Morawiecki chce się „podzielić odpowiedzialnością” ?

..za przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, art.129 kk
Morawiecki coraz bardziej świadomy swojej szkodliwej, a nie wykluczone w świetle art. 129 kk  „, przestępczej polityki wschodniej” oraz ” polityki wokół pandemicznej” zaczyna szukać koła ratunkowego i chciałby podzielić się odpowiedzialnością.   W tym celu zaprasza „chętnych” na swoją tonącą tratwę polityczną i gospodarczą.
Kilka dni temu, w „Liście Otwartym do Mateusza Morawieckiego…” ( patrz: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/08/20/list-otwarty-partii-polska-patriotyczna-do-premiera-mateusza-morawieckiego/), pisaliśmy:
(…)
” Panie Premierze,
jesteśmy oburzeni niedopuszczalną ingerencją, przez pana osobiście i przez ministrów pańskiego rządu, w wewnętrzne sprawy Republiki Białoruś, naszego sąsiada, suwerennego państwa europejskiego, członka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Inicjowane przez pana działania na poziomie stosunków dwustronnych oraz na poziomie Rady Europejskiej, które usiłują podważać podstawy ustrojowe suwerennego państwa oraz aktywnie wpływać na proces wyborczy na Białorusi, sprzeczne są nie tylko z dobrymi obyczajami dyplomatycznymi, ale także z normami prawa międzynarodowego. Swoimi działaniami wszedł pan niestety na drogę awanturnictwa politycznego oraz niszczenia autorytetu międzynarodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Za pana wiedzą, i jak rozumiemy za pana akceptacją, na terenie Polski funkcjonuje regularny sztab działaczy opozycyjnych wobec konstytucyjnych władz Białorusi. Zadeklarował pan także kwotę 50 mln złotych, jako wsparcie działań tzw. „ białoruskiej opozycji demokratycznej”. Chcielibyśmy zauważyć, że jedynie za podejrzenia zagranicznych ingerencji w proces wyborczy, w takich krajach jak Stany Zjednoczone, wszczyna się postępowanie sądowe i powołuje specjalne komisje pod nadzorem Senatu USA. W normalnej praktyce międzynarodowej podobną, nie tylko polityczną, ale materialną ingerencję jednego państwa w wewnętrzne sprawy drugiego państwa, uznaje się za akt wrogi, zapowiadający realny konflikt międzypaństwowy.
Pana wezwania do…”unieważnienia wyników wyborów prezydenckich na Białorusi i zastosowania sankcji”, do których szuka pan sprzymierzeńców wśród polityków Rady Europejskiej, a także poza nią, noszą cechy terroryzmu państwowego i podżegania do konfliktu międzynarodowego, o nieprzewidywalnych skutkach dla bezpieczeństwa nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale i w Europie w całości, a nawet poza jej obszarem, ze względu na powiązania gospodarcze, polityczne i militarne Republiki Białoruś .
(…)
Pana zachowania są tym bardziej oburzające, że osobiście pan i pana rodzina jesteście odpowiedzialni za ten proces niszczenia suwerenności Polski, a dodatkowo pan obecnie, jako premier rządu i wysoki fukcjonariusz publiczny, nie jest wiarygodnym podatnikiem, a pana majątek nie jest transparentny. Jest pan osobiście także odpowiedzialny za proces trwającej w dalszym ciągu wyprzedaży polskich zasobów naturalnych i gospodarczych poza kontrolą społeczną i z negatywnymi skutkami nie tylko dla polskiego majątku narodowego, ale także dla szans rozowojowych państwa polskiego oraz bezpieczeństwa materialnego polskich rodzin.
(…)
Pańska „hojność” w wydawaniu, bez przyzwolenia polskich obywateli, środków budżetowych w kwocie 50 mln złotych na wspieranie opozycyjnej działalności w innym państwie; działanie w porozumieniu z zagranicznymi organizacjami na szkodę polskich przedsiębiorców i rolników na rynku wschodnim; tolerownie niszczenia polskiego sektora wydobywczego dotyczącego złóż miedzi oraz kopalń węgla kamiennego; sprzyjanie utracie samowystarczalności energetycznej i żywnościowej; nie zablokowanie sprzedaży polskiej ziemi rolnej obcokrajowcom od maja 2021 r.; kontynuowanie także bez wiarygodych podstaw naukowych tzw. „pandemiii COVID-19”, co w konsekwencjach rujnuje polskich przedsiębiorców oraz wyrządza dotkliwe straty społeczne, zdrowotne i osobowościowe –wszystko to uzasadnia podejrzenia o popełnianie przez pana przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
Pana wyżej wymienione działania, krajowe i międzynarodowe, potwierdzają zasadność podejrzeń i uzasadniają wszczęcie z urzędu wobec pana, przez organa prokuratury, postępowania karnego zgodnie z art. 129 kodeksu karnego. ”
Treść powyższego „Listu Otwartego…” została skierowana przez Prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna, w dniu 20 sierpnia 2020 r., oprócz Kancelarii Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, także
Do wiadomości:
Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
płk Krzysztof Wacławek – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Klub Parlamentarny Koalicja Polska
Koło Poselskie Konfederacja
Krajowa i zagraniczna opinia publiczna
Media krajowe i zagraniczne
Z każdym tygodniem, a nawet dniem, widać, że polityka zarówno krajowa, jak i zagraniczna rządu pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego jest jedną wielką prowizorką i mistyfikacją, opakowanymi w propagandowy tumult, zza których wyziera widmo katastrofy: finansowej, gospodarczej, społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej itd., państwa polskiego.
Polityka zagraniczna Mateusza Morawieckiego ma te same grzechy – wyłącznie propagandowego tumultu i kurzu medialnego, który w momencie jak opada odsłania prawdziwy jej obraz.
.
Zaczęło się od udawanej nieustępliowści wobec absurdalnych oskarżeń pod adresem Polaków przez szowinistyczne i roszczeniowe środowiska żydowskie, ale także urzędników państwa Izrael,  próbujące obwiniać Polaków za holokaust i ingerujące w polskie ustawodawstwo karne – panelizujące poniżanie dobrego imienia i histrorycznej tradycji narodu polskiego.
.
Skończyło się to nie tylko kompromitującą uległością rządu polskiego, ale także wywołało w następstwie bezczelną i przestępczą, ustawicznie ponawianą, falę roszczeń o tzw. mienie bezspadkowe po dawnych obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, narodowości żydowskiej.
.
Rząd polski, ani nie wystąpił  z jasnym oświadczeniem zapowiadającym karanie za próby wyłudzania składników polskiego majątku narodowego, ani nie zaprotestował skutecznie wobec procedowania tzw, ustawy JUST 447 w Kongresie Stanów Zjednoczonych.
.
Rząd M.Morawieckiego kontynuuje także bezprzykładną politykę dobrowolnego lokowania na terenie Polski eksterytorialnych baz wojskowych obcego państwa ( nuklearnego mocarstwa globalnego), zagrażających integralności i bezpieczeństwu państwa polskiego. Rząd M.Morawieckiego całkowicie podporządkowuje politykę polską celom polityki amerykańskiej, której kierownictwo, priorytety i sposoby realizacji ulegają zmianie pod wpływem wewnętrznej sytuacji w USA, a także układu sił na świecie.
.
W ostatnim czasie rząd M. Morawieckiego rozpoczął, i kontynuuje, konfrontacyjną i awanturniczą politykę wobec naszego wschodniego sąsiada – Republiki Białoruś. Czyni to za pieniądze polskiego podatnika i bez akceptacji społecznej. Realne straty gospodarcze, polityczne i wizerunkowe Polski już są odczuwalne, a będa jeszcze dotkliwsze.
.
Pomimo naturalnego sąsiedztwa i gotowości strony białoruskiej do współpracy, rząd polski swoimi działaniami niszczy konkurencyjność polskiej przedsiębiorczości oraz atrakcyjność polskiej kultury i nauki.  Wykorzystują to skwapliwie inne państwa, w tym kraje Unii Europejskiej.
.
Warto przy tym przypomnieć, że instrumentalne podporządkowanie się polityki polskiej interesom polityki amerykańskiej i korporacji globalnych w odniesieniu do Ukrainy przyczyniło się do destrukcji gospodarczej i społecznej państwa ukraińskiego. Efektem tego jest  obecność niecertyfikowanych produktów rolnych z Ukrainy oraz obecność kilku milionów emigrantów z Ukrainy na terenie Polski.
.
To ostatnie, oprócz chwilowych korzyści na rynku pracy ( zresztą bardzo wątpliwych), ma już wiele niekorzystnych aspektów społecznych i politycznych. Negatywne skutki ” ukrainizacji” wielu miast i regionów Polski w najbliższej przyszłości nasilą się i zagrożą stabiliacji wewnętrznej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.
.
Na tle tych, jedynie w zarysie nakreślonych, działań rządu M.Morawieckiego, premier zwołuje na najbliższą środę spotkanie szefów klubów parlamentarnych i reprezentowanych w Sejmie sił politycznych w sprawie wydarzeń na Białorusi.
Czekamy z uwagą na rezultaty tego spotkania, a zarazem przestrzegamy szefów klubów parlamentarnych i pozostałych zaproszonych przed legitymizowaniem nieopowiedzialnej działalności obecnego rządu – sprzecznej z bezpieczeństwem i interesami Polski.
PZ
Dodatek:
Dworczyk: premier zaprosi przedstawicieli klubów parlamentarnych na spotkanie ws. Białorusi
Dziś premier Mateusz Morawiecki zaprosi szefów klubów parlamentarnych i reprezentowanych w sejmie sił politycznych na spotkanie w sprawie wydarzeń na Białorusi. Powiedział o tym Informacyjnej Agencji Radiowej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Spotkanie ma odbyć się w środę.
Zdaniem rządu, sytuacja na Białorusi wymaga ponadpartyjnego dialogu – mówił szef KPRM Michał Dworczyk.
Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki przedstawi dotychczasowe działania w sprawie Białorusi, podjęte na forum krajowym oraz międzynarodowym. Rząd liczy na wspólną dyskusję i refleksję nad wydarzeniami na Białorusi i nad tym, jakie stanowisko powinna zajmować Polska – podkreślił szef Kancelarii Premiera(…)

Komentarze

WPS

Pinokio Morawiecki „roztacza perspektywy” przed Białorusią w rozmowie z opłacanym małolatem Sciapanem Puciłą, i rozdaje pieniądze polskich podatników:

https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-mateusz-morawiecki-udzielil-wywiadu-blogerowi-nexta-to-jest-przelomowy-moment-6545522586860160a

stanislav 24.08.2020 18:13:40

Czy IIIŻydo-RP/Polin ma w ogóle jakąkolwiek własną politykę?
Już bardziej nie może być widoczne, że syjonistyczna banda kryminalistów rządzących IIIRP wykonuje wyłącznie polecenia Waszyngtonu, Tel Avivu i Brukseli.
Po tym jak bandyckim USA nie udał się Majdan w Wenezueli w 2019r. – i to tuż pod własnym oknem -, trzeba być tęgim idiotą, żeby na rozkaz USA finansować i angażować się w żydo-rebelie na Białorusi. Ale cóż, pan każe, sługa musi.

Polakatolik winien tylko pamiętać, że za to wszystko płaci on sam okradany systemem podatkowym przez syjonistyczną bandę kryminalistów, na których głosuje od 30 lat.

Rzeczpospolita 24.08.2020 18:35:41

Opublikowano za: https://wps.neon24.pl/post/157184,morawiecki-chce-sie-podzielic-odpowiedzialnoscia

Łukaszenko “Polską NIE RZĄDZĄ Polacy”

Kontrofensywa A.Łukaszenki…

w przeddzień „ostatniego…krwawego(?) boju opozycji”

W dniu dzisiejszym ( w niedzielę) na godzinę 14:00 antyłukaszenkowska opozycja wzywa do do Mińska na tzw. Marsz Nowej Białorusi obywateli z terenu całego kraju.
A.Łukaszenka z pomocą rosyjskich specjalistów od wojny informacyjnej, którzy zasiedli w ogólnobiałoruskich studiach telewizyjnych oraz zapewne zasilili także sieci społecznościowe, przełamał dominację w mediach elektronicznych, jaką opozycja szkolona i wspomagana bezpośrednio z terenów Polski i Litwy, posiadała w ciągu niemal całego pierwszego tygodniach po wyborach.
.
Zmieniony został także sposób reakcji na protesty i próby wywołania strajku ogólnopaństwowego. Po pierwsze, A.Łukaszenka rozpoczał serię bezpośrednich spotkań z mieszkańcami miast ( chodzi o Mińsk i wyjątkowo wydawałoby się zdestabilizowane Grodno), z załogami przedsiebiorstw państwowych, których załogi podżegane były do strajków. Po drugie, na protesty opozycji odpowiedziano kontrmanifestacjami zwolennków A.Łukaszenki w wielu miastach Białorusi, a także miały miejsce niekonwencjonalne formy poparcia w postaci kawalkad samochodów z flagami Białorusi, czy nawet grupami rowerzystów z flagami i hasłami poparcia dla prezydenta.
Opozycji odebrano w ten sposób inicjatywę oraz wyjęto z jej rąk, póki co ,groźne narzędzie, jaką może być prowokacja wobec sił porządkowych, prowadząca do przelewu krwi.
.
Działania opozycji i próby spowodowania chaosu na Białorusi nie spotkały sie także ze spodziewanym poparciem poważnych państw i polityków europejskich. Niechlubny przykład polskiego premiera i ministra ( byłego już) spraw zagranicznych jedynie dokumentuje wyjątkową marionetkowość polskich polityków, i stawia Polskę na równi z groteskowymi politykami Litwy- nic nie znaczącego, a jedynie  wynajmowanego do brudnej roboty państewka.
.
Na podsumowanie tego co dzieje się na Białorusi przyjdzie jeszcze czas, ale już teraz jest dużo znaków zapytania odnośnie zakres działań V kolumny na terenie Białorusi – w tym także na wysokich szczeblach władzy państwowej i instytucji państwa, głównie mediów, ale także władz lokalnych i dyrekcji dużych firm państwowych.
.
Decydującym będzie dzisiejszy dzień, w który opozycja może zdecydować się na rozpaczliwy krok sprowokowania starć ulicznych w celu przelania krwi, a nawet doprowadzenia do ofiar śmiertelnych, co miałoby spowodowac reakcję społeczna oraz polityczną reakcje zachowujących do tej pory dystans krajów europejskich.
Wkrótce się przekonamy.
PZ
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podkreśla wagę przywrócenia mieszkańcom Białorusi spokojnego życia. Szef państwa powiedział to wczoraj na wiecu w Grodnie
„Drodzy przyjaciele, ludzie są zmęczeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia w spokojnym, cichym, tolerancyjnym kraju. I w Mińsku, i u Was, jak i w innych miastach. Ludzie widzieli, że rzucają w nas „”koktailami Mołotowa. Ludzie są zmęczeni, proszą o spokojne życie. I musimy dać im to życie– powiedział Prezydent.
.
A.Łukaszenka polecił Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, KGB w obwodzie grodzieńskim, aby w sobotę i niedzielę zadbać o porządek na ulicach Grodna i innych miast regionu.
„Bez względu na to, czy komuś się to podoba, trzeba dokładnie (nie w tłumie) zidentyfikować wszystkich podżegaczy i prowokatorów. Mamy listy ich wszystkich. Musimy ich zidentyfikować” – powiedział białoruski lider.
.
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zapowiada, że ​​próby wywierania presji i gróźb przeciw robotnikom w różnych sferach ze strony przeciwników władzy będą zdecydowanie stłumione.
„Dziś za granicami kraju błąka się z pół tuzina rządów na emigracji. Każdy chce przyjechać, połakomić się na Białorusi, posiekać na kawałki, coś włożyć do kieszeni. Powiedziałem już: pojawiła się tzw. Czarna sotnia. Osobne ośrodki pojawiały się i w centrum, i tutaj, do czasu aż prokuratura nie wszczeła sprawy karnej. Jak tylko ją otworzyła, połowa lub więcej uciekła tam, a część schowała się pod listwą przypodłogową. Wyciągniemy ich wszystkich – podkreślił białoruski lider.
.
„Pomyślcie tylko, co nam oferują, te„ czarne sotnie ”. Dziś media są częścią hybrydowej wojny, która została rozpętana przeciwko Białorusi. Wszystko koncentruje się na mediach. Zaczęli naciskać, prześladować rodziny. Zaczęli zastraszać dzieci, urzędników, wojskowych, dziennikarzy. To nie jest normalne. To zostanie najsurowiej stłumione ”– powiedział Prezydent.
„Powiedziałem tylko: sobota, niedziela do refleksji. Od poniedziałku niech się nie obraża. Władza powinna być władzą” – dodał białoruski lider.
.
„Ale najgorsze jest, jeśli presja na ludzi będzie trwała. Opracowaliśmy algorytm działań przeciwko tym, którzy zastraszają, przeciwko tym, którzy zatruwają rodziny”– powiedział Aleksander Łukaszenko .
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko apeluje do przedstawicieli różnych wyznań, aby nie ingerowali w kwestie polityczne. Szef państwa powiedział to dziś na wiecu w Grodnie
„Dziwię się stanowiskiem naszych wyznań. Drodzy duchowni, osiądźcie i zajmijcie się swoimi sprawami. Ludzie powinni przychodzić do kościołów, aby się modlić! Kościoły i kościoły nie są od polityki. Ludzie powinni przychodzić tam z duszą, jak zawsze” – podkreślił białoruski przywódca.
.
„Nie idźcie w ślad za renegatami. Będziecie wam wstyd i za stanowisko, jakie zajmują teraz niektórzy z was. A państwo nie spojrzy na to obojętnie”– zaznaczył Aleksander Łukaszenko.
Zauważył, że w sprawach narodowościowych na Białorusi panuje porządek, nie ma problemów i ten stan rzeczy trzeba zachować. „W żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do walk międzyetnicznych. To będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy, zanim położymy krzyż na naszym wielonarodowościowym państwie” – podkreślił białoruski przywódca.
.
Głównym zmartwieniem państwa są ludzie. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko powiedział to dziś na wiecu w Grodnie,
Szef państwa powiedział zebranym, że dziś mianował Władimira Karanika nowym gubernatorem obwodu grodzieńskiego. Przy aplauzie uczestników wiecu Aleksander Łukaszenko podziękował deputowanym rady obwodowej za jednogłośne poparcie zgłoszonej kandydatury. „Włodzimierzu Stiepanowiczu, jesteś pierwszym od ćwierć wieku gubernatorem, który został przyjęty na rynku. Od pana wiele zależy. Musicie pomóc mieszkańcom Grodna. Naszym głównym zmartwieniem są ludzie. Dlatego nowy gubernator musi zrobić wszystko, aby ludzie w obwodzie grodzieńskim nie zachorowali na tę chorobę (koronawirus. – przyp. BiełTA) ”-powiedział Prezydent.
.
Na Białorusi, jego zdaniem, problem ten został w dużej mierze rozwiązany. Państwo skierowało znaczne środki, w tym finansowe, na przezwyciężenie trudnej sytuacji epidemiologicznej. „Ale nie uwierzyliście mi, kiedy powiedziałem, że nie powinniśmy naciskać, izolować ludzi” – zauważył Prezydent. „Co mówią dziś ludzie Zachodu? Ale jak to było ze mną, kiedy nie wszyscy z was mnie wspierali? Kiedy sam wystąpiłem przeciwko całemu światu i próbowałem Was przekonać: nie ma potrzeby izolacji, jesteśmy celowo wpychani do dwupokojowych, trzypokojowych mieszkań? ”
.
Prezydent zaznaczył, że dziś nie wszystko jest jasne, także w kolektywach pracowniczych. „Dostrzegam różne nastroje” – podkreślił białoruski lider. Są jednak tacy, którzy nie chcą pracować, ale wzywają do strajków. Najbardziej na takich działaniach cierpią ich rodacy, kiedy np. z powodu wstrzymania budowy ważnych obiektów socjalnych, tak potrzebnych mieszkańcom obwodu grodzieńskiego, odracza się ich uruchomienie.
.
Aleksander Łukaszenko podkreślił, że państwo zrobiło wiele, aby stworzyć nowoczesny przemysł i miejsca pracy w obwodzie grodzieńskim.
„Dziś zwracam się do tych, którzy tego nie rozumieją. Wyjaśnicie im, że zrobiliśmy wszystko, aby ta ziemia kwitła. Po co łamać własnymi rękami to, co tworzymy od dziesięcioleci. Nie wolno nam na to pozwolić. Musimy żyć w pokoju i się rozwijać – powiedział Prezydent
.
Głowa państwa polecił Państwowemu Komitetowi Granicznemu wzmocnienie bezpieczeństwa na granicach państwa.
„Ani jeden bojownik, ani jeden prowokator, ani jeden nabój nie powinien dostać się na nasze terytorium”.
Prezydent zwrócił uwagę, że kiedyś na Białorusi zapadła decyzja o zorganizowaniu uproszczonego przejścia granicznego dla obywateli wielu krajów. Jednak niektórzy cudzoziemcy próbują wykorzystać te możliwości do negatywnych celów. „Przybyli, wymachując flagami, robią burdy, was podburzają do zamieszek”– powiedział Aleksander Łukaszenko i wyjaśnił, że to jest powód, dla którego potrzebne jest większe bezpieczeństwo na granicy państwowej.
„Zamieszki, ich zalążek, podżegacze nie są mieszkańcami Grodna. Oni (prawdziwi podżegacze. – przyp. Bełta) siedzą pod Warszawą, Wilnem.
I widzicie, dokąd uciekli alternatywni ludzie. Nikt ich nie rozsiał, nie wypędził ich z Białorusi. Niektórzy prosili mnie: abym ich ratował i wywiózł. Niektórzy okrążyli Rosję i Ukrainę i tam osiedlili się ”. „Ci, którzy koordynują i zarządzają tym wszystkim, siedzą za granicą w sąsiednich krajach, a nawet otrzymują wsparcie od tamtejszych władz”– jest przekonany Aleksander Łukaszenko.
.
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko wzywa Białorusinów, aby nigdy i nikomu nie oddawali swojego kraju
„Będę z Wami, nie będę nigdy nie oddawajcie własnego kraju. Zachowajcie swoją ziemię, nie oddawajcie jej nikomu. Należy do naszych dzieci, a one nie mają gdzie szukać ziemi. Nikt im jej nie da” – podkreślił białoruski przywódca.
„Problem nie dotyczy dziś Łukaszenki. Najadłem się tego chleba (prezydenckiego. – przyp. Biełta). Ale wyobraźcie sobie przez chwilę – nie ma Łukaszenki. Kto dowodziłby dziś oddziałami na zachodniej granicy?
Przed kim minister obrony miałby stać na baczność i składać sprawozdania? Nie bylibyśmy już właścicielami tego placu, bylibyśmy połamani, pokruszeni i wypluci ”- zaznaczył Aleksander Łukaszenko.
Prezydent podkreślił oczywistość zewnętrznej ingerencji w sprawy kraju.
„Dziś jesteśmy zepchnięci w otchłań niezgody i nienawiści”– powiedział. „Na zachodniej granicy jest niespokojna, pobrzękują bronią, grożą, otwarcie ingerują w wewnętrzne sprawy naszego suwerennego państwa. Ktoś nawet zaciera ręce (wiem to na pewno). Wspomina o ” Kresach Wschodnich”, gdzie wszystko co białoruskie było zakazane i wypalane gorącym żelazem. Teraz to nasza ziemia. Ziemia suwerennej Białorusi, gdzie wszystkie narodowości żyją w pokoju i harmonii, tworząc szkielet narodu białoruskiego. I musimy bronić naszej ziemi. ”
„Podczas mojej pracy podróżowałem po całym świecie, widziałem różne narody” – kontynuował Aleksander Łukaszenko. które przeszły przez kolorową rewolucję, wciąż walczą i nikt im nie pomógł. Dlatego że trzeba rzucić na kolana, a następnie zniewolić, zresztą w nowoczesny sposób, najlepiej bez czołgów i samolotów. Trzeba ludzi zgnoić. I bez pieniędzy, bez kosztów, skierować ich na swoją stronę.
.
Prezydent podkreślił, że w Białorusi widzi się te plany zarówno na najwyższym szczeblu, jak i na poziomie zwykłych obywateli. „Jesteśmy ludźmi wykształconymi – Białorusinami. Czy nie nażyliśmy się przez stulecia pod batem w wozie i w łykowych butach, nie najedliśmy się biedy ?”Głowa państwa zadał retoryczne pytanie: „Trzymajcie swoją ziemię, nie oddawajcie jej nikomu, bo nie należy ona ani do was, nie do nas – lecz do naszych dzieci. I nie mają one gdziekolwiek szukać ziemi, nikt im nie da. ”
.
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko deklaruje, że nie da się stworzyć problemu językowego na Białorusi,wprowadzając pełzającą destrukcję języka rosyjskiego, jak sugerują przeciwnicy władz.
W tym pięknym regionie ludzie mówią po białorusku, rosyjsku, polsku, litewsku, ukraińsku. Proponuje nam się pełzające zniszczenie języka rosyjskiego. Mówią, że za tydzień przejdziemy na białoruski. Dlaczego? Pozwól ludziom mówić językiem, którego chcą. Zawsze tak było. „, powiedział białoruski przywódca.
Łukaszenko – obywatelom o policji: to twoi ludzie, nawet jeśli gdzieś popełnili błąd, wybaczcie im.
„Otrzymuję informację, że tu, jak i w całym kraju, działają prywatne przedsiębiorstwa, które podżegają ludzi do strajku. Aby zająć miejsca przedsiębiorstw państwowych” – zaznaczył Prezydent. Według niego dochodzi do tego, że jeśli policjant przyjdzie naprawić państwowy samochód, to nawet w tym przypadku są fakty nacisku. „Ekipa z Polski (mamy takie rozmowy telefoniczne): zmiażdżyć gliny! Po co? Co zrobisz, jeśli bandytyzm zacznie się na ulicy? Do kogo zadzwonisz? 101, 102, 103 – te telefony znamy od dzieciństwa”, – – podkreślił głowa państwa. „Nie rozbijajcie tych ludzi. To są wasi ludzie. Nawet jeśli gdzieś popełnili błąd, wybaczcie im” – dodał białoruski przywódca.
.
Przeciwnicy białoruskiego państwa zatruwają kraj, opracowując scenariusze dalszej presji na Rosję.
„Ktoś w Rosji (często to widzę w mediach) mówi:„ Och, na Białorusi, ach, na Białorusi… ”Nie na Białorusi – to tutaj, u was, na zachodniej granicy, naciskają, jątrzą, gnębią. Putin i ja zgodziliśmy się: jesteśmy tu gnębieni, aby później rzucić się na Rosję. To jest trampolina i musimy ją zniszczyć. To nasza wspólna opinia z prezydentem Putinem ”- powiedział Aleksander Łukaszenko.
.
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko wzywa obywateli do analizowania i porównywania informacji z różnych źródeł, formułowania opinii o niektórych wydarzeniach.
„Zawsze trzymaj głowę na ramionach! Czytajcie w internecie, oglądajcie kanały w Telegramie, oglądajcie tak niekochaną telewizję państwową i porównujcie. Porównujcie i myślcie! Nie pomyślicie, nie rzucą nas wszystkich pod bicz – wrzucą nas na kolana w obcą ziemię”– podkreślił Białorusin. lider. „Wszyscy jesteśmy jednym krajem. To nasza ziemia – czysta, spokojna, nasza Białoruś! Którą musimy zachować i przekazać naszym dzieciom i wnukom!” – dodał Aleksander Łukaszenko.
Łukaszenko: tak jak się spodziewaliśmy, wszystko idzie zgodnie z planem kolorowych rewolucji, ale z wykorzystaniem czynnika zewnętrznego
Scenariusz kolorowych rewolucji jest używany przeciwko Białorusi, osobliwością sytuacji jest wykorzystanie czynnika zewnętrznego. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko powiedział to dzisiaj podczas wizyty na poligonie wojskowym pod Grodnem
Na poligonie 6. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej Gwardii minister obrony Wiktor Chrenin poinformował głowę państwa o zamiarze przeprowadzenia kompleksowych ćwiczeń taktycznych z połączonym zgrupowaniem na taktycznym kierunku Grodna, o sytuacji na białoruskich granicach.
„Wszystko jest jasne. Jak się spodziewaliśmy, wszystko idzie zgodnie z planem kolorowych rewolucji z agitacją wewnętrzną sytuacją polityczną w kraju. Oryginalność i osobliwość sytuacji polega na tym, że ze sobą związany jest czynnik zewnętrzny, co nie zawsze ma miejsce. Zwykle rozkęcają wszystko odd środka, obalają obecny rząd. ponieważ władze są na miejscu, twardo się opierają (i nie tylko opierają się, ale także kontrolują sytuację), włączono czynnik zewnętrzny ”- powiedział Aleksander Łukaszenko.
Zdaniem prezydenta przeciwnicy chcą rozproszyć siły białoruskich wojskowych i funkcjonariuszy organów ścigania, odwrócić uwagę od sytuacji wewnętrznej i nadwerężyć granicę zewnętrzną. Dodał, że jednocześnie następuje intensyfikacja nastrojów protestacyjnych i bandytyzmu w społeczeństwie. „Widzicie, że oni już ciągną tutaj„ alternatywnego prezydenta ”, robią to poważnie, ponieważ napływają oświadczenia państw zachodnich o finansowaniu i wsparciu. Wsparcie militarne jest ewidentne – przemieszczanie się wojsk NATO do granic.
Wszyscy zmierzają w kierunku zaciągnięcia tutaj rzekomo nowego prezydenta. Apeluje on do państw zachodnich, w tym przypadku do NATO, o ochronę ludności. Sprowadzają wojska – i można położyć kres Białorusi – powiedział szef państwa
Aleksander Łukaszenko podkreślił, że te działania i odpowiadające im wypowiedzi państw zachodnich są już bezpośrednią interwencją w sytuację na Białorusi. „Mówimy o finansowaniu, przeciągając nas na negocjacje z OBWE – jasne jest, dlaczego to robią” – zaznaczył białoruski przywódca. Prezydent polecił Ministrowi Obrony i Dowódcy Zachodniego Dowództwa Operacyjnego, aby dołożyli wszelkich starań, aby „przede wszystkim chronić zachodnią perłę Białorusi skupioną w Grodnie”. „Przyjmując najbardziej rygorystyczne środki ochrony integralności terytorialnej naszego kraju” – podkreślił.
Na poligonie głowa państwa wizytowała rejon koncentracji 52 batalionu czołgów, centrum kontroli dywizji rakietowej. Minister obrony poinformował go o sytuacji i realizowanych zadaniach. Następnie Aleksander Łukaszenko poleciał helikopterem do punktu odrzutowego, gdzie znajduje się RRSO „Polonez”.( Reaktywny Rakietowy System Ogniowy „Polonez”)
Jak informowaliśmy, na ostatnim posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Prezydent polecił Ministerstwu Obrony, aby zwróciło szczególną uwagę na przemieszczanie się wojsk NATO na terytorium Polski i Litwy. „Musimy śledzić kierunek ich ruchu i plany. W tej chwili wszystkie te plany widzimy. Nie przeszkadza nam to zbytnio, ale pewne fakty, zwłaszcza w kierunku grodzieńskim, skłaniają do refleksji. Dlatego musimy podjąć kroki i nie wahać się wycofać naszych sił zbrojnych. Siły i sprzęt na kierunkach ich ruchu – powiedział głowa państwa.
„To znaczy, musimy kontrolować te sprawy. Szczególnie w Grodnie, w kierunku Grodno. Bo jest tam bardzo duża chęć destabilizacji sytuacji jeszcze bardziej niż w Mińsku” – dodał Aleksander Łukaszenko.
Po wizycie na poligonie Gożskiego prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przybył do Grodna na stałe miejsce rozmieszczenia 6. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej Gwardii, gdzie odbył spotkanie z kierownictwem bloku energetycznego
Głowa państwa stwierdziła z ubolewaniem: zamiast zajmować się gospodarką i żywotnymi sprawami kraju, należy zwrócić uwagę na kwestie stabilizacji sytuacji. „Nie powiedziałbym nawet, że w kraju (jako całości. – ok. Biełta). Przede wszystkim to Mińsk. Nie chcę tu nawet nazwać Grodna z dzisiejszego punktu widzenia. Najbardziej niepokoi mnie jednak ta wewnętrzna sytuacja.” dodano czynnik zewnętrzny – obserwujemy poważne poruszenie wojsk NATO w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic na terytorium Polski i Litwy – powiedział białoruski przywódca.
W związku z tym zaznaczył, że po raz pierwszy od ćwierć wieku konieczne było podjęcie najpoważniejszej decyzji, doprowadzenia głównych jednostek Sił Zbrojnych do pełnej gotowości bojowej i przeniesienia wojsk na zachód.
Przed podjęciem decyzji o wewnętrznej sytuacji politycznej w Grodnie Aleksander Łukaszenko poprosił o przedstawienie sytuacji i prognozy jej rozwoju.
Łukaszenka zdecydował o powołaniu Karanika na gubernatora obwodu grodzieńskiego
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podjął decyzję o powołaniu na stanowisko gubernatora obwodu grodzieńskiego Władimira Karanika, który do tej pory stał na czele Ministerstwa Zdrowia. Zaproponował odpowiedniego kandydata podczas spotkania w Grodnie z deputowanymi sejmiku. Za tym powołaniem głosowali deputowani regionalni.
„Podjąłem decyzję o wysłaniu do Was waszego człowieka, Władimira Stiepanowicza Karanika” – powiedział głowa państwa – „To dla mnie wielka strata, ponieważ jest bohaterską osobą podczas koronawirusa. Asystent prezydenta we wszystkich sprawach, pierwszy generał, który wykonał moje polecenia. I postąpiliśmy słusznie ”.
„Jest Wasz, stąd. Młody, mądry” – rekomendował prezydent nowego gubernatora.
Na spotkaniu odnotowano również wielkie zasługi, wieloletnią owocną pracę gubernatora Władimira Krawcowa. Aleksander Łukaszenko podkreślił, że nie ma żadnych zastrzeżeń do byłego już gubernatora.
Z kolei Władimir Karanik podziękował za wsparcie. „Doskonale zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na moich barkach. Nie jest tajemnicą – to moja mała ojczyzna, w której się urodziłem i wychowałem” – powiedział – „Myślę, że kiedy minie piana i wszyscy wejdą w spokojny stan wtedy zrozumieją, że to nasza ziemia. I najważniejsze jest to, co możemy osiągnąć w życiu, zróbmy to własnymi rękami i mózgiem. Nikt inny nam nie pomoże. Potencjał regionu jest ogromny ”.
Po spotkaniu z deputowanymi sejmiku Aleksander Łukaszenko udał się na wiec, który odbył się nieopodal na placu. Tam ponownie publicznie przedstawił nowego gubernatora. „Władimirze Stiepanowiczu, jesteś pierwszym gubernatorem od ćwierć wieku, który został przyjęty na placu. Wiele jesteś winien. Musisz pomóc mieszkańcom Grodna. Naszym głównym zmartwieniem są ludzie” – podkreślił prezydent.
Władimir Stepanowicz Karanik urodził się w 1973 roku w Grodnie. Ukończył Państwowy Instytut Medyczny w Grodnie w 1996 roku. W latach 1996-2011 pracował na różnych stanowiskach w Republikańskim Centrum Naukowo-Praktycznym Onkologii i Radiologii Medycznej im. N.N. Aleksandrowa (dawniej Instytut Badań Naukowych Onkologii i Radiologii Medycznej im. N.N. Aleksandrowa). Był lekarzem stażystą, młodszym badaczem, pracownikiem naukowym oddziału onkopatologii klatki piersiowej, torakochirurgiem (kierownikiem) Republikańskiego Centrum Naukowo-Praktycznego.
Od 2011 roku pełnił funkcję naczelnego lekarza Miejskiej Klinicznej Poradni Onkologicznej w Mińsku, w czerwcu 2019 roku został mianowany Ministrem Zdrowia Republiki Białoruś.

Wybrane komentarze

autor all

czy Awacs odleci z nad Warszawy do ciepłych krajów ????? Nic nie dzieje sie przypadkiem .
A skoro On lata tu nad nami , to sytuacja wyglada troche gorzej niz by sie wydawało .

rowszan 23.08.2020 07:43:33

@Autor

Prezydent Alaksandr Łukaszenka: “Drodzy przyjaciele, ludzie są zmęczeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia w spokojnym, cichym, tolerancyjnym kraju”. –

— Bardzo mądre, optymalne działania prezydenta.
Porządny tekst, oddający istotę sprawy 🙂

zygmuntbialas 23.08.2020 07:44:20

Od 30 lat w Polsce są antypolskie rządy żydowskie !

To są wrogowie Słowian i Słowiańszczyzny ! te żydowskie rządy z lewa czy prawa zawsze realizowały anty-polska politykę ! To rządy policyjne gdzie gaz, pały, strzelanie do Polaków utrzymują żydów u władzy w Polsce

Ich cel to zniszczyć całą Słowiańszczyznę i zamienić ich w niewolników jak to zrobiono w Polsce ! stąd taka zaciekłość na prezydenta Łukaszenki
mafii żydo-globalnej ! on jeden postawił się Globalizmowi !!! nawet prezydent Putin stchórzył przed globalną mafią !

Białoruś i prezydent Łukaszenko stoi globalizmowi na drodze do pełnego zwycięstwa !

Apel !
Wszyscy patriotyczni Polacy życzą panu prezydentowi Łukaszence pełnego zwycięstwa nad żydowskim globalizmem ! Amen .

Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.

ele 23.08.2020 09:34:39

Interesującym jest, że wezwania do dzisieszej manifestacji przed Gmachem URM Białorusi są rozsyłane internetem, zapewne z Polski

przez ANONIMOWEGO NADAWCĘ. To dokładnie widać na zdjęciach “internetowych wezwań” do dzisiejszej manifestacji na pl. Niezawisimosti. (Na którą “działacze opozycji” mają przyjechać autobusami, w Mińsku zdaje się ich już w znacznej mierze powyłapywano (?) lub zniechęcono do działania…

Słuchać opracowanie tego młodego Ukraińca:
//Белоруссия – 22 августа: вторые «выходные» протеста – Лукашенко сверху – оппозиция снизу//

https://youtu.be/40yaaR934Vw?list=TLPQMjIwODIwMjAuWi13JKgUFA

Berkeley72 23.08.2020 10:44:32

tak to właśnie jest, różni oportuniści obrośli w piórka i chcą skubnąć coś dla siebie

“Na podsumowanie tego co dzieje się na Białorusi przyjdzie jeszcze czas, ale już teraz jest dużo znaków zapytania odnośnie zakres działań V kolumny na terenie Białorusi – w tym także na wysokich szczeblach władzy państwowej i instytucji państwa, głównie mediów, ale także władz lokalnych i dyrekcji dużych firm państwowych. “

interesariusz z PL 23.08.2020 11:31:05

Autor

W słowach Łukaszenki czuć inicjatywę wybitnego polityka, jakim jest Putin. Zapewne udziela On wielokierunkowego wsparcia bratniej Białorusi, ale robi to wielce dyskretnie i rozsądnie, wręcz podnosząc socjotechnicznie image prezydenta. W obecnej sytuacji przecież nic lepszego nie można było zrobić. A gdy się uspokoi, KGB po cichutku pomoże wyłapać dysydentów. PiS wrzuciło następne śmierdzące fekalia do naszego ogródka. I tylko tych 50 mln. żal…
P.s. 5* dałam. Szkoda, że swojego stanowiska nie może Pan zaprezentować w polskiej tv. Jednak Neon mało kto czyta.

viridiana 23.08.2020 12:10:37

@viridiana 12:13:35

Łukaszenka zyskał na strategii “przeczekania”? Prof. Grochmalski: Moment krytyczny minął. Strajki w białoruskich zakładach nie przekształciły się w strajki ogólnonarodowe. Co więcej, administracja, dyrekcje, które są naturalnym wsparciem Łukaszenki odzyskują grunt. Udaje im się zastraszać załogi największych zakładów. W tym obszarze Łukaszenka odzyskuje wpływ. Ze strony opozycji brakuje mechanizmów wsparcia materialnego dla protestujących robotników powiedział w programie “W punkt” na antenie Telewizji Republika prof. Piotr Grochmalski, politolog, pracownik Instytutu Studiów Strategicznych ASzWoj.

https://niezalezna.pl/347801-lukaszenka-zyskal-na-strategii-przeczekania-prof-grochmalski-moment-krytyczny-minal

Ps…Brawo pan prezydent Łukaszenka. Już tyle lat broni Białorusi przed wilczym apetytem szachrajskiej żydowskiej międzynarodówki do złodziejskiego “sprywatyzowania” Białorusi by zamienić ją w kamieni kupę tak jak uczyniono to z Polską. Po prostu Białorusini nie podążyli niczym lemingi za żydolewacką “awangardą demokracji”. Jak najdalej od pedalskiej żydolewackiej Unii.

kula Lis 69 23.08.2020 13:19:35

@viridiana 12:13:35

Cyt. “Ze strony opozycji brakuje mechanizmów wsparcia materialnego dla protestujących robotników” – oj, nikogo łodzią służby nie przywiozły “bez płot” i nikt w totka nie wygrał na czas? Może jednak “byznes” ocenił trzeźwo, że jeszcze nie pora i szkoda inwestować? Warte też jest przemyślenia zachowywanie się kury domowej, żony złodzieja odsiadującego wyrok za przekręty chazarki Cichanouskiej – lepszego prezentu dla Łukaszenki nie mogłaby zrobić, niż ta jej Rada Koordynacyjna i tej rady “wytężona praca”…

kula Lis 69 23.08.2020 13:59:58

@viridiana 12:13:35

To tylko świadczy, że Białorusini brali udział w strajkach i demonstracjach pod wpływem chwilowych emocji. Chwila zastanowienia pomogła im obronić swój kraj przed lewakami z żydolewackiej, pedalskiej UE, z Polski i USA.

kula Lis 69 23.08.2020 14:14:57

@viridiana

Wydaje się że warto byłoby żeby w TV Białoruskiej Łukaszenko pokazał Białorusinom film z Warszawy awanturniczych środowisk lewackich;; KOD-erastów i wyjątkowo nie tolerancyjnych i agresywnych dewiantów z LGBT – niech zobaczą jak faktyczne wygląda demokracja w Polsce ; niszczenie, deptanie i pogarda dla wartości narodowych i kulturowych oraz wyznaniowych Polaków, przeszkadzanie i utrudnianie celebrowania świąt narodowych oraz celebrowania miesięcznic zaginionym w zamachu Smoleńskim , wieszanie tęczowych flag na pomnikach państwowych i kultu religijnego żeby poniżać wartości Narodu Polskiego , szarpanie i popychanie i kopanie policjantów pilnujących porządku publicznego, terroryzowanie społeczeństwa poprzez burdy i zadymy uliczne , bandyckie napady na ludzi, niszczenie ich mienia i samochodów a wszystko to dzieje się za aprobatą i w towarzystwie przedstawicieli posłów tzw. opozycji targowickiej z lewicy i PO.

kula Lis 69 23.08.2020 15:22:07

@kula Lis 69 15:22:07

Tak, pomysł świetny! Warto byłoby też w tabelce pokazać liczbę i wysokość płaconych przez nas podatków. Byłoby duże pole do popisu dla uczciwych dziennikarzy.

viridiana 23.08.2020 16:33:05

WPS

Przed rozpoczynającym się niedługo rokiem szkolnym A.Łukaszenka na spotkaniu z ministrem edukacji powiedział m.in. :

„„Chrońcie nauczycieli przed wszelkimi atakami. Już zaczęliśmy to robić i robimy to bardzo aktywnie i bardzo zdecydowanie, tłumimy wszelkie ataki na nauczycieli, lekarzy” – powiedział szef państwa.

„Jeśli ktoś przeniósł się do innego obozu, też musimy się nim zająć” – podkreślił białoruski przywódca.

Zaznaczył, że na Białorusi jest oświata państwowa, szkoły państwowe, ideologia państwowa. „A ci, którzy chcą przestrzegać tych zasad, proszę, zapraszamy: idźcie uczyć, nauczać, pracować. Ci, którzy nie chcą, to nie powinni być w szkole. Trzeba to powiedzieć bezpośrednio i szczerze” – powiedział Alexander Łukaszenko.”

na podst.: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-trebuet-zaschitit-uchitelej-v-shkolah-ot-vsjakih-napadok-403901-2020/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent

stanislav 24.08.2020 13:56:05

Comments

 1. krnabrny1 says:

  To nie do końca tak jak podaje ten artykuł. Nie zaprzeczam mu, jedynie pragnę zauważyć że jest niezwykle powierzchowny. Opisuje zdarzenia i w sposób oczywisty tłumaczy te zdarzenia i to w zasadzie nie jest błędne.

  Brak jednak temu artykułowi głębszego wglądu w sprawy jakie dzieją się w rządzie.

  Zatem w ramach uzupełnienia.

  Dla przypomnienia, bo to sprawa kluczowa. Dwa tygodnie temu w piątek, jak komunikowałem tutaj została poddana pod głosowanie ustawa mająca na celu dopuszczenia do działań wbrew konstytucji wszelkim urzędnikom państwowym podczas trwania pandemii. Jak pisałem dziwnym trafem ta ustawa NIE PRZESZŁA.

  Wspominam o tym ponieważ jest to kluczowe zdarzenie dla rozwiązania całej zagadki.
  Od tego momentu bowiem zauważyliśmy ewakuację wszystkich najbardziej odpowiedzialnych za stan rzeczy ministrów oraz ich zastępców. Minister zdrowia, zastępca ministra zdrowia, minister spraw zagranicznych itd…

  Jest to oczywiście konsekwencja zdarzenia z ustawą która nie przeszła.

  Przypomnę również że Pan Szumowski kończąc swoją kadencję zaczął jasno wskazywać kto jest odpowiedzialny za to wszystko wskazując na Pana Morawieckiego oraz szefa MSW.

  Gorzej jednak jest z premierem. Premier nie może się tak łatwo podać do dymisji, musiał by zdymisjonować cały rząd.

  Stąd właśnie dziwne działania Pana Morawieckiego który próbuje teraz zmienić narrację z walk z COWIDEM, na walkę z REŻIMEM.

  To oczywiście blef, histeryczne działania podjęte po to aby skierować wzrok ludzi w innym kierunku. Niestety jak się ma w kartach tylko blotki to wcześniej czy później ktoś sprawdzi Twoje karty.

  I tutaj znów dochodzimy do kwestii ustawy o której wspomniałem.
  Należne jest zadanie sobie pytania DLACZEGO ONA NIE PRZESZŁA?

  Przecież rząd do tej pory działał jak monolit. Wszystko grało, opozycyjne partie w niczym nie przeszkadzały, sprawa zdawała się oczywista i banalna do załatwienia.
  Cóż zatem się stało?

  Ano stało się tak że do tej pory opozycja nie mogła nic zrobić bo rząd dość dobrze się pilnował, jednak to co mamy teraz to grubsza afera, na tyle gruba że będzie można próbować ZMIENIĆ RZĄD.

  Dlatego właśnie tak się zdarzyło ponieważ wilki z opozycji POCZUŁY KREW!

  …i bardzo chciały by dostać się do władzy. Sytuacja jest na tyle idealna że wszelkie winy można spokojnie będzie zrzucić na obecną ekipę, która oczywiście zdaje sobie z tego sprawę.

  Podsumowując, obserwujemy rozpad rządu oraz rozpad struktur rządu. To już nie może się utrzymać a działania “opozycji” świadczą o tym najlepiej że nadszedł czas.

  Osobiście nie sądzę aby opozycja ugrała na tym swoje stołki, uważam że jedyne co ugrają to spokojne odejście bez ścigania za przestępstwa, to maksimum.

 2. krnabrny1 says:

  Proszę Państwa cóż za niezwykły zbieg okoliczności!
  Właśnie ukraińska telewizja poinformowała że szalona zaraza powaliła Panią Julię Tymoszenko!!

  Nie ją pierwszą, wcześniej zarazie uległ jej mąż oraz dziecko!
  Na nieszczeście to właśnie ją zaraza powaliła najmocniej.
  Lekarze określają jej stan jako ciężki, ale o dziecku i mężu nic nie mówią, znaczy się trucizna ich nie dopadła tak mocno!

  Cóż za NIESAMOWITY zbieg okoliczności, zaraza zdaje się posiadać świadomość!
  Uderza zawsze w tych w których powinna uderzyć, lekarze i naukowcy powinni zająć się tym niezwykłym fenomenem, albo może ANOMALIĄ?;-))

  Jeszcze dziwniejsze jest skąd w tym pięknym kraju znalazł się test PCR!?

  Cóż kochani, trzymajmy kciuki, za Panią Tymoszenkę, za jej rodzinę, za świadomą zarazę oraz za cały wspaniały świat który istnieje jeszcze tylko dlatego że istnieją testy PCR !!!

 3. krnabrny1 says:

  Dodam jeszcze że cieszmy się z tego, dzięki temu być może NATO nie uderzy swymi siłami na Ukrainę, ponieważ ta wycieńczona zarazą podda się bez walki!

  Dzięki temu właśnie będziemy świadkami nieprawdopodobnego zwycięstwa świadomej, martwej zarazy nad światem.

  Teraz czas obstawiać, kto jeszcze wśród polityków wpadnie w szpony świadomej zarazy? Kogo ona obierze za cel?
  Kim jest świadoma zaraza?

  Na teraz wygląda jak by to była Lilith w przebraniu, ewentualnie Chimera, chociaż ona nie miała skrzydeł, nie dała by rady tak szybko przemieszczać się po świecie!:-))

 4. krnabrny1 says:

  A tutaj z kolei ciekawostka o Panu Epstein:-)

  Jim Stone

  ZAKTUALIZUJ PONIŻEJ: Google nie zezwala na działający link z tej witryny, który prawdopodobnie jest tam zakazany. Wystarczy samemu udać się na wyspę Epsteina, która znajduje się na wschód od Puerto Rico i nazywa się Little St. James i popatrzeć. Wszystko lśni nowe i teraz wygląda niesamowicie.
  EPSTEIN ŻYJE I JEST DOBRZE WYSTARCZAJĄCO DO PROWADZENIA NAPRAW I BUDOWY NA LITTLE ST. JAME Spójrz na widok satelitarny na mapach Google
  Zauważysz: jest teraz kort tenisowy, gdzie go nie było, kopuła jest z powrotem na świątyni, zegar słoneczny jest idealnie pomalowany i w idealnym stanie, kiedy wcześniej był nieco zniszczony, teraz na wyspie jest drugi staw, kiedy wcześniej była, a na wyspie jest wiele nowych dróg. Wygląda też na to, że dodano duży basen i jest kilka nowych budynków. DUŻO ZMIENIŁO SIĘ NA TEJ WYSPIE, JEST ZNACZNIE ULEPSZONA I WYSTARCZAJĄCO CIEKAWE, WSZYSTKIE CEREMONIALNE CIAŁA WCIĄŻ SĄ I LEPSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK. WTF SIĘ DZIAŁA ???? Naprawdę wygląda na to, że Anthony Bourdain zagrał kameę, to najwyraźniej nie był Epstein na tym wózku, a co z tą ucieczką z więzienia ???

  http://82.221.129.208/.vf3.html
  ============

  Linki do map Google nie działają – prowadzą do Twojej lokalizacji. Żadna prawda nie jest dozwolona.

 5. krnabrny1 says:

  Co do niemieckich protestów to już mamy odpowiedź ich rządu.

  Teraz okaże się co znaczą niemieckie protesty?

  Tak jak już wcześniej wspominałem Niemcy teraz będą mieli ciężką przeprawę z powodu tego co narobili przy pomocy Unii europejskiej.

  Dotyczy się to wszystkiego, manipulacji i fałszowania referendów, szantaży lokalnych polityków oraz ich przekupstw oraz siłowych działań takich jak operacje NATO i USA w Jugosławii w 1999r, gdzie używano pocisków uranowych, nie wspomnę oczywiście o finansowych oszustwach które zawsze idą krok w krok za takimi działaniami.

  Coraz bardziej realny staje się scenariusz w którym Niemiecki rząd wprowadzi totalną blokadę miast jak podsłuchał ten Arab i jak mówił we wrześniu.

  Oczywiście sytuacja jest dynamiczna i zmienia się, ale należy pamiętać że Niemcy mają NAJWIĘCEJ DO STRACENIA W EUROPIE.

  TŁUMACZENIE WŁASNE:

  https://fort-russ.com/2020/08/breaking-germany-bans-coronavirus-protest-depicts-it-as-right-wing-and-antisemitic/

  Niemcy zakazują protestu przeciwko koronawirusowi, przedstawiają je jako „Prawicowe” i „Antysemickie”.

  Senator berliński określa protestujących jako „prawicowi ekstremiści”

  Przez Drago Bosnic Ostatnia aktualizacja 27 sierpnia 2020 r
  Pierwotnie w OffGuardian – Opublikowany 26 sierpnia 2020 FRN

  Rząd berliński zakazał planowanego protestu przeciwko środkom wprowadzonym (rzekomo) w celu powstrzymania „pandemii” koronawirusa.

  Wydarzenie zaplanowane na 29 sierpnia, zbiegające się z protestami w innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie, zostało zamknięte przez Senat Berlina z obawy, że tłum „naruszy obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przed infekcjami” .

  Jeśli obawiasz się, że jest to atak na wolności polityczne, nie martw się Andreas Geisel (senator spraw wewnętrznych w Berlinie), jest tutaj, aby nas wszystkich uspokoić [wyróżnienie nasze]:

  To nie jest decyzja przeciwko wolności zgromadzeń, ale decyzja na rzecz ochrony przed infekcjami ”.

  Chociaż jego twierdzenia, że ​​nie była to decyzja polityczna, zostały nieco podważone, gdy dodał:

  [Berlin nie będzie] nadużywany jako scena dla osób negujących koronę… i prawicowych ekstremistów ”.

  Podobny protest na początku tego miesiąca przyciągnął kilkadziesiąt tysięcy ludzi . W prasie był przedstawiany jako „prawicowy” i „antysemicki” .

  Koronawirus ma niejednolity, jeśli nie wręcz wybiórczy rekord, jeśli chodzi o ruchy protestacyjne. Na przykład protesty antyrządowe na Białorusi są zwolnione z „niebezpieczeństwa”. Podobnie jak protesty na poziomie A w Wielkiej Brytanii .

  W Stanach Zjednoczonych i na całym świecie protesty Black Lives Matter – dalekie od uważania ich za potencjalne poważne ryzyko skażenia – spotkały się z aplauzem pracowników służby zdrowia , a nawet otrzymały specjalne zwolnienie za naruszenie środków blokujących w wielu krajach (w tym w Niemczech ).

  List otwarty od 1200 pracowników służby zdrowia nazwał rasizm „kwestią zdrowia publicznego” i stwierdził, że powstrzymanie protestów w imię nierozprzestrzeniania choroby jest zbyt ważne.

  Wygląda na to, że jeśli właściwi ludzie uznają Twój protest za „ważny”, eliminuje to wszelkie ryzyko rozprzestrzeniania się covid19. Ten koronawirus jest operatorem zorientowanym politycznie. Pozwalając rządom na bardzo wybredne podejście do tego, które protesty są niebezpieczne, a które konieczne.

  Czy inne kraje pójdą za przykładem Niemiec?

Wypowiedz się