„Całkowicie możliwe, że zostanie to wykorzystane do wyludnienia na masową skalę”.

przez Mordechai Sones
AmericasFrontlineDoctors.com

Amerykańscy lekarze z pierwszej linii  (AFLDS) rozmawiali z byłym wiceprezesem i dyrektorem naukowym firmy Pfizer,  dr Mike Yeadon, na  temat jego poglądów na temat szczepionki COVID-19, hydroksychlorochiny i iwermektyny, organów regulacyjnych i nie tylko.

Na początku dr Yeadon powiedział: „Doskonale zdaję sobie sprawę z globalnych zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych na dużej części światowej populacji.

„Czuję wielki strach, ale nie zniechęcam się do składania zeznań ekspertów wielu grupom zdolnych prawników, takich jak Rocco Galati w Kanadzie i  Reiner Fuellmich  w Niemczech.

„Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że stoimy w obliczu zła (nie jest to determinacja, jaką kiedykolwiek podjąłem podczas 40-letniej kariery naukowej) i niebezpiecznych produktów.

„W Wielkiej Brytanii jest całkiem jasne, że władze są nastawione na kurs, który doprowadzi do podania„ szczepionek ”możliwie największej liczbie ludności. To szaleństwo, ponieważ nawet jeśli te agenty są legalne, ochrona jest potrzebna tylko tym, którzy mają szczególnie podwyższone ryzyko śmierci z powodu wirusa. W tych ludziach może nawet istnieć argument, że warto zaryzykować. I na pewno istnieje ryzyko, które nazywam „mechanistycznym”: wbudowane w sposób, w jaki działają.

„Ale wszyscy inni ludzie, zdrowi i młodsi niż 60 lat, być może trochę starsi, nie umierają z powodu wirusa. W tej dużej grupie całkowicie nieetyczne jest podawanie czegoś nowatorskiego i w przypadku którego potencjalne niepożądane skutki po kilku miesiącach są zupełnie nieokreślone.

„W żadnej innej epoce nie byłoby mądrze robić to, co zostało określone jako intencja.

„Ponieważ wiem to z całą pewnością, a wiem, że kierowcy też to wiedzą, musimy zapytać: jaki jest ich motyw?

„Chociaż nie wiem, mam mocne odpowiedzi teoretyczne, z których tylko jedna odnosi się do pieniędzy, a ten motyw nie działa, ponieważ ten sam kwant można uzyskać, podwajając koszt jednostkowy i dając agentowi połowę mniej ludzie. Dylemat rozwiązany. Więc to jest coś innego.
Doceniając, że cała ludność ma również zamiar włączyć do sieci nieletnie dzieci, a ostatecznie niemowlęta, i to właśnie interpretuję jako zły czyn.

„Nie ma na to uzasadnienia medycznego. Wiedząc, jak ja to robię, projekt tych „ szczepionek ” prowadzi do ekspresji w ciałach biorców ekspresji białka kolca, które samo w sobie ma niekorzystne skutki biologiczne, które u niektórych osób są szkodliwe (inicjowanie krzepnięcia krwi i aktywując „układ dopełniacza” odpornościowego), jestem zdeterminowany, aby zwrócić uwagę, że osoby, które nie są zagrożone tym wirusem, nie powinny być narażone na ryzyko niepożądanych skutków tych czynników ”.

AFLDS : Sąd Najwyższy Izraela  decyzja  ostatni tydzień anulowanie ograniczeń lotu COVID powiedział: „W przyszłości, żadnych nowych ograniczeń w podróży do lub z Izraela potrzeby pod względem prawnym, kompleksowe, oparte na faktach, fundacja bazie danych.”

przemówieniu,  które wygłosiłeś cztery miesiące temu, powiedziałeś

„Najbardziej prawdopodobny czas trwania odporności na wirusa układu oddechowego, takiego jak SARS CoV-2, wynosi wiele lat. Dlaczego tak mówię? W rzeczywistości mamy dane dotyczące wirusa, który przetoczył się przez części świata siedemnaście lat temu, zwanego SARS, i pamiętamy, że SARS CoV-2 jest w 80% podobny do SARS, więc myślę, że jest to najlepsze porównanie, jakie każdy może dostarczyć.

„Dowody są jasne: ci bardzo sprytni immunolodzy komórkowi przebadali wszystkie osoby, których udało im się złapać, a które przeżyły SARS 17 lat temu. Pobrali próbkę krwi i sprawdzili, czy odpowiedzieli na oryginalny SARS i wszyscy tak zrobili; wszyscy mieli całkowicie normalną, solidną pamięć komórek T. W rzeczywistości byli również chronieni przed SARS CoV-2, ponieważ są tak podobni; to odporność krzyżowa.

„Więc powiedziałbym, że najlepsze dostępne dane są takie, że odporność powinna być solidna przez co najmniej 17 lat. Myślę, że to całkiem możliwe, że trwa przez całe życie. Styl odpowiedzi limfocytów T tych ludzi był taki sam, jak w przypadku szczepienia, a potem wracasz po latach, aby sprawdzić, czy ta odporność została zachowana. Więc myślę, że dowody są naprawdę mocne, że odporność będzie trwała wiele lat, a może nawet całe życie . ”

Innymi słowy, wcześniejsze narażenie na SARS – czyli wariant podobny do SARS CoV-2 – nadawało odporność na SARS CoV-2.

Rząd Izraela cytuje nowe warianty, aby uzasadnić blokady, zamknięcia lotów, ograniczenia i wydawanie Zielonego Paszportu. Biorąc pod uwagę werdykt Sądu Najwyższego, czy sądzisz, że możliwe jest uprzedzenie przyszłych środków rządowych za pomocą dokładnych informacji na temat wariantów, immunitetu, immunitetu stadnego itp., Które mogłyby zostać przekazane  prawnikom,  którzy będą kwestionować te przyszłe środki?

Yeadon: „To, co nakreśliłem w odniesieniu do odporności na SARS, jest dokładnie tym, co widzimy w przypadku SARS-CoV-2.
Badanie pochodzi z jednego z najlepszych laboratoriów w swojej dziedzinie.

„Zatem teoretycznie ludzie mogliby przetestować swoją odporność na limfocyty T,   mierząc odpowiedzi komórek w małej próbce ich krwi. Są takie testy, nie mają „dużej przepustowości” i prawdopodobnie będą kosztować po kilkaset dolarów w skali. Ale nie tysiące. Test, o którym wiem, nie jest jeszcze dostępny komercyjnie, ale jest dostępny tylko w Wielkiej Brytanii

„Spodziewam się jednak, że firma może zostać nakłoniona do dostarczenia  zestawów testowych  „ do badań ”na dużą skalę, pod warunkiem zawarcia umowy. Gdybyś miał zorganizować przetestowanie kilku tysięcy niezaszczepionych Izraelczyków, może to być miecz obosieczny. Opierając się na doświadczeniach z innych krajów, 30-50% ludzi miało wcześniej odporność, a dodatkowo około 25% zostało zakażonych i jest teraz odpornych.

„Osobiście nie chciałbym zajmować się władzami na ich własnych warunkach: że podejrzewa się, że jesteś źródłem infekcji, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. Nie musisz udowadniać, że nie stanowi zagrożenia dla zdrowia innych. Osoby bez objawów nigdy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia innych. W każdym razie, po zaszczepieniu tych, którzy są zaniepokojeni wirusem, po prostu nie ma argumentu, że ktokolwiek inny potrzebuje szczepienia. ”

Moje rozumienie „ nieszczelnej szczepionki ” jest takie, że tylko zmniejsza ona objawy u zaszczepionych, ale nie zatrzymuje transmisji; w związku z tym umożliwia rozprzestrzenianie się tego, co następnie staje się bardziej śmiercionośnym wirusem.

Na przykład w Chinach celowo używają nieszczelnych szczepionek przeciwko ptasiej grypie, aby szybko ubić stada kurczaków, ponieważ niezaszczepione umierają w ciągu trzech dni. W chorobie Marka, przed którą trzeba było uratować wszystkie kurczaki, jedynym rozwiązaniem było zaszczepienie 100% stada, ponieważ wszystkim niezaszczepionym groziło duże ryzyko śmierci. Tak więc sposób wykorzystania nieszczelnej szczepionki zależy od intencji, to znaczy, możliwe jest, że intencją może być wyrządzenie dużej krzywdy niezaszczepionym.

Silniejsze szczepy zwykle nie rozprzestrzeniają się w populacji, ponieważ zabijają żywiciela zbyt szybko, ale jeśli zaszczepieni doświadczają tylko mniej groźnej choroby, rozprzestrzeniają te szczepy na niezaszczepionych, którzy zapadają na poważną chorobę i umierają.

Czy zgadzasz się z tą oceną? Ponadto, czy zgadzasz się, że jeśli niezaszczepieni staną się podatni, jedyną drogą do przodu jest profilaktyka HCQ dla tych, którzy jeszcze nie mieli COVID-19?

Czy Protokół Zelenko działałby przeciwko tym silniejszym szczepom, gdyby tak było?

A jeśli wielu ma już wspomnianą wcześniej „17-letnią odporność na SARS”, czy to nie chroniłoby przed jakimkolwiek super-wariantem?

„Myślę, że historia Gerrta Vandena Bossche’a jest wysoce podejrzana. Nie ma żadnych dowodów na to, że szczepienia prowadzą lub doprowadzą do powstania „niebezpiecznych wariantów”. Martwię się, że to jakaś sztuczka.

„Zgodnie z ogólną zasadą warianty powstają bardzo często, rutynowo iz czasem stają się mniej niebezpieczne i bardziej zaraźliwe, gdy dochodzi do równowagi ze swoim ludzkim gospodarzem. Warianty generalnie nie stają się bardziej niebezpieczne.

„Żaden wariant nie różni się od oryginalnej sekwencji o więcej niż 0,3%. Innymi słowy, wszystkie warianty są co najmniej w 99,7% identyczne z sekwencją Wuhan.

„To fikcja, i to zła, że ​​warianty mają szansę„ uciec przed odpornością ”.

„Nie tylko jest to z natury mało prawdopodobne – ponieważ ten stopień podobieństwa wariantów oznacza zerową szansę, że osoba odporna (czy to z powodu naturalnej infekcji, czy szczepienia) zachoruje na wariant – ale jest to empirycznie poparte wysokiej jakości badaniami.

„  Badania  , do których się odwołuję, pokazują, że ludzie wychodzący z infekcji lub zaszczepieni ALL mają szeroki zakres komórek odpornościowych, które rozpoznają WSZYSTKIE warianty.

Ten artykuł  pokazuje, DLACZEGO rozległe rozpoznanie molekularne przez układ odpornościowy sprawia, że ​​drobne zmiany w wariantach są nieistotne.

„Nie mogę powiedzieć wystarczająco mocno: historie dotyczące wariantów i potrzeby uzupełniania szczepionek są FAŁSZEM. Obawiam się, że za tym wszystkim stoi bardzo złośliwy powód. Z pewnością nie jest to poparte najlepszymi sposobami spojrzenia na odporność. Twierdzenia zawsze są pozbawione treści po zbadaniu i wykorzystują różne sztuczki, takie jak manipulowanie warunkami do testowania skuteczności przeciwciał. Przeciwciała prawdopodobnie nie mają większego znaczenia w ochronie gospodarza przed tym wirusem. Przeprowadzono kilka „naturalnych eksperymentów”, na których ludzie niestety nie potrafią wytwarzać przeciwciał, ale są w stanie całkiem skutecznie odstraszyć tego wirusa. Zdecydowanie lepiej radzą sobie z przeciwciałami niż bez. Wspominam o tych rzadkich pacjentach, ponieważ pokazują, że przeciwciała nie są niezbędne dla odporności gospodarza,więc niektóre wymyślone testy w laboratorium przeciwciał i zmodyfikowanych wariantów wirusów NIE uzasadniają potrzeby uzupełniania szczepionek.

„Jedynymi osobami, które mogą pozostać bezbronne i potrzebować profilaktyki lub leczenia, są osoby starsze i / lub chore, które nie chcą otrzymać szczepionki (do czego mają prawo).

„Dobrą wiadomością jest to, że dostępnych jest wiele wyborów: hydroksychlorochina, iwermektyna, budezonid (steroid wziewny stosowany u astmatyków) i oczywiście doustna witamina D, cynk, azytromycyna itp. Zmniejszają one nasilenie do tego stopnia, że ​​wirus ten nie muszą stać się kryzysem zdrowia publicznego ”.

Czy uważasz, że FDA wykonuje dobrą robotę w zakresie regulacji dużych firm farmaceutycznych? W jaki sposób Big Pharma obchodzi regulator? Czy uważasz, że zrobili to w przypadku wstrzyknięcia mRNA?

„Do niedawna bardzo szanowałem światowe organy regulacyjne dotyczące leków. Kiedy byłem w firmie Pfizer, a później byłem dyrektorem generalnym firmy biotechnologicznej, którą założyłem (Ziarco, później przejęty przez Novartis), z szacunkiem współpracowaliśmy z FDA, EMA i brytyjską MHRA.
Zawsze dobrej jakości interakcje.

„Niedawno zauważyłem, że Fundacja Billa i Melindy Gatesów (BMGF) przekazała grant Agencji Regulacyjnej ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA)! Czy to kiedykolwiek może być odpowiednie? Są finansowane z pieniędzy publicznych. Nigdy nie powinni przyjmować pieniędzy od podmiotu prywatnego.

„Oto przykład, w którym brytyjski regulator ma konflikt interesów.

„Europejska Agencja Leków nie zażądała pewnych informacji ujawnionych w„ włamaniu ”do ich plików podczas przeglądu szczepionki Pfizer.

„Przykłady można znaleźć na  stronie Corona CommitteeReinera Fuellmicha w Internecie.

„Dlatego nie wierzę już, że organy regulacyjne są w stanie nas chronić. Dlatego „zatwierdzenie” nie ma znaczenia .

„Dr. Wolfgang Wodarg i ja złożyliśmy petycję do EMA 1 grudnia 2020 r. W sprawie szczepionek genetycznych. Zignorowali nas.

„Niedawno napisaliśmy do nich prywatnie, ostrzegając przed zakrzepami krwi, zignorowali nas. Kiedy  upubliczniliśmy  nasz list, zostaliśmy całkowicie ocenzurowani. Kilka dni później w ponad dziesięciu krajach wstrzymano stosowanie szczepionki z powodu zakrzepów krwi.

„Myślę, że duże pieniądze z farmacji i gotówka z BMGF tworzą środowisko, w którym powiedzenie nie jest po prostu opcją dla regulatora.

„Muszę powrócić do kwestii„ szczepionek uzupełniających ”(zastrzyków przypominających) i to jest cała ta narracja, którą, obawiam się, wykorzysta i wykorzysta, by zyskać nad nami niezrównaną władzę.

„PROSZĘ Ostrzec każdą osobę, aby nie zbliżała się do uzupełniających szczepionek. Nie ma takiej potrzeby.

„Ponieważ nie ma takiej potrzeby, a mimo to są produkowane w farmacji, a organy regulacyjne odsunęły się (brak testów bezpieczeństwa), mogę tylko wywnioskować, że zostaną użyte do nikczemnych celów.

„Na przykład, jeśli ktoś chciałby skrzywdzić lub zabić znaczną część światowej populacji w ciągu najbliższych kilku lat, systemy, które są obecnie wdrażane, umożliwią to.

„Uważam, że jest całkowicie możliwe, że zostanie to wykorzystane do wyludnienia na masową skalę”.

___
https://www.americasfrontlinedoctors.com/exclusive-former-pfizer-vp-to-aflds-entirely-possible-this-will-be-used-for-massive-scale-depopulation/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content= Lekarze + Uncensored% 3A + Bringing + You + The + Truth & utm_campaign = 20210406_m162728896_NEWEST + AMY + WERSJA + tydzień + 4 + 1 + 22 & utm_term = Przeczytaj + cały + artykuł + tutaj_

Od Redakcji KIP:

Cykl kolejnych artykułów zamieszczanych od 11 kwietnia 2021 r. ( także w zestawieniu na linkach poniżej ) należy czytać w podanej kolejności i analizować informacje tam zawarte łącznie. Zestaw tych artykułów objaśnia rzeczywistość w której żyjemy, nie tylko obecnie, ale od tysięcy lat, pod rządami nieludzkich istot (fizycznych i nie fizycznych).

Tego nie usłyszycie w mendiach głównego ścieku !!!
James Gilliland (ECETI): Czas przypomnieć sobie co nam wiele razy zrobili
Długa i wstrętna historia bezsensownych eksperymentów na ludziach jest o wiele gorsza niż ktokolwiek wiedział
Masowe zabijanie ludzi i kultura śmierci w nowym porządku świata na przykładzie szpitala w Gosport
Obrażenia wywołane szczepieniami przekraczają 50 000 według CDC w USA
Około 9 594 000 osób zmarło już na skutek szczepionek na COVID Biotech ?!

 

MASKI „SKUTECZNE I BEZPIECZNE” – KŁAMSTWO POWTÓRZONE TYSIĄC RAZY STAJE SIĘ PRAWDĄ

Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii – Raport lek. Med. Pawła Basiukiewicza

„Całkowicie możliwe, że zostanie to wykorzystane do wyludnienia na masową skalę”.

IZRAEL OSTRZEGA ŚWIAT I BIERZE SPRAWY W SOJE RĘCE. Apel Izraelki i decyzja Kanclerz Angeli Merkel

HOLOCAUST 2.0: Żydzi w Izraelu poddani ludobójstwu przez śmiertelne zastrzyki Covidów…

Całkowite wymieranie ludzkości jest blisko

Arcybiskup Carlo Maria Viganò: PRAWDA PONAD STRACHEM

Wypowiedz się