PETYCJA: BY BANDERYZM W PRZEMYŚLU NIE PRZESZEDŁ

Banderyzm 5

W dniu wczorajszym (20 czerwca) wraz z żoną Marią złożyliśmy swoje podpisy (jesteśmy pod nr. 1383 i 1384), pod obywatelską akcją mieszkańców miasta Przemyśla i okolic oraz całego regionu, a przede wszystkim Kresowian z tego regionu. Do złożenia swoich podpisów zachęcamy także gorąco wszystkich ludzi dobrej woli, którym bliskie są wartości umiłowania prawdy i ojczyzny, w tym ma się rozumieć wszystkich niepoprawnych. Uważamy bowiem, że wobec takich wrogich zachowań społeczności ukraińskiej, w granicznym mieście Przemyślu, absolutnie nie wolno milczeć, tym bardziej przyzwalać na takie działanie, czy być zwyczajnie obojętnym. Swój b. ważny podpis możesz złożyć tutaj: Protest przeciw świętu ukraińskiej pamięci narodowej w Przemyślu:

http://www.petycjeonline.com/a/147673

Naturalnie kilka słów szerszego wyjaśnienia, tej potrzebnej i pożytecznej, społecznej akcji! Otóż 26 czerwca 2016 r. w Przemyślu planowane jest święto ukraińskiej pamięci narodowej, w ramach którego ma odbyć się pochód Ukraińców przez miasto oraz uroczystości na cmentarzu przy ul. Kasztanowej (zwyczajowo Pikulice). Święto to odbywa się teoretycznie w celu uczczenia sojuszu Piłsudski – Petlura. W rzeczywistości podczas wydarzenia dochodzi, co roku do gloryfikacji zakazanych polskim prawem treści OUN – UPA i szowinistycznej ideologii ukraińskiego nacjonalizmu. Zainteresowanych organizatorzy odsyłają pod wymowne adresy: http://youtu.be/GeEW77je09o oraz, http://www.youtube.com/playlist?list=PLGUsXiuzuUMbm6mf1Ve8GFoAfzIFAlWZa

Kresy

Przypominają, że organizacje OUN – UPA zamordowały ponad 200 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dokonały planowego ludobójstwa, nie oszczędzając nawet dzieci, kobiet, starców, a towarzyszyło temu okrucieństwo, którego przykłady mrożą krew w żyłach.

Pikieta jest zorganizowana przez społeczność ludzi, którzy stanowczo nie zgadzają się na gloryfikację banderyzmu w Polsce. Nie popieramy agresji i sprzeciwiamy się postawom szowinistycznym. Nie jesteśmy organizacją, ale zapraszamy do przybycia wszystkich: pojedyncze osoby oraz organizacje, które mają podobny punkt widzenia. Zachęcamy także do zapraszania własnych znajomych, nie mamy kanałów do promocji demonstracji więc to bardzo pomoże.

A ponieważ akcja ta z powodzeniem rozwija się, już od kilku dni, stosowna Petycja, już została wysłana (2016-06-17) do Urzędu Miasta w Przemyślu. Organizatorzy dziękują za zaangażowanie każdej, jednej osoby! Pod petycją, doręczoną do Urzędu, udało się zebrać ponad 1200 podpisów. Zważywszy na krótki czas zbierania jest liczba b. duża. Obecnie czekają na reakcję, ale przypuszczają, że władze nie odwołają ukraińskiego pochodu i święta w mieście, mimo społecznego sprzeciwu. Dlatego planowany jest społecznościowy protest – pikieta, przeciw temu wydarzeniu w dniu 26 czerwca. Będzie to kontrmanifestacja równoległa do pochodu Ukraińców ulicą Słowackiego w Przemyślu. Więcej info w linku:https://www.facebook.com/events/143329262743063/

 Z poważaniem

Sławomir Tomasz Roch

Banderyzm 2

Zaznaczamy, że nasza inicjatywa nie ma na celu wywołania nienawiści, ani postaw szowinistycznych. Wręcz przeciwnie: chcemy, żeby nie dochodziło w Polsce do gloryfikacji zbrodniarzy i propagowania treści szowinistycznych OUN-UPA, a tym samym do łamania prawa, co dzieje się corocznie podczas święta ukraińskiej pamięci narodowej w Przemyślu.

Artykuł 256 Kodeksu Karnego:
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

Mając poważne podstawy, aby sądzić że tego roku przebieg uroczystości będzie podobny, jak w latach poprzednich, zwracamy się o niedopuszczenie do organizacji w 2016 roku w Przemyślu:
– Święta ukraińskiej pamięci narodowej
– Uroczystego pochodu Ukraińców przez miasto
– Wieców, podczas których dochodzi do promowania OUN-UPA

Nie sprzeciwiamy się natomiast organizacji samego nabożeństwa na cmentarzu, pod warunkiem że odbędzie się ono w celu modlitwy, a nie przeprowadzania wieców politycznych i kultu zbrodniarzy.

banderyzm 6

(https://www.facebook.com/Przemysl.przeciwko.banderowcom).

Wypowiedz się