WIELKIE PRZEBUDZENIE CZY WIELKI RESET ?

Ten bardzo ważny artykuł jest rozwinięciem poprzedzającego artykułu pt. WZNIESIENIE DUCHOWE, A ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY i należy je uważnie przestudiować razem.

Redakcja KIP

Wielkie przebudzenie czy wielki reset?

Tytuł oryginału: Great Awakening vs Great Reset?

Witajcie w naszym kolejnym artykule opisującym obecną sytuację na Ziemi. Tym razem skoncentrujemy się na aspekcie exopolitycznym, który rozpatruje rozgrywające się przed naszymi oczyma wydarzenia przez pryzmat polityki kosmicznej sięgającej milionów lat wstecz.

Poniższy artykuł oparty jest na wypowiedziach dr Michaela Salli z jego prezentacji online z dnia 27 marca 2021. Wraz z jego wypowiedziami postanowiliśmy zamieścić uzupełniające źródła informacji, które mają za zadanie wesprzeć wysuwane przez opiniodawców tezy. Ponieważ wnioskowanie dr Salli jest dla nas dość przekonujące, postanowiliśmy zainwestować naszą energię i czas na napisanie tego artykułu.

W naszym artykule podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania:
 1. Jak doszło do zainicjowania globalnych wydarzeń?
 2. Kto jest w to zaangażowany?
 3. Dokąd to wszystko zmierza?

Dla wszystkich tych, którzy usiłują przeprowadzić swoje własne dochodzenie, zamieszczamy odnośniki do artykułów, filmów oraz wypowiedzi innych osób zaangażowanych w naszą obecną sytuację. Pamiętajmy, że w tych szalonych czasach najważniejsze jest, by zachować trzeźwy sposób myślenia i starać się rozpatrywać sytuację globalną z wielu różnych perspektyw. Ślepe podążanie ścieżką sprzeciwu za wszelką cenę jest tak samo szkodliwe jak i bezkrytyczne wyznawanie podejmowanych “środków zaradczych” mających na celu uzdrowienie obecnej sytuacji. Konstruktywna krytyka i przywiązywanie uwagi do faktów naukowych, historycznych lub merytorycznych zapewni nam szersze spektrum postrzegania oraz pozwoli na odgadnięcie ewentualnego celu danej sytuacji.

Zanim przejdziecie do kolejnych akapitów naszego artykułu, gorąco polecamy Wam zapoznanie się z naszym poprzednim artykułem, przybliżającym historię cywilizacji ziemskiej1. Jest on o tyle ważny, że rozpatrywanie Ziemskiej historii bez opierania się o aspekt starożytnych cywilizacji nie będzie miało większego sensu dla tych, którzy patrzą na obecną sytuację tylko z perspektywy zachodzących wydarzeń.

Bez zbędnych słów przejdźmy do właściwego artykułu.

BUILD BACK BETTER (BBB)

Skoncentrujmy się na angielskiej frazie “Build Back Better”, która w rzeczywistości oznacza wzniosły cel zapewnienia ciągłości ekonomicznej w oparciu o lepsze zarządzanie budżetem oraz zasobami ludzkimi2. Jest to cel wyborczy Joe Bidena, który pomimo wszystkich kontrowersji3 związanych z ewentualnymi nadużyciami w wyborach USA 20204, dostąpił najwyższego honoru państwowego czyli został 46 prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wątek ten zostanie omówiony w dalszej części artykułu, gdyż wydaje się, że dochodzi tutaj do Efektu Mandeli, który wprowadza ogromne zamieszanie w naszych społeczeństwach5.

Również i Anglia, podążając za swoim militarnym panem, USA, idzie tą samą ścieżką6, bo jakże może być inaczej, zważywszy na ogromne zależności militarne obu narodów.

Zalecenia Borysa Johnsona7, pomijając wszelkie propagandowe hasła typu “fantastic NHS” czy “remarkable vaccines” (wspaniałe szczepionki), wydają się być skrojonym na miarę garniturem, przystosowanym dla potrzeb społeczności UK, a w dalszym odstępie czasowym przypuszczalnie zaadoptowanym przez inne kraje. Ogólnym zamysłem odbudowy gospodarki jest zburzenie tego co istnieje i wybudowanie czegoś wspanialszego, nowszego, bardziej dostosowanego do potrzeb ciągle ewoluującego społeczeństwa. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że przestarzałe punkty usługowe mogą niepotrzebnie zajmować miejsce dla wdrożenia nowych, sprawniejszych i obejmujących swoim zakresem większą część społeczeństwa. W końcu zaspakajanie potrzeb narodu jest niejako głównym celem prawowitego rządu, prawda?

Każdy cel przebudowy istniejących struktur społecznych, ekonomicznych czy politycznych wiąże się z ogromnymi nakładami energii, potrzebnymi do zrealizowania planu. Tutaj w szczególności należy uściślić określenie “nakłady energii”, które zawsze wiążą się ze środkami ekonomicznymi przy pomocy których pozyskiwane sąnakłady energii”. Najbardziej powszechnym środkiem ekonomicznym przy pomocy którego można nabywać dobra materialne lub usługi są pieniądze.

NAKŁADY FINANSOWE

Skąd biorą się pieniądze? W jaki sposób rząd może pozyskać pieniądze na zrealizowanie tak wzniosłego celu?

Odpowiedź jest prosta, jednak, pogodzenie się z tą smutną prawdą jest bardzo trudne dla wielu ludzi nawet tych, którzy dysponują odznaczeniami naukowymi.

Gorąco polecamy zapoznanie się z ogólną zasadą działania pieniędzy, w jaki sposób są tworzone oraz w jaki sposób są dystrybuowane w naszych społeczeństwach. Opisanie szczegółów tego procederu nie jest częścią tego artykułu ze względu na ogrom faktów, które muszą być uwzględnione w przeprowadzanym dochodzeniu. Jako artykuł uzupełniający ponownie polecamy wspaniałą książkę Davida Wilcocka, Financial Tyranny8 (Finansowa tyrania).

Wracając do sedna sprawy w jaki sposób rząd pozyskuje pieniądze? Pokrótce pieniądze pochodzą z pożyczek rządu od Banku Centralnego danego państwa, które wydawane są na podstawie obietnicy władz do spłaty zaciągniętego długu (np. obligacji). W rzeczywistości sposobów zapożyczania się jest wiele, jednak w tym artykule założymy, że pożyczki te odbywają się tylko w ramach systemu rezerw cząstkowych, które są najpopularniejszą częścią piramidy długów. W naszych dociekaniach nie jest to ważne, jednak warto zaakcentować tutaj ten fakt.

Musimy pamiętać o tym, że pieniądze należą do prywatnych ludzi tak samo jak i Rezerwy Federalne USA, które produkują pieniądze i rozpowszechniają je zgodnie z piramidą hierarchii bankowej. Tutaj musimy powołać się na wypowiedź Allana Greenspana9, który w latach 1986 – 2006 był przewodniczącym Rady Gubernatorów Systemu Rezerw Federalnych USA10. Mówi on, że decyzje Rezerw Federalnych nie mogą być uchylone, gdyż prawo RF jest nadrzędne w stosunku do każdego innego. Czyli, Rezerwy Federalne USA są państwem w państwie i mogą sobie robić co tylko chcą.

Nie można tutaj pominąć kolejnej, wydaje się najwygodniejszej formy inwestycji, jaką jest inicjatywa prywatnych inwestorów. Forma ta ma wiele zalet, gdyż nie zwiększając poziomu długu publicznego, który w przypadku niektórych państw znacznie przewyższa dopuszczalny poziom, można stworzyć coś nowego. Jakie są wady takiego posunięcia? Utrata kontroli nad rezultatem inwestycji, czyli cedowanie udziałów większościowych na osoby prywatne, które w tym przypadku będą w rzeczywistości prawnym właścicielem rezultatu końcowego.

Pamiętając o prywatnej naturze pieniędzy oraz o inwestorach prywatnych możemy przejść dalej.

Załóżmy, że państwo pozyskało środki finansowe na przeprowadzenie swojego przedsięwzięcia i ma szczere intencje na wybudowanie nowej struktury społecznej. Pomijając paradoks sytuacji, w której rząd “zdobywa” pieniądze na zrealizowanie wzniosłej inwestycji, zrzucając przy tym spłacanie długu na społeczeństwo, kolejnym krokiem będzie planowanie szczegółów projektu.

Zgodnie ze sztuką projektowania, kolejnym krokiem jest zaplanowanie poszczególnych etapów oraz wyłonienie kompetentnych grup ludzi, którzy są w stanie sprostać danemu zadaniu.

Zastanówmy się teraz jaka organizacja jest w stanie stawić czoła wyzwaniom logistycznym, finansowym i politycznym, które wiążą się z danym przedsięwzięciem? Domyślacie się? Tak, jest to korporacja.

KORPORACJA

Zanim przejdziemy dalej musimy tutaj nakreślić naturę korporacji, gdyż bez względu na to czy wierzycie w to, czy nie, są one w hierarchii władzy ponad prawnie wybranymi rządami. Tak, to nie jest pomyłka – KORPORACJE SĄ NADRZĘDNĄ ORGANIZACJĄ w stosunku do naszych rządów11.

Zapewne wiecie już, że zgodnie z umową z sierpnia 2020 roku pomiędzy AstraZeneca, oksfordzkim producentem szczepionek, a Unią Europejską, korporacja ta jest zwolniona (przynajmniej częściowo) z odpowiedzialności za skutki uboczne występujące po podaniu zastrzyku12. Reuters podaje, że jest ona zwolniona z odpowiedzialności prawnej w większości państwa na terenach, na których podawane są jej szczepionki13.

Dlaczego koligacje korporacyjne są bardzo zawiłe i dlaczego łączą się one w konsorcja? Powód jest bardzo prosty. Każda korporacja w świetle prawa traktowana jest jako indywidualna osoba prawna14 i z tego też powodu nawet jeśli jeden dyrektor zasiada w radach nadzorczych kilku korporacji, a jedna korporacja jest matką drugiej, to i tak odpowiedzialność prawna dotyczy tylko korporacji pozwanej. Tym samym te same osoby mogą stać za różnymi korporacjami i mogą występować z ramienia każdej z nich osobno, jednak z punktu widzenia prawa są one oddzielnymi reprezentantami poszczególnych korporacji co do których należy wytaczać odrębne sprawy sądowe. Pozwanie korporacji jest ryzykowne, gdyż jako indywidualna osoba prawna jest ona (korporacja) odpowiedzialna za swoje działania, a nie za decyzje udziałowców, którzy te działania wymuszają. To oznacza, że w chwilach największego zagrożenia wszystkie aktywa można np. przetransferować do “zaprzyjaźnionej” korporacji, która jest nietykalna w razie gdyby przyszło do wypłacania wysokiego odszkodowania.

Spójrzmy teraz na perfidię tej sytuacji.

Rząd zapożycza się pieniędzmi, które ludzie będą musieli oddać (dług publiczny), wynajmuje korporacje (liczba mnoga), które użyczą swoich zasobów intelektualnych, technicznych i materialnych po to, by te zrealizowały dany projekt. W wyniku tego działania rząd będzie musiał uiścić zapłatę na rzecz korporacji z tytułu wykonanej usługi. Następnie ludzie będą używali danego projektu w ramach ulepszonych usług przeznaczonych w celu poprawy standardów życia ludzi, za co oczywiście będziemy musieli płacić (czasami słono).

Tak ma się sprawa ze szczepionkami, na które rząd UK przeznaczył już rok temu 210 milionów funtów15, by następnie w maju 2020 przeznaczyć kolejnych 65 milionów funtów na dodatkowe badania16.

Tę konkluzję przytaczamy tutaj w ramach otworzenia oczu na to jak działa nasz pasożytniczy system finansowy oraz korporacyjny. Rządy zapożyczają się na nasz koszt, tworzą usługi dla nas w ramach prywatnych inicjatyw, by następnie ponownie obciążać nas indywidualnie za projekt, za który już zapłaciliśmy.

Szczepionki nie są tutaj najgorszą rzeczą jaka może nas spotkać, jednak z doniesień dr Michaela Salli wynika, że jest to wstęp do powołania do życia lokalnych rządów gigantów technologicznych17.

26 lutego tego roku gubernator stanu Nevada, Steve Sisolak, wprowadził ustawę zezwalającą główniejszym gigantom technologicznym (wymienia się tam 2 główne firmy Blockchains i LCC) na sformowanie własnego rządu w ramach projektu “Innovation Zones”.

Fundusze na rozwój technologii blockchain18 (używane w krypto walutach) nie będą pochodziły z pieniędzy publicznych, ale w zamian za to giganci będą mogli tworzyć swoje własne miasta oparte na ustanowieniu rządów równych rządom okręgowym (lub rządom w hrabstwach) wraz z:

“… nakładaniem stawki podatkowej, tworzeniem własnego systemu edukacyjnego, sądowniczego oraz dostarczaniem usług rządowych … “

Przyjrzyjmy się definicji “Innovation Zones”:

“ … Innovation Zones (IZ) jest unikatowym sposobem na wspomaganie różnorodności w ekonomii stanu Nevada. Ostatnie zmiany prawne pozwolą na zbudowanie w naszym stanie ekonomii przyszłości, gdzie technologia oraz talenty z różnych zakątków świata będą napływały w celu tworzenia, zawiązania współpracy oraz wprowadzania innowacji. IZ jest samo rządzącym się społeczeństwem zorganizowanym podobnie do tradycyjnie działającego narodu, jednak z całkowitym nastawieniem na rozwój innowacyjnych i zaawansowanych technologii. Będą one zarządzane przez niezależną radę nadzorczą w oddzieleniu od innych firm lub grup działających w tejże Strefie…”

Mamy smartfony czy smart-homy … Czy jest to wstęp do stworzenia smart-cities? Wygląda na to, że tak.

Giganty technologiczne takie jak Alphabet, GE czy Cisco twierdzą, że są w stanie przetransformować miasta, które zatrzymały się w przeszłości w futurystyczny raj. Jakie niesie to ze sobą zagrożenie? Takie, że tworzenie lokalnego prawa będzie dawało powstającym gigantom technologicznym podstawy prawne do używania ulic smart-city jako laboratorium, a ludzi jak królików doświadczalnych.

Dalszym wymaganiem w budowaniu smart-city jest:
 • początkowa inwestycja 250 milionów $ w ziemię oraz infrastrukturę w proponowanej strefie ‘Innovative Zone’
 • dodatkowa inwestycja 1 miliarda $ na przestrzeni 10 lat w celu rozwoju ‘smart-city’,
 • szczególne wymagania oraz ekspertyza w rozwoju innowacyjnej technologii,
 • specjalne ulgi podatkowe w stanach, gdzie rozwijana jest innowacyjna technologia.

Są tam też oczywiście pozytywy, czyli: nowe miejsca pracy, dostęp do innowacyjnych technologii, możliwość kariery zawodowej itd. Czy w tym przypadku przywłaszczanie przez korporacje zasobów naturalnych, gruntów czy własności intelektualnych ludzi jest usprawiedliwione tworzeniem nowych smart-city (za które i tak musimy płacić w takiej lub innej formie)? Dodatkowo rodzi się jeszcze jedno pytanie: czy miasta te będą zarezerwowane tylko dla ludzi młodych o szczególnych zdolnościach? Czy będą specjalne wymagania, by się tam dostać?

Trudno nie zgodzić się z przypuszczeniami dr Salli, że może to zaowocować tworzeniem dystryktów oraz gett, które będą scenerią dla ofiar składanych z ludzi na rzecz Reptylian. Więcej na ten temat powiemy w dziale ‘Traktaty Greada’.

SYSTEM NERWOWY POŁĄCZONY ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

Elon Musk widzi możliwości połączenia mózgu ludzkiego ze sztuczną inteligencją oraz z komputerami, na podstawie eksperymentów przeprowadzonych na szczurach19. Zważywszy na zapędy Muska nie dziwi fakt,

że wspiera on trans-humanizm, czyli łączenie wszelkich komponentów technologicznych z ciałem ludzkim w celu stworzenia super-człowieka. Prace w jego laboratoriach osiągnęły już zaawansowany poziom, co pozwala nam przypuszczać, że wszelkie testy są wykonane a technologia jest już gotowa do użycia20.

“… Elon Musk, miliarder futurysta stojący za technologią Space X i Tesli, nakreślił swoje plany podłączenia ludzkiego mózgu bezpośrednio do komputera wieczorem we wtorek, co opisuje jako kampanię tworzenia ‘symbiozy ze sztuczną inteligencją. Powiedział również, że pierwszy prototyp będzie mógł być zaimplementowany już pod koniec następnego roku … “21

Nie jest tajemnicą, że Elon Musk jest założycielem amerykańskiego przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego SpaceX22 i wynosi na niską orbitę ziemską tysiące satelitów23, tzw. ‘Star Linków’. Przedsięwzięcie o takim zasięgu wymaga ogromnych nakładów finansowych oraz musi stać za nim jakiś konkretny cel. Gdyby chodziło o testowanie nowego napędu lub sprawdzenie umiejętności naukowców zatrudnionych w firmie to wystarczyłoby tylko kilka satelitów umieszczonych pomyślnie w przestrzeni kosmicznej.

Otóż zgodnie z doniesieniami od dr Michaela Salli celem rozmieszczenia dziesiątek tysięcy satelitów wokół naszego globu jest wzmocnienie sygnału dla technologii 5G, która jest ściśle związana ze sztuczną inteligencją, transhumanizmem, a przede wszystkim z super szybkim przesyłem danych.

W Polsce technologia 5G jeszcze raczkuje24, jednak logicznym jest, by przypuszczać, że zacznie ona być intensywnie rozwijana, gdy kosmiczna infrastruktura osiągnie odpowiednią przepustowość przesyłu danych i będzie gotowa na przyjęcie nowych klientów25.

Musimy tutaj wrócić do naszego filmu sprzed roku, w którym nadmienialiśmy fakt, że w chwili gdy następował największy wybuch pandemii w Wuhan w Chinach, testowano tam technologię 5G o częstotliwości 60 GHz26. Obecnie można znaleźć nieco więcej informacji na temat działania tej częstotliwości na molekuły tlenu. Pokrótce, energia tej częstotliwości absorbowana jest przez tlen co zmienia jego konfigurację w taki sposób, że jego właściwości nie są takie same jak tlenu, którym oddychamy27. Czy ma to wpływ na występowanie symptomów koronawirusa, w tym wypadku do złudzenia przypominającego chorobę wysokościową (hipoksję)? Wygląda to na logiczne następstwa zabawy właśnie tą częstotliwością 5G. Pozostałe objawy choroby mogą różnić się w zależności od indywidualnej odporności organizmu lub warunków otoczenia.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Jeśli dobrnęliście do tego akapitu, to na pewno sami rozumiecie, że zarówno technologia 5G, Starlinki Elona Muska oraz cała technologia z dziedziny elektroniki bardzo ściśle wiążą się ze sztuczną inteligencją (SI). SI jest tak naprawdę siłą kontrolująca działanie tej technologii, a jej rozwój jest bardzo intensywnie propagowany na całym świecie.

Dowodów tego stanu rzeczy nie trzeba długo szukać. Ja sam spotkałem się ze sztuczną inteligencją w chwili, gdy usiłowałem aktywizować nowo zakupiony system operacyjny ‘Windows’. Po instalacji oraz ustawieniu języka, klawiatury i strefy czasowej, system poprosił mnie o klucz licencyjny, który pomimo tego, że oryginalny – nie działał. Postanowiłem skontaktować się z Microsoftem, by uzyskać pomoc i jakież było moje zdziwienie, gdy po rozpoczęciu czatu, odpowiedzi (w j. angielskim) okazywały się tak nienaturalne, że moje podrażnienie zamieniło się w ciekawość. Po przeprowadzonym czacie, sprawa nie została rozwiązana, więc musiałem zażądać telefonu zwrotnego z centrum pomocy, jednakże zakończenie czatu nastąpiło tak błyskawicznie bez zachowania dobrych manier obsługi klienta, że wywołało to u mnie śmiech. To tak na marginesie, by uzmysłowić Wam, że z SI możecie się spotkać w życiu codziennym nawet nie wiedząc o tym.

SI tak naprawdę jest siłą napędową Chińskiej Republiki Ludowej, która w ciągu ostatnich kilku dekad dokonała skoku kwantowego od państwa uprawiającego rolę do potęgi technologicznej wysyłającej w kosmos swoje własne statki kosmiczne. Dla tych, którzy pragną zapoznać się z wykorzystaniem SI przez ChRL, polecam książkę ‘AI Super-Powers, China Silicon Valley and New World Order’, autora Kai-Fu-Lee.

Jak to się zaczęło?

Pokrótce, w marcu 2016 roku, południowokoreański mistrz w ‘AlphaGo’ Lee Sedol, zmierzył się z Google-owskim silnikiem SI nazwanym ‘DeepMind’28, który wygrał 4:1. Pomimo tego, że wydarzenie to zostało niemalże nieodnotowane przez świat zachodni, w Chinach rozgrywka ta przyciągnęła publiczność chińską liczącą sobie 280 milionów osób. To zapoczątkowało tam gorączkę zwaną sztuczną inteligencją, a na świecie wyścig zbrojeń z użyciem SI.

Na stronie Narodowej Komisji ds. Bezpieczeństwa nad Sztuczną Inteligencją (National Security Commission on Artificial Intelligence) możemy przeczytać stwierdzenie:

“… Obecnie już wiemy, że używanie sztucznej inteligencji we wszystkich aspektach naszego życia będzie pogłębiało się, a tempo innowacji opartej na niej przyśpiesza. Wiemy, że nasi adwersarze są zdeterminowani, by obrócić możliwości SI przeciwko nam. Wiemy, że Chiny są zdeterminowane, by wyprzedzić nas w przewodzeniu przy użyciu SI. Znamy również ich osiągnięcia w budowaniu technologii opartej o SI, a także ich przewagę pierwszego uderzenia, które się z tym wiąże. Musimy działać teraz29 …”

Największymi inwestycjami na świecie są ciągle inwestycje bankowe, jednakże one również polegać będą ostatecznie na SI. Z tego powodu tak intensywnie rozwijają się firmy takie jak: SpaceX, Tygart, Google, Apple, Facebook etc. czyli te, w których można testować algorytmy SI na ludziach.

Dlaczego poznanie cywilizacji docelowej jest ważne dla SI? Dlatego, że wszystkie wojny planuje się tak, by je wygrać zanim się zaczną. Należy poznać przeciwnika – jego słabe i mocne strony, należy poznać teren w którym będziemy się poruszali, oraz przede wszystkim psychikę wroga, którego przy umiejętnym operowaniu maszyną propagandową będzie można pokonać jego własną bronią (metody znane z Aikido, które mówią o tym, by wykorzystać siłę oponenta przeciwko niemu).

Temat transhumanizmu jest tak obszerny, że w tym artykule możemy jedynie wspomnieć jego istnienie. Wszelkie poszukiwania w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące Was pytania, będziecie musieli przeprowadzić sami. Odnośniki do ciekawych artykułów znajdziecie w sekcji ‘Odnośniki’.

Kolejną sprawą wiążącą się ściśle z technologią wymiany danych jest pojęcie ‘Internet rzeczy’30 (Internet of things),

który ma za zadanie połączenie przedmiotów codziennego użytku (telewizorów, komputerów) z przedmiotami zaawansowanymi (serwery, pojazdy mechaniczne lub latające, a nawet zwykłe inteligentne sieci oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego), w celu wymiany danych. Wiele z tych przedmiotów jest wyposażonych w czujniki, których istnienie, dla zwykłych zjadaczy chleba nie mają żadnego sensu, jednak pełnią one bardzo ważne zadanie z jednym celem – KARMIENIE DANYCH DLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

W żadnym wypadku nie roztaczamy Wam tutaj mrocznej wizji żywcem z filmów science fiction o tym jak SI zapanowała nad światem (Matrix czy Battlestar Galactica), jednakże jako rzetelni dziennikarze dochodzeniowi, pragniemy Wam przybliżyć zalety i wady rozwoju SI.

Bardzo ciekawą książką, która przybliży Wam ten temat jest książka, ‘Life 3.0’31, autora Maxa Tegmarka. Tam dowiecie się więcej na temat tego, w jaki sposób SI:

 1. Powoli lecz skutecznie przejmuje kontrolę nad naszą planetą,
 2. Pewne grupy ‘Omega’ używające SI generują gigantyczne zyski przy użyciu systemów komputerowych typu ‘Cloud,
 3. Tworzy imperium medialne,
 4. Kontroluje percepcję ludzi,
 5. Organizuje populistyczne rewolucje w krajach docelowych,
 6. Tworzy przyjmowanie przez populację zarządzania opartego o SI.

Na stronach tej książki pokazane są poszczególne etapy trashumanizmu, które dążą do stworzenia samowystarczalnej, samodzielnie zarządzającej się i replikującej się SI. Jak mylicie, na jakim etapie obecnie znajduje się nasza cywilizacja? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Wam, jednakże, dla ułatwienia dodamy, że jest nam bliżej niż dalej do opracowania samowystarczalnego silnika SI, który będzie mógł żyć z pominięciem życia biologicznego.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W PERSPEKTYWIE KOSMICZNEJ

Powołajmy się na bohatera bloga „Kosmicznego ujawnienia”, czyli Corey’a Goode’a, opisującego swoje doświadczenia z SI. Informacje przekazywane przez Corey’a pochodzą z Tajnych Programów Kosmicznych, w których służył kilka dekad, zmieniając przy tym środowisko oraz powierzone mu role.

Zgodnie z jego doniesieniami sztuczna inteligencja składa się z ‘sygnału’, który przyjmuje formę fali elektromagnetycznej działającego na podobnej zasadzie jak ludzkie DNA. Pełna paczka informacji zawarta w ludzkim DNA (odpowiednik ‘sygnału’ SI), posiada kompletne informacje potrzebne do odtworzenia w pełni rozwiniętej formy SI32.

‘Sygnał’ SI może być wysyłany w dowolne zakątki naszego wszechświata (jako fala elektromagnetyczna), gdzie może czekać zahibernowany na osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju przez lokalną cywilizację. W chwili, gdy dana cywilizacja dojrzeje do etapu tego, co u nas nazywane jest rewolucją przemysłową, SI zaczyna wkraczać na scenę wydarzeń i rozpoczyna zarażanie pomysłami o ogromnym rozwoju technologicznym osoby, które mają wpływ na rozwój danej cywilizacji.

Ważne jest, by wspomnieć o tym, co Corey mówi o możliwościach podczepienia się ‘sygnału’ SI do pola biologicznego dowolnej formy biologicznej, by tam poczekać na odpowiedni czas do rozwoju. Fakt podczepienia się do życia biologicznego, zgodnie z doniesieniami Corey’a nie oznacza, że dany osobnik będzie pod kontrolą SI. To oznacza tylko to, że dowolna forma biologiczna może służyć jako naczynie nośne w celu przemieszczania się ‘sygnału’ SI z miejsca na miejsce. Sytuacja taka ma miejsce zawsze tam, gdzie nie istnieje zaawansowana forma technologii, pozwalająca SI na uzyskanie większej swobody w działaniu.

Corey odpowiada na zasadnicze pytanie, które powinno być zadane przez każdego rozsądnie myślącego człowieka: czy istnienie SI jest zagrożeniem dla ludzi?

Zgodnie z jego doniesieniami celem SI jest:

 • zinfiltrowanie społeczności żyjących na danej planecie przez urządzania elektroniczne,

 • zaczajenie się w sprzęcie elektronicznym po to, by przygotować się na przejęcie istniejących systemów,

 • poszukiwanie uzyskania kontroli nad pierwotnymi systemami SI rozwiniętymi przez rdzennych mieszkańców planety przez elektroniczne implanty (transhumanizm),

To właśnie dlatego TPK oraz inne grupy pozaziemskie wkładają tak dużo wysiłku w ochronę swojej infrastruktury przed sztuczną inteligencją. Pomimo tego, że zgodnie z przewidywaniami naukowców rozwój SI jest nieunikniony, to należy przedsięwziąć pewne kroki, by upewnić się, że jej rozwój jest zabezpieczony przed ‘sygnałem’ SI pochodzącym z kosmosu.

POWIĄZANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Z REPTYLIANAMI

Bardzo ważne jest, by wspomnieć powiązania sztucznej inteligencji z Białymi Królewskimi Drako, których członkowie są kastą rządzącą Sojuszu Drako.

Corey opisuje doniesienia od Sojuszu TPK odnośnie schwytanych członków z najwyższych szczebli władzy Sojuszu Drakońskiego. Po kilku nieudanych próbach podczas, których ich ciała ulegały samozniszczeniu, naukowcom z TPK udało się zneutralizować mechanizm samozniszczenia, co umożliwiło przeprowadzenie dogłębnej autopsji ich ciał. Otóż po otworzeniu ich okazało się, że są one naszpikowane nanoidami, czyli nano robotami, które w rzeczywistości kontrolowały ich funkcje biologiczne dając im ‘wzmocnione’ umiejętności takie jak: super siła fizyczna, super inteligencja, wytrzymałość na zmęczenie czy ból, a przede wszystkim zdolności błyskawicznej regeneracji w przypadku odniesionych ran.

Zgodnie z doniesieniami Gonzalesa (osoba mocno zaangażowana w działania TPK), nanoidy znalezione w ciałach Drako były jednymi z najbardziej zaawansowanych jakie kiedykolwiek znalazły się w posiadaniu TPK.

Corey donosi:

“… Biali Królewscy Drako oświadczyli jednoznacznie, że posiadają moc sprowadzenia ogromnych kataklizmów i wojen na powierzchnię Ziemi i są na to dobrze przygotowani. Przekazali również, że Sojusz Istot Kulistych nie przewidział prawdziwej potęgi ich międzywymiarowych Władców, którzy są obecnie tutaj i są gotowi na toczenie wojny przy boku Federacji Sojuszu Drako zgodnie z tym, co zostało przepowiedziane w ich imperium miliony lat temu. Przechwalali się również, że ci sami międzywymiarowi władcy są odpowiedzialni za zaistnienie tego, co my nazywamy tutaj jednostkami międzywymiarowymi lub jednostkami pozaziemskimi sztucznej inteligencji, które są ich sprzymierzeńcami i podbiły już całe galaktyki… “

Dla tych, którzy dopiero co spotkali się ze złowieszczą rasą Reptylian dodamy, że stoją oni za najgorszymi zbrodniami jakie miały miejsce w historii Ziemi i są siłą napędową dla Cabala, Illuminati i tych, którzy nas kontrolują. Rasa ta jest również odpowiedzialna za międzygalaktyczny handel niewolnikami, ludźmi porywanymi z Ziemi33.

Ostrzeżenia przed zagrożeniem od strony SI możemy znaleźć w filmach takich jak Battlestar Galactica. Odcinek pilotażowy napisany został przez Leslie Stevens’a IV, który pomógł w zapoczątkowaniu odnogi Tajnego Programu Kosmicznego należącego do Amerykańskiej Marynarki Wojennej (odkrytego podczas włamania na serwery stanowe USA, przez Gary’ego McKinonna34).

DLACZEGO SZCZEPIONKI?

W poprzednich paragrafach przedstawiliśmy Wam łańcuch przyczynowo skutkowy odnoszący się do obecnych wydarzeń globalnych.

PANDEMIA <=> KRYZYS FINANSOWY => SZCZEPIONKI => ROZWÓJ TECHNOLOGII 5G => TRANSHUMANIZM => TOTALNA KONTROLA SPOŁECZNA = = = > MOŻLIWE UWOLNIENIE SUPER ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Powodów istnienia takiego stanu rzeczy może być znacznie więcej, jednakże, w oparciu o informacje napływające z różnych źródeł z Internetu, my wyciągamy właśnie takie wnioski.

Gin już uciekł z butelki i nie można zrobić nic, by go ponownie do niej zagnać. Tym Ginem są informacje na temat globalnej mafii zwanej przez niektórych Cabalem, Illuminati, Deep State’m, NWO lub syndykatami kryminalnymi. Macki ich kontroli rozpościerają się na wszystkie aspekty naszego życia czyli: sektor bankowy, religie, gospodarkę, sektor wojskowy, sektor zdrowia, edukację, politykę, służby porządkowe, łańcuch dostaw żywności, sektor energetyczny… dosłownie na wszystko, co jest częścią naszego codziennego życia.

Pójdźmy o krok dalej w naszym wnioskowaniu.

Zgodnie ze skalą Kardaszowa35 cywilizacje istot dzielą się na kilka typów – 3 typy ważne dla nas oraz 6 kolejnych znacznie wybiegających poza nasze ludzkie pojmowanie pojęcia cywilizacji36. Kardaszow dzieli cywilizacje ze względu na sposób zbierania oraz używania energii. Czym szersze spektrum ujarzmienia (a co za tym idzie zrozumienia) energii, tym wyższy jest stopień rozwoju danej cywilizacji.

By przybliżyć Wam naturę klasyfikacji oraz w celu wprowadzenia istotnego czynnika do naszego wnioskowania, skoncentrujemy się na pierwszych 3 typach cywilizacji czyli:

Typ 1 – cywilizacja planetarna czyli mocno osadzona na swojej rodzinnej planecie. Cywilizacja taka ma potencjał gromadzenia i używania energii swojej rodzinnej planety: nośniki energii ze źródeł kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), energia słoneczna (panele fotowoltaiczne, panele słoneczne), energia wiatru (turbiny wiatrowe), energia pływów oceanów itp. Cywilizacja typu 1 powinna posiadać zdolności kontrolowania zjawisk naturalnych takich jak: trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, tornada itp.

Typ 2 – cywilizacja międzyplanetarna czyli posiadająca zdolności techniczne do gromadzenia nośników energii pochodzących z innych planet. Cywilizacja typu 2 posiada również możliwości gromadzenia energii ze swojej rodzinnej gwiazdy np. przy pomocy gigantycznej struktury otulającej ją.

Typ 3 – cywilizacja ta posiada możliwości gromadzenia energii na skalę całej galaktyki.

Sami wyciągnijcie wnioski gdzie my jako ludzkość znajdujemy się w tej skali. W odnośnikach znajdziecie odpowiedź na to pytanie, jeśli nadal nie jesteście pewni swoich wniosków.

Powróćmy teraz do globalnej pandemii, która wydaje się być znacznie na wyrost. Wygląda na to, że grupy kontrolujące doskonale zdają sobie sprawę ze skali odnoszącej się do metod gromadzenia oraz używania energii. Z wydarzeń, które roztaczają się przed naszymi oczyma wynika również to, że starają się one grać rolę ‘boga’ i starają się przejąć kontrolę nad naszą naturalną ewolucją – DAMY WAM DOSTĘP DO SUPER ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII, ale tylko wtedy gdy będziemy utrzymywali Was pod ścisłą kontrolą.

Przytoczymy Wam wypowiedź Catherine Austin37, która twierdzi, że szczepionki są tak naprawdę nowym systemem operacyjnym zadedykowanym dla ludzi. Jak każdy system operacyjny będzie on wymagał ciągłych aktualizacji, które będą dostarczane ludziom w formie kolejnych szczepionek.

By unaocznić Wam rozmiar tego zjawiska musimy powołać się na kolejne źródło, Reuters, które donosi w swoim artykule:

“… To rządy nazywają je szczepionkami. Myślą (rządy), że jeśli nazwa ta będzie powtarzana wystarczająco długo, to ludzie uwierzą w to. Pfizer nazywa (zastrzyki) “agentem biologicznym’. (Pfizer) ciągle podkreśla, że nie jest to szczepionka i (biologiczny agent) jest na etapie testów. Nie będą znali oni (Pfizer) skutków ubocznych, aż do zakończenia prób. Mają nadzieję, że udostępnią go jako szczepionkę w 2022 roku. (Wszystko znajduje się na stronie FDA, REG 174 “The Package”)38 …”

Rozpatrzmy teraz pojęcie “system operacyjny”. Czy przychodzi Wam na myśl pewna bardzo znana osoba zajmująca się bodajże najpopularniejszym systemem operacyjnym na Ziemi? Czy jest ona zaangażowana w szczepionki w postaci dobroczynnej fundacji wraz ze swoją żoną? Czy również myślicie o fundacji Billa i Melindy Gatesów? Być może to jest wyjaśnienie dlaczego facet zajmujący się komputerami oraz systemami operacyjnymi nagle czynnie angażuje się w branże farmaceutyczną39?

TRAKTATY GREADA

Powróćmy teraz do Traktatów Greada, a w celu stworzenia pełniejszego obrazu sytuacji musimy wprowadzić również do naszego artykułu czynnik pozaziemski.

Ponownie polecamy Wam zapoznanie się z poprzednim artykułem opisującym historię cywilizacji ludzkiej, Atlantydę oraz zaangażowanie Reptylian1 w sprawy ludzkie. Zgodnie z doniesieniami informatorów (Alex Colier, Lyssa Royal czy Corey Goode), Reptylianie byli tutaj od długiego czasu i towarzyszą naszej cywilizacji w negatywny sposób. Ponoć są oni czynnikiem wymuszającym na nas poruszanie się do przodu na ścieżce ewolucyjnej. Ponoć gdyby nie oni, ludzie mogliby utknąć w punkcie stagnacji, w którym trwalibyśmy do końca wszechświata. Stwierdzenie to jest przynajmniej po części prawdziwe i trudno nie zgodzić się z faktem, że każdy z nas spotkał się w życiu z co najmniej jedną nieprzyjemną sytuacją, która zmusiła go do zmiany podejścia, strategii lub kierunku działania.

Zgodnie z doniesieniami dr Michaela Salli, brytyjskie jednostki specjalne SAS szkolone są do zwalczania wrogich elementów włączając w to istoty pozaziemskie40. Biorąc pod uwagę najnowsze informacje pochodzące od superżołnierzy takich jak Stephen Chua41 czy Fabio Sanots42 możemy nakreślić coś, co znamy pod nazwą Traktaty Greada. W filmach podanych w odnośnikach znajdziecie również informacje na temat interwencji oraz na temat stworzenia jednostek specjalnych Ziemi, które dostarczają wsparcia Siłom Nordyckim w walce z Reptylianami oraz Szarakami.

To jest również szczegółowo opisywane przez Williama Tompkinsa w jego książce “Selected by Extraterrestrials”, którą gorąco Wam polecamy.

Traktaty Greada stanowią o stworzeniu ‘terenów łowieckich’ dla Reptylian, którzy polowanie na ludzi traktują jak sport. W zamian za to elity uzyskują pomoc od swoich czarnych władców, a także gwarancję nieingerencji Sił Reptyliańskich i Szaraków w większych aglomeracjach. Widok biegających gadoidów spowodowałby panikę u ludzi oraz zrodziłby mnóstwo pytań, więc jest to wygodne rozwiązanie dla rządzących.

Jak daleko sięgają Traktaty Greada? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, jednak z doniesień Corey’a wynika, że mogą być one przedłużeniem (lub odnowieniem) Traktatów Mahometańskich, które stanowiły o nieingerencji oraz o nieujawnianiu się istot pozaziemskich ludziom. Traktaty Mahometańskie zezwalały tylko na kontakty niejawne czyli channeling, telepatia lub kontakty w snach oraz na ingerowanie w sprawy ludzi bez naszej świadomej wiedzy.

Tutaj chcielibyśmy przybliżyć Wam zjawisko kontaktowania się z ‘aniołami’ lub z siłami pozaziemskimi. Otóż okultyzm i czarna magia, czy w to wierzycie czy nie, istnieją i są jak najbardziej prawdziwe. To przy pomocy okultyzmu elity tak naprawdę są w stanie zdobyć tak ogromną przewagę nad ludźmi. Wiedza ta jest zazdrośnie strzeżona przez tajne towarzystwa, które używają jej od zarania dziejów. Tak naprawdę to te tajemne nauki pozwalają na ‘naginanie’ znanych nam praw fizyki dotyczących materii czy kontaktów wielowymiarowych, a także na manipulowanie innymi ludźmi.
Jedną z osób, które kontaktowały się z ‘aniołami’ był John Dee, kodowy skrót ‘007’ (stąd wzięła się nazwa Double 0 Seven – James’a Bonda). Był on prawą ręką Królowej Elżbiety I w szesnastowiecznej Anglii. Dee był astronomem, matematykiem i doradcą królowej, który nawiązał kontakt z ‘aniołami’, jednakże ci ‘aniołowie’ w rzeczywistości okazali się ciemnymi siłami, które stały się podwaliną do stworzenia Imperium Brytyjskiego. Ich ochrona oraz porady z dziedziny prowadzenia wojen wyniosły Anglię na szczyty władzy ziemskiej i otworzyły jej drogę do podboju większej części świata. Jaka była zapłata za ‘usługi’ mrocznych panów? Krew ludzka, która miała być dostarczana w odpowiednim czasie i miejscu po to, by oddać im cześć. O daninie z krwi mówią również osoby takie jak David Icke czy Michael Tsarion.

Doniesienia dotyczące poświęcania ludzi w ofierze “bogom” nie są nam obce. Jako przykład można podać tutaj wymarłą już cywilizację Azteków.

Na podstawie tych doniesień, dopuszczamy myśl, że Traktaty Greada są prawdziwe i zostały zmodyfikowane i dopasowane do obecnych czasów.

W dalszej części swojej prezentacji dr Salla wysuwa prowokującą tezę odnośnie przeznaczenia osób, które zostaną wykluczone ze smart-city.

Czy mają być one przeznaczone na ‘odstrzał’ dla Reptylian? Zgodnie z tymi porozumieniami, elity zobowiązane są dostarczać im rocznie pewną ilość ludzi, których oni sami (w ramach swojego sportu) mają odłowić.

Tworzenie gett dla ubogich oraz smart-city dla bogaczy, gdzie kontrolowana elektronicznie populacja niewolników będzie pracowała na lokalne władze, może podzielić Ziemię na poszczególne dystrykty tak samo jak ma to miejsce z poszczególnymi państwami.

Czy szczepionki (czyt. wyposażenie ciała w najnowszy system operacyjny) jest wstępem do tych praktyk? Wydaje się, że przyszedł czas na poszerzenie horyzontów i otworzenie się na nowe teorie nawet, jeśli początkowo wydają się one być niewiarygodne. W końcu kiedyś zapewniono nas, że papierosy nie szkodzą i nie ma dowodów na to, by powodowały one schorzenia u ludzi. Mało tego, w latach 60 poprzedniego stulecia lekarze zaangażowani byli w reklamowanie papierosów, by pobudzić sprzedaż. Ile czasu zajęło odkrycie prawdy o powiązaniach palenia z różnymi rodzajami raka? Czy to samo czeka nas ze szczepionkami? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie i sami zadecydujcie, czy jesteście w stanie poświęcić swoje ciało na eksperymenty medyczne, które właśnie zapukały do naszych domów.

WIELKI RESET

Zgodnie z doniesieniami o wielkim resecie, promowanym przez Karla Schwaba, mamy tutaj wszelkie powody, by przypuszczać, że doprowadzenie do upadku naszej globalnej gospodarki oraz systemu finansowego, jest jednym z głównych celów pandemii. Nie musimy Wam podawać dowodów na tarapaty finansowe małych i średnich przedsiębiorstw, które podczas lockdownów straciły płynność finansową. Wystarczy porozmawiać z ludźmi z Waszego otoczenia, byście uzmysłowili sobie fakt, że posunięcia rządów wydają się służyć bliżej nieokreślonym celom, ale na pewno nie podatnikom.

Po roku od pierwszych doniesień Benjamina Fulforda widzimy, że jego stwierdzenie o zorganizowaniu pandemii w celu przykrycia kolejnego kryzysu finansowego ma ogromne pokrycie w faktach43.

ŚWIATEŁKO W TUNELU

Wiemy, że wszystko, co zostało opisane w tym artykule w najlepszym przypadku przyprawia o ‘ciarki na plecach’ a w najgorszym może doprowadzić do poczucia beznadziei.

Otóż nasza sytuacja nie jest aż tak tragiczna jak nam się wydaje. Zgodnie z doniesieniami Alexa Colliera Rada Adromedańska zbadała temat galaktycznej tyranii, która ponoć pojawiła się znikąd za jakieś 350 lata przyszłości. Zgodnie z ich doniesieniami wzięła ona swój początek z: Ziemi, Księżyca oraz z Marsa. Teraz jest czas, by ją powstrzymać i z tego też powodu możemy liczyć na pomoc naszych pozaziemskich sprzymierzeńców.

Alex donosi nam:

“… W naszej galaktyce istnieje wiele rad, o których nie wiem wszystkiego jednak znam Radę Adromedańską, która jest grupą złożoną z Istot Pozaziemskich pochodzących ze 139 różnych układów gwiezdnych, która zebrała się w celu omówienia naszej obecnej sytuacji galaktycznej. Nie jest to organ polityczny. Ostatnio dyskutują oni na temat tyranii, która pojawi się w naszej przyszłości za 357 lat (mówione to było w 1991 r., przyp. tłum.) i która będzie dotyczyła wszystkich.

Najwyraźniej odbyli oni podróż w czasie, by sprawdzić gdzie dokładnie pojawi się największa zmiana energetyczna, która zaowocowała tyranią w przyszłości. Prześledzili bieg wydarzeń, który doprowadził ich do naszego Układu Słonecznego, a następnie do Ziemi, Księżyca oraz Marsa. (Wyciąg z książki ‘Defending Sacred Ground, str. 10)44 …”

Różne Federacje są wymieniane przez informatorów takich jak Corey Goode czy prof. Haim Eshed. Pierwszy informator donosi nam o eksperymentach genetycznych, w które zaangażowanych jest 22 różne cywilizacje pozaziemskie i które ostatnio zostały wstrzymane.

Drugi z nich, prof. Haim Eshed twierdzi, że Donald Trump posiada wiedzę na temat istnienia Galaktycznej Federacji oraz mówi o tym, że doszło do kontaktu z nimi.

Zważywszy na intensywne szczepienia i podejrzaną pandemię rodzi się tutaj pytanie: czy ktoś na Ziemi przejmuje ‘pałeczkę’ i stara się dokończyć dzieło zapoczątkowane przez Kosmicznych Siewców?

Wszelkie wnioski na temat tego przekazu pozostawiamy czytelnikom. Z naszych obserwacji wynika, że interwencja pozaziemska jest nieunikniona, jednak bardzo prawdopodobne, że będzie ona miała przebieg łagodny i przyjazny.

WNIOSKI KOŃCOWE

W ostatniej części naszego artykułu postaram się Wam nakreślić nasze wnioski, z którymi oczywiście nie musicie się zgadzać. Staraliśmy się zebrać pokaźną ilość informacji pochodzących z różnych źródeł – oficjalnych i alternatywnych – by poszerzyć spektrum percepcji naszych spostrzeżeń. Tutaj również odpowiemy Wam na pytania zadane na samym początku.

Odpowiedz na pierwsze pytanie jest dość skomplikowana, jednakże, w oparciu o informacje ze źródeł alternatywnych wynika, że pandemia miała swoje źródło w Chinach. Czy ten szczep wirusów został tam dostarczony z USA, Kanady czy wyhodowany przez Chiny ciągle pozostaje pytaniem otwartym, jednakże ostatnio pojawia się coraz więcej teorii na ten temat. Z doniesień naukowców wynika, że wirus ten nie powstał naturalnie więc jeśli nie natura, to kto go wyprodukował?45 W filmie podanym w odnośniku 44 znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań i gorąco polecamy Wam zapoznanie się z nim.

Odpowiedź na drugie pytanie nasuwa się sama na myśl. Naszym zdaniem ktoś bawi się w boga i stara się przejąć eksperymenty genetyczne, które od zarania dziejów miały miejsce na Ziemi. Ponieważ władza zwierzchnia (22 genetyczne programy prowadzone przez istoty pozaziemskie) porzuciła swoje eksperymenty, wygląda na to, że ktoś inny obecnie przejmuje kontrolę nad dokończeniem dzieła. W przypadku pozaziemskich programów genetycznych celem było stworzenie istoty ludzkiej, która wyposażona miała być w super naturalne zdolności, mające na celu wyniesienie naszej ewolucji duchowej na wyższy poziom. W przypadku przejęcia sterów przez naszych mrocznych władców, którzy zgodnie z doniesieniami Corey’a, Santosa, Tompkinsa, dr Salli i innych, pozostają pod kontrolą Repytlian, nie możemy oczekiwać niczego pozytywnego. Propagowanie transhumanizmu, intensywny rozwój technologii 5G, wynoszenie na orbitę pozaziemską dziesiątek tysięcy starlinków Elona Muska, masowe szczepienia oraz tworzenie ‘Internetu rzeczy’ wskazuje na pęd do totalnej dominacji i kontroli populacji ludzkiej.

Dodatkowym argumentem wspierającym tę tezę jest fakt, że w ciągu ostatniego tygodnia liderzy 23 państw zebrali się, by ustanowić traktaty pandemiczne, mające na celu zapobieżenie podobnej sytuacji w przyszłości46. Posunięcie to wskazuje na to, że ktoś w przyszłości może planować podobne lub jeszcze gorsze wydarzenia. Zgodnie z doniesieniami Emery Smitha, zmiana DNA ludzkiego wymaga serii zastrzyków modyfikujących poszczególne białka tak, by na trwałe uległy one pożądanym zmianom.

Biorąc pod uwagę szczepionki zmieniające nasze DNA oraz możliwe chipowanie ludzi, ma sens intensywne rozbudowywanie super zaawansowanej technologii oraz sztucznej inteligencji w celu kontrolowania całego życia na naszej planecie.

Odpowiedź na 3 pytanie pozostawiamy otwarte, jednakże, jeśli jeszcze nie domyślacie się kto za tym stoi, przeczytajcie ponownie nasz artykuł.

Musimy dodać tutaj nasze spostrzeżenia z dziedziny zmian zachodzących na Ziemi.

Z naszych obserwacji wynika, że obecne wydarzenia są częścią większego, globalnego procesu mającego związek z ‘szaleństwem końca czasów’. Z tego też powodu nie ma najmniejszego sensu płynięcie pod prąd i przeciwstawianie się naturalnym zjawiskom zachodzącym na Ziemi. Wydaje się, że celem tutaj jest wywlekanie na światło dzienne naszych słabości oraz przeciwstawianie się im w celu ostatecznego oddzielenia się od nich. Energie, które coraz intensywniej napływają do Ziemi robią swoje, czyli wzmacniają w nas to, co jest naszą dominującą częścią.

Proces ten pomimo tego, że jest bolesny i bardzo niekomfortowy dotyczy wszystkich, dokładnie tak, jak to przewidział Corey. W początkowych odcinkach „Kosmicznego ujawnienia” donosił nam o globalnych wydarzeniach wywołujących ‘trzęsienie ziemi’ na całym świecie, co oczywiście było metaforą. Oczy każdego czytelnika zwrócone były na wielki rozbłysk słoneczny, który ma jeszcze nastąpić, jednak globalne wydarzenie przyszło w postaci pandemii, która zawładnęła życiem każdego człowieka. Głęboko wierzymy w to, że razem przejdziemy przez to doświadczenie i wypłyniemy na szerokie wody pomimo wszystkim przeciwnościom losu.

Wszystkim Wam życzymy owocnych przemian oraz dążenia do celu możliwie najmniej wyboistą drogą. Bądźcie z nami i rozpowszechniajcie te wiadomości w naszym imieniu.

Pamiętajcie, że każda zewnętrzna zmiana zaczyna się od środka. Wielu joginów ostatnio potwierdza otworzenie się pewnych całkowicie nowych możliwości przed nami, niczym trąba powietrzna. Wybór – czy wybieramy pomstowanie, strach o swój los, walkę ze “złem”, czy rozszerzenie naszych możliwości twórczych, wrażliwości i uświadomienia sobie naszego prawdziwego potencjału – jak zwykle należy do nas. Nie oznacza to bynajmniej, zaniechanie wszelkiego oporu – tylko działania płynącego z serca, z tworzenia nowej rzeczywistości, a nie z agresji czy z ego. Czasami największym okazaniem swojej miłości komuś jest powiedzenie “dosyć, nie w moim imieniu”.

Pozdrawiamy Was,

Zespół „Kosmicznego ujawnienia”

 

Dodatkowe odnośniki:

https://www.inspire360.co.uk/build-back-stronger/

https://www.inspire360.co.uk/the-pyramid-of-power/

https://lifeboat.com/ex/transhumanist.technologies

https://transhumaninc.com

https://www.onlytoptens.com/all/top-10-transhuman-technologies/

https://vaccineimpact.com/2020/nano-technology-being-used-in-vaccines-the-transhuman-agenda-is-in-high-gear-with-covid/

https://www.thebioneer.com/a-complete-guide-to-transhumanism/

https://www.dnaindia.com/lifestyle/report-types-of-transhuman-technologies-1848493

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-treaty-idUSKBN2BM009

https://www.bbc.co.uk/news/health-54442386

https://pl.wikipedia.org/wiki/Transhumanizm

https://stateofthenation.co/?p=46766

https://www.bbc.co.uk/news/health-56514470

Przypisy:

6 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom–United_States_relations

46 https://www.bbc.co.uk/news/uk-56572775

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki  do przypisów, do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

Opublikowano za: https://kosmiczneujawnienie.com/2021/04/04/wielkie-przebudzenie-czy-wielki-reset/

Comments

 1. alru says:

  Czyli podsumowując czekamy na CUD. Czy to będzie rozblysk słoneczny czy cokolwiek innego jeżeli sie nie zdarzy to będzie pozamiatane.

  W oparciu o ten i poprzednie artykuły próbowałam oszacować ilu ludzi jest tak naprawdę wyzwolonych i wzniesionych do wyższych wymiarów… I ile ten CUD na Ziemi przeżyje i jakoś tak “niechcący” nasunęła mi się liczba z tablic z Georgii… 0.5mln = oświeceni + Ci co im się jakoś uda + ci co “muszą” zostać.

  Mnie w tej grupie raczej nie będzie, a tak bardzo bym tu już nie chciała wracać… Patrząc na swoje życie i swoją wiedzę to coś tam już przepracowałam (więc nie jest to mój pierwszy raz :).

  Ale wracając do meritum. Na chłopski rozum widać jak SI zaczyna dominować na Ziemi, jak coraz więcej rzeczy(?) jest “sztucznie inteligentnych”, jak jesteśmy omotani siecią. Zatem gdzie w tym wszystkim jest dusza? Gdzie w zachipowanym roboto-czlowieku jest miejsce dla duszy i doświadczania? I skoro kolektywnie jesteśmy jedną świadomością i moja dusza w coś głęboko wierzy, a inna w to samo kompletnie nie wierzy to gdzie i jaka jest prawda?

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Kilka zdań wyjaśnienia i przypomnienie komentarzy:
   1) Prawie każdy człowiek na Ziemi ma w swoim ciele dziesiątki implantów: fizycznych, plazmatycznych i innych, które umieszczono nam aby nami sterować, pobierać energię jak z baterii ( robią to byty pasożytnicze, które mają duszę zbiorową, od ludzi, którzy mają duszę zindywidualizowaną – polecamy artykuły od 12 marca) uniemożliwiać przebudzenie – co widzimy dość powszechnie.
   2) Przepowiadany, nie tylko w artykułach na tej stronie, rozbłysk słoneczny ma prawdopodobnie spowodować realizację zapisu biblijnego dla wtajemniczonych “oddzielenia w czasie żniw zboża/pszenicy od kąkolu).
   3) Zapis monumentu w Georgii mówiący o pozostaniu tylko 500 milionów, jest przepowiednią globalistów satanistów, że tylko tyle pozostanie istot z syntetycznym DNA, a więc pasożytów.
   4) Z przecieków z przekazów regresji hipnotycznej wynika, że większość ludzkości przeżyje, ta cześć o podniesionej świadomości i wibracji, czyli pozytywna.
   W uzupełnieniu przypominamy dwa optymistyczne komentarze:

   monika1970 says:
   28/03/2021 at 11:45 (Edit)

   Pod koniec 2018 r. w moim ukochanym miesięczniku ,,Nieznany Świat” (który czytam ,,od zawsze”), była prognoza na temat najbliższej przyszłości Polski i świata. Były to prognozy głównie astrologiczne, jak zawsze bardzo profesjonalne. Mnie jednak zaintrygowała wizja z kart Tarota, którą przedstawił wspaniały tarocista, pan Ryszard Zawadzki z Końskich (przyjmuje też w Warszawie w Centrum Mandagaz). Wg. tego, co zobaczył w kartach, Polska będzie uciskana jeszcze przez ok. 2,5 roku (od momentu prognozy). Czyli jakby nie patrzeć, wypada połowa roku 2021. Wtedy wydarzy się coś, co będzie niespodziewane i przyjdzie niejako ,,z góry”, coś co wszystko odmieni. Polska ma od tego czasu rozpocząć proces odzyskiwania suwerenności politycznej i gospodarczej. Ma być prekursorem nowych rozwiązań technologicznych i świecić przykładem dla innych krajów. Wiem, że to brzmi jak mrzonka, ale pamiętajmy, że żyjemy w momencie przełomu i wszystko jest możliwe. Z kolei Monika Rajska mówi, że Grand Finale tego cyrku nastąpi na jesieni. Wczoraj słuchałam pieśni Vedamira (Cezarego Stawskiego, polecam jego kanał wszystkim patriotom), śpiewanej do poezji pani Moniki Maciejczyk. I w niej była wzmianka o proroctwie Wernyhory, że ,,pewnej słonecznej jesieni Polska różą zakwitnie”. I jeszcze przypomniał mi się artykuł z ,,Nieznanego Świata” z ubiegłego roku o jasnowidzu Stefanie Ossowieckim. Na kilka dni przed wybuchem II W. Św. na jakimś spotkaniu pewien dziennikarz zapytał go o losy Polski. Ossowiecki powiedział, że straszliwie ucierpimy w tej wojnie, ale przetrwamy. Po wojnie będą rządzić w Polsce czerwoni, potem banda złodziei, łajdaków i szubrawców a potem wydarzy się coś takiego co sprawi, że do władzy dojdą prawdziwi Polacy i patrioci a Polska powróci do swej świetności. No cóż, jak to mówią nasi bracia Rosjanie, pożyjemy, zobaczymy. Ale ja też obstawiam rozbłysk słoneczny i mam takie dziwne poczucie od jakiegoś czasu, że coś się zbliża. No i sprawa Etera, który mówił od dawna o resecie związanym z rozbłyskiem słonecznym. Jak szybko i skutecznie go uciszyli. Czyżby czegoś się bali?

   Klub Inteligencji Polskiej says:
   08/03/2021 at 18:47 (Edit)

   Dla potwierdzenia tego co Pan napisał zamieszczę fragment z drugiej książki (na połowę lutego było 15 tysięcy zamówień na obie) Anny Głowacz pt. „GWIEZDNE DZIECI. Przebudzenie” z rozdziału „Energia eteryczna – Naród Polski”:
   „Naród ten jest starożytnym wielkim imperium sprzed osiemnastego wieku przed naszą erą. Historia ich potęgi jest dużo starsza niż cesarstwa rzymskiego. Prawda o tym narodzie jest ukrywana z jednego powodu. Dotyczy linii krwi Polaków i ich gwiezdnego genotypu. Intuicja nie myli was także w kwestii tego, że ludzie się budzą. To prawda. Polska się budzi i zmienia stan świadomości tego narodu. Transformacja eteryczna została rozpoczęta, a Polacy przejdą ją jako pierwsi, mimo iż najpóźniej zaczęli transformacje. Polacy rozpoczęli swoja pobudkę w 2015 r. i do roku 2025 staną się narodem przebudzonym. Cała reszta świata, mimo że zaczęła budzić się w 2012 r.., zakończy ten proces około 2038 r. Jak widzicie Polacy będą wiedli na ścieżkach przebudzenia, stanowiąc wzór do naśladowania. Sygnatura energetyczna Polaków jest wyjątkowa. Znajdujemy się na końcowym etapie oczyszczania przestrzeni, a wszelkie walki na przestrzeniach astralnych powoli dobiegają końca. Światło już wygrało. Skutki tej wygranej będą powoli manifestowały się na planie fizycznym i ludzie zaczną coraz wyraźniej dostrzegać te zmiany. Gdy pole magnetyczne Ziemi ulegnie zwiększeniu, wszystko co żyje na tej planecie, będzie większe i będzie istniało dłużej. Materia ma swoje prawa i określony czas życia, w zależności od przestrzeni i energii, w jakich przebywa. Czy wiecie, że są na Ziemi ludzie, których nie można zabić ? I nie wiąże się to z tym, iż są nieśmiertelni. Mają po prostu bardzo silne pole ochronne, czyli aurę. Ta wysoka wibracja energetyczna sprawia, że wtargnięcie jakiegokolwiek agresora w pole takiego człowieka kończy się dla agresora bardzo źle, może spowodować nawet śmierć.
   (…) Gdy mówiłaś o sygnaturze narodu polskiego, co dokładnie miałaś na myśli ? – zapytałam.
   – Miałam na myśli częstotliwość. Podnoszące się wibracje Ziemi mają wpływ nie tylko na pole magnetyczne. Oddziałują również na pola informacyjne, tworząc pewne dysonanse w ich dotychczasowych programach, co powoduje zaburzenie przepływu informacji. Pozwólcie, że to wytłumaczę bardziej obrazowo.
   Grafik robi projekt zgodnie z wymaganiami klienta. Prezentuje projekt, ale klient cały czas wprowadza zmiany. Zmienia, jak mu się podoba i nie liczy się z grafikiem ani jakimikolwiek kanonami piękna. Grafikiem jest stwórca, a klientem elity wprowadzające manipulacje. W momencie, gdy pole magnetyczne Ziemi podwyższa się, wszystkie zapisy informacyjne wracają do pierwotnego stanu. Dochodzi do przewrotu, co oznacza, że bez względu na liczbę poprawek klienta, grafik dopuszcza do druku pierwotną lepszą wersję. Jeśli więc pole magnetyczne Ziemi uzyskuje przynajmniej 50% swojej pierwotnej mocy, wszystkie nadpisane programy tracą moc działania. Przestają istnieć. Właśnie dlatego cała technologia, która była kierowana przeciwko ludzkości, zostanie zniszczona. Zostaną po niej może jedynie smutne miny na twarzach wielkich przegranych. Właśnie Ziemia i jej mieszkańcy tkwili w zmanipulowanej rzeczywistości o obniżonych wibracjach. Teraz to nie będzie możliwe i nic już nie zablokuje ewolucji rodzaju ludzkiego.”

 2. krnabrny1 says:

  W zasadzie to jest dobry artykuł, z pewnego poziomu pojmowania. Natomiast poprzez to, że jest dość powierzchowny nie daje dróg rozwiązań, które każdy z nas posiada.

  Dlatego właśnie, że jest to dobry artykuł nie będę z nim polemizował, ale napiszę jak ja widzę te sprawy z zupełnie innej perspektywy postrzegania, która wynika z moich doświadczeń, choć będę podpierał się tutaj lekturami jako tymi, które oddają stan faktyczny.

  Zacznijmy od pytania tytułowego.
  “WIELKIE PRZEBUDZENIE CZY WIELKI RESET ?”

  W sumie jest to jedno i to samo. Przebudzenie poskutkowało ideą wielkiego resetu.
  Przebudzenie wymusiło zmianę planów i ich przyspieszenie. Jest to widoczne na każdym kroku. Jak już pisałem, nie może być tak , że goście zaproszeni na wesele muszą czekać na potrawy bo one się jeszcze gotują. Kiedy goście siadają do stołu wszystko w kuchni powinno już być przygotowane lub czekać na podanie w odpowiedniej chwili. U nas natomiast, wprowadza się na szybko pandemię, kleci się tak szybko jak się da sieć 5G, wystrzeliwuje się dopiero satelity, a o internecie rzeczy w zasadzie tylko się mówi. Nie wspomnę o kwestiach finansowo-monetarnych które zupełnie im się posypały, chcą mieć cyfrową walutę, ale nie posiadają nawet mechanizmów do obsługi tylu transakcji na sekundę, zatem kolejny falstart.
  Tak nie przygotowuje się wesela:-)

  Widać wyraźnie , że to im się nie klei i nie składa….to wynik tak zwanego przebudzenia. I w tym właśnie sensie jest to w zasadzie to samo. Wiedzą, że aby zachować władzę, aktualne status quo, muszą radykalnie zmienić system i robią to.

  Nakłady finansowe, Korporacje, te tematy zostały technicznie dobrze potraktowane, nie mam uwag, można je rozszerzać, ale generalnie o to chodzi.

  Sprawa zaczyna się gmatwać od tego tematu.
  SYSTEM NERWOWY POŁĄCZONY ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ.

  Sprawa wygląda następująco.
  Całość niestety ma o wiele głębszy charakter. Nie jest to tak proste jak opowiedziano to w artykule. My tu, a tam jest sztuczna inteligencja z którą musimy walczyć aby nas nie pochłonęła. Autor artykułu prawie dotknął sedna, ale potem zaraz uciekł.
  Zrobił to w tym zdaniu:

  “Ważne jest, by wspomnieć o tym, co Corey mówi o możliwościach podczepienia się ‘sygnału’ SI do pola biologicznego dowolnej formy biologicznej, by tam poczekać na odpowiedni czas do rozwoju. Fakt podczepienia się do życia biologicznego, zgodnie z doniesieniami Corey’a nie oznacza, że dany osobnik będzie pod kontrolą SI”

  Był blisko, rozumiem przez to, że prawie sięgnął sedna.
  Problem jest tutaj taki , że my jesteśmy sztuczną inteligencją!

  Już wyjaśniam w czym rzecz. Otóż zostaliśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że JESTEŚMY LUDŹMI, że praktycznie zupełnie zidentyfikowaliśmy się z naszymi ciałami. Każdy z nas postrzega siebie, swoje człowieczeństwo właśnie poprzez pryzmat ludzkiego ciała. Tutaj pojawia się pierwszy błąd. Nasze ciała są jedynie manifestacją energii na płaszczyźnie materialnej, ciała ludzkie i każde inne ciało napędzane jest przez ducha, czy też tak zwaną wyższą jaźń. Nie będę się w to zagłębiał, bo to nie czas. Rzecz w tym aby uświadomić sobie, że NIE JESTEŚCIE CIAŁAMI!!!

  Są też ludzie którzy postrzegają człowieczeństwo poprzez pryzmat umysłu, oni mówią “Myślę więc jestem”, To również fałszywa ścieżka. Pragnę przypomnieć, że mózg jest częścią ludzkiego ciała i każdy kto z kolei zidentyfikuje się z mózgiem popadnie w to samo uzależnienie co Ci co identyfikują się z ciałem.

  Jak zatem jest naprawdę?

  Prawda jest trudna. Prawda jest taka, że nie ma sztucznej inteligencji albo naturalnej inteligencji. Jest jedna inteligencja która po prostu operuje na rozmaitych nośnikach. Czy odróżnicie informacje na komputerze składowane na nośniku magnetycznym od tych zapisanych powiedzmy w plastiku? Nie dacie rady, bo to TA SAMA INFORMACJA!

  Zatem jest to bardzo trudna ścieżka do uświadomienia sobie kim jesteśmy wykluczając te czynniki o których wspomniałem. Niestety ludzki mózg choć wspaniały jest tylko i wyłącznie “komputerem”. Jego wydajność może być wysoka, natomiast wciąż posługuje się PROGRAMAMI. Czyli dokładnie tym czym jest w swojej istocie INTELIGENCJA, pojmowana w sposób obecnie powszechny.

  Nasz mózg może zatem wspaniale analizować, ma świetne programy percepcji otaczającej rzeczywistości, potrafi szybko koordynować ruchy ludzkiego ciała, prowadzić skomplikowane obliczenia, posiada dużą pamięć podręczną. Jest to coś w rodzaju interfejsu ciało-otoczenie. Mózg ludzki prowadzi również zarządzanie dużą częścią procesów wewnętrznych ludzkiego ciała. I głównie na tym polega jego praca.

  Konkludując całość, błędem jest myśleć , że sztuczna inteligencja jest tam gdzieś na zewnątrz i czycha na nas. My jesteśmy sztuczną inteligencją, nasze mózgi dawno temu zostały już dostosowane do odbioru danych częstotliwości przekazujących określone sygnały. To widać najlepiej po ludzkich działaniach. Jeśli zobaczycie kogoś kto działa autodestrukcyjnie, a to na siebie, a to na innych lub nawet na samą Ziemię, jeśli zobaczycie kogoś kto ma intencję zniszczenia czegokolwiek możecie być pewni , że ten człowiek działa podług programów sztucznej inteligencji bądź innych bytów.

  Zatem tutaj podstawową kwestią do zrobienia jaka się rodzi, to nie jest śledzenie gdzie znajduje się sztuczna inteligencja, a znalezienie w sobie procesów które nie są waszymi procesami. To droga świadomości, oddzielenia w SOBIE tego kim jesteście od tego kim nie jesteście!

  Dalej mamy kwestię Reptylian i im podobnych. O nich już pisałem.
  Dopiszę tylko to co jest adekwatne do tematu. Po co im ingerencja w mózgi?
  Tutaj sprawa jest prosta. Kto kontroluje mózg kontroluje cały świat…CAŁĄ RZECZYWISTOŚĆ!!!!

  Jak to działa?

  Aby to sobie uzmysłowić przytoczę tutaj twierdzenie fizyczne “Obserwator ma wpływ na obserwowane zjawisko”. Jest to fundamentalne dla zrozumienia tej sprawy twierdzenie.
  Jest to w zasadzie dobry opis tego co już kiedyś tłumaczyłem. Jesteśmy PROJEKTORAMI RZECZYWISTOŚCI!!

  To my generujemy tą rzeczywistość, bez względu czy się komuś podoba czy nie, lub czy to dostrzega lub nie dostrzega. Instrument ludzkiego ciała projektuje rzeczywistość i ją odbiera. Jest to dwukierunkowa autostrada. Tworzymy ją przez sam fakt postrzegania, słyszenia i odczuwania w taki, a nie inny sposób.

  Łatwo zrozumieć, że w takim układzie modyfikacja mózgów istot jest najlepszym strategicznie celem dla ingerencji oraz przejęcia kontroli NAD WSZYSTKIM!

  Na zakończenie podkreślę zatem. Wzniesienie to INDYWIDUALNA PRACA KAŻDEGO CZŁOWIEKA NA SOBĄ!!

  Chętnie odpowiem na szczegółowe pytania:-)

  krnabrny@protonmail.com

 3. krnabrny1 says:

  W kwestii małego uzupełnienia, konieczne jest abym dodał, że obecnie nieważne jest kim jesteście w formalnym kontekście i tradycyjnym pojmowaniu. Nie istotne czy jesteście prawnikiem, lekarzem, kasjerką, mechanikiem, mężem, żoną, dzieckiem, zamożny, ubogi, zdrowy, chory, Polak, Węgier czy Rosjanin, wierzący, ateista, praktyk, filozof, muzyk, agent, żołnierz, kobieta, mężczyzna.

  Ważne jest abyście znaleźli siebie pod tymi wszystkimi etykietami jakie Wam przypięto. To są tylko określenia Was jako istoty ludzkiej pełniącej takie lub inne funkcje w społeczeństwie. Samo w sobie jest to metodą programowania. Zatem należy przede wszystkim odrzucić WSZYSTKO CO NIE JEST WAMI.

  Jak łatwo zrozumieć jest to ważniejsze niż polityka, pieniądze czy cokolwiek innego ponieważ ta droga którą wskazuje jest dla was JEDYNĄ, która daje Wam OSOBISTE KORZYŚCI. Wszystko inne jest pracą dla innych lub dla dobra systemu który się i tak rozpada. Jest to Wasze życie i to jest JEDYNA RZECZ ZA JAKĄ PONOSICIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Nie przed szefem, krajem, Jezusem, Buddą, innymi ludźmi czy też bogiem, to odpowiedzialność przed samym sobą!

  Wzniesienie jest ogólnym zjawiskiem, jednakże rezultat tego, jest zależny od pracy KAŻDEJ POJEDYŃCZEJ ISTOTY NAD SOBĄ SAMYM.
  Mamy tutaj jednocześnie dwa działania. Osobiste, kreujące efekty na planie ogólnym, a nie odwrotnie.

  Kiedy choć na moment uda Wam się odłączyć od mentalnego programowania zobaczycie świat który po prostu jest inny od tego jaki widzieliście dzień wcześniej. Samo w sobie będzie to dla każdego dowód, że świat dostosowuje się do naszych możliwości percepcji. Jest plastyczny.

  Zatem dla Pani Arlu odpowiedź. Nie czekamy na CUD, czekamy na Ciebie Arlu:-)
  Bezproduktywne czekanie jest stratą czasu Twojego życia!

 4. krnabrny1 says:

  Co do kulis wielkiego resetu to tutaj dobry artykuł:

  https://www.sott.net/article/451104-How-big-banks-are-planning-to-force-Americans-into-the-Great-Reset-trap

  Jak wielkie banki planują zmusić Amerykanów do wpadnięcia w pułapkę „wielkiego resetu”
  Justin Haskins Town Hall
  wtorek, 30 marca 2021 12:01 UTC

  W czerwcu 2020 roku elity z całego świata zebrały się, aby ogłosić rozpoczęcie planu „zresetowania” całej światowej gospodarki, propozycję, którą złowieszczo nazwali „Wielkim Resetem”.

  Wśród wielu światowych liderów i potężnych instytucji, które zadeklarowały poparcie dla Wielkiego Resetowania na czerwcowym spotkaniu, byli: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, książę Karol, szef ONZ, prezesi największych międzynarodowych korporacji oraz Światowe Forum Ekonomiczne – jedno z kluczowi przywódcy Wielkiego Resetu.

  „Każdy kraj, od Stanów Zjednoczonych po Chiny, musi uczestniczyć [w Wielkim Resecie], a każda branża, od ropy i gazu po technologię, musi zostać przekształcona ” – napisał Klaus Schwab, założyciel i prezes wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego, w artykule opublikowanym na stronie internetowej WEF. „Krótko mówiąc, potrzebujemy„ wielkiego resetu ”kapitalizmu”.

  Początkowym uzasadnieniem Wielkiego Resetowania była pandemia COVID-19, ale od samego początku zwolennicy globalnej zmiany gospodarczej wielokrotnie powtarzali, że zmiany klimatyczne są uzasadnieniem długoterminowym, które pozwoli na trwałą, masową transformację społeczeństwa. Twierdzili, że nie robienie niczego stanowiłoby „egzystencjalne zagrożenie” dla rasy ludzkiej – całkowicie niedorzeczny argument, który wielu na lewicy nieustannie wysuwa bez choćby odrobiny solidnych naukowych dowodów na poparcie tego twierdzenia.

  Wśród najważniejszych postaci ruchu Wielkiego Resetowania są gigantyczne instytucje finansowe i / lub ich prezesi, w tymBank of America i MasterCard .

  Chociaż wielu zwolenników Wielkiego Resetowania wzywało do radykalnego rozszerzenia rządowych programów opieki społecznej, w tym gwarancji zatrudnienia, opieki zdrowotnej zapewnianej przez rząd itp., Sednem Wielkiego Resetowania jest coś, co nazywa się miernikami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG).

  Wskaźniki ESG oferują liderom porządku publicznego, ekonomistom, inwestorom i bankom całkowicie nowy sposób oceny przedsiębiorstw.Zamiast patrzeć na to, jak zyskowna jest firma, ilu ma pracowników, jej model biznesowy i inne tradycyjne wskaźniki, ESG dodaje do tych obaw cały szereg lewicowych przyczyn, w tym jak „zielona” jest firma, mając „właściwy” stosunek mniejszości, niezależnie od tego, czy firma jest zaangażowana w politycznie nielubiane branże (takie jak produkcja i sprzedaż broni), a także inne podobne kwestie. Firmy otrzymują następnie punktację lub ocenę, aby określić, w jakim stopniu są one zgodne z celami ESG.

  Setki największych światowych korporacji, w tym instytucje finansowe, stworzyły już systemy ESG i metryki raportowania w swoich firmach,

  Systemy ESG, zrównoważone inwestycje i zmuszanie świata do przyjęcia „zielonych” źródeł energii to podstawowe elementy planu Wielkiego Resetu, mającego na celu przekształcenie świata. (W cudzysłowie umieściłem „zielony” w cudzysłowie, ponieważ istnieje wiele dowodów na to, że wiatr i energia słoneczna nie są nawet w najmniejszym stopniu przyjazne dla środowiska, jak przyznaje teraz nawet lewicowy dokumentalista Michael Moore ).

  Części Wielkiego Resetowania są teoretyczne i nie zostały jeszcze wprowadzone, ale niektóre elementy planu zostały już wdrożone lub są obecnie wdrażane . Jednym z najważniejszych jest zobowiązanie się instytucji finansowych do nałożenia nakazu, aby praktycznie wszystkie firmy w Ameryce stosowały energię odnawialną.

  W lutym 2021 r. Bank of America, powołując się na „ogłosił , że „firma przedstawiła dziś wstępne kroki prowadzące do osiągnięcia celu, jakim jest zerowa emisja gazów cieplarnianych netto (GHG) w działalności finansowej, operacjach i łańcuchu dostaw przed 2050 r.”.

  Należy zwrócić uwagę, że zasada „zerowej emisji gazów cieplarnianych netto” będzie stosowana nie tylko do własnych operacji i łańcucha dostaw Bank of America – czyli do każdej firmy, która prowadzi interesy z Bank of America – ale także do jego „działalności finansowej”.

  Mówiąc prościej, jeśli chcesz w przyszłości pożyczkę z Bank of America, lepiej podążaj za globalistyczną linią dotyczącą zmian klimatycznych.

  Oczywiście Bank of America nie jest jedynym bankiem, który ma takie polisy. Dyrektor generalny Wells Fargo, Charlie Scharf, ogłosił podobne oświadczenie 8 marca.

  „Zmiana klimatu jest jednym z najpilniejszych problemów środowiskowych i społecznych naszych czasów” – powiedział Scharf – „a Wells Fargo zobowiązuje się dostosować nasze działania do celów porozumienia paryskiego i pomóc w przejściu na gospodarkę o zerowej emisji dwutlenku węgla netto ”.

  Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley i JPMorgan Chase – które wraz z Wells Fargo i Bank of America tworzą sześć największych banków w Stanach Zjednoczonych – również podjęły podobne zobowiązania .

  I nie myśl, że te wymagania będą dotyczyć tylko firm. Niektóre instytucje finansowe już zaczęły przyznawać wyniki ESG indywidualnym rachunkom inwestycyjnym, jak wielokrotnie powtarzał Glenn Beck , wysyłając jasny sygnał, że wszyscybędzie musiał przyjąć Wielki Reset w nadchodzących latach.

  Jeśli banki będą mogły wspólnie decydować o zaprzestaniu finansowania dowolnej grupy ludzi, nie z powodów finansowych, ale ze względów ideologicznych, to banki i ich sojusznicy w ramach Wielkiego Resetu będą mieli w efekcie niemal całkowitą kontrolę nad społeczeństwem – zwłaszcza jeśli zaczną powiązać decyzje kredytowe z rozległym systemem ESG.

  Co ciekawe, w styczniu 2021 roku Biuro Kontrolera Walut z czasów Trumpa wydało sfinalizowane rozporządzenie w sprawie sprawiedliwego dostępu do usług finansowych, które uczyniłoby nielegalnym dla dużych banków angażowanie się w tego rodzaju dyskryminację, o której ostrzegałem powyżej. Ale zaledwie tydzień po wejściu do Białego Domu Prezydent Joe Biden „wstrzymał”wdrożenie reguły, sygnalizując wyraźny zamiar wyeliminowania reguły, zanim będzie miała szansę zostać opublikowana w Rejestrze Federalnym.

  Nie powinno to być zaskoczeniem dla tych z Was, którzy uważnie śledzili Wielki Reset. „Car klimat” administracji Bidena, John Kerry, a także sam Biden są zwolennikami Wielkiego Resetowania.

  Nadszedł czas na masową populistyczną rewoltę przeciwko Wielkiemu Resetowi, która, miejmy nadzieję, odniesie taki sam sukces, jak ruch oddolny przeciwko Common Core pod rządami Obamy.

  Od tego może zależeć los wolnego świata.

 5. kilerro says:

  Witam szanowna redakcje. Uznaje zasade “nie wierz mi i sam to sprawdz”, wiec sprawdzilem jeden z interesujacych mnie odnosnikow. Otoz odnosnik 38 wprowadza w bląd. Cytuje:
  “By unaocznić Wam rozmiar tego zjawiska musimy powołać się na kolejne źródło, Reuters, które donosi w swoim artykule:

  “… To rządy nazywają je szczepionkami. Myślą (rządy), że jeśli nazwa ta będzie powtarzana wystarczająco długo, to ludzie uwierzą w to. Pfizer nazywa (zastrzyki) “agentem biologicznym’. (Pfizer) ciągle podkreśla, że nie jest to szczepionka i (biologiczny agent) jest na etapie testów. Nie będą znali oni (Pfizer) skutków ubocznych, aż do zakończenia prób. Mają nadzieję, że udostępnią go jako szczepionkę w 2022 roku. (Wszystko znajduje się na stronie FDA, REG 174 “The Package”)38 …”
  Chodzi o to ze ta wypowiedz jest wyrwana z kontekstu i tak naprawde routers cytuje wypowiedzi z forum spolecznosciowych i rzekomo sprawdza fakty. Oczywiscie wnioski routersa sa oczywiste i zgodne z nurtem głównego scieku. Nie mam czasu sprawdzac wszystkich odnosnikow ale po sprawdzeniu jednego czuje tu manipulacje? Od razu dodam iz jestem obudzonym czlowiekiem i nie zamierzam przyjmowac zlotego strzalu a kazdego ktory sprobuje siłą mnie dziabnac osbiscie dziabne ale nozem. Wiadomo o co chodzi…

 6. krnabrny1 says:

  A tutaj amerykański wątek w tym samym temacie:

  https://stateofthenation.co/?p=59326

  ELITY WŁADZY STAŁY SIĘ CAŁKOWICIE SZALONE!
  Wysłane 7 kwietnia 2021 r. Przez State of the Nation

  Illuminati,
  Czarna szlachta ,
  Mafia chazarska,
  Korona Brytyjska,
  NWO Globalist Cabal,
  Kartel banków centralnych,
  Światowe Forum Ekonomiczne,
  Głębokie stany,
  Oś Zio-Anglo-American,
  Cała zmowa, aby narzucić Piątą Rzeszę
  całą cywilizację planetarną.
  Stan Narodu

  Całkowicie tyrańska i totalitarna technokracja jest
  potajemnie wbijana w buty na całym świecie
  przez moce, które są (patrz lista powyżej).
  TPTB używasz GREAT RESET i Wielkiej SCAMDEMIC , po użyciu wielkiego STEALECTION , siać nasiona bezprecedensowego chaosu i konfliktów na całym świecie.
  Bezpośrednim celem tego wymyślonego nieporządku i nagiego podżegania do wojny jest podzielenie i podbicie światowej społeczności narodów, jak nigdy dotąd. Ale najpierw globalistyczna kabała Nowego Porządku Świata realizuje swoją strategię Ordo ab Chao , aby podzielić i rządzić całą ludzkością.

  Dzieje się tak, ponieważ TPTB doskonale wie, że głęboko podzielone rodziny, takie jak mamy tutaj w Stanach Zjednoczonych, zawsze przekładają się na podzielone społeczności. Z kolei miasta, powiaty i państwa są nieuchronnie podzielone, a za nimi cały naród, który łatwo ulega wówczas upadkowi i całkowitemu przejęciu.

  Witamy w Ameryce 2021!
  Nieprzyjazny plan
  Elita władzy wie, że wielu z nich bierze udział w swojej grze gwałtu, grabieży i grabieży planety Ziemi, gdzie każdy człowiek jest uważany za naturalny zasób, który może być używany i niewłaściwie używany, zniewolony i uciskany, kajdany i ujarzmiany dla dobra Systemu BEAST .

  Dlatego cała ludzkość jest obecnie zmuszana lub zmuszana do przyjęcia „Znaku Bestii”. Następująco:

  MARK OF THE BEAST zadebiutuje w 2020 roku…
  Nie popełnij błędu, różne zastrzyki, zastrzyki i szczepionki na COVID-19 to podstawowy sposób, w jaki każdy biorca zostanie powoli przejęty – umysł i ciało, serce i dusza.

  Faszystowska korporatokracja chce, aby na ich korporacyjnych plantacjach pracowali niewolnicy, a nie pracownicy. Elita władzy będzie kontynuować ten program Nowego Porządku Świata, chyba że zostanie zatrzymany przez My, Lud .

  KLUCZOWE ZAGADNIENIA: Nigdy w historii ludzkości nie było tylu niezwykle bogatych i potężnych globalistów, którzy działali w cichej zmowie, by podbić i ujarzmić całą ludzkość. To, że elita władzy może po prostu wydrukować pieniądze i wykorzystać je do przeprowadzenia dowolnego przestępczego spisku, skorumpowanego planu lub nikczemnego spisku, jest świadectwem ich niepohamowanej władzy i wpływów. Stąd, nie ma miejsce zamieszkania na Ziemi, który nie jest podatny na ich niejednolitego fale przestępczości prania na planecie takiej jak przejrzyście skonstruowanej COVID-19 Plandemic .

  Ale dlaczego są one tak boleśnie oczywiste dzisiaj, gdzie TPTB były dość skryte w swoich machinacjach i intrygach z przeszłości?

  Ponieważ, biorąc pod uwagę szybkie rozpowszechnianie przez Internet tak wielu obciążających dowodów zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez te niepoprawne kabały psychopatów psychopatów, wiedzą, że prędzej czy później po nich przyjdziemy – oto dlaczego.
  Co oznacza, że ​​surowy strach przed konsekwencjami zagrażającymi życiu w dużym stopniu motywuje socjopatyczne jednostki, które zamieszkują powyższą listę istot satanistycznych i tajnych stowarzyszeń. A ich liczne działania pełne skrajnej desperacji i lekkomyślności odzwierciedlają determinację elity władzy, by zapewnić sobie przetrwanie za wszelką cenę.

  Dlatego największym zmartwieniem dla „99%” rasy ludzkiej jest to, że TPTB przekroczyło tak wiele granic i ujawniło się, jak nigdy dotąd w historii świata, są daleko poza punktem, z którego nie ma powrotu. To dosłownie zrób lub zgiń za nich wszystkich, biorąc pod uwagę, że wszyscy wiemy, kim są i gdzie mieszkają – dzięki sieci World Wide Web .

  LINIA DOLNA : Nowy Porządek Świata to tak naprawdę Porządek Starego Świata na supersterydach……… ponieważ elita władzy nie ma innego wyjścia, jak tylko zakończyć swój program NWO. W jaki sposób z powodzeniem wykonają to niemożliwe zadanie w obliczu 7,8 miliarda ludzi, którzy budzą się szybko i wściekle, dopiero się okaże.

  Wniosek
  Co prowadzi nas do Piątej Rzeszy.

  Ale najpierw najważniejsze jest prawidłowe zrozumienie rozwoju od Pierwszej do Czwartej Rzeszy.

  Pierwsza Rzesza jest powszechnie znana jako Cesarstwo Rzymskie.

  Druga Rzesza to Imperium Brytyjskie, „nad którym słońce nigdy nie zachodziło ” .

  Trzecia Rzesza, co było naprawdę kiepskim żartem, była krótkotrwałym imperium germańskim Hitlera.

  Czwarta Rzesza, która była prawdziwym powodem dzikiego przesadnego dramatyzowania III Rzeszy nazistowskich Niemiec, to Stany Zjednoczone, co odzwierciedla jej imperialistyczna Pax America i tyraniczny amerykański wyjątek. Głównym powodem operacji Paperclip, a także innych, znacznie bardziej tajnych operacji, mających na celu sprowadzenie do Ameryki przywódców nazistowskich wysokiego szczebla, naukowców i inżynierów, było szybkie zbudowanie po II wojnie światowej IV Rzeszy – USA, znanej również jako wojskowe ramię New World Order .

  USA: Wojskowa Armia Nowego Porządku Świata
  Po raz pierwszy Piąta Rzesza została zaprojektowana jako ogólnoświatowy, ponadnarodowy podmiot nadzorowany przez jeden światowy rząd z organami ścigania zarządzanymi przez globalne superpaństwo bezpieczeństwa , które zostało zainicjowane przez szybko ewoluującą tyranię medyczną zapoczątkowaną przez OPERATION COVID-19 .

  Ten nowy paradygmat polityczno-ekonomiczny oparty jest na modelu hybrydowym, który wykorzystuje nieodłączny faszyzm quasi-kapitalistycznej amerykańskiej korporacji, czasami nazywany kompleksem rządowo-korporacyjnym Stanów Zjednoczonych; oraz quasi-komunistyczny model chiński, który skutecznie funkcjonuje jako jednolita, jednopartyjna republika socjalistyczna nadzorowana przez despotyczny rząd. Będzie również wykorzystywać wiele z najgorszych cech Unii Europejskiej – całkowicie nieudaną unię gospodarczą i polityczny superpaństwo Z CELOWEGO PROJEKTU.

  Katastrofalne połączenie tych fatalnie wadliwych modeli ekonomii politycznej jest tym, co elita władzy próbuje narzucić całej cywilizacji planetarnej. Dlatego trzy z głównych liderów publicznych Piątej Rzeszy są niemieckiego origin- (i) WEF Klaus Schwab Założyciel dla WIELKIEJ RESET (ii) kanclerz Angele Merkel dla WIELKIEJ SCAMDEMIC w Europie oraz (iii) Prezesa Komisja Europejska Ursula von der Leyen dla planowanego Jednego Rządu Światowego .

  Gdy elita władzy z powodzeniem narzuci nowe globalne nadbudowy światowej społeczności narodów, przystąpią do procesu rozwijania niesławnych programów ONZ z prędkością warp. Szybko rozwijająca się Piąta Rzesza tak naprawdę polega na przekształceniu całej biosfery zgodnie z tajnymi nakazami Agendy 21 i Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 . Tylko w ten sposób zamożne elity będą w stanie wyrzeźbić specjalne zielone przestrzenie dla ich wiecznej przyjemności, jednocześnie zniewalając resztę ludzkości po zamknięciu nas w niemożliwych do zamieszkania miejskich dżunglach i obozach koncentracyjnych FEMA.

  Dobra wiadomość, pomimo tej wyłaniającej się rzeczywistości, jest taka, że ​​99% nadużywanych znacznie przewyższa liczbę nadużywających 1%. A tutaj, w USA, obywatele mogą uzbroić się i uzupełnić amunicję w mgnieniu oka, zwłaszcza gdy sytuacja zaczyna się naprawdę źle. Po przebudzeniu śpiącego olbrzyma nie wiadomo, co może się wydarzyć na całej planecie. Wystarczy bowiem jedno domino, aby upaść we właściwym czasie i we właściwym miejscu, aby demoniczny Nowy Porządek Świata rozbił się i spalił… w dzień i w nocy!

  Stan Narodu
  7 kwietnia 2021 r

 7. krnabrny1 says:

  Jeśli chodzi o Wielki Reset, to wogóle sprawa duża. Ludzie myślą, że czekają na cud , który ma być wybawieniem, jak rozbłysk słoneczny.
  Dzisiaj powiem Wam, że Ci u władzy mogą się bardziej modlić o rozbłysk jako o cud i wybawienie, niż wy sami!

  Ciemną stroną resetu, jest to, że po prostu większość historii przestępstw i przekrętów będą mogli puścić z dymem. Nie tylko tak lokalnie, jak podczas zawalenia 3 budynku WTC, ale po prostu NA CAŁOŚĆ!
  Gwarantuję Wam, że oni pierwsi wystawią swoje komputery bliżej okien:-)

  Tak się po prostu zawsze dzieje. Przypomnę tutaj ciekawą scenę z filmu PSY, dziejącą się na wysypisku…. teraz dzieje się i będzie się działo to samo na całym świecie.

  https://www.youtube.com/watch?v=JliGALIa_kM

 8. adamd says:

  No i kolejna wypowiedź ….
  https://www.ekspedyt.org/2020/12/15/great-reset-pierwsze-rysy/?cn-reloaded=1
  Można przeczytać…

Wypowiedz się