„Właśnie teraz macie szansę”

Wywiad z byłym szefem służb specjalnych, część l

Mam nadzieję, że Administracja mi wybaczy, że nie podaję tylko linka, ale uważam, że poniższy tekst, który ma służyć jako ostrzeżenie dla Polaków, jest niezwykle istotny i powinien być jak najszerzej rozpowszechniony, przynajmniej dopóki to jest jeszcze możliwe, bo w szykowanym nam Polinie takiej możliwości już nie będzie.

O ile przytoczone scenariusze są prawdziwe, dowiemy się w stosunkowo krótkim czasie. Należy pamiętać, że aczkolwiek wywiad został przeprowadzony z nawróconym pracownikiem służb izraelskich, w opisach poszczególnych scenariuszów i sytuacji, przyjmuje on postawę i poglądy, a także dzieli się wiedza wyłącznie służb, dla których pracował jako ich długoletni agent.

Jako dodatek, na początek proponuję kilka słów na temat Mossadu

https://youtu.be/sYuYYp7BNEY

 1. Wprowadzenie

RescueBrain: – שָׁלוֹם. Szalom. Nie chcesz ujawnić naszym Czytelnikom swojego nazwiska. Jak zatem mam się do Ciebie zwracać?

R.E.D.: – (silny, zdecydowany, męski głos) Dzień Dobry. Czy wiesz, że po hebrajski „szalom” znaczy „witaj”, ale też „pokój”, który szybko może stać się „>wiecznym< pokojem”?

RescueBrain: – Zapewne chodzi Ci o zwrot, który dosłownie tłumaczony brzmi: „Pokój Twoim prochom” [szalom la-afarcha (שָׁלוֹם לַעֲפָרְךָ)].

R.E.D.: – Mów do mnie tak, jak uzgodniliśmy: „R.E.D.*.

RescueBrain: – Wracając do uzgodnień. Czy „R.E.D.” należy rozumieć jak klasyfikację CIA jako: ‘radykalny – emerytowany – niebezpieczny’? Sugerujesz w ten sposób, że przez wiele lat pracowałeś w służbach specjalnych co najmniej jednego kraju. A zwrot o „wiecznym (s)pokoju” to taki ‘resortowo-służbowy’ żarcik? Jakie wiadomości chcesz przekazać?

R.E.D.: – Tak, tak można moje sugestie interpretować. Chcę, jak już kiedyś zrobił to Andrzej Kiełczyński – przekazać wszystkim Polakom ostrzeżenie!

RescueBrain: – To oznacza, że pomagasz Polakom „przepłynąć między niemiecką Scylla a rosyjską Charybdą”, czyli znaleźć rozwiązanie w sytuacji niemal bez wyjścia, gdy w tle są jeszcze żydowsko-amerykański zakusy na polski majątek narodowy oraz przejęcie struktur państwa!

R.E.D.: – Tak! Nie ma, jak dawniej, w Izraelu pro-polskiego sentymentu, gdy niemal cały rząd i Kneset porozumiewały się po polsku. Obecnie dominują anty-polskie postawy niecone głównie przez amerykańskich żydów, a popierane przez diasporę przybyłą z Rosji.

RescueBrain: – Mateusz Lewi, gdy został Apostołem – nauczał: „Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć” (Mt 10, 26). I by nie stało się tak, jak przed samobójstwem mówił zrozpaczony pułkownik Walery Sławek: Ja wiem, ja to czuję, że oni prowadzą Polskę do zguby i już nie wiem, jak mam przeciw temu reagować”.

R.E.D.: – Portal, gdzie publikujesz, jest, jak zapewne wiesz, pod stałą „obserwacją” różnych służb. W ramach ‘monitoringu’ w grę wchodzą zarówno szeroko rozumiane działania zaliczane do wywiadu oraz kontrwywiadu białego, prowadzonego na przykład przez organizacje zwalczające antysemityzm, dziennikarzy, blogerów, aktywistów antify, młodzieżówkę ‘Razem’, itd.; szarego – w postaci donosów, skarg do instytucji, wniosków do prokuratury, różnorodnych prowokacji, nękania, zastraszania (pocięcie opon, jawnie prowadzona obserwacja, „osobliwe” odwiedziny i telefony, etc.), pobić czy hejtu – prowadzonych przez np. celebrytów, agentów ‘pełniących’ różne role, „dyspozycyjnych” dziennikarzy oraz parlamentarzystów, itp.; oraz czarnego – np. niezgodne z prawem, czyli „dziwne” wyroki sądowe [np. „(…) nie ma znaczenia, czy (…) informacje były prawdziwe. Istotny jest kontekst i cel przedstawienia tych informacji], podpalenia, pobicia, czy też w formie spotkania „trzeciego stopnia z seryjnym samobójcą”. Ostatnie znane przykłady, to Andrzej Lepper i Rafał Wójcikowski.

RescueBrain: – Ukazujesz nam niezwykle groźną rzeczywistość! Czym ci ludzie zawinili?

R.E.D.: – Trudno tu mówić o jakiejkolwiek winie. Dla ośrodków rządzących tacy ludzie są nikim. Gdy weszli w posiadanie cennych informacji dotyczących machlojek i przekrętów służb oraz byłych służb (NFOZZ, KGHM, Stare Kiejkuty CIA, umowy paliwowe z Rosjanami, karuzele VAT-owskie, Amber Gold, itd.) – stracili opanowanie i rozsądek, zaczęli nalegać, żądać, zachowywać się jak nawiedzeni, jak gdyby posiadali jakąś realną władzę. Z osobami, które naruszają monopol władzy – służby nie negocjują! Znacznie tańsze oraz skuteczniejsze jest wysłanie „menedżera do spraw zarządzania ryzykiem” (risk management manager/expert), który „czyści problem” oraz „kasuje nośnik” niewygodnych informacji. Dawniej służby miały własne specjalne grupy uderzeniowe (task force), dzisiaj – ze względu na bezpieczeństwo, dyspozycyjność oraz wygodę – najczęściej jest to freelancer (nieetatowy „pracownik” służb), którego łatwo można się pozbyć.

RescueBrain: – A co ze zwykłym obywatelem w New Order World?

R.E.D.: – Obecnie przeciętny obywatel jest totalnie, prewencyjnie inwigilowany. „Donoszą” na niego jego własne: telefon, komputer, telewizor, kino domowe, kamera, pralka, wibrator, samochód, zabawki, roboty, system alarmowy, aplikacje GPS, itd. Zbierane są dane dotyczące przepływów finansowych na kontach, transakcji kartami płatniczymi, informacje o chorobach oraz ich leczeniu. Jest obserwowany w miejscach: pracy oraz tzw. publicznych (banki, bankomaty, lotniska, dworce, place, drogi, koleje, autobusy, systemy zarządzania ruchem w miastach, dochodzi do tego tzw. dokumentowanie udziału w manifestacjach czy protestach, itp.). Analizowane są wszelkie działania w Internecie (kto co czyta, słucha, ogląda, blogi, posty, zdjęcia, komentarze, media środowiskowe, zakupy, przeglądane witryny, itd.). Rządzący są zainteresowani posiadaniem możliwie pełnej wiedzy o obywatelach. Starają się, by rządzeni nie byli tego świadomi, by np. nie zmienili swojego postępowania, nie wyciągnęli wniosków co do kierunku zachodzących zdarzeń, by konsumowali i byli zdemoralizowani.

RescueBrain: – Czyli mamy do czynienia z ogłupiałym stadem, nieświadomym co się dzieje w otoczeniu. Co to daje rządzącym?

R.E.D.: – Pełnię realnej władzy. Uzyskane dane, po ich analizie, pozwalają na sporządzenie tzw. profili, czyli właściwe zakodowanie komunikatów oraz ich adekwatne zaadresowanie. Dzięki analizie big data można zidentyfikować poglądy poszczególnych grup i, używając odpowiednich sformułowań – pozyskać je, i w ten sposób wygrać wybory. Afera Cambridge Analytica dobitnie ten socjotechniczny mechanizm manipulacji pokazała. Wsparcie w postaci strategicznych doradców, programów informatycznych, przeszkolenia kandydatów PiS w „Szkole Liderów” przy Departamencie Stanu (m.in. Beata Szydło), fabryki trolli, eksploracja mediów środowiskowych – przełożyło się w 2015 roku na wyborcze zwycięstwo tej partii. Amerykańscy żydzi w ten sposób inteligentnie rozbudowują swoją agenturę dominującego wpływu w tubylczych, powolnych elitach politycznych – tworząc dyspozycyjnych szabesgoyów. Tyle mogę powiedzieć.

RescueBrain: – Elewami tejże Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności między innymi byli: oprócz Beaty Szydło – Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Kazimierz Marcinkiewicz, Mieczysław Rakowski, Aleksander Kwaśniewski, Hanna Suchocka. A także Tony Blair, Gordon Brown, Margaret Thatcher, czy Edward Heath, gdyż W. Brytania też uległa amerykańsko-żydowskiej infiltracji. W Rosji i na Ukrainie około 90% oligarchów jest pochodzenia żydowskiego!

R.E.D.: – Portal, gdzie ukaże się wywiad, ma charakterystyczne logo: odcisk linii papilarnych. Każdy człowiek ma swój system wartości oraz rutyn postępowania, dominujące kanały percepcyjne oraz struktury intelektualno-poznawcze, niepowtarzalny zbiór wiedzy oraz doświadczeń, używanych słów oraz zwrotów. Ich analiza pozwala na sporządzenie tzw. indywidualnego profilu kognitywno-językowego. Jest on tak samo niepowtarzalny jak wzór dermatoglifów. Stąd w wywiadzie będę posługiwał się różnymi informacjami, prawdziwymi lub tylko autentycznymi kontekstowo, by utrudnić taką identyfikację. Ja, posługując się językiem polskim, kaleczę go. Zaś Twoje: korekta językowa oraz końcowe opracowanie edytowanego tekstu, powinno to skutecznie skorygować.

RescueBrain: – Chcesz powiedzieć, że będą serwowane tzw. szczury informacyjne.

R.E.D.: – Cały ten wywiad jest swoistym information rat. Ujawnię, jak J.J. Mearsheimer, S.M. Walt, czy N.G. Finkelstein, tyle Prawdy – w europejskim rozumieniu, a nie hagady – ile będę mógł. Bardzo jestem ciekawy kto i jak na ten wywiad zareaguje. Jak się domyślasz, żydowskie media celowo ujawniły, że ustawy o IPN były – tu doszło przecież do złamania prawa – ‘konsultowane’ z Izraelem, że Mo$$ad dyktował tekst jej nowelizacji. W ten sposób sami de facto przyznaliście żydom prawo do ingerencji w wasze sprawy wewnętrzne! Było to też celowe „zarządzanie postrzeganiem” przeciwnika, czyli odzieranie społeczeństwa polskiego z resztek iluzji o suwerenności Polski. To jest proces uświadamianie stanu bezsilności i, jeśli nic nie zrobicie, pewnej nieuchronności przejęcia polskiego majątku narodowego oraz całkowitej władzy w Polsce – przez żydów. O związanych z tym pewnych planach jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku mówił dr. Rafałowi Brzeskiemu – Andrzej Kiełczyński, funkcjonariusz CIA, a jednocześnie agent służb izraelskich i członek kilku bojówek. Były one oparte przede wszystkim na psychologicznej manipulacji oraz fałszowaniu faktów.

RescueBrain: – Arthur Schopenhauer wskazywał, że: „Są trzy fazy ujawniania się prawdy. Najpierw prawda jest ośmieszana, potem spotyka się z gwałtownym oporem, a na koniec traktowana jest jako oczywistość”. Starożytni zaś mówili: „Si veritatis requiris circumspice” – jeśli spojrzeć wokół prawdy (jeśli poszukujesz prawdy) – rozejrzyj się dokoła (wystarczy rozejrzeć się dookoła), i wtedy ją dobrze widać!

R.E.D.: – Właśnie tak! Jeśli chodzi o relacje żydowsko-polskie to prawdopodobnie jesteśmy w końcówce fazy drugiej. Trzeba jednak zauważyć, że masowo stosowane przez ośrodki władzy wobec rządzonych socjotechnik „znieczulania oraz ogłupiania” spowodowały jakościowo istotne zmniejszenie skali społecznego oporu wobec zachodzących przeobrażeń. Rosjanie mówią: „тише едешь, дальше будешь” („cicho/wolno jedziesz – dalej będziesz/ zajedziesz”), co jest polskim odpowiednikiem: „śpiesz się powoli”. Tu mamy kilka poziomów sterowania: elit w Izraelu oraz w diasporze, elit w USA oraz, najniższy, dyspozycyjnych i filosemickich, a nawet judeolatrycznych szabesgoyów w Polsce.

RescueBrain: – Mao Tse-tung mówił: „Chcąc osiągnąć zwycięstwo, musimy uczynić przeciwnika ślepym i głuchym, zatkać jego oczy i uszy oraz wpędzić jego przywódców w rozterki powodujące zamieszanie w ich umysłach”. Realnie rządzący winni więc dysponować środkami oraz umiejętnością „zarządzania postrzeganiem” przeciwnika. Amerykański homoseksualny (czyli: pedał!) pisarz oraz polityk Eugene Luther Gore Vidal cynicznie pisał: Geniusz klasy rządzącej polega na tym, że powstrzymała ona większość ludzi przed kwestionowaniem niesprawiedliwości systemuCzy chcesz powiedzieć, że rząd RP, będąc nie tak dawno in corpore w Izraelu, uzgodnił z żydami przekazanie majątku narodowego, ale nie ujawni tego przed wyborami polskiemu społeczeństwu?!

R.E.D.: – Potwierdzam! Właśnie tak! Są już przyjęte wiążące ramowe oraz proceduralne ustaleniaDe facto dotyczą one nie tylko majątku narodowego. Po to, po decyzji o przeniesieniu Izraela do Europy, wywindowano sumę roszczeń do 300 mld $, by Polska NIE była ich w stanie spłacić w gotówce. Zresztą, suma żydowskich roszczeń wzrośnie co najmniej jeszcze o należne odsetki. Nadto kwota roszczeń – po ponownym oszacowaniu – może znowu wzrosnąć. Obecnie trwają starania, by rząd RP uznał i przekazał jakąkolwiek sumę – to jest punkt zaczepienia, legalizacji uzurpacji. A później, po przejęciu władzy, gdy braknie majątku narodowego – własność będzie odbierana także obywatelom trzeciej kategorii, czyli zwykłym Polakom. Nadto, z tego co wiem, są plany finansowego rugowania Polaków z pewnych obszarów, a do tego między innymi ma został wykorzystany podatek katastralny.

RescueBrain: – Czy to prawda, że nowa administracyjno-wywiadowcza stolica POJLIN ma być zbudowana wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego? Tam ma między innymi mieścić się siedziba Szin Bet oraz Mo$$adu. Gdy powiem, że państwo, myślę tu przede wszystkim o Izraelu – to największy złodziej, terrorysta oraz bandyta stosujący przemoc wobec rządzonych – co odpowiesz?

R.E.D.: – Że to wszystko prawda. Na pewno zostały okradzione banki szwajcarskie z wielokrotną przebitką! Zaś początki państwa izraelskiego nierozerwalnie są związane z organizacjami terrorystycznymi, z napadaniem oraz mordowaniem sąsiadów. Ten „grzech założycielski” zaciążył na kształcie oraz sposobie funkcjonowania tak skrajnie rasistowskiej, policyjno-militarystycznej oraz ekspansjonistycznej struktury. Generalnie, państwo samo sobie przyznaje wyłączny monopol na legalne stosowanie siły. Jego istotnymi ośrodkami są: wojsko oraz służby specjalne. Uzupełniają je organizacje związane z „obróbką i praniem mózgu”, czyli edukacją, mass-mediami, rozrywką, religiami oraz różnymi ideologiami. Tzw. demokracja parlamentarna – to fasadowa konstrukcja, służąca do zwodzenia nosicieli syndromu „pożytecznych idiotów”. Polski przypadek dobitnie pokazuje, że doszło do demontażu oraz rozbrojenia armii, a także społeczeństwa, zaś służby specjalne już od 1944 roku wysługują się obcym ośrodkom władzy. (widząc moją minę) Tak! O kulisach zamachu w 1943 na gen. W. Sikorskiego w Gibraltarze chcę powiedzieć w ostatniej części. Będzie też o wielu innych zamachach, np. na J.F.K., World Trade Center, w Smoleńsku, etc.

RescueBrain: – Dobrze! Czy chcesz powiedzieć, że tzw. „resortowe dzieci” to…

R.E.D.: – Właśnie tak! Żydzi sprowadzeni jako POP-y (Pełniący Obowiązki Polaków) – to obecnie ich trzecie i czwarte pokolenie, kolokwialnie zwane „resortowymi dziećmi”.

RescueBrain: – Plus wysługujący się im filosemiccy, a nawet judeolatryczni szabesgoye!

R.E.D.: – Tak! Prawem chazaki (własności przez zasiedlenie) „zawłaszczyli” struktury państwowe w Polsce. „Żydowskie lobby” skutecznie opanowało administrację centralną, a później także samorządową, media, prawo, kulturę i naukę, sferę polityki. Wasze elity przez to stały się skrajnie kompradorskie, czyli realizują interesy obcych ośrodków władzy – i ich za przyzwoleniem eksploatują resztę społeczeństwa. I co najważniejsze: większość własności byłych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych jest w ręku kapitału zachodniego oraz żydowskiego. Można więc zasadnie mówić tylko o symbolicznym funkcjonowaniu tzw. Państwa Polskiego. Stąd w mediach opozycyjnych z lubością jest używane pojęcie: „państwo z dykty i paździerza”.

RescueBrain: – Używasz brutalnie bezwzględnej logiki! Co do wywiadu, proponuję po części wstępnej wywiadu – resztę wypowiedzi podzielić na trzy zasadnicze części.

R.E.D.: – Zgoda. Pierwsza, wstępna zostanie poświęcona ogólnie rozumianej geostrategii na początku XXI wieku, a druga i trzecia – wynikającym z globalnych uwarunkowań – szansom i zagrożeniom dla istnienia polskiego narodu oraz jego państwa w kontekście agresywnych planów Niemiec i Rosji. Ostatnia, będzie poświęcona zagrożeniu amerykańsko-żydowskiemu. Dodam, że prezentowane tu poglądy oraz stwierdzenia mają przede wszystkim charakter jakościowy. To znaczy, że odwołują się (w pierwszej warstwie) do zestawu aksjologicznych wartości znamiennych dla wybranych cywilizacji oraz do (w poziomie drugim) zdiagnozowanych istotnych nisko-frekwencyjnych komunikatów, by przez ich pryzmat (trzeci szczebel) sformułować w zarysie geostrategiczne scenariusze (opisać tendencje oraz kierunki działania) grupy globalnych mocarstw i/lub państw mających realne podstawy do takiej aspiracji.

RescueBrain: – Odnotowałem widoczną zmianę stylu wypowiedzi. Jaki jest punkt widzenia prezentowanych rozważań?

R.E.D.: – Czuję się zobowiązany uprzedzić (i jest to ważne ograniczenie), że materiał jest istotnie skażony optyką europo-, czy szerzej: swoiście atlantycko-centryczną. Analizując czy to geo-polityczne koncepcje ‘Heartland versus Rimland’, czy też „Wielką Szachownicę” Zbigniewa Brzezińskiego (nota bene: Żyda, który w walce z ZSRR chciał cynicznie poświęcić naród polski i doprowadzić do jego zagłady) – można zauważyć, że dla strategicznych rozstrzygnięć przyszłości są ważne dwa obszary: Bliski Wschód oraz Europa Środkowo-Wschodnia, a dokładniej Pomost Bałtycko-Czarnomorski. Oznacza to, że władanie terenem Polski ma kluczowe znaczenie dla biegu dalszych wydarzeń. Zauważ, że i w jednym, i w drugim miejscu – strategicznie ważne pozycje zajmują żydzi.

RescueBrain: – Rozwijając twoją myśl: plan jest taki – wskutek amerykańskiej egzekucji ustawy JUST 447 dojdzie do wrogiego przejęcia polskiego majątku narodowego oraz struktur Państwa, a tym samym do powstania na tym obszarze żydowskiego okupacyjnego państwa POJLIN.

R.E.D.: – Tak! Spotka Was taka sama ludobójcza eksterminacja, jak Palestyńczyków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – za dwieście lat nikt nie będzie nawet pamiętał, że istniał taki naród, jak Polacy. O tym powiem w ostatniej części wywiadu. We wstępie chcę wskazać, że udział w rozgrywce bierze udział kilka podmiotów i, w zależności od przyjętych przez nie rozwiązań, wynik ostatecznej rywalizacji będzie zmienno-wypadkową kilku wektorów o różnej sile oraz kierunku działania. Dodam też, że wstrząsy oraz tarcia, towarzyszące wyłanianiu się pentagonalnego modelu politycznego świata, tworzą pewne niedookreślone przestrzenie „szarości” (the shadow line and space), które są szansami do rozegrania.

RescueBrain: – Nawiązujesz tu do literacko-kulturowego znaczenia zwrotu: the shadow line, jako do procesu przechodzenia ku dojrzałości, eksploracji nowych przestrzeni, przekraczania symbolicznej granicy, poza którą nic nie jest już tak oczywiste, jednoznaczne oraz pewne.

R.E.D.: – Tak! Na zgliszczach obecnego – żydzi intensywnie budują Nowy Porządek Świata, ‘Tikkum Olam’, nowe społeczeństwo. Ich celem jest zniszczenie cywilizacji białego człowieka, całkowite unicestwienie chrześcijaństwa, jako że judaizm rabinistyczny jest w ostrej opozycji wobec niego. Liczne zamachy w Europie Zachodniej, migracja z Bliskiego Wschodu, sponsorowanie przez żydowskich banksterów sodomii i LGBTQ – to uderzenia w cywilizację białego człowieka, w chrześcijaństwo, a za tym wszystkim w tle stoją służby specjalne Izraela.

RescueBrain: – Rozumiem, że są to jakościowe konstatacje na poziomie aksjologicznym.

R.E.D.: – Tak! Nieżyjący już lider Chabad Lubawicz – Menachem Mendel Schneerson, miał powiedzieć: „Zepsuj młodych i zrób z nich zboczeńców – a zdobędziesz naród!(…) Pozbawimy wasze społeczeństwo młodych ludzi, degradując ich seksem, muzyką rockową, przemocą, alkoholem, paleniem papierosów, narkotykami, czyli wasze społeczeństwo pozbawimy przyszłościUderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy wskaźnik urodzeń (…) Najważniejszy jest pieniądz. Pieniądz robi wszystko. Pieniądz to władza. Pieniądz to siła. Człowiek posiadający pieniądze ma broń, najbardziej zaawansowana broń, i armię najemników. Pieniądz posiada media, które ogłupiają miliardy ludzkiego bydła. Pieniądz przekupuje ludzi, których potrzebujemy. Pieniądz eliminuje tych, którzy nie chcą nam ulec. Pieniądz ‘wysadza’ w powietrze tych, którzy się nam sprzeciwiają. O wszystkim decyduje kapitał i przejmowanie władzy. Ćwiczymy nasze umiejętności w gromadzeniu kapitału i przejmowaniu władzy od ponad 3.000 lat, i nikt nas w tym nie pokona. Wy (bydło) nie macie pieniędzy. Wy (bydło) nie macie władzy. I wy (bydło) nigdy nie będziecie mieć pieniędzy i władzy. Nie damy wam żadnych pieniędzy, ani żadnej władzy!

RescueBrain: – Czyli celem tych działań jest inwersja społecznie respektowanych systemów wartości, anomia, demoralizacja, zniszczenie tożsamości jednostki oraz rodziny, rozkład więzi między ludźmi oraz zatomizowanie społeczeństwa, by nie stawiało oporu podczas – jak to się w sposób nie budzący negatywnych emocji mówi: post-humanistycznej eko-depopulacji Ziemi. Ma zostać tylko pół miliarda ludzi. Takie przeznaczenie, taki smutny los czeka cywilizację białego człowieka?!

R.E.D.: – Tak! Mistyczne przeświadczenie o tym nieuchronnym fatum jest wśród części funkcjonariuszy służb specjalnych odczuwane jako niemal namacalne! Kiedyś chorał gregoriański unosił słuchającego na metafizyczne poziomy, niemal do nieba, zaś chór śpiewający „Swiatyj Boże, Swiatyj Kriepkij, Swiatyj Biezsmiertnyj” doprowadzał mury cerkwi do wibracji. Dzisiaj w kościele można usłyszeć co najwyżej smętne zawodzenie kilku staruszek!

RescueBrain: – Wiesz dobrze, że to Polacy, jak żaden inny naród, masowo ratowali żydów podczas II. wojny światowej!

R.E.D.: – Powiem makiawelicznie: i to był ich olbrzymi błąd! Żydzi mają mentalność oraz system wartości – ukształtowane przez despotyczne imperia Azji. Wielbią brutalną siłą, płaszczą się przed najeźdźcami! Pełna miłosierdzia pomoc odbierana jest jako słabość, jako znajdowanie się w sytuacji podobnie uciskanych. Mogą poprawić swoją sytuację, gdy napadną i obrabują drugiego biednego oraz słabego. Ale wtedy będę już mocniejsi!

RescueBrain: – To jakaś mentalna oraz moralna aberracja!

R.E.D.: – Nie! To egoistyczna i rasistowska logika plemienia uciskanego przez wieki, które przetrwało, a teraz właśnie staje się Rasą Panów! To Menachem Begin, czyli Mieczysław Biegun, żołnierz Armii Andersa, dowódca terrorystycznych bojówek Irgun oraz Stern Gang, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, premier Izraela w latach 1977 – 1983, miał szczerze powiedzieć: „Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie (…) Naszym przeznaczeniem jest rządzenie (…) niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą (…) służyć nam jako nasi niewolnicy”.

RescueBrain: – Plany są więc precyzyjnie jednoznaczne.

R.E.D.: – Na koniec tej części wywiadu opowiem najnowszy dowcip, który krąży wśród służb. Wiesz dlaczego żydzi celowo rozbili sondę na Księżycu? Póki co, jedynym znanym mieszkańcem Księżyca jest szlachcic Twardowski. Gdyby Polacy wybronili się przed roszczeniami „holocaust industry” – będzie to podstawa do dochodzenia „bez spadkowych roszczeń” o kosmicznej wielkości!

RescueBrain: – To równie absurdalnie pokręcona logika, jak ta, która legła u tzw. podstaw prawnych uroszczeń „holocaust industry”.

R.E.D.: – Ależ Departament Stanu USA doskonale wie, że roszczenia „holocaust industry” są całkowicie bezprawne i bezpodstawne! Mimo to Stany Zjednoczone popierają je oraz podejmą próbę ich wyegzekwowania! To jest brutalna i bezlitosna walka żydów o istnienie oraz dominację. Pamiętajcie! Traktujcie ich tak – jak oni Was traktują! Nie dajcie się wmanipulować w wojnę oraz nie przyjmujcie imigrantów! Dzięki temu macie szansę wyjść obronną ręką z tych perypetii.

RescueBrain: – Dobrze wiedzieć. To dlatego kardynał Armand Richelieu mawiał:

Boże, chroń mnie przed przyjaciółmi, bo z wrogami sam sobie poradzę.

Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia wkrótce! !להתראות בקרוב (Lehitraot be-karow!). Tą wypowiedzią kończymy część wstępną wywiadu z byłym szefem służb specjalnych.

(2019.04.24, 11:35).

* Nazwisko i imię rozmówcy zastrzeżone do wiadomości Redakcji.

Źródło: https://wprawo.pl/2019/04/30/wlasnie-teraz-macie-szanse-wywiad-z-b-szefem-sluzb-specjalnych-lot-nad-kukulczym-gniazdem-5-1/

WYBRANE KOMENTARZE

głosowało stado baranów a do tego wyniki jeszcze trochę podrasowano

Wywiad zmyślony przypominający formułą nieco wywiady szechterezady zawiera trochę „teorii spiskowych” ale zawiera też fakty i wnioski jakie na podstawie tych faktów może wyciągnąć każdy myślący człowiek.

Też uważam, że wkrótce wprowadzą podatek katastralny nawet dziwię się, że jeszcze nie wprowadzili bo już kilkanaście lat temu organizowane były kursy wyceny nieruchomości pod kątem podatku katastralnego. Znajoma uczęszczała na taki. Teraz wystarczy odpowiednio wysoko wycenić wartość majątku nieruchomego i obciążyć nawet głupimi 2% podatku a ludzie sami zaczną wyskakiwać ze swoich domów.

Pozostaną im tylko kredyty do spłacenia. Właściciele nieruchomości, którzy zalegają z podatkiem nie będą mogli ich samodzielnie sprzedać, a nieruchomości zostaną przejęte w zamian za spłatę zaległości przez wyłonione w konkursie firmy (zgadnijcie jakie…).

Wszystko bez przetargu i jakiekolwiek rekompensaty dla właściciela. Dopiero firmy te będą mogły obracać tymi nieruchomościami. (zgadnijcie kto będzie kupował…)

nieżyt 27.05.2019 14:40:46

dodam jeszcze, że

Poszedłem nawet z tą znajomą wybrać aparat potrzebny do robienia zdjęć do wyceny. Na kursie rzeczoznawców uczyli ich, żeby wyceniać jak najwyżej. Zachętą miała być procentowa prowizja od wartości wyceny.

nieżyt 27.05.2019 15:14:00

@nieżyt 14:40:46

Wywiad zmyślony czy nie – tego nie wiemy na pewno.
Ja akurat tutaj żadnych „teorii spiskowych” nie widzę.
Zresztą jak chodzi o „teorie spiskowe”, to podobnie jak z „antysemityzmem” , to określenie jest używane przez propagandystów, kiedy szarzy obywatele dochodzą do prawdy i głośno o niej mówią.

Jeśli takie kursy, o których mówisz były urządzane kilkanaście lat temu, to jest to najlepszy dowód, że budowa Polinu jest w trakcie od wielu lat. W państwie konkwistadorskim każda najbardziej oburzająca ustawa może zostać w kilka godzin przepchnięta w sejmie i Polacy szybciutko i masowo będą eksmitowani, oczywiście w całym majestacie prawa.

Lotna 27.05.2019 16:07:33

Taaak… jest tylko jeden „mały” szczegół :

http://gibson.neon24.pl/post/147859,nie-pozwole-na-zaglade-narodu-polskiego

Problem jest tutaj tylko taki, żeby Polacy w końcu do naszej Królowej się zwrócili.

Jan Paweł 27.05.2019 17:41:36

@Jan Paweł 17:41:36

żadne sekciarskie obrzędy tu nie pomogą

nieżyt 27.05.2019 18:10:05

@Jan Paweł 17:41:36

Nie ma nic bardziej niebezpiecznego jak przekonanie że poprosimy Bozię a wszystko samo dobrem się stanie. Na dobro trzeba ciężko pracować a modlitwa powinna dawać nam do tej ciężkiej pracy siły a nie nadzieję że manna sama z nieba spadnie. To zwykła złuda.

Stara Baba 27.05.2019 18:16:53

@Jan Paweł 17:41:36

już raz państwo NMP dostało od nas wpier… w 1410

nieżyt 27.05.2019 18:17:43

@nieżyt 14:40:46

Wywiad pewnie „polityczny” z zadaniem zmotywowania Polaków do ruszenia d..py we własnej obronie.

Ale trzeba przyznać że podobnie widzę rzeczywistość która otacza Polaków coraz mocniejszym uściskiem.

Co do podatku katastralnego to powinien on obowiązywać wyłącznie od zasobów powyżej pewnego minimum.To minimum to mieszkanie lub dom na rodzinę (metraż na osobę)

Ten podatek powinien dotykać majątku „nadmiarowego” odbierającego Polakom przestrzeń do życia… np biurowce w miastach, powierzchnie przemysłowe w miastach, płatne parkingi, prywatne wynajmowane tereny np jeziora, plaże, parki, mieszkania na wynajem, na wsi to powierzchnie rolne powyżej np 10 ha… kościoły i ich zasoby…na wynajem..
ale nie mieszkania dla rodziny… wg jakichś tam norm.

Oscar 27.05.2019 18:43:11

@Oscar 18:43:11

Powinien nie obejmować biedaków, a właśnie ich obejmie, i to jak ?!

Lepianka w luksusowej dzielnicy zostanie wyceniona tak, jak willa obok.

interesariusz z PL 27.05.2019 19:56:16

Opublikowano za: http://lotna.neon24.pl/post/149104,wlasnie-teraz-macie-szanse

Od Redakcji KIP: Wywiad z byłym szefem izraelskiego wywiadu w pełni koresponduje z naszym obszernym opracowaniem ( ze 112 tekstami na linkach, co razem z wprowadzającym daje 113), a nawet powtarza takie samo bardzo ważne nazwisko, pt.
Sytuacja jest bardziej poważna, niż się zdaje… to dla Polaków i Polski BYĆ, albo NIE BYĆ !!!!!!

POLACY MAJĄ WYBÓR TAKI JAK NA ZAMIESZCZONYCH ILUSTRACJACH !!!

PS. W komentarzu na jednym z portali kilka lat temu, anonimowy oficer polskich służb specjalnych zrelacjonował rozmowę z oficerem izraelskiego wywiadu, jaką odbył w czasie suto zakrapianego bankietu po wspólnym szkoleniu dla służb polskich i izraelskich.

W czasie tej rozmowy kiedy byli już mocno „na bani”, izraelski oficer stwierdził Polakowi tak:

„WY POLACY JAK JESTEŚCIE ZJEDNOCZENI, TO ŻADNA SIŁA W ŚWIECIE NIE JEST W STANIE WAS ZATRZYMAĆ”.

Comments

 1. mjacek2013 says:

  Albo nasz Naród się zjednoczy i przegoni to chciwe bydło z granic naszej Ojczyzny – albo polegniemy jak Palestyna ? PRZEBUDŹCIE SIĘ POLACY DZIECI ŚWIATŁOŚCI !?

  • krnabrny1 says:

   Ci ludzie to nie bydło! Ci ludzie dysponują wspaniałymi umysłami, a raczej takimi kóre mogły by być wspaniałe, gdyby nie wybrali drogi obsesji.

   Ich słabością jest to, że poza tymi umysłami nic już nie mają, dlatego ta walka przypomina obronę Westerplatte, stąd ta arogancja i determinacja, które mają przykryć STRACH.

   Do tej pory ich taktyczną siłą było tworzenie pozorów zewnętrznych i działania ukryte, sprzeczne z ich oficjalnymi intencjami, teraz ta gra się kończy.

 2. krnabrny1 says:

  Ten człowiek mówi uczciwie. Ma w tym swój interes, ale generalnie tak sprawy się mają. Kto nie potrafi tego wyczuć niech zastosuje test prawdomówności. Niech poczyta Protokoły Mędrców Syjonu, retoryka, słownictwo, cele, intencje i sposoby postępowania są identyczne (Choć Żydzi zaprzeczają że wyszły one spod ich piór to jednak ślady linii papilarnych intencji i sposobów działania zdradzają autora)

  Jak to potraktować i jak z tego wybrnąć pisałem w innych postach na tej stronie.

 3. krnabrny1 says:

  Dodam jeszcze jedno, co do tej wypowiedzi. Temat jest niezwykle trafny.
  „Właśnie teraz macie szansę” …ale na co, wiecie?
  Według mnie na 100-200 lat prosperity tego kraju i ciągnięcia zysków, obudowy kraju na własny rachunek oraz całkowitej niezależności ….ten Pan tego nie powiedział bo nie mógł.

 4. krnabrny1 says:

  „WY POLACY JAK JESTEŚCIE |||| P O I N F O R M O W A N I |||||, TO ŻADNA SIŁA W ŚWIECIE NIE JEST W STANIE WAS ZATRZYMAĆ”.

Wypowiedz się