Czy trwa wojskowy zamach stanu na korzyść Trumpa?

Aktualizacja sytuacji, 14 stycznia 2021 r. – Zadziwiająca teoria: FEMA i wojsko USA ocalą Amerykę w ostatniej godzinie ?

DF-ST-87-06962
Pentagon, siedziba Departamentu Obrony. Zdjęcie DoD autorstwa Master Sgt. Ken Hammond, US Air Force.

przez: Mike Adams

( Natural News ) Dzisiejsza aktualizacja sytuacji na 14 stycznia analizuje dwie konkurujące ze sobą teorie pod kątem wyniku sfałszowanych wyborów w 2020 roku. W jednym z teorii Trump poddał się, Biden zostanie zaprzysiężony, a Stany Zjednoczone zostaną pogrążone w kontrolowanym przez komunistów autorytarnym państwie policyjnym, które ucisza konserwatywne opory.

Pojawia się jednak inna teoria, która twierdzi, że Stany Zjednoczone są w wojskowym zamachu stanu przeciwko nielegalnym zdrajcom cywilnym i że połączenie FEMA i wojska faktycznie uratuje Amerykę, a nie ją zniewoli.

Teoria ta nabrała rozpędu wczoraj, kiedy Steve Pieczenik pojawił się w programie Alex Jones Show i stwierdził, że trwa wojskowy zamach stanu w celu przeprowadzenia masowych aresztowań zdrajców 20 stycznia lub wcześniej. (Zobacz wideo poniżej.)

Podczas wywiadu Alex Jones wyraził sceptycyzm i powiedział Pieczenikowi, że brzmiało to tak, jakby opowiadał nonsensowne teorie, które odzwierciedlały „Q-tards”. Pieczenik odpowiedział zakładem, że jeśli Biden nie zostanie aresztowany, to Pieczenik nigdy więcej nie pojawi się na Alex Jones Show.

Pieczenik był byłym funkcjonariuszem wywiadu ds. Operacji psychologicznych w Departamencie Oświadczeń USA i pomagał Stanom Zjednoczonym w przeprowadzaniu wojskowych zamachów stanu przeciwko obcym narodom. Pytanie, które teraz zadaje się, brzmi, czy Pieczenik prowadzi psyop na Amerykanach, czy też mówi prawdę.

Jednak nie tylko Pieczenik podziela ten pogląd. Niedawne wywiady ujawniają również, że generał Michael Flynn i adwokat Lin Wood są niezwykle przekonani, że wojsko USA szykuje się do aresztowania zdrajców z głębokiego stanu, co zasadniczo sugeruje, że gromadzenie się Gwardii Narodowej w Waszyngtonie jest w rzeczywistości  pułapką na zdrajców . Prawdą jest, że w dniu inauguracji wszyscy zdradzieccy prawodawcy lub aktorzy z głębokiego państwa, którzy się tam pojawią, zostaną otoczeni przez ciężko uzbrojone oddziały.

Trump jest w stanie sfederalizować wszystkie oddziały Gwardii Narodowej, powołując się na ustawę o powstaniu.

Ale jest jeszcze jeden czynnik, który pojawił się w tym wszystkim: FEMA.

FEMA jest zorganizowana jako podmiot zapewniający ciągłość rządów (COG), z uprawnieniami do kierowania całym rządem federalnym w sytuacji kryzysowej.

Prezydent Trump  ogłosił stan wyjątkowy w kraju 12 września 2018 r., który nie został odwołany. Całe wybory w 2020 r. odbyły się w ramach tego stanu wyjątkowego (dekretu „obcej ingerencji”).

Jak głosi teoria, rząd cywilny już upadł w wyniku oszustw wyborczych, skorumpowanych sądów i zdradliwych działań większości prawodawców, zarówno Demokratów, jak i Republikanów. Prawdziwy rząd, który teraz rządzi, to połączenie FEMA i władzy wojskowej. Wybory, jako oszukańcze, są nieważne.

FEMA jest kierowana przez Petera Gaynora, powołanego przez prezydenta Trumpa w styczniu 2020 r. Gaynor jest 25-letnim weteranem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym doświadczeniem w prowadzeniu operacji miejskich oddziałów szturmowych.

FEMA.gov ujawnia również, że Gaynor kierował ochroną wojskową podczas odwrotu prezydenta w Camp David. Z FEMA.gov:

Gaynor służył przez 26 lat jako szeregowy oficer piechoty morskiej w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Podczas swojej kadencji w piechocie morskiej został wyznaczony jako oficer wykonawczy odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenckich rekolekcji w Camp David; przydzielony jako szef planów, polityki i operacji w Dowództwie Korpusu Piechoty Morskiej podczas ataków 11 września 2001 r .; i rozlokowany w celu wspierania irackiej wolności w 1. Morskich Siłach Ekspedycyjnych, gdzie koordynował operacje bojowe w prowincji Al-Anbar w Iraku dla sił wielonarodowych i morskich.

Prezydent Trump aktywował FEMA 11 stycznia, wydając nową deklarację nadzwyczajną  tym dekretem prezydenckim z Whitehouse.gov .

Ten rozkaz FEMA ma bardzo nietypowy język, który wydaje się odnosić do krajowego zdarzenia nadzwyczajnego znacznie większego niż zwykła inauguracja:

Prezydent Donald J. Trump oświadczył dziś, że w Dystrykcie Kolumbia panuje stan wyjątkowy i nakazał federalną pomoc w uzupełnieniu działań reagowania Okręgu w związku z sytuacjami kryzysowymi wynikającymi z 59. inauguracji prezydenta od 11 do 24 stycznia 2021 r.

Prezydent upoważnia Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) do koordynowania wszelkich działań ratunkowych, które mają na celu złagodzenie trudności i cierpienia lokalnej ludności oraz zapewnienie odpowiedniej pomocy i potrzebnych środków nadzwyczajnych, dozwolonych na mocy Tytułu V Ustawy Stafforda, w celu ratowania życia i ochrony mienia oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także zmniejszenia lub zapobieżenia zagrożeniu katastrofą w Dystrykcie Kolumbii.

To ogłoszenie Trumpa przywołuje  ustawę Stafford , którą można znaleźć pod tym linkiem na FEMA.gov:

https://www.fema.gov/disasters/stafford-act

Plik PDF ustawy Stafford można znaleźć tutaj:

https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-03/stafford-act_2019.pdf

Tytuł V ustawy Stafford zawiera sformułowanie, które wydaje się przyznawać Prezydentowi nadzwyczajne uprawnienia w czasie ogłoszonej sytuacji nadzwyczajnej w kraju:

Przewodniczący może: wykonywać wszelkie uprawnienia przysługujące mu na mocy sekcji 5192 z tego tytułu lub części 5193 z tego tytułu [sekcje 502 lub 503] W odniesieniu do sytuacji awaryjnej, gdy stwierdzi, że w nagłych wypadkach, dla których podstawowym zadaniem dla suportów są Stany Zjednoczone, ponieważ sytuacja nadzwyczajna obejmuje obszar tematyczny, za który, zgodnie z Konstytucją lub prawem Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone mają wyłączną lub główną odpowiedzialność i władzę.

(a) Określony – W każdej sytuacji, Prezydent może:

(1) polecić dowolnej agencji federalnej, za zwrotem lub bez zwrotu kosztów, wykorzystania jej władz i zasobów przyznanych jej na mocy prawa federalnego (w tym personelu, wyposażenia,
zaopatrzenia, obiektów oraz usług zarządczych, technicznych i doradczych) w celu wsparcia władz stanowych i lokalnych w działaniach w zakresie pomocy w nagłych wypadkach w celu ratowania życia, ochrony mienia oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także zmniejszenia lub uniknięcia zagrożenia katastrofą, w tym zapobiegawczych ewakuacji;

Gdyby FEMA okazała się obrońcą Ameryki, byłby to ogromny szok dla większości patriotów, ponieważ FEMA od dawna była uważana za agencję, która łapie i eksterminuje patriotów. To jeden z powodów, dla których ta teoria jest tak trudna do przeanalizowania.

Zauważ, że wczoraj Ready.gov również opublikował na Twitterze ostrzeżenie dla wszystkich Amerykanów, aby przygotować się na przerwy w dostawie prądu. A żołnierze w Waszyngtonie otrzymują teraz żywą broń i amunicję. O co w tym wszystkim chodzi?

Gaynor z FEMA, Miller z DoD

Oprócz tego co Gaynor ma wdrożone w FEMA, Chris Miller, sekretarz obrony powołany przez prezydenta Trumpa wkrótce po sfałszowanych wyborach w dniu 3 listopada, kiedy to amerykański wywiad wojskowy był w stanie potwierdzić, że Demokraci i Biden działali nielegalnie, aby  ukraść  wybór.

Uważamy, że DNI John Ratcliffe opublikował tajny raport dla Trumpa i Departamentu Obrony, dokumentujący obcą ingerencję i operacje cyberwojny przeprowadzone przeciwko Ameryce przez zagranicznych agresorów.

Niedawny list od Połączonych Szefów Stanów Zjednoczonych ujawnia, że ​​wojsko będzie wykonywać tylko zgodne z  prawem  rozkazy i że będzie bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszystkimi wrogami, zarówno zagranicznymi, jak i wewnętrznymi. Z tego listu:

… Wojsko USA będzie wykonywać zgodne z prawem rozkazy przywódców cywilnych, wspierać władze cywilne w ochronie życia i mienia, zapewniać bezpieczeństwo publiczne zgodnie z prawem i pozostanie w pełni zaangażowane w ochronę i obronę Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszystkimi wrogami, zagranicznymi i krajowymi.

… Popieramy i bronimy Konstytucji. Wszelkie działania mające na celu zakłócenie procesu konstytucyjnego są nie tylko sprzeczne z naszymi tradycjami, wartościami i przysięgą; jest to niezgodne z prawem.

Chris Miller jest patriotą i znawcą  niekonwencjonalnych działań wojennych . Jest lojalny wobec Trumpa i pomógł prowadzić udane operacje naziemne na Bliskim Wschodzie. Przywykł do tego, że jest otoczony przez wroga.

Mając Millera w Departamencie Obrony Narodowej i Gaynora w FEMA, które dysponuje odpowiednimi zasobami do prowadzenia operacji COG, podczas gdy wojsko potwierdza swoje uprawnienia do ochrony Konstytucji, aby w dniu inauguracji aresztować setki zdrajców i buntowniczych aktorów. Nie zapominaj, że wszystkie siły specjalne podlegają teraz bezpośrednio Millerowi, a USMC bezpośrednio Trumpowi. Gaynor z FEMA może łatwo współpracować z marines, ponieważ to właśnie robił przez 26 lat w wojsku.

Zgodnie z tą teorią Stany Zjednoczone miałyby wtedy działać pod tymczasową władzą wojskową przez kilka miesięcy, podczas których dokonywanych byłoby więcej aresztowań i mogłyby się odbyć nowe wybory.

 Teoria ta twierdzi, że Trump  zachowuje się teraz słabo, aby przekonać zdradzieckich prawodawców, by nie udało się skazać go w Senacie Stanów Zjednoczonych przed 20 stycznia. (Ta sztuczka, jeśli jest to sztuczka, wydaje się działać).

Różne aspekty tej teorii są obecnie omawiane i promowane przez ludzi takich jak Robert David Steele, Simon Parkes, Charlie Ward, Lin Wood, gen. Flynn, Dave z raportu X22 i inni. Niektórzy z tych ludzi są uważani za zwolenników Q, ale nie wszyscy. Każda z tych osób jest krytykowana na różne sposoby, ale w dzisiejszych czasach jest to normalne: każdy, kto się wypowie, będzie atakowany.

Dla porządku, nie popieram wszystkiego, co mówią te osoby, ale są elementy prawdy w wiedzy każdej osoby.

Rozmowa z Zoomem z Lin Woodem i emerytowanym personelem wojskowym daje nam jeszcze więcej szczegółów

Wczoraj odbyła się prywatna rozmowa zbliżeniowa z adwokatem Lin Woodem i emerytowanym personelem wojskowym (z co najmniej jednym generałem), która zapewniła nam jeszcze więcej informacji. Jedna osoba, która uczestniczyła w rozmowie – co, jak mogę potwierdzić, miała miejsce i była prawdziwa – zebrała kilka notatek z rozmowy, podając następujące wyjaśnienie. Mogę potwierdzić, że te uwagi są dokładne. Jednak nie ma linku do niczego, ponieważ połączenie było prywatne:

Obecnie otacza nas 250 000 żołnierzy chińskich, 75 000 w Kanadzie, a reszta w Meksyku. Generałowie powiedzieli, że jeśli postawią stopę w tym kraju, zostaną szybko zmiecieni, gdy będą gotowi.

Burmistrz Oklahoma City został w poniedziałek poinformowany przez POTUS za pośrednictwem poczty elektronicznej, że ustawa o powstaniu została uchwalona i w tym mieście rozpoczną się aresztowania. To pierwsze z wielu miast, w których to nastąpi.

Te wybory były cyberwojną w naszym kraju. Do Białego Domu wysłano dokument dotyczący głosowania w 4 stanach, w którym pokazano, że chińskie cyberataki przenoszą głosy z Trumpa na Bidena. Teraz mają na to dowód. To obcy kraj biorący udział w naszych wyborach, więc sytuacja ta została eskalowana z kwestii wewnętrznej do ataku ze strony zagranicznego wroga. Przeniosło się to z kwestii głosowania konstytucyjnego do kwestii bezpieczeństwa narodowego.

Atak na Kapitol był napędzany przez Antifę i BLM – wszystko to taktyczne oszustwo, jak to nazywają w wojsku. To powszechna praktyka.

Tak, jesteśmy teraz w trakcie pełnowymiarowej operacji wojskowej, mającej na celu usunięcie zagrożeń i przywrócenie prezydentowi władzy oraz kontrolowanie przemocy w dużych miastach. Pamiętaj, że jeśli gasną światła, a Biden nie jest prezydentem, to nie Chiny przychodzą tutaj, to my wyłączamy światła, aby wyplenić złych ludzi. Będą wtedy miały miejsce masowe aresztowania.

Wszystko, czym są spanikowani, to świat dowiadujący się o ich pedofilii i pierścieniach handlu dziećmi, z których wszyscy czerpali zyski od dziesięcioleci. Prezydent kocha ten kraj i ludzi, i jest zdecydowany przywrócić wszystko, co zostało utracone od czasu powstania Cov19.

Możemy zacząć widzieć rzeczy już dziś wieczorem i słyszymy, że około 18-19 będzie gorąco.

Trwaj w modlitwie. Trwajcie w wierze.

Wielu patriotów uważa, że ​​to wszystko bzdury… i mogą mieć rację

Warto zauważyć, że wielu patriotów całkowicie nie zgadza się z tą oceną, w tym założyciel Oath Keepers Stewart Rhodes, który powiedział mi podczas prywatnego telefonu, że jego zdaniem nikt nie uratuje Ameryki poza nami. Uważa, że ​​wojsko zostało zinfiltrowane i przejęte przez zdrajców i komunistów.

Alex Jones również publicznie wyraża silny sceptycyzm wobec tej teorii, wierząc, że jest to głównie nonsens Q, który jest używany jako psyop, aby wprowadzić w błąd patriotów i doprowadzić ludzi do własnej zguby.

Ale jeśli Q jest tak udanym psyop-sem, który szkodzi patriotom, dlaczego całe amerykańskie media i giganci Big Tech wszyscy zakazali Q informacji?

Gdyby Q było dezinformacją, które „działało”, aby wprowadzić w błąd patriotów, czy nie pozwoliliby kanałom Q rozkwitnąć?

I dlaczego obecnie w Waszyngtonie gromadzi się 20 000 uzbrojonych żołnierzy, którzy mają jedynie obsłużyć inaugurację, która według zespołu Bidena będzie w dużej mierze wirtualna?

Po co są te wszystkie oddziały?

Nie będzie tam żadnej znaczącej liczby protestujących, ponieważ wszystkie tak zwane „protesty zbrojne” ogłoszone niedawno zostały sfabrykowane przez FBI i promowane przez media,  aby mogli zorganizować  strzelaninę pod fałszywą flagą i zrzucić winę na konserwatystów i właścicieli broni. .

Grupy milicji, konserwatystów czy zwolenników Trumpa nie mają żadnego planu ataku na jakikolwiek budynek stolicy. Stewart Rhodes z Oath Keepers właśnie wydał oświadczenie wzywające do pokoju, w szczególności wypierając się zbrojnych protestów na jakimkolwiek budynku stolicy.

Jest więc wiele warstw dezinformacji, fałszywych flag i oszustw pochodzących z mediów kontrolowanych przez CIA, skorumpowanego FBI i autorytarnych gigantów technologicznych. Nie stosują „przypadkowej” cenzury; cenzurują, jakby zbliżał się koniec świata, i za wszelką cenę muszą uciszyć wszystkich konserwatystów.

Najwyraźniej  szykuje się coś znacznie większego niż zwykła inauguracja . Ale nie wiemy na pewno, co to jest.

Może to naprawdę koszmarny scenariusz, a po zaprzysiężeniu Bidena Demowie uruchomią  w Ameryce oddziały śmierci z pomocą wojskową,  aby aresztować lub stracić wszystkich zwolenników Trumpa. To koszmar, którego wielu się boi. To komunistyczna czystka i wydaje się, że wzywają do niej zdradzieccy przestępcy, tacy jak AOC.

W ciągu tygodnia poznamy prawdziwą odpowiedź

Jeśli Pieczenik, Wood, Flynn i ludzie tacy jak Steele się mylą, to stanie się oczywiste, że  społeczność patriotów została poddana najbardziej skomplikowanej psychologicznej operacji w historii . Ruch Q upadnie, a ludzie tacy jak Pieczenik zostaną na zawsze na czarnej liście, ujawnieni jako oszuści i manipulatorzy.

Ale jeśli mają rację, będziemy świadkami najbardziej niezwykłego zwrotu w historii naszego narodu, a być może w historii świata. Biden zostanie aresztowany, Republika zostanie uratowana, a wojsko będzie przestrzegać konstytucji.

19 stycznia to Narodowy Dzień Popcornu, więc weź popcorn i przygotuj się na dreszczyk emocji.

Posłuchaj mojego pełnego podcastu, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego wszystkiego:

Brighteon.com/7255f5d8-eea8-4067-8c8c-5cdb3b942d03

Posłuchaj nowego podcastu każdego dnia pod adresem:

h ttps: //www.brighteon.com/channels/hrreport

___
Źródło: https://www.naturalnews.com/2021-01-14-situation-update-jan-14th-2021-an-astonishing-theory-fema-and-the-us-military-will-save-america-at -its-final-hour.html

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=47793

Od Redakcji KIP:

Są żarty, że skoro nie ma być publiczności na inauguracji nowego prezydenta USA, to 8 calowy płot z gilotynką na koronie jest po to, by „bagno” nie uciekło.

Naprawdę, dlaczego stolica kraju została przekształcona w harmonijkowe więzienie przewodowe ?!

Ponieważ wszyscy są zatwardziałymi przestępcami – oto dlaczego!

Trump odtajnia wszystko! Rząd i Hollywood – Pedofile i zdrajcy! Wszystko ujawnione! – Nagłówek BIN

Trump odtajnia „wysoki stopień” stosu dokumentów Russiagate, Obamagate; Gotowe do wydania w ciągu dni

ZeroHedge.com

Prezydent Trump odtajnił i zezwolił na ujawnienie „ponad 30-centymetrowego stosu dokumentów” związanych z inwigilacją i szpiegostwem prowadzonym przez administrację Obamy przeciwko kampanii Trumpa w 2016 roku, jako część większej kampanii mającej na celu zdyskredytowanie i podważenie wybranego prezydenta USA.

Według dziennikarza i informatora Trumpa, Johna Solomona,  dokumenty zostaną ujawnione już w piątek, ale nie później niż w poniedziałek .

„Dostarczył w wielkim stylu. Więcej niż wysoki na stopę stos dokumentów, do których ujawnienia upoważnił FBI i Departament Sprawiedliwości. To są rzeczy, które FBI starało się ukrywać przed opinią publiczną przez 4 lata. Mają niesamowite, wielkie rewelacje ”- powiedział Solomon w wywiadzie dla  Fox News  „ Lou Dobbs Tonight ”.

Według  strony internetowej SolomonaJust The Newskomunikat będzie potwierdzał twierdzenia, że ​​cała narracja o Rosji została stworzona i wyciekła do mediów, aby osłabic obawy dotyczące skandalu e-mailowego Hillary Clinton .

Obejrzyj (przez  Trending Politics ):

Więcej od  Johna Solomona Reports :

___
https://www.zerohedge.com/political/trump-declassizes-foot-high-stack-russiagate-obamagate-documents-set-release-within-days

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=47860

 

Dlaczego FBI robi tak wiele oburzających strachów?

Pomimo siania strachu przez  FBI, DHS (Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA) nie widzi obecnie żadnych „konkretnych, wiarygodnych zagrożeń”

Autor: Zachary Stieber za pośrednictwem The Epoch Times

Urzędnicy nie zidentyfikowali „konkretnych, wiarygodnych zagrożeń” przed dniem inauguracji,  powiedział w piątek czołowy urzędnik ds. Bezpieczeństwa wewnętrznego.

„W tej chwili nie ma konkretnych, wiarygodnych zagrożeń. Jest tylko podwyższony poziom napięcia. Dlatego podnosimy poziom bezpieczeństwa. Robimy to w całym kraju ”– powiedział  Ken Cuccinelli , pełniący obowiązki zastępcy sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w programie CNN„ New Day ”.

Dyrektor FBI, Christopher Wray,  powiedział  wiceprezydentowi Mike’owi Pence’owi w czwartek na odprawie, że biuro widziało „rozległą liczbę rozmów internetowych” o potencjalnych zagrożeniach przed i w trakcie  inauguracji .

„Jesteśmy zaniepokojeni potencjałem przemocy podczas wielu protestów i wieców planowanych tutaj w Waszyngtonie oraz w stolicach stanów w całym kraju w nadchodzących dniach, które mogłyby doprowadzić uzbrojone osoby w pobliże obiektów rządowych i urzędników” – powiedział Wray.

Ogrodzenie ochronne otacza Biały Dom w Waszyngtonie 14 stycznia 2021 r. (Stefani Reynolds / Getty Images)

Żołnierze Gwardii Narodowej czuwają nad Kapitolem Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie 14 stycznia 2021 r. (Joshua Roberts / Reuters)

Cuccinelli, który był na odprawie, powiedział, że zgodził się, że „jest dużo rozmów online” dotyczących zarówno Waszyngtonu, jak i stolic stanów, chociaż nie wspomniano ani nie zidentyfikowano żadnych konkretnych stolic.

W tej chwili urzędnicy nie podnoszą poziomu zagrożenia terroryzmem, ale podejmują szereg działań, aby być gotowym na wystąpienie zagrożenia.

„Przygotowaliśmy własne cywilne organy ścigania w całym kraju, aby były gotowe do pomocy stanowym i lokalnym sojusznikom w zakresie, w jakim nas do tego wzywają. Przygotowujemy ludzi w całym kraju, którzy mają statusy alarmowe, abyśmy mogli szybciej reagować ”- powiedział Cuccinelli, były prokurator generalny Wirginii.

Podczas osobnego występu w „ Porankach z Marią” Fox News,  Cuccinelli powiedział, że urzędnicy oczekują „bezpiecznej, płynnej inauguracji i nic się tego nie zmieniło”, łącznie z naruszeniem Kapitolu USA 6 stycznia.

„Chociaż zwrócił uwagę na bezpieczeństwo wokół inauguracji, plany te są prowadzone w całym rządzie USA z partnerami stanowymi i lokalnymi od maja ubiegłego roku. To bardzo bezpieczne wydarzenie. Jesteśmy przygotowani na rzędy wielkości lub rodzaje problemów, które miały miejsce 6 stycznia, a to było przed 6 stycznia ”- powiedział. „Tak więc Ameryka może być bardzo pewna, że ​​będzie to bezpieczna, płynna inauguracja i przekazanie władzy”.

___
https://www.zerohedge.com/political/no-specific-credible-threats-time-deputy-dhs-secretary-says

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=47824

Najpierw zabrali naszą WOLNOŚĆ SŁOWA, a następnie Demokraci wprowadzą całkowitą KONTROLĘ POSIADANIA BRONI.

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=47681

Czy w DC pracuje OGROMNA „fałszywa fałszywa flaga”? (Wideo)


Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=47862

 

Druga próba impeachmentu Trumpa to nadużycie konstytucji

Jenna Ellis dla Newsmax TV: To oskarżenie „nie inaczej”, jak nadużycie konstytucji

Brian Trusdell | NEWSMAX

Starszy doradca prawny kampanii Trump 2020 Jenna Ellis określiła czwartkowe głosowanie w sprawie oskarżenia prezydenta Donalda Trumpa „nie inaczej niż ostatnio”, mówiąc, że odbije się to na Demokratach.

W sondażu pokazującym, że 74% ludzi uważa, że ​​środowe głosowanie za oskarżeniem Trumpa po raz drugi miało  uniemożliwić mu ponowne ubieganie się o urząd , Ellis wyśmiała to posunięcie w  telewizji Newsmax  w czwartek.

„Podobnie jak ostatnie oskarżenie, którego próbowali, było żałosną porażką, tak samo chcieli tylko jakiegoś realnego pretekstu, aby przeprowadzić zemstę przeciwko prezydentowi Trumpowi” – powiedział Ellis w  „Stinchfield”.  „To nie różni się od ostatniego razu. I myślę, że przyniesie to odwrotny skutek w stosunku do Demokratów ”.

Ellis wyjaśniła, że impeachment jest procesem umożliwiającym usunięcie kogoś ze stanowiska, którego Trump nie będzie już zajmował do czasu ponownego zebrania się Senatu, a nawet mógłby rozważyć proces.

„Nawet jeśli istnieje teoria prawna, że ​​zgodnie z Konstytucją, ponieważ konsekwencje i orzeczenie oskarżenia na mocy artykułu I pociągają za sobą zarówno usunięcie ze stanowiska, jak i zakaz sprawowania ponownie urzędu federalnego, prezydent nie powinien być w stanie uciec po prostu opuszczając urząd – taka jest teoria. Pojawia się pytanie, dlaczego Demokraci mieliby podążać tą konkretną ścieżką, skoro wiemy, że wszystko, czego chcą, to próbować uniemożliwić mu start w 2024 roku, aby nie mógł być częścią partii lub w ogóle pozbawić go aktywności politycznej ”– powiedziała Ellis.

„A więc wiemy, że jest to ćwiczenie całkowicie polityczne i samo w sobie jest absolutnym nadużyciem Konstytucji”.

© 2021 Newsmax. Wszelkie prawa zastrzeżone.

___
https://www.newsmax.com/politics/ellis-impeachment-abuse-constitution/2021/01/14/id/1005701/

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=47780

Trump podpisuje ustawę o powstaniu! Generał Michael Flynn zostanie wiceprezydentem! –  Video

obraz wideo

Potwierdzono, że prezydent Trump podpisał ustawę o powstaniu.

Generał Flynn zostanie mianowany wiceprezesem.

Pakistan w stanie zaciemnienia.

Koniec religii katolickiej i aresztowanie papieża jako pedofila.

Opublikowano za: https://kochanezdrowie.blogspot.com/2021/01/trump-podpisuje-ustawe-o-powstaniu.html

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Jedyne co mogę powiedzieć na pewno, to to , że od około 3 dni dzieją się duże rzeczy energetycznie.

  Chociaż nic nie dzieje się w moim życiu to serce szaleje w sposób niespotykany.
  Energie są takie, że czasami aż trudno oddychać!

  RADA:

  NIe przejmuje się teraz już niczym, wszystko co miało zostać zrobione, zostało dokonane, jedyne na co teraz czekamy to FIZYCZNA MANIFESTACJA tych zmian.

  Jesteście BEZPIECZNI BEZ WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE OKOLICZNOŚCI!:-))
  Sen przerywany i krótki, konieczne drzemki za dnia.

  Energie bardzo falujące, w jednym momencie rozsadza ich nadmiar, a w drugim całkowity brak zasilania.:-)))

 2. krnabrny1 says:

  No proszę, dziś właśnie przeczytałem raport Pana Stankova, opisuje w zasadzie dokładnie to co ja powyżej, oznacza to ,że faktycznie coś poważnego się dzieje, a nie jest to jedynie aspekt związany z moją osobą.

  Myślę że wielu z Was czuje rozmaity dyskomfort obecnie, ale wydaje się że okolice klatki piersiowej są najczęstszym objawem obecnie.

 3. krnabrny1 says:

  Raport energetyczny – potężna fala energii ze źródła uderza w Ziemię
  by GEORGI STANKOV wysłano 17 STYCZNIA 2021 R

  Georgi Alexandrov Stankov, 17 stycznia 2021

  http://www.stankovuniversallaw.com

  Późnym popołudniem 15 stycznia, czasu środkowoeuropejskiego, nastąpił potężny podmuch czystej energii wzniesienia, który również spowodował silny nacisk na moją klatkę piersiową i silny ból głowy spowodowany falą cc. Zacząłem się wznosić i poruszać się bardzo szybko między liniami czasu. W tym momencie Internet został zamknięty, połączenie zostało przerwane. Wysoki ton nad moją głową był ogłuszający, teraz nie jest już po lewej stronie, jak to było przez wiele lat, ale jest jak kaptur na całej mojej głowie i czuję, jakby nad moją głową ruszył głośny helikopter.

  Ponieważ w domu nic nie mogłem zrobić, poszedłem na spacer nadmorską promenadą i podziwiałem wspaniały zachód słońca. Całe niebo i horyzont na zachodzie i południu miały bardzo intensywne różowo-szkarłatno-fioletowo-złote kolory, niezwykle przezroczyste i lśniące jasno. Wyraźnie wyczułem miasto światła nade mną.

  Wibracje były najwyższe, jakich kiedykolwiek doświadczyłem i unosiły mnie i całą ziemię. Wokół mnie nie było nikogo, cała nadmorska promenada była pusta i przez chwilę myślałem, że całe miasto to tylko fasada i przeniosłem się na nową ziemię.

  Kiedy ból głowy stał się potworny, a nacisk na klatkę piersiową ważył jak ołów, tak że ledwo mogłem oddychać, poprosiłem mojego HS i moich przewodników o ulgę. Z jednej sekundy do drugiej jakość energii uległa zmianie, a wibracje stały się nagle pieszczące i bardzo przyjemne.

  To był przykład tego, jak będziemy przekształcać się z jednej chwili do następnej podczas naszego wniebowstąpienia i doświadczymy nagłej, nieopisanej ulgi w gęstości naszej trójwymiarowej egzystencji. Osobiste energetyczne zmiany są obecnie najdzikszą jazdą, jaką kiedykolwiek miałem, wiele widziałem i doświadczyłem.

  W domu znowu działał internet. Przesunięcie w ramach osi czasu uspokoiło się.

  Następnego ranka wyszedłem wcześnie na plażę, aby zobaczyć wschód słońca i było wspaniale. Słyszałem, jak mój HS mówi mi: to jest nowe słońce dla nowej ziemi.

  Dziś nasz członek PAT, Mike z Florydy, przesłał mi to zdjęcie słońca z następującym komentarzem: „Jasne, że doświadczasz tego samego, ale wow – obecnie bardzo trudno to zobaczyć, jadąc w stronę zachodu słońca!”

  Nie można dłużej lekceważyć wybuchu energii źródłowych, które teraz pochłaniają ziemię w ramach przygotowań do zmiany. Nawet regularne obserwacje meteorologiczne rejestrują, że dzieje się coś wyjątkowego, co pokazuje ten film:

  Ogromne źródło energii zbliża się do Ziemi od tyłu!

  Jestem pewien, że odczuwacie te energie, których intensywność rośnie wraz z napięciem ziemskiego dramatu, który teraz rozgrywa się na scenie politycznej. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko pierwsza i najbardziej nieistotna warstwa. Jest o wiele więcej wyższych warstw i wymiarów o pierwszorzędnym znaczeniu, które są przeplatane i stale się zmieniają, co zadecyduje o wyniku zmiany, która ma miejsce teraz.

  Największe zmiany zajdą w ludzkim systemie energetycznym i to właśnie określam ogólnym terminem „ katharsis duszy ”. Wszystko, czego będziemy świadkami w nadchodzących dniach, będzie lustrzanym odbiciem tego wewnętrznego stanu, a doświadczenie będzie tak wyjątkowe, jak nasze indywidualne pola i systemy energetyczne ewoluowały w trakcie LBP.

 4. krnabrny1 says:

  Pan Stankov umieszcza ciekawy film w tym raporcie:

  https://youtu.be/i6WaI4Us7wY

  Facet opowiada w nim, że pole magnetyczne Ziemi które widać na rysunkach zmienia się.
  Pojawia się jakaś dodatkowa siła od tyłu Ziemi, czyli zawsze od strony zaciemnionej, która zaburza normalne kierunki energii i wpływa na Ziemie.

 5. krnabrny1 says:

  Nie będę się rozpisywał bo jest to już w kilku miejscach w sieci, zatem wklejam artykuł.

  Wygląda na to że maszyna ruszyła!

  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/czy-donald-trump-wlasnie-odtajni-wszystkie-skandale-w-waszyngtonie

  • krnabrny1 says:

   Tych dokumentów są tysiące, jednak przeglądając pobieżnie nie znalazłem jeszcze rewelacji. Oznacza to że jest to rodzaj przynęty. Pokazują że mają dostęp do danych z odpowiednich okresów i kont, jednak kluczowych dokumentów brak. Liczą że pewne osoby się przestraszą i wycofają. Taka jest moja opinia. Zaznaczam jednak że samych maili są tam tysiące, ale nie zamierzam tracić czasu na dalsze analizowanie tych dokumentów, ponieważ jak napisałem wyżej ma to wartość informacyjno-ostrzegawczą dla pewnych osób.

 6. adamd says:

  Pan Krnąbry …
  „Sen przerywany i krótki, konieczne drzemki za dnia.”
  Uff, ja sądziłem, że to spowodowane moim wiekiem..”
  Pzdr

  • krnabrny1 says:

   Drogo Panie Adamie, Pan sobie kpi!:-)
   A to z kolei oznacza że stosuje Pan tarczę ochronną dla swej psychiki. Żart, kpina, to zawsze tarcze ochronne, a to zatem oznacza, że Pan również czuje pewne zmiany które trudno przypisać wiekowi.

   Jeśli jednak zdecyduje się na ten manewr i przypisze to wieki, otwierają się dla Pana niezmierzone obszary badań i doświadczeń, ponieważ NIKT nie wie CZYM JEST I JAK DZIAŁA STAROŚĆ!

   Nie wiem czy Pan wie, ale generalnie taki mechanizm jak starzenie się, nie powinien istnieć! Jest to wbrew logice organizmów żywych, które zostały stworzone na zasadzie mechanizmu AUTOREGENERACJI. Nasze komórki zamieniane są na nowe, włosy odrastają, paznokcie i skóra również…. POLECAM GORĄCO TAKIE BADANIA!!!!

   Pozdrowionka!:-))))

 7. adamd says:

  Autoregeneracja…
  https://www.youtube.com/watch?v=d-nS_vEOliA
  Długi film do wielokrotnego podglądu, oczywiście dla odważnych…
  Można na początek .
  https://pl.germanische-heilkunde-dr-hamer.com/dr-hamer
  Warto przybliżyć tematykę Nowej Germańskiej Medycyny.. warto.
  RIP dr Jan Kwaśniewki też miał pod górkę, to co opowiadali o jego sposobie odżywiania (dieta optymalna) medycy to w głowie się nie mieści. Straszyli jak cholera wszystkimi chorobami z wcześniejszym zgonem włącznie.
  Z Germańską Medycyną jest podobnie, raka leczy się jedzeniem a nie chemioterapią.. !

Wypowiedz się