„Imperium” UE gnije !!!

ue-600px-thomas_couture_003Dekadencja starożytnego Rzymu – przed upadkiem

Jakiekolwiek próby utworzenia dowolnej wspólnoty europejskiej mogą być traktowane jako dążenie do utworzenia nowego supermocarstwa – pomimo rozdrobnienia biorącego się z dążeń do niepodległości. Gdy się powiodą, lokalne suwerenności zostaną złożone w ofierze. Jeśli nie – podobny efekt może zostać osiągnięty na drodze militarnego podboju lub podziału Europy na strefy wpływów rywalizujących supermocarstw.

(1) Taki opis dziejów Europy jest wciąż aktualny od ponad stu lat.
Za stworzeniem silnej zjednoczonej Europy mogą przemawiać pewne racje: zdaje się, iż większe terytorialnie jednostki są korzystniejsze dla swobody gospodarki oraz stabilności, także wobec zagrożeń zewnętrznych; można osiągnąć synergię między krajami i narodami, uprościć życie obywatelom.(1)

Ale to wszystko pod pewnymi warunkami: stworzeniem mechanizmów cementujących, stabilizujących i wzmacniających podmiotowość wszystkich obywateli, a także ich zaangażowanie.

ue-dobro-wazniejsze-niz-gwaltTymczasem mamy do czynienia z procesami odwrotnymi, procesami upadku zgniłego imperium – jak to wielokrotnie bywało w historii ludzkości. Oto, jakie fazy przechodziło każde imperium na ziemi:

 1. Faza Pionierów (Zrywu)
 2. Faza Podbojów
 3. Faza Rozwoju Gospodarki
 4. Faza Obfitości
 5. Faza Intelektu
 6. Faza Rozwiązłości
 7. Faza Schyłku
 8. Faza Upadku.

Schyłek charakteryzują:

 1. Pasywność
 2. Pesymizm
 3. Materializm
 4. Rozwiązłość
 5. Napływ cudzoziemców
 6. Waśnie i spory
 7. Opiekuńczość państwa
 8. Osłabienie religii.

Faza schyłku spowodowana jest:

 1. Zbyt długim okresem bogactwa i sprawowania władzy
 2. Egoizmem
 3. Pociągiem do pieniędzy
 4. Utratą poczucia obowiązku.

ue-strefa-euro

Pieniądze są przyczyną upadku silnych wcześniej organizmów politycznych. Upadek odwagi, przedsiębiorczości i poczucia obowiązku nie jest gwałtowny, lecz stopniowy. Pierwszą ofiarą bogacenia się jest moralność. Pieniądze wypierają honor i żądzę przygód, i są stawiane jako cel główny przez najwybitniejszych młodych ludzi. Ponadto ludzie przestają poszukiwać pieniędzy dla swoich krajów lub wspólnot, a w coraz większym stopniu zaczynają ich poszukiwać dla siebie samych. Stopniowo i niedostrzegalnie obfitość zagłusza głos obowiązku publicznego. Edukacja stopniowo też przechodzi podobną przemianę. Szkoły przestają koncentrować się na wychowywaniu śmiałych patriotów gotowych służyć swojemu krajowi. Rodzice i uczniowie koncentrują się na zdobywaniu wykształcenia zapewniającego wyższe dochody. „Studenci już nie uczęszczają do szkół, by zdobyć wiedzę i cnoty, a tylko by uzyskać kwalifikacje (papiery) umożliwiające bogacenie się.”(Ghazali, 1058-1111).(1)

Analogiczną sytuację mamy obecnie w świecie tzw. Zachodu.

ue-wydatki-i-wplywy-dla-polski

Jako Polacy, powinniśmy się wyrwać z tego zgniłego „imperium UE”, by nie pociągnęło nas za sobą w dół. Organizmy polityczne Zachodu spełniają dziś wszelkie kryteria schyłku i twory takie jak UE za chwile upadną.

Bądźmy raz mądrzy przed szkodą i wyjdźmy z tego zgniłego statku, zanim utonie.

(1) – opracowane na podstawie prac Johna Bagot Glubb’a.

Opublikowano za:  http://www.korreus.pl/imperium-ue-gnije/

Wypowiedz się