Konferencja „Zagrożenia dla pokoju w Europie Środkowej”, a rocznica wybuchu II wojny światowej.

Prezentujemy nagranie rzeczowej merytorycznie konferencji, odnośnie rozkładu naszego państwa, słabości i skrajnej niekompetencji (jeśli tylko ?) elit politycznych i innych, oraz w kontekście prób destabilizacji sytuacji na Białorusi, zmiany  władzy i dokonania transformacji ustrojowej, tak jak w Polsce i innych krajach  Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencja miała odbyć się w Sejmie, ale została wyrzucona przez władze Sejmu, jak zresztą wiele konferencji i spotkań, na których odbycie najpierw została wyrażona zgoda przez Kancelarię Sejmu. Polecamy obejrzenie nagrania do samego końca, ponieważ są ciekawe spostrzeżenia, także historyczne.

Konferencja inspirowana jest ostatnimi wydarzeniami na Białorusi oraz zmianami geopolitycznymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Prelegentami konferencji byli: poseł Grzegorz Braun, prof. Andrzej Zapałowski, dr Leszek Sykulski, Tomasz Formicki, Jacek Hoga.

Opublikowano za: CEPERolkV4

PORAŻAJĄCA  jest logika zaprezentowanych argumentów o słabości Polskiego Państwa i niekompetencji elit oraz przeciwko destabilizacji, a nawet militarnemu zajęciu Białorusi, ( na co wskazują dwa poniższe komentarze) pod pretekstem „sfałszowania” wyborów przez Aleksandra Łukaszenkę i/lub starannie przygotowanej „kolorowej rewolucji”.

Wcześniejsze badania szans kandydatów  przez Centrum Analityczne ECOOM, wskazało na poparcie Łukaszenki przez 70% głosujących ( uzyskał 80%), w tym w samym Mińsku 65 % (uzyskał 65% wyborców, a Swietłana Tichanowskaja – 15%), a jego głównej konkurentce tylko 7 % w skali kraju ( uzyskała 10 %). OBWE i Inne organizacje zaproszone przez Białoruś do obserwacji wyborów, odmówiły udziału, co dowodzi, że wiedziały o pewnej wygranej Łukaszenki, wbrew kłamstwom nagłaśnianym przez zorkiestrowane mendia głównego ścieku po wyborach.

Stąd należy postawić następujące pytania:

Dlaczego polskojęzyczne elity: polityczne ( rządzące i opozycyjne ), kościelne, prawne i intelektualne, chcą konfrontacji ze spokojnym, przyjaznym Polakom Narodem Białoruskim, a w konsekwencji z Rosją, co może przerodzić się w konflikt globalny?

Czy te elity poprzez wywołanie zbrojnego konfliktu chciały ukryć:

 • ogromne kłopoty budżetowe i zadłużenia ?
 • podwyżki uposażeń parlamentarzystów i członków rządu ?
 • rosnący sprzeciw Polaków wobec całkowicie fałszywej plandemii kornawirusa ?
 • uchwalenie prawa zwalniającego od odpowiedzialności za lockdown i fałszywą pandemię ? ( nie uchwalenie tej ustawy spowodowało podanie się do dymisji wiceministra Zdrowia Cieszyńskiego, następnego dnia wiceminister cyfryzacji BUK i w kolejnym dniu samego ministra zdrowia Szumowskiego),
 • wprowadzenia totalitarnego prawa pod przykrywką Covid-19 ?
 • wypłatę haraczu 1 biliona złotych z tytułu całkowicie bezpodstawnej ustawy 447 amerykańskiego Kongresu, która jest precedensem wbrew prawu międzynarodowemu ?

Czy te elity chcą wywołać jądrową III wojnę światową, w której ludność na obszarach Polski i Białorusi, jako głównej „strefy zgniotu” poniosą największe straty, podobnie jak w pierwszej i drugiej wojnie światowej ? Czy o taką kolejną już powtórkę z historii chodzi ?

Jakie tajne stowarzyszenia rządzące światem prowadzą w kolejnych wojnach światowych i rewolucji w Rosji, ludobójstwo Słowian, głównie Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan w największym odsetku ludności na obszarach wchodzących w skład I Rzeczypospolitej ?

W tym miejscu zacytujemy dwa komentarze wskazujące na zamiar zajęcie militarnego Białorusi poprzez zaskakujący manewr wojsk: amerykańskich, polskich, litewskich i ukraińskich. Ukazanie się pierwszego komentarza na portalu gazety Wyborczej, a następnie na naszej stronie w dniu 17 sierpnia, zbiegło się w dniu następnym z wymuszoną dymisją Ministra Spraw Zagranicznych Czaputowicza, współodpowiedzialnego za niepowodzenie operacji.  Jego wypowiedzi  2-3 dni wcześniej nie zapowiadały tej wymuszonej dymisji.

Komentarz zfd z portalu GW zamieszczony na naszej stronie:

Przyjazd do III RP kundla CIA, niejakiego POMPKA, odbył się pod przykrywką funkcji Sekretarza STANU, jako osobistego wysłannika TRUMPKA, Prezydenta USA – niemieckiego Żyda, który się uważa za Nad-Prezydenta Niemiec. Pompek przyjechał do Polski w terminie Finału zamachu Stanu Na Białorusi.

Finału, którego ukoronowaniem miało być wprowadzenie przez POMKA do pałacu Prezydenckiego Pani Ciechanowskiej kundla BIEŁSATU prowadzonego przez córkę Senatora III RP, którego nazwiska itp. nikt woli nie pamiętać, ale będącego kumplem zmarłego Henryka WUJCA.

Skorelowane to było, ze wzmocnieniem liczebnym i nie tylko, Kontyngentu Sił Zbrojnych USA. Pompek najprawdopodobniej został przekonany zapewnieniami swoich kundli z polskojęzycznych sfer USOFILI, cywilnych i wojskowych, że operacja przejdzie bezboleśnie, a garnizon Amerykański przeniesie się w okolice Smoleńska, czyli na odległość około 100 km od Moskwy. 

A z rozpędu może zrealizować BLITZ_KRIEG innego Żyda, swojego rodaka Adolfa Hitlera i zajmą Moskwę. Przewidywano na tą operację godziny nocne, po ogłoszeniu wyników wyborów na Białorusi „.

Komentarz zamieszczony M. Blazko zamieszczony przez komentatora Oskara na portalu Neon24.pl:

Tu ciekawa opinia nt przygotowań w sprawie Białorusi.

Opowieść bardzo ciekawa …zabrakło mi jednego elementu..
Powinna być jeszcze stosowna prowokacja „Gliwicka” czyli napaść Białorusi na NATO i dopiero stosowna odpowiedź NATO (wcześniej jak opisano przygotowana i wytrenowana).

„Parę słów z Piakina. Co ciekawe podziela pogląd Alojzego Ptysia apropos wjazdu wojsk NATO na Białoruś w celu obrony uciśnionego ludu i demokracji. Zresztą o takim przygotowywanym scenariuszu mówił już od pół roku wskazując, że Łukaszenka sam się zagania w matnie prawie bez wyjścia. Generalnie większość punktów miały zająć wojska powietrznodesantowe, a operacje lądowe miały poprowadzić dwa zgrupowania wojsk polskich stworzone na wschodniej granicy tylko w tym celu – kierunek Brześć i Mińsk. Zwraca tez uwagę, że pewnych rzeczy nie dało się wyhamować i np. owe kobiety ubrane na biało z kwiatkami to miały witać „wyzwolicieli” – warto tu zauważyć, że protestujący mieli od cholery polskich flag (szykowano rozbiór Białorusi), a także plakatów po angielsku – to dla mendiów. A jak już przy flagach jesteśmy to widać, że Białorusini dużo mądrzejsi od ukrów nie są, bo posługiwali się flagami biało-czerwono-białymi, czyli flagą kolaborantów, którzy razem z nazistami wymordowali 30% populacji Białorusi podczas II WS.Tu jednak podobieństwa się kończą, bo Rosja dyplomatycznie stwierdziła, że bezwzględnie nie dopuszcza mieszania się obcych sił w sprawy białoruskie – tłumacząc po ludzku tą wypowiedz oznacza, że żołnierze, którzy wkroczą na Białoruś wrócą co do jednego. w foliowych workach, a państwa, które je wyślą zostaną cofnięte do średniowiecza.

Podziałało, AWACS sobie polatał i tyle – NATO zdryfiło. Ciaputowicz poleciał bo misterną operacje szlag trafił.
Łukaszenka to prosty chłop i w try miga zrozumiał, że Zachód ma dla niego tylko dwa scenariusze : a’la Kadafii lub a’la Hussein.

Ta jego prostota cwanego „chutornika” jest obecnie bardzo przydatna dla Rosji, bo jego instynkt samozachowawczy uczyni z niego najwierniejszego sojusznika Rosji ( do czasu, bo po przesileniu Kreml z niego na pewno w dłuzszej perspektywie zrezygnuje).
Piakin zwrócił też uwagę, że poza wystawieniem zbrojnego parasola Putin dał mu też parasol dyplomatyczny – Łukaszenko w ogóle z nikim z zagranicy nie rozmawia – w jego imieniu z zachodem rozmawia Putin. Łukaszenko zajmuje się czyszczeniem spraw wewnątrz kraju.
PS>

Jeśli ten ogląd sytuacji jest prawdziwy, a bardzo wiele na to wskazuje, to proszę sobie wyobrazić, w jakie gówno pchały nas tzw. elyty polskojęzyczne.

Polubienie

 1. Blazko , 25 sierpnia 2020 at 13:13

Oscar 25.08.2020 13:56:1

Imperialistyczne kolonialne kraje Zachodu, takie jak: Wielka Brytania, USA, Francja, Hiszpania, Holandia, Belgia,  Włochy i Watykan rządzone są przez tajne satanistyczne rody linii krwi i syjonistów, których rodowód sięga starożytnego Babilonu.

Te kraje w czasie podbojów kolonialnych od czasów Kolumba wymordowały,  co najmniej kilkaset milionów ludzi w obu Amerykach, Afryce, Azji i Australii. Dla rządzących tymi krajami, w tym Watykanem, tajnych satanistycznych organizacji, te ludobójstwo było też zaplanowanym składaniem ofiar z ludzi swoim krwiożerczym „bogom”.

Jedynie obszary Słowiańskie, w tym Rosja usadowiona na ogromnych, bogatych w surowce obszarach Północnej Eurazji, aż do Pacyfiku, oparły się tej kolonizacji w poprzednich wiekach.

Rozkład imperium I Rzeczypospolitej, jej upadek i następnie rozbiory były elementem realizowanego przez setki lat planu podboju Słowiańszczyzny.

Nie udało się to wcześniej, ani Starożytnemu Rzymowi, rządzonemu przez te satanistyczne organizacje, ani Aleksandrowi Macedońskiemu, będącego także pod ich wpływem.

Cywilizacja Zachodu, wywodząca się ze Starożytnego Rzymu i Grecji jest najbardziej zbrodniczą i nieludzką cywilizacją w znanej nam historii świata.

Obie wojny światowe i rewolucja żydo-bolszewicka w Rosji wywołane przez imperialne państwa Zachodu, czyli Wielką Brytanię, USA, Niemcy, Francję i…Watykan, były także elementem tego planu podboju ziem zajmowanych przez Słowian, żyjących zgodnie z innymi mniejszymi narodami na tym obszarze.

Podczas wojny domowej w Rosji wywołanej rewolucją żydo-bolszewicką spowodowaną przez Zachód ( USA, Niemcy i Wielką Brytanię) prezydent USA Woodrow Wilson zatwierdził plan podziału dawnego imperium rosyjskiego na 20 części, w tym na Ukrainę i Białoruś. Zaatakowanie przez Polskę, świeżo po odzyskaniu niepodległości, Rosji Sowieckiej zajętej wojną domową, z inicjatywy masona i poczwórnego agenta obcych wywiadów Józefa ( Nikodema Dyzmy) Piłsudskiego, było także elementem tego planu, który się nie udał.

Elementem tej wielowiekowej strategii było to, że najwięcej ofiar w obu wojna światowych było na obszarze I Rzeczpospolitej obejmujących: Polskę, Białoruś, Ukrainę, Litwę, Łotwę i część Rosji, mimo, że te kraje tych wojen nie wywołały.

W czasie drugiej wojny światowej zginęło 60 milionów ludzi w całym globalnym teatrze działań wojennych, czyli łącznie z Azja i Afryką. Na obszarze I Rzeczypospolitej straty wyniosły 1/3 czyli 20 milionów, a łącznie z Rosjanami i innymi ludami mieszkającymi na jej terytorium straty wyniosły według oficjalnych danych rosyjskich 35-40 milionów osób, a więc 2/3 strat ludzkich w całej II wojnie światowej.
Natomiast według Aleksandra Sołżenicyna żydzi, którzy z inspiracji i za pieniądze Zachodu zrobili rewolucje w Rosji, wymordowali od 1917 r. do 1989 r. – 66 milionów ludzi, głównie w sowieckich gułagach, na linku:

Media przemilczają najgorszy holokaust w dziejach ludzkości. Żydowscy mordercy zabijają 66 mln w sowieckich gułagach.

Aby zrozumieć podłość i zbrodniczość krajów Zachodu, a przede wszystkim rządzących nimi satanistycznych, w tym syjonistycznych organizacji, oraz jak przywódców krajów,  które będą napadnięte, oskarża o wszytko co najgorsze, tak jak ostatnio Aleksandra Łukaszenkę, polecamy na linkach artykuły, które odkrywają wiele elementów i planów prawdziwej historii II wojny światowej i okresu powojennego:

Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/

Wbrew obowiązującej historii napisanej pod dyktando i za pieniądze zwycięzców oraz prowokatorów wojny – z imperialistycznego Zachodu, ich plany  podziału świata po wojnie, zostały pokrzyżowane przede wszystkim  przez dwóch przywódców: Józefa Stalina i Adolfa Hitlera.

A więc można dobitnie stwierdzić:

HISTORIA ZNANA JEST MAŁO PRAWDZIWA, A HISTORIA PRAWDZIWA JEST MAŁO ZNANA, PONIEWAŻ JEST CELOWO FAŁSZOWANA DLA CELÓW BIEŻĄCEJ POLITYKI.

Kolejna próba rozczłonkowania Rosji została podjęta po rozpadzie ZSRR w latach 90-tych za prezydenta pijanicy Borysa Jelcyna, kiedy rozszabrowano Rosję na skalę  kilku bilionów USD.

Chcąc „rzucić kolana” Rosjan, aby wymusić jej podział na 10 państw, co ujawnił niedawno pułkownik słowacki, doprowadzono do śmieci z głodu 15 milionów obywateli ( są to oficjalne dane, które cytował w swoich książkach także Albin Siwak ), kiedy przez 2,5 roku nie wypłacano pensji, emerytur, rent i zasiłków.
Polski Kościół biorący udział w tym procederze razem z Watykanem i „świętym” JP II, dokonał nawet szczegółowego podziału granic diecezji i parafii na całym tym pokrojonym na 10 państw obszarze, aż po Władywostok.

Zamiary tajnych satanistycznych organizacji wobec Słowian, zwłaszcza Rosjan, ujawnił przed śmiercią w 1994 r. Menachem Mendel Schneerson, Rabin chasydzki, filozof żydowski, kabalista,  przywódca ortodoksyjnego, ale bardzo wpływowego odłamu Chabad – Lubawicz, na linku:

Tzw. elity obawiają się przebudzenia: tożsamości, świadomości historycznej, narodowej, etnicznej i rodowej dotychczas poróżnionych i skłóconych Narodów Słowiańskich.

Ale te plany na szczęście w dużym stopniu się nie udają. Kiedy Rosja w latach 90-tych była już bardzo blisko rozpadu na 10 krajów, Władimir Putin gdy doszedł do władzy, zapobiegł temu. Krok po kroku podnosił Rosję z upadku i odbudowywał siłę militarną, wyposażoną w unikalną broń, nie posiadaną przez inne  państwa na świecie.

 Mimo w dalszym ciągu skomplikowanej sytuacji politycznej wewnątrz Rosji, prezydent Władimir Putin swoimi umiejętnościami dyplomatycznymi  stabilizuje sytuację na arenie międzynarodowej i Rosja jest głównym państwem uniemożliwiającym wywołanie III wojny światowej przez imperialistów Zachodu, głównie z USA.

Jonny Daniels ma opinię osoby, która ma dobre kontakty z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jonny Daniels ma opinię osoby, która ma dobre kontakty z premierem Mateuszem Morawieckim. Fot. Facebook/Jonny Daniels

Przypomnienie bardzo wpływowej sekty Chabad – Lubawicz i ujawnionych planów wobec Słowian jej przywódcy duchowego jest bardzo  istotne.  W Polsce na szczytach  władzy jest wielu członków tej sekty, o czym świadczy fakt, jak wszyscy czołowi politycy PiS, a także dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk stają na baczność przed sierżantem armii izraelskiej Jonny Danielsem, emisariuszem z Chabad Lubawicz.

Redakcja KIP

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Ten szalony plan jest faktycznie , a raczej był , bardzo prawdopodobny.
  Cytowany tu, nie pierwszy raz, kolega Oskar wykazuje się dużą przenikliwością, podobnie jak inne cytowane osoby.

  Nic w zasadzie nie ma tutaj do dodania, faktycznie wygląda na to że próbowano coś takiego zrobić.

  Niestety tak jak pisałem poprzednio, takie zabawy już się przestały udawać, zarówno na bliskim wschodzie , jak i tutaj w Europie. Należy tutaj nadmienić że wówczas Pan Pompeo nie przyleciał tylko do Polski, w zasadzie zrobił sobie podróż po całym świecie odwiedzając Izrael, Arabię Saudyjską i inne kraje.

  Wygląda na to że jedyne co uzyskał to papierowa współpraca między Izraelem a Arabią Saudyjską.

  Nic się z tego już nie może udać ponieważ złodziej stracił lub też traci , swoje zaplecze.
  Niestety nie da się prowadzić skutecznej polityki zagranicznej kiedy kraj taki jak USA lub Izrael same borykają się z targającymi nimi problemami wewnętrznymi.

  Tutaj w Polsce na przykład, można udawać jeszcze przez chwilę że jest się mocarstwem, ale to już też papierowe mocarstwo.

  W zasadzie co oni tutaj nam zafundowali?
  Wynajęli grupki młodocianych rozrabiaków po to aby zrobiły przewrót?
  Przecież to dziecinada!

  A później jaki był plan?
  Polacy mieli skoczyć do gardeł z Litwinami na Białorusinów a Ci z kolei mieli odeprzeć całość protektoratem Rosji…. czyli co mieliśmy się pozabijać swoimi własnymi rękoma?

  Przecież to całkowity absurd, myślenie życzeniowe!

  Pisałem już wielokrotnie, USA umiera, Izrael umiera …. przynajmniej w takiej formie w jakiej istnieją obecnie.

 2. krnabrny1 says:

  Jeśli chodzi natomiast o przygotowania i skutki było to widoczne już od jakiegoś czasu.

  Nie będę cytował całych artykułów z zagranicznej prasy, wystarczą tematy.

  Zaczęlo się od tego:
  https://fort-russ.com/2020/08/new-armata-from-transparent-armor-to-laser-defenses/
  EURAZJANAGŁÓWKI WIADOMOŚCIROSJA
  NOWA ARMATA: Od Przezroczystej Zbroi Do Obrony Laserowej

  MOSKWA ( MW ) – Wraz z oczekiwaniem, że armia rosyjska będzie składać większe zamówienia na główny czołg bojowy T-14 Armata w ciągu najbliższych pięciu lat, a masowa produkcja jest obecnie w toku , rozwój nowych technologii dla platformy pancernej jest kontynuowany zarówno w celu modernizacji istniejących czołgów oraz w celu poprawy możliwości przyszłych modeli produkcyjnych.

  Dalej jest opis przeróbek CZOŁGÓW Rosyjskich z armatami kaliber 154mm
  Pytanie. Kogo wogóle obchodzą obecnie czołgi, kiedy sprawy załatwia się pociskami samolotami i bombami atomowymi?? I dlaczego napisano o tym w zachodniej prasie?

  Oczywistym jest że czołgi przydadzą się właśnie w takich krajach jak Białoruś, było to wyraźnie ostrzeżenie.

  I co dalej…?

  Zaraz potem, kilka dni temu dowiadujemy się o problemach wewnątrz Ameryki.

  https://fort-russ.com/2020/09/bidens-chances-rest-on-a-john-podesta-planned-military-coup-ballot-harvesting-police-shootings-and-a-false-flag/

  „Szanse Bidena Spoczywają Na Zaplanowanym Przez Johna Podestę Przewrocie Wojskowym, Zbieraniu Kart Do Głosowania, Strzelaninach Policyjnych I Fałszywej Fladze”

  To jasne, co dalej?
  Zaraz potem dowiadujemy się o korzyściach, NIEUDANEGO PRZEWROTU, a może i o samych przyczynach tego przewrotu?

  https://fort-russ.com/2020/09/report-huawei-shifts-massive-investments-to-russia/

  RAPORT: Huawei Przenosi Ogromne Inwestycje Do Rosji
  Przez Drago Bosnic W dniu wrz 1, 2020

  Pekin / MOSKWA – Huawei przenosi inwestycje z USA do Rosji po tym, jak Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia na chińskiego giganta technologicznego.

  „Po tym, jak Stany Zjednoczone umieściły nas na liście podmiotów, przenieśliśmy naszą inwestycję do Rosji, rozszerzyliśmy zespół rosyjskich naukowców i podnieśliśmy pensję rosyjskich talentów” – powiedział założyciel Huawei, Ren Zhengfei, według dziennika Global Times.

  Bardzo ciekawe…..co dalej?

  Dalej dowiadujemy się o protestach w Londynie które zostały ponoć ocenzurowane przez Facebook.

  https://fort-russ.com/2020/09/facebook-censors-defense-of-unite-for-freedom-protest/

  Facebook Cenzuruje Obronę Protestu „Zjednoczcie Się Dla Wolności”
  Przez Drago Bosnic Ostatnia aktualizacja : 1 września 2020 r
  Pierwotnie w OffGuardian – Opublikowany 1 września 2020 FRN

  Jill Kirkwood opublikowała to na Facebooku. Został ocenzurowany. Czy potrafisz wymyślić jeden dobry powód?

  Jeśli okaże się, że „ nie zgadzasz się ” z masowym protestem w Londynie wczoraj, który został zignorowany przez BBC (ale donosiły o proteście w Berlinie), jeśli zgodzisz się z całkowicie zniekształconą i wprowadzającą w błąd propagandą / dezinformacją w innych tandetnych tabloidach, jeśli uważasz, że wszyscy byliśmy dużą grupą faszystów, ponieważ była tam (najwyraźniej, ale nie widziana przeze mnie) faszystowska flaga nakrapiana gdzieś na wysokości (która nie miała z nami nic wspólnego i była z dala od główne grono ludzi), mimo że jednym z naszych głównych zmartwień jest utrata wolności wynikająca z polityki tego opresyjnie autorytarnego rządu, wstydźcie się.

  A na koniec, z dzisiaj mamy taki temat, który sygnalizuje nam Gruzję:

  https://fort-russ.com/2020/09/maniac-grifter-saakashvili-cannot-deceive-the-georgian-people-garibashvili/

  Maniak Grifter Saakashvili Nie Może Oszukać Narodu Gruzińskiego
  Przez Joaquin Flores W dniu wrz 2, 2020

  Ludność Gruzji wątpi w szczerość przeprosin „szalonego” Michaiła Saakaszwilego, który ma „obsesję na punkcie władzy” – powiedział dziennikarzom gruziński minister obrony Irakli Garibashvili, komentując wypowiedź trzeciego prezydenta kraju o swoim chęć powrotu do ojczyzny.

  „Nie chciałem rozmawiać o tej osobie, ale skoro pytasz, powiem ci swoją opinię. Oczywiście nie tylko wątpię w jego szczerość, ale zapewne w całą populację – rzekomo przeprasza. Ogólnie wszystkie jego słowa są demonstracją kłamstw. Pamiętamy Saakaszwilego jako jednego z najbardziej haniebnych dowódców. Powiem to ze stanowiska tej armii. Podczas wojny sierpniowej widzieliśmy go rozciągniętego na ziemi. Zostawił członkom swojego zespołu przykład najbardziej tchórzliwego, przerażającego wodza – powiedział minister.

  …jak widzicie całość układa się w ładną układankę która niestety rozpada się , ponieważ te tematy miały NIE DOJŚC DO SKUTKU dzięki zamieszkom , przewrotowi, a może nawet siłowego wkroczenia Polskich wojsk na tereny Białorusi.

  Tak się nie stało, i tak właśnie kończy się się powoli cała zabawa w kabałową grę.

  Należy brać wszystko pod uwagę i widzieć jednocześnie aby zobaczyć rozmiary klęski tego planu. mamy przecież wiele pobocznych planów. Pamiętają wszyscy jak nasi ministrowie zaczęli uciekać po nieudanej próbie wprowadzenia ustawy uniewinniającej działania urzędników podczas COVID?

  To było oczyszczenie, nie pełne, ale jednak. Podobnie jest na Białorusi.
  Pamiętacie jak wspominałem że podano iż Pani Tymoszenko wraz z rodziną zachorowała na COVID?

  Dwa dni później inna Pani z białoruskiej opozycji przyznała się że byli finansowani przez zachód od dłuższego czasu. To też było oczyszczenie. Staje się zrozumiałe skąd u Pani Julii Tymoszenko pojawił się COVID. Po prostu wiedziała co się stanie za dwa dni. Biorąc pod uwagę że chora jest i rodzina, można się domyślać że Pani Tymoszenką jest już albo spakowana, albo za granicą.

  I tak się to wszystko pięknie, choć powoli rozwiązuje!:-)

 3. krnabrny1 says:

  i jest ciąg dalszy, prowokacja USA

  https://fort-russ.com/2020/09/us-holds-live-fire-rocket-artillery-drills-66-miles-from-russian-border/

  Stany Zjednoczone Utrzymują Ostrzał Artyleryjski Z Ostrzałem Rakietowym 66 Mil Od Rosyjskiej Granicy
  Przez Drago Bosnic W dniu wrz 2, 2020

  WASZYNGTON, DC / TALLINN – Armia amerykańska ogłosiła w poniedziałek rozpoczęcie ćwiczeń z udziałem artylerii rakietowej w Estonii, mniej niż 70 mil od granicy rosyjskiej, zaledwie kilka dni po dużych rosyjskich ćwiczeniach morskich na Morzu Beringa w pobliżu Alaski.

  We wtorek rozpoczęło się ćwiczenie „Rail Gunner Rush” Armii USA w Europie, podczas którego odbywały się ostrzał artyleryjski 41. Brygady Artylerii Polowej. Ćwiczenia odbywają się w estońskiej bazie armii Tapa, zaledwie 66 mil od terytorium Rosji, poinformował RIA Novosti.

  ..i dalej

  https://fort-russ.com/2020/09/duterte-we-are-not-a-vassal-state-we-wont-stop-projects-with-us-sanctioned-chinese-companies/

  DUTERTE: „Nie Jesteśmy Wasalem, Nie Zatrzymamy Projektów Z Chińskimi Firmami Objętymi Sankcjami Przez USA”
  Przez Drago Bosnic Ostatnia aktualizacja : 2 września 2020 r

  MANILA – Filipiny nie dadzą się zastraszyć amerykańskiej czarnej liście chińskich firm i będą nadal prowadzić interesy z firmami objętymi sankcjami, powiedział rzecznik prezydenta Rodrigo Duterte, nalegając, aby Manila nie ugięła się przed obcym mocarstwem.

  Duterte nie wstrzyma trwających projektów z chińskimi firmami pomimo amerykańskiej czarnej listy, powiedział we wtorek dziennikarzom rzecznik Harry Roque, argumentując, że infrastruktura jest narodowym priorytetem i że Filipiny nie podporządkują swoich własnych interesów interesom Waszyngtonu, poinformował RT.

  „Prezydent zadeklarował wczoraj wieczorem, że Amerykanie mogą umieścić na czarnej liście chińskie firmy na swoich terytoriach w Ameryce i być może w swoich bazach wojskowych podlegających ich jurysdykcji” – powiedział Roque, dodając: „Ale to, co powiedział prezydent, było jasne: nie będzie przestrzegał dyrektyw Amerykanie, ponieważ jesteśmy wolnym i niezależnym narodem i potrzebujemy tych inwestycji z Chin ”.

  „Nie jesteśmy wasalem żadnego obcego mocarstwa i będziemy dążyć do naszego narodowego interesu” – podkreślił rzecznik.

Wypowiedz się