Tzw. elity obawiają się przebudzenia: tożsamości, świadomości historycznej, narodowej, etnicznej i rodowej dotychczas poróżnionych i skłóconych Narodów Słowiańskich.

Żydzi i Słowianie

Kraje Zachodu opanowane zostały przez tajne organizacje czarnej szlachty wywodzącej się z Babilonu  w sojuszu chazarską judeo-satanistyczna mafią, także czcicielami szatana. Chazarzy podszywający się pod tożsamość żydowską i pochodzenie z terenów Izraela i Palestyny, są w istocie ludem pochodzenia turko-mongolskiego. Sięgając dalej w przeszłość wywodzą się z terenów starożytnego Sumeru, a następnie Babilonu, czyli m.in. obecnego Iraku, gdzie było w zamierzchłych czasach wielkie laboratorium genetyczne.

Podboje kolonialne prawie całego świata przez kraje ( Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niderlandy,  Wielka Brytania, Francja i USA) opanowane przez wymieniony sojusz zajęły im jedynie kilka wieków od odkryć geograficznych Kolumba.

Natomiast nie udało się im podbić i skolonizować  Ziem Słowian/ Ariów ( czy znanych pod innymi nazwami, Wielkiej Lechii, Wielkiej Tartarii, Wedrusów itd. ) przez Egipt, Grecję i Rzym w starożytności.

Ani nie udało się tego w pełni dokonać przez wymienione kraje kolonizatorów w II tysiącleciu, mimo częściowych sukcesów. Historia Słowian jest jedną z największych białych plam fałszowania historii Świata przez tajne organizacje judeo- satanistyczne i „błękitnokrwiste” z Watykanem na czele.

W związku z powyższym zadawaliśmy sobie od dłuższego czasu pytania:

 1. Jakie są przyczyny, że narody Słowiańskie nie dały się do tej pory w pełni podbić i skolonizować, a jedynie częściowo, mimo usilnych starań wymienionych tajnych organizacji „błekitnokrwistych”, judeo-satanistycznych i Watykanu przez ponad 2 tysiące lat ?
 2. Dlaczego Słowianie, w tym zwłaszcza Lechici/PoLachy są tak metodycznie od co najmniej czterech wieków eksterminowani, zwłaszcza w dwóch ostatnich wojnach i cichymi metodami, także obecnie: ekonomicznymi, medycznymi, zatrutą żywnością, chemtrails i innymi, podczas tzw. transformacji  ustrojowej ostatnich 30 lat ?
 3. Co wiedzą o Słowianach, w tym Lechitach i Rosjanach te tajne judeo-satanistyczne organizacje, czego my nie wiemy ?

W dużym stopniu odpowiedzi na te pytania udzielił w poniższej wypowiedzi  Menachem Mendel Schneerson Rabin chasydzki, filozof żydowski, kabalista, ostatni przywódca ortodoksyjnego odłamu Chabad – Lubawicz ( zmarł w 1994 r.).

Schneerson to bardzo ważna postać wtajemniczona w działalność i wiedzę wymienionych w zarysie tajnych organizacji Zachodu. Należy tu przypomnieć jeden epizod z życia jego teścia – Józefa Izaaka Scheersona, poprzedniego lidera Chabad Lubawicz,. [ za: marcin says: 19/03/2018 at 09:34 (Edit) ]

Józef Izaak w 1939 roku trafił do warszawskiego getta, chyba właśnie wtedy, kiedy zaczęto budować jego mur. To oczywiście nie musiało się dobrze skończyć i zorganizowane żydostwo podjęło wysiłek ewakuacji Schneersona z getta, angażując do tego najwyższych dostojników Rzeszy.

 Wyjazd lidera Chabad Lubawicz z Warszawy do Nowego Jorku był nadzorowany przez samego admirała Wilhelma Canarisa szefa wywiadu i kontrwywiadu wojskowego III RzeszyAbwehry, (https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Isaac_Schneersohn), co – zdaniem żydów – pozwala na nazwanie Canarisa „sprawiedliwym” (http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Chabad-Make-Nazi-commander-a-righteous-gentile).

To oznacza że:

Po pierwsze –  Józef Izaak Scheerson poprzedni lider Chabad Lubawicz był kimś bardzo ważnym w strukturach tajnych organizacji rządzących światem.

Po drugie  – kontakty między tajnymi organizacjami zlokalizowanymi na terenach obu walczących stron trwały swobodnie przez całą wojnę światową.

Zaznaczyć należy, że prawie przez cały okres II Wojny Światowej na terenie Berlina oficjalnie rezydowali przedstawiciele światowych organizacji żydowskich (syjonistycznych) utrzymujący kontakty z władzami III Rzeszy,  w tym tych, które koordynują obecnie oskarżenia wobec Polaków o organizację, udział i współudział w Holocauście.

Należy także zwrócić uwagę, że holocaust realizowany wobec Żydów przez III Rzeszę odbywał się przy pełnej milczącej aprobacie tych wszystkich struktur Syjonistycznych i Żydowskich,  które oskarżają Polaków o wszelkiego rodzaju przewinienia dotyczące  realizacji programu Holocaustu.

Chabadski przywódca Sanhedrynu Rebe Menachem Mendel Schneerson ujawnił pod koniec swego życia, a więc w latach  93-94 XX wieku, strategiczny plan tajnych judeo-satanistycznych organizacji zawarty w stwierdzeniu:

„A SŁOWIAŃSKIE BYDŁO WYPĘDZIMY DALEKO NA PÓŁNOC…”
I zdradził więcej szczegółów Planu „samowybrańców Boga”:
 1. Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (wszyscy Słowianie są czerwono-brązowi), z mocy swojej skrytości jest Tajna Wiedza.
 2. Główne ostrze walki skierujemy przeciwko Słowiaństwu, za wyjątkiem odszczepieńców, którzy spokrewnili się z Żydami przez wspólne interesy.
 3. Co prawda, tych „spokrewnionych” później, po wykorzystaniu ich w naszych celach, usuniemy z naszego społeczeństwa.
 4. Słowianie, a wśród nich Rosjanie to najbardziej niepokorny naród świata. Niepokorny ze względu na układ ich zdolności psychicznych i umysłowych, założonych przez wiele pokoleń przodków, genów, które nie są podatne na przerabianie.
 5. Słowianina, Rosjanina można zabić, ale nigdy nie można zniewolić. Dlatego to nasienie powinno ulec likwidacji, ale na pierwszym etapie należy dokonać nagłego zmniejszenia jego liczebności .
 6. Nasze metody walki nie będą w ogóle wojskowe, lecz ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych, uzbrojonych w najnowocześniejsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia buntujących się z jeszcze większą brutalnością, niż to było w 1993 roku przy rozstrzelaniu Dumy Państwowej Rosji.
 7. Przede wszystkim, podzielimy wszystkie narody słowiańskie na maleńkie osłabione kraje z przerwanymi więzami. Będziemy tu korzystać z naszej starej metody: DZIEL I RZĄDŹ.
 8. Postaramy się te kraje skłócić ze sobą. Wciągniemy je we wojny między sobą w celu wzajemnego niszczenia.
 9. Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji, walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu uzyskał swoją wolność, podczas gdy całkowicie popadnie w zależność od nas.
 10. Tak samo będą myśleć Rosjanie, że bronią swoich własnych interesów narodowych, odzyskują „bezprawnie” zabrane im ziemie, itd.
 11. To wszystko będziemy robić pod pozorem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie się, oparte o wartości i tradycje narodowe.
 12. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów smuty (pol. chaosu, zamętu ), niby stojących z boku i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie wtrącających się do nich. Ponadto zapewnimy sobie całkowite bezpieczeństwo.
 13. Do świadomości Słowian, profanów (niewtajemniczonych) zainstalujemy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem będzie , antysemita”. Słowo, ˜Żyd” będą wymawiać szeptem. Kilkoma sprawami sądowymi (podobnymi do procesu antysemity Ostaszwili z późniejszą jego likwidacją) i innymi metodami (radio, telewizja , przerażające filmy, takie jak zemsta izraelskiego super wywiadu Mosadu za zabicie Żydów), tak bardzo wystraszymy bydło, że u żadnego z Żydów z głowy nie spadnie ani jeden włos, podczas gdy Słowianie będą rozstrzeliwani w grupach, zabijani tysiącami,“ na granicach, gdzie Żydzi nie służą, w siłach pokojowych, w wyniku aktów terroryzmu, zabójstw kryminalnych i na zamówienie. (jeden z takich filmów , to „Haniebne wyrodki”, 2009 rok)

Za: Monika S  https://jewishdeathcamps.com/#section-home

https://www.proroctwa.com/objawienie/Rabin-Menachem-Mendel-Schneerson.htm

Pod koniec życia Rabina Menachema Mendela Schneersona, czyli w 1994 r. ten długookresowy na wiele pokoleń plan wobec Słowian był zaawansowany w realizacji w wielu państwach, w tym w Polsce i w Rosji.

Podobnie postępowały wobec podbijanych ludów w Ameryce, Afryce, Azji i Australii europejskie  kraje kolonialne rządzone przez te tajne judeosatanistyczne: chazarskie, „błękitnokrwiste” i  Watykańskie organizacje.

Najpierw szli do tych ludów misjonarze z misjami nawracania na wiarę ( stąd częste wśród podbijanych ludów stwierdzenia: co misjonarz to agent imperialistów) i badacze naukowi, a następnie pozyskaną głównie przez nich wiedzę wykorzystywano do skłócania tych ludów, aby ze sobą walczyły i osłabiały się, tak jak w czasach współczesnych w byłej Jugosławii, obecnie na Ukrainie, a także między słowiańskimi krajami Polską, Ukrainą, Łotwą, Estonią i Litwą, a Rosją.

Kiedy narody i ludy zostały skłócone i rozbite na mniejsze państwa, to łatwo kraje kolonialne je uzależniały  w sposób pokojowy lub  podbijały zbrojnie.

Taki sam proces trwa od co najmniej 2 tysięcy lat wobec Słowian, szczególnie intensywnie w ciągu czterech wieków, a najbardziej za pomocą dwóch ostatnich wojen światowych, których celami była: eksterminacja Słowian i podział świata na tylko 16 państw według mapy w bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych sporządzonej pod koniec 1941 r. przez żyda Gomberga. Na ten temat w artykule: Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?.

Obecnie uczy się Polaków historii starożytnego Egiptu, Grecji, Rzymu, natomiast oficjalna historia Polski datuje się tylko od krztu Polski w 966 r.

Dlaczego ukrywa się tę historię Lechitów/PoLachów, która sięga co najmniej kilkunastu wieków przed naszą erą ? A wręcz twierdzi się,  że przed 1000 lat byliśmy dzikimi poganami, którzy wręcz świeżo “zeszli z drzew”.

Z historii szkolnej krajów sąsiednich, zwłaszcza Niemiec można się dowiedzieć wiele o historii Lechitów/PoLachów z okresu I tysiąclecia  naszej ery. Persowie i Turcy w dalszym ciągu nazywają nas Lechistanem i nie przyjęli narzuconej i zmanipulowanej dla celów historycznych nazwy Polonia. W wielkiej perskiej bibliotece starożytności w obecnym Iranie ( dlatego próbuje się zaatakować Iran, aby przejąć tą wiedzę, tak jak w Iraku i w Syrii) oraz w Tajnym Archiwum Watykańskim jest ukryta faktyczna historia Słowian, w tym Lechitów/PoLachów. Dlaczego Hierarchia Kościoła Katolickiego z Watykanem na czele nam tego nie udostępnia ? I czemu to służy ?

Dlaczego tajne organizacje okultystyczne rządzące Zachodem: “błękitnokrwistych” i “samowybrańców” wywodzące się rodowodem ze starożytnego Babilonu/ Sumeru, tak bardzo obawiają się Słowian, w tym Lechitów, że systematycznie ich niszczą od wieków ?

Istnienie takiego wielowiekowego planu wobec Słowian potwierdził pośrednio Adolf Hitler w raporcie do Himmlera z dnia 4 marca 1944 r. gdzie napisał m.in. tak:

„Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie… Polacy według mojej opinii, oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Gubernii, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem.
Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany.”

Na podsumowanie powyższej analizy przytaczamy stwierdzenie  wybitnego pisarza angielskiego  Gilberta Keitha Chestertona (1874 – 1936):

 „Zawsze byłem stronnikiem polskiej idei, nawet wtedy, gdy moje sympatie opierały się wyłącznie na instynkcie (…)
Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej; i – rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół.
Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa.
Ilekroć zdarzało mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult terroru, grzęznącego przy tym w bagnie materialistycznej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski.
Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych sądów
– i metoda okazała się niezawodną.”

 

 

Comments

 1. mjacek2013 says:

  Tą planetą Ziemią jeszcze rządzą Gady Okupanci i złe duchy – ale ich czas się kończy !

  Z moich natchnień i badań:

  Jaka jest dziś sytuacja ?

  Ludzkość wciąż jęczy w niewoli Imperium Oriona, które szczuje Człowieka przeciw Człowiekowi – ustrój przeciw ustrojowi – religię przeciw religii – system przeciw systemowi !!! I to działa – Ludzie ze sobą walczą często jak Demony. W 4-tym wymiarze tkwi Okupant – Gady – Wąż Starodawny – służą wciąż swemu Panu Lucyferowi – uwielbiają żywić się ludzkim mięsem – stąd w wielu kulturach składano ofiary z Ludzi – nawet Żydzi składali ofiary Molochowi z pierworodnych – czego oduczył Ich Mojżesz !!! Dziś Iluminaci – Kabała tak czynią – Demony w Ludzkim Ciele !!! Dlatego Ziemianie zrozumcie – że sami dla Siebie wrogami nie jesteśmy – ten Wróg kryje się w wyższym cielesnym wymiarze !!! Co robi oprócz szczucia Ludzi przeciw sobie i niszczenia krajów np. kryzysami !!! Otóż rozesłał Wici – u boku ma zniewolonych Szaraków. Z głębin kosmosu przybywają Nefelin – giganci jak trole o wymiarach 6-8 m – nadzorcy niewolników – trzema statkami w liczbie 12 milionów. Nordycy zdradzieckie rasy ludzkie. Plejadiańscy Renegaci – którzy będąc Elfami stali się Orkami – bo wpadli w sidła Ciemności !!! Kto jeszcze ? – wiedzą Ci co to szczegółowo badają !!! Ja też rozsyłam Wici !!! Do Was – już pojmujecie ? Do Świata podziemnego – Szambali – do Ludów żyjących w Pokoju od tysięcy lat, które przetrwały liczne zagłady Cywilizacji Ludzkich !!! Wiedzą już, że jeśli chcemy ocalić Ziemię – nasz Dom-Ojczyznę i dziedzinę naszą muszą podjąć walkę o ocalenie Ziemi !!!? Przybył Ra – pół Człowiek pół Gad – zawsze wierny – twórca 10 przykazań – kiedyś wcielony dobry Faraon, który miłością i mądrością zbudował potęgę Egiptu – ale przyszli źli faraonowie i wszystko zepsuli – nawet śmierć męczeńska Ozyrysa i Horusa, którzy stali się dla Uciśnionych Bramą do Nieba nie zakończyła czasów Ciemności w Egipcie – i Egipt padł !!! Stąd Ra stanął po mojej stronie i pomógł !!! Gdy zejdą na Ziemię będą potrzebować jeść – tak ja i my również mięso zwierzęce. I wciąż ślę Wici do Federacji Galaktycznej – Oni z całą swoją flotą okrętów są w Światłości – czyli w starym Niebie chronionym przez Ogień Niebieski, który Ich przepuszcza bo są dobrzy – a nigdy nie przepuszcza tych złych !!! Jest to taki stan w którym zarówno ciało jak i rzeczy się nie zużywają – są Nieśmiertelne !!! Dlatego osobiście bardzo się Im nie dziwię bo schodząc tu staną się śmiertelni !!! Są piękni jak Elfy – różnorodni – każdy zupełnie niepowtarzalny pod względem wyglądu, charakteru, światopoglądu – cudowna i niesamowita różnorodność. Gdy Ich ujrzycie zrozumiecie co znaczy, że Bóg nie chce aby jakaś jedna religia zawojowała cały Świat !!! Będą się żywić jarzynami i owocami !!! Potrzebujemy więc produkować bardzo zdrową żywność na Ich przybycie !!! Na Ziemi jest wielu wcielonych Buddów, jest Kryszna – Sai Baba, jest wielu w wielu kulturach – działają już lub nie !!! Czekam na przebudzenie Gabriela – Mahometa !!! Czekam i na Wasze przebudzenie !!! Słuchajcie !!!?

  Jakie potęgi i technologie staną naprzeciw siebie by bronić Ziemi nie wiem – na pewno przekraczające nasze wyobrażenie !!!

  Mieczysław Jacek Skiba Nawiąże tu do Apokalipsy św. Jana, którą moim zdaniem dyktowały w większości Ciemne siły w zakresie dotyczącym ucisków, wojen, holokaustów, cierpień – a jedynie ziarna prawdy zdołały się przekraść do tego ‘Objawienia’. Takim ziarnem Prawdy może być końcówka Apokalipsy opisująca Nowe Stworzenie – Jeruzalem niebiańskie Ap21,22. Moim zdaniem ‘Miasto Święte – Jeruzalem Nowe … zstępujące z nieba od Boga’ to są właśnie bazy i statki Federacji Galaktycznej oraz grupy Ra wyłaniające się w naszym wymiarze 3-cim z wymiaru 6-tego ze Światłości Wiekuistej. Ja znam realia 6-tego wymiaru – i dość dobrze poznałem realia naszego Świata boleści 3-ciego wymiaru. Mam więc porównanie. I to rozwiązanie z tym przekazem jest moim zdaniem jak najbardziej kompatybilne. Pomyślcie o tym gdy ucisk narośnie do tego stopnia, że trudno go już będzie znieść !?

  Z fb http://firstcontact.world/main.html
  http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo], http://www.przeslanie.com – moja strona, http://jacek2016.blog.pl – mój blog, https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 – Google+
  Małgorzata Kołczykowska niesamowite
  Lubię to! • Odpowiedz • 10 godz.

  Barbara Rzepa-Leichsenring Jacku, czy znasz wypowiedzi Olega Trehlebova, który twierdzi, że niebańskie Jeruzalem jest krystalicznym statkiem , olbrzymią bazą przeznaczoną tylko dla izraelitów ..itp?
  Lubię to! • Odpowiedz • 5 godz.

  Mieczysław Jacek Skiba Ashtar dowódca floty Federacji Galaktycznej w jednym z przekazów wspominał o bazie kosmicznej nazywanej ‘Niebiańskie Jeruzalem’ – dokładnie tak jest powiedziane w końcówce Apokalipsy, co ciekawe – i ta baza przybywa od Boga i Jego Tronu – to by się zgadzało bo bazy te są obecnie w 6-tym wymiarze w Światłości Wiekuistej tzw starym niebie lub tzw 6-tym wymiarze/gęstości. Ale żeby to miała być baza tylko dla Izraelitów to moim zdaniem duże nadużycie i znów zwodnicze myślenie, że ktoś jest wybrany, a ktoś inny nie jest. Ta Baza i inne gdy się pojawią w tym wymiarze to dla dobra całej Ludzkości !!! Oby jak najszybciej !?

 2. maniek2 says:

  …te chazarskie psychopaty jeszcze nie wyciągneły zadnych wnioskow/jak to psychopaty!/-ze przez pare tysiecy lat – dostają tylko łomot…

  moj ulubiony ŻYD…

  …moja Babcia mowiła…maniek – to nie ZYDY – to chazary…

  Czarni, chytrzy, brodaci,
  Z obłąkanymi oczyma,
  W których jest wieczny lęk,
  W których jest wieków spuścizna,
  Ludzie,
  Którzy nie wiedzą, co znaczy ojczyzna,
  Bo żyją wszędy,
  Tragiczni, nerwowi ludzie,
  Przybłędy.

  Szwargocą, wiecznie szwargocą
  Wymachując długimi rękoma,
  Opowiadają sobie jakieś trwożne rzeczy
  I uśmiechają się chytrze,
  Tajnie posiedli najskrytsze
  Z miliarda czarnych, pokracznych literek
  Ci chorzy obłąkańcy,
  Wybrany Ród człowieczy!
  Pomazańcy!

  Pogładzą mokre brody
  I znowu radzą, radzą…
  – Tego na bok odprowadzą,
  Tego wołają na stronę,
  Trzęsą się… oczy strwożone
  Rzucą szybko przed siebie,
  Czy ktoś nie słyszy…

  Wieki wyryły im na twarzach
  Bolesny grymas cierpienia,
  Bo noszą w duszy wspomnienia
  O murach Jerozolimy,
  O jakimś czarnym pogrzebie,
  O rykach na cmentarzach…

  …Jakaś szatańska Msza,
  Jakieś ukryte zbrodnie
  (…pod oknami… w piątki… przechodnie…
  Goje… zajrzą do okien… Sza! Sza-a-a!)

  JULIAN TUWIM

  CYT…

  Okazuje się, że w kwietniu 1945 roku w obozie Oranienburg (niedaleko Berlina) Armia Czerwona zdobyła dokumenty całego systemu niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie wojny! Do czasów „jawności” i „pieriestrojki” (do 1985 roku) dostęp do tych dokumentów mieli tylko żydowscy badacze, ale nie byli oni zainteresowani w ujawnieniu kłamstwa zachodnimi mediom odnośnie Holocaustu. Jak się okazało, całkowita liczba więźniów, którzy zginęli w niemieckich obozach w całym systemie od jego powstania w 1935 roku, aż do jego katastrofy pod koniec 1944 i początku 1945 roku wyniosła_______ 403.713 osób.

  https://treborok.wordpress.com/prawda-o-szwajcarii-syjonizmie-zydach-i-hitlerze/

 3. prawoslawnypolak says:

  Pierwszym kamieniem milowym do skłócenia Słowian był chrzest słowian zachodnich w obrządku łacińskim. Inaczej by sprawa wyglądała, gdyby całą słowiańszczyznę objął obrządek bizantyjski — do XIX wieku praktycznie nieruszony przez masonerię.

Wypowiedz się