Senat RP. Zaproszenie zagranicznych gości pachnie zdradą!

„Senat – a tym samym cała opozycja – korzysta z okazji, i wysyła dość czytelny sygnał do Izraela, diaspory i innych sił. Sygnał, który brzmi następująco: jeśli pomożecie nam obalić rząd, to my zajmiemy się na serio sprawą waszych roszczeń”.

PiS na własne życzenie oddał Senat RP opozycji. Niedostatecznie bowiem finansowano i promowano własnych kandydatów, co skończyło się utratą większości senackiej. Marszałkiem Senatu został Tomasz Grodzki, który powoli aczkolwiek systematycznie tworzy z Senatu odrębną od państwa izbę wyższą i uzurpuje dla siebie przywileje, których nie może zgodnie z prawem lub choćby państwową etyką prawną mieć.

Ostatnio też – w związku z nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, która utrudnia dziką reprywatyzację i umożliwia porządkowanie spraw własnościowych w Polsce – zaprosił na posiedzenie połączonych senackich komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka obywateli obcych państw i tych Żydów, którzy uważają, iż ta ustawa może uniemożliwić im dochodzenie bezprawnych reparacji wojennych i powojennych od Polski.

Poniżej częściowa lista zaproszonych gości:

Źródło: https://wpolityce.pl/polityka/557763-przedstawiciele-izraela-w-senacie-kaleta-oburzony

W imieniu polskiego rządu głos zabrał Sebastian Kaleta, który powiedział:

„Łączenie Holokaustu z nacjonalizacjami komunistycznymi jest nieuprawnione, nieuczciwe i cyniczne. Nacjonalizacje były procesem powszechnym. Dotykały w równym stopniu Polaków, którzy tak samo jak polscy Żydzi, każdego dnia niemieckiej okupacji drżeli o własne życie. Po wojnie tysiące ludzi nie wróciło do zrujnowanej Warszawy. Obywatele Polski odbudowali ją z gruzów własnymi siłami i wyrzeczeniami. Nigdy jako państwo i naród nie otrzymaliśmy rekompensaty za straty i trud odbudowy. Niezależnie od tego, jaka władza w Polsce była po 45. roku, ten trud, wysiłek musiał być poniesiony. Niestety, bez własnej woli, Polacy znaleźli się pod nową okupacją – okupacją komunistyczną. Ten wysiłek ponieśli i za ten wysiłek nie mogą dzisiaj płacić. (…) W przeciwieństwie do państwa Izrael, nasze państwo nie otrzymało reparacji od państwa niemieckiego. Nie otrzymaliśmy pieniędzy na odbudowę zniszczonych kamienic, których zwrotu, jeden do jednego, niektórzy dzisiaj żądają. (…) Polska musiałby po raz wtóry płacić za skutki wojny, której była ofiarą. (…) Od kilku lat uczestniczę w imieniu rządu lub parlamentu w pracach różnych organów legislatury i pierwszy raz występuję przed przedstawicielami obcych państw. Jest to dla mnie wysoce niekomfortowa sytuacja, bo jako parlamentarzysta i przedstawiciel rządu muszę prezentować na forum polskiego parlamentu argumenty dotyczące wewnętrznego polskiego prawa przedstawicielom innych państw. W mojej ocenie, są na to odpowiednie procedury dyplomatyczne [1]”.

Przerywano mu głos kilkakrotnie a na końcu doczekał się odpowiedzi senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego: 

„Informuję pana, że proces legislacyjny jest tworzony w obecności pań i panów senatorów. W części, w której będziemy pracować nad poszczególnymi jednostkami redakcyjnymi, nie mamy już gości zewnętrznych. Sugestia pisania prawa pod dyktat czynników międzynarodowych jest niestosowna i będę, zakładam, wyrazicielem woli wszystkich na tej sali, że taka sugestia jest nieuprawniona, również ze względu na formułę naszej pracy, która, podkreślam, dzisiaj umożliwia zabranie głosu wszystkim osobom, a praca nad poszczególnymi jednostkami redakcyjnymi, będzie z udziałem pań i panów senatorów, członków połączonych komisji. Wiem, że formuła, w której umożliwia się zaprezentowanie swojego stanowiska wszystkim stronom, jest czasem formą zaskakującą dla rządu, ale preferowaną przez Senat. Za to autonomiczną w zakresie tworzenia prawa z udziałem tych, którzy za tworzenie prawa odpowiadają [1]”.

O czym tak naprawdę tam dyskutowano? Może o tym, co trafnie napisał Jacek Karnowski:

Senat – a tym samym cała opozycja – korzysta z okazji, i wysyła dość czytelny sygnał do Izraela, diaspory i innych sił. Sygnał, który brzmi następująco: jeśli pomożecie nam obalić rząd, to my zajmiemy się na serio sprawą waszych roszczeń. Tak to niestety wygląda. Bo trudno sądzić, żeby marszałek Grodzki i jego otoczenie nie zdawali sobie sprawy, że to, co robią, to uchylanie drzwi, których Polska uchylić nie może ani na centymetr. Dalej jest już tylko zdrada stanu” [2].

Nie zawsze zgadzam się z braćmi Karnowskimi, ale akurat w tym przypadku podzielam taką opinię. Polski rząd nie może się ugiąć w obszarze tzw. bezprawnych reparacji wojennych i powojennych dla Żydów, tym bardziej, że tak naprawdę wiele budynków i budowli zostało po wojnie odbudowanych polskimi rękoma i było przez dziesiątki lat utrzymywane przez Polaków.

I co teraz? Mamy jeszcze płacić Żydom za zniszczenia wojenne i powojenne dokonane przez Niemców i komunistów? Wolne żarty! Tak jak nie możemy oddać nieruchomości, tak też lasów, wód czy zasobów naturalnych.

Niepokojące jest niestety to, że Senat RP wchodzi w kompetencje polskiego rządu i Prezydenta RP w zakresie nawet polityki  zagranicznej, należącej – na mocy art. 133 ust. 3 i 146 ust. 1 Konstytucji – wyłącznie do kompetencji Rady Ministrów i Prezydenta RP. Dowodem na to jest spotkanie robocze u marszałka Senatu z charge d’affaires ambasady Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon.

Wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński poinformował, że – pomimo prób – w spotkaniu nie brał udziału nikt z polskiego MSZ a sama Kancelaria Rządu i MSZ zostały poinformowane o tym spotkaniu z jednodniowym wyprzedzeniem. Podkreślił też, że rząd i polskie MSZ nie otrzymało z Senatu żadnej noty z tego spotkania, co powinno być oczywiste z prawnego punktu widzenia [3]. Zaapelował też, „aby w aktualnej sytuacji wszystkie instytucje polskiego państwa podejmowały działania należące do ich konstytucyjnych kompetencji – i aby kierowały się w tych działaniach polskim interesem narodowym [4]”.

Sporo cytatów w tekście, ale były niezbędne żeby naświetlić obecną sytuację Polski, która wygląda niewesoło. Zielone światło dla Niemiec dane przez J. Bidena jest jednocześnie zielonym światłem i dla Rosji, i dla Izraela. Dochodzi nawet do tego, że polski minister musi się tłumaczyć z decyzji polskiego rządu przed przedstawicielami obcych państw, w tym właśnie Izraela. A do tego dochodzą jeszcze jakieś tajemnicze spotkania, o których polskie MSZ nic nie wie. Czy czegoś nam to nie przypomina? Oczywiście czasy przedrozbiorowe, gdzie klękanie przed innymi państwami polskich obywateli (Targowiczan) doprowadziło do zniknięcia Polski na 123 lata.

Wtedy mieliśmy trzech zaborców i teraz znów się zanosi na trzech: Niemcy, Rosja i Izrael. Obecne polskie władze muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby do tego rozbioru nie dopuścić. Tyle tylko, czy już nie jest za późno? Pozostawiam to pytanie otwarte.

[1] https://wpolityce.pl/polityka/557763-przedstawiciele-izraela-w-senacie-kaleta-oburzony

[2] https://wpolityce.pl/polityka/557814-czy-senat-proponuje-izraelowi-i-diasporze-uklad-ws-roszczen

[3] https://wpolityce.pl/polityka/557799-msz-domaga-sie-informacji-ws-spotkania-w-senacie

[4] https://twitter.com/paweljabIonski/status/1412743548508819457?s=20

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad…

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

Wybrane Komentarze

O tym jak Rabin Schudrich w polskim Senacie występował.
Kilka dni temu na zaproszenie Marszałka Senatu wystąpił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich który mówił o nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i zmian w kpa dotykającego przede wszystkim mienia pozostawionego przez Polaków żydowskiego pochodzenia po holokauście. I w swoim przemówieniu mówił m.in ,, Jako duchowny, pierwsza rzecz, na którą będę patrzył, to Biblia. Będę patrzył na 10 przykazań. Tam jest napisane: „Nie kradnij”. I tutaj chcę bardzo jasno powiedzieć, czy to dotyka majątek, który był kradziony. Majątek nie ma wyznania, budynek nie ma religii. Właściciel ma religię, ma wyznanie. Wtedy ten majątek, który był kradziony w czasie okupacji niemieckiej i potem w czasie komunizmu – to jest złamanie jednego z 10 przykazań – przekonywał Schudrich”. Ale my chcielibyśmy przypomnieć naszym starszym braciom w wierze, że to nie my Polacy zaczęliśmy ten proces kradzieży proces ten bowiem rozpoczęły Niemcy hitlerowskie. Dlatego po pierwsze towarzysze żydzi po pieniądze za pozostawione mienie radzimy zwrócić się do towarzyszy niemiaszków. Nie można bowiem na krzywdzie ludzkiej jakim był holokaust budować całego przemysłu z którego niektóre organizacje żydowskie uczyniły sobie stale źródło dochodu. A tak poza tym zamordowani żydzi byli Polakami, którzy pewnie kochali nie tylko państwo Izrael ale przede wszystkim swoją ojczyznę Polskę. Ponadto w dekalogu czytamy również przykazanie ,,Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. O którym towarzysz Rabin chyba zapomniał.
A wystarczyło zapuszkować koperciarza czeciego! Użycie pały jest też formą demokracji.

Szef RDI w „Salonie Dziennikarskim”: Działania opozycji i Schudricha mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Polski. To niesłychane. „Łagodnie mówiąc, dyplomatycznie, ta sytuacja może być nazwana niefortunną. To zupełnie niesłychane, żeby w polskim parlamencie na tym etapie prezentowano techniczne szczegóły dot. ustawy i poddawano je pod ocenę przedstawicieli obcych państw” podkreślił w „Salonie Dziennikarskim” szef Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski, odnosząc się do wystąpienia w Senacie rabina Michaela Schudricha.

https://wpolityce.pl/polityka/558150-szef-rdi-o-wystapieniu-schudricha-to-nieslychane

Ps…Łapówkarz kierujący Senatem z większością targowicką, zaprosił żydów z ambasady Izraela oraz naczelnego rabina polonofoba Schudricha po to aby oszczerczo oskarżali i opluwali Polaków. Zdradliwe plemię. Wywalić Grodzkiego za tych gości bo to skandal. Jaki obraz Polski, która własne ustawy, musi dyskutować z wrogiem. To już kolejny raz, należy sprawdzić korzenie parlamentarzystów którzy ulegają.

Dlaczego zablokowane zostały komentarze do tekstu „80 lat temu doszło do mordu w Jedwabnem”. Wyeksponowane został w nim antypolskie, wołające o pomstę do nieba wypowiedzi żydowskiej propagandy czytaj hucpy. Czy na tym forum, w sprawach żydowskich, już nie obowiązuje podstawowa zasada ‘Audiatur et altera pars’? To, że obecne władze od 2015r. zachowują się jak sługusi USraela nie ma wpływu na bezpieczeństwo Polski?! Kto postawił na piedestał takich Schudrichów, kto blokuje ekshumację w Jedwabnem?!

Od dawna o tym mówię, że nam Polakom układają stos. Zawadzamy wszystkim gdy wyrażamy wolę istnienia, nie popartą siłą. I dlatego nie można dłużej pomijać w mediach męczeńskiej śmierci ponad 100 000 Polaków podczas „Operacji Polskiej NKWD 1937-38”. Tu akurat w roli sprawców występują etniczni żydzi. A Schudrich powinien być wydalony za szkalowanie narodu polskiego zresztą jak i jego współplemieńcy. Gdy przedstawiciele PiS w podskokach udali się do Wiednia, gdzie im Mosad podyktował zamiany w ustawie o IPN (,,polskie obozy”„) to nie dziwcie się teraz, że żydzi są bezczelni. To PiS przez lata podlizywał się żydom (mam wymieniać liczne przykłady?), choć ci na nas pluli, to niech się teraz nie dziwią, że traktują nas tak jak traktują. Działania na szkodę Polski można łatwo ukrócić. Każdy polski obywatel który działa na szkodę idzie do więzienia. Zaraz żydzi, Niemcy i inne cudaki zrzekną się takiego brzemienia i będzie widać kim są. To się nazywa zdrada i powinna być jak w USA karana przez pluton.

Przypominam, że..
Żydzi finansowali Hitlera i wiernie mu służyli, 21 generałów, 7 admirałów, 5tys. gdzie oboje rodzice byli żydami. Do dzisiaj ci którzy żyją w Izraelu czy w Polsce /rodzina Tuska, Neumana, etc./ mają wypłacaną emeryturę z Niemiec! Dziś na takie kreatury jak Tusk, Neuman, Sikorski/Ten „Polski” europoseł przerasta w łajdactwie kilka innych kreatur w PE płci obojga (?), a ostatnio dodatkowo razem wspomagają zleconą tu dywersję swojego idola i guru w jednym, czyli Donalda Tłuka…/, etc.. głosują potomkowie folksdojczów i osiedleni przez Stalina z sowietów pełniący obowiązki Polaków. To ich bezpośredni lub ideologiczni potomkowie głosują na takie szuje antypolskie. Mamy tego sortu quazi polaków całkiem sporą ilość. Obecnie termin: „folksdojcz” przyjął już szersze znaczenie. Opisuje każdego osobnika, który w sytuacjach spornych zawsze opowiada się za niepolską racją. Obojętnie jaką.
Perfidne
W tym wszystkim jest to, że najbardziej w tej sprawie gardłują Żydzi i koniokrady. Jedni ukradli państwo i ziemię Palestyńczykom, a drudzy wymordowały indian , resztki zamknęli w rezerwatach i też zabrały im kraj. I jedni i drudzy chcą, abyśmy zapłacili haracz za zamordowanych swoich obywateli….
WPS

Szanowny autorze, pisze pan: ” Wtedy mieliśmy trzech zaborców i teraz znów się zanosi na trzech: Niemcy, Rosja i Izrael”. Jestem przekonany, że panu się coś pomyliło i powyższy cytat powinien brzmieć:

” Wtedy mieliśmy trzech zaborców i teraz znów się zanosi na trzech: Niemcy, USA i Izrael ”

Wplatanie bez jakichkolwiek podstaw Rosji, jako obecnego „potencjalnego” zaborcy, a pomijanie rzeczywistego, którego wojska stacjonują w Polsce i niejako osłaniają żydowskie urojone „żądania”, czyli po prostu próby przestępczego wymuszenia – jest przykładem pomieszania w pańskiej ” troskliwej, patriotycznej, pisowskiej” głowie.

@Pedant 18:26:28
Zdrada i powinna być karana przez pluton egzekucyjny..
@Rzeczpospolita 20:26:14

„A jak mam nie wplatać Rosji, skoro buduje wraz z Niemcami np. Nord Stream 2. To projekt uderzający bezpośrednio w nas, naszą Polskę.”

Czy mógłby Pan rozwinąć tę myśl?
Dlaczego ten projekt w nas uderza?

—————————–

Ojej. Czy naprawdę jest Pan aż tak naiwny albo można rzecz jest Pan moskwofilem i germanofilem? Sądziłem, że jest Pan bardziej zorientowany w realnej rzeczywistości. Projekt Nord Stream 2 omija Polskę i będzie powodował, że Niemcy będą redystrybuowały rosyjski gaz na całą Europę. Kością niezgody jest wobec tego nasz Baltic Pipie, który będzie konkurencją dla NS2. Już były ataki na ten nasz rurociąg. Na szczęście Dania zmieniła zdanie i jest on dalej budowany a ja mam nadzieję, że zostanie dokończony w 2022 roku, roku, w którym wygasa nasza umowa z Gazpromem i nie będziemy zmuszeni do podpisywania z Moskwą niekorzystnych kontraktów na dostawy gazu do Polski.

To tyle…

Mimo wszystko pozdrawiam i radzę trochę zejść na ziemię i realnie patrzeć na to co się dzieje na świecie, w tym Europie.

@krzysztofjaw 21:32:01

//Projekt Nord Stream 2 omija Polskę i będzie powodował, że Niemcy będą redystrybuowały rosyjski gaz na całą Europę //

Że omija to bardzo dobrze.Przypomina że całkiem pierwotnie gazociąg z Rosji miał biec przez Polskę ale politycy AWS podnieśli lament że kury przestaną się nieść i wogóle to zagraża naszemu bezpieczeństwu.
A że „Niemcy będą redystrybuowały rosyjski gaz na całą Europę” to dobitnie po raz kolejny dowodzi że to projekt biznesowy na którym inwestorzy będą zarabiali.

//Na szczęście Dania zmieniła zdanie i jest on dalej budowany a ja mam nadzieję, że zostanie dokończony w 2022 roku, roku, w którym wygasa nasza umowa z Gazpromem i nie będziemy zmuszeni do podpisywania z Moskwą niekorzystnych kontraktów na dostawy gazu do Polski. //

No i chwała bogu.Nie wiem tylko dlaczego w dalszym ciągu boli pana NS2? A niech sobie budują i restrybułują do woli.Co nas to obchodzi.My mamy swój Baltic Pipe.

@krzysztofjaw 21:32:01
„Mimo wszystko pozdrawiam i radzę trochę zejść na ziemię i realnie patrzeć na to co się dzieje na świecie, w tym Europie.”
_______________

Czy jest Pan pewien, że sam znajduje się właśnie na Ziemi i patrzy realnie?
Mam wrażenie, że to musi być jakaś zupełnie inna Ziemia.

Na temat polityki gazowej pisałem wielokrotnie:

Rządy PiS-dzielców – rządy debili, czy zdrajców? – https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/162093,rzady-pis-dzielcow-rzady-debili-czy-zdrajcow

W 2006r. premier J.Kaczyński po rozmowach w USA zlecił, swojemu ministrowi W.Jasińskiemu, podpisanie umowy z Gazpromem na dostawy do Polski gazu po możliwie jak najwyższych cenach – płacimy za rosyjski gaz najwyższe ceny w Europie – to jest realizacja żydowskiej polityki dla Polski i Polaków.

Dlaczego geszefciarze z Waszyngtonu żądali dla nas takiej polityki? Z kilku powodów: po pierwsze, chodziło o przyjazną aurę dla poszukiwań gazu łupkowego (i wszystkich innych surowców naturalnych), pod drugie, o wzrost niechęci do” nieprzyzwoicie pazernej” Rosji, po trzecie, o ograniczenie ilości gazu kupowanego od Rosji na rzecz gazu skroplonego (LNG), który Polska będzie kupowała na tzw. wolnym rynku i po czwarte, co jest wymuszone kupowaniem LNG, Polska będzie musiała zbudować port gazowy, a więc dokonać niezbędnych zakupów wielu urządzeń w zagranicznych firmach, zlecić im budowę, a na wszystko zaciągnąć kredyty. – https://rzeczpospolitapolska.wordpress.com/2015/11/27/zydow-gazowe-wojny-z-rosja-walcza-i-placa-polacy/

Zdrada na tym polega że zdrajcy opierają się na zagranicy.
Zdrajcy realizują programy w interesie zagranicy (i własnym najczęściej też).
Na tej zasadzie dokonano kiedyś rozbiorów Polski…(na prośbę Polskich zdrajców)…
tak 1000 lat temu nas „ucywilizował” zdrajca Mieszko I który darował dosłownie DAROWAŁ (Dagome Judex) podbite przez siebie siłą ziemie Słowian w ręce Watykanu … ta zdrada nazywana jest dzisiaj przez dzisiejszych zdrajców „1000 letnią tradycją”.

Dzisiaj zdrajcy z PO realizują klasyczny program zdrady Narodowej (kolonizacja Polski na rzecz Niemiec, „Polskość to nienormalność”)
i jak wszyscy zdrajcy wspomagają się siłami zagranicznymi w interesie których w istocie pracują… (mają w tym własny interes .. dorwać się do koryta i zostać nadzorcą Polski w interesie zagranicy).

Wszyscy zdrajcy działają w istocie wg opisanego scenariusza.
PO się wcale z tym nie kryje.

@Wican 12:33:00
Czemu nikt nie zapytał żyda w Senacie jak sobie radzą żydzi z przykazaniem „nie kradnij” w Izraelu w relacji z Palestyńczykami ?
Co z mieniem Indian w USA, Aborygenów… w Australii

żydzi nie byli eksterytorialni w drugiej RP w Polsce byli Polakami podlegali Polskiemu prawu w tym spadkowemu.

Redakcja

Muszę wyrazić satysfakcję za dobranie ilustracji do mojego artykułu. Też kiedyś to pokazałem w jednym ze swoich postów.

Przecież ktoś nad tym logotypem Judeopolonii pracował, ktoś musiał to wymyślić i ktoś wykonać a później opublikować w necie, aby po prostu krążyło sobie swobodnie i się „opatrzyło” tak mocno, żeby później łatwiej było go wprowadzić.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że polski Orzeł jest niemal miażdżony przez Gwiazdę Dawida a ta otoczka to już czysty symbol NWO.

@Oscar 12:40:03
Czemu nikt nie zapytał o próbę wymuszenia forsy na Polakach? Wszak rozczenia za mienie bezspadkowe to typowa próba złodziejstwa.
To oni chcą nas okraść. Żydzi, którzy nie mieli spadkobierców, byloi obywatelami polskimi. A wg wszelakiego prawa (poza żydowskim), mienie bezspadkowe przechodzi na rzecz państwa, którego taka osoba jest obywatelem.
W ogóle nie powinno być żadnych rozmów. Izrael, ani organizacje żydowskie nic do majątku bezspadkowego nie maja. Ich ta sprawa nie dotyczy, wg wszelakiego prawa (poza żydowskim)
@Wican 14:38:44
Ale ja już od dobrych kilku lat piszę, że te roszczenia są bezprawne i, że Żydzi nie mają w tej sprawie nic do powiedzenia. Ale… sądzę, że będzie próba wprowadzenia w Polsce takiego prawa, które pozwoli na zwrot tego majątku. A na to nie możemy wyrazić zgody.
Pzdr
@krzysztofjaw 17:12:18
No, to prawda. Tylko co z rządzącymi? A jak Żydzi z Amerykanami mają na nich takie haki, że ci że strachu uchwałą wszystko, co tamci chcą?
To wtedy jesteśmy w dupie…..

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Wklejam kolejny zestaw opisu zdarzeń dziejących się w RPA.
  Jest też komentarz człowieka, który to pisał.
  Jego komentarz nie jest trafny. Zarówno jeśli chodzi o RPA jak i o USA.

  Te zamieszki mają swoje podłoże o którym nikt nie mówi, to oznaka zbiorowego protestu który przybrał takie rozmiary, jednak przeciwko czemu Ci ludzie protestują?

  Może przeciwko temu, że choć mają sklepy z towarami to mało kogo stać na nie pomimo pracy jaką wykonują? Może poczuli się niewolnikami we własnym kraju….niewolnikami KAPITALIZMU?

  Nie wiem.

  Niestety Afryka jest mi mało znana, konieczne było by zagłębienie się w kwestię, ale nie liczcie na to, że ludzie robią takie rzeczy bez PRZYCZYNY … co sugeruje komentarz autora.

  A tutaj artykuł, warto kliknąć na zdjęcia i filmy.

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/south-africa-collapse-day-2-rioters-shot-dead-burned-alive-beaten-and-bleeding-to-death-on-streets-factories-stores-farms-burned

  RPA Upadek – Dzień 2 – Zamieszki zastrzelone, spalone żywcem, pobite i wykrwawione na ulicach; Fabryki, sklepy, farmy spalone
  13 LIPCA 2021

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/looting_large.png

  RPA Upadek – Dzień 2 – Zamieszki zastrzelone, spalone żywcem, pobite i wykrwawione na ulicach; Fabryki, sklepy, farmy spalone
  Drugi dzień upadku społeczeństwa w Republice Południowej Afryki przynosi nowe przerażające obrazy i filmy przedstawiające to, co dzieje się, gdy społeczeństwo się rozpada: szabrownicy zastrzeleni na wideo z bliskiej odległości, spaleni żywcem, pobici i wykrwawieni na śmierć na ulicach. Tysiące splądrowanych sklepów, gigantyczne fabryki, a nawet farmy płonące.

  W nocy w dziesiątkach miast i na przedmieściach trwała masowa grabież.

  Grabieże są wszędzie:

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/SA2-LootingEverywhere.png

  Kiedy wszystko ukradną, to spalają.

  Duże centra handlowe

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/SA2-MallsBurning.png

  Budynki fabryczne, w których ludzie (kiedyś) zarabiali na życie:

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/SA2-FactoriesBurning.png

  Nawet małe centra handlowe ze striptizem – spalone

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/SA2-SmallMallsBuredToo.png

  Całe kompleksy magazynowe są masowo plądrowane przez dosłownie tysiące szabrowników jednocześnie:

  https://htrs-special.s3.us-west-2.amazonaws.com/SA-Helicopter-ThousandsLooting.mp4

  Płoną też małe firmy rodzinne wynajmujące witryny sklepowe:

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/SA2-FamilyBusinessesBurnedOut.png

  Nawet ciężarówki przewożące zupełnie nowe samochody są celowo podpalane w bezmyślnych aktach zniszczenia:

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/SA2-TrucksBurning.png

  Kiedy policja próbuje stłumić zamieszki, oni również są atakowani i paleni:

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/SA2-PoliceAttacked.png

  Ten człowiek podobno próbował OBRONIĆ własny biznes:

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/SA2-LooterShotDead.png

  Na przedmieściach zeszłej nocy podpalono pola pełne upraw rolnych – barbarzyńcy bez opamiętania palili własne zapasy żywności!

  https://halturnerradioshow.com/images/2021/07/13/SA2-EntireCommunitiesBurning.png

  Złodzieje próbujący okraść jednostki, są zwalczani, kopani w twarz, a następnie zastrzeleni z bliskiej odległości, jak to (PRZEMOC GRAFICZNA) :

  https://htrs-special.s3.us-west-2.amazonaws.com/SA-LotterShotDeadPointBlankRange.mp4

  Facet, rzekomo podpalacz, został oblany we własnej benzynie i podpalony; dlatego nikt mu nie pomaga ! Pokazano go żywego, ale umierającego ze spaloną skórą zwisającą z jego ciała, na poniższym filmie:

  https://htrs-special.s3.us-west-2.amazonaws.com/SA2-ArsonistDousedInOwnGasoline-burnedAlive.mp4

  Jest tyle przemocy, tyle chaosu, że teraz nie da się tego wszystkiego opisać. Upadek społeczny RPA rozprzestrzenił się teraz na dziesiątki miast i na przedmieścia. Nie ma ucieczki niemal GDZIEKOLWIEK w kraju.

  Jednak wśród tego wszystkiego był śmiech. Jeden sklep, który nie został splądrowany, został poinformowany przez umundurowanych funkcjonariuszy policji, że zostaną przymusowo zamknięci, ponieważ kolejka klientów czekających na zakup, tego co jest w sklepie. . . . nie stosowała dystansu społecznego!

  Otępiałe roboty uruchamiające cudzy skrypt . . . niezdolni do samodzielnego myślenia, po prostu robienia tego, co im się każe. Boże dopomóż ludzkości.

  W międzyczasie, oto więcej zamieszek i grabieży, które mają miejsce dziś rano:

  https://htrs-special.s3.us-west-2.amazonaws.com/SA2-Looting-1.mp4

  i tu

  https://htrs-special.s3.us-west-2.amazonaws.com/SA2-Looting-2.mp4

  i więcej

  https://htrs-special.s3.us-west-2.amazonaws.com/SA2-Looting-3.mp4

  Opinia Hala Turnera

  Czytelnikom, patrząc na taką przemoc w zaciszu i bezpieczeństwie swoich domów, trudno jest zrozumieć, dlaczego jest tak strasznie. Ale nas tam nie ma . Nie jesteśmy „ w tym ”.

  Ludzie, którzy używają tak ekstremalnej siły przeciwko buntownikom, szabrownikom i podpalaczom, obserwują, jak ich kraj jest niszczony, plądrowany i palony.

  Obserwują, jak ich sąsiedzi są gwałceni, bici i zabijani przez tłum.

  Obserwują, jak całe ich społeczności są doszczętnie spalone.

  Ich życie jest zagrożone przez te rozbrykane tłumy – a przeciętny obywatel widzi teraz, jak ich osobisty stan psychiczny zmienia się z cywilizowanego na wojowniczy.

  Trudno o tym pamiętać, kiedy popijamy kawę, jemy obiad lub kolację i oglądamy telewizję w spokoju i bezpieczeństwie, ale TO właśnie staje się prawdziwym życiem, gdy atakuje barbarzyństwo.

  Posmakowaliśmy tego zeszłego lata, kiedy zamieszki i grabieże dotknęły duże miasta w USA. Na szczęście naszej policji udało się przywrócić porządek i dokonać masowych aresztowań. . . tylko po to, by radykalni prokuratorzy okręgowi tacy jak Cyrus Vance w Nowym Jorku oddalili wszystkie zarzuty i uwolnili buntowników/grabieżców.

  Teraz, gdy świat widzi, jak RPA radzi sobie z zamieszkami, podpaleniami i grabieżami, być może następnym razem, gdy takie rzeczy wybuchną w Ameryce, ludzie tacy jak Cyrus Vance zostaną zapamiętani. . . a Amerykanie nie dadzą się nabrać na ponowne zaufanie sądom i prawu?

  Może następnym razem to, co widzimy powyżej, jeśli chodzi o obywateli ścigających szabrowników, strzelających do nich i bijących ich na śmierć, zobaczymy tutaj, w Ameryce.

 2. krnabrny1 says:

  Dołączę ten artykuł tutaj, to kolejna opowieść zwykłego Amerykanina, z wczoraj, Jest o tyle warta przeczytania , że uczciwie opowiada o pogodzie!:-)

  Otóż w Meksyku, są obecnie temperatury 15-17 stopni C. Każdy wie jaki jest Meksyk i jak powinno być tam gorąco, nawet u nas:-)

  Jest to ciekawy opis, Pan Jim jednak zdaje się przypisywać wszystko komunistom, ponieważ uważa że jest to NIENATURALNE.

  Ma rację, jest to NIENATURALNE, ale nie jest też SZTUCZNIE wywołane.
  To po prostu globalna zmiana, przebiegunowanie , rozbłysk, oraz zdarzenia zabourzenia pola elektromagnetycznego Ziemi z 2019 roku przynoszą skutki.

  Oprócz tego sprostowania, cała reszta jest dobrą ilustracją tego co się dzieje i będzie narastać na planecie.

  Polska, jako kraina PO, nie doświadczy tak wielkich perturbacji jak niektóre inne rejony planety, natomiast nie oznacza to , że nic tutaj się nie dzieje,

  A teraz już Jim:

  „W środkowym Meksyku jest cholernie zimno?
  Wspomniałem już o tym, ale trzeba to powtórzyć: stale padało, co najmniej 120 cali w ciągu ostatniego półtora miesiąca w sumie, a temperatury w ciągu dnia często nie wychodzą poza lata 60-te. Jestem przekonany, że trwa wojna pogodowa.
  Dlaczego miałoby to być 110 plus w Kanadzie, a nie wyjść z lat 60-tych w Meksyku? Jak to możliwe? Czy zbudowali jakiś rodzaj atmosferycznego przenośnika taśmowego, który pobiera powietrze z północnych regionów i zrzuca je na Meksyk? Szczerze mówiąc nie wiem jak to się może dziać, ale powiem jak to jest:

  Jest TAK ZIMNE, że masło wyjęte z lodówki, które normalnie o tej porze roku stopiłoby się i stało się płynne, przez ostatnie półtora miesiąca pozostało tak twarde, że nie można go ładnie rozsmarować na gorącym toście. Można go rozsmarować, jeśli trochę zniszczysz tost, ale nawet gorący tost go nie stopi. Możesz zapomnieć o rozsmarowaniu go na niesmażonym chlebie. Jest za sztywny. I NIGDY nie zrobiło się wystarczająco ciepło, odkąd fala upałów na północy w ogóle zaczęła rozprowadzać go na chlebie, nawet podczas szczytowego upału dnia.

  To CAŁKOWITA pogoda w Meksyku, w wyniku której pada tak cholernie dużo deszczu z powodu zimnego powietrza, że ​​nic nigdy nie wysycha. Pada tak bardzo, że przez połowę czasu nie musimy zbierać psiej kupy, ponieważ deszcz ją niszczy. Normalnie o tej porze roku zamieniłoby się to w 1/4 wagi i 1/2 rozmiaru „łatwych do odbioru” kawałków w ciągu kilku godzin, ale nie, to katastrofalne sprzątanie JEŚLI trzeba to w ogóle zrobić. Coś to powoduje, ponieważ nie jest to naturalne.

  Na domiar złego mieszkamy w najgorętszym miejscu w tej okolicy. W pobliżu są miejsca, które nie wychodzą z lat 50-tych. Zwykle od czasu do czasu uderza w setki, a w chłodniejsze rejony w lata 90-te. Jest nam o wiele zimniej niż zwykle, to jest straszne. O tej porze roku zwykle jestem na kocach z termicznie wywołaną bezsennością. Ale teraz jestem zakopany jak hibernująca wiewiórka. Lucas zaczął ciągle sikać w domu, bo nie chce wychodzić na chłód i deszcz nawet z psimi drzwiami. To kolejny problem. Jednak nadal robi kupę na zewnątrz podczas przerw w deszczu.

  Słońce daje tylko tyle ciepła ziemi. Jeśli ktoś chce udawać „globalne ocieplenie” i może kontrolować schematy wiatru na różnych wysokościach w atmosferze — nie może wytworzyć tak dużo ciepła znikąd — ale jeśli potrafi kontrolować schematy wiatru, z pewnością może pobierać ciepło tam, gdzie powinno być i umieścić to gdzie indziej, a zimno z miejsca, w którym ma być i umieścić to gdzie indziej, „ONI smażą, MY marzniemy, To NIE MOŻLIWE, chyba że ktoś manipuluje.

  Więc dzisiaj przejrzałem blogi rolników. Zamieszczają zdjęcia poziomu wilgotności gleby i umierających upraw. Mówią (masowo), że jeśli susza w pasie zbożowym nie zostanie szybko zatrzymana, będą mieli kompletne nieurodzaje, I BĘDĄ, bo jakaś dziura wylewa całą ich wodę, którą normalnie dostaliby na PUSTYNNY ŚRODKOWY MEKSYK . Wiesz – gdzie kaktusy opuncji są najczęstsze. WSZYSTKIE „suche” rzeki żyją! Jednak nie ma ryb, nie mogą utrzymać takiego życia, ponieważ to pustynia!

  Nie widziałem niczego w mediach, które przewidywałyby nieurodzaje w USA. Ale z drugiej strony, dlaczego mieliby to zgłaszać? blogi rolników mówią to WSZYSTKO – mamy do czynienia z niespotykanym dotąd poziomem nieurodzaju w kraju, w którym Obama niszczył strategiczne rezerwy zboża. Wchodząc w coś, co prawdopodobnie będzie „ciemną zimą”, jak to ujął Biden. W czasie, gdy wysyłają zbirów, aby przekonać sceptyczne masy do oddania strzału zabójczego. Byliby podekscytowani, gdyby skończyło się jedzenie! ! !

  I tak, teraz pada. To nigdy się nie kończy!!!”

Wypowiedz się