Nic dziwnego, że USA zamykają ambasadę w Moskwie, nie będą już w stanie rekrutować szpiegów z miejscowej ludności rosyjskiej.

 

Ambasada USA w Moskwie radykalnie zmniejszy liczbę pracowników i zaprzestanie wydawania większości wiz Rosjanom, ponieważ misja ma zakaz zatrudniania miejscowych.

W piątkowym komunikacie prasowym ambasada ogłosiła, że ​​od 12 maja będzie oferować jedynie usługi dla obywateli USA w nagłych wypadkach oraz  „bardzo ograniczoną liczbę wiz imigracyjnych na wypadek śmierci i życia lub śmierci”.

„Ambasada w Moskwie nie będzie oferować rutynowych usług notarialnych, konsularnych raportów urodzenia za granicą ani usług odnawiania paszportów w dającej się przewidzieć przyszłości” – wyjaśnia oświadczenie.

Ogłoszenie to nastąpiło po podpisaniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina dekretu zakazującego misjom dyplomatycznym krajów, które dopuszczają się  „nieprzyjaznych czynów”  wobec Rosji, zatrudniania miejscowych. Chociaż lista  „nieprzyjaznych państw”  nie została jeszcze ogłoszona, prawdopodobne jest, że zostaną uwzględnione Stany Zjednoczone.

Zdaniem Amerykanów ograniczenie to będzie oznaczało, że ambasada USA będzie zmuszona zmniejszyć liczbę pracowników konsularnych o 75%.

„Świadczenie usług ratunkowych dla obywateli USA w Rosji może być również opóźnione lub ograniczone ze względu na ograniczoną zdolność personelu do podróżowania poza Moskwę”  – kontynuowano w oświadczeniu.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, przemawiając w środę, wyjaśnił, że decyzja o zakazie zatrudniania miejscowych pracowników przez Stany Zjednoczone zapadła po wprowadzeniu przez Waszyngton nowych przepisów dla rosyjskich dyplomatów, ograniczających ich pobyt w kraju do maksymalnie trzech lat.

„Kiedy zapytaliśmy, dlaczego i jak ta zasada koreluje z zobowiązaniami Stanów Zjednoczonych w ramach Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, powiedziano nam, że Konwencja Wiedeńska jest niezależnym dokumentem i zwyczajowo amerykańscy dyplomaci służą za granicą przez około trzy lata,  wyjaśnił Ławrow w środę.

Dlatego zdaniem ministra spraw zagranicznych Moskwa zdecydowała się przenieść własne praktyki na misję USA w Rosji.

„Nie jest naszą praktyką zatrudnianie obywateli krajów, w których znajdują się rosyjskie misje dyplomatyczne”  – powiedział.

W ciągu ostatnich siedmiu lat stosunki dyplomatyczne między Rosją a Stanami Zjednoczonymi uległy poważnemu pogorszeniu. W tym czasie oba kraje zmusiły się nawzajem do radykalnego zmniejszenia rozmiarów swoich misji dyplomatycznych, a nawet zażądały zamknięcia niektórych konsulatów.

W 2018 roku Moskwa poleciła Stanom Zjednoczonym zamknięcie konsulatu w Sankt Petersburgu w ramach posunięcia wet za wet w następstwie rozkazu Waszyngtonu skierowanego do Rosji, aby zamknąć swoją misję w Seattle.

___
https://www.rt.com/russia/522548-moscow-us-embassy-stuff-reducing/

Wypowiedz się