WOJNA NA SZCZYTACH PROKURATURY

    Rządzący w naszym kraju mają w zwyczaju przynosić swoim rodakom pod choinkę atrakcyjne tematy, byśmy zajęci dyskusją nie doszukiwali się całej prawdy. Dla odwrócenie uwagi od służby zdrowia, mamy kolejna aferę, tym razem  w aparacie sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości, lub jak ogólnie go oceniamy- zaprogramowane bezprawie- tak mocno wrosło w naszą świadomość, że tracimy wiarę w przywrócenie normalności. Jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe programy telewizyjne ukazujące stosowanie bezprawia i usiłujące pomóc ludziom w walce z tą Czytaj całość

Czytaj dalej...

REWOLUCJA PRACY (02): Dlaczego ludziom nie chce się pracować? – cz. II

zdjęcie portret ASK

Rzecz jest o pracy zarobkowej ludzi, jej organizacji społecznej, zmaganiu się z prawodawstwem i kapitałem, o mitach, efektywności i trendach rozwoju. Teza cyklu brzmi: obecny paradygmat pracy (zorganizowanie, formy, ramy i ranga) przeżył się i nadchodzi czas na zmiany: na rewolucję pracy.   Ludzie chcą pracować, ale chcą też mieć przekonanie, że to, co wypracują, należy do nich. Tymczasem – obok ogromnej dysproporcji między efektami pracy a spekulacji finansowych – jest drugi kolosalny i systemowy czynnik, który zniechęca do pracy: wyzysk człowieka pracy przez Czytaj całość

Czytaj dalej...

Polska Racja Stanu. „Liberum Veto” a UE

Trochę przedwczesny temat gdyż nie zakończone zostały rozważania o wartościach. Zatem jako przerywnik.   Rozważając przynależność Polski do UE należy zauważyć moment zwrotny w sposobie działania tej organizacji. To rodzaj zamachu stanu, rewolucji, czy przewrotu – wyraźnie związany z Traktatem Lizbońskim. O ile przynależność do UE można było rozważać w kategoriach korzyści dla poszczególnych członków wspólnoty, to od „lizbony” zaczyna się liczyć straty w postaci postępującej degrengolady we wszystkich dziedzinach. To rodzaj równi pochyłej, Czytaj całość

Czytaj dalej...

prof. Henryk Kiereś. Źródła socjalizmu i liberalizmu

Wywiad z prof. Henrykiem Kieresiem na temat filozoficznych źródeł socjalizmu. Czyli o prastarym charakterze choroby. Z prof. Henrykiem Kieresiem, profesorem KUL, filozofem, polonistą, kierownikiem Katedry Filozofii Sztuki KUL, członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino, członkiem Komitetu Naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii, przewodniczącym Komitetu Naukowego Encyklopedii „Białych Plam” rozmawia Radosław Brzózka Zwykle źródeł liberalizmu upatruje się Czytaj całość

Czytaj dalej...

OBRONA TERYTORIALNA-GŁOS FACHOWCA.

Co i skąd można zobaczyć? Romuald Szeremietiew:      Komentarz byłego wiceministra obrony, Romualda Szeremietiewa, odnośnie sił obrony terytorialnej i reformy koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych SZ RP: Rosyjski magazyn wojskowy poświęcony armiom obcym „Зарубежное военное обозрение” w numerze nr 4/2013 zamieścił obszerny artykuł autorstwa płk C. Korczagina omawiający polską koncepcję obrony terytorialnej („Концепция создания войск территориальной обороны Республики Польша”). Artykuł Czytaj całość

Czytaj dalej...

Piękno, Dobro i Prawda w Cywilizacji Miłości

  Piękno – kształtem jest miłości, zaś dobro – jest miłości treścią. Jeżeli kształt i treść miłości odpowiadają sobie, wówczas oceniamy to jako Prawdę i mówimy o prawdziwej miłości, czyli po prostu o Miłości. W ten sposób trzy cechy bytu  Piękno, Dobro i Prawda, które wyrastają z Miłości, są jej ekspresją. Żadna z tych cech nie jest relatywna, choć ludzie od wieków, często je relatywizują.  Uważają np. że piękno to jest to im się podoba i obiektywizują to w pojęciu gustu, za dobre uważają to co im odpowiada, co przynosi im korzyść Czytaj całość

Czytaj dalej...

Decyzję o stanie wojennym podjęto na Zachodzie

Wreszcie ukazał się tekst, który analizuje i podaje argumenty za tym, co wielu wnikliwym Polakom od dawna rodziło się w głowie. Wiadomo przecież  czyje interesy są obecnie realizowane w Polsce. Nie są to interesy polskie i nie rosyjskie – tylko „zachodnie” a dokładnie interesy cywilizacji lichwiarskiej zakorzenionej w Europie od czasu rewolucji angielskiej i francuskiej, w Ameryce od czasów wojny secesyjnej. Potem przyszła kolej na Europę środkową a obecnie na Bliski Wschód. W przypadku stanu wojennego wprowadzonego w Polsce autor analizuje dokładnie rolę Niemiec, która Czytaj całość

Czytaj dalej...

Wartości kardynalne cywilizacji polskiej

Prawda, dobro i piękno – to obiektywne byty. Słuszne jest wskazywanie, iż pochodzą one bezpośrednio od Stwórcy i mają znaczenie uniwersalne. Oczywiście ludzie różnych cywilizacji mają własne rozumienie tych wartości i czasami nie docierają do prawdy uniwersalnej, Bożej. Fakt, iż ludzie rozmaicie pojmują piękno, dobro i prawdę nie oznacza, iż wartości te są relacyjne. Lichwiarz biorąc odsetki od kapitału, może pojmować to subiektywnie jako „dobry” interes. W istocie jednak tkwi w złudzeniu. Wyzyskuje drugiego człowieka czerpiąc korzyści z jego pracy. Taka postawa Czytaj całość

Czytaj dalej...

Polska Racja Stanu a dobro

Sprawy PRAWDY  i DOBRA są podstawowymi w określaniu różnic cywilizacyjnych między Cywilizacją Polską a innymi cywilizacjami systemu filozofii personalistycznej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że kwestia DOBRA nie jest w ogóle rozważana w innych systemach filozoficznych; także PRAWDA ma zupełnie inną bazę rozumienia. O tym jedynie wspominam, gdyż ta tematyka znakomicie przekracza rozważania dotyczące Cywilizacji Polskiej i związanej z nią Polską Racją Stanu. Warto tu jedynie dodać, że samo rozważanie tych kwestii wskazuje, iż system filozofii personalistycznej może Czytaj całość

Czytaj dalej...

Reforma Służby Zdrowia cz.II

W ostatnim artykule na temat SZ przedstawiłem stanowisko reprezentowane przez lekarzy. Ale przecież kwestią zasadniczą, najważniejszą są pacjenci. Ich życie, przyszłość i dobrobyt jest właściwie całkowicie w rękach – i „na głowie” personelu medycznego i administracji. Dla tych ostatnich 2 grup, to z kolei jest praca, zawód, sposób na życie, zarabianie pieniędzy. Właściwie należałoby więc postawić pytanie:  Czy Służba Zdrowia jest dla pacjentów (chorych i zdrowych) czy też dla personelu i administracji medycznej ? I to wcale nie jest takie głupie, albo retoryczne Czytaj całość

Czytaj dalej...