KONIEC AMERYKAŃSKIEGO IMPERIUM ZŁA

 usa-imperium-zla

  Stany Zjednoczone doszły do ściany ze swoją imperialną polityką. USA od czasu zakończenia II wojny światowej prowadziły nieustannie wojny na całym świecie. Wzniecały rewolucje, usuwały przywódców wielu krajów, mordując ich lub zmuszając do zmian. Samo powstanie USA było okupione holokaustem Indian. Żydzi chwalą się, że to oni utworzyli USA. Nic więc dziwnego, że to wydarzenie przyniosło likwidację niemal w całości tubylców. Żmijowe plemię nie ma żadnych oporów w mordowaniu na niewyobrażalną skalę całych nacji. W dzisiejszej Ameryce to właśnie Żydzi w przeważającej części stanowią niewidoczny rząd, który steruje zarówno oficjalnym rządem Stanów Zjednoczonych jak również wieloma międzynarodowymi organizacjami oraz posiadają znaczące wpływy na rządy wielu krajów oraz na UE. Wielu zmanipulowanych goi /nie Żydów/ twierdzi, że opinie         o Żydach są nieprawdą, ponieważ jest to nieprawdopodobne, aby była taka nacja, której zależy na wyeliminowaniu innych ludzi. Za mówienie prawdy o żmijowym plemieniu ściga się głoszących tę prawdę pod pretekstem antysemityzmu. Natomiast nie jest mi nic wiadomo o ściganiu kłamców i oszczerców  dobrego imienia Polski i Polaków. Dzieje się tak dlatego, bo to właśnie żmijowe plemię przejęło władzę w Polsce w 1989 r. Wywiad z Rabbi Abe Filkelsteinem nie pozostawia żadnych złudzeń.

https://www.youtube.com/watch?v=pRWD2X7aV5w

   Ktoś może powiedzieć, że jest to wywiad sfingowany przez antysemitę. Jednak to nie tylko słowa są dowodem na potwierdzenie zasad jakimi kierują się Żydzi ale najbardziej przemawiającym dowodem, są ich czyny.

   POLSKA MA SZANSE TYLKO WTEDY, GDY POZBĘDZIE SIĘ OKRĄGŁOSTOŁOWEJ, ŻYDOWSKIEJ MAFII

   Tak jak pisałem powyżej, w 1989 r. władzę w Polsce przechwycili Żydzi i szabesgoje dzięki pomocy i przy finansowym, ogromnym wsparciu zachodu, a w szczególności kół finansowo korporacyjnych USA. Nie chodziło o żadną demokrację, o żadne wyzwolenie się Polski spod wpływów ZSRR i ucieczki przed komunizmem. Podstawowym celem było rozszerzenie własnych wpływów na ówczesne kraje socjalistyczne, aby móc je ograbić, ciągnąć finansowe korzyści poprzez likwidację konkurencji jak i powiększenie rynków zbytu na swoją nadprodukcję. Nie był to jednak jedyny cel. Ważniejszym było podporządkowanie sobie tych krajów oraz Rosji, która miała stać się kolonią USA tak jak inne kraje socjalistyczne, pozbywając się zarazem największego konkurenta militarnego.

   Stało się to możliwe dzięki zainstalowaniu na Kremlu Gorbaczowa, a następnie pijaka Jelcyna, za rządów których Rosja straciła znaczenie jako mocarstwo. Po ZSRR i Układzie Warszawskim pozostały tylko wspomnienia, a ekspansja na następne kraje świata w celu ich podporządkowania i skolonizowania mogło się odbywać bez przeszkód.  Czyniono to pod hasłem globalizacji i wyzwalania narodów, niesienia amerykańskiej demokracji, równouprawnienia kobiet, swobód zboczeńców i tworzenie nowego człowieka.   Należy tu wspomnieć, że nie kto inny jak prymityw ’’Bolek’’ jeździł po świecie i propagował globalizację na polecenie żydowskiej mafii z Waszyngtonu.

   Po rozpadzie ZSRR, Ameryka i cały zachód byli zachwyceni Rosją. Nie było dnia aby nie chwalić Rosji i jej przywódców za pierestrojkę. W tym samym czasie Rosja stacza się po równi pochyłej ku niechybnemu upadkowi. Majątek Rosji  rozdrapywany jest przez Żydów  i szabesgoi zarówno rosyjskich jak i ściśle związanych z międzynarodową mafią. Kwitnie przestępczość zarówno gospodarcza jak i ta pospolita. Rosja przeistacza się w kupę przysłowiowego złomu, a armia rosyjska nie ma w świecie większego znaczenia.  Międzynarodowa mafia finansowo-korporacyjna zaciera ręce, bo już tylko krok dzieli Rosję od ostatecznego upadku.

  usa-3 Gdy wydaje się, że odwieczne marzenie zachodnich sępów zostało spełnione, do gry wkracza W.W. Putin, który hamuje proces rozkładu Rosji, a co więcej , w bardzo krótkim czasie stawia kraj na nogi.  Z leżącej na łopatkach armii tworzy jedną z najsilniejszych armii świata, mogącej stanąć w szranki z każdym wyzwaniem. Teraz  Rosja i jej przywódcy,         a zwłaszcza jej prezydent, jest postrzegana przez międzynarodową mafię jako wróg nr 1. Rosja i jej przywódcy stają się wrogami nie dlatego, że chcą zniszczyć któryś z krajów zachodnich ale dlatego, że pojawiła się w świecie siła, która może zagrozić realizacji planów żądnym panowania nad całym światem, w którym wszyscy mają być podporządkowani jedynie słusznej sile składającej się z wąskiego, mafijnego  grona psychopatów.    

   Okrągłostołowa mafia, która w 1989 r. przechwyciła podstępem władzę w Polsce,  sprzedała kraj wraz z całym jej dobrodziejstwem i ludnością. Ściśle wykonuje plany euroatlantyckiej bandy, ludzi chorych na władzę i pieniądze, całkowicie zdegenerowanych. Niech nikogo nie zmylą utarczki lub nawet otwarte wojny wśród tych perfidnych, okrągłostołowych zdrajców. Takim bezdyskusyjnym dowodem współpracy wszystkich opcji politycznych niech będzie m.in. włączenie Polski do UE i NATO, zmiana Konstytucji RP, napisanej na potrzeby międzynarodowej mafii, przyjęcie Traktatu Lizbońskiego czy ostatnio zgoda na podporządkowanie się Polski wraz z pozostałymi krajami UE międzynarodowej mafii korporacyjnej – wg. Umowy CETA.

   Polska została zdradzona przez tych psychopatów w każdym względzie. Polska nie posiada własnego przekazu medialnego a jedynie propagandę mającą na celu ogłupienie Polaków i fałszowanie rzeczywistości. Media obce, wrogie Polsce  stanowią 75%,  a pozostałe 25% to media narodowe – narodu wybranego przez szatana.

 usa-4

  Najważniejszym celem dla mediów i pseudo polityków w ostatnich latach jest ukierunkowanie społeczeństwa polskiego przeciwko Rosji. Należy zadać sobie zasadnicze pytanie : czy „Smoleńsk 2010” miał właśnie być narzędziem dla w/w psychopatów aby osiągnąć odpowiednio wysoki stopień wrogości do Rosji i jej przywódców a może nawet do bezpośredniej konfrontacji? Bezpośrednia konfrontacja po 10 kwietnia 2010 roku nie wyszła, ale jastrzębie wojny w Polsce robią wszystko w tym celu aby plan ten zrealizować. Antoni Macierewicz /następca i pacjent Klicha/ usilnie dąży wraz ze swoją hołotą do wykonania tego haniebnego zadania nadanego im przez amerykańskich jastrzębi wojny.  

   JEŚLI ZDRAJCY POLSKI NIE ZOSTANĄ W ODPOWIEDNI SPOSÓB ROZLICZENI TO BĘDZIE OZNACZAŁO TYLKO JEDNO, ŻE NARÓD POLSKI NIE ZASŁUGUJE ABY MIEĆ WŁASNE PAŃSTWO – PAŃSTWO SUWERENNE I NIEPODLEGŁE.

   Żyjemy w najniebezpieczniejszym okresie od czasu znanych zapisków historycznych – w okresie początkowych działań III wojny światowej, która obecnie rozgrywana jest na Bliskim Wschodzie, a w szczególności w Syrii.

  To, że Syria jeszcze się broni przed psychopatami zachodu, a głównie przed USA to zasługa jedynie Rosji i jej przywództwa, które stanowczo powiedziało NIE dla międzynarodowych kanalii.

  W chwili gdy piszę te słowa do Syrii dopływa armada rosyjskich okrętów i samolotów na czele z lotniskowcem Admirał Kuzniecow. Jest to stanowcza odpowiedź przywódców Rosji imperialistycznym hienom tego świata.

  Nazistowska Ameryka w ostatnich dniach wypuściła swe jastrzębie, na czele z obłąkaną Hilary Clinton aby w jednoznacznych słowach zagroziły Rosji wojną. Natomiast zdecydowane stanowisko Rosji pokazuje, że Rosja nie ugnie się przed zdegenerowaną watahą zachodu chcącą władać całym światem, chcącą maksymalnie dużej depopulacji ludności oraz chcących posiąść wszystkie dobra ziemi na własność.

  Sojusz – Rosja, Chiny, Indie – gdzie Rosja wiedzie prym w arsenale nuklearnym nie ugnie się. Biorąc pod uwagę, że Rosja jest naszym sąsiadem a zarazem stanowimy tę samą rodzinę słowiańską, to pomyślna przyszłość Polski może być jedynie u boku Rosji, która powinna być naturalnym sojusznikiem wszystkich państw słowiańskich.

   Nie po raz pierwszy w naszej historii jest tak, że rządzący Polską za sojuszników wybierają wrogie nam kraje, odrzucając jednocześnie współpracę ze Słowianami – głównie z Rosją. Działo i dzieje się tak dlatego, że we władzach Polski byli wówczas oraz obecnie agenci zachodu.  Zawsze w takich przypadkach Polacy wychodzili jak przysłowiowy Zabłocki na mydle.  Aby tak nie było i tym razem należy jak najszybciej odsunąć zdrajców od wpływu na losy Polski. To nie Polska jest dla nich oczkiem w głowie, a interesy ich mocodawców, czy to z Waszyngtonu, Tell Awiwu, Berlina czy z Brukseli. Tego dłużej tolerować nie można. Przekaz dla mafii trzymającej obecnie władzę w Polsce musi być jednoznaczny.

ZDRADA POLSKI I NARODU POLSKIEGO BĘDZIE ROZLICZONA SZYBCIEJ NIŻ WAM SIĘ WYDAJE.

   Jest to również przekaz dla przyszłych sojuszników polski, że Polska nie kończy się na Żydach, szabesgojach czy zmanipulowanych Polakach, że w Polsce jest zdrowa tkanka narodu, która nie pozwoli psychopatom na unicestwienie naszego kraju, co robią od 27 lat.  

 Polską mają prawo i obowiązek rządzić Polacy i tylko Polacy, a nie jakieś przybłędy ze zmienionymi nazwiskami, którzy nigdy nie będą dbali o interesy Polski i Polaków a jedynie działają na zasadzie kundli służących zachodowi.

  Armia Polska musi być dowodzona przez wybitnego stratega wojskowego, a nie psychiatrę lub pacjenta psychiatry, co ma miejsce dzisiaj i w ostatnich latach. Armia Polska ma służyć Polsce i Narodowi polskiemu, a nie mordować niewinnych ludzi na rozkaz zachodnich psychopatów i dla ich szatańskich celów.

  Nigdy wcześniej mundur żołnierza polskiego nie został tak splamiony jak w okresie ostatnich 27 lat pod dowództwem zdrajców polski.

   Naród polski jest celowo i systematycznie dzielony. Jest podsycany wrogą propagandą,   że wszystkiemu złu na świecie winna jest Rosja i prezydent W.W. Putin, gdy tymczasem prawda jest całkiem odmienna. Rosja jest krajem, który otwarcie przeciwstawia się złu tego świata, które tkwi w żydowskich i szabesgojowskich  gremiach zachodu, w ich finansach, korporacjach, tajnych grupach, jak chociażby Bilderberg czy fundacjach założonych i sponsorowanych przez Sorosów, Rothschildów, Rockefellerów i im podobnych. Ta banda psychopatów jest zdolna do wszystkiego, nawet do gazowania własnej nacji, aby później krzyczeć na cały świat, że to oni są ofiarami, a nie ciemiężcami.  Zdolni są posłać na śmierć 3 tysiące własnych obywateli, aby mieć pretekst do uderzenia na kilka suwerennych krajów i jeszcze na tym zarobić miliony dolarów.

  W pierwszej kolejności powinni podnieść się z kolan sami Żydzi, ci najzwyklejsi i normalni, gdyż garstka psychopatów z ich nacji kopie im grób na całej ziemi przez swoje niecne działania.

  Polska zagarnięta przez mafię żydowską sądzi Polaka /Piotra Rybaka/za spalenie kukły Żyda – psychopaty, natomiast nie reaguje się na obrażanie całego Narodu polskiego przez tychże psychopatów. Żyd Kalkstein /Lech Kaczyński/ wstrzymuje ekshumację Żydów w Jedwabnem, aby mogło hulać po świecie kłamstwo żydowskie o winie Polaków za Jedwabne. Inny Żyd Kwaśniewski /Stolzman/ przeprasza Żydów za tę zbrodnię, co jest jednoznaczne z oskarżeniem Polaków, dając pożywkę dla  świata.

  Dlatego też, należy doprowadzić do tej ekshumacji i udowodnić całemu światu, że to Niemcy /wybielane od czasu zakończenia II W.Ś/ byli mordercami Żydów w Jedwabnem. Wybielanie Niemców ma ścisły związek z przygarnięciem przez USA tysięcy niemieckich zbrodniarzy wraz z ich technologiami, opracowaniami najnowszych broni i oczywiście z ich nazistowską ideologią, która jest wcielana w życie przez USA przez dziesięciolecia.

 usa

    I kto jak kto, ale Polska /rządząca mafia na terenie polski/, która ucierpiała najwięcej od niemieckich nazistów, weszła w sojusz z amerykańskimi nazistami, zapominając jednocześnie kto wyzwolił nasz kraj od niemieckiej okupacji i zakończył gehennę Narodu polskiego. Mało tego. Na polecenie tychże nazistów prowadzi wojnę propagandową przeciwko Rosji,  na polecenie największej zgnilizny zachodu  zaprasza nazistowskie wojska w celu zwiększenia zagrożenia dla Polaków a nie obrony Polski.

  Są to prowokacyjne działania w stosunku do Rosji. W obecnej dobie to naziści   i banderowcy są największymi przyjaciółmi Polski – O ZGROZO!

  Ta zniewaga Polaków przez kastę polityczną, która uzurpuje sobie władzę po 1989 roku nie może być zapomniana. To będzie im ‘’wynagrodzone’’ w odpowiednim czasie.  Już teraz widać jak strach zagląda w oczy zdrajcom narodu polskiego, jak boją się własnego cienia. Dowodem na to jest aresztowanie dr Mateusza Piskorskiego i próba wmówienia mu działań szpiegowskich na rzecz Rosji, Chin, Syrii, Iranu. Niedługo okaże się, że był agentem wszystkich tych krajów, które nie chcą być rozszarpane przez nazistów amerykańskich.

  To jedynie pokazuje jak bardzo są słabi i że potrzebny jest im pilnie psychiatra. Należy tu dodać, że takich ‘’agentów’’ jak Mateusz Piskorski jest w Polsce bardzo dużo i właśnie ci ‘’agenci’’ zrobią miazgę z mapetów politycznych III żydopolonii.

   Kampania wyborcza w USA pokazuje, jak mizerna jest elita w tym międzynarodowym zlepku, gdzie na prezydenta tak ogromnego kraju jest desygnowana osoba niepoczytalna     a zarazem oszustka i przestępczyni, chora z nienawiści do wszystkich tych, którzy nie chcą klęczeć przed upadłym mocarstwem.  O tej mafii dobitnie mówi kandydat na prezydenta Donald Trump, który jakimś cudem został kandydatem na prezydenta i wydaje się, że jest wyjątkowo niebezpieczny dla mafiosów. /Oby to nie była tylko gra dla zmylenia Amerykanów i świata/.

https://www.youtube.com/watch?v=O1y5o5zW7Mw

    ‘’Elity’’ USA dzieli od elit Rosji ogromna przepaść na korzyść tych ostatnich. Obecny prezydent Rosji jest niekwestionowanym liderem światowym, mającym jednocześnie u swojego boku wybitnych fachowców na czele z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Wygrywa z tą bandą zachodnią w każdej sprawie i miejmy nadzieję, że ostateczne zwycięstwo będzie również po Jego stronie co będzie oznaczało ostateczny koniec satanistów zachodnich – ludobójców w dzisiejszym świecie.

POLACY PLUJĄ NA AMERYKAŃSKĄ DEMOKRACJĘ, KTÓRA NIESIE ŚMIERĆ, NIEWOLĘ I UBÓSTWO.

                                                                               

Jerzy Truchlewski                                                                                      

       

  

      

 

Comments

 1. nanna says:

  nanna=nana
  Rodzisz się jako człowiek.
  Gdyby ci nie powiedzieli, że jesteś Polakiem to byś nawet o tym nie wiedział.
  Gdyby nie nadali ci nazwy w postaci imienia, nie wiedziałbyś, jak się nazywasz. Gdybyś się wychował w lesie wśród zwierząt nie miałbyś ego i czułbyś łączność z CAŁOŚCIĄ.
  A więc jeśli nie jesteś dobrym człowiekiem, to nie jesteś dobrym obywatelem naszego kraju, czyli nie jesteś prawdziwym patriotą.
  Jeśli nie jesteś dobrym człowiekiem, nie jesteś dobrym synem czy ojcem.
  Twoje życie determinuje nie to, jak się nazywasz i za kogo się uważasz, ale to, jakim człowiekiem jesteś.
  W odniesieniu do CAŁOŚCI dlatego jest tak źle, ponieważ jakość ludzi jest tak mała.
  Nic nie przyniosą nadęte patriotyczne fanfary, jeśli ludzie żyjący w Polsce są marnego charakteru.
  Silny, polski Naród nie miałby powodu obawiać się „plemienia żmijowego”.
  Ale zbieranina Polaków marnej jakości może być i jest łupem owegoż „plemienia”.
  Zapamiętaj człowieku: żyd jest silny twoją słabością i nie chodzi tu o noszenie większego niż on scyzoryka, lecz o siłę charakteru, szlachetność charakteru. Ludzka chciwość spowodowała, że „tak niewielu może rządzić tak wieloma”.

 2. nanna says:

  i jeszcze dodam taką sentencję:
  Tradycja to nie modlenie się do popiołów, lecz przekazywanie następcom ognia.

 3. takitamzdaleka says:

  Witam,
  Interesujący artykuł, przedstawiający sytuację dość jednoznacznie z kilkoma wyjątkami.
  Otóż dość często mówi się o wywaleniu rządzących na pysk, aby nie mogli więcej szkodzić Polsce i Polakom. Owszem, ja, również jestem za tym, aby obecni politycy, którzy w większości mają pierwszorzędne korzenie mafijne oraz podległe żydom, finansjerze, niewidocznym w telewizji osobistościom. Też jestem za tym, aby Polską rządzili Polacy, prawdziwi, którzy stawiają interes państwa i obywateli ponad interes obcych grup. Tak się bowiem składa, że grupa zamieszkująca teren Polski nazywa się Polakami. Ale jest problem – co dalej po wywaleniu tych złych polityków i osób decydujących?
  Kto ma przejąć władzę? (mówi się łatwo – prawdziwi Polacy. Ale którzy to są prawdziwi, a którzy fałszywi?)
  Kto posiada tak długą ławkę rezerwową Polaków, aby przejąć władzę i spokojnie współpracować i realizować dobro wspólne?
  Kim są ci ludzie, którzy mają zastąpić żydów, malowanych Polaków (tych co zmienili nazwiska, dostali nową tożsamość, itd.), agentów obcych państw? Czy my ich znamy?

  Tak więc – za każdym razem, gdy dochodzimy do wniosku, że tych a tych należy wyrzucić, to kto ma ich zastąpić?

  Wiadomo, że przydałaby się mniejsza biurokracja, mniejsza opresyjność państwa, racjonalne i przyjazne państwo. Ale to państwo tworzymy my, w mniejszy lub większy sposób angażując się w swojej społeczności.
  Wypadałoby się skupić na osobach, które mają możliwości, które faktycznie działają dla obywateli, nie skupiać się ciągle na wyborze mniejszego zła, na braku wiary, że dane osoby nie mają szans, bo są mało znane.
  Oczywiście, że nowe osoby są mało znane, bo zwykle nie są na tyle uposażone, aby sponsorować kampanie za kilkadziesiąt tys. zł. Ale niestety – telewizja nam wmawia, że tylko wielcy mają szansę, że tylko wielcy są na scenie politycznej, że tylko bogaci mogą coś zrobić dla ludzi (co oczywiście nie zawsze jest prawdą i najczęściej nie jest).

  Podsumowując – kto ma reprezentować Polaków jeśli wywalimy niesprzyjający nam rząd? Czy jesteśmy jako Polacy wystarczająco zdeterminowani i otwarci, aby działać wspólnie, ponad podziałami?
  Czy faktycznie musimy ulegać manipulacji, że tylko duże partie zwyciężają, że tylko ci, którzy są na telewizyjnych ekranach są warci wyboru?
  Osobiście uważam, że w Polsce jest wielu prawych i uczciwych Polaków, jednak brakuje nam platformy do wymiany informacji, do gromadzenia się, do przedstawienia się, utrzymywania kontaktu, i ogólnego zorganizowania przeciwwagi dla „uznanych” partii. Jeśli zaś takie medium już istnieje, to chętnie zapoznam się i dołączę do grupy, bo jak wielu z nas – boli mnie, że nasz kraj mając tyle przestrzeni, tylu wspaniałych ludzi, pomysłów, otwartości, pracowitości i wielu innych szlachetnych cech, musi być zdany na „podnóżki” jak nie niemieckie, to rosyjskie, tudzież amerykańskie czy żydowskie.
  Współpracować można z każdym, ale nie jako wasal, lecz partner. A wszyscy czują, że tego jest coraz mniej.
  Pozdrawiam

Wypowiedz się