nawet do eszelonów repatriacyjnych byli wpuszczani Żydzi, którzy nie spełniali warunków podlegania repatriacji, czyli tacy, którzy w 1939 r. nie byli obywatelami RP – przypis mój, wawel]. „Ich zadaniem było zasilenie kadr” nowopowstającego, hybrydowego tworu jakim miał być „sowiecki protektorat kolonialny na ziemiach polskich”, protektorat, dodajmy w zgodzie z obecną historiografią rosyjską (np. Kostyrczenko) sprawowany nad Polakami wg chytrego konceptu Stalina przez mniejszość żydowską (ściślej: przez żydowskich komunistów).

V

Dr Szcześniak podaje liczbę 800 tys. ocalonych (w małej części więc tych także, którzy zdecydują się nie wrócić do Polski) jako liczbę w którą można by mieć kłopoty, by uwierzyć. Ale zaraz ukazuje, iż może – po odjęciu tych, którzy nie wrócili do Polski i po dodaniu tzw. dzikich migracji oraz Żydów nie będących obywatelami Polski – liczba 800 tys. wcale nie będzie przesadzoną. Ja dodam do tego, że gdy odejmiemy dwie emigracje do Palestyny (później Izraela) szacowane na ok.150 tys. to otrzymamy 650 tys. Żydów na terenie Polski, co już zbliża się (jako dwukrotność) do oficjalnych, potężnie zaniżanych danych, które – jak świetnie to wyłapuje dr Szcześniak – są kompletnie niewiarygodne, gdyż były manipulowane w celu wykorzystywania ich do rozgrywek politycznych. Gdy sam w oparciu o źródła niemieckie, rosyjskie, polskie i żydowskie próbowałem dokonać przybliżonego szacunku liczby Żydów w Polsce powojennej (do czasu zakończenia drugiej fali wyjazdów do Izraela) to wyszła mi liczba bardzo zbliżona do tej, jaką sugeruje (niestety nie rozwijając bliżej tematu) dr Szcześniak, czyli 600-650 tys. (szczegółowe wyliczenie będzie poniżej). Najważniejsze jest to, że rachuby dr Szcześniaka są potwierdzane przez najwcześniejsze dokumenty źródłowe strony zainteresowanej, kiedy to władze mniejszości żydowskiej w Polsce podają realne liczby – gdyż nie wiedzą w jaką stronę sytuacja się potoczy i w żadnym względzie nie zależy im na przekłamywaniu danych, bo 1. zagrożenie emigracją do Izraela jeszcze nie istnieje a ostry spór z syjonistami jeszcze się nie zaczął  2. reakcja obronna ze strony polskich „patriotycznych komunistów” jeszcze się nie zaczęła.

 Bernard Ber Mark, dokumenty z okresu jego kierowania Centralnym Komitetem Żydów Polskich należą do najważniejszych źródeł do badania populacji Żydów w powojennej Polsce

Przejdźmy teraz do dokumentów źródłowych znaczenia pierwszorzędnego. Jest to list Do ZWIĄZKU PATRIOTÓW POLSKICH, Moskwa [Referat dla spraw żydowskich przy KRN. Warszawa, 15 czerwca 1944 r. (—) Ludwik (—) Ewa,AZHP, 193/11-12. Krajowa Rada Narodowa (konspiracyjna). Referat Spraw Żydowskich, k. 4-8. Maszynopis, odpis]: „Ogólna liczba Żydów w Polsce wynosi więc w chwili obecnej około 250 tysięcy.” Pamiętajmy, że pierwsze pociągi z Żydami repatriowanymi z ZSRR przyjadą dopiero w… pierwszej połowie 1946 r.!O drugim prymarnym dokumencie informuje Dorota Sula „Komitet Organizacyjny Żydow Polskich w ZSRR w deklaracji przesłanej w czerwcu 1945 r. uczestnikom światowej Konfederacji Żydow Polskich w Nowym Jorku” liczbę Żydów, którzy przyjadą do Polski z ZSRR określił na 250 tysięcy. Oczywiście są to wartości szacunkowe, ale dają wyobrażenie rzędu wielkości. Otrzymaliśmy już liczbę ok.500 tys. na 1,5 roku przed rozpoczęciem właściwej, ogromnej repatriacji!! Trzecie b.ważne świadectwo to„Dos Naje Lebn”, Łódź, nr ‘6 z 31 maja 1945 r.: „Jednocześnie nawiązano kontakt z zagranicą. Ale z powodu trudności wojennych nadszedł na razie jeden tylko transport z Palestyny i jeden z Ameryki. CK otrzymał wiadomość, że kilka transportów amerykańskich znajduje się obecnie na terenie ZSRR. CK został także poinformowany, że przybędą następne transporty z Anglii i Palestyny. CK czyni przygotowania do przyjęcia rychłej masowej repatriacji polskich Żydów ze Związku Radzieckiego.” Mamy tu dowód na to, że już od początku 1945 r. przychodziły „niezorganizowane transporty” z Ameryki, Anglii, Palestyny, a ponieważ do czasu pierwszych transportów ze Zw. Radz. pozostał jeszcze rok, to zapewne z tych trzech krajów i jeszcze innych przez ten rok (i dwa następne) przychodziły jakieś transporty dzikie. Na wiosnę 1946 mamy więc ok. 550 tys. Żydów w Polsce. Jak zauważa – tym razem trafnie – prof. Stola, uwzględnić trzeba także osoby, które podczas okupacji i po wojnie „przestają deklarować się jako Żydzi”, zmieniają dokumenty, zmieniają nazwiska (często po raz drugi) i nie chcą z różnych powodów (psychologicznych, albo z powodu czekania, aż sytuacja się „wyklaruje”) rejestrować się wantysyjonistycznych, komunistycznych Komitetach Żydowskich.

Na koniec trzeba dodać do tego trzy jeszcze grupy:

1.kilkadziesiąt tysięcy Polaków i Niemców żydowskiego pochodzenia(spełniających obowiązujące dziś w Izraelu warunki do bycia uznanym za Żyda, czyli tzw. prawo powrotu, tzn. mających Żyda wśród jednego z rodziców lub dziadków), najczęściej wyznania protestanckiego, świadomych swego pochodzenia i kierujących się nawet przy zawieraniu związków małżeńskich tymże kryterium, lecz zintegrowanych (do 1918 najczęściej zintegrowanych z państwem niemieckim i austriackim)

2. byłych żołnierzy Armii Czerwonej i Armii Berlinga oraz różne grupy – wg prof. Stoli – „cywili”, wciąż przybywających do Polski na przestrzeni lat 1944-47 

3. migracje spontaniczne ludności kresowej uciekającej przed czystkami (1942-44) oraz przed frontem latem 1944 (liczba ogólna przesiedleńców kilku narodowości – 600 tys., zob. tabela „Zestawienie liczby przesiedlonych”).

Powyższe 3 grupy to szacunkowo ok.170 tys. (liczba bardzo zaniżona, samą grupę „cywili” prof. Stola szacuje na ok. 70 tys.). Do uzupełnienia salda dodatniego pozostała jeszcze druga repatriacja z lat 1955-59, szacowana (wg rosyjskich archiwów) na ok. 30 tys. Żydów przesiedlonych do Polski. Mamy więc ostatecznie 550 tys. + 170 tys. + 30 tys. = 750 tys. Po stronie „ubyli” mamy dwie fale emigracji do Palestyny (Izraela) szacowane na 150 tys. Czyli ostateczna liczba Żydów w Polsce powojennej w roku 1959 wyniosłaby ok. 600 tys. Stanowi to grupę ludności 15-krotnie większą od całej populacji Żydowskiego Obwodu Autonomicznego Birobidżan w tymże samym roku.

Oczywiście, nauczeni konfliktami z polską ludnością sprzed wojny i aktualnymi napięciami oraz prawie oficjalnym wymogiem Stalina, żeby zwalczać każdą religię (także judaizm) – we wszystkich kolejnych spisach powszechnych te pół miliona Żydów (oraz ich  dzieci i wnuki) deklarowało się – z konieczności i pragmatyzmu oraz „chuchania na zimne”- jako Polacy. Można to nazwać „asymilacją”, ale będzie to „wishful thinking”,gdyż w rozmowach prywatnych (o czym jest kilka prac amerykańskich autorów) ich potomkowie dzisiaj twierdzą, że są Żydami, ale nie mogą, nie chcą mówić o tym na głos („many people hat jewish roots, but can`t say this loud because of the intolerant atmosphere”) albo, że w ich sercach jest tylko „żydowskość” („they feel themselves chosen as Jews.Their hearts are jewish”.I taka była droga do absurdalnych, dzisiejszych liczb „liczby Żydów w Polsce” podających liczby takie jak: 1133 (2002 r., w tym samym spisie liczba Romów przewyższa… 12-krotnie liczbę Żydów!), 10 tys., 30 tys. Liczby dzisiaj podawane są to różne wariacje na temat, ilu Żydów praktykujących, będących członkami gmin wyznaniowych żydowskich uzna za potrzebne podać w czasie spisu, że są Żydami. Nie ma to nic wspólnego z ilością Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w dzisiejszej Polsce.Specyfika polskiej diaspory znacząco różni się od amerykańskiej. W USA stosunek części praktykującej do indyferentnej religijnie jest w przybliżeniu pół na pół. W Polsce Żydzi ortodoksyjni to promile. Osoby żydowskiego pochodzenia w dzisiejszej Polsce to ateiści albo agnostycy i dość duża liczba osób wyznania rzymsko-katolickiego (jak przyznają, przyjętego bez specjalnego przekonania ku niemu) i pewna, znacząca liczba protestantów (najczęściej heterodoksyjnych odłamów). Jaka więc byłaby realna liczba Żydów (ew. osób żydowskiego pochodzenia) w dzisiejszej Polsce, osób, z których b.duża część ma – jak piszą Susan A. Glenn i Naomi B Sokoloff – swoją żydowskość w sercu i przekazywane pokoleniami poczucie swej radykalnej odmienności(tak określa swoją i wielu swoich przyjaciół tożsamość w w/w książce Żyd z Krakowa, będący katolickim zakonnikiem). Obywatel Polski? Owszem, ale serce ma jednego pana, imię jego – cytuję owego zakonnika – „żydowskość”. “Żydowskość” to ich   s k a r b , często skrywany (jak to skarby), bo przecież ”Tam skarb twój, gdzie serce twoje” .

Mając potwierdzoną dokumentami i świadectwami Centralnego Komitetu Żydów Polskich oraz danymi rosyjskich archiwów urealnioną liczbę Żydów w Polsce powojennej łatwo możemy przy pomocy narzędzi, którymi posługuje się demografia obliczyć liczbę ich dzisiaj. Przy trzyprocentowym wykładniczym przyroście ludności (takim, jaki ma średnio Izrael) dana populacja licząca 600 tys. podwajać będzie liczbę swych obywateli co 23,33 lata. Progi podwojenia wypadają w latach 1970, 1993, 2016, dając na koniec roku 2016 liczbę 4,8 mln. Ludność Izraela dziś to ok. 8,6 mln. Dzisiejsza populacja osób żydowskiego pochodzenia w Polsce stanowi więc 56,6 % dzisiejszej ludności Izraela (liczba Żydów w Izraelu to ok. 6,9 mln)! Jeśli chodzi o procentowy udział osób żydowskiego pochodzenia w całości populacji dzisiejszej Polski,  to jest to ok. 12,5 %!  Jest to bardzo ciekawy wynik, być może wyjaśniający wiele z osobliwości polskiego życia politycznego i wiele z tak wyraźnych na mapie wyborczej preferencji wyborczych przedzielonej na pół Polski, gdyż osadnictwo żydowskie dokonywało się głównie na ziemiach odzyskanych ze zdecydowaną preferencją Dolnego Śląska (największe skupisko repatriowanych Żydów rosyjskich, w szczytowym okresie początkowym szacowane na 70-150 tys.), Warszawy i Łodzi. „Mała Moskwa” i siedziba NKWD też nie mogła być gdzie indziej, niż w dolnośląskiej Legnicy.

 VI

Doszedłszy w naszych obliczeniach do końca pozwolę sobie na dygresję lżejszego kalibru. Czytelnikowi tego tekstu, domorosłemu antropologowi i antysemicie może wydać się dziwne, że jeśli miałoby być w Polsce aż 4,8 mln osób żydowskiego pochodzenia i Żydów, to dlaczego on nie zauważa tak często na ulicy tych obiegowo kojarzonych z semickim cech wyglądu. Mając taki dylemat, wystarczy zwrócić się do profesjonalisty. Świetny antropolog, polski Żyd Henryk Szpidbaum (1902-1964) w swojej pracy (opublikowanej w “Miesięczniku Żydowskim”) „Struktura antropologiczna Żydów polskich” zwraca uwagę na to, że to, co uważane jest powszechnie za typowo semicki wygląd („to, co nadaje charakter i wrażenie „żydowskości“, czyli wydatny nos o wypukłym profilu, wargi mięsiste, przy czym dolna wysuwa się bardziej ku przodowi niż górna. uszy duże, włosy są ciemne, faliste, oczy piwne. Ogólna budowa jest krępa, szyja krotka”) cechuje tylko jeden z siedmiu (lub, uwzględniając typy wtórne – jeden z jedenastu) typów antropologicznych spotykanych u Żydów polskich. Co prawda ten typ dominuje (35%) i wraz z kilkoma pokrewnymi klasycznymi podtypami daje w sumie ok.75 % populacji polskich Żydów międzywojnia, ale warto wiedzieć, że spośród 3,5 mln Żydów polskich międzywojnia ok. 1 mln nie posiadało typowego, kojarzonego z „żydowskością” wyglądu.Podsumujmy to, za Henrykiem Szpidbaumem: „By głębiej wejrzeć i zrozumieć strukturę antropologiczną Żydow polskich, należy zdać sobie sprawę z tego, skąd Żydzi do Polski przybyli, (patrz pouczający artykuł prof. Bałabana w „Miesięczniku Żydowskim“ , zesz. i, 2, 1931 p. t. „Kiedy i skąd przybyli Żydzi do Polski“ ).

Dwie były główne fale imigracji żydowskiej: jedna szła z Zachodu, znad Renu, druga ze Wschodu. Pierwsza fala wyjaśnia nam skąd wzięły się wśrod potomków Hebrajczyków z Azji Przedniej elementy antropologiczne, cechujące ludność krajów Europy środkowej (rasa alpejska i dynarska), druga fala wschodnia, w której niepoślednią rolę odegrali zjudaizowani ugro-fińscy Chazarowie, usprawiedliwia występowanie elementów mongolskiego i wschodnio-bałtyckiego wśród Żydow polskich.” Podsumowując wnikliwe analizy Szpidbauma (oparte na własnych badaniach) trzeba stwierdzić, że w populacji Żydów polskich I poł. XX w. zdecydowanie dominowali Żydzi wschodni (czasem potocznie, acz nieściśle zwani Żydami rosyjskimi), czyli Aszkenazyjczycy stanowiąc ok.80 % całości. Jak podaje Wiki: „Mimo że w XI wieku Żydzi aszkenazyjscy stanowili jedynie 3% ludności żydowskiej na świecie, w 1931 roku stanowili ok. 92%. Dziś liczbę tę można szacować na 80%.” W USA jest ich ok.90 %. Co spowodowało taki rozrost populacji Żydów wschodnich po XI w.? X/XI w. to upadek judaistycznego państwa chazarskiego i migracje jego mieszkańców i poddanych. Bardzo silna genetyka [por. Szpidbaum: „ogromna moc dziedziczna (…)infiltrująca w znacznym nawet odsetku do otaczającej ludności nieżydowskiej”] Żydów (typu armenoidalnego oraz bliskowschodniego), którzy dołączali do wyznającego judaizm państwa chazarskiego skrzyżowana z elementem chazarskim, ugro-fińskim i wschodniobałtyckim wytworzyła typ antropologiczny potocznie zwany Żydem wschodnim lub Aszkenazyjczykiem (Żydem rosyjskim, „Chazarem” etc.). Odrębność etniczną Aszkenazyjczyków bardzo dobrze podsumowuje Wiki: „Badania genetyczne przeprowadzone w 2006 roku wykazały, że aszkenazyjscy Żydzi stanowią wyraźną, względnie jednorodną podgrupę genetyczną. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy przodkowie Aszkenazyjczyków pochodzą z Polski, Rosji, Węgier, Litwy czy innego miejsca obszaru Europy środkowo-wschodniej, należą oni do tej samej grupy etnicznej.”

Wiec w Grodnie, wrzesień 1939

Geneza 90 %  populacji obecnych Żydów europejskich, czyli mapa państwa chazarskiego w momencie jego największego zasięgu, nałożona na współczesną mapę

VII

Wróćmy jeszcze do b.ciekawej książki „Granice tożsamości żydowskiej” pod redakcją Susan A. Glenn,Naomi B Sokoloff, Washington Press, 2010. Mamy tam relacje mieszkańców Polski będących Żydami, ciążących ku miejscom związanymi z historią Żydów polskich, spotykających się z osobami o żydowskich korzeniach, często zatrudniających się właśnie w takich, etnicznych kręgach, kultywujących w sercach swoją „żydowskość” i traktujących to swoje pochodzenie (krew) jako coś wyjątkowego – ale wszyscy oni „nie mówią o tym głośno”, chyba, że są „w swoim gronie”. Inny przypadek to ludzie, których „coś” ciągnie ku żydowskości, np. pewna studentka, która twierdzi, iż czuje, że na 80 % ma żydowskie pochodzenie, zaczyna uczyć się języka hebrajskiego i coraz gorzej czuje się w Polsce. Mówiąc o Polsce stwierdza, że wie, iż to nie jest jest ojczyzna i że jej bardzo nie lubi, gdyż jest pełno brudu, ludzie nieuprzejmi, wysoki poziom przestępczości. W odniesieniu do Polski używa słów: kraj obrzydliwy, odrażający, wstrętny, odpychający, oburzający, przebrzydły, obmierzły. Podobne myśli ma o katolicyzmie, który wybrali dla niej jej rodzice. Oczywiście można to potraktować jako wyjątek, ale można spojrzeć na to, jak na klasyczny przykład konfliktu tożsamości, bądź też procesu wyłaniania i odkrywania autentycznej, głębokiej tożsamości sprzecznej z obywatelskością. Pokusy, która dla obywateli polskich o korzeniach żydowskich może być wyjątkowo silna.

Encyklopedia Judaica  pisząc o latach powojennych stwierdza, że ulice polskich miast i miasteczek zapełniały żydowskie dzieci, często sieroty. Wiele z nich zostało adoptowanych przez polskie rodziny bez mówienia im o ich prawdziwym pochodzeniu. Gdy osiągnęli pełnoletniość, rodzice uświadomili im ich korzenie, co spowodowało potężne zmiany w ich życiu. Najbardziej znanym tego przykładem jest historia księdza Romualda Jakuba Weksler-Waszkinela, który dopiero będąc księdzem katolickim dowiedział się, iż jest Żydem. Wtedy zaangażował się w zakładanie loży B’nai B’rith Polska i zaczął zabiegać o emigrację do Izraela. Przez rok żył w kibucu religijnym Sde Eliyahu. Dzisiaj mieszka w Jerozolimie. Głos serca i krwi bywa przemożny. Jak to mówi jeden z bohaterów w/w książki, Żyd i polski zakonnik z Krakowa o kręgu swoich znajomych: „Their hearts are jewish”. Wielu z nich próbuje znaleźćwybieg semantyczny i nie mówi, że są Żydami, ale że czują swoją „żydowskość”  i „inność”. Ciekawe, że być może nieświadomie nawiązują oni do dawnej stworzonej przez Żydów aszkenazyjskich, koncepcji tożsamości narodowej, koncepcji Jidyszkajt (jid. żydowskość). Kiedyś była ona związana z Torą i Talmudem. Dziś istnieje w Polsceświecka odmiana „żydowskości”, bo tak a nie inaczej potoczyły się losy PRL-u, wrogiego „wszelkiemu religianctwu”. Świecka, bo przecież nikt racjonalny nie nazwie holokaustianizmu religią… Na antyreligijnych plakatach różnych ruchów żydowskich komunistów gieroj komunizma (jak ci z otaczających Pałac Kultury rzeźb) zamachuje się młotem na Biblię i religijny zwój żydowski (Torę, Talmud). I tacy też są ci Żydzi polscy anno domini 2017, z wytrąconą z rąk Księgą, czujący swoją obcość i odmienność, dający jej zapewne upust w swych wyborach politycznych, gdyż natura nie znosi próżni, szukający swoich i bojący się na głos mówić o swoich korzeniach. Owszem, w tzw. Polsce Lubelskiej była nieliczna grupa zwolenników asymilacji z ludnością i kulturą polską zrzeszona w Zjednoczeniu Polaków Wyznania Mojżeszowego, Związku Żydowskiej Akademickiej Młodzieży i w Żydowskim Klubie Myśli Państwowej. Jednak asymilanci nie mieli poparcia w masach żydowskich i byli zwalczani przez inne ugrupowania.  I tak pozostało do dzisiaj, choć dzisiaj się o tym nie mówi, w złudnym przekonaniu, jakby od samego przemilczania znikały fakty. Na razie możemy o tym przeczytać tylko w książkach wydanych w Waszyngtonie. Okres 1944-49 to okres intensywnych ruchów migracyjnych na i po terenie Polski. Opisanie tego nie jest łatwe, ale nie powinno być kierowane żadnymi innymi względami oprócz prób uchwycenia prawdy o tym, jaki był wymiar i profil  etniczny próbującego się narodzić państwa polskiego i jaki jest on dzisiaj.

=========================

Bibliografia

Bernard Ber Mark, Do dziejów odrodzenia osiedla żydowskiego w Polsce po II wojnie światowej, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1964, nr 51, s.3-20

Dorota Sula, Osadnictwo repatriowanej ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949. Słupskie Studia Historyczne 3, 1993

Giennadij Kostyrczenko, “Tajnaja politika Stalina. Włast’ i antisemityzm”, “Mieżdunarodnyje otnoszenija”, Moskwa 2003

//wszechnica.org.pl/wyklad/ilu-zydow-bylo-w-polsce-powojennej/

//obl-archive.akmo.gov.kz/page/read/K_70letiyu_repatriacii_polyakov_i_evreev_vyslannyh_iz_Zapadnoj_Ukrainy_v_1939_godu.htmlJózef Orlicki, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich, 1918 – 1949, Szczecin 1983

Eric M. Uslaner,“”Two Front War: Jews, Identity, Liberalism, and Voting””

Henryk Szpidbaum, La structure raciale des Juifs Polonais (1932)

Iwo Pogonowski, (foreword Richard Pipes), Jews in Poland: A Documentary History,Hippocrene Books, 1993

Sławomir Cenckiewicz , Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991, Zysk i S-ka 2011

Jolanta Żyndul, Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku, Warszawa 2000

Susan A Glenn, Naomi B Sokoloff, Boundaries of Jewish Identity, University of Washington Press, Washington 2010

Zestawienie liczby przesiedlonych Polaków i Żydów oraz osób innej narodowości w ramach pierwszej repatriacji 1944-46. Zestawienie nie obejmuje wysiedleń Polaków i Żydów w czasie drugiej repatriacji 1955-59 (223 241 osób) oraz nie uwzględnia repatriacji z Kazachstanu, gdzie udział Żydów wśród repatriowanych wynosił w niektórych obwodach 70-90 %. Przeciętny jednak udział Żydów w obu repatriacjach wg rosyjskich archiwów wynosił 12,7 %. Pierwsza i druga repatriacja w sumie – ponad 2 mln wszystkich narodowości (2066463). 12,7 % z 2 066 463 = 262 440, tylu Żydów “ewakuowano” drogą rządową (oficjalną) ze Związku Radzieckiego do Polski do roku 1959 w ramach “wymiany ludności” (Kostyrczenko podaje b.zbliżoną liczbę). Oprócz dwóch repatriacji rządowych (ok. 260 tys.) i wg CKŻP ok.250 tys. ocalonych – przez cały czas płyną “strumienie repatriantów” w migracjach spontanicznych oraz transportach z Anglii, Palestyny i Ameryki

PROGRAM PRACY REFERATU DLA SPRAW ŻYDOWSKICH PRZY KRAJOWEJ RADZIE NARODOWEJ

PROGRAM PRACY REFERATU DLA SPRAW ŻYDOWSKICH PRZY KRAJOWEJ RADZIE NARODOWEJ

     NARADA PRZEDSTAWICIELI ŻYDÓW POLSKICH W ZSRR

REZOLUCJA NARADY KRAJOWEJ DZIAŁACZY PPR W ŚRODOWISKU ŻYDOWSKIM — Warszawa, maj 1945 r.

==============================================

ANEKS  I 

RÓŻNE KOMENTARZE  DO TEKSTU

Jerzy Korytko

13 lipca 2019, 08:32

Repatriacja żydów ze Wschodu do Polski rzeczywiście miała miejsce. Ale są tutaj dwa aspekty sprawy – ci żydzi przyjechali do nas z żydowską tożsamością i (spotkałem takie opracowania naukowe) w większości potraktowali Polskę jako kraj tranzytowy. Po pewnym czasie opuścili Polskę wyjeżdżając m.innymi do Izraela. To nie oni wobec tego decydują o dzisiejszej obecności żydów w naszym Narodzie. Bo jednak znacząca liczba żydów u nas rzeczywiście jest po dziś dzień. Skąd się wzięli? Wskaże na jeden trop. To frankiści (i inni “nawróceni”). W książce Księgi Jakubowe, małymi literkami, w jednym z przypisów, autorka – Olga Tokarczuk pisząc o liczebności żydów którzy wraz Jakubem Frankiem przeszli (pozornie) na wiarę katolicką i otrzymali polskie nazwiska – wymienia liczbę ok. 20 tysięcy osób a nawet, być może, 25 tysięcy. Dzisiaj najcześciej sprowadza się frankistów do 48 rodzin którzy wówczas otrzymali szlachectwo. Ale to byli ci, których było stać na zapłacenie 500 dukatów złotem. Nieliczni. Biedota (ogromna większość) po prostu się tylko przechrzciła, głównie w 1759 roku. Po kilku miesdiącach otoczenie króla zorientowało się, że ta konwersja zydowska to oszustwo i Franka wtrącono do twierdzy z dożywotnim wyrokiem. Ci zydzi mieli prawo przez lat sto wchodzić w związki małżeńskie wyłącznie między sobą. Czyli – w rozumieniu niemieckich “ustaw norymberskich” nie byli w czasie II Wojny już traktowani jako żydzi. Ich Holocaust nie dotknął – chociaż taki Sygietyński wolał się (z racji semickiego wyglądu) ukrywać w czasie okupacji.

Trudno sobie wyobrazić liczebność obecną owych ówczesnych “przechrztów”, którzy przecież dokonali konwersji wyznania , przyjmując polskie nazwiska, z wyłącznie taktycznych powodów. Oni zachowali żydowską tożsamość – tylko ją głęboko ukryli. Dowodem na to, że ich konwersja wyznaniowa była fikcyjna jest fakt, że kilka miesięcy przed przyjęciem chrześcijaństwa Frank z grupą wyznawców, niepewny sytuacji w Polsce, przeszedł na islam. Ilu potomków frankistów może mieszkać w Polsce dziś? W 1759 roku – ok 25 tysięcy – to ile dzisiaj?

 ==============================================

wawel24

13 lipca 2019, 10:02

@Jerzy Korytko

Witam Szanownego komentatora. 🙂

Teren po którym się poruszamy w tych naszych szacunkach jest niepewny. Są niezgodności źródeł. Np. dzisiejsze żydowskie w wielu przypadkach podają liczby dwukrotnie zaniżone względem danych archiwalnych rosyjskich. Polecam sieciowe źródła z rosyjskich archiwów – są tak dokładne, że podają liczbę wagonów w poszczególnych pociągach repatriacyjnych :).

Emigracje do Palestyny (później Izraela) szacuje się na ok.150 tys. (znowu niezgodności “źródeł”, dzisiejsza historiografia żydowska ma tendencję do zawyżania liczebności tej emigracji).

Urzędowa wersja jest taka, że po odliczeniu wszystkich emigracji izraelskich zostało już “na stałe” w Polsce ok. 200 tys. Wg Szcześniaka, Ciechanowskiego i moich szacunków jest 2-3 krotne zaniżenie. W każdym razie kilkaset tysięcy pozostałych na terenie PRL daje zgodnie z prawami demografii po 70 latach kilka milionów. Zresztą wiele zależy od zdefiniowania kryteriów takiej a nie innej etniczności. Specyficzną populację dawnych konwertytów o rodowodzie frankistowskim też uwzględniałem w swoich szacunkach, być może w zbyt małym stopniu. Po uwzględnieniu trafnych Pańskich sugestii niewykluczone, iż dostalibyśmy liczbę końcową większą o 50%. Z tych najdawniejszych przechrztów pewną część jednak można uznać za zintegrowaną. Nieraz rodziny były podzielone w swych wyborach, w swej lojalności, jak uczy historia życia i działalności braci Unszlichtów. W każdym razie, jakby nie liczył, wielu osobom wychodzi ok. 5 mln. Jest to zapewne dolna granica o czym przypominają Pańskie uwagi. Potomkowie frankistów podobnie jak “Chińcyki” u Wyspiańskiego “trzymają się mocno” :). Świadczy o tym pozycja Naimskiego jako geopolitycznego doradcy Prezesa oraz mówią o tym wielogodzinne opowieści Glapińskiego o frankistach :).

Dziękuję za dopełniające uwagi

pozdrawiam

 Odpowiedz

  ============================================

Jerzy Korytko

13 lipca 2019, 10:40

@wawel24

Tak, w sumie najważniejszym pytaniem o ludzi z rodowodem, korzeniami żydowskimi jest pytanie o ich obecne identyfikowanie własnej tożsamości narodowej. Tego nikt nie jest w stanie ustalić, nie ma ku temu żadnych szans. Pozostaje intuicja. Myślę, że znaczna część tych ludzi do dziś interes narodu (?) żydowskiego stawia wyżej od interesu kraju zamieszkania. Są przykłady – “polski” ( w polskojęzycznym, zrobionym z polskimi aktorami) reżyser Pawlikowski w świetnym skądinąd filmie “Zimna wojna” pluje nam w twarz sugerując, że “polska kultura może tylko wówczas osiągać wysoki poziom gdy tkwi w niej pierwiastek żydowski”. Myślę, że mają nas za naród podludzi, którym kierowanie należy im się z urzędu.

 Odpowiedz

==============================================

maur

13 lipca 2019, 11:27

Notka przydługa, lecz nie szkoda czasu na lekturę. 🙂

———–

Jakby na rzecz nie patrzeć, mam wrażenie że rządzą nami osoby żydowskiego pochodzenia albo filożydzi wszelkich proweniencji.

Stąd się bierze cała ta paskudna reputacja naszego kraju w obiegu międzynarodowym. To oczywiście wniosek końcowy na podstawie całej masy przykładów.

————

Mamy demokrację w wydaniu bolszewickim i to jest fakt. Elketorat otrzymuje stały abonament, by nawet nie myślał o zmianie rządzących. Poza oczami tego elektoratu odbywa się eksploatacja gojów tak samo jak od tysięcy lat. Nie ma w nas, jako zbiorowości, ani siły ani woli aby rzecz urządzić jak należy. Chcących rewolucyjnej zmiany systemu jest wielu. Poprzestają jedynie na chęciach deklaratywnych, bo już najmniejsze działania przestają większość z nich…

 Odpowiedz

==============================================

smutny3

13 lipca 2019, 14:43

@maur Myśle ze trudność rozróżnienia kto jest kto, chroniona poprzez poprawność polityczną powoduje ten marazm i trwanie narodu w tej (swego rodzaju) ukrytej okupacji.

 Odpowiedz

  ====================================

maur

13 lipca 2019, 17:15

@smutny3

Nie tylko poprawność polityczna stoi za ochroną ich, i nie tylko ich, tożsamości. Stoi tez cała masa “prawa”, poczynając od dekretu Bieruta po najnowsze RODO. Dekret Bieruta dawał szanse całej żydo-bolszewii na zmianę nazwisk na polskie. Potem właściwie do teraz, już mają z górki.

 Odpowiedz

==============================================

smutny3

13 lipca 2019, 19:22

@maur

No cóż, jesteśmy narodem spasożytowanym w okresie, gdy „kukułcze pisklę” wypycha kolejne pokolenia z własnego gniazda (nazywając ich oczywiście frajerami). Tak kończy naród bez własnych elit.

 Odpowiedz

==============================================

ANEKS  II

Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską? 

Anna Wiejak

16 sierpnia 1920 r. w kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski zdecydował o internowaniu tysięcy oficerów i żołnierzy pochodzenia żydowskiego w obozie w Jabłonnej. Środowiska żydowskie ubolewają, że żołnierze pochodzenia żydowskiego nie mogli obserwować rodzącej się niepodległości Polski. Ale, czy gen. Sosnkowski mógł postąpić inaczej?

Ilustracja. Jabłonna – obóz żydowski

Kiedy wojska bolszewickie podchodziły do Warszawy gen. Kazimierz Sosnkowski, obawiając się, iż żołnierze żydowskiego pochodzenia przejdą na stronę wroga wydał taki rozkaz:

„Ministerstwo Spraw Wojskowych — Oddział I Sztabu Licz. 13679 mob. Usunięcie żydów z D.O. Gen. Warszawy i formacji podległych wprost M. S. Wojsk. W związku z mnożącymi się ciągle wypadkami, świadczącymi o szkodliwej działalności elementu żydowskiego, zarządza M. S. Wojsk, co następuje: 1. Dla D. O. Gen. Warszawa. 2. Dla wszystkich Oddziałów szt. M. S. Wojsk, i Dep. M.S.W. z poszczególnymi, w drodze tych Oddz. szt. i Dow. wprost M. S. Wojsk., podlegającymi formacjami, zakładami, instytucjami itd. ad 1. D. O. Gen. Warszawa usunie ze wszystkich mu podległych formacji, stacjonowanych w Warszawie, Modlinie, Jabłonnie i Zegrzu, żydów szeregowych, pozostawiając w tych formacjach tylko 5% tego żywiołu. D. O. Gen. Warszawa wyznaczy punkt zborny, dla tych wyeliminowanych żydów, tworząc z takowych po wydzieleniu rzemieślników, oddziały robotnicze. Oddziały te powinny być formowane na sposób kompanii robotniczych o maksymalnej sile 250 szeregowych na kompanię. Na każdą taką kompanię robotniczą wyznaczy:; D.O. Gen. Warszawa 1 oficera, 5 podoficerów, 10 szeregowych wyznań chrześcijańskich. W razie zapotrzebowania oficerów niezdolnych do służby frontowej zwróci się D. O. Gen. Warszawa z zapotrzebowaniem takowych do Oddz. I Sztabu M. S. Wojsk. Po sformowaniu wymienionych kompanii robotniczych, wyda M. S. Wojsk, dalsze zarządzenia, co do numeracji i gdzie wymienione kompanie zużytkowane zostaną. Przeprowadzenie tego rozkazu należy niezwłocznie wykonać, licząc się z obecną sytuacją. O wycofaniu z formacji żydów zamelduje D. O. Gen. Warszawa do M. S. Wojsk. Oddz. I Sztabu do dnia 12. VIII. 1920 r. ad 2. Wszystkie oddziały szt. M. S. Wojsk., jak również i Departamenty usuną do 5% z podległych im (wprost M. S. Wojsk.) formacji, zakładów, instytucji itd. szeregowych żydów, oddając takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa, które ich wcieli do tworzących się robotniczych komp. Zaznacza się przy tym, że w samych biurach i kancelariach poszczególnych oddz. szt. i Departamentów, należy wszystkich żydów szeregowych usunąć. Zatrzymanie żydów w biurach lub innych instytucjach pod pretekstem, że takowi są niezbędni lub politycznie pewni, tym samym zakazuje się. Wyeliminowanie żydów i oddanie takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa winno być bezwarunkowo z dniem 12. VIII. 1920 r. skończone. Wykonanie tego rozkazu zamelduje D. O. K. Gen. Warszawa Oddziałowi I Dep. M. S. Wojsk., zawiadamiając o wykonaniu Oddz. X. Sztabu M. S. Wojsk. Otrzymują: Woj. Gub. Warszawy, D.O. Gen. Warszawa, Biuro Prezydialne, Kancelaria Wiceministra, Wszystkie Oddz. Sztabu M. S. Wojsk., Wszystkie Dep. M. S. Wojsk., Dep. dla spraw Morskich, Dow. m. Warszawy, N. Dow. W. P. Prich Płk. Szt. Gen. Szef Oddziału I.”

 Lata doświadczeń współegzystowania ludności polskiej i żydowskiej nie mogły pozostać w niepamięci, w szczególności zaś sposób, w jaki Żydzi, współpracujący z zaborcami, traktowali Polaków w okresie zaborów. Pamięć o tym, jak w 1772 r. Żydzi przyjaźnie witali zaborców oraz jak walczyli o stworzenie Judeopolonii w okresie wyłaniania się niepodległej Polski po I wojnie światowej była w świadomości dowódców wojskowych wciąż żywa. Znane też były inklinacje ludności żydowskiej do bolszewizmu. Nic zatem dziwnego, że w kluczowym dla losów bitwy momencie dowództwo Wojska Polskiego chciało mieć pod komendą jedynie pewnych ludzi.

 O tym, jak trafna okazała się ocena sytuacji dokonana przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego, świadczą późniejsze komunikaty Naczelnego Dowództwa:

 „Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-białoruski: Wczorajsze walki o Lidę były uporczywe. Nieprzyjaciel zgromadził wielkie siły, starannie przygotował się do obrony i umocnił ważniejsze obiekty. Piechota nasza musiała kilkakrotnie łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród ciężkich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczyszczał miasto od nieprzyjaciela. Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzelając do naszych żołnierzy”.

 Dodać tu należy, że kiedy wymieniony 41 pp. opuścił ze względów taktycznych czasowo Lidę, to Żydzi z okien i z dachów strzelali do polskich żołnierzy, oblewali ich wrzątkiem i rzucali kamieniami. Dokonywali też na polskich żołnierzach masakr.

 Już 19 sierpnia 1920 r „w Siedlcach wzięto do niewoli ochotniczy oddział żydowski, rekrutujący się z miejscowych żydów komunistów”. Z kolei komunikat z dnia 21 sierpnia 1920 r. brzmiał:

 „Front środkowy… W walkach pod Dubienką, gdzie odrzuciliśmy nieprzyjaciela za Bug, odznaczył się porucznik Danielak z 11 pp., który samorzutnie, nie czekając na nadejście swej kompanii, z 8 żołnierzami zaatakował linię nieprzyjacielską, biorąc 20 jeńców do niewoli. Stwierdzono w tym okręgu, że walczy po stronie bolszewickiej oddział ochotniczy z Włodawy”.

 Na podstawie tych komunikatów widać wyraźnie, że Polacy nie tylko, że musieli uporać się z bolszewicką nawałą, ale również z wrogiem wewnętrznym, komunizującymi środowiskami żydowskimi. Z Żydami przyszło Polakom walczyć również w Białymstoku.

 Komunikat z 24 sierpnia 1920 r. stwierdza: „Front północny… Przy zdobyciu Łomży wzięto 2.000 jeńców, 9 dział, 22 karabiny maszynowe i bardzo duży materiał wojenny.

 Po zajęciu przez 1-szą dywizję Legionów w dniu 22 bm. rano Białegostoku trwały w samym mieście jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiecką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie”.

 Żydzi spiskowali z bolszewikami na długo przed Bitwą Warszawską

 Raport Dowódcy 5p. Ułanów do Szefa Sztabu Generalnego nie pozostawia złudzeń:

 „Dnia 21 czerwca 1920 na odcinku IV Batalionu 106 pp. na Słuczy 3 żołnierze, żydzi przyłapani zostali na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdradzić nas i wspólnie przełamać front. Batalion ten miał w swym składzie 130 żołnierzy żydów. Dwóch żydów z wyroku Sądu Doraźnego, zostało rozstrzelanych, trzeci ułaskawiony”. „Dnia 26 czerwca również silnie zażydzony I Batalion 106 pp. bronił przyczółka mostowego w Hulsku. Trzykrotnie odważni semici uciekali z okopów i trzykrotnie ułani 5 pułku zapędzali ich płazem szabli na miejsce. W trakcie tego żyd, sierżant 106 pp. zabił dwoma kulami wachmistrza 3 szwadronu Pilcha, który zapędzał go na miejsce. Wynikiem tego boju było nowe przełamanie naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dnia 3 sierpnia 1920 r. Budionnyj skoncentrował się naprzeciwko Ostroga, bronionego przez oddziały 106 pp., do którego powróciła tymczasem większość żydów — dezerterów. Dnia czwartego o świcie garnizon Ostroga bez strzału, nie napierany przez bolszewików, panicznie wycofał się z miasta. Bolszewicy mimo trudnej przeprawy, przeszli Horyń i wyruszyli na Zdołbunowo”. „Z faktów przytoczonych wypływa, że przepełniony żydami 106 pp. służył ulubionym punktem ataku dla Budionnego i dwukrotnie odegrał fatalną rolę bezpośredniej przyczyny przełamania naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dane powyższe są w Armii naszej powszechnie znane i szeroko omawiane wśród żołnierzy. Oburzenie ich jest tak wielkie, że dalsze pozostawienie żydów w składzie Armii jest wykluczone. Nasuwa się konieczność niezwłocznego wydzielenia ich z pułków na froncie, inaczej mogą zajść krwawe ekscesy. Wartość bojowa na takim odżydzeniu może tylko zyskać”.

 Ministerstwo Spraw Wojskowych nie miało zatem wyjścia. Od tego zależał los bitwy, a za nią całej Rzeczpospolitej i Europy. Żydzi pogodzić się z nią nie mogli. Rozdmuchano ją do rangi ogólnoświatowego skandalu, natomiast sam obóz w Jabłonnie przedstawiano jako rodzaj „obozu koncentracyjnego, w którym miano rzekomo znęcać się nad Żydami.

 Nie jest wykluczone, że decyzja gen. Kazimierza Sosnkowskiego walnie przyczyniła się do zwycięstwa Polaków w wojnie z bolszewikami. Nietrudno bowiem byłoby sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w newralgicznym momencie bitwy Żydzi przeszli na bolszewicką stronę.

Autor: Anna Wiejak  https://prawy.pl/55795-bitwa-warszawska-bez-udzialu-zolnierzy-pochodzenia-zydowskiego-zapobiegliwosc-gen-sosnkowskiego-ocalila-polakow-przed-kleska/

==========================================================================================================

 LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

WSTĘP Dezinformacyjny trójkąt,czyli antysemici,rasiści, polnische Banditen i chorzy lekarze 

CZĘŚĆ I Słowo „antysemityzm”: skąd, po co i dla kogo, czyli umysł zniewolony i umysł niepodległy

CZĘŚĆ II „Antysemita”=”wróg ludu”, czyli wymyślili Żydzi, udoskonalili neomarksiści, też Żydzi

CZĘŚĆ III Antysemityzm,czyli pocałunek Marksa z Freudem, agresywna magia i aksjologiczny sens odrazy

Kabała, dobroduszność i sztuka wojny czyli politycy PIS-u i czarodziejski płaszcz

Gwiazda Dawida, orzeł Piastów i L.Kaczyński, czyli Antysemityzm sezon 2

Dwa narody (jeden ukryty) i beatyfikacja Blajchmana

Długie ręce Martyny W. i odwrócony system budowania RP

Judasz w Pruchniku, czyli cała Polska mierzy nosy sobie i diabłom!

O uczciwych, partyjnych przedsiębiorcach i rosnących wieżowcach

Pięść Joachima, nos Naczelnika i muchy-konfederatki (twórzmy MuzeumDŻW)

“Mi, mniejszoszcz wimagamy…”

Magia, kabała i syjonizm w kulcie kamieni ściany płaczu

Marzenia ściętej głowy, czyli walka kogutów i polski duopol mocy

Obsesje dyfamacji, czyli 3 słowa od których nie pozwolą ci się uwolnić

WYBRANE KOMENTARZE

@
Cóż – wydaje się, że podana liczba osób tej nacji(?), czy raczej poglądów judaistycznych, jest wiarygodna.
Dowodzą tego wyniki wyborów, kiedy to, niezależnie od okoliczności i faktów, ugrupowanie bardziej filosemickie (bo nie maże być antysemickich), zdobywa ZAWSZE pewną ilość głosów – rzędu kilku milionów (rozkład statystyczny – nie wszyscy głosują, ale większość).
Należy też zauważyć, że głosy te pochodzą w znakomitej większości z DUŻYCH MIAST.
A wiadomo jaka była polityka osiedleńcza – Warszawa nie pozwalała na zameldowanie dowolnych osób. Mieszkania były przydzielane swoim. Ci ludzie zajmowali (i dalej to trwa) stanowiska administracyjne – archiwa, księgowość instytucje kultury itd. Stąd mimo afery z kamienicami – Trzaskowski uzyskał tak dobry wynik.
Także Cimoszewicz. To samo w innych miastach.

Jest wiele innych przejawów tych wpływów. Myślę, że czas nie tylko pisać o ilości, ale też o sposobach infiltracji i sterowania społeczeństwem.
I nie chodzi o usunięcie tej nacji, ale o wyrównanie szans – niech będą równymi w prawach i możliwościach członkami społeczeństwa.

Komentarz przeklejony z S24

Krzysztof J. Wojtas 14.07.2019 07:09:13

To jak to ma się do

holocośtam? To nie mieści się w ta rubryka.

kula Lis 68 14.07.2019 07:28:00

@Krzysztof J. Wojtas 07:09:13

To ja też przeniosę swoją nań odpowiedź z S24 🙂 :
Bardzo sensowny komentarz. Zawiera kilka spostrzeżeń dość ważnych dla tematu omawianego i zasługujących na rozwinięcie.

wawel 14.07.2019 07:57:33

Takie pytanie.

Dlaczego nie ma w dowodzie osobistym wpisanej narodowości, jak to było dawniej? Dlaczego nie ma adresu zameldowania? Dlaczego nie można wpisywać wyznania? I dlaczego wprowadzono RODO, by chronić nas Polaków?

goat 14.07.2019 08:05:26

Mam inną teorię co do liczby żydów w Polsce.

Przyrost naturalny z 600 tys po wojnie do 4 mln dzisiaj nie jest możliwy..
bo po wojnie było ok 35 mln Polaków to ile ich powinno być dzisiaj przy takim jak dla żydów przyroście ? a obie grupy żyły w podobnych warunkach.

Przed wojną w Polsce żyło ok 3 mln żydów.
Część była spolonizowana i żyła jak Polacy a część była ortodoksyjna i wyraźnie różniła się etnicznie (język, Kultura strój, tradycje).
Gdy Hitler wprowadził prawa antysemickie to wszyscy żydzi którzy mogli nagle zniknęli z życia oficjalnego…pozałatwiali sobie lewe papiery polaków pomieniali nazwiska i stali się nagle “polakami”.
Hitler wymordował tylko tych żydów których potrafił zidentyfikować czyli przede wszystkim tych którzy nie znali języka polskiego czyli żydów ortodoksyjnych (część z nich uciekła na wschód do Rosji). Reszta udając Polaków przeżyła… ale zniknęli z ewidencji żydów czyli zostali uznani za ofiary holocaustu… a żyli nadal jako Polacy w PRLu pod zmienionymi nazwiskami… i to oni stanowili w czasach Stalinowskich najzagorzalszych utrwalaczy władzy ludowej.

W 68 Gomułka ich odessał od stołków i pozwolił wyjechać na zachód.
Część wyjechała a część została w Polsce.
Obie grupy (post stalinowców) nieustannie obalały PRL w 1970, 76, 80… aż w końcu w 89r obaliły i przejęły władzę przy wydatnym udziale polskich pożytecznych idiotów sterowanych przez ambonę.
Ambona zresztą czyli KK też zostały zinfiltrowane skutecznie przez żydów (korzenie JPII oraz wielu biskupów…).

Dzisiaj w Polsce jest wystarczająca liczba ukrytych żydów by skutecznie rządzić krajem. Dzisiaj ta mafia żydowska obsadza wszystkie kluczowe dla niepodzielnego rządzenia stanowiska w Polsce (urzędy, sądownictwo, media, gospodarka, finanse, edukacja wyższa, biskupi..)…
Liczbę żydów oceniam na 1-2 mln.
W dzieciństwie w trójmieście widać było wielką ilość semickich “Polaków” wszyscy razem chodziliśmy do tych samych szkół wydawało się że wychowuje się nowe pokolenie Polaków.. ale to były pozory bo semickie dzieci uczyły się w domach całkiem czego innego od swoich rodziców. PRL dał żydom równe prawa taka jak Polakom a potem został przez tych żydów “zamordowany” można powiedzieć klasyka żydowskiej strategii.

Polacy w Polsce nie mają nic do gadania.. tzn mają ale tylko na poziomie internetu… albo przy piwie.

Oscar 14.07.2019 08:13:16

@goat 08:05:26

Dobre pytania a odpowiedź jest oczywista.
Pierwsze co zrobiły solidaruchy to utajniły dane personalne “wszystkich” polaków…cel oczywisty.
Drugie co zrobiły to zniosły karę śmierci za przestępstwa gospodarcze…
a potem w ogóle zniosły karę śmierci.

Oscar 14.07.2019 08:16:33

@Oscar 08:13:16

Te dane pochodzą od rebe Szurmieja. On to publicznie w TVP podał.

kula Lis 68 14.07.2019 08:32:42

@Oscar 08:13:16

Ciekawy komentarz.
Jest Pan z opcji minimalistów (obstających przy dolnej granicy 2 mln). Szanuję ten wybór, lecz pozostaję po stronie autora książki “Antysemityzm”, prof. Ciechanowskiego, czyli przy liczbie 4-5 mln.

Dużo w końcowym wyniku zależy też od definicji i kryteriów “żydowskiej etniczności”. Obecne w socjologii poszerzone pojęcie etnosu – tzw. etnik, czyli osoba od długiego okresu czasu zasymilowana i znaturalizowana może niejawnie kultywować swoją “inność”:

ALEKSANDER POSERN-ZIELIŃSKI ujął to tak: “Z jednej strony podlegają [osoby takie] asymilacji i akulturacji, integrują się stopniowo z host society (…) z drugiej jednak – zachowują wciąż pewne cechy swej identyczności etnicznej i odrębności kulturowej, które czynią z przedstawicieli tych grup tzw. etników, a więc ludzi cechujących się inną etnicznością (…)”.

W Polsce od XVIII było sporo takich “etników”. Doliczając ich do Pańskich 2 mln i tak otrzymamy nieuchronne 4 mln.
Polecam przestudiowanie rodowodu Tuska i jego żony oraz “osadników żydowskich” w okolicach, które zamieszkiwali przodkowie tej pary prezydenckiej. Z żydowskością Tuska było podobne zamieszanie i podobny teatrzyk dla autochtonów odegrany w izraelskiej prasie, jak w przypadku ogłoszonej i odwołanej żydowskości Mateuszka. Parę lat temu było sporo w sieci źródłowych danych, nie wiem, czy część nie znikła, bo nawet w trakcie ich lektury i wyszukiwania po pewnym czasie niektóre strony z danymi genealogicznymi nie były już dostępne.

Polecam też pod rozwagę komentarz Jerzego Korytko:

Jerzy Korytko
13 lipca 2019, 08:32

“Repatriacja żydów ze Wschodu do Polski rzeczywiście miała miejsce. Ale są tutaj dwa aspekty sprawy – ci żydzi przyjechali do nas z żydowską tożsamością i (spotkałem takie opracowania naukowe) w większości potraktowali Polskę jako kraj tranzytowy. Po pewnym czasie opuścili Polskę wyjeżdżając m.innymi do Izraela. To nie oni wobec tego decydują o dzisiejszej obecności żydów w naszym Narodzie. Bo jednak znacząca liczba żydów u nas rzeczywiście jest po dziś dzień. Skąd się wzięli? Wskaże na jeden trop. To frankiści (i inni “nawróceni”). W książce Księgi Jakubowe, małymi literkami, w jednym z przypisów, autorka – Olga Tokarczuk pisząc o liczebności żydów którzy wraz Jakubem Frankiem przeszli (pozornie) na wiarę katolicką i otrzymali polskie nazwiska – wymienia liczbę ok. 20 tysięcy osób a nawet, być może, 25 tysięcy. Dzisiaj najcześciej sprowadza się frankistów do 48 rodzin którzy wówczas otrzymali szlachectwo. Ale to byli ci, których było stać na zapłacenie 500 dukatów złotem. Nieliczni. Biedota (ogromna większość) po prostu się tylko przechrzciła, głównie w 1759 roku. Po kilku miesdiącach otoczenie króla zorientowało się, że ta konwersja zydowska to oszustwo i Franka wtrącono do twierdzy z dożywotnim wyrokiem. Ci zydzi mieli prawo przez lat sto wchodzić w związki małżeńskie wyłącznie między sobą. Czyli – w rozumieniu niemieckich “ustaw norymberskich” nie byli w czasie II Wojny już traktowani jako żydzi. Ich Holocaust nie dotknął – chociaż taki Sygietyński wolał się (z racji semickiego wyglądu) ukrywać w czasie okupacji.

Trudno sobie wyobrazić liczebność obecną owych ówczesnych “przechrztów”, którzy przecież dokonali konwersji wyznania , przyjmując polskie nazwiska, z wyłącznie taktycznych powodów. Oni zachowali żydowską tożsamość – tylko ją głęboko ukryli. Dowodem na to, że ich konwersja wyznaniowa była fikcyjna jest fakt, że kilka miesięcy przed przyjęciem chrześcijaństwa Frank z grupą wyznawców, niepewny sytuacji w Polsce, przeszedł na islam. Ilu potomków frankistów może mieszkać w Polsce dziś? W 1759 roku – ok 25 tysięcy – to ile dzisiaj?” – koniec cytatu.

Pozdrawiam Pana

wawel 14.07.2019 08:39:35

Dowodem na to, że Żymianie

opanowali atrapę Polski i sieroty po Polsce bez reszty jest i to – że nader łatwo poszło im kompletne rozpirzenie PRL, rozkradzenie wspólnie wypracowanego majątku i oddanie liczących się firm w zagraniczne, kosmate ręce. Polskość jest tłamszona w zarodku – więc nastała pustynia kulturalna. W takich warunkach – jak gdyby nigdy nic – Żymianie przystąpili do depopulacji sierot po Polsce w atrapie Polski – gdzie głównym narzędziem tego bandyckiego procederu jest ZUS i tzw. Służba Zdrowia.
Wniosek?
Cóż -Jezus Chrystus kiedyś ostrzegał ludzi stworzonych przez Boga – przed żmijowym plemieniem – i jak do tej pory – czynił On to na próżno.

demonkracja 14.07.2019 09:27:48

@Oscar 08:16:33

Chyba karę śmierci zniósł sejm kontraktowy. I bardziej na zniesieniu tej kary zależało komuchom niż solidaruchom.

zbig71 14.07.2019 09:41:45

@zbig71 09:41:45

A komuchy to kto, ….?

Krzysztof J. Wojtas 14.07.2019 09:57:50

@

4-5 mln Żydów się ukrywa ale ich reprezentacja
zarządza Polską i to w każdej konfiguracji czyli maja swoich ludzi
w każdej partii , przykład konspiracji nie mający miejsca w dziejach świata :)))
Sieć dostarcza jeszcze bardziej pesymistyczny obraz Polski
bo niektórzy popularyzują pogląd ,że wszyscy Polacy są Żydami ,
w tej sytuacji łatwo o jakies stany lękowe czy nawet depresję
bo wygląda na to ,że całe pokolenia Polaków nie wiedziało kim jest ,
dopiero dorodziejstwo internetu umożliwiło poznanie korzeni
i wyszło ,że nas nie ma :)))

puuuq 14.07.2019 11:30:58

@puuuq 11:30:58

Ktoś uznał że wyznawcy żydowskiego Boga muszą być w jakimś sensie żydami. W końcu taka była od lat definicja żyda (wiara w żydowskiego Boga) żydzi to nie naród to wspólnota religijna.
I w tej logice jest jakiś sens.
Na tej zasadzie cała południowa Ameryka jest “żydowska”.

Z tym że są żydzi bardziej .. i żydzi mniej…
Żydzi “bardziej” uważają że są uprawnieni żydami “mniej” a obowiązkiem żydów “mniej” jest czcić żydowskiego Boga i żydów “bardziej” jako jego bezpośrednich następców na ziemi.

To jedna z koncepcji bardziej “pojednawcza” od tej talmudycznej gdzie goje to tylko zwierzęta stworzone przez żydowskiego Boga by lepiej służyć żydom jako ich niewolnicy.

Oscar 14.07.2019 11:39:59

@Oscar 11:39:59

błąd napisałem:
“Żydzi “bardziej” uważają że są uprawnieni żydami “mniej” ”
a powinno być
Żydzi “bardziej” uważają że są uprawnieni DO RZĄDZENIA żydami “mniej”…

Oscar 14.07.2019 11:42:14

@Oscar 11:39:59

Nawiasem mówiąc taka “koncepcja żyda” jest bardzo podstępna bo uzasadnia zamianę Polski na Pollin skoro tu mieszkają sami żydzi jedni bardziej inni mniej….ale żydzi.

To wszystko to są najrozmaitsze ścieżki podbijania Polski.
Dla żydów z Izraela Polska to kraj zielony, żyzny piękny w kontraście do pustynnego Izraela.

Polskę chroni antysemityzm czyli niechęć do żydów i ich obcej Polakom kultury. Polacy są Słowianami ludźmi szczerymi otwartymi dla których kłamstwo i oszustwo jest złem a żydzi to kultura o wprost przeciwnych “wartościach” (kłamstwo i oszustwo to dowód zaradności, “inteligencji” w kulturze żydowskiej).

Oscar 14.07.2019 11:49:50

No cóż

„Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. (…) Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy”

– żydowski pisarz Artur Sandauer.

Czyż można się zatem dziwić, że jest jak jest?

zadziwiony 14.07.2019 14:51:30

@zadziwiony 14:51:30

To nie jest proces naturalny. To mafia żydowska tak steruje edukacją i karierami by żydzi zajmowali wszystkie ważne dla dyktatu żydowskiego stanowiska.
Mamy wiele przykładów jak średnio inteligentni żydzi zajmują ekskluzywne stanowiska i z drugiej strony jak niszczone są pozycje Polskich intelektualistów którzy są nie głośno pro żydowscy.

Ta utajona selekcja jest realizowana od lat.
Połowa albo i więcej żydów na wysokich stanowiskach ma jakieś dziwne kariery i setki mądrych tytułów od różnych żydowskich instytucji.
Wszyscy eksperci o żydowskich rysach mają tytuły doktora nauk a intelekt rozgarniętego gimnazjalisty co widać w TV zwłaszcza w programach antyrosyjskich.

Polacy powinni odbić od żydów również szkolnictwo wyższe.
Niestety tyle jest do odbijania (najważniejsze są sądy bo instytucja którą żydzi mogą sparaliżować wszelkie inicjatywy rządu).
W USA sądy też służą jako super kontrola mafii żydowskiej nad rządami. (to system).
A są jeszcze do odbicia media, służby specjalne, bank centralny i system bankowy, centralna komisja wyborcza, różni rzecznicy praw wszelakich…

Oscar 14.07.2019 17:01:03

Polska diaspora w Polsce zanika;

Pierwsza zwrotka:

Dziś prawdziwych Polaków już nie ma,
Bo czy warto z żydami się tłuc,
Brak perspektyw, mizeria i ściema,
A we władzach to zdrajca lub buc.

Nibiru 14.07.2019 18:18:09

@Oscar 17:01:03

zdaję sobie sprawę z takiego mechanizmu. To samo dotyczy wszelkich nagród i naukowych i kulturalnych, choć niektórzy na tym portalu fakty takie negują.

zadziwiony 14.07.2019 18:24:19

@Oscar 08:13:16

Dla mnie rozważanie ilu Żydów żyje w Polsce jest bez sensu. Bo nie o ilość tu chodzi. Najbardziej szkodliwi są nacjonaliści mniejszości mieszkających na terenie Polski. Dzięki różnym koneksją (często powiązania z obcymi wywiadami) przenikają do władz i partii politycznych i wpływają na rządy w interesie swoich mocodawców. Najśmieszniejsze to to że nasze rządy same tworzą i w części finansują jakieś ,,instytuty,, muzea itp które stają centrami tych wrogich sił.

marek500 15.07.2019 10:40:45

Opublikowano za: https://wawel.neon24.pl/post/149722,ukrywajaca-sie-diaspora-zydowska-w-polsce-liczy-4-5-mln

Od Redakcji KIP:

Podajemy skany stron  z oficjalnej statystyki Jewish World Almanacs, które  podają  liczebności populacji żydów w świecie w latach: 1933, 1938 i 1948, w kolejności.

Jewish World Almanacs. Jewish population 1933: 15,315,859 !

Jewish World Almanacs. Jewish population 1938: 15,748,091

Jewish World Almanacs. Jewish population 1948: 15,753,638 !

Wypowiedz się