Rząd potajemnie podpisał porozumienie z Izraelem

Wrogi Polakom rząd okupacyjny potajemnie przed narodem polskim podpisał niekorzystne dla Polaków porozumienie z Izraelem. (Link do dziennika ustaw pod wiadomością)

data publikacji: 23-03-2021

Rząd potajemnie podpisał porozumienie z Izraelem


Dziennik Ustaw z dnia 19.03.2021 Poz. 507 w sprawie porozumienia z Izraelem

Rząd potajemnie podpisał porozumienie z Izraelem. To państwo chce przenieść do Polski swoich obywateli. Z porozumienia wynika, że każdy obywatel Izraela będzie mógł pobierać świadczenia i otrzymywać pomoc za darmo kosztem polskich podatników.

Przypomnijcie sobie jak Trzaskowski symbolicznie w grudniu podpalał pod Pałacem Kultury Chanukiję oraz przemówienie Pana Morawieckiego na temat jego cioci, która jest pochodzenia żydowskiego. Informacje te są ogólnie dostępne w necie.

Od 1989 roku żadna partia polityczna nigdy nie była przyjazna Polakom. Beata Szydło w roku 2016 wyjechała do Izraela podpisać to porozumienie. Podpis jest mało czytelny, ale uważam, że należy Elżbiety Rafalskiej mając na uwadze, że była Ministrem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na dzień podpisania porozumienia z Izraelem. Zajmowała te stanowisko w okresie od 16 listopada 2015 roku do 04 czerwca 2019 roku.

Naród rozliczy ją we właściwym momencie jako zdrajcę narodu. W maju tego roku wchodzi w życie podpisane porozumienie. Udostępniajcie wszystkim Polakom informacje.

link do Dziennika Ustaw z dnia 19.03.2021

Musisz to zobaczyć: Rząd potajemnie podpisał porozumienie z Izraelem

Opublikowano za: https://wygrajmyrazem.pl/newsy/pilne/rzad-potajemnie-podpisal-porozumienie-z-izraelem.html

Informacja w sprawie ustawy z dnia 15 września 2017 r.
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

 

 Istotą przyjętej przez Sejm w dniu 15 września 2017 r. ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

Dotychczas w relacjach polsko-izraelskich brak było odpowiednich regulacji prawnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową o zabezpieczeniu społecznym z Państwem Izrael ma na celu spełnienie oczekiwań społecznych w tym zakresie, rozwiązanie istotnych problemów obywateli polskich i izraelskich, wynikających z braku takiej Umowy, jak również stworzenie lepszych warunków dla rozwoju polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej.

Przedstawiana do ratyfikacji Umowa odpowiada standardom międzynarodowym w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Została ona oparta na podstawowych zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj.:

1)    zasadzie równego traktowania, zgodnie z którą osoby, do których stosują się postanowienia Umowy, podlegają obowiązkom i korzystają z uprawnień wynikających z ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Strony na tych samych warunkach co obywatele tej Umawiającej się Strony;

2)    zasadzie zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń), zgodnie z którą świadczenia pieniężne nabyte na podstawie ustawodawstwa jednej Umawiającej się Strony nie mogą być zmniejszane, zawieszane, uchylane ani wstrzymywane z tego powodu, że osoba uprawniona do tych świadczeń ma miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;

3)    zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia, zgodnie z którą następuje sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych pod działaniem ustawodawstwa obu Umawiających się Stron, które w myśl tego ustawodawstwa wymagane są do nabycia lub zachowania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, a także do obliczania wymiaru tych świadczeń.

Uzyskanie, na podstawie Umowy, prawa do świadczeń nie będzie uzależnione od posiadania polskiego lub izraelskiego obywatelstwa, lecz od podlegania ustawodawstwu jednej z Umawiających się Stron.

Po Stronie polskiej postanowieniami Umowy zostaną objęte: świadczenia macierzyńskie, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także zasiłki pogrzebowe. Po Stronie izraelskiej zakres przedmiotowy Umowy obejmuje: świadczenia macierzyńskie, świadczenia emerytalne i rodzinne (w rozumieniu rent rodzinnych), świadczenia na wypadek inwalidztwa, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i zasiłki pogrzebowe (objęte ubezpieczeniem emerytalnym).

Zakresem przedmiotowym Umowy nie objęto natomiast świadczeń z tytułu choroby oraz świadczeń na dzieci (polskich świadczeń rodzinnych), ze względu na znaczne różnice dotyczące tych świadczeń w polskim i izraelskim systemie zabezpieczenia społecznego.

Umowa zakłada, że osoby objęte jej zakresem podmiotowym będą podlegać, w odniesieniu do danego zatrudnienia lub działalności, przepisom prawnym wyłącznie jednego państwa, jednocześnie wskazując, ustawodawstwo którego państwa jest w konkretnym przypadku właściwe. Jako podstawowy, przyjęto łącznik miejsca wykonywania pracy (lex loci labori). Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek będą opłacane zgodnie z ustawodawstwem państwa, w którym osoba zainteresowana, zgodnie z Umową, podlega ubezpieczeniu społecznemu. Wyjątki od zasady lex loci labori odnoszą się przede wszystkim, do delegowania pracowników i są w Umowie szczegółowo określone.

W odniesieniu do świadczeń emerytalnych i rentowych wprowadzono zasadę uwzględniania (sumowania) okresów ubezpieczenia. Możliwość zastosowania zasady sumowania okresów będzie szczególnie istotna dla osób ubiegających się o:

1)    polskie emerytury z tzw. starego systemu emerytalnego, gdzie w celu nabycia prawa do świadczenia pracowniczego wymagane jest posiadanie minimalnego okresu ubezpieczenia, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

2)    emerytury izraelskie, gdzie minimalny okres ubezpieczenia wymagany do nabycia prawa do emerytury wynosi 144 miesiące (12 lat).

Zastosowanie zasady sumowania okresów ubezpieczenia może zatem przesądzić o uzyskaniu prawa do świadczenia.

Umowa przewiduje, że prawo do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych będzie ustalane zgodnie z ustawodawstwem, któremu podlegał ubezpieczony w chwili wypadku lub podczas wykonywania pracy, w wyniku której powstała choroba zawodowa.

Świadczenia macierzyńskie będą przyznawane przez instytucję właściwą tej Umawiającej się Strony, której ustawodawstwu podlegała osoba uprawniona w chwili nabycia prawa do świadczenia, tj. w momencie porodu lub adopcji.

Zasiłki pogrzebowe będą przyznawane i wypłacane przez instytucję właściwą tej Umawiającej się Strony, której ustawodawstwo ma zastosowanie do osoby zmarłej w chwili jej śmierci.

            Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Za: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiYofL5-MnvAhURCewKHU6vAywQFjACegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.prezydent.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fprezydent%2Fpl%2Fdefaultaktualnosci%2F5424%2F27%2F1%2Finformacja_ws._ustawy_o_ratyfikacji_umowy_miedzy_rp_a_panstwem_izrael_o_zabezpieczeniu_spolecznym.rtf&usg=AOvVaw0Zcb_uWFtqWBlVuCRubc7y

Od Redakcji KIP:

„Piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami „-polskie przysłowie

To on sam buduje sobie taki portret.

Nasze pytanie brzmi dla kogo i czyje sprawy oraz interesy  reprezentuje ?

Kto  zapewnia ochronę Jemu i Jego działaniom  olbrzymie środki finansowe ?

Kto przy pomocy aparatu prasowego, kościelnego i syjonistycznego zapewnia Jemu nieprzerwane funkcjonowanie w polityce?

Najważniejsze pytanie czyje cele realizuje?

Ni stąd, ni zowąd, jak na komendę zarazili się korono-wirusem i rozpoczęli kwarantannę: Pan Kaczyński  oraz szefowie podległych jemu resortów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Prezydent Państwa…

Jak na komendę rozpoczęły się  demonstracje.

Parlament też  został sparaliżowany coronowirusem.

Powyższe rozpoczyna się w momencie upadku przewrotu na Białorusi, który był wspólnie zorganizowany rękoma polsko-litewskimi !!!

Dla zdezawuowania:

 • uruchomiono  udane rozpoczęcie buntu rolników !!!
 • w kolejnym  elemencie opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów ustawowych o przerywaniu ciąży, w celu wyprowadzenia feministek na ulicę !!!

W tle tej zasłony informacyjnej, wprowadzono na teren polski nowy 15 tysięczny kontyngent wojska oraz podjęto decyzję o lokalizacji na terenie Polski Rakiet Hipersonicznych USA !!!

Nikt nie podejmuje sprawy uporządkowania prac sejmu !!!

 Rządy III Rzeszy nie miały takich uprawnień, jakie zostały przekazane Rządowi III RP, czyli praktycznie mamy IV RP !!!!!!

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Znów coś się mocno zmienia.
  Odczuwam niezwykłą niechęć do pracy, chociaż ja typ pracowitego jestem:-)
  Duże znużenie, nie zmęczenie. Raczej rodzaj senności.
  Myślę ,że dostajemy teraz niezłe dawki promieniowania!

  Ponadto miałem przebłysk, widziałem upadające anteny G5, nie palące się, ale upadające, przewracały się jak na wietrze, żeby być precyzyjnym.

  Miałem też fantastyczny sen. Śniło mi się, że lewituję. Ale nie tak tylko w miejscu. Normalnie przemieszczałem się trochę jakbym chodził. Jednak wyglądało to bardziej jak jazda na łyżwach, na niewidzialnym lodowisku, jakieś 50 cm nad ziemią. Mogłem nawet wykonywać skoki, ale generalnie całość opierała się bardziej na ślizgu.

  Wielu zastanawia się jak będzie później?
  Zawsze pisałem, że tego nie da się słowami ująć, bo i tak jest, ale pojedyńcze aspekty można. Będzie na przykład tak cicho i spokojnie jak w tym filmie z Kazachstanu, na którym udało się uchwycić niezwykłą atmosferę, właśnie ciszy, spokoju i jakiejś nieokreślonej harmonii.

  https://www.youtube.com/watch?v=YlNXsMXct0M

  Jak się spytacie, jak się będziemy leczyć? to odpowiem Wam.
  Znam taką parę, moja znajoma jeździ do nich na zabiegi. Leczą akupunkturą, bańkami i ziołami. Spytacie się, skąd się tego nauczyli?

  Ju odpowiadam, są po studiach medycznych na Akademii medycznej w Kazachstanie. Tam wciąż uczy się lekarzy właśnie takich praktyk!:-))))

  Pozdrowionka

 2. krnabrny1 says:

  Przepraszam! Mała pomyłka, para lekarzy jest z Mongolii!:-)

Wypowiedz się