NARÓD, PAŃSTWO CZ. VII

NARÓD, PAŃSTWO (VII).  Obywatel a Rzeczpospolita.   Konstytucja RP uchwalona 17 marca 1921 r. stała się przedmiotem wielu negatywnych wystąpień ówczesnych polityków. Krytykowano naczelne zasady tego aktu jak i jego rozwiązania ustrojowe. Prof. Wacław Makowski nie zgodził się z tymi opiniami, czego dał wyraz w swym wystąpieniu wygłoszonym w maju 1924 r. w Warszawie. Prof. Wacław Czytaj dalej

PAŃSTWO, NARÓD CZ. VI

PAŃSTWO, NARÓD (VI) Wiceadmirał Marek Toczek Lojalność wobec państwa.   W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej wiele rozprawiano o problemach bezpieczeństwa państwa, polskiej racji stanu, i patriotyzmie. Celem tego działania było konsolidowania społeczeństwa wokół obozu rządzącego. Elita rządząca utożsamiając interesy państwa ze swoimi dążeniami i aspiracjami, Czytaj dalej

POLSKA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA

POLSKA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA W  EUROPIE Prof.zw. dr hab. Kazimierz Łastawski   Problem tożsamości zajmuje coraz więcej uwagi badaczy, ze względu na postępujące w Europie procesy integracyjne, rosnące wpływy globalizacji, rozwijające się migracje oraz oddziaływania prymitywnej kultury masowej o charakterze kosmopolitycznym.[1] Zjawiska kryzysowe i występujące w ich trakcie nasilone Czytaj dalej

PAŃSTWO, NARÓD CZ. IV

PAŃSTWO, NARÓD (IV).     Suwerenność narodu czy Sejmu ?   Wiceadmirał Marek Toczek   Prof. Stanisław Estreicher (1869 – 1939). Reprezentant pokolenia polityków, naukowców i publicystów konserwatywnych wchodzących w dorosłe życie u schyłku XIX wieku w autonomii galicyjskiej. Historyk prawa, członek Akademii Umiejętności, ideolog i strateg, współautor nowej konstytucji. Był Czytaj dalej

NARÓD, PAŃSTWO CZ.II

NARÓD, PANSTWO  cz.  II. Demokracja parlamentarna, co to właściwie znaczy? Wiceadmirał Marek Toczek Dogmat ten w państwach Europy Zachodniej ma niezwykle bogatą kartę swej historii. Ofiarna walka mas ludowych otoczyła ten sztandar legendą, która do dzisiaj ma niezwykle silną moc sugestii i to zarówno tam gdzie hasła na nim wypisane zostały nieodwołalnie zrealizowane jak i tam gdzie Czytaj dalej

PAŃSTWO, NARÓD

PAŃSTWO, NARÓD…   Wiceadmirał Marek Toczek   Norwid ma rację „Oj­czyz­na to wiel­ki zbioro­wy obowiązek”. Jeśli naród nie dba o państwo, to je traci   Dla mnie polskość nie jest abstrakcją, dla mnie to wyraźnie ukształtowany sposób dość długiego już mojego życia, posadowiony na fundamencie naszej narodowej historii, kultury i religii, które to z biegiem życia stały się Czytaj dalej

POLSKA RACJA STANU

Wiceadm. Marek Toczek      Idea suwerenności narodu i państwa to jedna z trwałych wartości ukształtowanych już w średniowieczu, to idea wniesiona na stałe do ogólnoludzkiego dorobku, która uświadamia wielkie, istniejące do dzisiaj narody o ich własnej osobowości. Ta idea  kształtuje w nich takie formy polityczne, które sprzyjają ich dalszemu rozwojowi. Można, więc powiedzieć, że suwerenność to Czytaj dalej

POLSKA NASZYCH MARZEŃ

 Jakie mamy państwo, a jakie powinno być? Adam Zawrat. "Freedom" w artykule„Nowa wizja państwa: ORGANIZACJA WŁADZY w państwie”, zachęca do dyskusji w zakresie sposobu stosowania przez nasze władze w stosunku do swoich obywateli. Już od samego początku trzeba zgodzić się z autorem, bowiem jak pisze- „Nie żyjemy w średniowieczu, żebyśmy musieli być we własnym kraju poddanymi jakiejś „władzy”. Czytaj dalej