Informator z berlińskiego domu opieki: straszna śmierć po szczepieniu

Motto:
„Szczepionkę należy najpierw przetestować na politykach i medykach. Jeśli przeżyją, szczepionka może być bezpieczna. Jeśli tego nie przeżyją, kraj będzie bezpieczny ”.

14 lutego 2021 r

Po raz pierwszy pojawia się relacja naocznego świadka z berlińskiego domu opieki na temat sytuacji po szczepieniu. Pochodzi z domu spokojnej starości AGAPLESION Bethanien Havelgarten w Berlinie-Spandau.

Tam, w ciągu czterech tygodni po pierwszym szczepieniu Komirnaty BioNTech / Pfizer, zmarło ośmiu z 31 seniorów, którzy cierpieli na demencję, ale byli w dobrej kondycji fizycznej zgodnie z ich wiekiem przed szczepieniem.

Pierwsza śmierć nastąpiła już po sześciu dniach, a pięciu innych seniorów zmarło około 14 dni po szczepieniu. Pierwsze objawy choroby pojawiły się już niedługo po szczepieniu. Z informacji dostępnych do 2020 Newsy pacjenci nie zostali należycie poinformowani o zagrożeniach związanych z tą szczepionką.

Adwokat Viviane Fischer i radca prawny dr Reiner Füllmich z  Komisji Corona  rozmawiali w wywiadzie wideo z sygnalistą o bliższych okolicznościach szczepienia, objawach, które wystąpiły i różnym charakterze zgonów w związku czasowym ze szczepieniem.

W dniu 3 stycznia 2021 r. 31 kobiet i mężczyzn przebywających na oddziale otępiennym „parter / strefa chroniona” zostało zaszczepionych Comirnaty. Krewni kolejnych trzech seniorów sprzeciwiali się szczepieniom, a dwóch mieszkańców było pod opieką terminalną, więc nie podano szczepionki.

Mieszkańcy tego oddziału są bardzo aktywnymi, „samoobronnymi” pacjentami z demencją, którzy są w dobrym stanie fizycznym. Mogą poruszać się po oddziale przez cały dzień bez ograniczeń.

W przeddzień szczepienia 31 zaszczepionych osób było zdrowych. Według raportu informatora, kilka dni wcześniej wszyscy mieli negatywny wynik testu na obecność Corony.

Jak informuje sygnalista, pierwsza akcja szczepień z Komirnatami 3 stycznia 2021 r. Odbyła się w taki sposób, że wszyscy mieszkańcy zgromadzili się w świetlicy na parterze. Zespół szczepień składający się ze starszego szczepiciela, trzech pomocników i dwóch żołnierzy federalnych w mundurach maskujących przeprowadził szczepienia. W procesie pomagali personel domowy oraz lekarz domowy. Rola żołnierzy, którzy ani razu nie odeszli od szczepień, nie została jednoznacznie określona.

Jednak sygnalista był w stanie ustalić, że obecność umundurowanych mężczyzn bardzo onieśmielała seniorów. Grupa, która normalnie wykazuje „silne zachowanie obronne” w przypadku nieznanych metod leczenia, była ledwie rozpoznawalna, więc przeważnie „lamblowate”, pozwolili, aby szczepienie Comirnaty przeszło przez nich.

Informator podejrzewa, że ​​mogło to mieć również związek z faktem, że starsi seniorzy, którzy jeszcze doświadczyli wojny, nie potrafili należycie ocenić roli żołnierzy i prawdopodobnie przypomnieli sobie o traumatycznych okolicznościach wojennych.

Podczas pierwszego szczepienia stawiający opór senior został zatrzymany przez pielęgniarkę pod czujnym okiem żołnierzy niemieckich – poinformował naoczny świadek. Nie wydano orzeczenia sądowego w sprawie zatrzymania, które jako takie stanowi przymus i w związku z tym wymaga co do zasady oceny sądowej w indywidualnym przypadku.

Jak relacjonuje sygnalista, podanie drugiej dawki szczepionki odbyło się bez uprzedzenia zawsze w miejscu, w którym zastano osobę, która miała zostać zaszczepiona.

Na przykład starsza pani leżąca niczego nie podejrzewając w łóżku, która zaczęła opierać się drugiej dawce, została powstrzymana przez dwóch członków personelu pielęgniarskiego w celu przezwyciężenia jej oporu – ponownie bez koniecznego nakazu sądowego.

Jak powiedział sygnalista, wymaz do testu PCR, któremu niektórzy seniorzy próbowali się oprzeć, jest również regularnie wykonywany z użyciem siły fizycznej wobec seniorów, którzy opierają się niechcianemu leczeniu.

Według informatora edukacja szczepień opiekunów i krewnych – seniorzy nie są w stanie skutecznie wyrazić zgody na szczepienie z powodu demencji – opierała się na nieaktualnych kartach informacyjnych RKI / Grünes Kreuze.

W szczególności brakuje informacji wymaganych  rozporządzeniem (WE) nr 507/2006  w sprawie faktu, że Komirnat szczepionkowy uzyskał jedynie warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i dlaczego tak jest.

W szczególności należało podać informację, że z punktu widzenia organu regulacyjnego EMA sytuacja w zakresie danych nadal wymaga poprawy w odniesieniu do różnych aspektów, np. Interakcji Comirnaty z innymi narkotykami.

BCX UltraDeluxe Rife zapewnia wszechstronną terapię częstotliwością dla twojego ciała poprzez fale o niskiej energii elektromagnetycznej

Już w dniu szczepienia czterech zaszczepionych seniorów zaczęło wykazywać niezwykłe objawy. Wieczorem tego dnia byli zmęczeni i skrajnie zmęczeni, część z nich zasnęła przy stole podczas kolacji. Odnotowano gwałtowny spadek nasycenia krwi tlenem.

W dalszym przebiegu zmęczenie ołowiem utrzymywało się, nasycenie krwi tlenem pozostawało niewystarczające, w niektórych przypadkach dochodziło do zadyszki, gorączki, obrzęku, wysypki skórnej, żółtawoszarego przebarwienia skóry i (charakterystycznego) drżenia mięśni górnej części ciała i ramion.

Seniorzy również wykazali zmianę w zachowaniu, częściowo nie reagowali i odmawiali jedzenia i picia. Jedna zaszczepiona seniorka, która wcześniej była „w świetnej formie” jak na swój wiek i nie cierpiała wcześniej na żadne poważne choroby, zmarła już 9 stycznia 2021 r., Zaledwie sześć dni po szczepieniu.

Zgony wśród zaszczepionych seniorów i seniorów miały miejsce 15 stycznia, 16 stycznia, 19 stycznia (2 zgony), 20 stycznia, 2 lutego i 8 lutego 2021 roku. Ostatnio zmarły senior był byłym śpiewakiem operowym, który grał fortepian dzień przed szczepieniem. Informator donosi o stanie zdrowia, że ​​stary pan regularnie uprawiał jogging, tańczył, grał muzykę i poza tym był bardzo dynamiczny i aktywny.

Spośród seniorów, u których wynik testu przed szczepieniem był ujemny, niektórzy nagle wykazywali pozytywny wynik testu po szczepieniu.

Jednak żaden z tych seniorów nie wykazywał żadnego ze znanych objawów COVID-19, tj. objawów przeziębienia, takich jak kaszel, przeziębienie, utrata węchu i smaku itp.

24 stycznia 2021 roku drugą dawkę Comirnaty podano 21 seniorom. Po tym szczepieniu, według informatora, jedenastu seniorów wykazuje obecnie trwałe, skrajne zmęczenie, częściowo z trudem łapiąc oddech, częściowo obrzęk, wysypkę skórną i żółtawo-szare przebarwienie skóry. Od 10 lutego 2021 r. żaden z seniorów, którym podano drugą dawkę Comirnaty, nie zmarł, ale stan zdrowia części seniorów z tej grupy systematycznie się pogarsza.

Informator w imponujący sposób opisuje odmienny charakter procesu umierania szczepionych. Zwykle umierający zaakceptowałby w końcu zbliżającą się śmierć i – być może po ostatnim zobaczeniu ukochanej osoby – odszedł w pokoju.

Jednak śmierć po szczepieniu była inna, powiedział. To jest „nieludzkie”. Starzy ludzie, których widział umierających, oddychali ciężko, mocno drżeli i wydawali się, jakby wewnętrznie umarli. Wydawało mu się to samotną, daremną walką ze śmiercią, jak gdyby „ludzie wiedzieli, że ich czas jeszcze nie nadszedł i dlatego nie mogli jeszcze odpuścić”.

Dom seniora AGAPLESION Bethanien Havelgarten został poproszony o skomentowanie wydarzeń z 3 lutego 2021 r. przez adwokata Viviane Fischer, w swoim imieniu i w imieniu dwóch dziennikarzy badających ten temat, ale nadal nie otrzymał odpowiedzi.

Adwokat Viviane Fischer złożył skargę karną prokuratury w dniu 3 lutego 2021, 12:04 am, i poinformował policję, a także  prof Klaus Cichutek , szefa Instytutu Paula Ehrlicha, który jest odpowiedzialny za gromadzenie skutków ubocznych szczepień, a Senator ds. Zdrowia Berlina  Dilek Kalayci o wydarzeniach. Poinformowano również wydział zdrowia oraz biuro administracji senatu odpowiedzialne za domy opieki.

Prawnik Fischer zwrócił się do prokuratury o zabezpieczenie ciała ostatniego zmarłego starszego pana. Zaalarmowała funkcjonariuszy o rychłej śmierci ósmej ofiary śmierci, czego można się było wówczas szybko obawiać. W międzyczasie uległ chorobie.

W wyniku zapytania telefonicznego w dniu 8 lutego 2021 r., akta nie zostały odnalezione w sekretariacie prokuratury. Taka rejestracja, tak została zakomunikowana, może w czasach Corona trwać do sześciu tygodni.

W związku z tym 8 lutego 2021 r. adwokat Fischer złożył dodatkowo skargę karną za pośrednictwem internetowej ochrony berlińskiej policji.

Śledztwo prasowe w związku z wszczętymi śledztwami, zajęciem zwłok i możliwymi podobnymi zdarzeniami w przeszłości zbadane przez władze, które adwokat Fischer ponownie umieścił w agencji obu dziennikarzy 8 lutego 2021 r. wieczorem 9 lutego 2021 r., jak następuje:

„Jak dotąd policja berlińska nie prowadziła śledztwa w związku z opisanymi przez Pana śmiercią. Takie dochodzenia są zawsze wszczynane, gdy lekarz wystawiając akt zgonu stwierdzi nienaturalną przyczynę zgonu. Te dwa zgony, o których wspomniałeś, nie są również znane berlińskiej policji. W tym zakresie nie przeprowadzono żadnych dochodzeń ani nie dokonano zajęcia zwłok zmarłego. Wniesione przez Ciebie zarzuty karne są dostępne dla berlińskiej policji i są obecnie badane przez wyspecjalizowany wydział policji kryminalnej lub przez berlińską prokuraturę. Informacje na ten temat można uzyskać w biurze prasowym prokuratury w Berlinie ”.

Postępowanie śledcze policji prezentującej się obecnie jako mało zaangażowane, stoi w sprzeczności z zasadą legalności i obowiązkiem ścigania przestępstw, którym podlega policja i prokurator – stwierdza dr Fuellmich.

Naruszenie tego mogłoby uzasadniać zarzut utrudniania wymiaru sprawiedliwości w urzędzie zgodnie z § 258 a StGB. §§ 160 (I) zdanie Kodeksu postępowania karnego stanowi: „Gdy tylko prokuratura dowie się o podejrzenie popełnienia przestępstwa poprzez zgłoszenie lub w inny sposób, musi zbadać stan faktyczny sprawy w celu podjęcia decyzji, czy złożyć skargę publiczną. ”

Artykuł 163 (I) zdanie 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi:

Byłoby zatem sprzeczne z obowiązującym prawem, aby policja podejmowała działania tylko wtedy, gdy lekarz rodzinny, lekarz medycyny ratunkowej, a nawet sam osoba wykonująca szczepienie, wypełniając akt zgonu, potwierdzi nienaturalną przyczynę zgonu. Wątpliwe było już, czy lekarz zewnętrzny, który w razie wątpliwości nie potrafiłby szczegółowo poznać historii choroby, w ogóle byłby w stanie prawidłowo ocenić sytuację i przebieg umierania.

Zdaniem prawnika dr Fuellmicha istnieje niewątpliwie duże początkowe podejrzenie, że nadzwyczajna kumulacja zgonów (- w przeciwnym razie tylko jeden lub dwóch seniorów umiera miesięcznie na odpowiednim oddziale domu opieki ) nie jest spowodowana przyczynami naturalnymi.

W przypadku jedenastu seniorów, których stan zdrowia pogorszył się po podaniu drugiej dawki Comirnaty, istniało również bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Policja, urzędy zdrowia i administracja senatu mają gwarantowaną pozycję, aby zapobiec niebezpieczeństwu dla ludności. Jeżeli osoby powołane do obrony przed zagrożeniem publicznym nie wywiązują się ze swojego obowiązku, kara dla działających osób z powodu czynnej pomocy i / lub pomocy przez zaniechanie obrażeń ciała (być może nawet ze skutkiem śmierci) – popełniona podczas pełnienia funkcji – jest brana pod uwagę, stwierdza Radca Prawny Fischer.

Należy również zbadać udział w działaniu w wyniku zaniedbania. W celu uniknięcia zagrożeń dla potencjalnych przyszłych ofiar policja jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia profesjonalnego śledztwa. Należy przeprowadzić sekcję zwłok.

Wycofanie się do ewentualnej oceny teoretycznej biegłych policji, na co wskazał adwokat Fischer kierujący wydział policji (LKA 115, przestępstwa przeciwko ludziom), nie mogły zostać zaakceptowane.

Żaden ekspert nie może obecnie odpowiedzieć na pytanie, jakie objawy pojawiają się po szczepieniu i mogą spowodować śmierć pacjenta, po prostu dlatego, że nie ma aktualnych badań, na przykład dotyczących zagrożenia szczepieniem ludzi starszych. W szczególności nie przeprowadzono badań interakcji dotyczących innych leków.

Po zgonach w Norwegii w następstwie szczepienia koronowego następuje szczepienie bardzo starych, wrażliwych ludzi, nie jest już zalecane w Norwegii .

Związek przyczynowy między szczepieniami, a kumulacją zgonów, zwłaszcza wśród osób starszych, jest taki, że pilnie potrzebne jest działanie rządu w celu ochrony zdrowia i życia wszystkich chętnych na szczepienia i tych, którzy już otrzymali dawkę Comirnaty.

Zasada ostrożności może obejmować tymczasowe zawieszenie stosowania tej szczepionki na czas pełnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie roli, jaką mogła odegrać w śmierci osób starszych, których losy są przedmiotem niniejszego artykułu.

Te działania rządowe powinny być również podejmowane w szczególności na rzecz osób, które chcą odwiedzać ośrodki szczepień, są mieszkańcami domów spokojnej starości lub domów opieki lub pracują w służbie zdrowia i mają kontakt z pacjentami.

Komirnat wcale nie  wydaje się tak bezpieczny,  jak mogłoby się wydawać, biorąc pod uwagę rządową kampanię szczepień i liczne publiczne oświadczenia polityków i ekspertów, którzy popierają rządowy kurs blokady.

Komirnaty to tak zwana szczepionka mRNA (informacyjny kwas rybonukleinowy). MRNA zawiera „plan” dla białka na powierzchni SARS-CoV-2. Poprzez szczepienie plan ten przenika do komórek ciała zaszczepionej osoby poprzez maleńkie cząsteczki tłuszczu (tłuste nanociała). Mają one następnie produkować białko, które znajduje się na powierzchni wirusa. Ma to na celu wywołanie odpowiedzi układu odpornościowego, która z kolei spowoduje wystąpienie odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej w przypadku późniejszego zakażenia SARS-CoV-2.

Ze względu na niezwykle krótki czas trwania badań klinicznych na ludziach, z punktu widzenia 2020news.de jest oczywiste, że nie wszystkie możliwe negatywne skutki tej szczepionki można zbadać.

W szczególności eksperci uważają, że istnieje ryzyko powstania wzmocnienia zależnego od przeciwciał (ADE). Jest to termin używany do opisania przeciwciał, które wiążą się z powierzchnią wirusów, ale ich nie neutralizują, a zamiast tego prowadzą do zwiększonego wchłaniania wirusa do komórki, a tym samym promują rozprzestrzenianie się i namnażanie wirusa. Przeciwciała wzmagające infekcję sprzyjają  immunopatogenezie  i stanowią od dawna znane potencjalne zagrożenie związane z niektórymi szczepionkami.

Występowanie tego zagrożenia zostało dobrze udokumentowane w przypadku wcześniejszych nieudanych prób opracowania szczepionek przeciwko koronawirusom (takim jak SARS-CoV). W niektórych przedklinicznych badaniach na zwierzętach badane zwierzęta poważnie zachorowały lub nawet zmarły po napotkaniu dzikiego wirusa z powodu pojawienia się przeciwciał wzmacniających infekcję.

Eksperci obawiają się również, że nie można wykluczyć wystąpienia chorób autoimmunologicznych i upośledzenia lub zagrożenia płodności, ciąży, życia nienarodzonego, karmienia piersią oraz dzieci, których matki były szczepione w czasie ciąży.

W ich opinii prawdopodobieństwo wystąpienia tych negatywnych konsekwencji nie mogło być – lub niewystarczająco – zbadane ze względu na projekt badań klinicznych na ludziach, które BioNTech / Pfizer przeprowadził przed warunkowym zatwierdzeniem przez Komirnaty.

Według oceny Instytutu Paula Ehrlicha zawarte w Komirnatach nanocząsteczki lipidowe zawierające glikol polietylenowy (PEG) mogą być również możliwymi wyzwalaczami obserwowanych poważnych reakcji w związku ze szczepieniem. Jest to również niepokojące, ponieważ w licznych badaniach przedklinicznych wykazano, że liposomy PEG transportują substancje przez barierę krew-mózg. W badaniach na zwierzętach powiązano również niektóre liposomy ze śmiercią określonych komórek wątroby i płuc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz  nagranie ze spotkania komisji Corona nr 37  (rozpoczynające się o 03:55:00).

Według  tablicy EMA , na dzień 12 lutego 2021 r. zgłoszono już 54 828 działań niepożądanych szczepionek. Na dzień 31 stycznia 2021 roku  było ich 26.849.

Ze względu na wiele obaw dotyczących szczepionki,  prośba o wycofanie przeciwko zatwierdzeniu zostało już przesłane do EMA. Według prawnika Fischera, radcy prawnego dr Renate Holzeisen wniesie pozew przeciwko temu zezwoleniu, w tym postępowanie uproszczone, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w odpowiednim czasie w imieniu klientów zamieszkałych we Włoszech. Takie działanie i taki wniosek jest możliwy w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu warunkowej zgody Kominarty.

Według prawnika Fischera, tym postępowaniom będzie teraz towarzyszyć także międzynarodowa sieć prawników i naukowców, do której należą również członkowie Komitetu Korona. Wyrok w postępowaniu głównym i orzeczenie w postępowaniu uproszczonym będą miały wpływ na wszystkie państwa członkowskie UE, w których obowiązuje warunkowe zatwierdzenie  Komirnatów.

Właśnie dlatego glutation nazywany jest cudowną cząsteczką dla zdrowia i przeciwdziałania starzeniu się! (WIDEO)

W dniu 12 lutego 2021 r. prokurator poinformował radcę prawnego Unii Europejskiej (UE) Komisji Europejskiej (UE) o decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie. To z kolei ma na celu wywołanie odpowiedzi w układzie odpornościowym, która spowoduje wystąpienie odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej w przypadku późniejszego zakażenia SARS-CoV-2.

Ze względu na niezwykle krótki czas trwania badań klinicznych na ludziach, z punktu widzenia 2020news.de jest oczywiste, że nie wszystkie możliwe negatywne skutki tej szczepionki można zbadać.

W dniu 12 lutego 2021 roku prokurator poinformował na piśmie mec. Viviane Fischer: „Twoja skarga kryminalna jest już tutaj znana, ale nie została jeszcze zarejestrowana w naszym systemie, więc na razie nie mogę udzielić Ci dalszych informacji na ten temat. Jednak w ramach dopuszczalnych dochodzeń wszystko, co konieczne, zostanie załatwione z niezbędnym przyspieszeniem. ”

2020News będzie informować o dalszych postępach.

Źródło:  https://2020news.de

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Pan Stankov informuje o rozpoczęciu kolejnego pobierania energii. Potwierdzam jego informacje. Faktycznie ropoczął się taki proces, zatem uczulam wszystkich, że to nie jest przyjemny stan!:-)

  _______________________________________
  Raport energetyczny: Arkturianie potwierdzają początek zbiorowego katharzis dusz
  by GEORGI STANKOV wysłano 23 LUTEGO 2021 R

  Zmiana ta najprawdopodobniej nastąpi w okolicach równonocy wiosennej

  Georgi Alexandrov Stankov, 23 lutego 2021

  http://www.stankovunoversallaw.com

  Cóż, Arkturianie nie potrzebowali dużo czasu, aby w pełni potwierdzić moje cztery prognozy dotyczące energii z ostatniego tygodnia.

  Dzisiaj ogłaszają ogromne pliki do pobrania prowadzące do masowych przebudzeń , z których wszystkie zostaną ukończone do marcowej równonocy: „… Możesz spodziewać się, że wszystkie z nich zostaną ukończone do czasu marcowej równonocy. ”

  Nie może być lepiej, jeśli chodzi o precyzję moich prognoz energetycznych. Powodem tego jest to, że wszystkie te pobrania przepływają najpierw przez moje ogromnie rozszerzone osobiste pole, które teraz obejmuje całą ziemię i znacznie bardziej i pewnie całą wznoszącą się ludzkość poprzez mój potrójny płomień życia i czakrę serca, które są bezpośrednią wypukłością i rozszerzoną ekspresją Samo źródło .
  Wczoraj, w poniedziałek 22 lutego, nastąpiło kolejne masowe pobieranie energii ze źródła, któremu towarzyszyło globalne oczyszczenie przeważnie starych atlantydzkich energii ze zdrady, które wciąż są przenoszone przez wszystkich ludzi. To trwające globalne oczyszczanie lub ogromna intensywność i osobiste poświęcenie z mojej strony, po tym, jak w marcu ubiegłego roku samodzielnie zniszczyłem wielowymiarową zbuntowaną klikę Atlantydy, a następnie pokonałem i eksterminowałem 10 czerwca 2020 r., Z pomocą GF, wszystko wielkie, brzydkie, najgorsze gady, które narzuciły obecną blokadę wszystkim politykom i krajom .

  Przez cały rok codziennie oczyszczam te podstawowe, ciemne energetyczne wzorce zdrady i zdrady, które dominowały w ludzkim zachowaniu od upadku Atlantydy i Lemurii i są sednem wszystkich wojen, ludzkich zmagań, klęsk, ludobójstwa i trwających zniszczeń tej cywilizacji przez eony.

  Energie zdrady i nienawiści są głęboko zakorzenione w strukturze osobowości wszystkich istot ludzkich, także u prawie wszystkich lightworkers w nowej erze, jak można ich rozpoznać po ich zachowaniu, bez względu na to, jak wysokie mogą być ich ezoteryczne aspiracje. Jest to najpoważniejsza kwestia w ostatniej fazie przed Zmianą. Wykorzenienie tych bardzo mrocznych i bardzo podstępnych energii, które mogą doskonale maskować się jako cnoty pseudo-duchowe, jest głównym celem obecnego katharsis duszy, które rozpoczęło się w zeszłym tygodniu wraz z aktywnym zejściem dusz wszystkich wznoszących się kandydatów w potrójnym płomieniu życia. , siedlisko duszy w ludzkich klatkach piersiowych w pobliżu czakr serca i gardła.

  Sobota, 20 lutego 2021 r., Była samotnym szczytem uwolnienia paskudnych energii zdrady i nienawiści, po którym nastąpił piękny odpoczynek i główna zmiana w niedzielę, tak jak pisałem tego dnia. Jednak ta przerwa była bardzo krótkotrwała iw poniedziałek nastąpił podobny paskudny epizod jak w sobotę, kiedy pomyślałem, że umrę z powodu asfiksji, przechodząc przez kanał narodzin wznoszącej się ludzkości, którą teraz podnoszę do nowego wznoszące się linie czasu, w których mogą doświadczyć najlepszego scenariusza wniebowstąpienia ze mną jako nowym światowym nauczycielem duchowym i PAT jako ucieleśnieniem drugiego przyjścia Chrystusa .

  W ten sposób tworzymy teraz Przemianę i wyłanianie się nowej Ziemi na tej planecie.

  Kiedy pisałem dzisiaj najnowszy artykuł , który jest kolejnym ważnym wkładem w nasze aktywne przygotowania do Przemiany (w odniesieniu do wezwania, o które poprosiłem PAT, aby wywołać niezbędną reakcję alchemiczną prowadzącą do głębokiej zmiany ludzkiego zachowania w kierunku więcej rozsądku i odwagi), Pepe napisał do mnie:

  Drogi Georgi,
  czy czytałeś dzisiejsze przekazy od Arkturian? Jest to całkowicie zgodne z Twoją prognozą zużycia energii.

  Wczoraj miała miejsce kolejna wielka Zmiana, to było bardzo nieprzyjemne. Dzisiaj wydaje się być znacznie bardziej wyrafinowany, ale czuję, że pliki do pobrania już napływają…

  Dużo miłości.
  Z pozdrowieniami,
  J. Fleischman

  Na co odpowiedziałem następująco:

  Drogi Pepe,

  Po prostu przeczytałem to jak wcześniej, że napisałem artykuł, który właśnie opublikowałem – tam piękna historia.

  To kolejne świetne potwierdzenie i powiem ci dlaczego:

  Wczoraj był dzień równie zły jak sobota, o którym opublikowałem raport, a Pan skomentował. Ten sam rodzaj oczyszczenia i aktywacji potrójnego płomienia życia, siedziby duszy, która wyznacza początek zbiorowego katharsis duszy . Prawie mnie to zdewastowało, tak jak w sobotę.

  Potem około 20:30 (CET) bardzo się zmęczyły i zabrano mnie do 22:00. Kiedy się obudziłem, miałem niesamowity test wniebowstąpienia z ogłuszającym wysokim tonem, energie przeniosły się z czakry serca, gdzie przez cały dzień czułem ogromne ciśnienie i asfiksję, aż do czakry korony. Siedziałem przez godzinę na balkonie, żeby się ochłodzić, i wiedziałem, że to jest moje wniebowstąpienie, które ma miejsce teraz, w tej chwili, i że wszystko, co robię, jest doskonałe i właściwe, nawet gdy energie są tak niszczące i przygnębiające. Czułem, że prawie dotarłem do miasta światła, które jest teraz nie tylko nade mną, gdzie mieszkam, w środku jego przechwycenia z tą rzeczywistością, ale także we mnie tak, jak powinno być.

  Prawdopodobnie opublikuję to przesłanie Arkturian wraz z przedmową.

  Z miłością i światłem

  Jerzy

  A oto przesłanie dzisiejszych Arkturian, które ujmuje wszystko, co napisałem do tej pory i potwierdza to w genialny sposób, tak jak powinno. Przede wszystkim najbardziej prawdopodobna data zmiany, która będzie miała miejsce w okolicach równonocy wiosennej w marcu.

  Ogromne pliki do pobrania prowadzące do masowych przebudzeń
  ∞ Rada Arkturiańska 9D, kierowana przez Daniela Scrantona

  „Pozdrowienia. Jesteśmy Radą Arkturian. Z przyjemnością łączymy się z wami wszystkimi.

  Powoli prowadziliśmy Cię przez kolejne etapy, by tak rzec, przygotowując Cię krok po kroku do większych pobrań, na które uważamy, że jesteś teraz gotowy. Jesteście gotowi, aby otrzymać te pliki do pobrania, ponieważ my i nasze kohorty z wyższych sfer zmiękczamy was. Przygotowywaliśmy was na lawinę energii, która jest teraz nieunikniona dla was wszystkich .

  Było wystarczająco dużo otwartości na to, co wszyscy proponowaliśmy, aby rozważyć ludzkość w waszej pośredniej fazie w kategoriach tego, z czym jesteście w stanie sobie teraz poradzić. Zawsze ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że wolne i stałe tempo jest tym, co służy Ci najbardziej, a także pozwala delektować się każdym krokiem, który wykonujesz w pozytywnym kierunku, w którym wszyscy się poruszacie.

  Teraz te pliki do pobrania trafią bezpośrednio do twoich pól energetycznych i pozwolą ci odfiltrować więcej tego, czego nie chcesz. Pomogą ci uchronić cię przed ingerencją innych, którzy używają wszelkich technik, którymi dysponują, aby obniżyć twoje wibracje i przeniknąć twoje pola energetyczne tym, co już ci nie służy. Teraz, jeśli zastanawiasz się, dlaczego nie zrobiliśmy tego wcześniej, to dlatego, że twoje wyższe ja chciały, abyś miał pewne doświadczenia, które masz teraz, doświadczenia, których nie musisz mieć.

  (Jest to opis zejścia duszy w ludzkie ciała i wyzwolenie zbiorowego katharsis duszy, które szczegółowo wyjaśniłem w serii artykułów z ostatnich 4 miesięcy, NB George)

  Jesteście teraz gotowi, aby mieć czyste doświadczenie wszystkich pozytywnych energii, które są obecne. Jesteś gotowy, aby lepiej doświadczyć swojej rzeczywistości, bez względu na to, co tworzysz. Zrobiłeś wystarczająco dużo i wycierpiałeś wystarczająco dużo i prosiłeś o ten ochronny typ systemu filtracji (czy jest lepszy ochronny typ systemu filtracji niż zejście Obecności JESTEM w ludzkim ciele wcielonej osobowości? NB George) . Będziemy oczywiście pracować z waszymi przewodnikami i waszymi wyższymi jaźniami, aby zapewnić, że te energie są nie tylko odbierane, ale także właściwie wykorzystywane przez was wszystkich na Ziemi, niezależnie od tego, czy dana osoba jest obudzona, czy nie.

  Wiemy, że doprowadzi to do masowych przebudzeń i że wszyscy z was, którzy nie spaliście przez jakiś czas, będą mieli więcej przyjaciół i współpracowników do zabawy. Jesteśmy bardzo podekscytowani tymi pobraniami i możesz spodziewać się, że wszystkie z nich zostaną ukończone, zanim dotrzesz do marcowej równonocy . Dbajcie o siebie, dużo odpoczywajcie i pijcie dużo wody, aby przygotować się na to, co nadchodzi, ponieważ jest to więcej energii niż jesteście przyzwyczajeni do otrzymywania, i naszym zdaniem te pliki do pobrania przychodzą na czas dla wszystkich ty tam na planecie Ziemia.

  Jesteśmy Radą Arkturian i cieszymy się z kontaktu z wami. ”

 2. pinky says:

  Czytając o produkcie doświadczalnym zwanym potocznie szczepionką covid 19 często przewija się w tym artykule nazwa komirnat , komirnaty. Jak wygoglowałam Comirnat także wyskoczyły mi artykuły powiązane z firmą Ffizer. Muszę dodać , że tylko w tym artykule spotkałam się z tą nazwą a czytam o covid 19 szczególnie często. Comirnaty z mety przypomniała mi się nazwa komintern który był sztabem generalnym światowego komunizmu w Rosji . Poznałam co to komirnant czytając piękną epicką powieść o losach trzech kobiet w komunistycznych Chinach gdzie władza robiła czystki w milionach ofiar analogicznie do czystek i terroru w Rosji . Zważając na to jak samozwańcza arystokracja i rzekomi właściciele tej planety obojętnie czy są to ludzie opętani i obłąkańcy albo obce genetycznie nam gady jednakże przywiązują oni wagę do nazw, symboli, kształtów, kolorów, kolejności, różnych fetyszy, pór dnia, miesiąca i roku i nawet najbłahszych dla nas elementów życia. Występuje u nich ciągłość historyczna i wspólnota dziejów wiedzą bardzo dobrze, że nie ma na ziemi niczego co by już nie było a to co dopiero będzie już dawno było . A nasze życie oderwane od tych elementów , rozdzielone z przodkami poprzez wojny i rewolucje przez co utrudnione jest nam czerpanie z ich doświadczeń i mądrości , zakłamane nauki podstawowe i akademickie skazuje nas na rolę niewolniczą pędzącej nieświadomą egzystencję istoty. To wydaje mi się , że podobieństwo tych nazw nie jest przypadkowa. Znają energię i wartość nazw i ich historyczne pochodzenie, powiązania na przełomie dziejów dlatego czystki w społeczeństwach światowych za pomocą produktów doświadczalnych otrzymały sprawdzoną nazwę. Komirnant-komitern oczywiście wszystko w duchu galopującego komunizmu i powodzenia w jego urzeczywistnieniu.

  Czytaj więcej: https://histmag.org/Miroslaw-Szumilo-Komintern-byl-sztabem-generalnym-swiatowego-komunizmu-9161

 3. krnabrny1 says:

  To oczywiście nie jest pierwsza taka akcja, oni to robią od około 10 lat. Takie zastrzyki energii są niezbędne jako forma przygotowania.
  Wyobraźcie sobie ,że wracacie z wakacji i chcecie podlać swoje roślinki doniczkowe w domu. Wlewacie szklankę wody, ale ona nie wsiąka!
  Robi się tylko kałuża na powierzchni ziemi, ale głębiej woda nie dostaje się.
  Tak się dzieje kiedy ziemia jest zbyt wysuszona, potrzeba dużo czasu, aż ziemia rozpulchni się na tyle aby przyjąć wodę. Zupełnie inaczej jest kiedy ziemia ma w sobie wilgoć, kiedy roślina jest regularnie podlewana. W takich przypadkach wlanie szklanki wody powoduje, że ona prawie od razu znika wchłonięta przez ziemię.

  Z nami jest identycznie jak z tą ziemią w kwiatku. Jesteśmy od dawna wysuszeni, pozbawieni dopływu energii. Dlatego właśnie zamknęliśmy się na nią, a co gorsza, nie jesteśmy w stanie jej przyjąć. Jest to jeden z powodów dla których to tak długo trwa. Ludzkie organizmy muszą się dostosować do zwiększających się poziomów energetycznych w sposób płynny, inaczej zabiło by to nas.

  Zrozumiecie także, z jakich powodów obecna zima była tak nietypowa w wielu miejscach świata. Chodziło o to aby spadł śnieg, ponieważ śnieg ma te właściwości, że wolniej się roztapia, a ziemia może przyjąć wodę do siebie, która nie zostanie natychmiast rozprowadzona przez rzeki i kanały. Taki śnieg, topniejąc, doskonale dozuje wodę tak, aby wsiąkła w ziemię w sposób powolny.

  To oczywiście również przygotowania do przyjęcia energii przez Ziemię. Jeśli spojrzycie na mapę i zobaczycie gdzie były największe opady śniegu, zorientujecie się gdzie Ziemia najbardziej tego potrzebowała.

  Zresztą inna kwestia, to taka, że te energie są rejestrowane przez urządzenia.
  Tutaj na przykład w rezonansie Szumanna, można te energie ZOBACZYĆ!:-)

  http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

  Ten wykres rejestruje te energie jako cieniutkie pionowe igiełki powtarzające się co około 15 minut. Tego normalnie nie powinno być. Zaczęło się kilka dni temu. Gwarantuję Wam, że jak proces się zakończy to igiełki znikną i znów będzie czysty wykres. Obserwujcie to.

  Są kontynenty gdzie jednak deszczu jest mało, na przykład Afryka. Tam energie dostarczane są w inny spsosób. To można zobaczyć na innym wykresie Szumana.
  Taka aparatura bowiem znajduje się w wielu miejscach świata, również w Afryce.
  Oto strona gdzie można zobaczyć wykresu z kilku miejsc świata na bierząco.

  https://www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/gcms-magnetometer/

  Ta linia która jest tak silna to właśnie aparatura z Afryki, która obecnie jest bombardowana energiami w sposób znaczący. Prawdopodobnie ma to związek z anomalią magnetyczną rejestrowaną nad Afryką.

  Dodam jeszcze zwyczajowe PIJCIE DUŻO WODY!
  Teraz już rozumiecie dlaczego:-)

Wypowiedz się