DLACZEGO TAK ŁATWO NAS POLAKÓW OSZUKAĆ I WMÓWIĆ NAM HISTORYCZNE KŁAMSTWA?

klamstwa

Dlatego, że już od kilku wieków fałszuje się naszą historię, czyli tak naprawdę nie wiemy kim jesteśmy.

Wciąż jeszcze, nie znamy wszystkich powodów różnych wydarzeń historycznych, w które byliśmy w historii wmanewrowani. Nie znamy wciąż wielu z prowokatorów zwłaszcza tych wydarzeń historycznych, które miały wyraźnie antypolski charakter.

Podręczniki historii Polski przemilczały zwykle informacje wyjaśniające w czyim interesie wzniecane były zrywy narodowe, z których wiele było pozbawionych sensu od samego początku, a jednak wybuchały. W ich efekcie ginęły masy najdzielniejszych i najbardziej światłych Polaków, a tysiące innych siłą zmuszano do opuszczenia kraju na zawsze.

Nie wiedzieliśmy nic o dominującym udziale masonerii światowej, w instalowaniu centrum żydowskiego dowodzenia właśnie w Polsce [zob. H.Rolicki „Zmierzch Izraela” rozdział 36 Żydzi a upadek Polski z 1932 r.], a to chyba klucz do zrozumienia tej matni, w jakiej nasz kraj się znajduje od kilku już wieków, mając wciąż wokół siebie wrogów, tym gorzej, że działających z ukrycia. Z wrogiem zidentyfikowanym personalnie – można podjąć walkę i zwyciężyć, najgorsza jest walka z wrogiem, który unika pola walki, a napada nocą z nożem wymierzonym w plecy, w coraz to innym przebraniu i z coraz to innym transparentem w ręku.

Nie było podręczników historii, które w sposób obiektywny przedstawiałyby stanowiska knujących za naszymi plecami zdrajców narodu, podejmujących wymierzone w polską rację stanu decyzje. Nie było w nich również informacji o antypaństwowych intrygach jakie zwłaszcza żydowska mniejszość narodowa prowadziła przeciw Polsce z państwami ościennymi.

Wielu zdrajców było wysoko postawionymi hierarchami kościoła [wolnomularz prymas Podoski, prymas Poniatowski, brat króla]. Nawet w komunistycznej Polsce walczącej przecież z kościołem katolickim, ludzie kościoła związani z masonerią byli jeśli nie hołubieni, to przynajmniej nietykalni.

Króla Poniatowskiego – z loży „Pod Trzema Hełmami”, który wobec Polski ma naprawdę wiele na sumieniu, nie łajano zbytnio w podręcznikach historii. Rozczulano raczej polską młodzież – historyjkami o jego słynnych obiadach czwartkowych pełnymi dowcipów i dykteryjek.

Komisja Edukacji Narodowej do dziś w świadomości urabianych, przez długie dekady Polaków, kojarzy się pozytywnie, a nie powinna. Wychowywała nam bowiem młodzież w duchu masońskim. I jeśli nie wszystko masonerii się udawało, to tylko dzięki silnej polskiej tradycyjnej rodzinie, stojącej na straży prawdziwych pryncypiów narodu i człowieka.

Nie nauczyliśmy się logicznego wyciągania wniosków z minionych wydarzeń historycznych, a to dlatego, że wiele przesłanek tych wydarzeń było przed nami ukrywanych.

Nigdy nie przedstawiono nam prawdziwej skali polskich ofiar. Przemilcza się do dziś wielu prawdziwych polskich bohaterów, a ich miejsce w podręcznikach historii zajęli dranie, sprzedawczycy i przebierańcy udający patriotów, a często jeszcze katolików dla uwiarygodnienia się w katolickiej polskiej społeczności. Mamy i dzisiaj przykłady takich przebierańców, którzy działają, tak w kraju, jak i za granicą. Szczególnie za granicą rozwinęli skrzydła i swoją destrukcyjną robotą – rozbijając Polonię. Z tym, że takich przebierańców można łatwo rozpoznać: – „po owocach ich poznacie” – gdzie poza napastliwym szkalowaniem Polaków – którzy coś próbują zrobić dla Polski i Narodu – to ci przebierańcy nie robią nic!!!

Podręczniki historii zapisano często nielogicznymi i ośmieszającymi Polskę i Polaków opisami wyimaginowanych zdarzeń i rzekomych naszych złych przywar narodowych [ośmieszany Sarmata na przykład, czy liberum veto]. Dla zobrazowania kłamstwa o liberum veto – P. Jasienica w „Myśli o dawnej Polsce” powołuje się na Władysława Konopczyńskiego który dokładnie zbadał skąd pochodzili zrywacze sejmów w rzeczypospolitej szlacheckiej. – „Okazało się, że najmniej nagrzeszyła Wielkopolska, do której Mazowsze wtedy się zaliczało. Nigdy nie krzyknął „veto!” żaden poseł ziemi warszawskiej, rożańskiej, liwskiej, łomżyńskiej, zakroczymskiej i wyszogrodzkiej”. Z terenów Ukrainy pochodziło 24 naśladowców posła z Upity, a z terenów Litwy – 28 zrywaczy sejmów [str. 53].

Historię zawsze piszą zwycięzcy. To co piszą o Polsce, ma się nijak do prawdy historycznej. Historia przez nich napisana miała służyć jak najlepiej naszym wrogom i służyła. W Polsce zwycięzcami są niestety i to od dawna Żydzi, i to im zawdzięczamy te nasze luki w wiedzy historycznej i wszystkie przeinaczenia.

Przygarnęliśmy Żydów pod nasze polskie niebo jak konia trojańskiego. Odpłacali nam zawsze i do dziś odpłacają w charakterystyczny dla nich sposób knowaniami i zdradą na każdym kroku, i w każdej dziedzinie polskiego życia politycznego, gospodarczego i społecznego [przykładowo – zjazd Knesetu w Krakowie, w państwie jakoby tak antysemickim, ale żadnemu z tych najeźdźców włos z głowy nie spadł, uchwalenie odszkodowań dla Żydów, próba sprzedaży lasów polskich by zaspokoić ich chore roszczenia wobec państwa polskiego]. A przy tej koronkowej konspiracji ukrywali i nadal ukrywają przed nami swoje żydowskie pochodzenie. Dlaczego? Tym samym, potwierdzają tylko prowadzoną wobec nas konspirację!.

Są naszym odwiecznym polskim wrogiem, musimy to obiektywnie stwierdzić. To samo może powiedzieć każdy inny naród. Niestety, we wszystkich innych krajach trzymają w rękach finanse tychże państw, wywołując kryzysy, przesilenia, cuda na giełdach itp. Tylko w pięciu jeszcze krajach na świecie banki centralne tychże państw nie są jeszcze w rękach żydowskich banksterów i co ciekawe – są to oficjalnie najwięksi wrogowie USA. Czy ten fakt finansowego zniewolenia świata nie jest jawnym dowodem na to jak haniebną politykę prowadzą w każdym kraju, w którym dostali ciepły kąt? Przecież nie dzięki mądrości, czy przewadze liczebnej to osiągnęli, ale na drodze podstępów, a gdy tego nie wystarczało, uciekali się do zbrodni.

Daliśmy im w Polsce niebywałe szanse wykazać się lojalnością i szlachetnością równej naszej. Niepotrzebnie! Nigdy nie chcieli zasymilować się z naszym narodem i działać dla budowania silnej polskiej państwowości. Wprost przeciwnie. Ich działania skierowane były na destrukcję wszystkiego co polskie. Zawsze izolowali się i to tak, by nas wyrugować i oszwabić. Jest na to mnóstwo dowodów. Wystarczy sięgnąć po kilka podstawowych książek, by się przekonać, że jest to absolutna prawda.

Sięgnijmy na początek do „Ksiąg mędrców Syjonu”, zapoznajmy się z książką Henry Forda „Międzynarodowy Żyd”, z książką St. Staszica „O przyczynach szkodliwości Żydów”, ks. J. Pranajtisa „Chrześcijanin w Talmudzie”, przeczytajmy dr St. Trzeciaka „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce”, Henryka Rolickiego „Zmierzch Izraela”, F. Konecznego „Cywilizację żydowską”, Sołżenicyna „200 lat razem”, Eustace Mullinsa „Żyd pasożyt ludzkości”, weźmy do ręki jakąkolwiek książkę niedawno zamordowanego historyka Leszka Szcześniaka, którąkolwiek z książek Henryka Pająka – a dowodów na zbrodniczą działalność Żydów przeciw Polsce i Polakom znajdziemy mnóstwo.

Autorów i tytuły można tu przytaczać jeszcze długo, choć oczywiście – oficjalna historia zamiata tego typu książki wraz z ich autorami pod dywan, gdyż są one niewygodne dla światowego żydostwa. Odsłaniają one bowiem – nikczemne działanie Żydów w każdej społeczności gdziekolwiek się kiedykolwiek znaleźli. To już taka ich niecna natura, wynikająca z ich niebywałej pychy, strasznego lenistwa, a przede wszystkim chronicznej skłonności do podstępów celem oszukania i wyzyskania innych. Nikt inny tylko oni wpadli na pomysł handlu niewolnikami … a kto chce może dotrzeć do dokumentów z nazwami wszystkich statków zajmujących się handlem niewolnikami i ich właścicieli, którymi byli tylko i wyłącznie Żydzi.

My Polacy jesteśmy przez „nich” w sposób okrutny, podstępny i bestialski traktowani od wieków. Już dziś wiadomo, że olbrzymia terytorialnie i silna militarnie Polska, nazywana przez innych Imperium, mogłaby być po dziś dzień europejską potęgą i do dziś mogłaby być gwarantem pokoju i stabilizacji w Europie, gdyby nie Żydzi, którym bardzo spodobało się nasze położenie w centrum Europy i nasza niebywała tolerancja którą wykorzystali przeciw nam. To oni zdecydowali o rozmontowaniu całej polskiej gospodarki narodowej i w przeciągu ćwierćwiecza i to na naszych oczach puścili Polaków z przysłowiowymi torbami. Michniki, Kuronie, Geremki, Mazowieccy, Kwaśniewscy i im podobne typy…

Jakimi instrumentami posługiwali się wobec Polaków, by zepchnąć nas do roli państwa będącego dziś pod wieloma względami bankrutem?

1} Dla uzyskania wpływów mieli i mają zawsze armię Esterek które gdy trzeba wylądują w łóżku u kogo trzeba, ba urodzą temu komuś dzieci, będą go szantażować gdy okaże się nieustępliwy w poglądach, albo będą na niego donosić i to bez skrupułów do swych żydowskich przełożonych. [Kazimierz Wielki, Paweł Jasienica, Wł. Gomułka, M. Moczar, B. Piasecki, Andrzej Duda i wielu innych, to tylko kilku dla przykładu wrobionych Polaków w posłuszeństwo Sanchedrynowi]. W latach 1946-1980 przy MSW istniał tajny departament kształcący Esterki do uwodzenia ważnych Polaków. Znały one wszystkie tajniki sztuki uwodzenia, Kamasutrę itp.

2} Dla przeforsowania swych różnych antypolskich działań dysponowali i dysponują zawsze armią sztadlanów. To instytucja wymierzona w Polaków [zob. St. Trzeciak i H. Rolicki]. Na czym ona polegała? – że sejm żydowski ziem koronnych i litewskich powoływał specjalnych urzędników tzw. sztadlanów, ażeby przekupywali polskich urzędników, dygnitarzy, posłów. Sztandlani byli kontraktowo opłacani za swoje czynności [np. za zerwanie Sejmu czy przeforsowanie lub zawetowanie jakiejś ustawy]. A proceder ten funkcjonuje po dziś dzień i wszyscy jesteśmy tego świadkami. Przecież nie wymarli nagle, czego najlepszym dowodem jest reaktywowanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego lóż masońskich w Polsce.

Tak się nieszczęśliwie składa, że gdy tylko ktoś uczciwy próbuje ujawnić dowody na jakieś przekupstwo, malwersację, kradzież majątku narodowego czy jakikolwiek szwindel, których w Polsce pełno na każdym kroku, natychmiast kończy jako seryjny „samobójca” albo wymyśla się temat zastępczy, a afera choćby najbardziej gigantyczna jest zamiatana pod dywan jakby nigdy nic.

Pamiętajmy, ten naród nie cofnie się przed żadną podłością, bo już w „Księgach mędrców Syjonu” zagwarantowali sobie, że wszystko im ujdzie bezkarnie.

Nawet zdrada współbraci, jak to miało miejsce masowo w czasie II wojny światowej uszła odpowiedzialnym za te zbrodnie na sucho [np. bracia Bielscy, Morel].

Ani jeden Żyd nie został ukarany za zdradę swych współbraci Żydów w czasie II wojny światowej choć ocaleli Żydzi zostawili po sobie wiele pamiętników, ujawniających zbrodnie swych rodaków [zob. J. R. Nowak w książce „Żydzi przeciw Żydom” przytacza ok. 600 różnojęzycznych żydowskich świadectw wyjątkowo haniebnego zachowania Żydów wobec swych najbliższych, byle tylko siebie ocalić, kosztem dzieci, współmałżonków, rodziców itp.

3} Zawsze knuli z krajami sąsiadującymi z Polską przeciw Polsce. Mieli decydujący wpływ na wszystkie rozbiory Polski, a potem wzniecili wiele powstań narodowych których celem było osłabienie naszego państwa i wykrwawienie narodu polskiego.

4} Są też odpowiedzialni za fizyczną eksterminację polskiej szlachty i inteligencji poprzez donosy i fałszywe oskarżenia do zaborców.

5} W nagrodę za donosy, przejmowali w posiadanie majątki prawowitych właścicieli [jak np. rodzina Komorowskiego który dziś zwie się naszym prezydentem] gdy ci byli mordowani bądź zsyłani na Syberię, jako przestępcy, skąd już nie było powrotu, jeśli w ogóle udało im się tam dotrzeć. Ponadto w okresie II Rzeczypospolitej historycy mówili, że w wyniku rozbiorów Polski z Polski wyemigrowało ok. 8 milionów polskich obywateli ze względów politycznych, by uniknąć w/w represji.

6} Są odpowiedzialni za rozmontowywanie polskiej gospodarki. Emigrują jak zawsze młodzi, rzutcy, najwspanialsi, najodważniejsi. Po kolejnym rozbiorze Polski, który nazwano „transformacją ustrojową”, trwa nieprzerwanie masowe wyjeżdżanie Polaków z kraju. Polska bowiem zarządzana jest nie przez Polaków, a jeśli nawet to margines społeczny opłacany przez sztandlanów.

Państwo polskie to dziś atrapa państwa. Nie zapewnia ono swym obywatelom ani pracy, ani godziwych warunków życia a troszczy się i to bardzo o niektóre inne nacje i państwa, gotowe wykonać każde ich polecenie wymierzone w polski naród. To zdrada, która powinna być karana wyrokiem śmierci. Wyjeżdżają z Polski, zamiast ją wzmacniać i budować młodzi ludzie, często z więcej niż jednym dyplomem ukończenia wyższej uczelni. Czy Polskę na to stać?

Sprowadza się zaś do Polski Ukraińców wykrzykujących banderowsko-syjonistyczne hasła a nie pozwala się na powroty tych Polaków którzy znaleźli się poza Polską nie z własnej woli. Absurd!

7} Rozbudowano aparat administracyjny, który stanowi, de fakto, kworum wyborcze dla partii rządzących za nas ale bez nas. Bezprawie nie razi wymiaru sprawiedliwości, bo jest on okupowany przez przedstawicieli tej właśnie antypolsko zaprogramowanej nacji. Komornicy ściągają mienie sąsiadów, gdy właściciel już nic nie ma, kredytobiorców wrobiono w różne pożyczki nie do spłacenia, w markach szwajcarskich, nikogo też nie obchodzi że Polacy nie chcą GMO i tak będą jeść to, po czym nawet szczur po 3 latach się nie będzie rozmnażać, emerytury rewaloryzowano o dwadzieścia kilka złotych, gdy za ten wspaniały gest ZUS-owcy wypłacili sobie po prawie 4 tys. nagrody. Można by bez końca ciągnąć tę wyliczankę absurdów Made in jewish mind.

8} W latach 1946-1968 istniał przy MSW tajny departament, który to zajmował się nadawaniem fałszywych nazwisk i życiorysów fałszywym katolikom jak Kwaśniewski, by tym sposobem łatwiej wniknąć w polskie społeczeństwo, które nie spodziewało się, że to tylko lisia ochronna skórka, maskująca prawdziwe pochodzenie i niecne intencje tej nacji.

9} Oczerniają Polskę na wszystkich frontach na całym świecie, by nas zdyskredytować w oczach opinii publicznej. Mają w swych rękach masmedia w związku z czym są niesamowicie zuchwali, w bezpodstawnych i szkalujących nas oskarżeniach i pomówieniach.

Są mistrzami kłamstwa. Już Jezus im to powiedział. Do tego stopnia są perfidni, że obarczają nas Polaków, naród najbardziej doświadczony przez II wojnę światową za jej wywołanie, tylko dlatego, że Niemcy po 60 latach płacenia haraczy powiedzieli dość już. A że Żydzi bez ofiary, na której żerują żyć nie potrafią [patrz Eustace Mullins „Żyd pasożyt ludzkości”], to wymyślili, że nową ofiarą będzie Polska.

Obarczają Żydzi Polskę za Holocaust, za obozy koncentracyjne wybielając przy tym Niemców! Jak niemoralny to musi być naród, jeżeli takie rzeczy rozpowszechnia.

Dużo ludzi nie pamięta już bowiem tak naprawdę II wojny światowej, a poza tym zostały napisane przez Żydów stosowne do tych zafałszowań podręczniki. Świat uczy się historii wyssanej z żydowskiego palca. Polska zaś najbardziej zniewolona i ubezwłasnowolniona przez ‘nie nasz’ rząd, nie ma siły, nie ma tej oficjalnej „tuby” by zaprzeczać głośno i oficjalnie tym wszystkim kłamstwom.

W tej sytuacji każdy najbardziej szalony byle antypolski pomysł są w stanie „w imię prawa” w jakoby polskim parlamencie, za pomocą licznych sztandlanów przeforsować.

Ale wszystko ma swój kres. Dawno już śpiewali Żydzi w swej Międzynarodówce „bój to jest nasz ostatni”. Wygląda jednak na to iż wkrótce cały świat im zaśpiewa ich szlagier tylko że z lepszym skutkiem. Głośniej i liczniej i raz na zawsze.

                                                                           Stanisław Nowowiejski [03/15/2015]

Artykuł ukazał się w biuletynie „Patriotyczny Ruch Polski” nr 357.

http://wazne-sprawy.pl/dlaczego-tak-latwo-nas-polakow-oszukac-i-wmowic-nam-historyczne-klamstwa/

————————————————————-

Comments

 1. blumenalle says:

  Historia człowieka okradzionego w majestacie prawa III RP.
  To może przydarzyć się każdemu…
  Zespół Kolesi którzy bronią status quo poprzedniej władzy .
  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez sędziego Daniela Strzeleckiego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.
  http://barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o-uzasadnionym-popelnieniu-przestepstwa-przez-sedziego-daniela-strzeleckiego-na-szkode-boguslawa-biedrzynskiego-czyn-z-art-231-%c2%a7-1-k-k/
  Art. 231. § 1.
  Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  https://www.facebook.com/Poszkodowani-przez-wymiar-niesprawiedliwości-624680607593846/?ref=aymt_homepage_panel

Wypowiedz się