CHOROBA ZAKAŹNA MEDYCYNY, czy MEDYCYNA ZDROWIA ?

medycyna-i-baerebola-w-polsce4
Człowiek młody traci zdrowie, aby mieć pieniądze, kiedy się zestarzeje, traci pieniądze, aby odzyskać zdrowie, ale wtedy jest zwykle za późno.

Śmierć z winny medycyny:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/dr-carolyn-dean-i-inni-smierc-z-winy-medycyny-cz-1/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/gary-null-carolyn-dean-i-inni-smierc-z-winy-medycyny-cz-2/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/gary-null-carolyn-dean-i-inni-smierc-z-winy-medycyny-cz-3/

Medycyna konwencjonalna – oskarżenie w imieniu narodów świata:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/oskarzenie-w-imieniu-narodow-swiata/

Medycyna holistyczna – Romanowski pt. „Zanim stracisz zdrowie”:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/07/krzysztof-romanowski-zanim-stracisz-zdrowie/

W założeniach filozoficznych medycyny chińskiej człowiek jako jedność ciała, umysłu i duszy jest łącznikiem między światem Ziemi, materii (biegun yin) a światem niebios, ducha (biegun yang). Organizm to mikrokosmos, który jest odbiciem wszechświata. W mikrokosmosie i makrokosmosie wszystkie elementy pozostają w dynamicznej równowadze pomiędzy biegunami yin i yang

Najważniejszym elementem w strukturze świata jest przemiana, ruch, dlatego fizjologia chińska koncentruje się bardziej na stanach czynnościowych narządów i związkach między narządami niż na ich anatomii.

Najbardziej chyba fascynuje wnikliwość obserwacji związków między reakcjami organizmu a ich przyczynami, jak: wpływy klimatyczne, tryb życia, sposób żywienia, stany emocjonalne. Równie wnikliwe są obserwacje związków czynnościowych między narządami.

Postępowanie lecznicze w medycynie chińskiej sięga daleko głębiej do poziomu przyczyn niż to ma miejsce w medycynie zachodniej, w której od wieku XIX (szkoła wiedeńska) leczenie jest zorientowane głównie na likwidację objawów. Taką sytuację można by nazwać brakiem filozofii medycyny.

W historii niemal każdego systemu medycznego występowały dwa nurty.

Jeden nurt, określmy go jako hipokratejski, był nurtem medycyny profilaktycznej. Taka medycyna dążyła do doskonałego odkrycia praw natury i fizjologii po to, by skutecznie unikać chorób. Ten nurt rozwijał medycynę edukacyjną, zapobiegawczą. Uczono ludzi jak żyć, żeby nie chorować. Podstawą takiego postępowania było założenie, że świat jest stworzony jako doskonały i nie trzeba nic poprawiać, wystarczy przestrzegać jego praw. Niestety, medycyna, która uczy ludzi jak nie chorować, działa jak brzytwa Ockhama, tzn. obcina zawód lekarza.
Drugi nurt, który zawsze współistniał w systemach medycznych a szczególnie jest rozwinięty we współczesnej cywilizacji zachodniej, dążył do maksymalnego uzależnienia człowieka od usługi lekarskiej i od leków.

Zgodnie z medycyną taoistyczną drogą zachowania zdrowia jest przestrzeganie praw natury.

Niezbędne jest uwzględnianie następujących przyczyn utraty zdrowia:
1. Nieprawidłowości odżywiania.
2. Nieprawidłowości snu i odpoczynku.
3. Nieodpowiednia ilość i jakość ruchu fizycznego.
4. Niewłaściwy stan emocjonalny.
5. Niewłaściwe działania medyczne.
6. Zagrożenia wynikające ze środowiska

Owa oszczędność czasu jest trochę iluzją. Etnografowie sugerują, że człowiek w prehistorycznych okresach potrzebował tylko około czterech godzin w ciągu doby na zaspokojenie potrzeb życiowych.

Istnieje pewna zasada w fizjologii, która nie jest respektowana we współczesnej medycynie, mianowicie: jeżeli zlikwidujemy objaw na powierzchni, to choroba pogłębi się lub rozszerzy na poziomie przyczynowym, czyli w głębi organizmu.

Lekarz chiński był wynagradzany za to, że ludzie na obszarze, za który odpowiadał, nie chorowali. Tracił uposażenie, kiedy zaczynali chorować. Lekarz rodziny cesarskiej, gdyby się zdarzyło, że ktoś z jej członków poważnie zaniemógł, mógł być ukarany śmiercią.

W USA w  2001 roku zmarło z powodu: zawałów serca – 700 tysięcy osób, raka – 553 tys., natomiast według ostrożnych szacunków z tytułu: chorób jatrogennych (będących następstwem leczenia), niewłaściwych leków i błędów sztuki medycznej –  1 milion osób. W sprawozdawczości jak piszą autorzy opracowania zgłaszanych jest 5-20 procent jatrogennych przypadków, a więc gdy podniesiemy przysłowiowy dywan, gdzie zamiata się zdecydowaną większość błędów medycyny to śmiertelność z winy medycyny jest kilka razy większa w ciągu jednego roku.

Jeśli popatrzymy w dłuższym okresie czasu to liczba zabitych we wszystkich wojnach jest znacznie mniejsza niż w okresie życia przeciętnego człowieka przez medycynę.

A ludzie oglądając w  telewizji śmierć kilku czy stu kilkudziesięciu osób jak  reagują potępieniem wobec terrorystów. Natomiast nie chcą wiedzieć jak ogromne rzesze ludzi są zabijane przez medycynę, co dokumentował dr Mathias Rath i inni w „Oskarżeniu w imieniu narodów świata” złożonym  do Trybunału Zbrodni Wojennych w Hadze w 2003 r. w którym oskarżył o ludobójstwo setek milionów ludzi cały szereg ludzi i organizacji ze „świecznika” światowej władzy.

Liczba niepotrzebnie hospitalizowanych wynosi rocznie 8,9 miliona osób, natomiast liczba niepotrzebnych medycznych i chirurgicznych zabiegów dotyczy 7,5 miliona osób. Te 16,4 miliona pacjentów to bezradne ofiary wepchnięte w system opieki zdrowotnej. Jeśli ci pacjenci niepotrzebnie hospitalizowani trafiliby do szpitala to wynikające z badań skutki mogłyby być następujące:

  1. Istnieje możliwość, że 2,1 % będzie cierpiało na poważne ujemne skutki uboczne z powodu przypisywanych im leków (186 000)
  2. Istniej możliwość, że spośród 16,4 miliona ludzi od 5-6 procent zarazi się infekcją szpitalną (489 500).
  3. Istniej możliwość, że spośród 16,4 miliona ludzi od 4 do 36 procent będzie cierpiało z powodu jatrogennych błędów popełnionych w czasie hospitalizacji ( błędy sztuki medycznej oraz niekorzystne reakcje uboczne na leki) ( 1,78 miliona);
  4. Istnieje możliwość, że spośród 16,4 miliona ludzi u 17 procent zostanie popełniony błąd w postaci zaleconej terapii (1,3 miliona).

Wydatki na amerykański sektor opieki zdrowotnej wyniosły w 2003 r. 1,8 biliona dolarów, co stanowiło 14 procent PKB.

Opracowanie  na podstawie wymienionych na początku artykułów.

Redakcja KIP

PS od redakcji KIP. Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o konwencjonalnej medycynie akademickiej, farmacji, ich oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz o CETA, TTIP i próbach wywołania III wojny Światowej, ponieważ te z pozoru odległe tematyki łączą się ze sobą w pełny obraz. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować ( i drukować oraz upowszechniać dopóki czynny jest internet) … i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

Wypowiedz się